Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. UREDBU O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU   Predlažemo korigirati nazive proizvoda, a u skladu s Uredbom o carinskoj tarifi i Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva: • Kerozin: – gorivo za mlazne motore, - ostala namjena • Umjesto lož ulje - plinsko ulje za grijanje • Umjesto teško loživo ulje – loživo ulje Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer su nazivi energenata i električne energije, navedeni u članku 3. Nacrta Uredbe, usklađeni s odgovarajućim nazivljem energenata i električne energije iz Zakona o trošarinama (Narodne novine, br. 106/18 i 121/19) te se isti, u smislu trošarinskog postupanja, tumače u skladu s trošarinskim propisima.