Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu provedbenog programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2021. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih s haemophilus infl. tipa b i pneumokokne bolesti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Memunić Butigan PROVEDBENI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Poglavlje IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE, dio teksta „Zdravstvena ustanova koja provodi cijepljenje učenika osnovne i srednje škole obvezna je…“ u nastavku predlažem izmjene i nadopune predloženih dijelova teksta: - Škola je obvezna obavijesti roditelje/skrbnike o planu imunizacije u školi u predmetnoj godini i poslati roditelju/skrbniku posredstvom djetata poziv na cijepljenje (planirani datum, mjesto i vrijeme obavljanja imunizacije djece). - Roditelj/skrbnik obvezan je, prethodno imunizaciji, posredstvom škole dati svoju pismenu suglasnost zdravstvenoj ustanovi koja provodi cijepljenje u školskim ustanovama kojom dozvoljava cijepljenje svog djeteta. - Škole su dužne osigurati prisutnost na cijepljenju onih učenika za čiju su imunizaciju dobili pismenu suglasnost roditelja/skrbnika. Roditelj/skrbnik može i ne mora biti prisutan/u pratnji djeteta prilikom cijepljenja, ovisno o izboru roditelja/skrbnika. - Prethodno cijepljenu doktor medicine/cjepitelj obvezan je roditelju/skrbniku dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi postupka kao i njegovim posljedicama i rizicima (pročitati roditelju/skrbniku jasno od proizvođača u uputama sve navedene moguće nuspojave). - Ukoliko roditelj/skrbnik izjavi da odbija izvršiti obvezu imunizacije svog djeteta, doktor medicine/cjepitelj treba uputiti roditelja/skrbnika nadležnom epidemiologu na savjetovanje. OBRAZLOŽENJE: Učenici su maloljetnici i imaju svoje roditelje/skrbnike koji donose odluke za njih. Maloljetno dijete/učenik se ne može cijepiti bez suglasnosti roditelja i to je potrebno jasno naglasiti u predloženom tekstu. Citiram"..5. učenicima koji se nisu odazvali na prvi poziv na cijepljenje"...dojam je da postoji neki Zakon u Republici Hrvatskoj koji dopušta učeniku/maloljetniku da donosi odluke bez suglasnosti roditelja/skrbnika. Također, iz predloženog teksta koji se odnosi na imunizaciju školske djece se ne vidi mogućnost odbijanja postupka, a koje je u RH i EU zakonski omogućena. Zakon o zaštiti prava pacijenata u članku 16. propisuje pravo pacijenta na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, terapijskog postupka. Pacijent ima pravo odbiti ili prihvatiti pojedini zahvat ili postupak, a suprotno postupanje liječnika dovelo bi do protupravnosti i odgovornosti liječnika. Prihvaćanje pojedinog dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti (u ovom slucaju roditelj daje suglasnost za svoje dijete/maloljetnika). Maloljetna osoba ili ne, u Republici Hrvatskoj i EU, suglasnost za prihvaćanje i pravo na odbijanje određenog postupka su neizostavni! Kao što znate postoji Zakon, Pravilnik i Obrasci koji prate te postupke, a u Obrascima i rubrika s podacima skrbnika/zastupnika za maloljetnu osobu. Po pravnoj snazi u Republici Hrvatskoj iznad Zakona, u ovom slučaju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u rangu organskih zakona međunarodna je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla (u nastavku teksta Konvencija), ratificirana u Hrvatskom saboru 2003. godine čime je postala dijelom hrvatskoga pravnog sustava. Konvencija propisuje opće pravo da se zahvat/postupak koji se odnosi na zdravlje može izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i dala slobodan pristanak na njega (kad se radi o maloljetniku pristanak naravno daje roditelj). Toj se osobi prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima. Dotična osoba može slobodno i u bilo koje vrijeme povući svoj pristanak. Ustav kao najviši i temeljni pravni akt u Republici Hrvatskoj u poglavlju „Osobne i političke slobode i prava“ (članak 23.) donosi odredbu o zabrani bilo kakvog zlostavljanja ili podvrgavanja liječenju ili istraživanju bez pristanka. Također već sam prethodno spomenula i Zakon o zaštiti prava pacijenata koji u članku 16. propisuje pravo pacijenta na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, terapijskog postupka. Pacijent ima pravo odbiti ili prihvatiti pojedini zahvat ili postupak, a suprotno postupanje liječnika dovelo bi do protupravnosti i odgovornosti liječnika. Prihvaćanje pojedinog dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava POTPISIVANJEM SUGLASNOSTI. Slijedom navedenog predlažem da se, prethodno usvajanju predmetnog programa, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i svi prateći akti u potpunosti usklade s međunarodnom Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla, s naglaskom na dio koji se odnosi na pristanak kao i s ostalim spomenutim hijerarhijski višim aktima. Primljeno na znanje Radi se o programu obveznog cijepljenja te poziv na cijepljenje ima cilj informirati roditelje/skrbnike o mjestu, vremenu I bolesti protiv koje se cijepi, te prikupljanje informacija vezanih uz možebitne kontraindikacije za cijepljenje. Uloga škole u procesu cijepljenja je važna jer je to način dosezanja populacije što je izrazito važno u efikasnom postizanju odgovarajućeg obuhvata cijepljenje, no ipak je organizacija cijepljenja u nadležnosti zdravstvene ustanove.
2 ŽELJKO KOCIJAN PROVEDBENI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE U Hrvatskoj se za razliku od zapadne Europe koja je prekinula sa sveukupnim cijepljenjem novorođenčadi još uvijek se primjenjuje po svim statistikama (http://bcgatlas.org/index.php) neefikasno cjepivo. Cijepljenje je zadržano isključivo na ugrožene skupine u zapadnoj Europi, Kanadi i SAD-u (dok u SAD-u i Italiji) nikada nije bilo masovnog procijepljivanja. I dok nama susjedna Italija "bez programa/cijepljenje samo za kritične skupine" BCG cjepivom ima pojavnost TBC 6/100 000 mi u Hrvatskoj imamo 13/100 000. Očito je da je cijepljenje novorođenčadi potpuno besmisleno i financijski neisplativo. Bolje bi bilo financijska sredstva preusmjeriti na lijekove koje koriste teško bolesna djeca, a ne da građani konstantno organiziraju akcije pomoći za takvu djecu. Primljeno na znanje Ukidanje BCG-iranja ovisi o znanstveno utemeljenim predpostavkama za isto. Provede se aktivnosti za utvrđivanje svih potrebnih preduvjeta za ukidanje BCG cijepljenja u Hrvatskoj.
3 KATIJA BISKUPOVIĆ PROVEDBENI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Poštovani, slažem se s priloženim kalendarom cijepljenja uz navod da preferiram cijepilo 6 u 1. Lijepi pozdrav, Katija Biskupović, dr. med. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.