Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vlatka Levanić PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA, PRILOG 2. Usporedba naučničkog i pomoćničkog ispita Nakon 10 godina rada u strukovnoj školi i provođenja kontrolnog ispita u drugom razredu, završnog ispita i pomoćničkog na kraju trećeg razreda nadala sam se da će naučnički ispit to sve objediniti i smanjiti administraciju a ispitati stvarne učeničke kompetencije potrebne za tržište rada. Uvidom u pravilnik jedina uočena promjena je da se sad ne pojednostavljuje na način da jedna institucija provodi i kontrolira nego osim škole i ministarstva tu je sad uključena i obrtnička komora. Zanimljivo je da su prilozi i zapisnici ostali isti. Smatram da bi trebalo održati neki webinar na državnoj razini kako bi nam se objasnili razlozi ovih izmjena koje su dodatno zakomplicirale a ne pojednostavile budući rad. Nije prihvaćen Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 127/19) naučnički ispit je sastavni dio obrane završnog rada te se isti ne polaže kao zaseban ispit kako je to bio slučaj s pomoćničkim ispitom. Uvjeti za provedbu naučničkog ispita propisani su odredbama navedenog zakonskog akta stoga u podzakonskom aktu potrebno uvažiti odredbe zakonskog akta temeljem kojeg se isti donosi.
2 Sanja Jurić PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA Poštovani! Ne znam kako je riješeno u drugim članicama EU. Nadam se da se na ovaj način usklađuju akti s EU. Ukoliko ne, bilo bi dobro polaganje Naučničkog ispita spojiti s izradom Završnog rada. U članku 7 pod stavkom 4 gdje piše tko osigurava materijalne uvjete, ovlastila bih samo školu. Nije prihvaćen Uvjeti za provedbu naučničkog ispita propisani su odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 127/19) te je stoga u podzakonskom aktu koji se donosi temeljem navedenog Zakona potrebno uvažiti odredbe zakonskog akta koji je na snazi. Temeljem odredbi navedenog Zakona naučnički ispit je sastavni dio obrane završnog rada te se isti ne polaže kao zaseban ispit kako je to bio slučaj s pomoćničkim ispitom.
3 Davor Krznarić PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA Poštovani, smatram da bi taj ispit ako već mora postojati (iako ne vidim svrhu tog ispita), trebalo maksimalno pojednostavniti te samim time izbaciti tolike formulare i učenicima priznati izradu završnog rada kao praktični dio ispita, te samo da pišu test iz strukovnog dijela obrazovanja. Da se u aplikaciji E naukovanje stvori opcija gdje se ukratko ( bez dodatnih korisničkih imena, lozinki itd.) ispit prijavi i unesu rezultati ispita za svakog pristupnika (učenika), jer se u to vrijeme u školama događa dopunski rad,dodatni rad,preispitivanje ocjena,izrada završnih svjedodžbi te puno organizacijsko - administrativnih poslova, k tome u školskim radionicama učenici nižih razreda pohađaju praktičnu nastavu te su stručni učitelji zauzeti. Jer ako je učenik sa uspjehom izradio i obranio svoj završni rad što se provjerava i ocjenjuje sa tim naučničkim ispitom?? Zar naše strukovne škole i njihovi nastavnici struke nisu ionako opterećeni sa sve većim obujmom administracije da bi se trošilo vrijeme na formulare? Stoga ako je taj ispit potreban, smatram da bi ga trebala provesti Obrtnička komora neovisno, bez da u tome sudjeluje srednjoškolska ustanova koju učenik pohađao i to u licenciranim obrtničkim radionicama. Nije prihvaćen Uvjeti za provedbu naučničkog ispita propisani su odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 127/19) te je stoga u podzakonskom aktu koji se donosi temeljem navedenog Zakona potrebno uvažiti odredbe zakonskog akta koji je na snazi. Temeljem odredbi navedenog Zakona naučnički ispit je sastavni dio obrane završnog rada, a način polaganja naučničkog ispita je u znatnoj mjeri pojednostavljen kako za učenike tako i za ustanove za strukovno obrazovanje s obzirom da se isti više ne polaže kao zaseban ispit kako je to bio slučaj s pomoćničkim ispitom
4 SINIŠA IVANDIĆ PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA Pozdrav, pred nama je novi pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita. Pošto se u srednjim trogodišnjim školama radi završni rad i vrši polaganje završnog rada koji u sebi sadržava pisani i praktični dio nije mi jasno zašto nitko ne može na jedan jednostavan i razložan način spojiti ova dva rada pa da se u jednom odradi sve i da se zatim izda jedna diploma koja bi zadovoljavala i Komoru i Ministarstvo. Nije prihvaćen Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 127/19) naučnički ispit je sastavni dio obrane završnog rada te se isti ne polaže kao zaseban ispit kako je to bio slučaj s pomoćničkim ispitom. Uvjeti za provedbu naučničkog ispita propisani su odredbama navedenog zakonskog akta stoga u podzakonskom aktu potrebno uvažiti odredbe zakonskog akta temeljem kojeg se isti donosi.
5 RENATO RISTIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatram da bi u članku 2. riječ "kurikulumom" trebalo zamijeniti riječju "kurikulom" jer kad posuđujemo riječi latinskog jezika koje završavaju na -um, navedeni nastavak se u standardnom hrvatskom jeziku odbacuje (protokol, a ne protokolum i sl.) Nije prihvaćen Zakon o obrtu kao lex specialis pobliže uređuje sustav vezanih obrta uz odgovarajuću primjenu posebnih propisa iz područja odgoja i obrazovanja. S obzirom da relevantni propisi vezani uz strukovno obrazovanje, kao što je primjerice Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) ne definiraju kurikul nego kurikulum u posebnom propisu nismo u mogućnosti uvoditi novu terminologiju.
6 RENATO RISTIĆ IV. PROVEDBA NAUČNIČKOG ISPITA ZA OSOBE SA ZAVRŠENIM SREDNJIM OBRAZOVANJEM, Članak 11. Smatram da bi članak 11. stavak 7. trebalo pojednostaviti tako da glasi: "Ako kandidat na naučničkom ispitu koristi nedopuštena pomagala, ometa tijek naučničkog ispita ili obavlja druge nedopuštene radnje, Povjerenstvo ga može opomenuti ili udaljiti s ispita, što se upisuje u Zapisnik." Prihvaćen Prihvaćeno.