Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zrinka Philips O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna RH. Srdačan pozdrav, Zrinka Philips Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Zdravko Sikora O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna republike Hrvatske. Duboko sam svjestan situacije u kojoj se nalazimo u ovo vrijeme pandemije te je upravo i zbog toga ova odluka više nego dobro došla. Jednako tako valjalo bi promisliti i o proširenju prava za učenike u trogodišnjim deficitarnim zanimanjima koja u pravilu i upisuju učenici slabijeg imovnog stanja. Naravno ovo je tema za neku novu odluku i novu raspravu. Srdačan pozdrav iz Daruvara Zdravko Sikora Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
3 Zdenka Marton O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022 sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Za korisnike zajamčene minimalne naknade to će biti financijsko rasterećenje i mogućnost da svako dijete nastavi školovanje. Odgovornost učenika bi bila da udžbenike čuva za sljedeću generaciju i vraća ih u vlasništvo škole na kraju nastavne godine. Također, poboljšala bi se kvaliteta poučavanja. Lijep pozdrav, Zdenka Marton, prof. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
4 Vlatka Đido O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Mišljenja sam da bi svi učenici trebali imati isti status i jednake uvjete za rad. S poštovanjem, Vlatka Đido Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 VIŠNJA MUŠNJAK O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za iduću školsku godinu sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Mnoge obitelji su financijski slomljene s obzirom na životnu situaciju u kojoj se nalazimo te posljedicama potresa koji nas je ove godine snašao. Srdačan pozdrav, Višnja Mušnjak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Viktorija Mrđenović O D L U K U Poštovani! podržavam Odluku o financiranju udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja a i svih ostalih. Primopredajom učenike potičemo na odgovorno ponašanje,uzajamno pomaganje u kojem bi svi imali koristi. L.P Viktorija Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Vesna Vucelić O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog o financiranju obveznih udžbenika za srednjoškolce iz državnog proračuna. lp V.Vucelić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Vesna Turk O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav, Vesna Turk Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Vesna Trope O D L U K U, I. Podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike SS. Troškovi obrazovanja su zamjetna stavka te je financiranje i te kako dobro došlo kao pomoć financijski ugroženim obiteljima. Važno je da informacija bude na vrijeme dostupna korisnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 VESNA PLENČA O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Verica Perlić O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam financiranje udžbenika iz sredstava državnog proračuna za one učenike čiji roditelji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Danas ima dosta obitelji koje imaju problema u financiranju udžbenika za srednjoškolce zbog ove pandemije koja nas je zadesila. Mislim da bi ova pomoć u vidu financiranja udžbenika za njihovu djecu tim obiteljima jako pomogla. zbog Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Vedrana Frlan O D L U K U Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Htvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Učenicima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja svaka pomoć je dobrodošla, pa i ova u obliku besplatnih udžbenika, kako bi im se olakšalo školovanje i potencijalno motiviralo na nastavak obrazovanja. Srdačan pozdrav, Vedrana Frlan Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 VALENTINA NOVAK O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Mišljenja sam da će provođenje ove Odredbe rezultirati velikim financijskim rasterećenjem za spomenuta kućanstva. Lijep pozdrav, Valentina Novak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Valentina Cepanec O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačno, Valentina Cepanec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Tomislav Špoljar O D L U K U Poštovani, pomoć u obliku financiranja obaveznih udžbenika uvelike će pomoći u školovanju srednjoškolaca, posebno onih lošijeg imovinskog stanja i ranjivih skupina, no također treba uzeti u obzir i da se udžbenici mogu i nasljeđivati tako da dugoročan trošak za proračun ne mora biti velik. Lijep pozdrav, Tomislav Špoljar, prof. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
16 Tomislav Ćosić O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Tina Težak O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ova financijska pomoć hvale je vrijedna i velika pomoć i podrška roditeljima naših srednjoškolaca. S poštovanjem, Tina Težak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Tatjana Kovče O D L U K U, I. Slažem se s ovom odlukom Vlade RH o financiranju udžbenika za školsku godinu 2021./2022. za učenike koji su članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade, naravno uz obavezu čuvanja i vraćanja istih prema propisanom naputku. Također je dobro da su navedeni izuzetci od istog. I primijetila sam prijedlog nekog od kolega da se isto pravo proširi i na učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja, te smatram da bi bilo dobro napraviti analizu i mogućnosti i za realizaciju tog prijedloga. Srdačan pozdrav. Tatjana Kovče Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
19 TATJANA BEGIĆ GRGURAČ O D L U K U Poštovani, financiranje udžbenika učenika srednjih škola dio je obrazovnog scenarija kojima podižemo obrazovne standarde društva, stoga kriterij za dodjelu temeljen na financijama obitelji ne bi trebao biti jedini, predlažem kriterij apropos obrazovnog postignuća učenika kao i kriterij apropos upisa učenika u deficitarna zanimanja. Pozdravljam odluku stavka II. da su udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo škole, a postupanje s njima treba izregulirati Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
20 TATJANA ABRAMOVIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za školsku godinu 2021./22. Mnoge obitelji imaju financijskih problema pa će im besplatni udžbenici jako dobro doći. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 TAŠANA BOBANOVIĆ O D L U K U, I. Poštovani, slažem se sa svime navedenim, no imala bih jedan prijedlog. Mišljenja sam da bi se učenicima koji su ponavljači trebali osigurati obavezni udžbenici koji su ujedno i radni. Vlada ne bi financirala radne udžbenike u cijelom iznosu, već bi pokrila 50% cijene, dok bi roditelji platili ostatak. Na ovaj način pomoglo bi se obiteljima tih učenika jer je krajnji cilj svih nas da svaki učenik završi srednjoškolsko obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
22 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Bilo bi dobro da se ubuduće besplatni udžbenici osiguraju za sve učenike. Oni bi bili obvezni udžbenike čuvati i ostaviti u školi na kraju školske godine. Tako bi se udžbenici mogli koristiti četiri školske godine do izbora novih, što bi bilo financijski i ekološki prihvatljivo. Lp Tamara Stipčić Jelenović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
23 Tamara Grubić O D L U K U Podržavam Odluku obzirom da je obiteljima slabijeg imovinskog stanja koji imaju veći broj školaraca potrebna financijska pomoć za nabavu obveznih udžbenika kako ne bi odustajali od pohađanja srednje škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Tajana Tomoković O D L U K U Poštovani, pomoć u obliku financiranja obaveznih udžbenika uvelike će pomoći u školovanju srednjoškolaca tako da se slažem s odlukom i podržavam u potpunosti. Udžbenici bi se trebali nasljeđivati tako da dugoročan trošak za proračun nebi bio velik, a pomoć učenicima i roditeljima bi bila itekako velika. Lijep pozdrav, Tajana Tomoković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Svjetlana Bebić O D L U K U Poštovani, podržavam svim srcem ovu odluku. Srednja škola nije obvezna na papiru ali u praksi da. Omogućimo svima školovanje. Ulaganje u djecu i mlade je i nama sigurnija i bogatija budućnost. Sa štovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Suzana Pešorda O D L U K U Poštovani; podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ulaganje u obrazovanje je najbolje ulaganje. S poštovanjem; Suzana Pešorda Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 SUADA SALČIĆ O D L U K U Poštovani, pozdravljam ovakvu Odluku i uvjerenja sam da će obiteljima spomenute skupine učenika i njima samima značajno olakšati školovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Srpsko narodno vijeće O D L U K U Poštovani/-e, htjeli bismo podržati odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola iz sredstava državnoga proračuna. Predložili bismo samo izostavljanje točke "koji ponavljaju razred" u nabrajanju kategorija učenika koje ne bi ostvarile ovo pravo s obzirom na to da socijalni i ekonomski uvjeti u kojima djeca odrastaju mogu utjecati na ostvarene rezultate (imaju li radni stol i miran kutak za učenje, jesu li sve njihove elementarne potrebe namirene, imaju li potrebnu podršku u savladavanju gradiva). Pridružili bismo se i kolegicama/-ama koji su već istaknuli potrebu i za besplatnim tabletima ili laptopima, a na ruralnim područjima, tako i na onima u kojima većinski žive obitelji srpskoga etniciteta (npr. na Baniji, i to još prije potresa), problem je i slaba pokrivenost internetskim signalom, što je djeci nerijetko otežavalo sudjelovanje i u nastavi na daljinu, zbog čega bismo predložili dogovor MZO-a s telekomunikacijskim firmama da se na tim područjima osigura satelitski internet, besplatan za škole, nastavnike i učenike. Na napredovanje iz razreda u razred može utjecati i poznavanje jezika, gdje su osobito ranjiva djeca romskog etniciteta i djeca izbjeglice (kojima je nastava bila slabo prilagođena u pandemijskim okolnostima (uglavnom uz napore udruga i volontera/-ki)). U narednim šk. godinama trebalo bi izdvojiti značajnija proračunska sredstva koja će omogućiti nabavu besplatnih udžbenika školskim knjižnicama koje bi djeca mogla posuđivati na početku godine i vraćati na kraju, čineći udžbenike besplatnima i dostupnima svima, da bi se obuhvatile i obitelji koje ne dotiču granicu zajamčene minimalne naknade, a žive u otežanim ekonomskim uvjetima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
29 SONJA TOMULIĆ O D L U K U, I. Poštovani, slažem se s prijedlogom Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za školsku godinu 2021./22. Podržavam prijedlog pojedinih kolega koji predlažu da se ostvarivanje prava iz stavka 1. proširi na udžbenike deficitarnih zanimanja kako bi ona oživjela. Također, predložila bih da to pravo ostvaruju i učenici ponavljači u 100% iznosu ako nam je cilj da ipak uspješno završe srednjoškolsko obrazovanje, budući da je njihov neuspjeh često vezan uz teške obiteljske i socijalne uvjete. Srdačan pozdrav, Sonja Tomulić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
30 Snježana Komadina O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj čiji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade. Smatram da sva djeca trebaju imati jednako pravo na školovanje neovisno o materijalnom statusu svojih roditelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 SLAVICA BERNATOVIĆ O D L U K U Poštovani svi i, MZO, Srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno. Prvenstveno iz tog razloga, NE odobravam plaćanje iz državnoga proračuna RH. Nisu svi socijalno ugrožene kategorije, koji svakako dobiju besplatno. U obrazovnom sustavu, pogotovo u zadnjem periodu pandemije, proteže se intencija da učenik sve manje i manje ulaže truda i, svojega zalaganja za postizanje uspjeha. S dodjelom besplatnih udžbenika, to im je još dodatni razlog da ne cijene obrazovanje, i sve oko obrazovanja. Problem socijalnih kategorija, ne rješavati na takav način. S poštovanjem, Slavica Bernatović Nije prihvaćen Odbija se.
32 SILVIJA KOSEC O D L U K U Poštovani, slažem se u potpunosti te podržavam i pohvaljujem prijedlog Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za iduću 2021./2022. školsku godinu sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, prvenstveno obiteljima koje primaju minimalne novčane naknade ili su slabijeg imovinskog stanja. Podržavam sve prijedloge za čuvanje, vraćanje i nasljeđivanje obaveznih udžbenika u srednjim školama. Srdačan pozdrav, Silvija Kosec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 SILVANA VULAS O D L U K U, I. Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Žao mi je što uopće postoji potreba kućanstva za zajamčenom minimalnom naknadom. Formiranje financijski neovisnih obitelji smatram prioritetom društvenog rasta. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Senka Gašparec Lugomer O D L U K U Poštovani, smatram da financiranje udžbenika učenicima srednjih škola može zadržati učenike slabijeg imovinskog stanja u školama. Međutim, pravila za dodjelu se ne bi trebala temeljiti samo na financijama obitelji nego i na obrazovnom postignuću učenika te na upisu učenika u deficitarna zanimanja. Vjerujem da bi većina učenika u školama ostavila svoje udžbenike za one kojima su potrebni ako bi im se objasnilo zašto to čine, a usput bi ih se učilo empatiji. Senka Gašparec Lugomer. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
35 SANJA VLAHOVIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna RH. Srednjoškolsko obrazovanje u RH nije svim učenicima jednako dostupno između ostalog i zbog socijalnih uvjeta u kojima neke obitelji žive, a to njihovoj djeci onemogućava nastavak srednjoškolskog obrazovanja. Mjere pomoći financiranja školskih udžbenika barem bi nekima pomoglo da svoje školovanje nastave. Pojedini gradovi i općine tu pomoć svojim učenicima nude, dok drugi ne. Osim toga, neki u stopostotnom iznosu svojim đacima financiraju prigradski prijevoz, a drugi ne. Time su djeca u neravnopravnom položaju. Mjera o financiranju udžbenika državnim sredstvima barem bi ih u tome segmentu izjednačila. S poštovanjem, Sanja Vlahović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 SANJA ŠKRABIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Sanja Jambrovic Posedi O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt ove Odluke i nadam se da će u budućnosti i svi ostali učenici ostvariti mogućnost dobivanja besplatnih udžbenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Sandra Crnković Kranjčec O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam financiranje udžbenika za učenike srednjih škole, premda srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno, važno je poticati mlade da se školuju i omogućiti to svima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Ružica Ivanković Ciotti O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog o financiranju obveznih udžbenika za učenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Roberta Barić O D L U K U, I. Poštovani slažem se s nastojanjem Vlade da financira obavezne udžbenike za učenike srednjih škola koji imaju financijskih poteškoća. Ovakva odluka bila bi im od velike pomoći i mislim većeg broja učenika koji će završiti srednju školu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Renata Turčinović-Kramar O D L U K U Poštovani, slažem se s potrebom da se urede kriteriji dodjele besplatnih udžbenika srednjoškolcima u Republici Hrvatskoj za 2021/2022. sredstvima iz državnog proračuna. Smatram da je važno da su određeni kriteriji prema socijalnom statusu, zajamčenim primateljima minimalne naknade, koji će biti jedinstveni na području Republike Hrvatske. Trebalo bi odrediti rok do kada učenici trebaju dobiti udžbenike, a bilo bi dobro, ako je to moguće, dodijeliti im i prijenosna računala. S poštovanjem, Renata Turčinović-Kramar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
42 Renata Spiegl O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. za učenike koji su članovi kućanstva utvrđenog kao korisnika zajamčene minimalne naknade. Udžbenici bi trebali biti u vlasništvu škola i učenici bi ih trebali vratiti u školu na kraju školske godine za iduću generaciju, što je financijski i ekološki prihvatljivo. Lijep pozdrav! Renata Spiegl Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
43 RAJKA IVANKO V., O B R A Z L O Ž E N J E Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna.Ulaganje u obrazovanje , na bilo koji način ,vraća se u budućnosti. Mislim također da bi učenici trebali vratiti knjige nakon završenog razreda, kako bi se mogle dalje koristiti i na taj način smanjiti troškovi. Sa štovanjem Rajka Ivanko Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
44 Petra Žganec O D L U K U Poštovani, Podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih učenika za učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. Smatram da je to ulaganje koje će donijeti dobrobiti ne samo obiteljima težeg imovinskog statusa već svim obiteljima koje imaju djecu srednjoškolce. Iako, kako bi ulaganje bilo isplativije i dugoročno održivo, udžbenici bi trebali postati vlasništvo škola te bi oštećene/izgubljene/uništene udžbenike na kraju godine trebali financirati roditelji, odnosno nadoknaditi štetu. Tako bi se, osim dugoročne održivosti, stvarala neophodna navika čuvanja i očuvanja tuđe imovine. Srdačan pozdrav, Petra Žganec Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
45 Petra Nemet O D L U K U Poštovani, U potpunosti podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ovom Odlukom se omogućuje mnogim mladima nastavak školovanja. Trebalo bi razmisliti o uvođenju financiranja radnih bilježnica za predmete koji se ispunjavaju (jezici), ali ne i vraćanju istih na kraju nastavne godine. Lijep pozdrav, Petra Nemet Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
46 Olivera Tadić O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Srdačan pozdrav, Olivera Tadić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Olgica Nikolić O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Dobro bi bilo da ih učenici vrate u školu na kraju školske godine da ih mogu koristiti iduće generacije. Time bi se smanjili troškovi. Lijep pozdrav, Olgica Nikolić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
48 Ojdana Barčot O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Bilo bi dobro da se ubuduće besplatni udžbenici osiguraju za sve učenike. Oni bi bili obvezni udžbenike čuvati i ostaviti u školi na kraju školske godine. Tako bi se udžbenici mogli koristiti četiri školske godine do izbora novih, što bi bilo financijski i ekološki prihvatljivo. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
49 Nives Peruč Šuša O D L U K U, I. Poštovani, podržavam nacrt Odluku da Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2021./2022. osigura obvezne udžbenike za učenike srednjih škola navedene skupine jer će se na taj način stimulirati i olakšati obrazovanje učenika čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Nikolina Mandić Gregić O D L U K U, I. Poštovani, podržavam ovu Odluku i nadam se kako će se ova praksa nastaviti i dalje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 NEVENKA JAKUŠ O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav, Nevenka Jakuš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 NENSI LUČIĆ KINKELA O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za iduću školsku godinu sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 Nensi Araminčić O D L U K U Poštovani, apsolutno podržavam navedenu Odluku. Treba voditi računa o čuvanju i vraćanju tih udžbenika u škole, kako bi bili upotrebljivi i za naredne generacije učenika, a posebno je nužno brinuti o materijalnim uvjetima obrazovanja učenika s potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije. Pozdravljam sve mjere, odluke i aktivnosti socijalne osjetljivosti za potrebite. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Nataša Sedlar O D L U K U Poštovani, naravno da podržavam odluku Vlade o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za 2021./2022. školsku godinu sredstvima iz Državnog proračuna RH. N. Sedlar Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Natalija Marenčič O D L U K U Poštovani, slažem se prijedlogom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. To će rasteretiti roditeljski budžet, pogotovo ako imaju više školaraca. Također smatram da bi učenici trebali odgovorno koristiti i čuvati udžbenike te ih na kraju školske godine vratiti u školu, na korištenje budućim generacijama, što bi predstavljalo financijsko rasterećenje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
56 Natalija Marenčič O D L U K U, I. Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Svakako će ta odluka olakšati školovanje potrebitih i olakšati njihov kućni budžet. Tome bi također pridonijela njihova višegodišnja upotreba. Srdačan pozdrav! Natalija Marenčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Natali Miletić O D L U K U Poštovani, smatram da su obavezni udžbenici za srednju školu vrlo skupi i da bi se trebali sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna svim učenicima srednje škole. Mislim da nisu skupi udžbenici jedina prepreka u nastavku školovanja učenicima iz socijalno ugroženih obitelji. Tu su još troškovi za prijevoz i odjeću, a dio njih je prisiljen zaposliti se i tako skrbiti o ostatku obitelji. Također, škole bi trebale voditi brigu o nasljeđivanju starih udžbenika. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
58 Nađan Dumanić O D L U K U Poštovani Podržavam u potpunosti ovaj zakon jer smatram da će se ova Odlukom mnogo pomoći obiteljima s više djece. Na taj način svi su ravnopravni u obrazovanju, što je jedno od temeljnih razvojnih prava djece. Ovakvi zakoni su zaista motivirajući i dobrodošli. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Nada Nekić O D L U K U Poštovani, suglasna sam s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. U današnjim okolnostima to bi bila velika financijska podrška za učenike i njihove roditelje. Srdačan pozdrav, Nada Nekić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 MLADEN ĆURIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Srdačan pozdrav, Mladen Ćurić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 MIROSLAV MILJKOVIĆ O D L U K U Poštovani, ovakav oblik potpore obiteljima korisnicima zajamčene minimalne naknade zasigurno će im biti od velike pomoći. Posljedično, jer ovdje se radi o srednjoškolskom obrazovanju koje po zakonu još uvijek nije obavezno, vjerojatno će smanjiti broj napuštanja obrazovanja mladih iz takvih obitelji radi egzistencijalnih potreba. S poštovanjem. Miroslav Miljković, prof Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Mirjana Puljar O D L U K U Poštovani, slažem se s odlukom o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade s napomenom da bi tim učenicima osim obveznih udžbenika trebalo osigurati i tablete za potrebe nastave na daljinu i informatičkog opismenjavanja. Srdačan pozdrav, Mirjana Puljar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
63 Mirjana Čubaković O D L U K U Poštovani, suglasna sam s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 Mihaela Martinčić O D L U K U, I. Bilo bi dobro kad bi se počelo planski sufinancirati obvezne udžbenike učenicima deficitarnih zanimanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
65 Melita Ogrinšak O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt ove Odluke i nadam se da će u budućnosti i svi ostali učenici ostvariti mogućnost dobivanja besplatnih udžbenika. Pozdrav Melita Ogrinšak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Melanija Miodrag O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za iduću školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i smatram da će učenicima i njihovim obiteljima biti dobrodošla financijska pomoć koja će se, nadam se, nastaviti i u budućnosti. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 MATILDA JELASKA O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Smatram da će obiteljima biti dobrodošla financijska pomoć. Srdačan pozdrav, Matilda Jelaska Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 MATEA MIHALJEVIĆ JURKOVIĆ O D L U K U Poštovani, smatram da će se ovom Odlukom mnogo pomoći i učenicima i njihovim roditeljima jer se treba izdvojiti pozamašna svota novca ne samo za udžbenike, nego i radne bilježnice, ostale obrazovne materijale i pripadajući pribor, a naročito ako netko ima dvoje, troje pa i više djece na školovanju. To je ujedno i jedan od načina koji osiguravaju jednakost šansi u obrazovanju, što je jedno od temeljnih razvojnih prava djece. Država i ima dužnost učiniti sve što može kako bi pomogla roditeljima u ispunjavanju svoje dužnosti prema djetetu. Srdačan pozdrav, Matea Mihaljević Jurković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 MARTINA ŠPADIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Srdačan pozdrav Martina Špadić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Martina Plaščak O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna uz molbu da se Odluka pošalje i nabava omogući prije početka školske godine ili pak najkasnije u prvom tjednu rujna kako bi učenici mogli što prije imati kompletirane udžbenike a ne za Božić, s obzirom da Odluka stiže kasno i nakladnici više nemaju primjeraka te čekamo dotisak. Također, većina udžbenika za strukovne škole je zastarjela, primjerice obrtnici i strojari koriste udžbenike iz 70ih te povim putem javno potičem i zagovaram osmišljavanje novih koji će odgovarati današnjem obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
71 Martina Mašić O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Biti će to velika financijska pomoć roditeljima kojima je to potrebno. Mislim da bi udžbenici trebali biti u vlasništvu škola i učenici bi ih trebali vratiti u školu na kraju školske godine za iduću generaciju. Mišljenja sam da bi osim obveznih udžbenika bilo potrebno učenicima osigurati informatičku opremu (tablete) za potrebe nastave na daljinu. Lijep pozdrav, Martina Mašić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
72 Martina Knežić O D L U K U, I. Poštovani, slažem s odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Smatram da će se na taj način olakšati školovanje velikoj većini djece iz obitelji koje su socijalno osjetljive. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Marina Nikolić O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola. Roditelji i učenici socijalno osjetljivih skupina biti itekako financijski rasterećeni. Lijep pozdrav Marina Nikolić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
74 Marina Bukvić O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj čiji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade. Smatram da sva djeca trebaju imati jednako pravo na školovanje(srednja škola) neovisno o materijalnom statusu svojih roditelja. Stoga pozdravljam ovakvu odluku. Srdačan pozdrav, M. Bukvić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Marijana Molnar O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom Vlade Republike Hrvatske da učenici srednjih škola koji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade dobiju besplatne obvezne udžbenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Marija Roth O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola kako bi svi učenici imali jednake uvijete i ne bi ovisili o dobroj volji pojedinih gradonačelnika ili župana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Marija Istenić O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Smatram da bi svi učenici trebali imati isti status i jednake uvjete za rad. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
78 Marija Glibo-Čuljak O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. Potrebno je olakšati učenicima i njihovim roditeljima na bilo koji način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
79 Marija Galić O D L U K U Poštovani, Vezano uz nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, podržavam Odluku i dobro je da je u nastavku teksta najavljeno da će se voditi računa o istim udžbenicima koji bi mogli koristiti i nadolazećim generacijama. U svakom slučaju dobro je da se ta financijska podrška veže uz grupu djece koji su evidentirani kao socijalno potrebiti, a ne da se jednako daje svima s obzirom da se tako prije radilo u nekim općinama, a to bi spadalo u narodnu:''kruha preko pogače''. S poštovanjem, topao pozdrav :) Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
80 Marija Čupić-Senta O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Lp, Marija Čupić-Senta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 Marija Čopčić Banovac O D L U K U Poštovani, slažem se s prijedlogom odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna RH. Smatram da će ovakva financijska pomoć dobro doći roditeljima s više djece i socijalno osjetljivim kategorijama. Mišljenja sam da bi se udžbenici trebali ostavljati u školi na korištenje slijedećim generacijama. srdačan pozdrav, Marija Čopčić Banovac Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
82 Marija Blažević O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog Odluke. Roditelji će osjetiti veliko rasterećenje za svoj kućni budžet, posebice oni lošijeg imovinskog stanja. Vraćanjem udžbenika novoj generaciji, učenici će se poticati na odgovornost te uzajamno poštovanje kao i ekološku osviještenost. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Marić Snježana O D L U K U da li se baš sve treba i može financirati iz proračuna i na račun poreznih obveznika. Definitivno pozdravljam inicijativu da se roditeljima olakša školovanje da, ali misli da postoje i drugi načini.... recimo da se udžbenici ostavljaju u školi na korištenje slijedećoj generaciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
84 MARICA JURIĆ O D L U K U Poštovani, suglasna sam s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Mišljenja sam kako bi to bila velika financijska podrška za učenike i njihove roditelje. Srdačan pozdrav, Marica Jurić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Magdalena Černjul O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Svakako će ta odluka olakšati školovanje potrebitih. Međutim, mišljenja sam da su srednjoškolski udžbenici skupi za sve prosječne obitelji u Republici Hrvatskoj te da bi višegodišnje korištenje istih olakšalo kućni budžet. Srdačan pozdrav! Magdalena Černjul Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Magdalena Ajduk O D L U K U Slažem se s nacrtom Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Smatram da obrazovanje u Republici Hrvatskoj treba biti dostupno svima u najboljim i jednakim uvjetima , a financiranje udžbenika tome bi doprinio osobito siromašnijim obiteljima ili obiteljima sa više djece. Svakako podržavam nacrt i pozdravljam ga! S poštovanjem, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Ljiljana Štingl O D L U K U Poštovani, slažem s odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. No, ono što smatram puno važnijim, jest, da bi trebalo raditi na očuvanju udžbenika, koji bi se nasljeđivali i imali višegodišnju uporabnu funkciju. Na takav način došlo bi do uštede i u državnom proračunu, a o pozitivnim ekološkim učincima ne trebam ni pisati. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
88 LOVORKA VIDIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Mišljenja sam da bi osim obveznih udžbenika bilo potrebno učenicima osigurati informatičku opremu (tablete) za potrebe nastave na daljinu. Lijep pozdrav, Lovorka Vidić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
89 Lorena Žufić O D L U K U Poštovani, u potpunosti se slažem s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021/2022. sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Dobro je što udžbenici nakon nastavne godine ostaju u školi kako bi ih mogli koristiti u učenici koji nisu primatelji zajamčene minimalne naknade, ali su slabijeg imovnskog statusa. Predajem u srednjoj strukovnoj školi i želim skrenuti pozornost na problem da veliki dio učenika nema računalo (stolno, laptop) što im izuzetno otežava rad u redovnoj, a osobito u nastavi na daljinu (online). Kroz kurikulume predmeta i nastavni proces u redovnoj i online nastavi očekivani ishodi povezani su ICT te se na taj način učenika priprema za tržište rada i život. Pojedini predmeti u strukovnim školama rade se isključivo na kompjuteru (kompjutorska daktilografija, kompjutorska daktilografija s uredskim poslovanjem, poslovne komunikacije, informatika itd.). Bez računala kod kuće učenici nisu u mogućnosti ostvariti odgojno-obrazovne ishode ili ih ostvariti u manjoj mjeri tek za vrijeme nastave uživo u školi dok kod kuće nisu u mogućnosti vježbati i razvijati vještine. Kod nastave na daljinu (online) nedostatak računala znatno utječe na ostvarene ishode na kraju nastavne godine koje je nemoguće kvalitetno i u potpunosti nadoknaditi. Mišljenja sam da bi za učenike korisnike zajamčene minimalne naknade osim obveznih udžbenika trebalo osigurati i računala (laptop) za potrebe nastave (redovne i online). S poštovanjem, Lorena Žufić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
90 Lidija Zonjić O D L U K U Poštovani, pohvaljujem inicijativu za besplatne udžbenike u srednjim školama u školskoj godini 2021./22., u nadi kako će potaknuti na viši i bolji stupanj obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Lijepi pozdrav Lidija Zonjić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 LIBUŠKA KLUBIČKO-PALATINUŠ O D L U K U Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Naravno da bih bila sretna kada bi svi srednjoškolci imali besplatne udžbenika. S obzirom da to trenutno nije moguće, u potpunosti podržavam ovaj nacrt. S poštovanjem, Libuška Klubičko-Palatinuš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
92 Ksandra Sinožić O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Treba olakšati školovanje učenicima kojima je potrebno. Lijep pozdrav! Ksandra Sinožić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Kristina Škaler O D L U K U Poštovani u potpunosti podržavam financiranje obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH. A molim da razmotrite i usvojite za nepostojeće dodatne materijale te nepostojeće udžbenikeSTRUKOVNE ŠKOLE gdje neki nastavni predmeti godinama nemaju udžbenike niti iz bivše Jugoslavije. A time učenici strukovnih zanimanja ostaju zanemareni od Vlade Republike Hrvatske (posebice strojarstvo - Alatni strojevi, Alati i naprave - nepostojanje udžbenika već 50 i više godina, Strojarske konstrukcije, Kontrola kvalitate). Kad ih ovako imenujete - sad se zapitajte imamo li u hrvatskom gospodarstvu uopće potrebe za ovakvim udžbenicima u trenutnoj i budućoj hrvatskoj proizvodnji. Ovdje bi dobro došli i dodatni obrazovni materijali STRUKOVNIH PREDMETA U VIŠIM RAZREDIMA strukovnih škola. U trećem,četvrtom razredu tehničkih škola učenici prilikom preuzimanja knjiga opskrbljeni su samo jezikom, matematikom, stranim jezikom, etikom i vjeronaukom - 4 udžbenika. PA se ponovo zapitajte kuda ide strukovno obrazovanje i priprema za proizvodno tržište rada. NAkladnici uopće ne žele ulaziti u projekte s niskom nakladom i nikakvom zaradom. Tada se sve svodi na zaradu nakladničkih kuća a ne stvarnom zadovoljavanju potreba učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
94 Kristina Prlić O D L U K U, I. Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola iz državnoga proračuna. Iako srednjoškolsko obrazovanje nije obvezno, trebalo bi biti dostupno svima. Kao srednjoškolska nastavnica i majka srednjoškolca upućena sam u cijene udžbeničkih kompleta za gimnazije i smatram da je taj iznos veliko opterećenje za džep svake prosječne hrvatske obitelji, a posebno višečlanih obitelji s niskim primanjima. Kurikularnom reformom uvedeni su iz svih predmeta novi udžbenici, čime je ova generacija učenika dovedena u težu situaciju jer nisu bili u mogućnosti kupovati ili posuđivati rabljene udžbenike, zato mi je žao da Vlada i prije nije pokazala ovakvu inicijativu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja od šk. god. 2014./2015. osigurava pripadajuća dopunska nastavna sredstva učenicima osnovnih škola i udžbenike za obvezne nastavne predmete učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade (ZMN).
95 KLARA JASNA ŽAGAR O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Odluke o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022 sredstvima iz Državnog proračuna. Međutim, mislim da odlukom treba obuhvatiti sve učenike slabijeg imovinskog stanja, a ne samo učenike iz sustava socijalne skrbi jer velik broj roditelja zbog malih primanja, ali i nesretnih okolnosti (Covid-19, potresi), nema mogućnost kupnje knjiga. Molim da razmotrite i mogućnost financiranja dodatnih obrazovnih materijala, posebno za strukovne škole u kojima većina stručnih predmeta nema odobrene udžbenike, ali postoje kvalitetni dodatni obrazovni materijali, naravno, općenito preskupi (primjeri: Tehnika motornih vozila, Plinarski priručnik). Znanja i struke nam nedostaju i treba omogućiti djeci da se kvalitetno školuju i kasnije doprinose društvu u svim segmentima. Ja bih dobre učenike nagradila time da mogu zadržati knjige jer su pokazali da im knjige služe svrsi. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
96 Kazimir Berljavac O D L U K U Poštovani, U potpunosti sam suglasan te podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2021./2021. sredstvima iz Državnog proračuna. To je izravno i konkretno ulaganje u znanost,našu djecu te se time omogućuje brži i ravnomjerni napredak naše djece u obrazovanju.Obzirom na covid situaciju,potrese,ostajanje roditelja bez posla,zatvaranje mnogih tvrtki,ova će mjera uvelike biti blagotvorna za naše obitelji. Sa poštovanjem, Kazimir Berljavac Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Katija Kaplan O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačno, Katija Kaplan Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 Karmena Vadlja Rešetar O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. za učenike koji su članovi kućanstva utvrđenog kao korisnika zajamčene minimalne naknade. Udžbenici bi trebali biti u vlasništvu škola i učenici bi ih trebali vratiti u školu na kraju školske godine za iduću generaciju. Sve oštećene/izgubljene/uništene udžbenike na kraju godine trebali bi financirati roditelji, odnosno nadoknaditi štetu. Udžbenici bi se tako mogli koristiti četiri školske godine, odnosno, do izbora novih, što bi bilo financijski i ekološki prihvatljivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
99 Karmen Tonšetić O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ovom Odlukom olakšava se nastavak školovanja učenika iz socijalno ugroženih obitelji. Isto tako mislim da bi trebalo razmisliti i o financiranju dodatnih obrazovnih materijala. Lp Karmen Tonšetić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
100 JOSIPA PAVLIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam financiranje udžbenika za učenike čiji su roditelji u financijskim poteškoćama. Bilo bi dobro da se učenike obveže da se prema udžbenicima odnose odgovorno i da na kraju školske godine udžbenike vrate u matične škole kako bi se mogli koristiti dalje. Lp. Prihvaćen Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
101 Josipa Banić O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. za učenike koji su članovi kućanstva utvrđenog kao korisnika zajamčene minimalne naknade. Udžbenici bi trebali biti u vlasništvu škola i učenici bi ih trebali vratiti u školu na kraju školske godine. Lijep pozdrav, Josipa Banić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
102 JELENA VARGA O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Roditeljima s djecom (pogotovo više djece) u sustavu srednjoškolskog obrazovanja je ovo odlična financijska injekcija. Djeca su budućnost, a ulaganje u njih (kroz obrazovanje) treba biti prioritet. Srdačan pozdrav, Jelena Varga Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
103 Jelena Očasić O D L U K U Poštovani, U potpunosti podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ovom Odlukom ostvaren je važan poticaj za nastavak neobaveznog školovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
104 JASNA HORVAT DELIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Predložila bih da se to omogući svim učenicima, a ne samo navedenim kategorijama. Srednjoškolsko bi obrazovanje trebalo biti besplatno za sve koji ga pohađaju (iako ni uz besplatne učenike ne bi bilo u potpunosti besplatno). Smatram da se mogu pronaći sredstva za to u proračunu jer vrlo često svjedočimo besmislenom rasipanju državnog novca. Naravno, trebalo bi voditi brigu u čuvanju udžbenika kako bi se mogli nasljeđivati i tako duže koristiti. S poštovanjem Jasna Horvat Delić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
105 JASNA BULJAN O D L U K U Poštovani, pozdravljam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Smatram i da bi to pravo trebalo biti omogućeno svim učenicima,posebno omima koji pohađaju deficitarna strukovna zanimanja, a ne samo onima slabijeg imovinskog stanja i sa područja posebne držvane skrbi. Smatram i da bi se udžbenici i radne bilježnice za strane jezika trebali kvalificirati kao radni udžbenici te da se ne moraju vraćati na kraju šk.godine. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
106 Jasminka Žiža O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2021./2021. sredstvima iz Državnog proračuna. Smatram da će obiteljima biti dobrodošla, prije svega onim obiteljima nižeg imovinskog stanja. Srdačan pozdrav, Jasminka Žiža Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 Jasminka Kuzle O D L U K U Poštovani, slažem s odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna jer će se na taj način olakšati školovanje đacima iz obitelji koje su socijalno osjetljive. Srdačan pozdrav, Jasminka Kuzle Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
108 Jasmina Vidaković O D L U K U, I. Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna RH. Srdačan pozdrav, Jasmina Vidaković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Jadranka Đaković O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Mislim da bi bilo u redu omogućiti tim učenicima financiranje i drugih obrazovnih materijala. Dobro je to što je financiranje na državnoj razini, a ne na lokalnoj jer su tako izjednačene mogućnosti učenika na periferiji s onima u velikim gradovima. Predlažem da se financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala provodi kontinuirano kroz cijelo srednjoškolsko obrazovanje jer se tako pomaže u podizanju kvalitete života i obrazovanja učenika slabijeg imovinskog stanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
110 Jadranka Didović O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna, budući da su kompleti srednjoškolskih udžbenika vrlo skupi. Dobro je da to bude na državnoj razini, jer se time izjednačavaju svi učenici bez obzira gdje žive. Slažem se i s Naputkom o načinu uporabe , vraćanja i obnavljana udžbenika. Jadranka Didović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
111 Izabela Vujičić Capar O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Dobro je što na ovaj način potičemo učenike na odgovornost; udžbenici se trebaju čuvati, no mnogi su udžbenici radni pa ih ne bi mogli vratiti u školu da se njime služe ostali učenici kasnije. Svakako će ova odluka olakšati život učenicima i roditeljima koji spadaju u navednu kategoriju. Pozdrav, Izabela Vujičić Capar Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 IVICA OPAČAK O D L U K U Poštovani, pozdravljam Oduku i smatram da će učenicima i njihovim obiteljima biti dobrodošla financijska pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 IVICA BORIĆ O D L U K U Poštovani, pozdravljam odluku o financiranju obvezih udžbenika iz državnog proračuna RH za socijalno osjetljive skupine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Ivica Blažević O D L U K U Poštovani, slažem se s prijedlogom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Svi učenici, bez obzira na financijske mogućnosti roditelja, trebaju imati iste uvjete obrazovanja i dostupne besplatne udžbenike. Smatram kako bi bilo dobro da učenici na kraju nastavne godine vrate udžbenike u škole te se istima budu koristile iduće generacije učenika. Time se štedi na državnom budžetu, roditeljima financijski ovo jako puno znači, a istodobno se razvija i ekološka održivost smanjenim tiskanjem novih udžbenika za svaku godinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
115 Ivana Vojnović O D L U K U, I. Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna. S poštovanjem, Ivana Vojnović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 IVANA VITLOV O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav, Ivana Vitlov Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 Ivana Šimunić O D L U K U Poštovani, pozdravljam Oduku i smatram da će učenicima i njihovim obiteljima biti dobrodošla financijska pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 IVAN REŽIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se s odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna jer se na taj način olakšava financiranje školovanja, osobito u obiteljima s više učenika koji istovremeno pohađaju srednju školu. Srdačan pozdrav, Ivan Režić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
119 Iva Novak O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. za učenike koji su članovi kućanstva utvrđenog kao korisnika zajamčene minimalne naknade. Bit će to veliko financijsko rasterećenje za roditelje. Također smatram da bi učenici trebali odgovorno koristiti i čuvati udžbenike te ih na kraju školske godine vratiti u školu, na korištenje budućim generacijama, što bi predstavljalo financijsko rasterećenje i doprinijelo razvoju ekološke svijesti. Srdačan pozdrav, Iva Novak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
120 Irena Kiss O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj sredstvima iz Državnog proračuna, uz nadu da će navedena inicijativa biti održiva i u budućnosti. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
121 Ines Jurilj O D L U K U Poštovani, Podržavam nacrt odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./22. čiji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade. Financijski to će biti velika pomoć obiteljima kojima je to stvarno potrebno da mogu školovati svoju djecu. Lijep pozdrav, Ines Jurilj, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Ika Pejanović V., O B R A Z L O Ž E N J E Poštovani, mišljenja sam da udžbenici trebaju biti financirani iz Državnog proračuna, ali ovom prilikom želim izreći ne posve novi prijedlog: neka udžbenici budu učenicima na raspolaganju u školi, za vrijeme nastavnog sata; neka učenici imaju radne materijale/radne bilježnice koje će ispunjavati nakon obrađene nastavne jedinice u školi. Tako će troškovi tiskanja udžbenika biti manji, a učenici će imati na raspolaganju udžbenike na svakom nastavnom satu; neće se događati situacija da je novac potrošen iz državnog proračuna na udžbenike, a učenici te iste udžbenike zaborave ponijeti u školu i opet od njih mala korist. Hvala! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
123 Igor Prašnikar O D L U K U, I. Poštovani! Podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj, jer će to biti značajna pomoć onim obiteljima kojima će biti potrebna. Važno je potpuno ispoštivati Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvim iz Državnog prračuna. Sa svim propisima je potrebno na vrijeme i detaljno uputiti roditelje i učenike koji će koristiti ovakav način nabave udžbenika. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
124 Igor Pap O D L U K U, I. Poštovani, podržavam nacrt odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH. Smatram da bi se trebalo vratiti financiranje obveznih udžbenika od strane Države za sve osnovnoškolce. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Nabava udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj financira se iz Državnog proračuna još od šk. god. 2019./2020.
125 Igor Nikičić O D L U K U Pohvaljujem i podržavam ovu Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Hvale vrijedna incijativa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
126 HARIS BRKOVIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav Haris Brković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Gordana Talan O D L U K U Poštovani, podržavam Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Gordana Talan Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
128 Gorana Babić O D L U K U, I. Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Za obitelji slabog imovinskog stanja to će biti veliko olakšanje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
129 Gorana Babić O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Nesumnjivo je da će to biti velika financijska pomoć roditeljima kojima je to potrebno. Svakako će ta odluka olakšati školovanje potrebitih i olakšati njihov oskudni kućni budžet. Mislim da bi udžbenici trebali biti u vlasništvu škola i učenici bi ih trebali vratiti u školu na kraju školske godine za iduću generaciju. Na taj način učenike potičemo na odgovorno ponašanje te uzajamno pomaganje. Višegodišnja upotreba udžbenika također bi pridonijela poticanju razvoja ekološke svijesti kod učenika. Međutim, predlažem i da udžbenici postoje u digitalnom obliku dostupni učenicima kako bi se iz njih pripremali kada dođe vrijeme priprema za polaganje mature ( npr. treba im čitanka iz 1.r., a oni su 4.r. i vratili su je u školu prije 2 godine). Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
130 GORAN PAČAREK O D L U K U, I. Poštovani, podržavam i pozdravljam progresivnu odluku Vlade o financiranju obaveznih udžbenika. Uz udžbenike, dodao bih još bilježnice i pribor jer i oni opterećuju budžet, a nužni su. Srdačan pozdrav, Goran Pačarek Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
131 Emina Mutabžija-Orešković O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih srednjoškolskih udžbenike za učenike SŠ u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. za učenike iz potrebitih obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Smatram da je iznimno bitno da kao društvo, koliko je u našoj moći, omogućimo ravnopravni pristup obaveznim izvorima znanja učenicima na svim razinama obrazovanja kojima to obitelji nisu u mogućnosti osigurati. Osobno ne smatram da je svim kategorijama učenika niti u osnovnim niti u srednjim školama potrebno osigurati besplatne obavezne udžbenike - ali, smatram da bismo potrebitima i onima koji su se istaknuli izvrsnošću trebali osigurati besplatne obavezne i dodatne udžbenike, kao i ostalu potrošnu opremu i pribor za rad. Nadalje, smatram da pravo na besplatne udžbenike ne bi trebali ostvarivati učenici koji na završetku prethodne nastavne godine nisu uredno vratili udžbenike (i/ili održali razinu izvrsnosti kojom su ostvarili pravo na njih), neovisno o imovinskom statusu. Nažalost, često svjedočimo nemarnom postupanju s udžbenicima koje je češće od strane učenika čijim obiteljima nije potrebno sufinanciranje obrazovanja dok su učenicima iz potrebitijih obitelji mogućnosti za ulaganje u obrazovanje znatno sužene ili posve nedostupne. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
132 ELVIRA VOLF KARAN O D L U K U Poštovani, podržavam Nacrt odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj čiji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade. Korištenjem takvih udžbenika učenici preuzimaju i razviju odgovornost za njih, a povratkom istih u škole pomažu sljedećim generacijama u nastavku školovanja. Lijep pozdrav! Elvira Volf-Karan, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
133 ĐURĐICA LUCEK O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Provođenje Odluke će znatno pomoći roditeljima srednjoškolskih učenika. Možda bi trebalo razmišljati i o nabavi računalne opreme (računala). Srdačan pozdrav, Đurđica Lucek Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
134 DUNJA KUFNER O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Provođenje Odluke će rezultirati financijskim rasterećenjem u proračunu naših obitelji. S poštovanjem, Dunja Kufner. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
135 Dubravka Protić O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Dubravka Protić O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Srdačan pozdrav, Dubravka Protić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Drvodjelska tehnička škola Vinkovci V., O B R A Z L O Ž E N J E Podržavam ovu Odluku i smatram da mladi ljudi moraju imati iste prilike za razvoj svojih potencijala. Oni nisu odgovorni za socijalno stanje svojih obitelji i bilo bi društveno neodgovorno ograničiti im njihovo ustavno pravo na obrazovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
138 DRAGICA KOŠTARIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Tako financirani udžbenici bi trebali biti u vlasništvu škola i učenici bi ih vraćali na kraju školske godine za iduću generaciju, uz nadoknadu štete ako su iste oštetili. Udžbenici bi se tako mogli koristiti četiri školske godine, odnosno, do izbora novih, što bi bilo financijski i ekološki prihvatljivo. Srdačno! Dragica Koštarić Prihvaćen Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
139 DRAGAN BODULJAK O D L U K U Poštovani, Držim da je ovakva odluka ispravna i da je na tragu onoga što se primjenjivalo i do sada u financiranju nabave udžbenika za djecu koja su članovi obitelji sa zajamčenom minimalnom naknadom u području socijalne skrbi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
140 DIJANA TOLJANIĆ O D L U K U Poštovani, lijepi pozdrav. Suglasna sam i podržavam odluku o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Smatram da bi to trebala postati dobra i uobičajena praksa, kako bi svi učenici imali isti status i jednake uvjete za nastavak i završetak školovanja u srednjoj školi. Financiranje obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj imat će pozitivan ujecaj na pohađanje srednje škole, a roditeljima će to biti znatnačajna financijska pomoć obzirom na cijenu srednjoškolskih knjiga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
141 Denis Goldin O D L U K U, I. Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom za financiranje udžbenika za učenike srednjih škola koji su slabijeg imovinskog statusa te isto tako predlažem da se financiraju udžbenici i za deficitarna zanimanja. Na taj način bi učenike mogli potaknuti na upis za zanimanja koja nedostaju na tržištu rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
142 DARIO GEC O D L U K U Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom nacrta odluke o financiranju drugih materijala za učenike srednjih škola u RH. Srdačan pozdrav i svako dobro. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Danijela Valenta O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt ove Odluke. Udžbenici su jedno veliko pitanje i jako je važno da sve bude transparentno i da svi imaju jednaka prava. Udžbenici za jedan razred su jako skupi i stoga je ova Odluka od jako velike pomoći za sve obitelji koje, nažalost, nemaju primanja dovoljno visoka za dostojan život. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
144 DAMIR ČOLIG O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za šk. godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
145 Božena Mađor-Brkić O D L U K U Poštovani, pozdravljam ovu odluku jer smatram da su obvezni udžbenici skupi i da bi se trebali sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna RH. Za socijalno osjetljive skupine trebaju biti besplatni kao što su i do sada uz povrat udžbenika. Školske knjižnice bi mogle raspolagati izvjesnim brojem udžbenika i posuđivati ih takvoj skupini učenika. Lijepi pozdrav, Božena Mađor-Brkić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
146 Bosiljka Mandac O D L U K U Poštovani, Slažem se s odlukom o financiranju obveznih udžbenika za srednju školu u RH posebno za obitelji s četvero i više djece na školovanju. Srdačan pozdrav, Bosiljka Mandac Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
147 Blaža Šurbek Bagarić O D L U K U Poštovani, Slažem se s razmišljanjem navedenih kolegica (i ostalih u sličnom razmišljanju): Renata Spiegl 07.04.2021 09:32: „Udžbenici bi trebali biti u vlasništvu škola i učenici bi ih trebali vratiti u školu na kraju školske godine za iduću generaciju, što je financijski i ekološki prihvatljivo.“ Andreja Drkulec 07.04.2021 08:37: „učenici koji pohađaju obrtnička zanimanja su rijetko djeca obrtnika i često vrlo slabog imovinskog stanja, te predlažem za njih besplatne udžbenike strukovnih predmeta.“ Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
148 Biljana Manin O D L U K U Financiranje ovbeznih udžbenika za učenike srednjih škola u republici Hrvatskoj imat će pozitivne reperkusije na sustavnost pohađanja srednje škole, a roditeljima će biti znatna financijska pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
149 Biljana Horvat O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. za učenike koji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade. Smatram da bi učenici trebali vratiti u školu te udžbenike na kraju školske godine za iduću generaciju. Time bi se uštedila financijska sredstva i rasteretio proračun u budućim razdobljima. Lijep pozdrav Biljana Horvat Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
150 Antonija Jagodar O D L U K U Poštovani, podržavam Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 ANTONIJA BUKŠA O D L U K U Poštovani, slažem s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz državnog proračuna. Međutim, predlažem da se razmisli o mogućnosti da se udžbenici čuvaju u školi za slijedeću generaciju djece. Osim obveze učenika da se primjereno odnose prema udžbenicima, postigla bi se i svojevrsna ušteda financijskih sredstava, a ne treba zanemariti ni ekologiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
152 Ankica Živić O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Svakako će ta odluka olakšati školovanje potrebitih. Međutim, smatram da su srednjoškolski udžbenici skupi za sve prosječne obitelji u Republici Hrvatskoj te da bi višegodišnje korištenje istih olakšalo kućni budžet. Srdačan pozdrav! Ankica Živić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
153 ANITA TALAPKA-BERGHAUS O D L U K U, I. U potpunosti se slažem s nastojanjem da država financira udžbenike za učenike srednjih škola. Mišljenja sam da bi se za deficitarna zanimanja udžbenici morali financirati bez obzira na raspoloživa sredstva u proračunu Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
154 Anita Karaban O D L U K U, I. Pozdravljam odluku Vlade Republike Hrvatske kojom se osigurava financiranje obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u školskoj godini 2021. / 2022. radi omogućivanja ravnopravnoga sudjelovanja u nastavnom procesu svih učenika bez obzira na socijalni i ekonomski status. Veoma je važno da svim učenicima budu dostupni i fizički tiskani i digitalni; udžbenici, ali i svi dodatni materijali nužni za pojedini predmetni kurikulum kako bi svi bili u istoj poziciji za ostvarivanje odgojno obrazovnih ishoda planiranih kurikulom kao i ostvarivanju očekivanja međupredmetnih tema. Moj prijedlog je da „koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2021. godine utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. se izmijeni do 30. lipnja 2021. godine jer socijalno ugroženim učenicima potrebni materijali redovito kasne u isporuci i na početku školske godine nemaju potrebni pribor za rad te se osjećaju izdvojeni u odnosu na njihove vršnjake. Ukoliko nije moguće promijeniti datum do kojega se utvrđuju i predaju potrebni podatci, predlažem da se posebna pozornost i briga usmjeri na pravovremenu isporuku udžbenika. S poštovanjem, Anita Karaban Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
155 Anica Đaković O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. Pravo na obrazovanje treba biti dostupno svima. Smatram da su srednjoškolski udžbenici skupi i da je njihovo financiranje velik trošak pogotovo obiteljima s više djece. Lijep pozdrav! Anica Đaković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
156 Anica Đaković V., O B R A Z L O Ž E N J E Pravo na obrazovanje, treba biti dostupno svima. Podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola. S poštovanjem, Anica Đaković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
157 Anđela Džamarija O D L U K U Poštovani, pozdravljam Odluku o financiranju udžbenika za učenike srednjih škola; smatram da će roditelji socijalno osjetljivih skupina biti itekako financijski rasterećeni, a posredno i učenici. Anđela Džamarija Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Anđa Topolovac O D L U K U Poštovani, podržavam Prijedlog Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav, Anđa Topolovac Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
159 Andreja Drkulec O D L U K U Poštovani, učenici koji pohađaju obrtnička zanimanja su rijetko djeca obrtnika i često vrlo slabog imovinskog stanja, te predlažem za njih besplatne udžbenike strukovnih predmeta. Srdačan pozdrav, Andreja Drkulec Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
160 Andrea Kirinčić O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ta odluka uvelike će olakšati školovanje ranjivih skupina. Srdačan pozdrav! Andrea Kirinčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
161 Andrea Haramustek O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god. 2021./2021. sredstvima iz Državnog proračuna. Naglasak bih stavila na vraćanje i ponovnu upotrebu udžbenika kako se to radi i u Osnovnim školama. Osim što omogućujemo ista prava svoj djeci i potičemo ih na školovanje omogućavajući im i olakšavajući financijsku situaciju, na ovaj način potičemo ekološku i socijalnu osjetljivosti i komponentu svih građana i učenika naše države. Andrea Haramustek Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Ana Graša O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
163 Ana Eškinja O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam financiranje udžbenika za učenike srednjih škole. Iako srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno, važno je poticati mlade da se školuju i omogućiti to svima koji imaju želju za daljnjim obrazovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 aleksandra radunic V., O B R A Z L O Ž E N J E Poštovani, Svakako podržavam nacrt Odluke. Smatram da je to ulaganje koje će donijeti dobrobiti obiteljima težeg imovinskog stanja i poticaj učenicima. Također smatram da bi bilo dobro da se udžbenici vrate u školu, a za izgubljene ili uništene udžbenike na kraju godine nadoknadi šteta. Na taj način bi se poticala i razvijala odgovornost učenika prema vlastitoj i tuđoj imovini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vraćanje udžbenika propisano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).
165 Agata Smoljan O D L U K U Poštovani, podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u RH za iduću 2021./2022. školsku godinu sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. S obzirom na tešku socijalnu situaciju u cijeloj Hrvatskoj, bilo bi poželjno svim učenicima sufinancirati obavezne udžbenike iz državnog proračuna. Također podržavam sve prijedloge za čuvanje, vraćanje i nasljeđivanje obaveznih udžbenika u srednjim školama. Srdačan pozdrav! Agata Smoljan Primljeno na znanje Primljeno na znanje.