Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o strojevima za primjenu pesticida

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT Obveze vlasnika/korisnika strojeva, Članak 21. U sklopu ovoga pravilnika iako mu nije tema bilo bi dobro kada bi se ubacio dio i za upravitelja strojem za špricanje , te njegovom zaštitom tijekom špricanja. Primljeno na znanje Obveze profesionalnih korisnika u smislu postupanja prema dobroj proljoprivrednoj praksi propisat će se posebnim propisom.
2 TIHOMIR KLEMENT Troškovi redovitog pregleda strojeva, Članak 20. Troškovi kada se već sponju trebali bi biti i definirani u Kunama ili eurima. Prihvaćen Navedeno je već definirano Pravilnikom o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br. 140/14 i 87/21). Iznosi naknada prema članku 6. stavku 1. navedenog Pravilnika iskazani su u kunama bez poreza na dodanu vrijednost.
3 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK čl4 st (6) Program osposobljavanja tijekom praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada uključuje i raspoloživost te korištenje pisanih uputa za rad na siguran način kao i upute proizvođača radne opreme i opasnih kemikalija koje radnik koristi tijekom rada, a koje osigurava poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik. Iz SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU IZ ZAŠTITE NA RADU TE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Također govori da korisnici moraju biti stručno osposobljeni o zaštiti na radu što se ovdje nigdje ne spominje. Primljeno na znanje Predmet Pravilnika o strojevima za primjenu pesticida je izobrazba djelatnika ispitnih stanica kako bi znali ispravno izvršiti pregled strojeva za primjenu pesticida u skladu sa prihvaćenim normama. Zaštita na radu predmet je posebnih propisa.