Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O OBRAZCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor