Izvješće o provedenom savjetovanju - Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz („Narodne novine“, br. 94/18)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Kalea PRILOG 5., 3. ANALIZA IZRAVNIH UČINAKA NASTALIH PRIMJENOM ZAKONA Potrošnja svih motorskih goriva je oko 77 PJ u 2019. godini, a vlastitih biogoriva je proizvedeno godine tek 0,010 PJ, dakle 0,13‰! Ovdje se kaže da je udjel biogoriva u Hrvatskoj u 2019. godini bio 5,26% u motorskim gorivima za cestovni prijevoz. Jesmo li doista u 2019. godini toliko biogoriva (5,26%) uvezli, jer je vlastita proizvodnja naprosto bila minorna! Usput: ukinuli smo poticaje rafinerijama (tako da tri izgrađene rafinerije ne rade!), a očigledno nisu dovoljni ni poticaji poljoprivrednicima za sadnju uljene repice i suncokreta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Šime Validžić PRILOG 5. Odlično je što je uveden model penalizacije obveznika stavljanja biogoriva na tržište, koji su osim naknada zbog nestavljanja biogoriva na tržište, dužni plaćati i dodatnu naknadu ako nisu smanjene emisije stakleničkih plinova ali se održivost biogoriva ne odnosi samo na klimatske promjene nego na zaštitu prirodnih ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta i domorodačkih naroda. Osim kriterija stakleničkih plinova, trebalo bi uvesti i kriterij da biogoriva trebaju biti od sirovina koje ne dovode do uništavanja tropskih prašuma i drugih prirodnih ekosustava, istrebljenja biljnih i životinjskih vrsta i genocida protiv domorodačkih naroda. S obzirom da certifikati o održivosti sirovina puno ne jamče, trebalo bi zabraniti korištenje sirovina iz Južne Amerike i jugoistočne Azije, a po mogućnosti i iz Sjeverne Amerike, Australije i Afrike jer se u tim zemljama događa masovno uništavanje prašume i drugih prirodnih ekosustava i nasilno otimanje zemlje na kojoj žive domorodački narodi. Europske države trebaju prestati stvarati ekološke i društvene štete na drugim kontinentima. Ograničenja za korištenje biogoriva prve generacije treba biti 0% jer su takva biogoriva štetnija za šume i prirodu nego što su fosilna goriva. Posebna naknada za okoliš treba biti veća za korištenje i stavljanje na tržište biogoriva za kojeg se ne može utvrditi da je od sirovina čiji uzgoj ne uzrokuje štetu prirodi i domorodačkim narodima nego naknada za nekorištenje i nestavljanje biogoriva na tržište. Iako je sječa šuma u Hrvatskoj i u drugim europskim državama daleko manji problem nego na drugim kontinentima, treba voditi računa da poticanje korištenje biogoriva ne dovede do uništavanja šuma i istrebljenja biljnog i životinjskog svijeta u Hrvatskoj. Odlično je što se potiče korištenje električne energije umjesto fosilnih goriva ali treba voditi računa da ta električna energija nije dobivena od fosilnih goriva ili biogoriva prve generacije. Kod vjetro-turbina, treba voditi računa da ih se ne postavlja na migracijske rute autohtonih ptica a solarne ćelije treba postavljati na zgrade a ne na poljoprivrednu zemlju ili prirodna staništa. Primljeno na znanje Ovim izmjenama i dopunama Zakona prenena je obveza iz Direktive (EU) 2015/1513 o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva koja mijenja Direktivu 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Uvedeno je ograničenja od maksimalno 7% doprinosa biogoriva prve generacije u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu, uvedeni su novih faktora kojima se množi energija iz obnovljivih izvora potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu, uveden je minimalni cilj od 0,1% obveze potrošnje naprednih biogoriva u prijevozu. Nadalje, uvedena je obveza smanjivanja emisije stakleničkih plinova s penalizacijom u slučaju neispunjavanja i to: najmanje 2 % do 31. prosinca 2018., najmanje 3 % do 31. prosinca 2019., najmanje 6 % do 31. prosinca 2020. i nadalje. Također je uvedena obveza obveznicima javne usluge gradskog prijevoza i željeznici da za potrebe prijevoza koriste isključivo obnovljivu električnu energiju. Također je obzirom na europsko energetsko zakonodavstvo i nužnost jačanja tržišta ukinuta mogućnost davanja novčanih potpora za proizvodnju biogoriva kao i pojam povlaštenog proizvođača, te se upućuje poticanja znanstveno istraživačkog razvoja naprednih biogoriva.