Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete, i to u nastavnim predmetima Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Radioničke vježbe, Osnove elektroničkih mjerenja, Instrumentacija, Elektronika, Osnove digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Mikroupravljači, Programirljivi logički upravljači, Uvod u automatiku, Osnove web dizajna, Obrada slike i zvuka, Programiranje, Uvod u računalne mreže, Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost, Energetska elektronika, Telekomunikacijski vodovi i mreže, Elektroničke komunikacije, Komunikacijski protokoli, Internetske tehnologije, Vođenje procesa računalom, Uvod u robotiku, Robotika, Elektromotorni pogoni, Tehnologija grijanja i klimatizacije, Električne instalacije, Sustavi tehn

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SNJEŽANA KUČIĆ-MIRKOVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku (041424) s napomenom da nastavni predmet Tehničko crtanje i dokumentiranje mogu predavati i diplomirani inženjeri i magistri iz područja brodogradnje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Sanja Ivanac ODLUKU Poštovani, nastavnicima fizike je teško popuniti satnicu u srednjim strukovnim školama i smatram da predmete Osnove elektrotehnike i Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike mogu držati i nastavnici fizike s obzirom da je elektrotehnika dio fizike. Sama sam bila u situaciji gdje sam zbog nedovoljnog broja sati iz fizike dobila u zaduženje Osnove elektrotehnike kako u mojoj školi nije bilo ostalih nastavnika koji su bili kompetentni održavati nastavu. Nadam se da ćete razmisliti o prijedlogu. Srdačan pozdrav, Sanja Ivanac Nije prihvaćen Osnove elektrotehnike su podloga za savladavanje stručnih sadržaja nastavnih predmeta tijekom nastavka obrazovanja. Ishodi i sadržaji nastavnog predmeta Osnove elektrotehnike su povezani s ishodima nastavnih predmeta strukovnog dijela kurikuluma. Laboratorijske vježbe iz nastavnog predmeta Osnove elektrotehnike su usko povezane s laboratorijskim vježbama strukovnog dijela kurikuluma u dijelu elektronike i mikroupravljača. Zbog toga u kadrovskim uvjetima nastavnog predmeta Osnove elektrotehnike za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku nije profesor fizike
3 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova ODLUKU Vezano uz način navođenja strukovnih kvalifikacija, zvanja i zanimanja u nacrtu ovog propisa, skrećemo Vam pažnju na članak 14. st. 5. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17): „Sve obrazovne ustanove, kao i sve druge, moraju u sadržajima svjedodžbi, certifikata, licencija i diploma koristiti jezične standarde sukladno ovome Zakonu, navodeći strukovne kvalifikacije, zvanja i zanimanja u ženskom, odnosno muškom rodu, ovisno o spolu primatelja/primateljice dokumenta.“ Kako bi odgovorne ustanove ovu odredbu mogle provoditi u praksi, propisima je potrebno osigurati odgovarajući izvor jezičnih rješenja prema kojima bi ustanove mogle u svjedodžbama, certifikatima, licencijama ili diplomama, čije izdavanje je u njihovoj nadležnosti, primijeniti jezično ispravan naziv strukovne kvalifikacije, zvanja ili zanimanja u ženskom i u muškom rodu. Budući da se svi nazivi u nacrtu ovog propisa navode isključivo u muškom rodu, predlažemo da se u ovaj propis uvedu inačice naziva u ženskom rodu, u skladu s jezičnom praksom u drugim nacionalnim propisima u kojima se taksativno nabrajaju nazivi strukovnih kvalifikacija, zvanja ili zanimanja u muškom i u ženskom rodu: Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 i 118/12), Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN 50/15, 37/17, 58/18, 55/19 i 70/20), Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 50/15, 37/17 i 75/20), Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (NN 45/08, 87/09, 88/11, 103/16, 67/18 i 98/19), Nacionalna klasifikacija zanimanja (NN 111/98 i 124/08), Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10 (NN 147/10 i 14/11). Nije prihvaćen U strukovnom kurikulumu nakon popisa kartica navedena je napomena koja glasi: Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini. Sadržaj napomene je prethodno usuglašen s pravobraniteljicom (2017. godine) kako bi sadržaj strukovnog kurikuluma javnosti bio protočniji i čitljiviji.
4 Olivera Tadić ODLUKU Poštovani, U potpunosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku, u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo. Lijep pozdrav! Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Olivera Stojaković ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku, u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u navedenim nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 MIROSLAV VRANIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam izmjene i dopune. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Mirjana Malarić ODLUKU Poštovanje! Podržavam promjene. Imam i prijedlog koji se tiče nastavnika stručno-teorijskih sadržaja: kako ima jako puno zanimanja, a i stalno se predlažu kurikuli za nova zanimanja, predlažem da se izobrazba riješi slično kao što je napravljeno u HOK, skupovi ishoda učenja po predmetu: "Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem" Na taj način ne bi trebalo dokument stalno mijenjati. Lakše bi bilo naći kadrove, jer primjećujem da se neka zanimanja nisu na popisu, a mogu predavati neke od navedenih strukovnih predmeta. K tome, posebno u području računalstva i elektronike napredak je jako brz i baš svi koji steknu određeno zvanje moraju se odmah i kontinuirano usavršavati žele li raditi u struci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Ksandra Sinožić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku, u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Katarina Justić ODLUKU Poštovani, podržavam donesenu Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektronika i računalstvo, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u navedenim nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Igor Žokalj ODLUKU Poštovani, suglasan sam s predloženim izmjenama i dopunama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Dunja Novak ODLUKU Poštovani ! U potpunosti podržavam Odluku o izmjenama i dopunama kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku, u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Dina Kralj ODLUKU Poštovani, Ukoliko želimo stručno i razvijeno društvo, neophodno je prekinuti s lošom praksom diskriminacije stručnih studija kao i osoba koje su završile iste te se nadam da je izmjena predmetnog dokumenta na tom tragu. Osobito kada se raspisuje javni natječaj, zaista ne vidim ikakvu prepreku da se na njega jave i magistri i stručni specijalisti, rezultati testiranja će pokazati tko zadovoljava uvjete ili raspolaže specifičnim znanjima. Sukladno iznesenom, diskriminatorno je da se u 21. stoljeću radi razlika između kandidata koji imaju jednak broj ECTS bodova i u samom startu im se onemogućava konkuriranje za pojedina radna mjesta, apsolutno podržavam svaki pokušaj da je svima pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto (čl. 55. Ustava RH), a tko je bolji neka to i dokaže. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Danijela Ćopo ODLUKU Poštovani, podržavam donesenu Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektronika i računalstvo, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u navedenim nastavnim predmetima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 DAMIR ČOLIG ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 ANDREJ TIHOMIROVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam predložene promijene- Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.