Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zorislav Kaleb PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 12. Predviđeno je da se Pravilnik o sigurnosnim provjerama iz čl. 5 donese se u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, dakle do 1. srpnja 2022., a da državni odvjetnici podnesu zahtjev za obnavljanje sigurnosne provjere u roku mjesec dan od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 1. veljače 2022. što bi trebalo uskladiti. Ne mogu se obavljati provjere dok Pravilnik ne stupi na snagu. Potrebno je propisati kraći rok donošenja pravilnika od mjesec dana ili tri mjeseca i podnošenja zahtjeva iz čl. 99a u roku od mjesec dana od stupanja na snagu Pravilnika. Prihvaćen Vrijeme donošenja provedbenih propisa uskladit će se s vremenom stupanja na snagu predloženih zakonskih izmjena.
2 Zorislav Kaleb PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 11. Predviđeno je da se Pravilnik o sigurnosnim provjerama iz čl. 5 donese se u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, dakle do 1. srpnja 2022., a da državni odvjetnici podnesu zahtjev za obnavljanje sigurnosne provjere u roku mjesec dan od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 1. veljače 2022. što bi trebalo uskladiti. Ne mogu se obavljati provjere dok Pravilnik ne stupi na snagu. Postavlja se pitanje u kojem roku SOA može i kvalitetno obaviti provjere za sve zamjenike državnog odvjetnika za koje treba obaviti. Ne mogu se obavljati provjere dok Pravilnik ne stupi na snagu. Potrebno je propisati kraći rok donošenja pravilnika od mjesec dana ili tri mjeseca i podnošenja zahtjeva iz čl. 99a u roku od mjesec dana od stupanja na snagu Pravilnika. Prihvaćen Vrijeme donošenja provedbenih propisa uskladit će se s vremenom stupanja na snagu predloženih zakonskih izmjena.
3 Zorislav Kaleb PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, Članak 5. U st. 1 članka 99.a iza riječi stupanja na dužnost treba dodati "ili posljednje provjere" jer ima zamjenika državnog odvjetnika koji su obaviti provjere u zadnjih 5 godina, također smatram da je nepotrebno slati putem ministarstva pravosuđa već kao do sada direktno SOA-i. te bi st. 1 glasio: (1) Državni odvjetnik dužan je podnijeti zahtjev za obnavljanje provedene sigurnosne provjere svakih pet godina zahtjev za obnavljanje provedene sigurnosne provjere računajući od dana stupanja na dužnost zamjenika državnog odvjetnika ili posljednje provjere. (2) Zahtjev se podnosi nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. U st. 3 izvješće bi trebalo dostaviti i podnositelju državnom odvjetniku koji je podnio zahtjev koji će ga dati kandidatu na uvid, U suprotnom podnositelj a ni kandidat ne bi znali ishode provjere do odluke tijela Kolegija DORH-a . Isti stavak glasio: (3) Izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri dostavlja se Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske, državnom odvjetniku koji je podnio zahtjev i ministru nadležnom za poslove pravosuđa. Kandidatu će se omogućiti uvid u izvješće o sigurnosnoj provjeri. Sigurnosna provjera se provodi popunjavanjem upitnika i davanjem suglasnosti kandidata za sigurnosnu provjeru. Nije razrađeno pitanje što u slučaju nedavanja suglasnosti kandidata koji već obavlja dužnost? Djelomično prihvaćen Situacije na koje se ukazuje u primjedbi obuhvaćene su u prijelaznoj i završnoj odredbi ovog Zakona, a u ovom se dijelu propisuje isključivo redovna provedba postupka obnove, koja se u svakom slučaju provodi svakih pet godina od stupanja na dužnost. Uzimajući u obzir brojnost državnoodvjetničkih dužnosnika u postupak se unosi posebna uloga ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kako bi se osiguralo dogovorno odlučivanje o dinamici provedbe ovih postupaka. Nadležnost Kolegija za donošenje navedene odluke predložena je upravo iz razloga kako bi se omogućio veći demokratski standard i kontrola kod donošenja odluke odnosno kako bi se isključile eventualne zlouporabe koje su vjerojatnije u slučaju da odluku donosi samo jedna osoba. Kako se ipak prihvaćaju primjedbe iznesene u komentaru, za odlučivanje o utvrđivanju postojanja sigurnosnih zapreka odredit će se uže tijelo, čije članove određuje Kolegij. Odbijanje podvrgavanju provjere sankcionirat će se kroz stegovnu odgovornost državnoodvjetničkih dužnosnika, a zaštita prava provjeravanih osoba osigurana je kroz raspoloživa pravna sredstva u stegovnim postupcima. Samo utvrđenje postojanja sigurnosnih zapreka ne ograničava prava i interese pravosudnih dužnosnika, već do toga može doći isključivo donesenim odlukama u stegovnim postupcima, protiv kojih postoje zajamčena pravna sredstva.