Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) II. SADRŽAJ PODATAKA, Članak 3. "sjedište i osobni identifikacijski broj" su podaci koje sustav države već ima, samo ih interoperabilno treba razmjenjivati. Traženje navedenih podataka nije sukladno načelu "once-only" koje je definirano i čl. 47 Zakona o općem upravnom postupku. Cijeli pravilnik nameće obvezu izvješćivanja koja nije razmjerna svrsi. Zašto bi nadležno Ministarstvo uopće trebalo prikupljati navedene informacije? Agencije posluju na tržištu i radnici su pristali raditi za njih. Koji je razlog kontrole Agencija temeljem obveze dostave podataka? Nema odgovora