Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI U pravilnik je potrebno dodati prijelaznu odredbu da se predujam paušalnog poreza na dohodak za 2021. godinu izračunava primjenom nove stope od 10%. Naime, u izmjenama Zakona o porezu na dohodak (NN 138/20) u članku 17. st. 2. isto je predviđeno za samostalne djelatnosti koje utvrđuju godišnje dohodak putem poslovnih knjiga i predaju poreznu prijavu, a ne i za paušaliste. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Prijelaznom i završnom odredbom se propisuje da se pri utvrđivanju paušalnog poreza na dohodak za 2021. temeljem dohotka iskazanog u izvješću PO-SD za 2020., primjenjuje članak 1. stavak 1. Pravilnika izmjenama i dopunama pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti