Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Roberta Rudela PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST , Članak 15. Podržavam Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost zbog povećanja kvalitete i transparentnost financiranja kvalitetnih nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata i programa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
2 Denis Goldin PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, slažem se u svemu oko "Prijedloga Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost". Lijep pozdrav, Denis Goldin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
3 Dinka Čorkalo Biruški PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST U članku 3. stoji da je osnivač Zaklade RH, a osnivačka prava i obveze u ime RH ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost. Premda se odabir tijela koje ostvaruje osnivačka prava i obveze čini logičnim, pitam se nije li na taj način Zaklada stavljena u ovisnu i podređenu poziciju naspram Ministarstva znanosti i obrazovanja, dok je namjera osnivanja HRZZ da bude neovisna institucija s ciljem razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u RH. Ovo je promjena u odnosu na postojeći Zakon o HRZZ, u kojem tog "zastupanja" MZO nema. Zašto taj "zastupnik" nije npr. Sabor RH nego nadležno ministarstvo? I u nekim drugim člancima prijedloga novog Zakona o HRZZ vidljivo je da MZO ima kontrolu i završnu riječ, što nije bio slučaj u postojećem Zakona o HRZZ. Npr. u novom prijedlogu Strateški plan Zaklade se donosi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost (članak 10), dok je u dosadašnjem Zakonu strateški plan predlagan izravno i neovisno o MZO Saboru RH (koji ga je onda i donosio), što je po mojem sudu bolje rješenje koje je upućivalo na neovisnost i samostalnost Zaklade, a sada to nije slučaj. Svojevrsni ovisnički položaj Zaklade u odnosu na MZO vidljiv je po mojem sudu i u odredbi da se Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade donose "uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost", što upućuje na izravnu kontrolu MZO nad Zakladom, odnosno sredstvima financiranja. Ta je kontrola i eksplicirana u članku 18. Dakle, čini se da je ključna promjena novog prijedloga Zakona o HRZZ u odnosu na stari veća kontrola MZO nad radom Zaklade, dok je minorizirana uloga Sabora RH, što ne vidim kao strateški dobru odluku i mislim da nije u duhu namjere s kojom je Zaklada osnovana. Mislim da je važno da u sustavu imamo nezavisnu instituciju koja se vodi jedino i isključivo kriterijima znanstvene izvrsnosti, bez posredničkog uplitanja resornog ministarstva. Iz novoga se prijedloga Zakona o HRZZ čini kao da je Zaklada više "podružnica" MZO, a manje samostalna i nezavisna institucija sustava. Srdačan pozdrav, prof. dr. Dinka Čorkalo Biruški Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 5. stavkom 1. Prijedloga Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost propisano je da Zaklada samostalno, transparentno i nepristrano obavlja poslove u sklopu djelokruga i nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom i Zakonom o zakladama, a postupak vrednovanja je propisan kao neovisan, objektivan, nepristran i transparentan te predložene promjene neće utjecati na samostalnost Zaklade.
4 Ivana Soldo Klanac PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Nadam se da će te promjene zadržati mlade obrazovane ljude u RH. Lijepi pozdrav, Ivana Soldo Klanac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
5 MLADEN ĆURIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
6 Jadranka Jelisavac PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani, u potpunosti podržavam Prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
7 SERĐO SAMBLIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani! U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Njenim se postojanjem dodatno promovira znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj u Republici Hrvatskoj. Vjerujem da će donošenje Zakona doprinijeti povećanju kvalitete i transparentnosti financiranja znanstvenih projekata i programa, te time potaknuti mlade znanstvenike da se zaposle u Hrvatskoj. Srdačan pozdrav! Serđo Samblić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
8 Marina Batalija PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani! U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Njenim se postojanjem, kao što navodite u članku 4., potiče kod mladih „znanstvena izvrsnost, stvaranje novoga znanja i novoga društva temeljenog na istraživanju i inovacijama.“ Vjerujem da će se navedenom zakonskom regulativom smanjiti odljev mozgova iz Republike Hrvatske. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
9 Gabriela Feher PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o Hrvatskoj nakladi za znanost. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
10 DAMIR ČOLIG PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani, u potpunosti podržavam PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
11 DARIO GEC PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovni, podržavam Prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
12 INES LOVRIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani, Podržavam Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
13 Viktorija Mrđenović PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o Hrv. zakladi za znanost.Napraviti sve što je moguče da naši mladi ljudi ne odlaze iz svoje domovine. l.p Viktorija Mrđenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
14 Danijela Ćopo PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani , Podržavam Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Karijere mladih znanstvenika,financirati nove projekte u zemlji i inozemstvu, zadržati naše mlade ljude , da ne odlaze van Zemlje. L.pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.
15 Dunja Novak PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST Poštovani ! U potpunosti podržavam Prijedlog Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Karijere mladih znanstvenika, potrebno je uvijek poticati, financirati nove projekte u zemlji i inozemstvu. Na taj način mogli bi zadržati naše iznadprosječne mlade ljude kako bi ostali u našoj zemlji, i dali doprinos u razvoju novih tehnologija, stvaranju znanstvene izvrsnosti, te kako bi naša istraživanja bila međunarodno prepoznata. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci.