Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aldo Štifanić 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele U ime Saveza uzgajivača istarskog goveda želim ukazati na potrebu da se u Mjeri 1. u točci 2 uvrste i izvorne pasmine goveda u RH iz razloga što su sve tri izvorne pasmine i to Buša, Istarsko govedo i Slavonski podolac visoko ugrožene pasmine i iste momentalno imaju jako nisku ekonomsku računicu, a moram isto naglasiti da za uzgoj istih nema baš velikog interesa kod mlađe populacije, baš iz ekonomskog razloga. Isto tako moram naglasiti da potporu koju dobivamo na godišnjoj razini ne opravdava ekonomsku opravdanost uzgoja izvornih pasmina i na žalost iz godine u godinu ista nam dolazi na račun tek u zakonskom roku, a to je 30.06.što bi značilo za 2020. godinu potpora će nam stići 30.06.2021.godine, pa se pitam kako izdržati. Iz tog razloga molim predlagača te mjere da i nas uvrsti u istu kako bi lakše prebolili nastalu sutuaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19. Predsjednik SUIG-a Aldo Štifanić Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 Arbusta sol NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Zasto u nacrt prijedloga nisu uključeni i ostali proizvođači , a ne samo jabuka, mandarina i krumpira? Po čemu su oni više zakinuti i/ili ugroženi sa covid situacijom od proizvođača krušaka, trešanja ili npr borovnica? Ovako ispada da se preferiraju samo proizvođači voćnih kultura koje su navedene u nacrtu programa, a mislim da bi svi poljoprivredni proizvođači/uzgajivači trebali imati jednake uvjete. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku, mandarinu, svinjsko i juneće meso kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Na taj način će se zadržati proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju, postojeća razina zaposlenosti, kao i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom.
3 Arbusta sol NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 1. UVOD Mislim da treba uključiti i proizvođače ostalog voća jer su imali identične problema kao i proizvođači jabuka , mandarina i krumpira. Po čemu je covid drugačije utjecao na situaciju sa kruškom, trešnjom ili npr borovnicom da se na njih nebi primjenjivala potpora? Ovako ispada da se preferiraju određene kulture, a smatram da su sve jednako bitne odnosno svi proizvođači bi trebali imati iste uvjete. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku, mandarinu, svinjsko i juneće meso kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Na taj način će se zadržati proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju, postojeća razina zaposlenosti, kao i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom.
4 GORDAN ŠUBARA 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele Predlažem da točka 2 mjere 1 (Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele) glasi: su mesnih ili izvornih pasmina i križanci s mesnim ili izvornim pasminama. Obrazloženje: Premda se u točci 3 iste mjere navode i kombinirane pasmine s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka... ovakva opisana prihvatljivost ženskih grla može rezultirati neprihvaćanjem prijava uzgajivača izvornih pasmina, koje često nadležne službe ne stavljaju ni u jednu navedenu kategoriju. Činjenica je da najveći prihod koji ostvaruju uzgajivači izvornih pasmina dolazi od prodaje životinja za proizvodnju mesa. Potpore koje ostvaruju u mjeri 10.1.9. omogućuje im samo da budu u istim gospodarskim uvjetima s drugim proizvođačima - da budu izravnati s drugima. Interes je RH da uzgajivači izvornih pasmina budu i što je moguće više gospodarski održivi. U potpunosti je jasno da je kriza nastala kao posljedica pandemije COVID 19 jednako negativno utjecala i na uzgajivače izvornih pasmina. Također, ukoliko se ne uvrste i uzgajivači izvornih pasmina, kao negativan utjecaj ovih potpora bit će poticanje uzgajivača izvornih pasmina na uporabno križanje svojih grla izvornih pasmina s mesnim pasminama, pa onda dugoročno smanjujemo opstojnost ugroženih izvornih pasmina. Gordan Šubara, dr.med.vet Rovinj Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
5 Grad Opuzen NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Ovo je već treća mjera pomoći poljoprivrednim proizvođačima, u kojoj su izostavljeni tzv. mali OPG-ovi i kojima će biti uskraćena potpora. Naime, prosječan posjed pod mandarinama u dolini Neretve je nešto iznad 1 ha, ali ako bi izračunali modus kao srednju vrijednost, došli bi do puno manje površine prosječnog posjeda. Iz toga razloga, veliki broj OPG-ova spada u male OPG-ove te po prijedlogu ovoga programa nisu prihvatljivi korisnici, a zapravo predstavljaju više od 90% ukupne proizvodnje mandarine u dolini Neretve. Suvišno je pojašnjavati koliko su upravo baš oni pogođeni svime što je navedeno u uvodu ovog Programa. Stoga predlažemo da se barem ovaj Program prilagodi svim poljoprivrednicima odnosno da se u mjeri 5. Potpora proizvođačima mandarina obuhvati što veći broj korisnika te da se za proizvođače mandarina, u 6. odjeljku u cijelosti izbriše točka 2. 'pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću'. Primljeno na znanje Nije moguće brisanje temeljnog kriterija koji propisuje Uredba o izuzeću, a koji upućuje da su mikro i mala poduzeća fokus mjere, a s obzirom da je u ovoj mjeri kriterij upis u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se ne traži i status u Registru poreznih obveznika, ocjena ispunjavanja uvjeta će se provjeravati i kroz elemente koji se vode u spomenutom upisniku.
6 Hrvatska poljoprivredna komora NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 10. PRAVILA O DODJELI POTPORE Odbor za Tovno govedarstvo HPK predlaže da se ukine limit ograničenja dobivanja potpore, tj. iznos od 100.000 eura. Nije prihvaćen Ovim Programom uređuje se dodjela državne potpore na temelju Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji je donesen 19. ožujka 2020. (C(2020) 1863) i njegovih izmjena, koje su donesene 3. travnja 2020. (C(2020) 2215), 8. svibnja 2020. (C(2020) 3156), 29. lipnja 2020. (C(2020) 4509) i 13. listopada 2020. (C(2020) 7127), objavljene su u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19). Točkom 23. a) Privremenog okvira propisano je da ukupna potpora ne prelazi 120 000 EUR po poduzetniku aktivnom u sektoru ribarstva i akvakulture ili 100 000 EUR po poduzetniku aktivnom u primarnom sektoru proizvodnje poljoprivrednih proizvoda; potpora se može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreza i pogodnosti plaćanja ili drugih oblika kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i kapital pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne prelazi ukupnu granicu od 120 000 EUR ili 100 000 EUR po poduzeću; svi prikazani iznosi moraju biti bruto, odnosno prije bilo kakvog odbitka poreza ili drugih troškova.
7 Hrvatska poljoprivredna komora 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi   ODBOR ZA TOVNO GOVEDARSTVO HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE želi upozoriti na potrebu promijene kod mjere 2. i to konkretno kod prihvatljivosti: 1) Umjesto od 1.3.2020. – do 30.11.2020. – da se period produži do 31.12.2020. godine. 2) Vezano uz rok držanja grla u tovu; umjesto perioda od 18-28 mjeseci, tražimo da on bude od 12-28 mjeseci, kako i stoji u pravilima Farmskog sustava kvalitete. 3) Vezano uz limite broja prihvatljivosti grla; tražimo da se oni ukinu (minimalni i maksimalni broj grla) Djelomično prihvaćen Uvjet o starosti prihvatljivih muških i ženskih grla je izmijenjen na način da su prihvatljiva grla koja u trenutku razduženja nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci. Odredba o minimalnom broju grla prihvatljivih za potporu je izbrisana te je na taj način obuhvaćen znatan broj tovne junadi iz domaćeg uzgoja čiji uzgajivači imaju također znatne poteškoće s likvidnosti. Prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. je produženo do 31.12.2020.
8 Hrvatska voćarska zajednica NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Poštovani, Nastavno na objavljeni nacrt programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19, obavili smo detaljnije razgovore i diskusiju s Hrvatskim voćarima i slobodni smo vam iznijeti naša viđenja koja smatramo da bi trebalo imati u vidu kod određivanja kriterija u davanju predmetne potpore. Naime, ako nam je dugoročni cilj poticanje proizvodnje kako u smislu povećanja volumena i samodostatnosti tako i u smislu njene kvalitete odnosno konkurentnosti, onda konačno moramo početi s konkretnim akcijama u tom smjeru, jer samo promjenom dosadašnjih praksi poticanja (često bez adekvatnih kriterija) možemo konačno dovesti u korelaciju davanje pomoći/potpore sa stvarnom proizvodnjom i problemima s kojima se susreću proizvođači koji se s tim poslom bave profesionalno i od toga žive. Što se tiče metodologije raspodjele predložene ili sličnih potpora smatramo izuzetno bitnim imati u vidu sljedeće: 1. U pristupu raspodjele predmetne potpore smatramo prije svega da svaki proizvođač mora podnijeti zahtjev za potporu. Na taj način postavlja se ipak jedan minimalni kriterij gdje sama činjenica da netko u Arkodu sustavu ima upisan voćnjak ne znači automatsko dobivanje potpore, jer je do sada vrlo čest slučaj da su potpore/pomoć dobivali oni koji ni ne znaju da imaju u Arkod sustavu upisan voćnjak niti zapravo imaju ikakvu stvarnu proizvodnju niti se tim poslom bave. Takvo dobivanje potpora odnosno pomoći po de-facto formalnoj inerciji je smatramo vrlo loše, nepošteno i poprilično destimulirajuće za sve one čiju proizvodnju želimo potaknuti i osnažiti. 2. Predmetni program se u kriterijima dodijele mora definirati po nekoj „u ovom vremenu“ realnoj proizvodnji (prijedlog: minimalno 50% količine proizvodnje u 2020., po određenoj voćnoj vrsti kako je definirano u PVP pravilniku) jednostavno iz razloga da se na taj način isključe oni koji objektivno ne proizvode ništa. Smatramo da je u interesu svih da se pomognu i potiču „živi“ i pravi proizvođači, pa je u tom svjetlu potrebno i postaviti kriterij koji je u korelaciji s onime što smatramo željenim normativom proizvodnje našeg voćarstva ili u najmanju ruku minimalnim. 3. Predmetna minimalna količina proizvodnje treba biti dokazana ili prodajom, ili nekim skladišnim dokumentom (registrirana namjena). U slučaju da je bilo šteta od elementarnih nepogoda - dokaz polica osiguranja (npr. ako je je prijavitelj korisnik Mjere 17) i zapisnik od strane Osiguravateljskog društva. Također bitno je naglasiti da Agencija može zatražiti i izlazne dokumente (račune, otpremnice kupaca ili dokaz o zbrinjavanju).Smatramo da su svi navedeni kriteriji lako provjerljivi od strane Agencija u Ministarstvu poljoprivrede i da to budu uvjeti na koji svaki korisnik potpore mora pristati. Na ovaj način će se ljudima ipak dati do znanja da ih se može provjeriti i da ih se provjerava pa će se barem eliminirati dio onih koji samo špekuliraju s potporama. 4. Ako nam je namjera poticati proizvodnju i to proizvodnju koja je u regularnim kanalima skladištenja i prodaje, neophodno je da potpore počnu dobivati samo proizvođači koji su evidentirani u Registar poreznih obveznika. Nikako nam nije jasno da Ministarstvo poljoprivrede ne želi uvesti red među poljoprivrednim proizvođačima uvođenjem metodologija kojima bi se usmjerilo proizvođače da se prijave u porezne evidencije. Ovakvim načinima podjele sredstava se izbjegava poticanje vjerodostojnih i transparentnih proizvođača te se ide linijom manjeg otpora socijaliziranjem u podjeli tih sredstava kojima se sigurno ne pomaže pravim proizvođačima niti se dugoročno potiče konkurentna proizvodnja hrane . 5. Ovako postavljeni kriteriji dodjela potpora bez ikakvih kriterija, osim posjedovanja zemljišta koje je u Arkodu evidentirano kao npr. voćnjak, čak i kratkoročno, a pogotovo dugoročno nemaju nikakvog smisla niti će polučiti ikakve rezultate. Dapače oni će i dalje našu proizvodnju dodatno udaljavati od potrebne konkurentnosti, izvrsnosti i samodostatnosti koje se na ovaj način zasigurno ne potiču. Smatramo da iskustva i „rezultati“ iz prošlosti jasno pokazuju da se ovakav okvir poticanja i pomoći treba radikalno mijenjati i staviti u jasan i točno propisan sustav kriterija i valorizacije. 6. Smatramo neprimjerenim pomoć usmjeriti samo na jabuku, mandarinu i krumpir već mislimo da je potporu potrebno proširiti i za druge voćne vrste. Poljoprivreda je gospodarska grana koja u mnogim snažnim Europskim ekonomijama predstavlja snažan temelj gospodarske stabilnosti, aktivnosti, ali i zaštite nacionalnih interesa. Snažna poljoprivreda je ona koja se zasniva na suvremenim tehnologijama te konkurentnosti i znanju njenih proizvođača koji su sposobni nositi se s izazovima tržišta te na taj način doprinositi boljitku svojih ekonomija i država. Takvu poljoprivredu i proizvođače stvara okruženje koje potiče kvalitetu, izvrsnost i dodanu vrijednost. Takvu hrvatsku poljoprivredu svi želimo međutim za to je potrebna promjena svih nas uključujući i dosadašnje okvire i načine poticanja gdje se mora stimulirati ono što je stvarno i što je dugoročno održivo jer je sve ostalo nažalost „bacanje novaca“ bez ozbiljnih kriterija. Trebamo zajednički tražiti modalitete davanja potpora koji će posljedično pomoći pravim proizvođačima te rezultirati većom i kvalitetnijom proizvodnjom hrane. Djelomično prihvaćen U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku i mandarinu kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Mjera 4 je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 15 tona/ ha jabuke u razdoblju od 01.08.2020. do 31.12.2020 godine. Mjera 5 je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020 godine. Mjera 6 je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 40 tona/2 ha krumpira u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020 godine. Iznos potpore će se utvrđivati sukladno površinama pod jabukom, mandarinom i krumpirom evidentiranim u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama.
9 Ivanka Renac NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 U mjesecu lipnju ove godine realiziran je Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima iz područja biljne i stočarske proizvodnje vezano za poteškoće uzrokovane pandemijom COVID-19. Sada je u raspravi Nactr programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačina zbog otežanih uvjeta poslovanja iz istih razloga, dakle COVIDa-19 s time da je prethodna potpora bila za očuvanje zaposlenosti i proizvodnje, a ova nova kao pomoć za održanje likvidnosti. U prvom programu mjera su bili uglavnom svi voćari, sada samo jabuke i mandarine. Zašto? Također u prvom programu su bili stočari iz sustava krave-tele kao i oni iz sustava mlječnih krava. Sada uzgajivača mliječnih krava nema. Zašto? Kako u lipnju tako i sada, predloženi program mjera se odnosi na primarne poljoprivredne proizvađače, mikro, male i srednje poduzetnike. Proizvađača koji po definiciji nisu primarni, iako ostvaruju itekako značajnu poljoprivrednu proizvodnju i obveznici su niza poreznih davanja, opet nema. Zašto? Prijedlog: 1.) U Program mjera, osim primarnih poljoprivrednih proizvađača sa statusom mikro, mali i srednji poduzetnici, uvrstiti i one koji od poljoprivrede ostvaruju drugi dohodak, pod uvjetom da su prema podacima porezne uprave: a) obveznici poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost, b) da su u 2020. godini imali obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje prema ostvarenom dohotku za 2019. godinu, c) da im primici od poljoprivredne djelatnosti iznose najmanje 70% od ukupnih primitaka ostvarenih u 2019. godini. Naime, prema poreznim propisima, ovi poljoprivrednici iako ostvaruju značajnu poljoprivrednu proizvodnju i imaju porezne obveze, neopravdano se isključuju iz mjera pomoći iako su kao i ostali u određenoj mjeri pogođeni trenutnom situacijom uzrokovanom pandemijom. Također, zanemaruje se činjenica da su svi takvi poljoprivrednici obveznici poreza na dohodak, određeni broj su i obveznici PDV-a, kao i obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na način kako je to propisano poreznim zakonima. Zbog obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje proizlazi iz rada, treba im se, ne samo u ovom slučaju nego i općenito priznati status mikro poduzetnika. Osim toga, mnogi poljoprivrednici iz ove skupine ostvaruju od poljoprivrede puno veće primitke i dohodak nego od one djelatnosti koja im se smatra primarnom (radni odnos ili mirovina). 2.) U Program mjera uključiti i uzgajivače mliječnih krava. Naime, ako je razlog za potporu smanjena potražnja za mesom goveda koja se odrazila i na smanjenu potražnju za prihvat teladi u daljnji tov, taj isti razlog postoji i kod uzgajivača mliječnih krava - proizvađača mlijeka, jer i kod njih su nastale poteškoće u distribuciji teladi koja se duže vremena zadržala na farmama što je uzrokovalo veće troškove i poremećaj u održavanju likvidnosti. Iako je uzgajivačima mliječnih krava primarna proizvodnja mlijeko, redovito, a radi održavanja što duže kondicije mliječnih grla, obvezna su i teljenja tih krava. Jer, razmnožavanje (teljenje) predstavlja osnovu proizvodnje mlijeka, te bez redovitog teljenja proizvodnja mlijeka opada i u relativno kratkom periodu prestaje. Najoptimalnije je kad proizvodni i reproduktivni ciklus krave traje godinu dana. Ako traje duže uzrokuje produljenje laktacije i opadanje prosječne količine mlijeka, itd. Inače, gubitak mlijeka za vrijeme suhostaja i nakon telenja financijski i u normalnim uvjetima teško da se uspije pokriti prodajom teladi, a u trenutnim uvjetima taj je gubitak puno izraženiji jer tele ostaje u štali puno duže nego što bi trebalo i to uzrokuje dodatne troškove i udar na likvidnost. K tome, i cijena teladi zbog općeg poremećaja na tržištu, ove godine je dobrano pala. 3.) Za uključivanje u ovaj Program mjera za poljoprivredne proizvođače iz točke 1. i točke 2. ovoga prijedloga osigurati dodatna sredstva. Primljeno na znanje U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku, mandarinu, svinjsko i juneće meso kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Na taj način će se zadržati proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju, postojeća razina zaposlenosti, kao i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom. Ministarstvo poljoprivrede uložilo je maksimalne napore i uspjelo prilikom izrade rebalansa Proračuna izboriti dodatna sredstva za sektor poljoprivrede, kako bi se ublažili tržišni poremećaji koji su se prenijeli i u 4. kvartal. Dodatna sredstva u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati.
10 Krešimir Kuterovac NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Kratka argumentacija stanja na tržištu EU od Guilema Burseta Pogledajmo mnoštvo istodobnih čimbenika u ovoj savršenoj oluji na tržištu (unutar Europske unije): U Njemačkoj se nastavlja zabrana izvoza u NR Kinu. Svinjetina koja se ne može prodati Kini ostaje u Europskoj uniji. Bazen neprodanih svinja u Njemačkoj počinje se klati; neke klaonice rade subotom. Ova svinjetina također će ostati u granicama Europske unije. Njemačka kolje svinje s rekordno visokim prosjekom težine trupla (prosjek je blizu 100 kilograma!). To također predstavlja više svinjetine koja mora ostati unutar Europske unije. U Španjolskoj svakog tjedna koljemo više svinja nego ikad prije. Prema podacima MAPAMA-e, od siječnja do kolovoza zaklali smo 4,60% više svinja nego prošle godine, koje su dale 6,70% više svinjskog mesa. Budući da se kapacitet smrzavanja već koristi 100%, svinjetina ekstra zaklanih svinja mora se prodati unutar Europske unije. Prosječna masa trupa u Španjolskoj znatno je veća nego prethodnih godina; to također znači više svinjetine u Europskoj uniji. Kina je zabranila uvoz svinjskog mesa iz dvije glavne klanice u Danskoj (zbog izbijanja COVID-a koji je mutirao u norci; 15 000 000 tih životinja je zaklano). Ova svinjetina koja ne može ići u Kinu ostat će u Europskoj uniji. Učinak pandemije u Europi nastavlja se; situacija je vrlo neizvjesna i okolnosti su previše promjenjive. Navodi se da je potrošnja tijekom božićnih blagdana mala. Europsko je tržište tjednima zasićeno i sada se urušava kao rezultat ove značajne (i zasad beskrajne) prekomjerne ponude. Cijene svinjskog mesa padaju kaskadno, a da se krajem prošlog tjedna činilo da je "netko" pritisnuo nevidljivi gumb za paniku. Svi su bili nestrpljivi prodati i smjestiti svoje zalihe smrznute svinjetine, bez kupca do sada, kako bi spriječili daljnju deprecijaciju. Nastala je neka vrsta histeričnog, zaraznog naleta. Ovo je scenarij zadnjih dana. pogoršanjem i širenjem tržišnih kretanja. Kina je digla nogu s papučice gasa; cijena svinja tamo polako pada i pada sve dok nije dosegla 20% jeftinije nego prošle godine; nekako se njegova proizvodnja oporavlja. Američki izvoz u Kinu pretjerano se povećao, ublaživši velik dio kineskog deficita zbog izostanka Njemačke. Kina i dalje puno kupuje od nas u Španjolskoj, ali snizila je cijene; i čini se da ih želi nastaviti spuštati. Uz to, Kina eksponencijalno povećava sanitarnu kontrolu smrznute hrane u potrazi za mogućim izvorima onečišćenja COVID-19. Trenutno ove kontrole samo odgađaju neke isporuke.. Ukrstimo prste u nadi da će kapaciteti komore za zamrzavanje biti dovoljni. Bit će potreban sav dostupan volumen. Sve pokazuje u tom smjeru. Više nego predvidljiv pad ovog četvrtka, 19. studenog, neće biti posljednji u godini. Daleko od toga. Još uvijek ih je niz okovanih lancima. Nije prihvaćen U ovom trenutku najveće probleme na tržištu imali su proizvođači prasadi kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19 te smatramo da je u potpunosti opravdano da se potpora isplaćuje prema broju krmača koje korisnik ima u proizvodnji. Zbog nastojanja da se ograničenim sredstvima obuhvati što veći broj korisnika uklonjena je donja granica broja prihvatljivih grla. Dodjela potpore je vezana uz promet prasadi (nije primjenjivo za nazimice) za koji je produljen rok do 31.12.2020. Proširivanjem potpore na nazimice jedinični iznos po prihvatljivom grlu bi se umanjio što u konačnici ne bi pozitivno utjecalo na učinak potpore. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo maksimalno moguća sredstva za sektor poljoprivrede, kako bi se ublažili tržišni poremećaji te će pratiti stanje i po potrebi donositi nove mjere.
11 Krešimir Kuterovac NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Hrvatska udruga proizvođača svinja predlaže slijedeće - da se u mjeri 3 , Potpora uzgajivačima krmača mjera proširi i na nazimce te glasi Potpora uzgajivačima krmača i nazimaca - Da se ukine maksimalni i minimalni broj krmača kad već postoji financijsko ograničenje po korisniku . - Molimo pojašnjenje kod izračunavanja broja krmača / proizvodnog kapaciteta ? da li se misli na stanje u JRDŽ na dan 30.11. (povijesni podaci) ili se mora toga dana upisati broj krmača na farmi. Da se Mjera obračuna i isplati do kraja 2020 sa maksimalnim iznosima i omotnicom - Da se poveća omotnica za krmače za još 15 milijuna kuna i da se mjera isplati u 2021 godini. Argumenti su ogroman pad cijene prasadi a ova potpora realno iznosi 20 kuna po prasetu što nije ni blizu dovoljno da se spriječe značajni gubici . Predlažemo da se Uvede nova Mjera u svinjogojstvu Potpora uzgajivačima tovnih svinja Da se osigura za ovu mjeru minimalno 40 milijuna kuna , Da potpora bude za tovljače uvozne prasadi 100 kn po komadu a za tovljače domaće prasadi 200 kn po grlu. Kriteriji da budu sva zaklana /prodana /izvezena grla od 2.9.2020 pa dok se cijena na tržištu ne korigira na normalnu tržišnu cijenu Korisnik mora biti upisan u upisnik , registar farmi i JRDŽ. Argumenti za ovu mjeru su tektonski poremećaji tržišta svinjetinom u EU i naše neorganizirano tržište koje je je pod pritiskom velikih količina svinja iz drugih zemalja, Danas tovljači svinja gube do 200 kn po tovljeniku a kao dodatni problem je i povećanje cijena stočne hrane. Svakako treba napraviti razliku između tova domaće i uvezene prasadi jer potpora preko krmača je samo djelomično pokrila gubitke na proizvodnji prasadi od 2.9.2020. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede će pratiti stanje na tržištu te sukladno financijskim mogućnostima donositi nove mjere.
12 Kutjevo d.d. NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 U Mjeri 2. Potpore uzgajivačima tovne junadi jedan od uvjeta je da su za potporu prihvatljiva grla koja nisu mlađa od 18 niti starija od 28 mjeseci s čime se ne slažemo, naš prijedlog je da uvjet za potporu budu grla koja nisu mlađa od 12 niti starija od 28 mjeseci, čime se ne bi gubila potpora za junad koja je izašla iz okvira 18-28. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Uvjet o starosti prihvatljivih muških i ženskih grla je izmijenjen na način da su prihvatljiva grla koja u trenutku razduženja nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci. Odredba o minimalnom broju grla prihvatljivih za potporu je izbrisana te je na taj način obuhvaćen znatan broj tovne junadi iz domaćeg uzgoja čiji uzgajivači imaju također znatne poteškoće s likvidnosti. Prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. je produženo do 31.12.2020.
13 Kvalikon d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Poštovani, predlažemo da se potpora proširi i na poslovne subjekte koji proizvode ostale vrste voća i povrća. Također, mišljenja smo kako bi se značajno veći iznos sredstava trebao alocirati onim proizvođačima koji imaju prijavljene radnike u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te koji uredno plaćaju svoje poreze i doprinose. Vjerujemo kako je i Ministarstvu interes poticati one koji svojim zarađenim novcem pune državni proračun te unatoč teškoj situaciji i nadalje nešto proizvode. Primljeno na znanje U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku i mandarinu kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19.
14 Poduzetnički inkubator NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 6. KORISNICI Prihvatljivi korisnici svakako trebaju biti upisani u registar poreznih obveznika neovisno da li se primarno ili sekundarno bave poljoprivrednom djelatnošću. Moramo gledati na proizvodnju. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti korisnika jasno su definirani Programom.
15 Poduzetnički inkubator 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka U razgovoru sa poljoprivrednicima voćarima moramo istaknuti kako je definirana minimalna površina za potporu od 1ha prevelika jer ima velik broj voćara koji posjeduju intezivne nasade a u površinam manjima od 1 ha i smatramo kako njih ne treba ''kažnjavati'' i ne dodijeliti potporu a ostvaruju nadprosječne prinose. Primljeno na znanje Mjera 4 je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 15 tona/ ha jabuke u razdoblju od 01.08.2020. do 31.12.2020 godine. Mjera 5 je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020 godine. Mjera 6 je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 40 tona/2 ha krumpira u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020 godine. Iznos potpore će se utvrđivati sukladno površinama pod jabukom, mandarinom i krumpirom evidentiranim u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama.
16 PP Orahovica d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 1. UVOD Pozdravljamo inicijativu Ministarstva poljoprivrede za donošenje programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19. Pandemija je pogodila cijeli sektor poljoprivrede zbog mnogih ograničenja u cilju sprječavanja daljnjeg širenja bolesti….ograničenje u prometu, izvozu, turizmu, kretanju itd. Zbog povremene nemogućnosti izvoza ili otežanih uvjeta izvoza, zbog poteškoća i ograničenja u turizmu, zbog pada cijena uslijed stvaranja viškova itd, jednako su pogođeni i proizvođači jabuka i višanja i lješnjaka i krušaka itd. Zbog toga, smatramo da bi Program potpore trebalo doraditi na način da se obuhvate proizvođači svih voćnih vrsta i to bez obzira na veličinu poduzeća. Primljeno na znanje U ovom trenutku najizraženiji poremećaji na tržištu su vezani uz krumpir, jabuku, mandarinu, svinjsko i juneće meso kao posljedica pada potražnje, pada prodaje i pada cijena uslijed pandemije COVID-19. Ovaj Program nije namijenjen poticanju proizvodnje, već pružanje financijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19 suočili s iznenadnim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time posljedično padom cijena i padom prodaje. Naša namjera je ovom potporom sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19. Na taj način će se zadržati proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju, postojeća razina zaposlenosti, kao i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom.
17 PP Orahovica d.o.o. 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele Predlažemo da se kod sustava krava-tele ne definira gornja granica broja prihvatljivih grla, iz razloga što trenutni poremećaji na tržištu djeluju na sve jednako, odnosno poljoprivrednici koji imaju više grla imaju veće gubitke u ovom periodu, pa smatramo da bilo kakvo ograničavanje broja grla ne stavlja sve sudionike tržišne utakmice u isti položaj. Nije prihvaćen Zbog ograničenih financijskih sredstava prijedlog da se briše gornja granica prihvatljivih grla nije moguće prihvatiti. Korisnici koji posjeduju veći broj grla moći će ostvariti potporu za maksimalni broj prihvatljivih grla.
18 PP Orahovica d.o.o. 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi   Mjera 2: Potpora uzgajivačima tovne junadi - prijedlog: minimalnu starost za tovnu junad predlažemo spustiti na 12 mjeseci Obrazloženje: Kao što je navedeno u uvodu problem kod tovljača junadi nastao je zabranom kretanja ljudi, zatvaranjem mesnica, promjena uvjeta rada ugostiteljskih objekata, smanjen obim turističke sezone, smanjena izvozna tržišta što je na kraju dovelo do smanjenja cijene i nemogućnosti plasmana. Veliki dio tovljača uvidjevši ovakvo tržišno stanje i kretanja sa junadi, te zbog straha od još rigoroznijih mjera, na sve se načine pokušavalo riješiti junad u tovu tako da se isporučivala mlađa junad i lakših kategorija. Osim prethodnog, pokušavalo se ostvariti uvjete iz Pravilnika o izravnim plaćanjima , proizvodno vezane potpore za tov junadi, članak 37. stavak (2) gdje je navedeno da grla ne smiju biti mlađa od 12 mjeseci. Mišljenja smo da i ovdje u Mjeri 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi treba promijeniti da su za potporu prihvatljiva muška i ženska grla koja nisu mlađa od 12 niti starija od 28 mjeseci u trenutku razduženja. Ovo bi bilo u skladu sa navedenim Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu Prihvaćen Uvjet o starosti prihvatljivih muških i ženskih grla je izmijenjen na način da su prihvatljiva grla koja u trenutku razduženja nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci. Odredba o minimalnom broju grla prihvatljivih za potporu je izbrisana te je na taj način obuhvaćen znatan broj tovne junadi iz domaćeg uzgoja čiji uzgajivači imaju također znatne poteškoće s likvidnosti. Prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. je produženo do 31.12.2020.
19 Robert Hadžić NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Iz komentara je vidljivo da većina nije pročitala Komunikacije Komisije o privremenom okviru za državne potpore. Bilo ih je 5 od početka pandemije COVID-19. Stoga ću izdvojiti nekoliko relevantnih odredbi iz spomenutih Komunikacija: Točka 23. a) ukupna potpora ne prelazi 120 000 EUR po poduzetniku aktivnom u sektoru ribarstva i akvakulture ili 100 000 EUR po poduzetniku aktivnom u primarnom sektoru proizvodnje poljoprivrednih proizvoda; potpora se može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreza i pogodnosti plaćanja ili drugih oblika kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i kapital pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne prelazi ukupnu granicu od 120 000 EUR ili 100 000 EUR po poduzeću; svi prikazani iznosi moraju biti bruto, odnosno prije bilo kakvog odbitka poreza ili druge naknade; b) potpore poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda ne smiju se utvrđivati na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište Točka 34. Države članice moraju objaviti relevantne informacije o svakoj pojedinačnoj potpori dodijeljenoj u skladu s ovim priopćenjem na sveobuhvatnom web mjestu o državnim potporama u roku od 12 mjeseci od trenutka davanja. Nacrt prijedloga potpora je diskriminatoran prema nekim granama i podgranama poljoprivrede i proizvođačima iz istih (povrće, jagode, telad u mliječnom sektoru i dr.), što može dodatno narušiti ionako negativno ozračje unutar poljoprivrednog korpusa. Odabrane mjere i iznosi potpora po mjerama moraju biti pravićni i sukladni stupnju poremećaja i štete koju je pretrpio određeni sektor ili proizvod, što u Nacrtu prijedloga nije slučaj. Razlog je nedostatak stvarnih podataka o visini pretrpljene štete i nepostojanje metodologije za procjenu iste. Također, Ministarstvo se zadržalo samo na izravnim bespovratnim sredstvima, a nije ponudilo i ostale oblike potpora, kao što su pogodnosti plaćanja poreza i socijalnih davanja, povratni predujmovi, jamstva i zajmovi. EU regulativa predviđa i izuzetke koji predstavljaju oblike državne potpore, a da se ne moraju prijavljivati Komisiji i ne doprinose narušavanju unutarnjeg tržišta. Ministarstvo bi trebalo u vrlo kratkom roku implementirati dozvoljene mjere i instrumente za potporu najugroženijim sektorima. U ovom trenutku je to svinjogojstvo, jer osim krize izazvane koronavirusom, izloženo je i tržišnim viškovima koji dolaze iz drugih EU zemalja. Nije prihvaćen EU legislativa o državnim potporama omogućuje dodjelu različitih oblika potpore (državne potpore, izuzete potpore, potpore male vrijednosti) kao i druge instrumente dodjele potpore osim bespovratnih sredstava. Zbog pandemije uzrokovane Covidom-19, europsko i svjetsko gospodarstvo pretrpjelo je i još uvijek trpi teške posljedice pa je Europska komisija usvojila Privremeni okvir za mjere specifičnih državnih potpora koje nisu prihvatljive u istom obliku u ostaloj legislativi o državnim potporama. Ministarstvo poljoprivrede je odlučilo iskoristiti mogućnosti propisane ovim pravnim temeljem u svrhu ublažavanja posljedica pandemije Covida-19.
20 SMARTER d.o.o. NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Primjedbe i prijedlozi na Nacrt programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 Mišljenja smo da bi prvi cilj Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 trebao biti da se ovom mjerom daje pomoć proizvođačima koji su na tržištu jer su oni doživjeli otežane uvjete poslovanja uslijed COVID-a. Pod otežane uvjete poslovanja uslijed pandemije COVID-a, ne može se podvesti loše vremenske prilike ili bolesti koje su se pojavile uslijed kiše te slični razlozi koji se navode u prijedlogu ministarstva. Smatramo da je u interesu svih da se pomognu i potiču pravi tržišni proizvođači, pa je u tom svjetlu potrebno i postaviti kriterij koji je u korelaciji sa štetom koju su ti proizvođači doživjeli zbog tržišnih poremećaja. Promatrajući stvarne tržišne poremećaje i otežane uvjete poslovanja uzrokovane pandemijom COVID-19 oni su izrazito pogodili sektore govedarske proizvodnje i to: tovno govedarstvo, svinjogojstvo te proizvođače krumpira i cvijeća, a također i vina. Pogođeni su i drugi sektori: proizvođači voća i povrća, proizvođači peradskog mesa, jaja i dr. Navedeni sektori tovnog govedarstva, svinjogojstva te proizvodnja krumpira su ove godine uslijed Pandemije i uvjeta na cijelom EU tržištu izloženi posebnim izvanrednim okolnostima koje kao takve treba sagledati. Ako bi nam dugoročni cilj trebao biti poticanje proizvodnje kako u smislu povećanja volumena i samodostatnosti tako i u smislu njene kvalitete odnosno konkurentnosti, onda konačno moramo početi s konkretnim akcijama u tom smjeru jer poticanja samo po ha poljoprivrednih površina bez ikakvog kriterija ne možemo dovesti u korelaciju davanja pomoći/potpore sa stvarnom proizvodnjom i problemima s kojima se susreću proizvođači koji se s tim poslom bave profesionalno i od toga žive. Ovako postavljeni kriteriji dodjela potpora bez ikakvih kriterija, osim posjedovanja zemljišta koje je u ARKOD-u evidentirano kao voćnjak, povrtnjak i sl., čak i kratkoročno, a pogotovo dugoročno nemaju nikakvog smisla niti će polučiti ikakve rezultate. Dapače oni će i dalje našu proizvodnju dodatno udaljavati od potrebne konkurentnosti, izvrsnosti i samodostatnosti koje se na ovaj način zasigurno ne potiču. Smatramo da iskustva i „rezultati“ iz prošlosti jasno pokazuju da se ovakav okvir poticanja i pomoći treba radikalno mijenjati i staviti u jasan i točno propisan sustav kriterija i valorizacije. Svi smo svjesni da postoji veliki broj proizvođača koji vrlo malo ulažu u svoju proizvodnju i malo proizvoda plasiraju na tržište, pa samim time i nisu mogli imati znatne posljedice otežanih uvjeta poslovanja. Predmetni program se u kriterijima dodjele mora definirati nekom realnom proizvodnjom npr. isporukom distributerima, otkupljivačima ili trgovinama za npr. minimalno 50% količine proizvodnje u 2020. godini iz razloga da se na taj način isključe oni koji objektivno ne proizvode ništa. Predmetna minimalna količina proizvodnje treba biti dokazana ili prodajom, ili nekim skladišnim dokumentom, registrirana namjena. Agencija može zatražiti i izlazne dokumente (račune, otpremnice kupaca ili dokaz o zbrinjavanju). Smatramo da su svi navedeni kriteriji lako provjerljivi od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Također je potrebno razmotriti iznose koji su predviđeni za potporu u Nacrtu programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Moramo ukazati na veliku nelogičnost najviše iskazano u podjeli sredstava kod mjere 4, 5 i 6. Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka - 8.000.000,00 kn Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina - 8.000.000,00 kn Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira - 10.000.000,00 kn Proizvodnja 2019. godine Krumpir (rani, kasni i sjemenski) Površina (ha) 9387 Proizvodnja (t) 173149 Prirod (t/ha) 18,4 Jabuke Površina (ha) 4946 Proizvodnja (t) 68352 Prirod (t/ha) 13,8 Mandarine Površina (ha) 2111 Proizvodnja (t) 52060 Prirod (t/ha) 24,7 Izvor: DZS Uzimajući u obzir samo podatke po ha jasno je da proizvođači mandarina po ha ostvarili potporu 2.000 kn, proizvođači jabuka 1.770 kn, a proizvođači krumpira 1.000 kn/ha. Kada znamo da je u ovoj godini došlo do značajno manje proizvodnje jabuka i mandarina nego u boljim proizvodnim godinama, te tržišnih viškova nema, a da je krumpir imao izvanrednu proizvodnu godinu, da su skladišta krumpira prepuna te da su utvrđeni tržišni viškovi od 35.000 tona krumpira. Ovakva financijska pomoć za proizvođače krumpira je nedostatna i neadekvatna po svim kriterijima, te bi je trebalo udvostručiti na 20.000.000 kn. Također je kroz Udruge proizvođača krumpira jasno analizirano stanje te je utvrđeno da tržišnih viškova nije bilo kod proizvođača ranih sorti i na području Istre, Dalmacije i Like jer se radi o specifičnim tržišnim nišama te da je pružanje privremene izvanredne pomoći potrebno usmjeriti na subjekte koji proizvode, organiziraju proizvodnju, otkupljuju krumpir na području Varaždinske i Međimurske županije. Na gospodarstvima primarnih proizvođača se nalaze veliki viškovi krumpira koji se kreću između 35.000 do 40.000 tona koji se ne mogu niti adekvatno čuvati niti se mogu plasirati. Svakim daljnjim protekom vremena i odgađanjem pobiranja i adekvatnog skladištenja krumpir gubi na kvaliteti, te se smanjuje mogućnost plasmana, a samim time i na završnoj cijeni. Daljnjim produženjem ostanka krumpira u zemlji, najmom dodatnih skladišta za čuvanje i upotrebom dodatnih zaštitnih sredstava samo rastu troškovi i proizvođačima kao i otkupljivačima, organizatorima proizvodnje. Zbog navedenog smatra se opravdanim pružiti financijsku pomoć proizvođačima krumpira te proizvođačima kao i otkupljivačima, organizatorima proizvodnje te za krumpir izraditi poseban programa potpore zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 Cilj mjera putem kojih će se provesti Odluka Vlade Republike Hrvatske o privremenoj izvanrednoj mjeri pomoći za proizvođače krumpira s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19, TE ZA SUBJEKTE KOJI VRŠE POSLOVE OTKUPA, SKLADIŠTENJA I PLASMANA KRUMPIRA NA TRŽIŠTE koji će proizvedeni krumpir zbrinuti (čuvati) i plasirati na tržišta RH i tržišta trećih zemalja putem SUBJEKATA KOJI VRŠE POSLOVE OTKUPA, SKLADIŠTENJA I PLASMANA KRUMPIRA NA TRŽIŠTE te na taj način utjecati na nesmetanu kontinuiranost proizvodnje krumpira u RH. PRIJEDLOG MJERE – potpora subjektima koji vrše poslove otkupa, skladištenja i plasmana krumpira na tržište Poslovni subjekti KOJI VRŠE POSLOVE OTKUPA, SKLADIŠTENJA I PLASMANA KRUMPIRA NA TRŽIŠTE će obavljati otkup i skladištenje po zagarantiranoj minimalnoj cijeni. Plaćanje ĆE IZVRŠITI PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA sukladno dinamici isporuka, a najkasnije do 30.05. 2021. DO KADA mora biti podmiren ukupan iznos. SUBJEKTI KOJI VRŠE POSLOVE OTKUPA, SKLADIŠTENJA I PLASMANA KRUMPIRA NA TRŽIŠTE moraju Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti dokaze da je sva otkupljena količina isplaćena. Primljeno na znanje Jasne su primjedbe vezana uz nepreciznost određivanje korisnika, pri čemu se upućuje na status proizvođača ranog krumpira, međutim ne postoji pouzdan sustav utvrđivanja i razlučivanja takvih korisnika od osim regionalnih kriterija (koji sigurno nisu točni). Zbog pandemije uzrokovane Covidom-19, europsko i svjetsko gospodarstvo pretrpjelo je i još uvijek trpi teške posljedice pa je Europska komisija usvojila Privremeni okvir za mjere specifičnih državnih potpora koje nisu prihvatljive u istom obliku u ostaloj legislativi o državnim potporama. Ministarstvo poljoprivrede je odlučilo iskoristiti mogućnosti propisane ovim pravnim temeljem u svrhu ublažavanja posljedica pandemije Covida-19. U tom pogledu i prijedlozi koji se u ovom komentaru daju u vidu modela minimalne zagarantirane cijene i vjerojatne nadoknade otkupljivaču razlike do realizirane cijena krumpira na tržištu suštinski su tržišni intervencionizam koji se okvirima mjera državne potpore ne može provoditi, ali jednako tako ne može se provoditi obzirom da je suprotan načelima ZPP, a posebno načelima zajedničke organizacije tržišta. Ovakav prijedlog RH je provodila u razdoblju od 8 godina prije ulaska u Europsku uniju u potporama otkupu jabuka, mandarina i grožđa, ali je upravo zbog neprihvatljivosti ovakvih mjera s načelima zajedničke poljoprivredne politike ulaskom u EU morala s tim mjerama prekinuti. Mjera je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 40 tona/2 ha krumpira (u razdoblju 01.09.2020 do 31.12.2020.) te će se iznos potpore utvrđivati sukladno površinama pod krumpirom evidentiranim u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama.
21 Tomislav Babić 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi   Mjera bi trebala trajati do kraja 2020. godine umjesto do 30.11.2020. Umjesto roka držanja grla u tovu od 18-28 mjeseci, trebalo bi da ono bude od 12-28 mjeseci, kako i stoji u pravilima Farmskog sustava kvalitete. Djelomično prihvaćen Uvjet o starosti prihvatljivih muških i ženskih grla je izmijenjen na način da su prihvatljiva grla koja u trenutku razduženja nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci. Odredba o minimalnom broju grla prihvatljivih za potporu je izbrisana te je na taj način obuhvaćen znatan broj tovne junadi iz domaćeg uzgoja čiji uzgajivači imaju također znatne poteškoće s likvidnosti. Prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. je produženo do 31.12.2020.
22 Udruga Međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Poštovani, Udruga međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira podržava sve prijedloge Hrvatske voćarske zajednice gdje su predloženi prihvatljivi korisnici, uvjeti za dobivanje potpore, podnošenje zahtjeva, kontrola korisnika potpore prema količini proizvedenih i skladištenih proizvoda... Većina prijedloga može se primjeniti i na Mjeru 6. Jedino podsjećam da je ovo mjera za vrste proizvoda koji se trenutno ne mogu prodati i imaju vrlo nisku cijenu. Zbog toga i bi raspodjela sredstava po količini proizvoda bila najpravednija, a ne po površini. Voće i povrće kojeg nema dovoljno na našem tržištu i ima prihvatljive cijene ne spadaju u ovaj natječaj. Naravno podržavamo one koji su u sličnoj situaciji kao i mi. Primljeno na znanje Mjera je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 40 tona/2 ha krumpira u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020 godine. Iznos potpore će se utvrđivati sukladno površinama pod krumpirom evidentiranim u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama.
23 Udruga Međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Poštovani! Udruga Međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira očituje se povodom Nacrta prijedloga Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid 19 Mjeru 6. Potpora proizvođačima krumpira dodjeljuje za proizvodne površine evidentirane u ARKOD-u na kojima se uzgaja krumpir.Minimalna površina za potporu iznosi 2,0 ha. U donjoj tablici su navedene stvarne otkupne cijene krumpira gdje se točno vidi razlika u cijeni u 2019. i 2020.g. proizvodna cijena krumpira je 1,20 kn/kg. kolovoz rujan listopad studeni 2019.g. 1,70 kn/kg 1,60 kn/kg 1,50 kn/kg 1,50 kn/kg 2020. g. 1,50 kn/kg 1,00 kn/kg 0,70 kn/kg 0,50 kn/kg % - 11,8 % - 37,5 % - 53,4 % - 66,7 % Poremećaja u cijeni do kolovoza nije bilo, pa je evidentno da su proizvođači mladog krumpira (Istra, Dalmacija…) koji su svoj urod plasirali do početka kolovoza direktno sa polja(bez skladištenja) po realnim cijenama ( prosječna prodajna cijena ) 3,00 kn/kg. i nemaju posljedica u vidu viška proizvoda, pada cijena, nelikvidnosti. Zbog toga što poremećaja na tržištu krumpira do kolovoza nije bilo, većina proizvođača nije imala pad prometa u prvih 6 mjeseci 2020.g. u odnosu na 2019.g. pa nisu imali uvjete da se jave krajem listopada na Mjeru 21. Također u lipnju je bila dodjela sredstava za ublažavanje posljedica Covid krize u kojoj su neki proizvođači dobili sredstva, a neki nisu unatoč tome što su zadovoljavali uvjete. Industrijski krumpir se proizvodi organizirano i već godinama ima stabilnu cijenu i siguran otkup. Ove godine proizvođači industrijskog krumpira imaju cijenu od 1,20 do 1,35 kn/kg, veće prinose u odnosu na prošlu godinu i siguran otkup. Sada velike probleme imaju proizvođači koji proizvode i skladište konzumni krumpir koji se stavlja na tržište od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine. Ti proizvođači snabdjevaju tržište krumpirom najveći dio godine, ulagali su godinama u mehanizaciju, navodnjavanje i skladišta i postigli su da je Hrvatska samodostatna u proizvodnji krumpira. Oni sada imaju viškove zbog manje potražnje na tržištu, Covid krize, pada turizma i ugostiteljstva, uvoza iz država EU koje također imaju viškove i koje prodaju po dampinškim cijenama. Zbog toga nemaju ni mogućnost izvoza u države gdje smo prošlih godina plasirali dio robe. Cijena konzumnog krumpira koji se skladišti ove godine ne pokriva ni troškove proizvodnje, a kamo li skladištenja i k tome je prodaja smanjena za više od 50%. Zbog nedostatka skladišta puno je krumpira u priručnim skladištima gdje krumpir ne može biti kad nastupe niske temperature, a dio još nije izvađen . Proizvođači ne mogu izvršavati svoje obveze prema dobavljačima, radnicima, bankama, državi. Na početku su investicije izgradnje i adaptacije skladišta za koju je natječaj u tijeku. Među njima je zavladao pesimizam, strah od daljnjeg ulaganja,ne mogu se nositi sa ovako nepovoljnom situacijom. Sektor krumpira unatoč problemima u prošlosti nikad nije tražio intervenciju države do ove godine. Zato želimo ukazati da predloženi model za dodjelu potpore po hektaru nije pravedan jer nisu svi proizvođači krumpira u Hrvatskoj u istom problemu. Poštujemo sve proizvođače, ali budimo realni, ako se 10 000 000,00 kn podijeli za cijelu Hrvatsku po hektaru, oni koji imaju najveće probleme neće ni osjetiti tu pomoć jer će biti neznatna. Tako se problem neće ni ublažiti, nego će se ova agonija produbiti. Tražimo Ministarstvo poljoprivrede da se povećaju sredstva za Mjeru 6. Potpora proizvođačima krumpira na 20 000 000,00 kn i da se nađe zakonski okvir da se pomogne proizvođačima koji stvarno imaju krumpir na skladištu i koji ga ne mogu prodati ili ga moraju prodati po jako niskoj cijeni, a ne onima koji su ga već dobro prodali. Imamo više prijedloga za dodjelu potpora : 1. Subvencija za skladištenje po kilogramu krumpira od 01.10.2020.g. 2. Subvencija po kilogramu prodanog krumpira od 01.10.2020.g. 3. Subvencija za otkup po kilogramu otkupljenog krumpira od 01.10.2020.g. Uvjeti se moraju jasno propisati tko i koliko može dobiti, a kontrola se može vršiti na temelju izdanih računa nakon završene sezone. Predsjednik Udruge međimurskih proizvođača krumpira: Damir Mesarić Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede uložilo je maksimalne napore i uspjelo osigurati dodatna sredstva za sektor poljoprivrede, kako bi se ublažili tržišni poremećaji koji su se prenijeli i u 4. kvartal. Dodatna sredstva za uzgajivače krumpira u ovom trenutku nismo u mogućnosti osigurati. Mjera je izmijenjena na način da korisnici uz opće uvjete moraju ispunjavati i uvjet o stavljanju na tržište najmanje 40 tona/2 ha krumpira u razdoblju od 01.09.2020. do 31.12.2020 godine. Iznos potpore će se utvrđivati sukladno površinama pod krumpirom evidentiranim u ARKOD sustavu Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu razmjerno isporučenim količinama.
24 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 9. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA Potrebno je financijska sredstva u mjeri 5. povećati na 15.000.000,00 Kn. Nije prihvaćen Program je u skladu s raspoloživim i osiguranim sredstvima.
25 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina Predlažemo minimalnu površinu spustiti na 0,3 Ha. Nije prihvaćen Programom su osigurana ograničena financijska sredstva te bi dodatno smanjivanje površina dovelo do povećanja broja korisnika i posljedično do zanemarivih iznosa potpore.
26 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Udruga proizvođača agruma i povrća 'Neretvanska mladež' nije komunicirala ni diskutirala sa Hrvatskom voćarskom zajednicom. Stoga napominjemo, da tvrdnja koja je iznesena u komentaru od strane HVZ: '...obavili smo detaljnije razgovore i diskusiju s Hrvatskim voćarima i slobodni smo vam iznijeti naša viđenja...', ne vrijedi i za proizvođače mandarina te ne predstavlja stav proizvođača mandarina. Primljeno na znanje -
27 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 6. KORISNICI U mjeru 4.i 5. potrebno je uključiti i 'male' OPG-ove, jer su i oni obuhvaćeni navedenim otežanim uvjetima. Primljeno na znanje Komunikacija Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 posebno ističe probleme vezano uz likvidnost kod malih poduzetnika. Također omogućena je dodjela potpore svim poduzetnicima neovisno o veličini, a neki uvjeti su blaži u slučaju mikro i malih poduzetnika. Sve relevantne odredbe preuzete su u Program i mali OPG-ovi nisu isključeni. Smatramo da smo odredbama ovog Programa obuhvatili sve one kojima su tržišni poremećaji uzrokovali pad gospodarske aktivnosti.
28 Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolskog goveda 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele Udruga uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca (UUSSP) uz podršku i konzultaciju sa udrugama druge dvije izvorne pasmine goveda Udruga uzgajivača buše (UUG) i Udruga Savez uzgajivača istarskog goveda – S.U.I.G iskazuju nezadovoljstvo i nerazumijevanje zašto se izvorne pasmine goveda ne nalaze u nacrtu programa. Svaki put kod programiranja mjera potpore stočarima uzgajivači izvornih pasmina moraju dokazivati kako se uvjeti koji se odnose na tržišno poslovanje protežu i na njihovu proizvodnju. Mjera potpore izvornim pasminama u okviru mjere 10 ruralnog razvoja je programirana na osnovu gubitka koje uzgajivači imaju pri redovnom poslovanju i sigurno u njega nisu planirani troškovi nastali otežanim poslovanjem u doba pandemije. Zato predlažemo da se uz navedene u program uvede i „izvorne“, naročito s obzirom na broj grla izvornih pasmina goveda koji nije prevelik, a u skladu sa Nacionalnim programom očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
29 Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi   Poštovani, UDRUGA BABY BEEF ne slaže se da u Mjeri 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi uvjet za potporu budu grla koja nisu mlađa od 18 niti starija od 28 mjeseci. Predlažemo da uvjet budu grla koja nisu mlađa od 12 niti starija od 28 mjeseci. Tovljači junadi svoju su stoku prodavali prema uvjetima za PVP, odnosno kategorija junadi jest od 12 do 24 mjeseca (iznimno za ovu godinu 28 mjeseci). Također držimo kako ograničenje broja prihvatljivih grla nije prihvatljivo. Tražimo da ukoliko već postoji financijsko ograničenje po korisniku, svako grlo prodano u navedenom razdoblju mora imati pravo na dio potpore. Predlažemo i da se navedeno prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. produži do 31.12.2020. Djelomično prihvaćen Uvjet o starosti prihvatljivih muških i ženskih grla je izmijenjen na način da su prihvatljiva grla koja u trenutku razduženja nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci. Odredba o minimalnom broju grla prihvatljivih za potporu je izbrisana te je na taj način obuhvaćen znatan broj tovne junadi iz domaćeg uzgoja čiji uzgajivači imaju također znatne poteškoće s likvidnosti. Prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. je produženo do 31.12.2020.
30 Veterinarska stanica d.d. Varaždin NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi - svakako bi se u mjeru trebala uključiti grla od najmanje 12 mjeseci starosti do maksimalno 28 mjeseci starosti, jer je to period u kojem se ukazala pogodna tržna prilika moglo prodati junad (12 - 16 mj starosti) ili se nastavila dalje toviti, a ne dulje od 28 mjeseci do kada se imalo vremena u ovim nepredvidivim COVID 19 vremenima pronaći tržište, a opet je sukladno okvirima nacionalnih potpora starosti junadi od 12-28 mjeseci. Ne slažemo se s periodom "do 31.11.2020", već bi trebalo uzeti u obzir do kraja godine,odnosno 30.12.2020. Djelomično prihvaćen Uvjet o starosti prihvatljivih muških i ženskih grla je izmijenjen na način da su prihvatljiva grla koja u trenutku razduženja nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci. Odredba o minimalnom broju grla prihvatljivih za potporu je izbrisana te je na taj način obuhvaćen znatan broj tovne junadi iz domaćeg uzgoja čiji uzgajivači imaju također znatne poteškoće s likvidnosti. Prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. je produženo do 31.12.2020.
31 Virovitičko podravska županija NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19, 6. KORISNICI Molim voditi računa i obuhvatiti OPG-e koji ovu djelatnost obavljaju kao dodatnu djelatnost bez zaposlenika (vlasnik se računa kao zaposlena osoba) odnosno imaju manje od 10 zaposlenih i godišnjim prometom ili ukupnom godišnjom bilancom koja ne premašuje 2 milijuna eura (definicija mikropoduzeća iz Preporuke Komisije od 20. svibnja 2003.). Tim prije što svi oni koji su upisano u porezni registar i koji su u sustavu PDV-a uredno podmiruju svoje obveze prema državi po osnovi plaćanja doprinosa i drugih obveza u odnosu na ostvarenu prodaju poljoprivrednih proizvoda i ostvareni dohodak. Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti korisnika jasno su definirani Programom.
32 Virovitičko podravska županija 5. PRIHVATLJIVA GRLA I POVRŠINE, Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka Zašto je minimalna površina za ostvarivanje površine 1ha, kada znamo da izrazito veliki broj proizvođača ispod površine od 1 ha, zar oni nisu pretrpili velike gubitke? Predlažem da se stavi za jabuku kao i za mandarinu minimalna površina 0,5ha. Tako ste i do sada imali praksu ne vidim razloga da se ti uvjeti mjenjaju od Programa do Programa. Primljeno na znanje Potporom se nastojalo obuhvatiti veće površine i prinose kako bi se umanjili gubici proizvođača jabuka. Dodatno smanjivanje površina dovelo bi do povećanja broja korisnika i posljedično do zanemarivih iznosa potpore.
33 VJEKOSLAVA VOJVODIĆ NACRT PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi određuje između ostalog da junad ne smije biti mlađa od 18 i starija od 28 mjeseci s čime se ne slažemo, jer ukoliko je cilj Programa saniranje pretrpljenih gubitaka, osiguranje likvidnosti i očuvanje razine primarne proizvodnje prije pojave COVID-19, tada bi se morala uključiti sva isporučena junad starija od 12 mjeseci a mlađa od 28 mjeseci, sukladno ostvarivanju prava na proizvodno vezana plaćanjaza tov junadi. Naime, cijene isporučene junadi pale su za svu isporučenu junad a ne samo za onu stariju od 18 mjeseci, te su ostvareni značajni gubici u poslovanju. Ukoliko se prihvati starost viša od 18 mjeseci u nepovoljni položaj stavljaju se naročito tovljači koji tove telad oteljenu u RH, iz razloga, što tehnološki mala telad odmah odlazi u intezivni tov sa ciljem postizanja kvalitete ( baby beef ), koju traži tržište EU, tako da tov završava u pravilu nakon 12 -15 mjeseci starosti. Djelomično prihvaćen Uvjet o starosti prihvatljivih muških i ženskih grla je izmijenjen na način da su prihvatljiva grla koja u trenutku razduženja nisu mlađa od 14 niti starija od 28 mjeseci. Odredba o minimalnom broju grla prihvatljivih za potporu je izbrisana te je na taj način obuhvaćen znatan broj tovne junadi iz domaćeg uzgoja čiji uzgajivači imaju također znatne poteškoće s likvidnosti. Prihvatljivo razdoblje od 01.03.2020. – 30.11.2020. je produženo do 31.12.2020.