Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu provedbenog programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, haemophilus influenzae - invazivne bolesti, meningokokne bolesti, HPV infekcije i bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u 2021. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana-Marija Križanac PROVEDBENI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA  I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE - INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI, HPV INFEKCIJE I BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U 2021. GODINI Poštovani, 1. Republika Hrvatska je u vrhu EU po broju propisanih obaveznih cjepiva. 2. Republika Hrvatska ima Pravilnikom propisano obavezno cijepljenje protiv čak 11 raznih zaraznih bolesti kojima se Hrvati (prema aktualnom kalendaru cijepljenja) cijepe u ukupno 25 navrata do svoje 18 godine. Za usporedbu Belgija ima samo jedno obavezno cjepivo, ostala su preporučena. Čak 14 članica EU uopće nema obavezna, već samo preporučena cjepiva. Radi se o zemljama kao što su Danska, Finska, Irska, Luksemburg, Švedska i druge. Zaključak je da trenutno imamo previše obaveznih cjepiva (zadnje cjepivo-cjepivo protiv pneumokoka je uvedeno prije godinu dana kao obavezno) čiju opravdanost upotrebe treba itekako preispitati, da bi se uopće razmišljalo o uvođenju daljnih preporučenih, a kamoli obaveznih cjepiva. Cjepivo protiv koronavirusa nikako ne smije biti obavezno. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta provedbenog programa. Pneumokokno cjepivo uvedeno je u kalendar cijepljenja na temelju podataka o pobolu i smrti djece od pneumokokne bolesti u Republici Hrvatskoj te očekivanog smanjenja pobola i smrti djece uzrokovane pneumokokima. Cjepivo protiv bolesti COVID-19 nije među obveznim cjepivima u Republici Hrvatskoj.
2 Liljana Benčik PROVEDBENI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA  I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE - INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI, HPV INFEKCIJE I BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U 2021. GODINI Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 treba ostati na bazi preporuke iz razloga nedovoljne istraženosti, kratkoće vremena ispitivanja i što je još gore pogodovanja farmaceutskoj industriji. Osobito bi trebalo ostati na bazi preporuke za osobe koje imaju narušen imunitet, zbog autoimunih bolesti, osobe koje su već pokazale alergijske reakcije i osobe sa obiteljskom anamnezom sa autoimunim bolestima! Svako cijepljenje bi trebalo biti dragovoljno, jer sve ostalo je atak na ljudska prava i slobode odlučivanja o svom tijelu i svom zdravlju, vodeći naravno računa da svojim ponašanjem ne ugrozi drugome pravo na zdravlje! Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta provedbenog programa. Cjepivo protiv bolesti COVID-19 nije među obveznim cjepivima u Republici Hrvatskoj. Prije stavljanja na tržište, svaki lijek mora proći opsežne provjere pri regulatornom tijelu te zadovoljiti postavljene stroge zahtjeve kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti. Prije nego što se cjepivo odobri za primjenu, njegova sigurnost i djelotvornost (koja se mjeri u kliničkim ispitivanjima) temelji se na rezultatima kontroliranih randomiziranih kliničkih ispitivanja čiji se sudionici izabiru na temelju određenih kriterija te se među njima nasumično provodi cijepljenje i prati ih se u kontroliranim uvjetima u skladu s unaprijed definiranim protokolima. U slučaju cjepiva protiv bolesti COVID-19, da bi cjepivo bilo dozvoljeno na teritoriju Europske unije treba ga odobriti Europska agencije za lijekove. Zahtjevi vezani uz sigurnost primjene jednaki su za cjepiva za COVID-19 kao i za bilo koje drugo cjepivo u Europskoj uniji te se ovi strogi zahtjevi ne snižavaju ni u kontekstu trenutačne pandemije. Iako se za ova cjepiva razvoj i regulatorni postupci provode ubrzano, konačno odobrenje mogu dobiti samo ako se dokaže da imaju pozitivan sigurnosni profil.
3 Katarina Mimica PROVEDBENI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA  I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE - INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI, HPV INFEKCIJE I BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U 2021. GODINI Bilo kakvo cjepivo treba biti stvar izbora,prvenstveno ako se radi o pokusnim cjepivima za koje se još ni ne znaju nuspojave ni koliko su učinkovita.Bilo kakve represivne metode krše temeljna ljudska prava te pravo na izbor. Primljeno na znanje Cjepivo protiv bolesti COVID-19 nije među obveznim cjepivima u Republici Hrvatskoj. Prije stavljanja na tržište, svaki lijek mora proći opsežne provjere pri regulatornom tijelu te zadovoljiti postavljene stroge zahtjeve kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti. Prije nego što se cjepivo odobri za primjenu, njegova sigurnost i djelotvornost (koja se mjeri u kliničkim ispitivanjima) temelji se na rezultatima kontroliranih randomiziranih kliničkih ispitivanja čiji se sudionici izabiru na temelju određenih kriterija te se među njima nasumično provodi cijepljenje i prati ih se u kontroliranim uvjetima u skladu s unaprijed definiranim protokolima. U slučaju cjepiva protiv bolesti COVID-19, da bi cjepivo bilo dozvoljeno na teritoriju Europske unije treba ga odobriti Europska agencije za lijekove. Zahtjevi vezani uz sigurnost primjene jednaki su za cjepiva za COVID-19 kao i za bilo koje drugo cjepivo u Europskoj uniji te se ovi strogi zahtjevi ne snižavaju ni u kontekstu trenutačne pandemije. Iako se za ova cjepiva razvoj i regulatorni postupci provode ubrzano, konačno odobrenje mogu dobiti samo ako se dokaže da imaju pozitivan sigurnosni profil. Upute u sažetku opisa svojstava lijeka sadrže međuostalim i nuspojave koje se javljaju nakon primjene cjepiva. Detaljne informacije o svim cjepivima koje se koriste u Hrvatskoj su javno dostupne i na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).
4 Ivan Dušan PROVEDBENI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA  I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE - INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI, HPV INFEKCIJE I BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U 2021. GODINI Smatram da bi cijepljenje protiv COVID-a trebalo biti obvezno za sve stanovnike RH, osim onih koji iz opravdanih razloga ne mogu primiti cjepivo. Ujedno smatram da bi odbijanje cijepljenja trebalo biti kažnjivo i da svakoga tko se ne želi cijepiti treba kazniti novčano iznosom od 1000-2000 kuna. na taj način sa jedne strane potaknuti će se veći broj ljudi da se cijeli, a sa druge strane državni proračun će imati dodatan prihod od ljudi koji imaju novaca i nije im problem platiti tu kaznu. Primljeno na znanje Cjepivo protiv bolesti COVID-19 nije među obveznim cjepivima u Republici Hrvatskoj. Ovim Provedbnim programom imunizacije ne utvrđuju se novčane kazne.