Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski duhani d.d. PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Hrvatski duhani kao najveći hrvatski otkupljivač duhana koji već 60 godina uspješno organizira proizvodnju duhana na podravskim i slavonskim poljima također potiče/predlaže povećanje maksimalnog iznosa potpore po kilogramu za duhan tipa Viržinija, prvenstveno kako bi se očuvala opstojnost proizvodnje duhana na selu, i obzirom da se potpora u proteklim godinama nije povećavala. Održivost proizvodnje duhana izrazito je važna za podravski i slavonski kraj, jer ne postoji alternativa u usporedbi s proizvodnjom ostalih poljoprivrednih kultura. Prihvaćen Obzirom da je sektor duhana prepoznat kao izrazito važan i osjetljivi sektor u kojem je prisutan trend smanjenja površina pod duhanom (34%) kao i proizvodnje (17% manje u odnosu na 2017. godinu), prihvaća se povećanje maksimalnog jediničnog iznosa potpore za duhan tipa Viržinija, kako je predloženo od strane UHPD "KRUPAN LIST", u okviru utvrđene financijske omotnice za potporu za duhan.
2 UHPD "KRUPAN LIST" PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Poštovani , Predlažemo da u članku 5. u tablici 2. redak tri , potpora za proizvodnju Virginiskog duhana kg , maksimalni jedinični iznos bude u visini 6,25 . Time se ne narušava , ukupna odobrena omotnica. S obzirom da se potpora odnosi na preradu virginiskog duhana , koja je u ovom obliku uvedena 2017 g , kada su troškovi iste bili znatno manji. U međuvremenu 2017 - 2021 g glavni troškovi ...energija i rad , koji čine 80 % ukupnog troška porasli za 33% , temeljem toga , smatramo opravdanim gore navedeni prijedlog. Isto tako sektor proizvodnje duhana , ne može konzumirati ni jednu mjeru RR , niti jednu mjeru Covid 19 , a potrebne su investicije za daljnji razvoj , kao i u drugim sektorima , te pandemija covida 19 koji se osjeti u sektoru , isto tako bitno narušava samo poslovanje . Tako da je opravdano i poželjno barem da se na neki način pomogne sektoru u saniranju povećanim troškovima proizvodnje. Pripadnici drugih sektora u ovom savjetovanju spominju duhan , kao nešto , što ne pripada u ovaj pravilnik , pa čak i zločesto napadaju nešto , o čemu jako malo imaju informacije. Duhansko gospodarstvo Hrvatske danas pridonosi državnom proračunu gotovo 6 milijardi kuna na godišnjoj razini , zapošljava što direktno , što indirektno 10 tisuća ljudi , uz servisne djelatnosti i više od 15 tisuća zaposlenosti. Malo je sektora poljoprivrede koji direktno pune toliko proračun RH . Duhan je jedina kultura u RH koja ima 5% europske proizvodnje , sve druge su u rangu statističke pogreške ( mljeko 0,012% , svinjogosjstvo , 0,006% , maslinarstvo 0,001% i dr.) Cijene sirovog duhana u EU u posljednjih 10 g , prosječno su rasle 256 % najviše od svih drugih primarni proizvodnji (nažalost ne i u RH samo 40 %) , te EU ima deficit za sirovim duhanom od 400 % . Svjetska potrošnja duhana u posljednjih 10 g nije pala , a ne očekuje se i u narednih 10 g. Tako da se u RH otvara velika prilika i mogućnost za proizvodnju duhana , te izvoz , jer je duhan deficitarna kultura u EU. Hrvatska proizvodnja duhana ne ovisi o velikoj multinacionalnoj kopaniji , kako se to želi plasirati u medijima u posljednjih 6-7 mjeseci , naprotiv europsko tržište itekako očekuje hrvatski duhan. Potrebno je samo jasnim strateškim programom odrediti što se hoće sa proizvodnjom duhana , a mogućnosti su mnogobrojne , tako da hrvatskim proizvođačima duhana nije bitno koji će biti i odakle poslovni partner , kvaliteta hrvatskog duhana ima svojeg kupca u EU i svijetu , što je dokazano nizom posljednjih godina. Evo samo malo informacija za one koji nisu sudjelovali zadnjih 20 g u kreiranju nacionalne politike potpora. Zašto u osjetljivim sektorima duhan ima najveću omotnicu. Zato što je, to duhanu jedina omotnica unutar državni potpora , dok svi drugi sektori sudjeluju u njih nekoliko , pa kumulativno potpore su ekstremno veće nego u duhanu. Zalažemo se da svaki sektor bude adekvatno potican , te se NE zalažemo da se jednom sektoru uzme da bi se drugom dalo , jer smatramo da svaki sektor ima svoje specifičnosti i da je svaki jednako važan za gospodarstvo RH. Prihvaćen Obzirom da je sektor duhana prepoznat kao izrazito važan i osjetljivi sektor u kojem je prisutan trend smanjenja površina pod duhanom (34%) kao i proizvodnje (17% manje u odnosu na 2017. godinu), prihvaća se povećanje maksimalnog jediničnog iznosa potpore za duhan tipa Viržinija u okviru utvrđene financijske omotnice za potporu za duhan.
3 Ana Karaula PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Podržavam komentar od Darijana Vintera jer smatram da 6 krmača stvarno preveliki broj za minimalno poticane količine. Osim krmača, trebalo bi uvrstiti potpore za suprasne nazimice jer vrijeme suprasnosti kod svinja traje oko 114 dana, a to znači da će sve suprasne nazimice u godini prijave postati krmače. Nije prihvaćen Predloženi kriteriji rezultat su analiza koje su prethodile izradi ovog Programa. Jedinični iznos potpore po jedinici količine utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/ha/litara za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Ako su osigurana sredstva u državnom proračunu manja od planiranih za provedbu ovog Programa iznosi omotnica za mjere iz Programa proporcionalno se smanjuju. Iz navedenog proizlazi da se uvrštavanjem suprasnih nazimica u potporu ne bi ostvario pozitivan financijski efekt po korisnika. U najvećem broju slučajeva nazimice će u proizvodnji zamijeniti krmače koje se izlučuju, a obveza korisnika za ovu potporu je tromjesečno razdoblje držanja rasplodnih krmača na svojem poljoprivrednom gospodarstvu, koje započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu.
4 Darijan Vinter PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU, 5. IZNOS POTPORE Poštovani, iz kojeg razloga su postavljeni tako restriktivni kriteriji prema sektoru svinjogojstva u odnosu na druge poticane sektore odnosno temeljem koje analitičke podloge su utvrđene minimalno poticane količine? Smatram da bi minimalno poticana količina za sektor svinjogojstva trebala iznositi "2" uvažavajući broj i rasprostranjenost mikro OPG-ova na teritoriju Hrvatske a koji se bave svinjogojstvom i upisani u su u sve važeće registre. Nije prihvaćen Predloženi kriteriji rezultat su analiza koje su prethodile izradi ovog Programa. Gospodarstva koja drže 6 i više krmača smatraju se komercijalnim gospodarstvima. Analiza je pokazala da je od ukupnog broja registriranih posjednika i krmača (9.155 posjednika sa 76.977 krmača), čak 65.690 krmača (preko 85%) obuhvaćeno ovom potporom. Širenje kriterija za dodjelu potpore na gospodarstva s manjim brojem krmača ne bi imalo pozitivan učinak niti na mala niti na velika gospodarstva.
5 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača 4. OPIS MJERE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 4.5. Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja Sjeme čuvanih sorata poljoprivrednog bilja proizvodi se u kategoriji standard i nema certificiranog sjemena. Potrebno je naglasiti da se kategorija "certificirano" odnosi samo na sadni materijal i dodati rečenicu kojom se podupire i nabava standardnog sjemena čuvanih sorti. Isto tako potporu treba osigurati i proizvođačima (OPG-ima) koji proizvode čuvane, domaće i udomaćene sorte kako bi ih uopće bilo na tržištu. Oni ne nabavljaju sjeme i sadnice nego sami proizvode na gospodarstvu od vlastitog sjemena. To je trenutno vrlo mali broj proizvođača. Velik dio proizvođača također uzgaja domaće, udomaćene i čuvane sorte od vlastitog sjemena/sadnog materijala. Ne nabavljaju sjeme i sadnice i ne stavljaju ih na tržište. Neka gospodarstva čuvaju primjerice vrlo stara stabla voćaka kako bi očuvali domaće i udomaćene sorte, udruge organiziraju razmjene sjemena i plemki. Ovakvim pravilima oni ne bi imali pravo na potpore, a njihov rad ima velik značaj. Dodatni problem je što na sortnoj listi, a niti na popisu izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu uopće nema ratarskih kultura i sjemena nema na tržištu. Kako da poljoprivrednici uopće dostave dokaz da su kupili certificirano sjeme kojeg nema? Domaće sorte ratarskih kultura poljoprivrednici uzgajaju od vlastitog sjemena i ukoliko je cilj poticati njihov uzgoj treba i takvim proizvođačima omogućiti da dobiju potporu inaće je ova mjera čista forma bez stvarnog učinka. Nije prihvaćen Certificirani reprodukcijski sjemenski/sadni materijal izričaj je sukladan posebnom propisu koji uređuje stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Člankom 9. stavkom 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja propisane su kategorije sjemena, te je standardna kategorija navedena kao jedna od kategorija. Pod pojmom certificirani materijal obuhvaćene su dakle sve kategorije sjemena i sadnog materijala. Nadalje, cilj ove mjere je potaknuti poljoprivredne proizvođače na proizvodnju na autohtonih sorti, a ne na proizvodnju sjemena takvih sorti, naročito u povrtlarskom sektoru budući tu postoji veliki broj registriranih čuvanih sorti. Također, mnoge udruge i sami pojedinci posjeduju veliki broj domaćih i autohtonih sorti, a za koje stručnjaci nisu potvrdili da li se stvarno radi o starim i domaćim sortama, te se stoga potiče nabava certificiranog reprodukcijskog materijala koji je u samoj proizvodnji prošao postupak stručnog nadzora. Na žalost interes za proizvodnju starih, autohtonih i tradicijskih sorti je vrlo mali bilo da govorimo o povrtnim, ratarskim ili voćnim kulturama. Ministarstvo temeljem prijedloga novog Zakona o sjemenu ima u planu uspostaviti službeni popis starih sorti (voća, povrća, ratarskog bilja i dr.) temeljem kojeg će biti moguće dobiti službeni dokaz o porijeklu materijala što će omogućiti svima evidentiranima proizvođačima koji uzgajaju stare sorte ostvarivanje ove vrste potpore.
6 Sunčana Pešak, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača 4. OPIS MJERE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 4.3. Potpora za duhan Zbog čega Hrvatska potiče proizvodnju duhana kao iznimno osjetljivi sektor kada istovremeno na svakoj kutiji cigareta stoje poruke i fotograije koje govore o njegovoj štetnosti? Primljeno na znanje Duhan je kultura koja se uzgaja na siromašnim pjeskovitim tlima, gdje je mala mogućnost uzgoja drugih proizvodnih kultura, a tijekom zadnjih godina, površine pod duhanom, kao i proizvodnja, se smanjuju, sektor proizvodnje duhana prepoznat je kao osjetljiv. Obzirom da je proizvodnja duhana specifična za određena područja u Republici Hrvatskoj, njezino zadržavanje i održivost nužno je i za demografsku opstojnost ruralnog područja. Poticanjem ove proizvodnje osigurava se zapošljavanje, smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života u područjima Republike Hrvatske koja se bave ovom proizvodnjom.
7 palamida PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU, 2. CILJEVI PROGRAMA Jedna od poluga neovisnosti je svakako hrana. Pod hranom mislim na vlastiti sadni materijal bilo domaćih sorti sa malih imanja ili pak domaćih hibrida.Vlastita matična stada, domaća proizvodnja i prerada živežnih namirnica. Poštovana gospodo, treba li još nešto slično korona virusu da uvidimo zašto je važna vlastita proizvodnja hrane, zašto je važan imunološki zavod. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede će kroz razne programe potpore, koristeći sredstva fondova EU ali i državnog proračuna, nastaviti poticati razvoj poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj.
8 Hrvatski pčelarski savez REPUBLIKA HRVATSKA, PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU Poštovani, slijedom prijedloga Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu, Hrvatski pčelarski savez kao krovna organizacija pčelara u Republici Hrvatskoj ovim putem ističe nužnost programskog uvrštenja potpore po pčelinjoj zajednici s ciljem očuvanja populacije medonosne pčele. Prioritetna uloga pčele je očuvanje bioraznolikosti kroz svoju oprašivačku djelatnost. Isto je od osobite važnosti upravo za RH s obzirom na iznimno veliki broj biljnih vrsta koje za svoj opstanak trebaju oprašivače, bilo da se radi o gospodarskom ili samoniklom bilju. Nadalje, nužnost očuvanja pčelinjeg fonda očituje se i u nepobitnoj činjenici da 75% hrane koju danas čovječanstvo koristi u prehrani treba pčelu kako oprašivača. Pčelarski sektor iznimno je pogođen klimatskim promjenama, intenzivnom konvencionalnom poljoprivredom i sječom šuma. Sama poljoprivredna djelatnost dovela je do uništavanja prirodnih livada kao izvora nektara i peludi, tretiranje poljoprivrednih površina vrši se pesticidima koji imaju dokazano izrazito pogubno djelovanje na pčelinje zajednice, a sječom šuma i selektivnim pošumljavanjem gubi se na biološkoj raznolikosti dok je medonosni potencijal nepovratno izgubljen. Držimo da je za učinkovitu provedbu svih programski zadanih ciljeva (unapređenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva, sektoru svinjogojstva, proizvodnji duhana, proizvodnji maslinovog ulja te očuvanju izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja), neprocjenjiva oprašivačka uloga pčele i održanje pčelarstva kao iznimno osjetljivog poljoprivrednog sektora ne umanjujući vrijednost naprijed navedenih osjetljivih sektora. Slijedom navedenog, važno je u predmetni program uvrstiti unapređenje pčelarskog sektora s ciljem očuvanja populacije medonosne pčele. Nije prihvaćen Zbog ograničenih sredstava iz državnog proračuna za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu proširenje Programa na druge sektore, pa tako i sektor pčelarstva, ne bi dalo pozitivne učinke koji se provedbom mjera žele ostvariti. Poticanje pčelarstva je iznimno važno zbog uloge koje pčele imaju u poljoprivrednoj proizvodnji, stoga su za unapređenje sektora pčelarstva osigurana značajna sredstva za provedbu mjera u okviru posebnog Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022.
9 Natura beef REPUBLIKA HRVATSKA, PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU Poštovani, ispada da smo kolega Mihelić i ja svakom loncu poklopac, ali zato vjerojatno i postoji e-savjetovanje da bi barem mogli reći svoje mišljenje. Moguće je da smo malo pobrkali predmet ovog savjetovanja koji se odnosi na program državnih potpora za iznimno osjetljive sektore sa sektorima koji se dodatno potiču u okviru proizvodno vezanih potpora za godinu koja je već započela. Dobro je da država prepoznaje sektore kojima je potrebna dodatna financijska potpora sa ciljem da se ta vrsta proizvodnje održi unatoč raznim vanjskim nepovoljnim uvjetima. Svakako je mliječni sektor jedan od najosjetljivijih što zbog činjenice da je zbog niske otkupne cijene mlijeka sa jedne strane te zbog sve viših troškova proizvodnje sa druge strane ta vrsta proizvodnje sve neisplativija, što zbog činjenice da je sve manji broj poljoprivrednika spreman na žrtvu koju traži ta vrsta proizvodnje u smislu potrebe stalne prisutnosti vlasnika farme ili dovoljnog broja educiranih i motiviranih djelatnika kojih je na tržištu radne snage sve manje. Opadanje broja plotkinja izaziva negativan efekt i na strani broja novorođene teladi što posljedično utječe i na sve manju ponudu teladi za tov i proizvodnju mesa iz domaćeg uzgoja. Iz navedenog razloga gotovo sve razvijene poljoprivredne zemlje EU su značajan dio dotadašnjih manjih farmera držatelja mliječnih pasmina goveda preorjentirale na uzgoj mesnih pasmina goveda namijenjenih isključivo uzgoju i proizvodnji teladi za proizvodnju mesa. Unazad petnaestak godina taj način uzgoja polako se počeo primjenjivati i na našem području. Nažalost, iz razno raznih znanim nam razloga, taj sektor nije polučio planirane i željene rezultate. Uvijek se smatrao kao nešto na rubu ozbiljnog uzgoja i proizvodnje i manje više uvijek na određeni način zanemaren u odnosu na ostale sektore. Unatoč toj činjenici postoji određeni dio ozbiljnih uzgajivača čije se ukupna količina matičnih stada čistokrvnih mesnih pasmina i kombiniranih pasmina za proizvodnju mesa procjenjuje na cca 10.000 jedinki. Moguće bi broj za nekoliko tisuća bio i veći da su ti uzgajivači tokom proteklih godina imali mogućnost financijske potpore za nabavku čistokrvnih junica kao što su to imali i imaju uzgajivači u mliječnom sektoru, ali nisu, pa su povećanja stada povezana uglavnom sa ostavljanjem dijela ženske teladi odnosno junica iz vlastitog podmlatka. Nažalost, taj put je duži i skuplji. Kad je sve to nabrojeno činjenica koja je vidljiva iz svih brojčanih pokazatelja, ne vidim niti jedan opravdani razlog što je taj sektor izostavljen iz mjera Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore. Naime, cilj ovih mjera je kako sam naveo, zadržavanje postojećeg broja i tendencija rasta plotkinja. Isto kao i u sektoru uzgoja mliječnih krava ili rasplodnih krmača. Da stvar bude još čudnija ili bolje rečeno, nevjerojatna, ukupni planirani iznos od preko 120 miliona kuna direktno opterećuje državni proračun u čijem punjenju sudjelujemo i svi mi ostali građani. Zašto smatram da je to čudno i nevjerojatno? Upravo zbog činjenice da je gotovo 35% planiranih sredstava, odnosno 42.000.000,00 kn planirano za potporu za duhan ??? Ja mogu razumijeti da je jedna cijela regija Hrvatske tradicionalno okrenuta uzgoju duhana za proizvodnju cigareta. To je naravno iz vremena kada je na teritoriju RH bilo nekoliko domaćih tvornica za preradu duhana i proizvodnju cigareta. Da ne spominjem koliko ih je ukupno bilo na prostoru bivše države. Poticati uzgoj duhana u vrijeme kada je u cijelom svijetu kampanja protiv pušenja gotovo na razini kampanje protiv uporabe droga ne znam kako objasniti i komentirati. Nadalje, da li je potrebno podsjećati da je ista ta država koja danas potiče uzgoj duhana napravila sve da u to vrijeme najsuvremenija tvornica za proizvodnju cigareta u Europi, ona u Zadru koju je sagradio BAT, nikada nije proradila jer to nije odgovaralo tadašnjim vlasnicima Tvornice duhana u Rovinju (a bome i politici ili politikama koja je od njih imala uvijek značajnu potporu). Kasnije je naravno, taj isti BAT kupio i tu istu tvornicu koja je danas pred zatvaranjem. Zapravo, kupili su tržište. Smatram da bi bilo pravednije i poštenije da se poljoprivrednike koji se tradicionalno bave uzgojem duhana (i najmanje su krivi za gore navedeni igrokaz) financijski, stručno i na bilo koji drugi način tokom godina polako preusmjeravalo na prelazak na neke druge, možda isto tako dobro dohodovne kulture koje moguće malo više mogu biti korištene za ljudsku ishranu. Pa mi smo izdvojili značajna financijska sredstva da ribari pošalju svoje brodove u rezališta kako bi odustali od profesionalnog bavljenja ribolovom i ne vidim niti jedan razuman odgovor zašto to slično ne bi moglo biti izvedivo i u tom sektoru. Možda bi nakon toga uzgajivači u mliječnom sektoru mogli dobiti i 50% više po kravi, uzgajivači rasplodnih krmača kojih stotinu kuna više, a onda bi se na kraju moguće pronašla i određena sredstva za ranije spomenuti, zaboravljeni sektor uzgoja mesnih pasmina goveda. Nadam se da nisam ovim komentarom razljutio kolege proizvođače duhana, naprotiv, smatram da sve ovo što sam naveo i njima samima bi trebalo biti u interesu jer bolje je iskoristiti određena financijska sredstva kojih još uvijek za taj sektor ima kako bi se na vrijeme preorjentirali na nešto drugo, nego čekati da BAT-ovci dignu sidrlo, slično kao i nedavno Megle u osječkoj mljekari. Mladen Kušeković Natura beef d.o.o. Udbina mladen@natura-beef.hr Nije prihvaćen Zbog ograničenih sredstava iz državnog proračuna za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu proširenje Programa na druge sektore, pa tako i sektor mesnog govedarstva, ne bi dalo pozitivne učinke. Ministarstvo poljoprivrede je kroz Program potpore radi unaprjeđenja proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unapređenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi u razdoblju od 2018. do 2020. godine osiguralo sredstva za obnovu i unapređenje proizvodnog potencijala za proizvodnju goveđeg mesa, koji je bio ozbiljno narušen zbog pojave zaraznih bolesti u prethodnom razdoblju uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu. Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. S obzirom na značajan pad broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na ranije razdoblje. Kroz navedeni trogodišnji Program korisnici su tako primili više od 22,5 milijuna kuna potpore od čega je za obnovu proizvodnog potencijala u sustavu krava-tele osigurano 9 milijuna kuna. Potporu je iskoristilo više od 400 korisnika za ukupno 4.474 grla. Ministarstvo poljoprivrede će i nadalje u okvirima raspoloživih sredstava unutar državnog proračuna raditi na mjerama potpore za unapređenje stanja u sektoru poljoprivrede pa tako i sektoru mesnog govedarstva s ciljem osiguranja prehrambene sigurnosti i održive proizvodnje hrane. Također, poljoprivrednicima je u sektoru proizvodnje goveđeg mesa osigurana svake godine, u okviru proizvodno vezanih plaćanja za krave dojilje iz Programa izravnih plaćanja koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda, potpora za držanje krava mesnih i kombiniranih pasmina u sustavu krave tele čime se potiče proizvodnja teladi za tov u iznosu većem od 50 milijuna kuna.
10 OSATINA GRUPA d.o.o. REPUBLIKA HRVATSKA, PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU Predlažemo da se u Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu, doda mjera potpore za junice koje su input osnovnog stada stočarske proizvodnje. S obzirom na trend pada broja junica i krava te posljedično proizvodnje mlijeka, smatramo da je potrebno i Program potpore proizvođačima zbog narušenog proizvodnog potencijala (gubitak prihoda uzgoja rasplodnih junica) prolongirati barem na još jedno trogodišnje razdoblje (prethodno 2018-2020), posebno naglašavajući COVID pandemiju koja je negativno utjecala na stočarsku proizvodnju te imajući u vidu kako je trenutni broj grla u odnosu na 2015. godinu manji za gotovo 20 tisuća, odnosno ukupno 155.341 u odnosno na prethodnih 174.805 grla. Navedenim se programom pokušao obnoviti proizvodni potencijal u stadima proizvođača, međutim očigledno nije učinjeno ni približno dovoljno kako bi se negativan trend zaustavio. Junice nužno trebaju biti zastupljene i kroz M14: Dobrobit životinja - posebno u područjima poboljšanje hranidbe te poboljšanih uvjeta smještaja jer provedbom poticajnih mjera za junice se može očekivati pozitivan utjecaj na obnovu proizvodnog potencijala što će rezultirati povećanjem ukupne stočarske proizvodnje i proizvodnje mlijeka kao iznimno osjetljivog sektora. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede prepoznaje sektor proizvodnje mlijeka kao iznimno osjetljiv te kroz razne programe pomoći nastoji osigurati sredstva za njegov opstanak. Programom potpore kupovine steonih junica i gubitka prihoda u uzgoju rasplodnih junica u Republici Hrvatskoj od 2018. – 2020. godine cilj je bio obnoviti narušeni proizvodni potencijal uzgajivačima goveda korištenjem potpore za kupovinu steonih junica i potpore za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica zbog teškoća koje su se odnosile na obnavljanje stada, a bile su uzrokovane zabranom ili ograničavanjem kretanja životinja zbog bolesti kvrgave kože. Trogodišnji Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine je već u prve dvije godine provedbe imao pozitivan učinak na povećanje broja krava pri čemu je mjerom za uzgoj junica bilo obuhvaćeno 43.106 prvotelki, a kroz mjeru za kupovinu junica, u prve dvije godine provedbe programa kupljena je 2.001 rasplodna junica. Ukupno je kroz korisnicima isplaćeno 183 milijuna kuna. Osim navedenog Programa poljoprivrednicima je u sektoru proizvodnje mlijeka osigurana svake godine, u okviru proizvodno vezanih plaćanja za krave u proizvodnji mlijeka iz Programa izravnih plaćanja koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda, potpora za držanje mliječnih krava u iznosu od gotovo 160 milijuna kuna. S obzirom da su u okviru ovog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore za 2021. godinu sredstva potpore za sektor mlijeka raspoloživa u iznosu od 51 milijuna kuna, podjela sredstava na potporu za mliječne krave i potporu za junice ili prvotelke rezultirala bi značajnim smanjenjem jediničnih iznosa u obje mjere čime bi se umanjio njen učinak. Ministarstvo poljoprivrede će i nadalje u okvirima raspoloživih sredstava unutar državnog proračuna raditi na mjerama potpore za unapređenje stanja u sektoru poljoprivrede pa tako i sektoru mliječnog govedarstva s ciljem osiguranja prehrambene sigurnosti i održive proizvodnje hrane.
11 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' REPUBLIKA HRVATSKA, PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU Predlažemo, uz navedene mjere dodati mjeru: 'prerada plodova mandarina u sok'. Na ovaj način bi se dodatno potaknula prerada mandarina u sekundarne proizvode, smanjio bi se pritisak primarnog proizvoda na zasićeno tržište i stvorila dodatna vrijednost i zapošljavanje. Preporučamo uz navedeno u program mjera RR uključiti mjeru za izgradnju i opremanje manjih pogona za preradu voća, kako bi se više pogona za preradu pokrenulo. Ovakvi proizvodi bi svakako trebali pronaći put do potrošača, prije svega u turističkoj sezoni, ali i u trgovinama. Predlažemo potporu od 10 Kn po litri soka i minimalno 100 litara. Nije prihvaćen Zbog ograničenih sredstava iz državnog proračuna za provedbu Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu proširenje Programa na druge sektore ne bi dalo pozitivne učinke koji se provedbom mjera iz Programa žele ostvariti. Prijedlog za poticanje prerađevina poljoprivrednih proizvoda razmotrit ćemo u okviru drugih programa potpore iz državnog proračuna.
12 OPG Jakša Najev REPUBLIKA HRVATSKA, PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU Tekst "Korisnici ostvaruju potporu za preradu ploda maslina u maslinovo ulje za proizvedene, isporučene i prodane količine ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja.." treba zamijeniti tekstom: " Korisnici ostvaruju potporu za proizvedne, isporučene i prodane količine djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja dobivenog preradom vlastitog i/ili otkupljenog ploda masline. Zašto je ovakva formulacija dobra? Zato što daje prostor da OPG-ovi koji imaju manje od 3000 eura ekonomske veličine gospodarstva mogu prodati plod masline drugim OPG-ovima te da veći OPG-ovi i uljare mogu legalno prikazati ulaz ploda masline i preraditi ga u ulje. Izvorna formulacija može navesti u zabludu maslinare da imaju pravo i na potporu za preradu ploda masline, što bi bilo dobro opet uvesti. Trebalo bi uvesti i potpore za proizvodnju i prodaju ploda masline za konzerviranje tako da se razvija i taj oblik maslinarske proizvodnje u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Postojeći uvjeti za ostvarivanje ove potpore zahtijevaju od korisnika prijavu prodanih količina djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja za koje se ostvaruje potpora uz prilaganja dokaza o istome, potvrdu objekta koji prerađuje masline o razvrstavanju maslinovog ulja u djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje te minimalno posjedovanje 30 stabala maslina. S obzirom da se u provedbi ove mjere administrativno ne prate količine maslina koje se prerađuju u maslinovo ulje nema potrebe za predloženom intervencijom u tekstu.
13 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' REPUBLIKA HRVATSKA, PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU Programi potpore zbog COVID-19, u dobroj mjeri, brojčanoj, su zaobišli neretvanske proizvođače mandarina. Tek 99 korisnika iz doline Neretve je dobio potporu za voće. Prema podacima APPRRR (31.12.2018.) samo na području grada Opuzena i općine Slivno je 1208 poljoprivrednih gospodarstava. Nadodajmo još grad Ploče i Metković, općinu Kula Norinska i Zažablje. Ukupno više od 2000. U svakom slučaju manje od 5%. Kroz mjeru 21., od 940 korisnika mjere, iz doline Neretve zapazili smo tek dva korisnika, od toga jednoga gdje je pretežito maslina i vinova loza. Kroz mjeru potpore primarnim proizvođačima, kroz koju je osigurano 8 mil. kuna za mandarinu, uz uvjete prihvatljivosti na esavjetovanju, prihvatljivih korisnika će biti manje nego kroz prvu mjeru potpore primarnim proizvođačima. Sektor agrumarstva je postao iznimno osjetljiv na klimatske promjene i u ovakvim agroekonomskim uvjetima neodrživ. Traži pomoć i zaštitu svih, od lokalne, regionalne do nacionalne vlasti. Smatramo da su poljoprivredni proizvođači u dolini Neretve zakinuti svim do sada COVID-19 mjerama i da je tu nepravdu potrebno ispraviti. Stoga je potrebno sektor agrumarstva, prvenstveno proizvodnju mandarina, uključiti u Program za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. i dalje. Predlažemo za sektor agrumarstva osigurati 20.000.000 kuna. Nije prihvaćen Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu obuhvaća one sektore koji su prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imali potporu koja se financirala iz sredstava državnog proračuna, a za koje nije bila mogućnost nakon pristupanja dodjeljivati potporu u tadašnjem okviru ZPP-a. U tekućem ZPP programskom razdoblju omogućena je u okviru izravnih plaćanja dodjela proizvodno vezane potpore za sektor voćarstva kojeg smo uključili u ovakav oblik potpore za kojeg možemo izdvojiti maksimalno 15% financijske omotnice za provedbu Programa izravnih plaćanja. Za 2021. pripremili smo novi model proizvodno vezanih potpora kojim su revidirani dosadašnji kriteriji u PVP za voće tako da će od ove godine ovom potporom biti obuhvaćeni samo nasadi onih voćnih vrsta čije su proizvodnje od strateškog interesa za RH, među kojima je i mandarina. Promjenom kriterija minimalne prihvatljive površine u PVP će biti uključeni i nasadi mandarina s minimalnom površinom od 0,25 ha. Intencija predloženih izmjena kriterija za dodjelu proizvodno vezanih potpora je usmjeravanje mjera poljoprivredne politike prema malim i srednjim proizvođačima te poljoprivrednim sektorima važnim iz gospodarskih, socijalnih ili okolišnih razloga, a koji se nalaze u poteškoćama. Predložene izmjene, također, za cilj imaju povećanje učinkovitosti proizvodnje i osiguravanje samodostatnosti i prehrambene sigurnosti. Ukoliko analiza sektora proizvodnje mandarina pokaže potrebu dodatne potpore za unapređenje proizvodnje ona će biti obuhvaćena posebnim Programima potpore kako je to i do sada bilo uređeno.
14 Željko Mihelić REPUBLIKA HRVATSKA Poštovani, mišljenja sam da u iznimno osjetljive sektore treba uvrstiti i krave u susravu krava-tele koje se uzgajaju za proizvodnju teladi. Pošto se godišnje u RH uveze preko 100.000 teladi koja se tove i za to se godišnje potroši između 40 i 50 miliona Eura ata sigurno negativno utječe na trgovinsku bilancu potrebno je poticati uzgoj teladi mesnih pasmina i na taj način smanjiti ovisnost o uvozu. Poticati treba svako tele mesnih i kombiniranih pasmina oteljen o u RH sa 1500 kn. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede je kroz Program potpore radi unaprjeđenja proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unapređenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi u razdoblju od 2018. do 2020. godine osiguralo sredstva za obnovu i unapređenje proizvodnog potencijala za proizvodnju goveđeg mesa, koji je bio ozbiljno narušen zbog pojave zaraznih bolesti u prethodnom razdoblju uslijed čega su proizvođači u uzgoju smanjili broj rasplodnog podmlatka namijenjenog obnovi stada na vlastitom gospodarstvu. Posljedica ovih okolnosti bilo je izlučivanje većeg broj krava zbog čega je znatno narušen proizvodni potencijal u stadima uzgajivača te im je to prouzročilo značajne ekonomske gubitke. S obzirom na značajan pad broja krava, a posljedično i podmlatka za obnovu stada uzgajivači goveda nisu imali na raspolaganju dovoljan broj rasplodnog podmlatka i nisu bili u mogućnosti ponovo uspostaviti svoj proizvodni potencijal u odnosu na ranije razdoblje. Kroz navedeni trogodišnji Program korisnici su tako primili više od 22,5 milijuna kuna potpore od čega je za obnovu proizvodnog potencijala u sustavu krava-tele osigurano 9 milijuna kuna. Potporu je iskoristilo više od 400 korisnika za ukupno 4.474 grla. Također, poljoprivrednicima je u sektoru proizvodnje goveđeg mesa osigurana svake godine, u okviru proizvodno vezanih plaćanja za krave dojilje iz Programa izravnih plaćanja, koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda, potpora za držanje krava mesnih i kombiniranih pasmina u sustavu krave tele čime se potiče proizvodnja teladi za tov u iznosu većem, od 50 milijuna kuna. Ministarstvo poljoprivrede će i nadalje u okvirima raspoloživih sredstava unutar državnog proračuna raditi na mjerama za unapređenje stanja u sektoru poljoprivrede pa tako i sektoru mesnog govedarstva s ciljem osiguranja prehrambene sigurnosti i održive proizvodnje hrane.