Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu europske potvrde o nasljeđivanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor