Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu i postupku davanja svečane prisege

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK, Članak 1. Bilo bi dobro kada bi se znali uvjeti koje osoba mora ispunjavati kako bi uopće mogla pristupiti prisegi i zatraživanju državljanstva ili ovo uopće nije definirano ili je definirano nekim drugim pravilnikom. Nije prihvaćen Zakonom o državljanstvu (“Narodne novine”br.53/91, 28/92,113/93,130/11,110/15 i 102/19), odredbama članaka od 8. do 16., propisani su uvjeti koje stranac treba ispuniti da bi stekao hrvatsko državljanstvo prirođenjem. Stoga je za osobu, koja daje svečanu prisegu, Ministarstvo unutarnjih poslova već donijelo rješenje o njezinom primitku u hrvatsko državljanstvo jer je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti iz jedne od navedenih pravnih osnova.
2 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK, Članak 6. Promjeniti i rod u djelu hrvatski/ska Nije prihvaćen Članak 6. samo propisuje stupanje na snagu Pravilnika i u njegovom sadržaju nema riječi hrvatski / hrvatska.
3 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK Pravilnik je napisan šturo i na razini primanja u ribičko ili lovačko društvo. Svakako bi ga trebalo davati pred sudom ili javnim bilježnikom. Izgleda se planira državljanstvo djeliti šakom i kapom, pa je zgodno da ni prisega ne bude kompleksna. Kompleksnija je bila prisega za primanje u savez pionira. Samim time će i Hrvatsko državljanstvo svakako biti cjenjeno (sve manje) Nije prihvaćen Hrvatsko se državljanstvo stječe ispunjavanjem uvjeta propisanih Zakonom o državljanstvu (“Narodne novine”br.53/91,28/92,113/93,130/11,110/15 i 102/19) koji je donio Hrvatski sabor. Budući da je navedenim Zakonom propisano da Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove vezano za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem, ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom propisuje način i postupak davanja svečane prisege osobe koja stječe hrvatsko državljanstvo prirođenjem. Predloženim Pravilnikom propisano je sve što je najbitnije za postupak davanja svečane prisege, a što ne sprečava policijske uprave odnosno policijske postaje i diplomatske misije odnosno konzularne urede Republike Hrvatske da svečanost, ovisno o mogućnostima, dodatno upotpune.
4 Ivan Dušan PRAVILNIK, Članak 3. Vezano za članak 3. mislim da je bolje da se prisega daje na Sudu ili kod javnog bilježnika, a da svečanost davanja prisege vodi sudac ili javni bilježnik. Oni su državni dužnosnici RH, a davanje prisege pred Sudom ili kod javnog bilježnika ima nekako veću težinu i značaj nego u MUP-u. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu, zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda RH u inozemstvu. Kako se u navedenim tijelima državne uprave obavlja i uručenje rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo, logično je da se u istima daje i svečana prisega osobe koja stječe hrvatsko državljanstvo prirođenjem. Postupak stjecanje hrvatskog državljanstva je upravni, a ne sudski postupak. Kroz zakonsku regulativu prvi je puta uveden institut svečane prisege u postupak stjecanja hrvatskog državljanstva, a daje ju osoba koja stječe hrvatsko državljanstvo prirođenjem. Navedenim činom davanja svečane prisege željelo se u svečanom ozračju obilježiti važan trenutak u životu osobe koja postaje hrvatskim državljaninom. Predloženim Pravilnikom o načinu i postupku davanja svečane prisege, predloženo je da svečanost davanja prisege vodi državni dužnosnik ili službenik MUP-a kojeg ministar unutarnjih poslova za to ovlasti, a ukoliko se rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo uručuje u inozemstvu, svečanost davanja prisege vodio bi šef diplomatske misije ili konzularnog ureda RH ili njegov zamjenik. Nema osnove da se postupak davanja svečane prisege delegira na druge subjekte s javnim ovlastima jer MUP ne može svojim pravilnikom nametnuti drugim tijelima obvezu koja je izvan djelokruga njihove propisane nadležnosti.