Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Barbara Prša NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE "Kakav je ishod odnosno promjena koja se očekuje u području koje se namjerava urediti? Očekuje se djelotvornije upravljanje krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19, te njeno učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi." Kako je to potencijalni ishod kada postoje znanstveni dokazi da procjepljivanje neće biti učinkovito ako se cijela populacija nije procijepila istovremeno? Manipulirate statistikama, činjenicama i ljudima! Također, inzistiranjem na cijepljenju radnika u javnim službama dovodite u opasnost sve djelatnike jer se nitko neće testirati što je jedini osiguravatelj da osoba nije zarazna. Štetne nuspojave cjepiva nije potrebno ni spominjati, očite su kroz priču s ljudima (ne u medijima naravno). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Evo i komentara iz obrasca: "5.1.15. Obrazloženje za analizu utvrđivanja izravnih učinaka od 5.1.1. do 5.1.14.: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona definirat će se javnopravna tijela zadužena za provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, odredit će se odgovorne osobe u javnopravnim tijelima za provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, uvest će se nova sigurnosna mjera koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore, detaljnije će se razraditi primjena navedene sigurnosne mjere prilikom ulaska u prostore javnopravnih tijela kao i obveza odgovornih osoba u javnopravnim tijelima da osiguraju njenu provedbu, definirat će se ovlasti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata prilikom izvršavanja nadzora nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te će se propisati prekršajna kazna za odgovornu osobu u javnopravnom tijelu ako ne osigura provedbu navedene sigurnosne mjere.". A što reći, od ogromnog potencijala koji teži totalitarizmu ništa bolje se ne može niti očekivati. Ovo je sramotno i bijedno. Mizerno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Obrazac u ćeliji broj 5. glasi: UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA 5.1. UTVRĐIVANJE GOSPODARSKIH UČINAKA Vrsta izravnih učinaka Mjerilo učinka Utvrdite učinak na: Neznatan Mali Veliki Da/Ne Da/Ne Da/Ne 5.1.1. Makroekonomsko okruženje Republike Hrvatske osobito komponente bruto društvenog proizvoda kojeg čine osobna potrošnja kućanstava, priljev investicija, državna potrošnja, izvoz i uvoz NE NE NE 5.1.2. Slobodno kretanje roba, usluga, rada i kapitala NE NE NE 5.1.3. Funkcioniranje tržišta i konkurentnost gospodarstva NE NE NE 5.1.4. Prepreke za razmjenu dobara i usluga NE NE NE 5.1.5. Cijena roba i usluga NE NE NE 5.1.6. Uvjet za poslovanje na tržištu NE NE NE 5.1.7. Trošak kapitala u gospodarskim subjektima NE NE NE 5.1.8. Trošak zapošljavanja u gospodarskim subjektima (trošak rada u cjelini) NE NE NE 5.1.9. Trošak uvođenja tehnologije u poslovni proces u gospodarskim subjektima NE NE NE 5.1.10. Trošak investicija vezano za poslovanje gospodarskih subjekata NE NE NE 5.1.11. Trošak proizvodnje, osobito nabave materijala, tehnologije i energije NE NE NE 5.1.12. Prepreke za slobodno kretanje roba, usluga, rada i kapitala vezano za poslovanje gospodarskih subjekata NE NE NE 5.1.13. Djelovanje na imovinska prava gospodarskih subjekata NE NE NE 5.1.14. Drugi očekivani izravni učinak: NE NE NE". Ovo spada u kategoriju: "Pa ljudi moji je li ovo moguće". A finale je obrazloženje istoga koje se može okarakterizirati riječima: "Ajme, majko!". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Obrazac u dijelu 4.2. kaže: "Navedite koja su moguća nenormativna rješenja za postizanje navedenog ishoda. Moguća nenormativna rješenja (ne poduzimati normativnu inicijativu, informacije i kampanje, ekonomski instrumenti, samoregulacija, koregulacija i slično): Nema mogućeg nenormativnog rješenja. Obrazloženje: Nenormativnim rješenjima se ne može postići namjeravani cilj, s obzirom da se radi o materiji koja se uređuje zakonom.". Građanin Republike Hrvatske kaže: Griješite svjesno je blaga riječ za ono što radite. Vjerujte na ovoj Zemlji vam neće biti lagano kad vas stisnu tegobe svake vrste, ali na drugom Svijetu će vam biti neopisivo i jako, jako vruće, ali još stignete urazumiti se i povući predloženi Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Obrazac kaže: Koji je vremenski okvir za postizanje ishoda odnosno promjena? Odgovor predlagatelja kao glasi: Djelomični ishod će se postići danom stupanja na snagu Zakona, s obzirom da će se omogućiti provođenje dodatnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Potpuno postizanje ishoda očekuje se daljnjom primjenom Zakona. Zamislite vi predlagatelji na svjesnoj ili nesvjesnoj razini priznajete da je ovo tek početak, odnosnosno uvod u otvorenu diktaturu. Kao građanin iskazujem ozbiljnu zabrinutost i želim vas još jetnom pozvati da odustanete od ovog prijeedloga Zakona i da ga povučete iz daljnjeg postupka "donošenja". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U obrascu prethodne promjene navodite:Cilj ovoga Zakona je što učinkovitije sprječavanje i suzbijanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Neistina, neistina, neistina. Naime, cilj predloženog Zakona označit će uvođenje neviđene diktature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštujući pravni poredak Republike Hrvatske, htio bih doprinijetiti donošenju dobrih i učinkovitih zakona koje će građani i bez potrebe za sankcijama odgovorno poštivati. Covid-19 je nova bolest, pa su i načini borbe protiv širenja virusa i te bolesti također novi i nedovoljno znanstveno ispitani. Za predloženi zakon se ne može reći da je dobro postavljen i da pogađa svoju svrhu, odnosno da će pridonijeti zdravlju ljudi niti će uspješno suzbijati širenje Covida-19, jer se temelji na nizu nedosljednosti i neuvažavanju mnogih u međuvremenu poznatih znanstvenih činjenica. Želi se predloženim propisom napokon "ozakoniti" do sada nezakoniti rad Stožera CZ RH kao apsolutnog stručnog autoriteta, koji se u zadnje vrijeme oslanjao isključivo na kampanju „Cijepi se! Misli na druge.“ i u kojem za sada nije otvoren za znanstvenike koji možda pored cjepiva predlažu neke druge strategije borbe protiv bolesti COVID 19, stručnjake i znanstvene i stručne spoznaje koji ukazuju na probleme i mogli bi donijeti promjene na bolje. Ponavljamo – ako postoji stvarna namjera da se zaštiti život i zdravlje građana, onda treba strategiju kontinuirano redefinirati, prilagođavati i dorađivati sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama o naravi i ponašanju samog virusa i postojećih cjepiva. Zahtijevamo da se, prije donošenja odluke o novom zakonu, povede argumentirana javna rasprava, ne samo na razini opće javnosti, već i na razini znanstvene i stručne zajednice, čiji bi cilj bio redefiniranje strategije koja bi na najbolji način štitila naše zdravlje i živote. Neki od važnih aspekata za koje smatramo da ih treba uzeti u obzir u redefiniranju strategije u borbi protiv COVIDa 19 jesu: 1. Cijepljenje doista smanjuje rizik od prenošenja infekcije, ali u puno manjoj mjeri nego što se na početku mislilo. U jednom od najuglednijih svjetskih znanstvenih časopisa, The Lancet, objavljeno je istraživanje koje je pokazalo da i cijepljeni mogu biti odgovorni za proboje zaraze SARS-CoV-2 virusom jer nose sličan viralni teret kao i necijepljeni: vjerojatnost prenošenja infekcije kod cijepljenih bila je 25%, a kod necijepljenih 38% (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Viruses pokazuje da upravo Spike protein koji se koristi kako bi se cijepljenjem stvorila protutijela protiv SARS-CoV-2 virusa zapravo može spriječiti stvaranje dovoljne količine protutijela, što objašnjava teške simptome bolesti Covid kod nekih cijepljenih osoba, ali i činjenicu da cjepivo često ne štiti od zaraze i teških simptoma (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). Dakle, Covid potvrda prema kojoj se cijepljeni smatraju sigurnima od virusa daje lažnu sigurnost tj. daje „zeleno svjetlo“ širenju virusa. Postavlja se logično pitanje: je li cilj zaista suzbijanje virusa? Ako je cilj suzbijanje virusa, onda bi trebalo jednako testirati (ili ne testirati) cijepljene kao i necijepljene. 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je objavio da su od početka pandemije do listopada 2021. evidentirane 1892 osobe kod kojih je utvrđena reinfekcija, što čini samo 0,54% ukupno oboljelih do sada (https://www.poslovni.hr/hrvatska/hzjz-objavio-broj-ljudi-koji-su-se-dva- puta-zarazili-koronom-4312329). Slične podatke pokazuju i analize u drugim zemljama. Nije logično da se kod cijepljenih „žmiri“ na 20-30% mogućnosti zaraze i daje Covid potvrda na godinu dana, dok se preboljelima koji imaju puno jači i dugotrajniji imunitet daje potvrda na samo pola godine. 3. Istina je da cjepivo u određenoj mjeri smanjuje teške simptome, hospitalizacije i smrtnost. No, zbog slabe učinkovitosti u suzbijanju širenja virusa, osobito novih sojeva, stručnjaci upozoravaju da se ne treba oslanjati na cijepljenje kao na primarnu strategiju. Nedavno istraživanje provedeno u Americi i objavljeno u European Journal of Epidemiology dovelo je do zaključka da treba uključiti druge mjere prevencije, farmakološke i nefarmakološke, uz veliki oprez od stigmatizacije dijela pučanstva (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00808-7). Budući da se teški ishodi zaraze odnose uglavnom na stariju i rizičnu populaciju treba fokus staviti na zaštitu tih skupina (https://narod.hr/koronavirus/dr-kanacki-covid-19-statistika-umrlih-u-rh-treba-li- epidemioloski-cilj-biti-zastita-starijih-osoba). 4. Jednu od uspješnih mogućnosti smanjivanja hospitalizacija i smrti odgovorne institucije u Hrvatskoj uporno ignoriraju ili bez argumentiranog obrazloženja odbijaju, a to je primjena nekih lako dostupnih lijekova (Ivermektin, Hidroksiklorokin i sl.) u liječenju oboljelih od Covida-19 (https://ivmmeta.com/). Ti su lijekovi u nekim zemljama drastično smanjili broj umrlih. Zahtijevamo od odgovornih da ova i slična istraživanja ili argumentirano opovrgnu ili prihvate i počnu s primjenom. Jesu li svjesni da su, ako su ta istraživanja točna, oni odgovorni za mnoge do sada teško oboljele ili preminule kojima se moglo na taj način pomoći? 5. Naposljetku, dolazimo i do pitanja štetnosti cjepiva. Poznato je da djeca i mladi u pravilu prebolijevaju Covid-19 s blagim simptomima i da su teška oboljenja i smrtni ishodi kod njih iznimno rijetki – npr. u Hrvatskoj je od do sada umrlih od Covida-19 samo 0,67% bilo mlađe od 40 godina. Međutim, upravo se na mlade i zdrave radi najveći pritisak, uvjetuje ih se školovanjem i radnim mjestom kako bi se pošto-poto cijepili. Pri tome se znanstveni dokazi o nuspojavama i posljedicama cijepljenja ne čuju u javnosti, a stručnjake koji na njih ukazuju se izbacuje iz javnog prostora. Evo nekih od tih činjenica: 5.1. Sve je više statističkih podataka i svjedočanstava o postojanju nezanemarivih nuspojava, pa čak i smrti cijepljenih osoba (tromboze, embolije, moždani udari, miokarditis, smrt zbog “citokinskih oluja” i sl.). Primjerice, VAERS, sustav izvještavanja o štetnim učincima cjepiva u SAD-u objavio je više od 18.000 prijavljenih smrtnih slučajeva. Da djeca nisu ugrožena bolešću Covid-19, dok cjepivo predstavlja potencijalnu opasnost za njihovo zdravlje i život argumentirano je u znanstvenom radu objavljenom u Toxicology Reports (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X). 5.2. Nisu provedene odgovarajuće analize biodistribucije cjepiva u tijelu čovjeka, kao ni toksikološki učinci cjepiva na pojedina tkiva i organe čovjeka. Postoje istraživanja koja pokazuju da cjepiva mogu djelovati mutageno, odnosno da Spike protein nije inertna molekula koju možemo bez straha unositi u naše tijelo (izravno u obliku proteina ili putem njegove mRNA ili DNA) već da on može štetno djelovati na naše stanice i na naš imunosni sustav (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). 5.3. mRNA cjepiva predstavljaju relativno novu tehnologiju i nedovoljno su ispitana za primjenu na ljudima. Ozbiljne analize pokazuju da nije istina ono što mnogi, čak i znanstvenici, još uvijek vjeruju – da mRNA ne može ući u jezgru stanice i ugraditi se u genom čovjeka. Analiza mRNA koja se nalazi u cjepivima pokazala je da ta mRNA sadrži elemente koji joj omogućuju da koristi stanične mehanizme za retropoziciju mRNA u genom, posebno u genom spolnih stanica, te da se kao takva prenese na sljedeće generacije, tj. na djecu onih koji su se cijepili (https://osf.io/uwx32/). 5.4. Znanost predviđa i ugradnju gena za Spike protein usred gena za neki naš protein, pa kad se taj gen prepiše i prevede u protein, nastaje tzv. hibridni protein, kojega naš imunosni sustav prepoznaje kao strano tijelo i proizvede protutijela na to. To bi moglo objasniti nastajanje autoimunih bolesti nakon cijepljenja, što također nije zanemariva nuspojava. 5.5. U cjepivu se nalaze lipidne nanočestice u koje se „pakira“ mRNA. Premda se lipidne nanočestice već koriste na sličan način za dostavu lijekova u organizam, toksikološke studije su pokazale da takve čestice vrlo lako, nekontrolirano ulaze u tkiva i organe i tamo izazivaju reakcije kakve inače izazivaju stanični otrovi. Primjerice, stanice mogu reagirati oksidativnim stresom koji, ukoliko je doza otrova dovoljno jaka, rezultira oštećenjem genoma, te raznim patološkim promjenama u građi i funkciji tih stanica, tkiva i organa (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074910/). Još nisu napravljene toksikološke studije djelovanja lipidnih nanočestica iz cjepiva na ljudski organizam. 5.6. Jedno od osnovnih pravila u epidemiologiji je da se cijepljenje ne radi u jeku epidemije, nego nakon što se epidemija suzbije, jer se virusi brzo razmnožavaju i pritom u velikom broju nastaju nove varijante virusa prirodnim mutacijama. Neke od tih varijanti su slučajno otporne na cjepivo, pa se mogu još više razmnožiti i proširiti. Njih ne bi bilo, ili bi ih bilo puno manje, da se masovno cijepljenje organizira u vrijeme kada je virus već suzbijen i nema više toliku mogućnost stvaranja novih sojeva. 6. Nažalost se u primjeni cjepiva protiv Covida-19 ne poštuje načelo predostrožnosti koje kaže da se, dok postoji sumnja u štetnost nekog lijeka, taj lijek (ili bilo koja vrsta terapije) ne smije primjenjivati. S obzirom na sve navedeno, kao i s obzirom na činjenicu da proizvođači cjepiva nemaju financijsku odgovornost za oboljenja i smrti uzrokovane cjepivom protiv Covida, odlučno se protivimo represivnim mjerama kojima se bilo koga uvjetuje ili na razne načine prisiljava na cijepljenje, a osobito djecu i mlade. Zaključno, zahtijevamo redefiniciju strategije koja bi se temeljila na argumentiranoj i poštenoj znanstvenoj raspravi, stalnom praćenju novih znanstvenih i stručnih spoznaja te transparentnoj komunikaciji s javnošću, a koja bi uključila i ove u tekstu navedene i obrazložene ciljeve: 1. Jednako tretirati cijepljene i necijepljene osobe u smislu testiranja, a još više u smislu neoptuživanja i neokrivljavanja za bilo kakve pojave vezane uz Covid-19. 2. Preboljelima priznati barem jednaki, ako ne i dugotrajniji covid status od cijepljenih osoba. 3. Ne oslanjati se na cijepljenje kao na jedinu i primarnu strategiju, već uključiti i financirati i druge mjere prevencije i liječenja, farmakološke i nefarmakološke. 4. Fokus staviti na zaštitu starije i rizične populacije 5. Izbjegavati cijepljenje mladih i zdravih osoba, a posebno djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U obrascu prethodne procjene navodite: "Potrebno je: – definirati javnopravna tijela zadužena za provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, – odrediti odgovorne osobe u javnopravnim tijelima za provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, – uvesti novu sigurnosnu mjeru koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore, – detaljnije razraditi primjenu navedene sigurnosne mjere prilikom ulaska u prostore javnopravnih tijela kao i obvezu odgovornih osoba u javnopravnim tijelima da osiguraju njenu provedbu, – definirati ovlasti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata prilikom izvršavanja nadzora nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, te – propisati prekršajnu kaznu za odgovornu osobu u javnopravnom tijelu ako ne osigura provedbu navedene sigurnosne mjere. S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19, potrebno je dodatno urediti zakonski okvir čime će se omogućiti provođenje dodatnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, a u cilju učinkovitijeg sprječavanja i suzbijanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Zbog mutacije virusa i brzine širenja bolesti te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja, opći je interes da predložena sigurnosna mjera te sankcije za prekršitelje što prije zažive u praksi u svim svojim elementima. 2.3. Navedite dokaz, argument, analizu koja podržava potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona. Republika Hrvatska je vrlo rano započela s provedbom epidemioloških i drugih mjera usmjerenih na suzbijanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Odluku o proglašenju opasnosti od epidemije ministar zdravstva donio je 4. ožujka 2020., a Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ministar zdravstva donio je 11. ožujka 2020. godine. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Republici Hrvatskoj, do 19. studenog 2021. ukupno je zabilježeno 560.504 osoba zaraženih novim koronavirusom, 10.178 osoba je preminulo, a 515.353 osobe su se oporavile. U samoizolaciji je 24.341 osoba. Do 19. studenog 2021. ukupno je testirano 3.326.609 osoba. Prema epidemiološkim pokazateljima na dan 14. studenog 2021. kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku iznosila je 915,52/100.000, a kumulativna 14-dnevna stopa 1673,35/100.000. Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja za prethodnih 7 dana bio je 41,77 %. U istom je razdoblju broj novih slučajeva na respiratoru bio 279, a 404 osobe su preminule. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12. studenoga 2021. godine, donio je Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21). ". Ovdje Vam želim ukazati na sljedeće kao prvo kako je moguće da Stožer CZ RH donese odluku o mjeri koja uopće nije propisana zakonom i onda to naknadno Vlada RH, kroz ovaj prijedlog Zakona, kao regulira, pa to je ne samo neozbiljno i poražavajuće, nego je takvo nešto protuustavno i predstavlja udar na temeljne slobode i prava čovjeka. Tko će preuzeti odgovornost za protuustavno i protuzakonito djelovanje? Kažete mutacija i ubrzano širenje, a ispuštate tendenciozno i namjerno činjenicu da je do istoga došlo uslijed pojačanog procjepljivanja protiv bolesti COVID 19, na koje cijepljenje protuzakonitim i protuustavnim metodama tjerate svoje vlastito pučanstvo na cijepljenje. Molim detaljno objašnjenje zbog čega vi predlažete ovaj Zakon, zbog zdravlja pučanstva ili zbog namjernog širenja zaraze. Mislim da je u pitanju ovo drugo stoga vas upozoravam kao građanin RH da činite kazneno djelo i da odmah odustanete od takvog daljnjeg postupanja= Dakle, zbog čega predlažete ovaj zakon i odakle ste izvukli ove podatke o oboljelima, umrlima i slično, jer ste kao izvor naveli ništa, nula, prazan skup. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Liljana Benčik NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Prilog 1 Obrazac prethodne procjene 3.1.neće se učinkovito spriječiti suzbijanje širenja bolesti, jer i cijepljeni oboljijevaju i šire virus, a imaju slobodan pristup u sve prostore. Dokaz za to je Prijedlog Rezolucije koji je EU Komisija poslala EU Parlamentu 23-9 2021, o osnivanju Fonda naknade štete od nuspojava cijepljenima https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_HR.html Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o osnivanju Europskog fonda za naknadu žrtvama „cjepiva protiv bolesti COVID-19” Europski parlament, – uzimajući u obzir članak 143. Poslovnika, A. budući da je Europska agencija za lijekove već zabilježila oko milijun slučajeva nuspojava nakon injekcije cjepiva protiv bolesti COVID-19: – 435 779 za cjepivo Pfizer BioNTech, – 373 285 za cjepivo AstraZeneca, – 117 243 za cjepivo Moderna, – 27 694 za cjepivo Janssen[1]; B. budući da se ponekad radi o ozbiljnim nuspojavama; budući da je moguće da je, primjerice, nakon cjepiva Pfizer oko 75 000 osoba imalo ozbiljne neurološke posljedice; C. budući da Europska agencija za lijekove navodi da su cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Uniji dovela do smrti oko 5000 osoba: – 4198 za cjepivo Pfizer[2], – 1053 za cjepivo AstraZeneca,– 392 za cjepivo Moderna, – 138 za cjepivo Janssen; D. budući da je Europska komisija dogovorila ugovore o kupnji i nije tražila da farmaceutski laboratoriji preuzmu odgovornost; budući da zastupnici u Europskom parlamentu tijekom pregovora nisu imali pristup ugovorima; 1. traži od Komisije da osnuje Europski fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv bolesti COVID-19; 2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama Ako je milijun osoba do 23.9 2021 imalo nuspojave, znači da cijepljeni sa potvrdom šire virus i to Zakonski, ako usvojite ovaj Zakon, što je velika vjerojatnost, a ovo savjetovanje vam služi samo kao maskota demokratskog odlučivanja. A od demokracije nema ni D, jer su saborski zastupnici poslušnici vladajuće stranke 5.1.2 DA, velika je prepreka, nema slobodnog kretanja roba, rada, usluga i kapitala. Necijepljeni ne mogu u banku, u poštu, mali OPG-ovi ne mogu koristiti internet prodaju, jer ne mogu se slati , ni primati pošiljke putem pošte, mali obrtnici ne mogu obavljati usluge, jer bez potvrde ne mogu ulaziti u prostore.. 5.1.4.DA, velika je prepreka za male obrtnike i OPG-ove 5.1.11 DA, nema ulaska u skladišta, državne institucije, gospodarske 5.1.13 DA, ne može riješavati dokumente, jer ne može u MUP, na SUD, u Gruntovnicu, u Općinske i Gradske službe 5.1.16 DA, velika smetnja 5.1.18 DA velika smetnja 5.1.19 DA,UMIROVLJENICI KOJI MIROVINE PRIMAJU PREKO HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, NEĆE MOĆI PODIZATI MIROVINE, JER SE NE SLUŽE BANKOMATIMA 5.1 21 DA, velika smetnja Mali obrtnici i OPG-ovi morati će zatvoriti obrte, zbog nemogućnosti prodaje odnosno slobode kretanja. Sa jedne strane pokušavate riješiti 1 problem, na taj način otvarate ih 100. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Branka Markanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani! Nisam za ovaj novi prijedlog iz više razloga: 1. Strašna nelogičnost: nikad više cijepljenih i nikad više kovid- slučajeva- cjepivo ne djeluje kako ste nam obećavali. Kažu, manje ljudi završi na respiratoru. Ali, mnogi ljudi iz struke govore da to nije istina. 2. Gušite ljudima slobodu izbora. Ako se netko neće cijepiti neprovjerenim cjepivom, vi mu uzimate prava koja ostvaruje, između ostalog, i kao porezni obveznik. To je ucjena. 3. Strašna cenzura u medijima. Ljudi ipak dođu i do drugih izvora podataka, ali moraju kopati da ih nađu jer se ne dopušta javna rasprava ili sučeljavanje. Forsira se jednoumlje. 4. Demokracija je vlast naroda, i narod mora imati glavnu riječ u konačnoj odluci! 5. Sloboda je naše zemlje plaćena krvlju, nitko nema pravo to zatirati! Sloboda je izbora sveto pravo! P.S. Ovo piše cijepljena osoba. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Katarina Đapić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ovim Nacrtom prijedloga izmjene i dopune navedenog zakona ne mogu se složiti iz više razloga, no želim istaknuti nelogičnosti kod utvrđivanja učinaka na zaštitu ljudskih prava. Naime, u svakoj navedenoj kategoriji negirali ste izravne učinke kojih itekako ima: - ostvarivanje prava na jednaki tretman i prilike osobito u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava bit će ograničeno samo na osobe koje posjeduju covid potvrdu bile one bolesne li zarazne, a isto pravo ukinut će se osobama koje ne posjeduju covid potvrdu, a potpuno su zdrave. - pravo na slobodu kretanja u Republici Hrvatskoj odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije moći će ostvariti samo osobe koje posjeduju covid potvrde, čime su izravno ugrožena prava osoba koje istu ne posjeduju čak i ako su potpuno zdrave i bez simptoma bolesti - izravno će se provoditi diskriminacija po osnovi posjedovanja covid potvrde, a NEOVISNO o stvarnom zdravstvenom statusu osobe - pravo na privatnost u području zadiranja u zdravstveno stanje osobe posebno je narušeno uvođenjem covid potvrda - ostvarivanje pravne zaštite, pristup sudu i pravo na besplatnu pravnu pomoć ograničeno je samo na osobe koje posjeduju covid potvrdu, a ukinuto osobama koje istu ne posjeduju neovisno o njihovom aktualnom i stvarnom zdravstvenom statusu. Dakle, tvrdnje koje navodite u prilog neutjecaja na zaštitu ljudskih prava u Nacrtu prijedloga zakona neistinite su i kako takve ne bi smjele ući u postojeći Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Kristina Mateković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, prvo ću iskoristiti službeno izvješće HZJZ da ilustracijom pokušam pojasniti. Na slici je razdioba svih preminulih sa i od COVID-19 po dobi. Mlađih od 50 godina bilo je 2,18%, tj. ukupno 216. Većina njih nisu bili zdravi i bolovali su od raznih teških bolesti. Mlađih od 50 koji su bili zdravi i umrli su od COVID-19 je bilo još znatno manje. Bilo kakve mjere usmjerene na populaciju mlađu od 50 mogu mijenjati samo tih 2% smrti. Da cijepimo apsolutno sve mlade i zdrave, spriječili bismo MOŽDA do maksimalno 50 smrti sa i od COVID-19. Iako je uspjeh neizvjestan, pokušati spasiti 50 života naravno nije zanemarivo, no pitanje je koja je cijena toga. Dvije doze cjepiva za cca 2 milijuna ljudi koštaju oko 600 milijuna kuna. S tim novcima usmjerenim u pametne lijekove, ili još bolje preventivu spasili bismo puno više života. S druge strane, tko se htio cijepiti se već cijepio, tako da ove preostale možete cijepiti samo nekim oblikom prisile. Koliku štetu nosi ta prisila? Hoće li zbog izazvanog otpora bilo kojem cijepljenju dugoročno patiti redovni programi cijepljenja? Koliko djece će umrijeti zbog toga? Koliko će biti nuspojava zbog cijepljenja milijuna ljudi kojima objektivno to cjepivo nije potrebno. Cijepljenje svega nekoliko tisuća starijih od 80 godina bi spasilo puno više života. Zato se treba usmjeriti na omogućavanje cijepljenja svima onima najstarijima koji to žele, razgovorima s crkvom i obiteljskim liječnicima da to preporuče, te u periodu visoke prevalencije zaraze (vjerojatno još koji tjedan) zaštititi bolnice redovitim testiranjem svih koji u njih ulaze. Sve druge mjere treba što prije ukinuti, jer rade puno štete a jasno je da ne koriste ničemu (pogledaje https://www.facebook.com/gordan.lauc/posts/10227441076400409). Broj zaraženih se i onako smanjuje već više od dva tjedna (čak usprkos dodatnom testiranju stotina tisuća ljudi od kojih svi pozitivni idu napraviti PCR kako bi dobili covid-potvrde), a i broj hospitaliziranih pada već treći dan za redom. Možemo biti gotovo sigurni da smo već prešli vrhunac i ovog Delta vala. ovim dokumentom kao građani Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavamo svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivimo predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ćemo izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodimo slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatramo mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Karmen Šesnić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE NE SLAŽEM se s ovom izmjenom zakona. Ne podržavam obvezno cijepljenje,jer se vidi da cjepivo nije učinkovito. Obolijevaju i šire zarazu i cijepljeni i necijepljeni. Posebnu zabrinutost izaziva sam spomen prisilne karantene. U našem društvu su nastale bespotrebne podijele. Imamo dobre liječnike i trebali bi surađivati svi ,bez obzira na njihov stav o cijepljenju. Ako cjepivo ne daje željene rezultate,treba nešto promijeniti u načinu liječenja. Znanost nije dogma.U znanosti se stalno propituje... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Zoran Novaković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Eva Kirchmayer Bilić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Prijedlog nema učinaka na zaštitu ljudskih prava (5.6.)? Molim analizu i odgovor s obzirom da se ovim prijedlogom krše brojna ljudska prava i slobode zaštićene Ustavim RH i međunarodnim ugovorima. Protivim se ovome nacrtu prijedloga zakona. Držim da je ponižavajući, diskriminirajući, sramotan. Bože, budi nam na pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Na koji način mislite kao predlagatelj zaobići odgovor na sljedeće pitanje: Kako to da predloženi propis nema izravnih učinaka na zaštitu ljucskih prava iz točke 5.6. Obrasca, s obzirom da će se primjenom predloženog propisa prekršiti mnoga prava i slobode zaštićene Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima čijih je RH kao država članica, a odnose se na zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda?! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Na koji način mislite kao predlagatelj zaobići odgovor na sljedeće pitanje: Kako to da predloženi propis nema izravnih učinaka na zaštitu okoliša iz točke 5.5. Obrasca, s obzirom da će se primjerice što većim procjepljivanjem ili testiranjem stvarati mnoštvo dodatnog medicinskog otpada kojeg je potrebno zbrinuti?! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Na koji način mislite kao predlagatelj zaobići odgovor na sljedeće pitanje: Kako to da predloženi propis nema izravnih učinaka na rad i tržište rada iz točke 5.4. Obrasca? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Na koji način mislite zaobići odgovor na sljedeće pitanje: Kako to da predloženi propis nema izravnih učinaka na tržišno natjecanje iz točke 5.2. Obrasca? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Na koji način mislite zaobići odgovor na sljedeće pitanje: Kako to da predloženi propis nema izravnih gospodarskih učinaka? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Andrea Bakanji NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, kao prvo, da bi svi mogli dobiti kvalitetnu sliku pravog stanja sa zarazom bolesti COVID 19, smatram da treba postojati barem jedan preduslov, a to je, da za početak ažurirate kvalitetno, matematički ispravno sve što objavljujete na stranici od Hvatskog zavoda za javno zdravstvo. Znači , pozivate se na Zavod, kao vrhovno tijelo, koje je zaduženo da donosi daljnje odluke o uvođenju mjera, a taj isti Zavod radi krive i nekvalitetne podatke, na osnovu kojih bi se trebalo odlučivati o daljnjim mjerama. Znači, premali su brojevi za hospitalizirane cijepljene, ali broj umrlih cijepljenih s 2 doze im je u zadnja dva tjedna čak oko 70%?! Na respiratoru je ukupno oko 0,7% necijepljenih i 4,7% cijepljenih - a gdje je ostalih 94,6%? i podaci se isporučuju sa zakašnjenjem od 3 tjedna! Pa kako možemo donositi ispravne mjere, ako ni statistika ne štima? Po meni ovo nisu kvalitetni podaci i na osnovu njih se ne može dati kvalitetna procjena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 DARINKA KLARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Utvrđeni učinci na zaštitu ljudskih prava su promašeni Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 KARIN SANKOVIĆ PETROVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Apsolutno se protivim ovom Nacrtu u potpunosti te ga smatram sramotnim i ponižavajućim Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Vlatka Kos Grabar Robina NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE "Navedite dokaz, argument, analizu koja podržava potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona." Molim Vas detaljno objašnjenje za traženo. Natipkani brojevi nisu dokaz, argument ni analiza. Koliko je osoba bilo u kontaktu s virusom? Koliko je hospitalizirano? Koliko je umrlo? Koliko je umrlo, a da virus nije bio primaran razlog? Koliko je osoba umrlo, a da je virus bio glavni uzročnik? U kojim dobnim skupinama? Je li postojao neki rizik kod osobe (neka druga bolest, pretilost, tlak, način života...) koji je doprinio kobnom ishodu? Koliko je bolničkih kreveta osigurano u RH? Koliko ih je iskorišteno? Koliko dugo osobe ostaju u bolnici? Kolika je opterećenost zdravstvenog sustava (temeljem činjenica i brojeva, a ne zbog neorganiziranosti i /ili stvaranja panike, i ranijih godina se često čulo da je sustav preopterećen)? Na koji način se osobe liječe, dolaze li prekasno kod liječnika/u bolnicu, zašto? Smatram da tekst pod točkom 2.3. ne predstavlja ni dokaz ni argument, a posebno ne analizu koja bi pokazala važnost i potrebu izrade ovog nacrta prijedloga zakona. "Što je cilj koji se namjerava postići? Cilj ovoga Zakona je što učinkovitije sprječavanje i suzbijanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2." Zanima me obrazloženje kako će izmjene i dopune zakona učinkovitije spriječiti (što to uopće znači, ili će spriječiti ili neće) širenje bolesti, kada sve mjere koje su navedene i koje se provode već skoro dvije godine nisu dale nikakav rezultat? A što se tiče suzbijanje, već je naveden velik broj studija i istraživanja koja govore da je virus tu, i da se ne može suzbiti nikakvim mjerama. Ono što se može učiniti jest dobro organizirati zdravstveni sustav da može reagirati primjereno situaciji te eventualno testirati (neinvazivnom metodom iz sline) osobe koje dolaze u kontakt s imunokomprimitiranim osobama. "Kakav je ishod odnosno promjena koja se očekuje u području koje se namjerava urediti? Očekuje se djelotvornije upravljanje krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19, te njeno učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi." Stožer upravlja ovom krizom i donosi mjere koje do sada nisu pokazale rezultat, a COVID potvrde su čak pridonijele i širenju zaraze i to među najugroženijima. Donošenje zakona sigurno neće utjecati na djelotvornije upravljanje krizom. Ono što bi moglo jest konzultirati relevantne stručnjake, neovisne znanstvenike u ovom području, napraviti istraživanje, analize, usporediti brojeve, napraviti pregled dosadašnjeg stanja te na temelju toga donijeti odluke na dobrobit svih građana RH. "Koji je vremenski okvir za postizanje ishoda odnosno promjena? Djelomični ishod će se postići danom stupanja na snagu Zakona, s obzirom da će se omogućiti provođenje dodatnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Potpuno postizanje ishoda očekuje se daljnjom primjenom Zakona." Ukoliko mjere dosad nisu dale rezultat, neće ni donošenjem ovog zakona, a pogotovo danom stupanja na snagu. Ono ćemu će pridonijeti jest segregacija društva i ukidanje prava građana RH. Što se tiče UTVRĐIVANJA GOSPODARSKIH UČINAKA, UTVRĐIVANJE UČINAKA NA TRŽIŠNO NATJECANJE, UTVRĐIVANJE SOCIJALNIH UČINAKA, UTVRĐIVANJE UČINAKA NA RAD I TRŽIŠTE RADA, UTVRĐIVANJE UČINAKA NA ZAŠTITU OKOLIŠA, UTVRĐIVANJE UČINAKA NA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA molim Vas objašnjenje na temelju kojih istraživanja, analiza, pregleda, izvješća je popunjena tablica, budući da je iz svakodnevnog života, a posebice zadnje dvije godine, očito da mjere imaju izravan učinak na sve navedeno, a u tablici je skoro sve (osim nešto kod socijalnih učinaka) označeno kao NE. Smatram da svaka točka treba biti detaljno pojašnjena, jer radi se o izmjenama i dopunama zakona s ciljem da se zaštiti pučanstvo, a ne da mu se onemogući rad, sva prava i normalan život. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 vanja bastaja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Uskraćujem Vam suglasnost na ovakav diskriminatoran Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Danijela Skenderović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 5.1. 1. Očekuje se djelotvornije upravljanje krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19, te njeno učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi. - Ako je nas četvero u kućanstvu, i svi namjeravamo barem jednom tjedno ući u neki objekt za koji moramo priložiti dokaz o testiranju, to je 400 kuna tjedno, odnosno 1600 kuna mjesečno, odnosno 18000 kuna godišnje! Učinak je dakle VELIK! 5.1.2. - 5.1.5. - Obrazložite kako očekujete da nema utjecaja na tržište kada ovim prijedlogom otvarate put da se određenim osobama onemogući pristup određenim prostorima u kojima se također može obavljati i razmjena dobara i usluga? 5.1.6. - također 5.1.8. - na poslodavcu je da uvede dodatni nadzor nad provedbom mjera. Molim pojašnjenje kako očekujete da se to realizira bez ikakvog utjecaja? Uzmite za primjer da poslodavac privatnik u zdravstvu zapošljava 100 djelatnika koji svaki dan dolaze na posao te da isti u svoje prostore svaki dan prima 600 posjetitelja. Objasnite kako nema utjecaja? 5.1.9. - Također kao prethodna točka. 5.1.12. - Ovim zakonom ograničava se slobodno kretanje svih osoba koje ne udovoljavaju jednom od tri uvjeta u velikom broju prostora. Kako je moguće da smatrate da to nema nikakav utjecaj na slobodno kretanje roba i usluga, a posebice rada, jer osobu koja ne udovoljava navedenim kriterijima poslodavac neće zaposliti. Utjecaj na ovo je ogroman! Što je s analizom veličine adresata? 5.2. Molim vas obrazloženje svih podtočaka ponaosob i kako je moguće da smatrate da ne postoji nikakav učinak?! 5.3. Socijalni učinci 5.3.1. - Ovim zakonom i propisanim mjerama vrši se pritisak na pojedince da se cijepe, što je nesporno. Stav brojih stručnjaka, uključujući i dr. Markotić je da cjepiva imaju direktan utjecaj na plodnost primatelja. Molim pojašnjenje na temelju kojih podataka ste označili da ove mjere nemaju utjecaj na stopu nataliteta? Koji znanstveni radovi točno su analizirani? Koji stručnjaci su konzultirani? Molim navedite imenom i prezimenom osobe koje su potpisale takav zaključak. 5.4. Molim izvršiti ponovnu analizu, odnosno dostaviti mišljenje za svaku točku ponaosob. Smatram da u ovom slučaju analiza nije niti izvršena ili je u krajnjem slučaju izvršena površno odnosno namjerno su navedeni netočni podaci. Trenutno se provodi istraga u Hrvatskoj Pošti vezana za promjenu internih pravila zapošljavanja, odnosno vezano za naputak da se mogu zaposliti samo cijepljene osobe. Također, svjedočimo velikom broju slučajeva gdje su zaposlenici javne uprave i zdravstvenog sustava izgubili posao zbog diskriminirajućih mjera. Dakle, utjecaj je itekako velik! Osim toga, vezano za odredbu da se određenim profesijama može NAREDITI cijepljenje, što će biti ako osoba odbije isto iz moralnih razloga? Dobit će otkaz. Slažete li se još uvijek da je utjecaj na tržište rada nikakav? Ponovite zadaću. 5.4.13. Očekivana diskriminacija na radnom mjestu. Ponovno pogledajte slučaj iz Hrvatske pošte (situacija s godišnjim odmorima). Molim obrazloženje kako ste došli do ovog rezultata i kako je moguće da ne očekujete diskriminaciju. 5.6. Učinak na ljudska prava Označiti sve s Veliki, ili molim obrazloženje svake točke ponaosob kakva je točno analiza izvršena i kako ste došli do ovih rezultata. Ako imate problem sa stvarnošću, rado će vam skoro svaki građanin RH navesti barem 10 primjera iz stvarnog života, kako se na temelju propisanih mjera trenutno gaze sva moguća ljudska prava. Da je ovo rad na faksu, to bi bio jedan dobar pad. Nadam se da ćete se malo više potruditi oko odgovora i nove verzije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Danijela Skenderović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 3.2 Ishod odnosno promjena ne može biti navedena ovako apstraktno i generalno, već mora biti konkretan i mjerljiv. Kako u protivnom namjeravate validirati sve ograničenja? Ovim zakonom ukidaju se brojna ljudska prava i slobode, a očekuje se da će rezultati zakona biti "malo bolje upravljanje pandemijom"? Jasno ste dakle i sami naveli da nije poštovano ustavno načelo razmjernosti, zbog čega je najpametnije da odustanete od ovog smiješnog, protuustavnog prijedloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 DEA MARINKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te uskraćujem svoju građansku suglasnost za predloženi zakon. Riječ je o diskriminacijskim mjerama, kojima se krše temeljna prava i slobode građana, ljudski i tjelesni integritet, zagarantirani Ustavom, Zakonima, i nizom međunarodnih dokumenata kojih je Hrvatska potpisnica. Prisiljava se na prihvaćanje aktivnosti koje ne služe najvišem dobru, najavljuju mjere provođenja i nametanja preventivnih aktivnosti koje ne štite zdravlje pojedinca niti zdravlje ljudi s kojima dolaze u doticaj te im se oduzimaju slobode i nameće materijalna nesigurnost. Ovim putem bih se htjela osvrnuti i na činjenicu da s obzirom da Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s konačnim prijedlogom zakona zadire u neke temeljne odrednice Ustava, velikog broja zakona Republike Hrvatske te međunarodnih dokumenata vrlo je neodgovorno sastaviti ga na način da se u Prilogu I. Obrazac prethodne procjene konačnog prijedloga zakona, u stavci 5.6. Utvrđivanje učinaka na zaštitu ljudskih prava po svim točkama opovrgava utjecaj budući da prijedlog zakona jasno implicira drugačije. Neki od podstavaka označenih kao da nemaju utjecaja i izravnih učinaka su 5.6.3. Povreda prava na slobodu kretanja u Republici Hrvatskoj odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije; podstavka 5.6.4. Izravna ili neizravna diskriminacija po bilo kojoj osnovi; podstavak 5.6.5.Povreda prava na privatnost se sigurno ne odnose na ovaj prijedlog zakona jer čine upravo to. Također, obrazloženje učinaka po raznim stavkama, a tiču se između ostalog i socijalne, ekonomske, gospodarske procjene je upisano po metodi “copy” “paste”, a smatram da bi se trebalo dati više truda pojedinačno obrazložiti svaku stavku i podstavku jer bi primjena ovog zakona zadirala u razna prava i društvene slobode. U Prilogu 1., stavka 5.3.Utvrđivanje socijalnih učinaka potvrđeno je Proširenje odnosno sužavanje pristupa sustavu socijalne skrbi i javnim uslugama te pravo na zdravstvenu zaštitu (podstavka 5.3.5.) što je dokaz da bi se ovom prijedlogu zakona trebalo pristupiti s pojačanom pažnjom i proširenim diskusijama koje bi u u konačnici vodile tome da se prijedlog zakona NE prihvati. Gore navedene opaske u vezi izrade samog prijedloga zakona navedene su iz razloga što su građani Republike Hrvatske s razlogom zabrinuti oko donošenja ovakvog zakona koji bi im uvelike ograničio slobode, a sam prijedlog Zakona je toliko nemarno sastavljen. Dosadašnja argumentacija koja je dovela do ovog prijedloga je neadekvatna i nepotkrepljena dokazima, medicinskim izvještajima, istraživanjima te nije u skladu s realnom situacijom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Jasmin Licitar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U OBRAZCU PRETHODNE PROCJENE je gotovo sve kontradiktorno i nemoguće da je kod mjerila učinka preko 99% na ništa ne utječe donošenje ovoga PRIJEDLOGA ZAKONA. Posebice se ističe točka 5.6 UTVRĐIVANJE UČINAKA NA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA po svim učincima. Primjer gdje od točke 5.6.1 do 5.6.9 odgovoreno sa apsolutnim NE, što se samo demantira u istom prijedlogu Zakona. Dostavite dotične izračune na kojemu su temeljeni odgovori. Posjedovanje COVID potvrde ne jamči zaštitu od bolesti i sprječavanju širenja bolesti. Zna se i prakse i znanstveno je utemeljeno da sve osobe bilo cijepljene, preboljele, kontakti ili necijepljene mogu oboljeti i biti zarazne te prenositi bolest. COVID potvrda je prije svega diskriminirajuća, neustavna i nametnuta bez ikakve znanstvene podloge. Znanstveno je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. To potvrđuje znanstvena studija koja je objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. godine. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Navedeni prijedlog Zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Navedeni prijedlog Zakona ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Nikica Spoljar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Lidija Lovreković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, uskraćujem svoju suglasnost i NE pristajem na ovu izmjenu Zakona, te se oštro protivim svim izmjenama jer su diskriminatorne, isključive i segregacijske. U potpunoj su suprotnosti s Ustavom RH te ozbiljno narušavaju ljudska prava i slobode. Utvrđeno je da i osobe s Covid potvrdom mogu prenositi virus koji može biti poguban, kako za cijepljene i za necijepljene osobe. Stoga dosta tiranije i provođenja nasilnih mjera, također držite svoje ruke podalje od naše djece. STOP COVID POTVRDAMA Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Blaženka Crnov NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Ovaj prilog 1. je kao da su se djeca igrala. Dajte stavite stručnu osobu da piše ovako bitne stvari. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Ana Pećar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U Obrascu prethodne procjene, točka 5. Utvrđivanje izravnih učinaka i adresata navedeno je da ovakav prijedlog Nacrta nema nikakav učinak na slobodno kretanje roba, usluga, rada i kapitala, funkcioniranje tržišta, razmjenu dobara i usluga, uvjete poslovanja na tržištu … Navedeno je u potpunosti netočno jer se uvođenjem ovakvih mjera direktno utječe na slobodno kretanje roba, rada, razmjenu dobara i usluga, jer se osobama koje ne predoče tzv. Covid potvrdu onemogućuje pristup svim javnopravnim tijelima, servisima,… čak i pošti. Također će dio građana koji se ne želi cijepiti biti uvjetovan više puta tjedno se testirati čime će direktno biti u financijski nepovoljnoj situaciji, posebno ako uzmemo u obzir npr. privatnike, studente, korisnike socijalnih usluga i sl. kojima država ne plaća navedena testiranja. Da ne spominjemo one koji već jesu ili će zbog ne pristajanja na cijepljenje ostati bez radnog mjesta. A navedeno je da se ne očekuje nikakav učinak na zapošljavanje i tržište rada u gospodarstvu, prava iz kolektivnog ugovora i sl. Ne može se reći da to nema nikakav gospodarski učinak! Sve navedeno se odnosi i na privatne poduzetnike koji nisu u mogućnosti bez navedenih dokaza pristupiti uredima javne uprave, javnim servisima i sl. te voditi poslovanje na normalan učinkovit način. Točka 5.6. Utvrđivanje učinaka na zaštitu ljudskih prava i to stavcima 5.6.2., 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5 je potpuno neispravno navedeno da neće imati nikakvih učinaka. Pa samo traženje dokaza o testiranju, cijepljenju, preboljenju je zadiranje u privatnost, a ne pružanje takvog dokaza direktno diskriminira onoga tko takav dokaz ne pruža te mu onemogućuje pristup svim javnim servisima, službama i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Dalila Brkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Apsolutno se slažem sa sljedećim komentarom: "Protivim se ovom prijedlogu zakona iz sljedećih razloga: 1.) Nove znanstvene informacije o učinkovitosti cijepljenja ukazuju na porast br. zaraženih i umrlih u zemljama više procijepljenosti kao što su: Izrael, Portugal, Danska i Irska. Ako netko dobije Covid potvrdu na osnovu cijepljenja i uživa slobode koje mu ista garantira, kako je to zaštita pučanstva, ako on može slobodno širiti Covid? Covid- potvrde ovim izmjenama dobivaju karakter trajnosti, dok niti jedan od kriterija njihova dobivanja nije u potpunosti znanstveno utvrđen kao garancija da se bolest neće proširiti. 2.)Ovim izmjenama građani bivaju izloženi diskriminaciji, jer bez Covid potvrde ne mogu sudjelovati u normalnom, društvenom funkcioniranju niti uživati slobode koje im pripadaju kao fizičkoj osobi koja je suvereni, slobodni građanin RH, a koje su im zajamčene Ustavom i Deklaracijom o ljudskim pravima. Zato možemo govoriti o suptilnoj ucjeni posjedovanjem covid potvrde koja daje slobode koje nam ionako pripadaju kao građanima RH. 3.)Covid- potvrde koje zahtjevaju od građana cijepljenje cjepivom o kojem će krajnji rezultati biti dostupni za 55 godina, ili rezultat testiranja PCR testom kojem je vjerodostojnost upitna- što je izneseno u tvrdnjama cijenjenih znanstvenika među kojima je i sam izumitelj PCR metode- K.Mullis. ( Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveilance 2020)., upućuju na moguću zdravstvenu ugrozu, koja se ovime doslovno klasificira kao nužna za funkcioniranje i obavljanje egzistencijalnih potreba građana RH. Kako potencijalna zdravstvena ugroza eksperimentalnim cjepivom i postupanje prema rezultatima nepouzdanog PCR testa mogu biti temeljni zahtjev za normalno društveno funkcioniranje građana RH pod imenom Zakona o zaštiti pučanstva ukoliko potencijalno ugrožavaju njegovo zdravlje? 4.) Apsolutni nedostatak informacija o cjepivu i ugovora Europske Komisije s proizvođačima istog čisti je primjer nepoštivanja prava informiranosti potrošača, u ovom slučaju pučanstva, koje bi trebalo na slijepo povjeriti svoje zdravlje u ruke farmaceutskih tvrtki koje su isto proizvele ili u ruke Vlade, koja im ne može reći što primaju u tijelo, koje su nuspojave niti ponuditi bilo kakvu zaštitu, niti mogućnost odštete svom pučanstva od posljedica istog. A s druge strane im uvjetuje slobodu uživanja prava koja im pripadaju kao državljanima RH. 5.) Nedovoljno poznavanje COVID 19 dovodi do čestih mijenjanja politika trajnosti određenih kriterija za dobivanje iste pri čemu se pučanstvo podvrgava nepoštenim potrošačkim praksama. Sloboda kretanja uvjetuje se dozama eksperimentalnog cjepiva, pa ako se i osoba odluči zbog ponuđenih beneficija (koje se ubrajaju u zajamčene slobode pojedinca), uvjeti dobivanja Covid potvrde naglo se mijenjaju što je primjer narušavanja svih kodeksa zaštite potrošača, iskorištavanja monopola na tržištu i izlaže osobu daljnjim zdravstvenim rizicima za koje ne postoje modeli adekvatne zaštite niti pravne odštete od strane - niti proizvođača cjepiva, niti RH, niti EU. Ove izmjene Zakona i daljnja primjena Covid potvrda imat će za daljnju posljedicu da pučanstvo pod prijetnjom da će mu biti ugrožena egzistencija i oduzeta građanska prava biva diskriminirano i suptilnim, nepoštenim poslovnim praksama ucijenjeno da prima eksperimentalno cjepivo od čijih ga zdravstvenih posljedica ne štiti niti jedna institucija." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 SUNČANA FATOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Uskraćujem Vam suglasnost na ovakav diskriminatoran Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Ajlin Andreis Sarun NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Predložene izmjene i dopune zakona neće dovesti do smanjenja zaraze nego će naprotiv dovesti do povećanja opasnosti od zaraze, jer se testiraju samo necijepljene osobe, iako je općepoznato i prihvaćeno da i cijepljeni šire zarazu, Ove dopune zakona dovesti će do nepotrebnih troškova, segregacije, podjela u društvu, a uz to su i smiješne, jer se u šoping centre može ući bez testiranja, a u ustanove koje se financiraju od strane građana putem poreza ne može. Ukoliko je cilj zaista zaustaviti zarazu, onda treba ili uvesti potvrde za sve ili za nikoga. Posebno je suludo zahtijevanje potvrda u obrazovanju, obzirom da učenici mahom nisu cijepljeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Lea Konjetić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Cilj izmjena ovog Zakona NIJE što učinkovitije sprječavanje i suzbijanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, zato što se ne poštuju najnovije znanstvene publikacije prema kojima je jasno da virus šire i cijepljene osobe (ovo su samo neke): https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-53702100389-8/fulltext Cilj izmjena ovog Zakona NIJE što učinkovitije sprječavanje i suzbijanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, zato što se ne uzima u obzir da NEMA SLUŽBENIH PODATAKA o tome da cjepivo štiti od transmisije, što je očigledno u dokumentima o cjepivu dostupnima na stranici HALMED-a. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf https://halmed.hr/upl/lijekovi/PIL/Moderna-PIL.pdf https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_hr.pdf "Očekuje se djelotvornije upravljanje krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19, te njeno učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi." - nemoguće je omogućavanjem cijepljenim osobama da slobodno šire virus učinkovito suzbiti zaraznu bolest COVID-19 i zaštiti živote i zdravlje ljudi. Nadalje, ovaj zakon IMA UČINKE NA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, iako je za svaku kategoriju označeno "NE". Ovaj Zakon je neustavan i ovakvim zakonima očito želite uvesti diskriminaciju ljudi na bazi nečijeg zdravstvenog stanja, što je nezakonito i na kraju čak i kazneno djelo (Ustav RH: čl. 3, čl. 14, čl. 22, čl. 23, čl. 44, čl. 55, čl. 59, čl. 66, čl. 141d, Kazneni zakon čl. 125, čl. 146). Krši se Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Ovaj Zakon IMA GOSPODARSKIH I SOCIJALNIH UČINAKA iako je u gotovo svim kategorijama naznačeno NE, jer se dionicima društva onemogućava pravo na rad. U kategorijama gdje je zastupljeno DA (5.3.5., 5.3.4., 5.3.6.) učinak je NEGATIVAN jer se zaštita osjetljivih skupina i skupina s posebnim interesima i potrebama smanjuje, pravo na zdavstvenu zaštitu, pristup sustavu socijalne skrbi i javnim uslugama se diskriminatorno onemogućava. Ovaj Zakon ima UČINKE NA RAD I TRŽIŠTE RADA iako je u svim kategorijama naznačeno NE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Dinka Kristovic Mikulic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, Izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva su diskriminirajuće i zadiru u temeljna prava svakog građanina RH, propisana Ustavom.Suglasnost mene i moje obitelji za ovo NEMATE, a vjerujem i velike većine ljudi bili oni cijepljeni ili necijepljeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 GORAN ŽALAC NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 1.5. Da li je nacrt prijedloga zakona dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog akta planiranja ili reformske mjere? Da/Ne: NE 1.6. Da li je nacrt prijedloga zakona vezan za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije? Da/Ne: NE Ovo je dokaz da se radi o samovolji vlade i stožera koji provode represivne mjere samo zato što mogu. Sve je neplanski i nije u skladu s pravnom stečevinom EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZAKON O PROCJENI UČINAKA PROPISA DIO PRVI Predmet Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje postupak procjene učinaka propisa, način planiranja zakonodavnih aktivnosti, tijela nadležna za postupak procjene učinaka propisa, način savjetovanja s javnošću u tom postupku te druga pitanja s tim u vezi. Postupak procjene učinaka propisa Članak 2. (1) Postupak procjene učinaka propisa je postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka, s ciljem odabira optimalnog zakonskog rješenja ili za poduzimanje drugih aktivnosti i mjera. (2) Analizom izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona utvrđuju se učinci na području gospodarstva, maloga gospodarstva, tržišta rada, socijalne skrbi i mirovinskoga sustava, zdravstva, zaštite okoliša, zaštite ljudskih prava te zaštite tržišnog natjecanja. (3) U okviru postupka procjene učinaka propisa obvezno se provodi prethodni postupak procjene učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Prethodna procjena) i procjena učinaka propisa, ovisno o rezultatima analize izravnih učinaka propisa. Ciljevi postupka procjene učinaka propisa Članak 3. (1) Opći cilj postupka procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih normativnih ili drugih rješenja kojima se potiče poslovno okruženje, jača vladavina prava i smanjuju troškovi provedbe propisa, uz istodobno osiguranje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobnih i političkih sloboda i prava te gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava. (2) Posebni ciljevi postupka procjene učinaka propisa su: – osiguranje otvorenosti i transparentnosti zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa – utvrđivanje mogućih prepreka za poslovanje poduzetnika i status građana – poticanje suradnje i međuresorne koordinacije središnjih tijela državne uprave u postupku izrade zakona. Navedene odredbe određuju temeljne postavke postupka procjene učinaka propisa i ciljeve istoga postpka. Poštovani,molim Vas precizan odgovor na temelju kojih analiza i kojih izvora ste napravili procjenu kako predloženi tekst zakona nema značajnijeg utjecaja na gospodarstvo, na tržišno natjecanje, na zaštitu okoliša i ono možda najvažnije zaštitu ljudskih prava? Zamislite, jednom dosta velikom dijelu pučanstva se zabranjuje i naređuje uvaljavanje iz kako Vi to kažete "određenih prostorija", a to nikako nije u nikakvoj vezi s eventualnim ograničavanjem ljudskih prava, odnosno nema potrebe za zaštitom istih. Poštovani, molim preciznu elaboraciju kojim ćete obraniti ovakvu Vašu, odnosno tezu predlagatelja ovakvog propisa! Molim Vas i apeliram na predlagatelja da još jednom dobro razmisli o tvrdnjama koje ste iznijeli u Obrascu prethodne procjene, jer ovakav neozbiljan i krajnje opasan pristup izrade propisa može imati dalekosežne negativne posljedice za razvoj društva u Republici Hrvatskoj! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 MATEJA MILIČEVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Smatram da Covid -19 nema toliku smrtnost da bi se provodio teror ovolikih razmjera. Cjepivo je dostupno i kako kažu učinkovito, prema tome smatram da je ono dovoljna zaštita od bolesti i da su sve ostale mjere nepotrebne i služe samo ugnjetavanju i maltretiranju pučanstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 VIBOR CAVOR NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 BARBARA BAŠIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se ovom prijedlogu zakona iz sljedećih razloga: 1.) Nove znanstvene informacije o učinkovitosti cijepljenja ukazuju na porast br. zaraženih i umrlih u zemljama više procijepljenosti kao što su: Izrael, Portugal, Danska i Irska. Ako netko dobije Covid potvrdu na osnovu cijepljenja i uživa slobode koje mu ista garantira, kako je to zaštita pučanstva, ako on može slobodno širiti Covid? Covid- potvrde ovim izmjenama dobivaju karakter trajnosti, dok niti jedan od kriterija njihova dobivanja nije u potpunosti znanstveno utvrđen kao garancija da se bolest neće proširiti. 2.)Ovim izmjenama građani bivaju izloženi diskriminaciji, jer bez Covid potvrde ne mogu sudjelovati u normalnom, društvenom funkcioniranju niti uživati slobode koje im pripadaju kao fizičkoj osobi koja je suvereni, slobodni građanin RH, a koje su im zajamčene Ustavom i Deklaracijom o ljudskim pravima. Zato možemo govoriti o suptilnoj ucjeni posjedovanjem covid potvrde koja daje slobode koje nam ionako pripadaju kao građanima RH. 3.)Covid- potvrde koje zahtjevaju od građana cijepljenje cjepivom o kojem će krajnji rezultati biti dostupni za 55 godina, ili rezultat testiranja PCR testom kojem je vjerodostojnost upitna- što je izneseno u tvrdnjama cijenjenih znanstvenika među kojima je i sam izumitelj PCR metode- K.Mullis. ( Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveilance 2020)., upućuju na moguću zdravstvenu ugrozu, koja se ovime doslovno klasificira kao nužna za funkcioniranje i obavljanje egzistencijalnih potreba građana RH. Kako potencijalna zdravstvena ugroza eksperimentalnim cjepivom i postupanje prema rezultatima nepouzdanog PCR testa mogu biti temeljni zahtjev za normalno društveno funkcioniranje građana RH pod imenom Zakona o zaštiti pučanstva ukoliko potencijalno ugrožavaju njegovo zdravlje? 4.) Apsolutni nedostatak informacija o cjepivu i ugovora Europske Komisije s proizvođačima istog čisti je primjer nepoštivanja prava informiranosti potrošača, u ovom slučaju pučanstva, koje bi trebalo na slijepo povjeriti svoje zdravlje u ruke farmaceutskih tvrtki koje su isto proizvele ili u ruke Vlade, koja im ne može reći što primaju u tijelo, koje su nuspojave niti ponuditi bilo kakvu zaštitu, niti mogućnost odštete svom pučanstva od posljedica istog. A s druge strane im uvjetuje slobodu uživanja prava koja im pripadaju kao državljanima RH. 5.) Nedovoljno poznavanje COVID 19 dovodi do čestih mijenjanja politika trajnosti određenih kriterija za dobivanje iste pri čemu se pučanstvo podvrgava nepoštenim potrošačkim praksama. Sloboda kretanja uvjetuje se dozama eksperimentalnog cjepiva, pa ako se i osoba odluči zbog ponuđenih beneficija (koje se ubrajaju u zajamčene slobode pojedinca), uvjeti dobivanja Covid potvrde naglo se mijenjaju što je primjer narušavanja svih kodeksa zaštite potrošača, iskorištavanja monopola na tržištu i izlaže osobu daljnjim zdravstvenim rizicima za koje ne postoje modeli adekvatne zaštite niti pravne odštete od strane - niti proizvođača cjepiva, niti RH, niti EU. Ove izmjene Zakona i daljnja primjena Covid potvrda imat će za daljnju posljedicu da pučanstvo pod prijetnjom da će mu biti ugrožena egzistencija i oduzeta građanska prava biva diskriminirano i suptilnim, nepoštenim poslovnim praksama ucijenjeno da prima eksperimentalno cjepivo od čijih ga zdravstvenih posljedica ne štiti niti jedna institucija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U prvom redu priloženi Obrazac prethodne procjene nije označeno datumom donošenja, što dovoljno govori na tako malom detalju o ozbiljnosti cijelog predloženog propisa. Ono što je još skandaloznije je dio priloženog Obrasca prethodne procjene koji glasi: "Procjena učinaka propisa Potreba za PUP Utvrđena potreba za provedbom daljnje procjene učinaka propisa DA NE 8.1. Procjena gospodarskih učinaka iz točke 5.1. NE 8.2. Procjena učinaka na tržišno natjecanje iz točke 5.2. NE 8.3. Procjena socijalnih učinaka iz točke 5.3. DA 8.4. Procjena učinaka na rad i tržište rada iz točke 5.4. NE 8.5. Procjena učinaka na zaštitu okoliša iz točke 5.5. NE 8.6. Procjena učinaka na zaštitu ljudskih prava iz točke 5.6. NE". Name, tvrditi da predloženi propis nema učinka na gospodarstvo, na tržišno natjecanje, na rad i tržište rada ili na zaštitu ljudskih prava je ZASTRAŠUJUĆE. Jedino što se može reći predlagatelju koji je ovo unio u predmetni Obrazac je nedostatak bilo kakvog osjećaja za stvarnost koju svakodnevno živi pučanstvo koje se navnodno želi zaštititi od bolesti COVID 19. SRAMOTNO i KRAJNJE NEODGOVORNO. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Sanja Šegulja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U obrascu prethodne procjene neistinite su tvrdnje: 5.3.2. da predložene izmjene neće imati ni neznatan, ni mali, ni veliki izravni učinak na prirodnu migraciju stanovništva i migraciju uzrokovana ekonomskim, političkim ili drugim okolnostima koje dovode do migracije stanovništva; 5.4.9. da neće imati ni neznatan, ni mali, ni veliki izravni učinak na dohodak radnika odnosno samozaposlenih osoba, pogotovo ako dobiju otkaz jer su odbile predočiti covid potvrdu i/ili provesti mjere; 5.4.11. da neće imati ni neznatan, ni mali, ni veliki izravni učinak na ostvarivanje prava na mirovinu i drugih radnih prava, pogotovo ako dobiju otkaz jer su odbile predočiti covid potvrdui/ili provesti mjere; 5.6.2. da neće imati ni neznatan, ni mali, ni veliki izravni učinak na zaštitu ljudskih prava tj. pravo na jednaki tretman i prilike osobito u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava, pogotovo ako dobiju otkaz jer su odbile predočiti covid potvrdui/ili provesti mjere; 5.6.3. da neće imati ni neznatan, ni mali, ni veliki izravni učinak na zaštitu ljudskih prava tj. povreda prava na slobodu kretanja u Republici Hrvatskoj odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije, pogotovo ako dobiju otkaz jer su odbile predočiti covid potvrdui/ili provesti mjere; 5.6.4. da neće imati ni neznatan, ni mali, ni veliki izravni učinak na zaštitu ljudskih prava tj. izravnu ili neizravnu diskriminacija po bilo kojoj osnovi, pogotovo ako dobiju otkaz jer su odbile predočiti covid potvrdui/ili provesti mjere; Izmjene diskriminiraju budući su i cijepljeni i necijepljeni potencijalni prenositelji zaraze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Ines K. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Veliko NE diskriminirajućoj izolaciji necijepljenih !!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 VLADIMIRA DELIĆ-MATOVINA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ovaj obrazac prethodne procjene kojom se vrši procjena učinka zakona je u potpunosti neistinita i kontradiktorna sama sa sobom i ovom izmjenom i dopunom zakona. Prvenstveno, posjedovanje COVID potvrde ne jamči zaštitu od bolesti i sprječavanju širenja bolesti. Odavno je poznato ali i znanstveno utemeljeno da sve osobe bilo cijepljene, preboljele, kontakti ili necijepljene mogu oboliti i biti zarazne te prenositi bolest. COVID potvrda je prije svega diskriminirajuća, neustavna i nametnuta bez ikakve znanstvene podloge. Ova procjena je neistinita i kontradiktorna iz više razloga a samo neki od njih su: - Točka. 5.1.2. Vrsta učinka: Slobodno kretanje roba, usluga, rada i kapitala. Mjerilo učinka: NE za svako mjerilo. - Veza na prijedlog izmjene i dopune zakona kojim se dokazuje neistinitost procjene i kontradiktornost: čl. 3.,4., 55.a, i zapravo svih članaka ove izmjene i dopune zakona odnosi se na ograničavanje pružanja usluga javnopravnog tijela osobi koja ne posjeduje ili odbija pokazati COVID potvrdu. Niti osoba koja ne posjeduje COVID potvrdu ne može raditi u javnopravnom tijelu. Navedeno znači da NIJE moguće slobodno kretanje USLUGA i RADA. - čl. 47. točka 5. Ministar može ograničiti ili zabraniti promet pojedinih vrsta roba i proizvoda Navedeno znači da NIJE moguće slobodno kretanje ROBA. - Čl. 69. točka 8. Sanitarni inspektor može zabraniti rad osobama koje nisu podvrgnute propisanim zdravstvenim pregledima. 15. Sanitarni inspektori mogu narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedeno znači da NIJE moguće slobodno kretanje RADA i KAPITALA. - Prijedlog izmjene učinka za točku 5.1.2. Mjerilo: DA – veliki učinak - Točka 5.1.3. Funkcioniranje tržišta i konkurentnost gospodarstva. Točka 5.1.4. Prepreke za razmjenu dobara i usluga. Točka 5.1.6. Uvjet za poslovanje na tržištu. 5.1.7. Trošak kapitala u gospodarskim subjektima. Mjerilo učinka: NE za svako mjerilo. - Primjer iz prakse: NPR. knjigovodstvena firma ima klijenta koji pripada javnopravnom tijelu (npr. komunalno društvo, ustanova iz nadležnosti JL(P)RS) i sl.) te zbog pružanja usluga za koje je ugovorena, u određenim situacijama potreban je ulaz u prostore tog tijela. U tom slučaju predstavnik knjigovodstvene firme mora priložiti COVID potvrdu. Uzmimo za primjer da isti ne raspolaže s potvrdom, potrebno je da obavi testiranje koje je potrebno platiti. Navedeno znači da se remeti funkcioniranje tržišta, ugrožava konkurentnost firme (javnopravno tijelo može zamijeniti firmu s nekom drugom), stvara se novi, financijsko i osobno nametnutu prepreku za razmjenu dobara i usluga, stvoreni su dodatni uvjeti te trošak firme tj. gospodarstvenog subjekta. Navedeni primjer veže se i za točke 5.2. Utvrđivanje učinaka za tržišno natjecanje. - Dodatnom analizom provedbe u ovakve izmjene i dopune zakona u praksi, utvrdio bi se isti učinak i na druge vrste poslovanja. - Prijedlog izmjene učinka za točke 5.1.3., 5.1.4., 5.1.6., 5.1.7. te 5.2.1., 5.2.3. i 5.2.4.Mjerilo: DA – srednji do veliki učinak - Točka 5.4.1. Zapošljavanje i tržište rada u gospodarstvu RH u cjelini odnosno u pojedinom gospodarskom području. Mjerilo učinka: NE za svako mjerilo. - Uvođenjem obveze posjedovanja COVID potvrde za boravak u prostorijama javnopravnih tijela, dovodi se do zaključka da zapošljavanje u tom sektoru nije moguć bez COVID potvrde te je isto diskriminirajuće i protivno Zakonu o radu. - Prijedlog izmjene učinka za točku 5.4.1. Mjerilo: DA – srednji do veliki učinak - Točka 5.4.2. Otvaranje novih radnih mjesta odnosno gubitak radnih mjesta. Mjerilo učinka: NE za svako mjerilo. - Veza na prijedlog izmjene i dopune zakona kojim se dokazuje neistinitost procjene i kontradiktornost: čl. 69. točke 6.,7. i 8. Sanitarni inspektor može: 6. osobama koje su oboljele od određenih zaraznih bolesti te kliconošama određenih zaraznih bolesti, zabraniti rad na određenim radnim mjestima, odnosno mjestima na kojima mogu ugroziti zdravlje drugih osoba; 7. narediti udaljenje oboljelih osoba s određenih radnih mjesta; 8. zabraniti rad osobama koje nisu podvrgnute propisanim zdravstvenim pregledima. - Navedeno upućuje da predmetna izmjena i dopuna zakona vidno utječe ne potencijalni gubitak radnog mjesta. - Prijedlog izmjene učinka za točku 5.4.2. Mjerilo: DA – veliki učinak - Točka 5.6.1. Ravnopravnost spolova u smislu jednakog statusa, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Točka 5.6.2. Pravo na jednaki tretman i prilike osobito u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava. Točka 5.6.3. Povreda prava na slobodu kretanja u Republici Hrvatskoj odnosno u drugim zemljama članicama Europske unije. Točka 5.6.4. Izravna ili neizravna diskriminacija po bilo kojoj osnovi. Mjerilo učinka: NE za svako mjerilo. - Veza na prijedlog izmjene i dopune zakona kojim se dokazuje neistinitost procjene i kontradiktornost: čl. 3., čl. 4. 55.a, i zapravo kompletan prijedlog ovog zakona temelji se na ograničavanju ulaska u pojedine prostorije javnopravnih tijela. Navedeno znači da NE postoje jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava te da ovaj zakon se temelji na neravnopravnosti građana RH. Provedbom ovog zakona ne ostvaruje se pravo svake osobe na jednaki tretman i prilike (ograničavanje usluga, ograničavanje zapošljavanja). Također, provedbom ovog prijedloga zakona ograničava se sloboda kretanja jer ti za isto treba potvrda da budeš slobodan. Jedna od najznačajnijih „nepisanih“ odredbi a uvelike je jasan široj javnosti jest izravna diskriminacija osoba koja nemaju COVID potvrdu. Ovim prijedlogom izmjene zakona POTIČE se diskriminacija. - Prijedlog izmjene učinka za točke 5.6.1. , 5.6.2., 5.6.3., 5.6.4. Mjerilo: DA – veliki učinak - Točka 5.6.5. Povreda prava na privatnost. Mjerilo učinka: NE za svako mjerilo. - Člankom 4. izmjene i dopune zakona nadopunjuje se čl. 55.a te se predlaže uvođenje obveze predočenja dokaza o testiranju i cijepljenju ili preboljenju radi ulaska u određene prostore ovlaštenoj odnosno odgovornoj osobi čime se vrši POVREDA prava na privatnost. - Prijedlog izmjene učinka za točku 5.6.5. Mjerilo: DA – veliki učinak. - Točka 5.6.6. Ostvarivanje pravne zaštite, pristup sudu i pravno na besplatnu pravnu pomoć. Mjerilo učinka: NE za svako mjerilo. - S obzirom da tzv. Odgovorna osoba za pregled COVID potvrda jasno narušava sva prava osoba, povređuje pravo na privatnost i u potpunosti krši odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka. Ovom izmjenom i dopunom zakona nametnuto je kršenje zakona! Osoba koja provodi, tzv. Odgovorna osoba, ne samo da krši zakon nego je i doveden u poziciju da može biti tužen za kršenje prava za zaštitu osobnih podataka. Podnositelji prijedloga ovog zakona ne pružaju nikakvu pravnu zaštitu osobama kojima je nametnuto da provode ovaj nezakoniti postupak. - Prijedlog izmjene učinka za točku 5.6.6. Mjerilo – DA – veliki. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 TEREZIJA HABER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Molim pojašnjenje i očitovanje u vezi cijelog Prijedloga Zakona ZAŠTO GA SE DONOSI jer kako je kolega prije napisao citiram: 1. Mjere očito ne djeluju jer već dvije godine tzv."zaraza" je i dalje vrlo aktivna i navodno se širi. 2. Sredstva za zaštitu od zaraze su besmislena jer i cijepljeni i dezinficirani i maskirani jednako obolijevaju 3. Određivanje zaraženih PCR testom je nepouzdano jer se proglašavaju "pozitivnima" ljudi koji nemaju nikakve simptome. Ispada da je cilj testirati što više ljudi kako bi bilo što više pozitivnih 4. Uzimanje briseva više puta tjedno za PCR test je krajnje nehumano i opasno po zdravlje zbog mogućnosti raznih komplikacija. 5. Uvjetovanje zaposlenima ili korisnicima javnih i državnih službi ulazak u prostorije istih nekakvim potvrdama je krajnje diskriminirajuće jer jedina isprava koju netko ima pravo tražiti je Osobna iskaznica. Razne zdravstvene potvrde,dijagnoze i povijesti bolesti trebaju se koristiti isključivo u medicinske svrhe a ne u svrhu pristupa javnim prostorijama. 6. Uvjetovanje nekome određene aktivnosti u životu cijepljenjem ili testiranjem je krajnje diskriminirajući. 7. 90 % mjera zaštite građana ide na ruku pojedinim osobama ili grupacijama kako bi ostvarili financijsku korist (upotreba maski, testiranja,dezificijensi, cjepiva) 8. Zbog raznih mjera medinciski sustav ne funkcionira i sve se podređuje liječenju od COVIDa kao da ostale bolesti ne postoje ili su nebitne za liječenje 9.Izdvajanje enormnih financijskih sredstava za sprečavanje zaraze od COVIDa moglo se iskoristiti za unapređivanje zdravstvenog sustava ( kvalitetna dijagnostika, dodatni bolnički kapaciteti) 10. Sama činjenica da je većina oboljelih od COVIDa izliječena bez ikakve intervencije zdravstvenog sustava ukazuje na neučinkovitost i besmislenost svih mjera i zakona u vezi COVIDa. Uložite novce na kvalitetu i kvantitetu zdravstvenog sustava kako bi mogli liječiti najugroženije stanovnike a kojih je u postotcima vrlo malo. 11. cijepljenje nesmije biti obaveza nego samo preporuka određenim skupinama građana koji imaju predispozicije za razvoj težeg oblika bolesti. 12, Posjedovanje kojekakvih potvrda nije nikakva garancija da su ljudi zdravi te prema tome uvjetovanje istih za pristup javnim prostorima ili uslugama nema smisla . Čak štoviše stavlja u podređeni položaj građane koji su primorani plačati jednako usluge koje im se brani koristiti ili im se uvjetuje pristup nekakvim potvrdama. 13. Kažnjavanje ljudi koji nemaju potvrde ili javnih službi koje uvjetuju pristup u svoje prostorije a ne provode mjere je krajnje diskriminirajuće i neustavno jer ako je obaveza plaćanja poreza za funkcioniranje javnih službi onda je i obaveza javnih službi a naročito države omogućiti svakom građaninu pristup i korištenje svih javnih službi i prostorija kako bi ostvarili svoje potrebe. Zaključak je da se ja protivim svim ovim mjerama koje kako se pokazuje nema nikakvog smisla jer ljudi i dalje obolijevaju i umiru u jednakoj količini bile mjere strože ili blaže a to se vidi i u zemljama po cijelom svijetu. Cjepiva su neučinkovita i što je najgore još neistražena a samom time i opasna po zdravlje za neke ljude. Posjedovanje nekakvih potvrdi ili kodova nije garancija ničemu te iste treba pod hitno ukinuti. U SLUČAJU DA DONESTE OVAJ ZAKON BIT ĆETE ODGOVORNI ZA SVAKU SMRT CIJEPLJENJEM I SVAKI OTKAZ KOJI ĆE LJUDI DOBIT!!!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Dražen Juranić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 1. Mjere očito ne djeluju jer već dvije godine tzv."zaraza" je i dalje vrlo aktivna i navodno se širi. 2. Sredstva za zaštitu od zaraze su besmislena jer i cijepljeni i dezinficirani i maskirani jednako obolijevaju 3. Određivanje zaraženih PCR testom je nepouzdano jer se proglašavaju "pozitivnima" ljudi koji nemaju nikakve simptome. Ispada da je cilj testirati što više ljudi kako bi bilo što više pozitivnih 4. Uzimanje briseva više puta tjedno za PCR test je krajnje nehumano i opasno po zdravlje zbog mogućnosti raznih komplikacija. 5. Uvjetovanje zaposlenima ili korisnicima javnih i državnih službi ulazak u prostorije istih nekakvim potvrdama je krajnje diskriminirajuće jer jedina isprava koju netko ima pravo tražiti je Osobna iskaznica. Razne zdravstvene potvrde,dijagnoze i povijesti bolesti trebaju se koristiti isključivo u medicinske svrhe a ne u svrhu pristupa javnim prostorijama. 6. Uvjetovanje nekome određene aktivnosti u životu cijepljenjem ili testiranjem je krajnje diskriminirajući. 7. 90 % mjera zaštite građana ide na ruku pojedinim osobama ili grupacijama kako bi ostvarili financijsku korist (upotreba maski, testiranja,dezificijensi, cjepiva) 8. Zbog raznih mjera medinciski sustav ne funkcionira i sve se podređuje liječenju od COVIDa kao da ostale bolesti ne postoje ili su nebitne za liječenje 9.Izdvajanje enormnih financijskih sredstava za sprečavanje zaraze od COVIDa moglo se iskoristiti za unapređivanje zdravstvenog sustava ( kvalitetna dijagnostika, dodatni bolnički kapaciteti) 10. Sama činjenica da je većina oboljelih od COVIDa izliječena bez ikakve intervencije zdravstvenog sustava ukazuje na neučinkovitost i besmislenost svih mjera i zakona u vezi COVIDa. Uložite novce na kvalitetu i kvantitetu zdravstvenog sustava kako bi mogli liječiti najugroženije stanovnike a kojih je u postotcima vrlo malo. 11. cijepljenje nesmije biti obaveza nego samo preporuka određenim skupinama građana koji imaju predispozicije za razvoj težeg oblika bolesti. 12, Posjedovanje kojekakvih potvrda nije nikakva garancija da su ljudi zdravi te prema tome uvjetovanje istih za pristup javnim prostorima ili uslugama nema smisla . Čak štoviše stavlja u podređeni položaj građane koji su primorani plačati jednako usluge koje im se brani koristiti ili im se uvjetuje pristup nekakvim potvrdama. 13. Kažnjavanje ljudi koji nemaju potvrde ili javnih službi koje uvjetuju pristup u svoje prostorije a ne provode mjere je krajnje diskriminirajuće i neustavno jer ako je obaveza plaćanja poreza za funkcioniranje javnih službi onda je i obaveza javnih službi a naročito države omogućiti svakom građaninu pristup i korištenje svih javnih službi i prostorija kako bi ostvarili svoje potrebe. Zaključak je da se ja protivim svim ovim mjerama koje kako se pokazuje nema nikakvog smisla jer ljudi i dalje obolijevaju i umiru u jednakoj količini bile mjere strože ili blaže a to se vidi i u zemljama po cijelom svijetu. Cjepiva su neučinkovita i što je najgore još neistražena a samom time i opasna po zdravlje za neke ljude. Posjedovanje nekakvih potvrdi ili kodova nije garancija ničemu te iste treba pod hitno ukinuti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Danica Radmanić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva, jer se njime propisuju diskriminatorne odredbe, odredbe kojima se krše zagarantirana ljudska prava i u suprotnosti je s Ustavom Republike Hrvatske, drugim Zakonima, konvencijama i rezolucijama koje štite ljudska prava te brojnim znanstvenim dokazima koji dokazuju neučinkovitost mjera - od mjere zatvaranja, preko mjere nošenja maski, do mjere kojom se nalaže posjedovanje covid potvrda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Joško Paštar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ova sigurnosna mjera je cjepljenim osobama daje privilegirani položaj i posebnu dozvolu za neometano širenje bolesti. Ako samo uzmemo u obzir dvije zadnje studije nedavno objavljene u LANCETU, kao i mnoge druge potpuno je jasno da su ovakve mjere besmislene i imati će opasne posljedice po pučanstvo. 29.10.2021. Cijepljeni gotovo jednako šire virus COVID-a kao i necijepljeni https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#%20 8.11.2021. Koje pokazuje da je imunitet kod preboljelih dugotrajan i neusporediv s onim kojeg se provocira ovom eksperimentalnom genskom terapijom. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR2ztBBnfcPxZqQ9vm07hOpv9SXUclayniARpQcMfnJqyNagPFGrXzetfKg#box1 Molim vas da educirajte vaš "stručni" tim jer ovom mjerom ozbiljno ugrožava hrvatsko pučanstvo i sve nas izlažete nepotrebnom riziku. Također vas molim da dobro proučite statističke podatke zemalja koji su uveli ovakvu mjeru jer je pokazano da se kod onih visokoprocjepljenih zemalja koji su još i uveli covid potvrde ili restrikcije samo na necjepljene dodatno pogoršali situaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 Mirjana Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te uskraćujem svoju građansku suglasnost za predloženi zakon. Covid potvrde ne sprečavaju širenje zaraze, već diskriminiraju i vode društvo u podjele, a potencijalno u nemire te građanski neposluh. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Tamara Šarlija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, nije navedeno tko će osnivati javnopravna tijela? Koji stručnjaci? Prema kojem ključu će se "odredit će se odgovorne osobe u javnopravnim tijelima za provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti"? Hoće li te odgovorne osobe u javnopravnim tijelima za svoj rad primati novčane naknade?! Kolike? Često smo svjedoci (narod RH) kako donešene Odluke ili Zakoni nisu provedivi u praksi nego samo na papiru. Nadalje, nameće se pitanje, hoće li ministar nadležan za ove odluke snositi i odgovornost za posljedice istih? Koje su sankcije za ministra, državu u slučaju da se dokaže beskorisnost PCR testiranja (upravo se vodi sudski postupak u Njemačkoj čiji je naglasak upravo na PCR testu koji nije dizajniran za otkrivanje virusa Covid-19)? Sve su to pitanja koja treba pomno razmotriti prije donošenja ovakvih ishitrenih odluka! Trebam li napisati kako osobe koje koriste kritičko razmišljanje kao alat u propitivanju, nisu za donošenje ovako sramotnih izmjena Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Dalila Brkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, S ovime direktno kršite Rezoluciju Vijeća Europe usvojenu 27.siječnja 2021.godine, a u kojoj jasno stoji: Čl. 7.3.1. - osigurati da su građani informirani o tome da cijepljenje NIJE obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe, ako to sami ne žele; Čl. 7.3.2. osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili zato jer ne želi biti cijepljen. Jeste li svjesni da niste dobro uradili svoj posao? Molimo Vas posavjetujte se sa stručnim osobama prije donošenja novog Prijedloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Iris Stanić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Nikakve osnove za uvođenje zakona koji unakrsno krši temeljna ljudska prava. Na temelju kojih istraživanja ste dali ovaj prijedlog zakona? Ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti se pokušavaju uvesti zakonske odredbe koje su u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske i drugim Zakonima te Poveljom Europske Unije o temeljnim pravima. Ustav RH, Članak 5. U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Ustav RH, Članak 14. Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Ustav RH, Članak 16. Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Ustav RH, Članak 19. Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Ustav RH, Članak 20. Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. Ustav RH, Članak 22. Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud. Ustav RH, Članak 23. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. Ustav RH, Članak 44. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti prim­ljen u javne službe. Ustav RH, Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Ustav RH, Članak 58. Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Ustav RH, Članak 82. Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvr­đena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. Odluku iz članka 7. stavka 2. i članka 8. Ustava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Povreda ravnopravnosti Članak 125. (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Prisila Članak 138. (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Prijetnja Članak 139. (1) Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu iznosi osobne podatke iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade ili ih objavi ili na drugi način učini dostupnim drugome ili tko radnjom iz stavka 1. ovoga članka sebi ili drugome pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema djetetu ili tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobne podatke fizičkih osoba o kaznenom ili prekršajnom postupku. (4) Ako kazneno djelo iz stavka 1. do 3. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Povelja Europske unije o temeljnim pravima 1. Pravo na ljudsko dostojanstvo, 2. Pravo na život, 3. Pravo na integritet osobe, koja obuhvaća zabranu samovoljnog podvrgavanja ljudi medicinskim zahvatima i zabranu eugeničkih postupaka, zabranu trgovanja dijelovima ljudskog tijela i zabranu kloniranja ljudskih bića u cilju njihove reprodukcije (rađanja), 4. Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, 21. Pravo na nediskriminaciju, 36. Pravo na zdravstvenu zaštitu, 37. Pravo na pristup službama od općeg gospodarskog interesa, 42. Pravo na dobru upravu, koje uključuje pravo da javne institucije odlučuju nepristrano, pravično i u razumnom roku, pri čemu svaka osoba ima pravo biti saslušanja prije poduzimanja bilo kakve pojedinačne mjere koja bi na nju mogla nepovoljno utjecati; pravo svake osobe na pristup svojem spisu; obvezu uprave da obrazloži svoje odluke; te pravo svake osobe na naknadu štete zbog štete koje počini uprava pri obavljanju svojih dužnosti; te pravo osobe da komunicira s upravom na svojem jeziku, Ovaj prijedlog zakona je protivan i novim istrađivanjima koja jasno dokazuju da i cijepljeni šire virus te se potvrdama i njihovim uvođenjem samo pogoduje zarazi. Također, testiranje pcr testovima je invazivan medicinski tretman koji je bolan a testovi dokazano nisu precizni. Ako već inzistirate na testiranju, omogućite testiranje iz ispljuvka-sline kao u drugim državama EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Lovel Čulić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovana gospodo i gospođe, skrećem vam pozornost na to da prema navednom u točki 2.3 zapravo ne postoji osnovani dokaz, argumrent ni analiza koja podržava potrebu za izradu nacrta prijedloga plana. Pozitivni Polymerase Chain Reaction (PCR) testovi koji se smatraju dokazom su naime proglašeni od strane WHO-a neadekvatnim za dijagnozu. Pitanje je zašto se suprotno Hrvatskom Ustavu Članku 38. javnosti ograničava pristup na ovu informaciju. Niže je link na kojem je moguće nači sljedeće navode: WHO reminds IVD users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity. Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 Ne podržavam izmjene zakona koje se temelje na neprovjerenim informacijama i koje promoviraju militantne mjere i oduzimanje osnovnih sloboda hrvatskim građanima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Maja Gajšek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Jasno i glasno sam protiv ovakve tiranije koja se vrši nad ljudima nametanjem i uvođenjem covid potvrda. One ne samo da nisu potrebne, već je opetovano dokazano kako ništa nisu postigle, čak naprotiv. Totalno pogrešan pristup u sprječavanju širenja virusa, također više puta smo od znastvenika, onih koji govore istinu, bez manipulacija, da je virus nemoguće izbjeći, steći ćemo i većina nas je stekla, prirodni imunitet, ali prisilom na cijepljenje ispada da Vama to nije važno, prirodni imunitet ne vrijedi, vrijedi samo cijepljenje. Svi znamo koliku korist imaju tvrtke koje su plasirale cjepivo, takoder, pusteno je u svojoj eksperimentalnoj fazi, sto je van svake pameti, i znanstvenog pristupa. Prisilom na cijepljenje, kao čovječanstvo, vraćamo se u crno doba, poput doba nacizma/fašizma i slično. Ostavite nam pravo izbora, pravo na slobodu. Nemate nam pravo i to oduzeti! Pogotovo nam ne dirajte djecu, oni su najotporniji na ovakve viruse, i uskoro će i ovaj virus biti kao i svi drugi virusi koji su itekako prisutni i koji nas okružuju svakodnevno!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Vanesa Mahne NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te uskraćujem svoju građansku suglasnost za predloženi zakon. Covid potvrde ne sprečavaju širenje zaraze, već diskriminiraju i vode drušvo u podjele, a potencijalno u nemire te građanski neposluh. U raznim zemljama diljem svijeta uvođenje istih nije dalo nikakve pozitivne rezultate. Ne vidim razlog zašto bi mi slijedili takve postupke čiji učinak i rezultat je jako lako provjeriti...isto kao i cjepljenje. Smatram da virus, koji sam i preboljela, neće nestati cjepljenjem, zatvaranjem ljudi ili uporabom kovid putovnica. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 Ana Radan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se ovom zakonu!!!! Razlozi su oni koji su već mnogi ovdje državljani iznijeli u komentarima. Protivni su prvo BOGOM DANIM PRAVIMA nad kojim nije ni jedna svjetovna vlast i da podsjetim na jednu Veliku Istinu, ti svjetski "gospodari" će Bogu odgovarat za svaku suzu žitelja ove naše države, a pakao se raduje njihovom dolasku, ako ne počnu napokon radit da iskrenu dobrobit čovjeka! Drugo, nakon Bogom danim pravom, protivno je i Ustavu Republike Hrvatske! Obratite se vi na vlasti dok vam je vremena! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 ŽELJKO MATIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Tako ste branili i "Lex Agrokor" kojim ste omogućili pljačku tisuća hrvatskih dioničara neprezaduženih tvrtki u djelomičnom vlasništvu Agrokora a čije ste vlasništvo u potpunosti poništili, oteli i predali interesnim skupinama. Pljačka, ali po zakonu! Kasno sam doznao da zakoni ne postoje radi pravde nego radi lakšeg upravljanja narodom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Dalibor Barbalić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 1. Članak 3.1. Što je cilj koji se namjerava postići? Cilj ovoga Zakona je što učinkovitije sprječavanje i suzbijanje širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. KAKO JE OČITO DA PREDLAGATELJ NIJE U MOGUĆNOSTI SAGLEDATI I PREDVIDJETI MOGUĆA DOGAĐANJA U BUDUĆNOSTI JER SE „CILJ“ ODNOSI SAMO NA BOLEST COVID-19 UZROKOVAN VIRUSOM Sars CoV-2, ZNAČI LI TO DA ĆE PREDLAGATELJ SVAKI PUTA KADA SE POJAVI NOVI VIRUS, IZNOVA PREDLOŽITI IZMJENU I DOPUNU ZAKONA ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 HELGA DUKARIĆ DANGUBIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, pandemija nije službeno proglašena iz razloga jer 97% do 99,75% pučanstva preboli Covid 19 bez posljedica. "However, early estimates predict that the overall COVID-19 recovery rate is between 97% and 99.75%." Link na članak u nastavku https://www.webmd.com/lung/covid-recovery-overview?fbclid=IwAR2o3WrKoKgb0HLpUsnhUE2sy1RckCmRDOG9XgBl_SYudwH7BWQQM95sMqo#1 Žalosno je da u 21.st. imamo medijsku cenzuru i da se moramo ponovo boriti za Ustavom zajamčena prava. Ljudi se diskriminiraju na osnovi cjepnog kartona. Imamo Stožer koji uz sve afere, nemoral, laži i nedosljednosti i dalje upravlja sudbinom hrvatskog naroda. Aposolutno se ne slažem sa nacrtom prijedloga Zakona jer za isti nema nikakvih stvarnih znanstvenih temelja niti opravdanosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 Ivica Vlainic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
65 MARIZA MAINI NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Utvrđivanje učinaka na zaštitu ljudskih prava sve NE? - Izravna ili neizravna diskriminacija po bilo kojoj osnovi - pa direktno diskriminirate jednu skupinu ljudi i to na temelju potpuno krivih pretpostavki. Obzirom da cijepljeni šire virus isto kao i necijepljeni, vi direktno diskriminirate necijepljene. - Povreda prava na privatnost - itekako je povreda prava na privatnost kad te bilo tko može pitati za tvoje zdravstveno stanje. - Pravo na pristup informacijama - ovo je smijurija. Koje informacije? Ove koje plasirate potkupljenim medijima? - Pravo na jednaki tretman i prilike osobito u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava - pa Ustav očito više ne postoji kad gazite sve ono što je Ustavom zajamčeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Molim Vas da nam predočite na temelju čega ste donijeli takve procjene učinka. Na temelju kojeg istraživanja? Suludo je i pomisliti da mjera poput covid potvrde nema utjecaj na slobodu kretanja, pravo na rad ili na zdravstvenu skrb?! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 Ana Postrimovski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ovaj prijedlog izmjena i dopuna postojećeg predmetnog Zakona je jedna velika obmana . Ovim putem želite proglasiti Hrvatski narod odgovornim za širenje Covida-19. Hrvati su dobar i plemeniti narod, nisu nepismene budale koje namjerno šire zarazu pa im treba ovako loš i zločest Zakon da bi ih kaznio na sve moguće načine. Osnivanje karantene??, obvezno cijepljenje čime?? koja su to cjepiva i tko jamči sigurnost??? Zabrana kretanja??? Donošenje ovog zakona legalno uvodite diktaturu nad Hrvatskim narodom! Pretpostavljam da se smijete nad ovim komentarom jer Vas nije briga...ali vjerujem u pravedan sud na kojeg ćete svi jednog dana doći! ja se neću Vam smijati jer što vi činite je zločin je žalosno radite protiv čovječnosti, demokracije i svake zdrave pameti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Sonja Kotur Lovrekovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, vežete se uz činjenicu da je Covid virus - "novi" virus, međutim na sljedećem linku na talijanskoj državnoj televiziji govore s zabrinutošću o mogućnostima koje bi ovaj virus mogao prouzročiti a Vi se pozivate na NOVI virus. https://www.youtube.com/watch?v=uwyU5P5AuMk Za početak ta činjenica mijenja stajalište cijelog koncepta koji jest pokušaj kroz sijanje straha i prijetnji utjecati na ljude koji su vas demokratskim putem postavili na mjesto gdje ste (mislim na vladu i predlagatelje ovog zakona). Nadalje članak iz British Medical Journal (https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067873) govori o tome da je rizik za infekciju Covid virusom za ljude koji su dva puta cijepljeni nakon 90 dana u povečanju. (Conclusions In this large population of adults tested for SARS-CoV-2 by RT-PCR after two doses of mRNA BNT162b2 vaccine, a gradual increase in the risk of infection was seen for individuals who received their second vaccine dose after at least 90 days.) DAKLE VACCINA ne pomaže - kao što je rečeno na početku 2020.g i nisu jedina mjera moguća van ove krize. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 DEJAN RODIGER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Vi ste unutar 2 tjedna dobili dokaze da je ovo epidemija sa smrtnošću većom od 2, 5, 10, 15%? Molim predočite te dokaze. Sve ovo nije uopće razmjerno i potpuno je diskriminirajuće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Ana Poropat Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, ovdje ću komentirati jedan dio vašeg navoda:" Zbog mutacije virusa i brzine širenja bolesti te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja" Profesor sam biologije i kemije te mag.ing.fitomed, a i vanjski suradnik Sveučilišta u Rijeci te kroz studij, stručna usavršavanja i rad znam da su mutacije virusa sasvim normalne. Pogledajmo u nazad nekoliko godina virus gripe. Redovito mutira, a na početku jeseni znanstvenici pretpostavljaju koji bi soj mogao doći i onda odlučuju koje će cjepivo primjenjivati. Dakle, igramo igru pogađanja u kojoj se može pogriješiti. Ali u znanosti su greške normalni dio istraživačkog rada. Upravo zato se to ne naziva greškom nego da hipoteza nije bila pravilna. Pa, prihvatimo da hipoteza koja je glasila: Što je veći dio populacije cijepljen, zaraza i smrtnost će biti manja- nije uspjela. Pa je vrijeme da osmislimo novu hipotezu: Ako ljudima ponudimo cjepivo, tada postoji mogućnost da ljudi odaberu ovu vrstu zaštite. Ova hipoteza je pravilnija jer cjepivo nije 100 % za ništa navedeno: širenje zaraze, oboljenje i smrtnost. Dajte ljudima pravo na odabir i tada se povećava šansa da će to primiti. Čim se vrši prisila dolazi do otpora. Zatim :" opći je interes da predložena sigurnosna mjera te sankcije za prekršitelje što prije zažive u praksi u svim svojim elementima." Ne slažem se da je opći interes, jer da je opći interes ne bi bilo prosvjeda. S poštovanjem, Ana Poropat Janković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 Dominik Tomislav Vladić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Citat s weba koji je posljednji u nizu široko dostupnih: "Prema podacima nove studije objavljene na web stranici američkog Centra za kontrolu bolesti (CDC), strah i anksioznost su drugi najvažniji komorbiditet za umiranje od bolesti zvane COVID-19. Autori studije, Lyudmyla Kompaniyets i suradnici, izvršili su pregled podataka o 4.899.447 hospitaliziranih odraslih osoba, od kojih je 11% (540.667) bilo pacijenata s bolešću COVID-19, te su otkrili slijedeće: „94,9% pacijenata je imalo barem jedno detektirano medicinsko stanje. Prema učestalosti radilo se o hipertenziji u 50,4% slučajeva, poremećajima metabolizma lipida 49,4% i pretilosti 33,0%. Najjači čimbenici rizika za smrt su bili pretilost s prilagođenim omjerom rizika u iznosu od 1.3, te anksioznost i strah s prilagođenim omjerom rizika u iznosu 1.28. Dijabetes se nalazi tek na trećem mjestu s prilagođenim omjerom rizika od 1.26.“ Što to znači? To znači da kod pacijenta s ustanovljenom zarazom bolešću COVID-19, pretilost sama po sebi povećava rizik od smrti za 30%, strah i anksioznost za 29%, a dijabetes za 26%, prenosi provjeri.hr I to je samo dio priče jer dolazimo do stresa. Stres je direktna posljedica straha, odnosno medijskog izvještavanja, a svi znamo da ljudi pod stresom najčešće obolijevaju od bolesti povezanih sa kardiovaskularnim sustavom, dakle govorimo o hipertenziji koja je prema CDC-u, što smo gore spomenuli, odgovorna za 50,4% slučajeva hospitalizacije, kao i o bolestima povezanih sa endokrinim sustavom, dakle govorimo o dijabetesu koji je treći čimbenik rizika za smrt od covida, odmah nakon straha i anksioznosti. Stres (strah) u globalu uvelike utječe na naš imunološki sustav koji nam je u ovo vrijeme prijeko potreban u borbi protiv zaraza i infekcije. Konstantno zastrašivanje javnosti od strane medija isto tako može dovesti do masovnih psihičkih poremećaja koji nam nikako ne koriste u ovoj situaciji. Zašto medijsko histeriziranje ili histeriziranje pojedinih znanstvenika i stožera treba oštro i jasno osuditi, pa iz jednostavnih razloga, jedan je da razloga za histeriju nema, a drugi je da histerija nikom i ničem ne koristi. Ako se uistinu nalazimu u izvanrednom stanju, onda sada više nego ikada moramo ostati hladne glave, jer i najmanja greška poput uvođenja mjera zatvaranja ili covid potvrda može baciti ekonomiju, kako države tako i svijeta na koljena, a tada će nam zaraza koronavirusom biti najmanja briga. Pitam vas i pitam novinare. Da li je 0,5 novozaraženih po naselju razlog za strah i histeriju koja dolazi sa TV ekrana? Do sada smo preživjeli tri vala i u ovih gotovo dvije godine medijskog i političkog terora u prosjeku je umrla 1,3 osoba po naselju. Sa i od covida. U ovih dvije godine “pandemije” od raka je umrlo više od dvadeset tisuća ljudi. Beroš kaže da će od raka oboljeti svaki treći stanovnika, što znači da će od raka umrijeti svaka 4-5 osoba. Kao što smo u nekoliko navrata pisali, nezarazne bolesti čine više od 90% od ukupnog broja umrlih. Ajde da vidimo ovako. Što kažu studije. Ako ste stari između 0 i19. godina, stopa preživljavanja po vas je 99,997%. Šansa da će te umrijeti od korone jednaka je mogućnosti da će te umrijeti od oštrog predmeta. Za one starosti od 20 do 29 godina stopa preživljavanja je 99,986%, šansa od smrti uzrokovane koronom kod ove dobne skupine jednaka je mogućnosti da će umrijeti od sunčanice. STAROST 30-39 godina, stopa preživljavanja 99,969%, šansa da će 30+ godišnjak umrijeti od covida jednaka je šansi da umre od gušenja hranom. STAROST 40-49 godina, stopa preživljavanja zaraze kovidom 99,920%, za vas je šansa da umrete od covida jednaka je mogućnosti da se utopite. STAROST 50-59 godina, stopa preživljavanja 99,730%, šansa da umrete od korone jednaka je šansi da poginete prilikom šetnje. STAROST 60-69 godina, stopa preživljavanja 99,410%, čime je vjerojatnost ove dobne skupine da umre od korone jednaka vjerojatnosti da pogine u prometnoj nesreći. STAROST 70+ godina, stopa preživljavanja 97,600%, šansa da umrete od korone jednaka je mogućnosti da umrete od kronične respiratorne bolesti." Umjesto da širite strah i radite na razvijanju bolesti kod građana pozabavite se izjava koje zaslužuju svaku osudu. https://www.index.hr/vijesti/clanak/miletic-podijelio-gostovanje-markotic-na-laudatu-i-porucio-micite-ruke-s-nase-djece/2320632.aspx Zvati djecu sirotinjskom djecom je ne u domeni prekršaja, nego kaznenog progona i svakako onemogućavanja bilo kakvog daljnjeg javnog djelovanja ili rada u državnim i javnim službama. U ovom slučaju osobe koje ovako nešto predlažu nisu mjerodavne za provođenje tih postupaka. Nürnberški kodeks je donešen s razlogom. Upravo radi toga da se spriječi segregacija koja se sredinom prošlog stoljeća masovno provodila i kako se eksperimentiranje ne bi provodilo. "Eksperiment bi trebao biti tako osmišljen i temelji se na rezultatima pokusa na životinjama i znanja o prirodnoj povijesti bolesti ili drugih problema pod istraživanja koje su predviđeni rezultati će opravdati izvedbu eksperimenta." Prema tome, da cjepivima koja su prošla sve propisane procedure i do kojih se došlo na već definirani način. Prisila i uvođenje kovid potvrda će dovesti do toga da građani protiv svoje volje sudjeluju u eksperimentalnim istraživanjima što je jednako događanjima prošlog stoljeća. Ovakav zakon nije potreban niti ga ima smisla donositi samo radi jedne bolesti i točno određene situacije. Već postojeći zakoni sve jasno definiraju, ali problem nije to, nego tumačenje zakona po volji politike. Negativno će utjecati na gospodarstvo jer već sada imamo veliki broj građana koji zbog samovolje politike ne žele sudjelovati u gospodarskom životu države. Prisila građana da kupuju izvan granica nije nešto što je dobro za ovo društvo. Politika je tu radi građana. Većina građana (trenutno necijepljeni, oni protiv maski, kovid potvrda i politike vlasti, oni cijepljeni protiv svoje volje jer nemaju izbora a to nisu željeli) nije grupa građana i postotak koji je relevantan za zaključiti koliko ljudi nešto podupire. U ovom slučaju je većina ta koja je protiv samovolje i treba je poštivati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Branka Meštrović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ova analiza učinka nema veze sa stvarnošću. Ove mjere će imati ogromne negativne učinke na sva podtučja života. Molim predočite podlogu za predočene procjene učinaka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Viktor Bubić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Protivim se prijedlogu izmjene ovog Zakona. Ukinite kovid potvrde jer su kontraproduktivne i diskriminirajuće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
74 Sanja Jandrić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, ovim dokumentom kao građanin Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Vi, kao predlagatelj izmjena zakona, niste potkrijepili niti potvrdili opravdanost uvođenja covid potvrda, kao ni ostalih predloženih mjera ovom izmjenom, niti provedenim znanstvenim istraživanjima niti pozitivnim praksom drugih zemalja koje su iste uvele. S obzirom na izrazito nisku smrtnost zaraženih osoba od COVID-a u RH u mlađim dobnim skupinama (tek u dobnoj skupini od 60 godina naviše smrtnost prelazi 1%) prema podacima hzjz-a (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/?fbclid=IwAR1kKTFwUNa8heamF3qx4mLxjMA3XCUimc_iW3OLsJs8YjpmMhG8JzsnjJs ), čime opravdavate ograničavanje slobode zdravih mladih ljudi za koje je mala vjerojatnost da će imati potrebu za bolničkim liječenjem, te posredno, prisilu na cijepljenje? Opterećenost zdravstvenog sustava ne možete i ne smijete koristiti kao izgovor, obzirom da je upravo Vlada neodgovornim odnosom i neisplatama odrađenih prekovremenih sati zdravstvenim djelatnicima iste potaknula na napuštanje RH (https://www.vecernji.hr/vijesti/osigurana-milijarda-da-se-lijecnicima-plati-prekovremeni-rad-1523885 ). Što se tiče smještajnih kapaciteta, imamo veći broj kreveta po broju stanovnika od velikog dijela EU zemalja, a u prilog tvrdnji da kapaciteti nisu popunjeni po izbijanju „pandemije” COVID-19 virusa u 2020. godini govore i godišnja izvješća dostupna na stranicama hzjz-a za 2019. i 2020. godinu: Postotak iskorištenosti postelja: • 2019: 68,94% (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) • 2020: 56,54% (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf) Ukoliko uistinu nedostaje zdravstvenih radnika, ne biste li vi kao Vlada Republike Hrvatske i nadležno Ministarstvo trebali poduzeti potrebne radnje kako biste zaposlili dodatne zdravstvene radnike iz zemalja u kojima COVID-19 „pandemija” nije intenzivna kao na području Europe? Zar to ne smatrate efikasnijim načinom za borbu protiv pandemije od neosnovanog i nerazmjernog uvođenja covid potvrda, kao i ostalih predloženih mjera? Građani RH nisu odgovorni za Vaše propuste i dugogodišnje loše upravljanje zdravstvenim sustavom da biste im imali pravo uskraćivati Ustavom zajamčena prava zbog pandemije čiji udio u uzrocima smrti u 2020. godini iznosi tek 7,9% (izvješće hzjza: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/10/Bilten_Umrli-_2020.pdf ) te čija smrtnost na razini RH od pojavljivanja do 14.11. (vidjeti gornju poveznicu na hzjz) iznosi ispod 2% zaraženih slučajeva (što je također potrebno uzeti s rezervom obzirom na izjavu poštovanog predsjednika Vlade : https://www.mirovina.hr/novosti/plenkovic-u-saboru-brani-berosa-veliki-broj-umrlih-umro-je-s-covidom-a-ne-od-covida/). Uz samu nerazmjernost predloženih mjera u odnosu na dosadašnju stopu smrtnosti od virusa po pojedinim dobnim skupinama, u obzir je potrebno uzeti i sigurnost i učinkovitost samih cjepiva, kao i reputaciju samih proizvođača cjepiva, koja, morate priznati, jednoj prosječnoj osobi ne ulijeva previše povjerenja u cjepiva koja su razvijena u rekordno kratkom roku. Pa krenimo redom. Po pitanju sigurnosti cjepiva, veliki je broj uglednih znanstvenika, epidemiologa i liječnika koji upozoravaju na opasnost i potencijalnu štetnost ponuđenih cjepiva (na čiji primitak Vi prisiljavate svoje građane ili indirektno putem covid potvrda i troškova PCR testova), ili pojedine i direktno (članak 69 (15) - narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku), uključujući sljedeće: ttps://www.youtube.com/watch?v=p3tigDtyhFA • https://www.youtube.com/watch?v=9nj8gGhlR2s • https://rumble.com/voz363-lets-try-this-again.html?fbclid=IwAR1C-7D4GjUxv6iySW4lSCQ_e4IX43POqeclT35ZpcctdQyY-7sBdOaKyns - https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712?fbclid=IwAR3Pg7-l0SvOMJeJ4IXzYSfOlTi3Bk_jLWbfjpDeQdN-B2avqUM6n0Sruuk. Prema podacima EMA-e (https://www.precisionvaccinations.com/european-agency-confirms-covid-19-vaccine-fatalities) samo do srpnja 2021. godine zaprimljeno je preko 5.200 prijavljenih sumnji na smrt nakon cijepljenja u EU, dok je za SAD taj broj čak i znatno veći te iznosi gotovo 20.000 prijava (https://openvaers.com/covid-data/mortality ). Također je potrebno napomenuti da najviše prijavljenih nuspojava od cjepiva imaju osobe u mlađim dobnim skupinama (40% nuspojava u dobnoj skupini 18-44 godine i 31% u dobnoj skupini 45 - 64 godine), za koje je smrtnost od COVID-a iznimno niska (http://www.vigiaccess.org/). Što se tiče same učinkovitosti cjepiva u suzbijanju pandemije i zaštiti od virusa, upućujem na: a) Studije koje govore u prilog činjenici da necijepljeni ne šire značajnije zarazu u odnosu na cijepljene: • https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/ • https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR2Be4JDL1jdYQFAlqacr5K9JtRlzfZ-OpOoaY1bsHmZp3928eSYiPsp5DI b) Primjer iz prakse (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccine-surveillance-report-week-43.pdf) : brojevi hospitaliziranih i umrlih od COVID-19 prema dobi i cijepljenosti u UK, tjedan unutar listopada 2021. (60,8% stanovništva cijepljeno s 2 doze) iz kojih je vidljiv znatno veći udio cijepljenih osoba u ukupnom broju slučajeva u svim dobnim skupinama osim one do 18 godina, te neznatno manja smrtnost u dobnim skupinama do 50 godina. Ukoliko Vam je teško samostalno analizirati i usporediti podatke, možete provjeriti u pismu (Prigovor i zahtjev) uručenom ministru Berošu 24. studenoga ove godine. c) Usporedbu COVID slučajeva po mil. stanovnika u prethodna 2 tjedna po zemljama: https://ourworldindata.org/grapher/biweekly-covid-cases-per-million-people - Iz navedene karte vidljivo je kako je najviše slučajeva u Europi, koja je najviše procijepljena, pri tome su u istoj skupini s nama npr. Irska s preko 90% cijepljenih (https://www.bbc.com/news/world-europe-58522792) i Nizozemska s 85% cijepljenih (https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/most-dutch-are-vaccinated-so-why-are-covid-19-cases-spiking/). S obzirom na sve navedeno, čime točno možete opravdati i potkrijepiti uvođenje nerazumnih i nerazmjernih mjera? Znate li gospodo, da je pred zakonom kažnjivo ne samo neistinito izvještavanje (što ste također, zajedno s „izabranim stručnjacima” i medijima, činili tijekom ove „pandemije”), već i uskraćivanje važnih informacija građanima što ih dovodi do odluka koje, da su bili propisno informirani, ne bi donijeli. Uz navedeno, smatram da je potrebno istaknuti i „ugled” te (ne)etičnost proizvođača cjepiva koja su ponuđena građanima RH. 1. PFIZER: ◦ https://komonews.com/news/nation-world/fda-says-it-needs-55-years-to-release-pfizer-vaccine-data ◦ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1119465/? - stavlja u perspektivu i ovu izjavu (https://www.youtube.com/watch?v=VxOKT33u3Ks) ◦ fbclid=IwAR0SPW1BckcVJZh9wVCiO7xHXggA7A_VA96uMR6SA_h6eXwhARmk8E6z8lY ◦ https://www.corpwatch.org/article/pfizer-admits-bribery-eight-countries 2. JOHNSON & JOHNSON IZVOR: USA, Department of Justice (Odjel za pravosuđe SAD-a) https://www.justice.gov/opa/pr/johnson-johnson-pay-more-22-billion-resolve-criminal-and-civil-investigations „4. studeni 2013. Johnson & Johnson će morati platiti više od 2,2 milijarde dolara u svrhu razrješenja kaznenih i građanskih istraga - Optužbe uključuju off-label marketing i mito liječnicima i farmaceutima IZVOR: FORBES https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/08/26/how-much-will-it-cost-johnson-johnson-to-settle-most-of-its-lawsuits/?sh=5a9b7485451b „Johnson & Johnson suočava se s oko 50.000 tužbi povezanih s talkom, umjetnim kukovima i razrjeđivačem krvi Xarelto. (...) Ove tužbe mogle bi koštati Johnsona i Johnsona više od 6 milijardi dolara.” 3. ASTRAZENECA IZVOR: USA, Department of Justice (Odjel za pravosuđe SAD-a) https://www.justice.gov/opa/pr/pharmaceutical-giant-astrazeneca-pay-520-million-label-drug-marketing „Farmaceutski div AstraZeneca platit će 520 milijuna dolara za off-label marketing lijekova AstraZeneca LP i AstraZeneca Pharmaceuticals LP platit će 520 milijuna dolara za rješavanje navoda da je AstraZeneca ilegalno plasirala antipsihotik Seroquel za uporabu koja nije odobrena kao sigurna i učinkovita od strane Agencije za hranu i lijekove (FDA), objavio je danas Odjel za pravosuđe i Odjel za zaštitu zdravlja i ljudi, te Odjel za provedbu mjera za suzbijanje prijevara u zdravstvu. Takve neodobrene uporabe također su poznate kao "off-label" koristi jer nisu uključene u FDA odobrenu oznaku proizvoda lijeka. (...) Tvrtka je također angažirala liječnike koji su bili govornici u promotivnim programima za neodobrene uporabe Seroquela, te da pripravljaju studije o neodobrenim uporabama Seroquela. Osim toga, tvrtka je regrutirala liječnike koji su bili navedeni kao autori članaka za medicinsku literaturu, a iste su ustvari napisale same tvrtke, a isto su napravili i za studije koje dotični liječnici nisu niti sproveli. AstraZeneca je zatim koristila te studije i članke kao temelj za promotivne poruke o neodobrenim uporabama Seroquela.” IZVOR: Američka medijska kuća BLOOMBERG https://www.bloomberg.com/press-releases/2021-01-28/astrazeneca-investor-alert-class-action-lawsuit-filed „Upozorenje ljudima koji su investirali u AstraZenecu: Podnesena je kolektivna tužba Boston, Massachusetts--(Newsfile Corp. - 28. siječnja 2021.) - Thorntonova odvjetnička tvrtka objavila je vijest da je podnesena kolektivna tužba (Class Action Lawsuit) u ime investitora u AstraZeneca PLC (NASDAQ: AZN). Tužba je u fazi pripreme vodećeg tužitelja. Ulagatelji koji su kupili dionice AZN-a ili druge vrijednosne papire između 21. svibnja 2020. i 20. studenoga 2020. mogu se obratiti odvjetničkom društvu Thornton, odjel za zaštitu ulagača (...) U tužbi se navodi da su AstraZeneca i njezini viši rukovoditelji namjerno prikazali netočne činjenice u vezi s tekućim kliničkim ispitivanjima AstraZenecinog proizvoda AZD1222, da su zatajili probleme koji su se pojavili tijekom kliničkih ispitivanja, uključujući pogrešku u doziranju, koju je AstraZeneca rano otkrila, ali to nije objavila investitorima.” Ovdje vidimo da je tvrtka Astrazeneca prevarila i vlastite investitore, koji su investirali u njihovo cjepivo protiv bolesti Covid19, jer je AZD1222 oznaka za Vaxzevriu! IZVOR: U.S National Library of Medicine, Clinical Trials, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04540393 4. MODERNA Što se Moderne tiče, od svog osnutka prije jedanaest godina, ona nije uspjela napraviti niti jedan farmaceutski proizvod, usprkos bezbroj milijardi dolara koje su investitori uložili u tu tvrtku. I danas, osim uvjetno odobrenog cjepiva protiv bolesti Covid19, niti jedan od njihovih drugih proizvoda nije prošao drugu fazu kliničkih ispitivanja. IZVOR: SLUŽBENE STRANICE TVRTKE MODERNA https://www.modernatx.com/pipeline Moderna je svoja mRNA istraživanja započela s idejom stvaranja mRNA terapije za liječenje srčanih bolesnika. IZVOR: TedTalk, godina: 2013, Predavač: Stephane Bancel, osnivač i glavni direktor Moderna Therapeutics, Cambridge, MA https://www.youtube.com/watch?v=T4-DMKNT7xI&ab_channel=TEDxTalks Na njihovoj stranici, pod 'Pipeline' vidi se da su od te ideje odustali, jer im ništa nije uspjelo, usprkos iskazanom entuzijazmu u gore podijeljenom govoru glavnog direktora. A onda su dobili ideju da naprave mRNA cjepivo po mjeri za ljude oboljele od karcinoma. IZVOR: TedTalk, godina: 2017, Predavač: Tal Zaks, the Chief Medical Officer of Moderna Therapeutics, Cambridge, MA https://www.youtube.com/watch?v=AHB2bLILAvM&ab_channel=TEDxTalks Međutim, ni s ovim projektom nisu imali nikakvih pozitivnih rezultata, jer kako vidimo na njihovoj stranici, klinička ispitivanja nakon više od 5 godina su još uvijek tek na polovici druge faze. Zaključno, predložene izmjene Zakona su neustavne, neproporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažem neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažem da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima u svim zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećam da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Antun Štelma NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Članak 69. trebalo bi u cjelini izbaciti iz prijedloga nacrta zakona. Pogotovo točke 3., 4., 8., 15. i 17. U točki 4. vi bi naredili organiziranu karantenu. Pa to zvuči kao logor! Što je vama? Znači ako vam se bilo tko, iz nekog razloga ne svidi vi možete reći da ne poštuje mjere i otpremiti ga u "organiziranu karantenu". To stvarno zvuči kao nacistička Njemačka. Nadam se da ovaj zakon neće zaživiti te da će ipak razum pobijediti. Što niste već ranije odredili neke kazne za nenošenje maski u npr. busevima ili tramvajima? Tamo se svak vozi kako želi. I vi bi njih kontrolirali. Pa trebalo bi tisuće inspektora da rade dan i noć. Stavite vi lijepo ovaj prijedlog na referendum pa ćete vidjeti što narod misli. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Zašto HALMED unatoč podatku da je zaprimio do sad 61 prijavu smrti kao posljedice cijepljenja protiv bolesti COVID 19, nije utvrdio niti u jednom slučaju da je smrt nastupila kao izravna posljedica cijepljenja. Štiti li se možda takvim pristupom više pučanstvo ili farmaceutska industrija? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Navedenim prijedlozima odlukom se pretpostavlja da su osobe koje nisu cijepljene i nisu preboljele covid-19 virulente ili virulentnije od onih koji su cijepljeni te da (lakše) prenose koronavirus što nije niti medicinski niti znanstveno utemeljeno. U članku Vaccinated People Easily Transmit COVID-19 Delta Variant in Households: UK Study pruža se dokaz da cijepljeni ljudi lako prenose COVID-19 Delta varijantu u kućanstvima. Godišnja studija Imperial College London u The Lancet Infectious Diseases pokazala je da je varijanta Delta još uvijek vrlo prenosiva unutar cijepljene populacije. Testiranje zdravih osoba, osoba bez simptoma, na COVID-19 ne preporuča čak niti Svjetska zdravstvena organizacija koja navodi da pozitivan rezultat na testu uvijek mora biti potvrđen prisustvom simptoma bolesti. Također, prema znanstvenom mišljenju Borger i sur. (2020): "Ako je netko pozitivan na PCR testu kada se koristi prag od 35 ciklusa ili više (kao što je slučaj u većini laboratorija u Europi i Sjedinjenim Državama), vjerojatnost da je ta osoba zaražena je manja od 3%, odnosno vjerojatnost da će dobiveni rezultat lažno pozitivan je 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study). Liječničke potvrde o preboljenju to potvrđuju. Dakle dijagnoza se naziva: VJEROJATAN slučaj COVID-19?! Dakle cijeli sustav testiranja se bazira na vjerojatnosti i cijeli zdravstveni sustav se ograđuje od sigurne dijagnoze - strašno. Nadalje ne uzimate u obzir stanje antitijela niti stanje staničnog imuniteta kao pokazatelja preboljene infekcije. Takvi ljudi su zdravi i ne trebaju se cijepiti. S obzirom na navedeno, gore navedeni prijedlog medicinski je i znanstveno neutemeljen te isti predstavlja izravnu diskriminaciju i kršenje Prava iz radnog odnosa, Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Kaznenog zakona te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Evo glavnih točaka kršenja prava građana: ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka Članak 16. Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti. Obrazac suglasnosti te obrazac izjave o odbijanju pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar). Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak. Pravo na povjerljivost Članak 25. Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka. KAZNENI ZAKON GLAVA JEDANAESTA (XI.) KAZNENA DJELA PROTIV LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA Povreda ravnopravnosti Članak 125. (144/12) (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Zlostavljanje na radu Članak 133. (144/12) (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Prisila Članak 138. (144/12, 56/15) (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (NN 56/15) (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (NN 144/12) (1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Članak 3.1. ZABRANA MUČENJA Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni. Članak 14.1. ZABRANA DISKRIMINACIJE Uživanje prava i sloboda koje se priznaju u ovoj Konvenciji osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili druga okolnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
78 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Potpuno se protivim prijedlogu izmjena ovog Zakona. Evo glavnih točaka: Navedenim prijedlozima odlukom se pretpostavlja da su osobe koje nisu cijepljene i nisu preboljele covid-19 virulente ili virulentnije od onih koji su cijepljeni te da (lakše) prenose koronavirus što nije niti medicinski niti znanstveno utemeljeno. U članku Vaccinated People Easily Transmit COVID-19 Delta Variant in Households: UK Study pruža se dokaz da cijepljeni ljudi lako prenose COVID-19 Delta varijantu u kućanstvima. Godišnja studija Imperial College London u The Lancet Infectious Diseases pokazala je da je varijanta Delta još uvijek vrlo prenosiva unutar cijepljene populacije. Testiranje zdravih osoba, osoba bez simptoma, na COVID-19 ne preporuča čak niti Svjetska zdravstvena organizacija koja navodi da pozitivan rezultat na testu uvijek mora biti potvrđen prisustvom simptoma bolesti. Također, prema znanstvenom mišljenju Borger i sur. (2020): "Ako je netko pozitivan na PCR testu kada se koristi prag od 35 ciklusa ili više (kao što je slučaj u većini laboratorija u Europi i Sjedinjenim Državama), vjerojatnost da je ta osoba zaražena je manja od 3%, odnosno vjerojatnost da će dobiveni rezultat lažno pozitivan je 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study). Liječničke potvrde o preboljenju to potvrđuju. Dakle dijagnoza se naziva: VJEROJATAN slučaj COVID-19?! Dakle cijeli sustav testiranja se bazira na vjerojatnosti i cijeli zdravstveni sustav se ograđuje od sigurne dijagnoze - strašno. Nadalje ne uzimate u obzir stanje antitijela niti stanje staničnog imuniteta kao pokazatelja preboljene infekcije. Takvi ljudi su zdravi i ne trebaju se cijepiti. S obzirom na navedeno, gore navedeni prijedlog medicinski je i znanstveno neutemeljen te isti predstavlja izravnu diskriminaciju i kršenje Prava iz radnog odnosa, Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Kaznenog zakona te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Evo glavnih točaka kršenja prava građana: ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka Članak 16. Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti. Obrazac suglasnosti te obrazac izjave o odbijanju pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar). Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak. Pravo na povjerljivost Članak 25. Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka. KAZNENI ZAKON GLAVA JEDANAESTA (XI.) KAZNENA DJELA PROTIV LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA Povreda ravnopravnosti Članak 125. (144/12) (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Zlostavljanje na radu Članak 133. (144/12) (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Prisila Članak 138. (144/12, 56/15) (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (NN 56/15) (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (NN 144/12) (1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Članak 3.1. ZABRANA MUČENJA Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni. Članak 14.1. ZABRANA DISKRIMINACIJE Uživanje prava i sloboda koje se priznaju u ovoj Konvenciji osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili druga okolnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
79 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ponekad je teško prepoznati pravi trenutak u borbi protiv nekog problema, zato je dobro čuti više mišljenja i odvagnuti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
80 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Znači li ovovjekom čovjeku nešto sloboda ili ne znači. Kakvo je stanje sloboda tijekom pandemije i zašto predlagatelj misli da kroz provođenje predloženih mjera nisu ugružena ljudska prava i slobode molim precizan odgovor na ovo pitanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Što vam je važnije novac ili sloboda? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
82 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Što vam znači sloboda? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Dubravka Biondić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ako se građane ovim mjerama sprečava da rade, ako se građane osiromaši, ako građani ne mogu poslovati, ako se ne mogu koristiti javnim ustanovama, i ne mogu se liječiti, sve to ugrožava njihove živote, zdravlje i egzistenciju. Zato stupanje na snagu ovoga zakona nije u interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi UGROŽAVANJU njihovih života i njihova zdravlja, i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Vjerujete li u različite pristupe i slobodu izbora? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Profilaksa, Indija tamo, Izrael ovamo. Zamislite postoje različiti pristupi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Pandemija ide dalje, a kada će završiti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Savijest. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
88 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kako je bolest dobila naziv baš COVID 19, a ne recimo neko drugo ime? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Što treba učiniti u borbi protiv pandemije bolesti COVID 19? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kažu neki: Treba vjerovati struci? Vjerujete li vi? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Je li COVID 19 osvjestio građane Svijeta? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
92 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kakvi su terapiski učinci cjepiva protiv COVID 19 bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ima li nade za nas? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Tko su kukavice, a tko junaci u ovoj pandemiji? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Je li testiranje kojim se dokazuje zaraza COVIDom 19 bolno? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kakva je prognoza medicinske znanosti za kraj pandemije? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Slabost, mučnina, gubitak okusa i mirisa, kakvi su to simptomi teški ili lagani? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 DANIJELA ČIKOTIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU U Članku 47. točke 10., 11. i 12. su protustavne. Ne možete : 10.Zabraniti ili ograničiti održavanje javnih događanja i /ili okupljanja 11.Zabraniti ili ograničiti održavanje privatnih okupljanja 12.druge potrebne mjere Objašnjenje: Točke 10. i 11. su izravan napad na slobodu kao temeljno ljudsko pravo, a točka 12. otvara mogućnost za bilo kakve moguće mjere, tj daje mogućnost totalne diktature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
99 DANIJELA ČIKOTIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Iz Članka47., potpuno izbrisati točke 10., 11. i 12. jer su nedopustive u demokratskom društvu i ugrožavaju temeljne ustavne slobode. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 SANDRA KANDUČAR TROJAN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Protivim se prijedlogu izmjene i dopune zakona jer se krši Ustav RH koji kaže Članak 23. : Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. , a članak 69.budućeg zakona za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti grubo narušava zagarantirane slobode svih građana RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
101 Nikolina Lovrenčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Protivim se prijedlogu izmjene ovog Zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
102 Gabrijel Erman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU "Članak 69. 4. narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere, ... 17. narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti." Temeljem čega bi se ljude stavljalo u organiziranu karantenu?! Ovo znači da se nekog može staviti u prisilnu karantenu jer ne nosi masku?! Prisilno uskraćivanje slobode moguće je jedino sudskom osudom jer ovo je isto kao da se ljude trpa u zatvor! 17. je preopćenito te praktički daje neograničenu mog Stožeru što nije u skladu sa drugim zakonima i propisima! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
103 Gabrijel Erman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU "Članak 47. 11. zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja, 12. druge potrebne mjere." Navedeno pod 11. krši nekoliko drugih zakonskih propisa i sam ustav. Jedino policija smije ulaziti u domove građana ali ukoliko ima sudski nalog ili opravdanu sumnju na gore kazneno dijelo. Predpostavka da se u domu nalaze bolesne osobe je osuda prije stvarnog suđenja. Navedeno pod 12. je preopćenito za ovaj Zakon te je isto potrebno obrisati! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
104 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU SARS CoV 2, je novi virus pa je u skladu s navedenim i COVID 19 nova bolest koja je uzrokovana navedenm virusomnova, pa su i načini borbe protiv širenja virusa i te bolesti također novi i nedovoljno znanstveno ispitani. Kako bi se oslabila borba protiv navedene pandemije bolesti koja je opisana prethodno, tu je naš stožer, koji će na potpuno neznanstveni način odraditi poslove suzbijanja navedene bolesti. Postavljam pitanje je li to točna tvrdnja ili nije? Za predloženi zakon se ne može reći da je dobro postavljen i da pogađa svoju svrhu, odnosno da će pridonijeti zdravlju ljudi niti će uspješno suzbijati širenje Covida-19, jer se temelji na nizu nedosljednosti i neuvažavanju mnogih u međuvremenu poznatih znanstvenih činjenica. Želi se predloženim propisom napokon "ozakoniti" do sada nezakoniti rad Stožera CZ RH kao apsolutnog stručnog autoriteta, koji se u zadnje vrijeme oslanjao isključivo na kampanju „Cijepi se! Misli na druge.“ i u kojem za sada nije otvoren za znanstvenike koji možda pored cjepiva predlažu neke druge strategije borbe protiv bolesti COVID 19, stručnjake i znanstvene i stručne spoznaje koji ukazuju na probleme i mogli bi donijeti promjene na bolje. Ponavljamo – ako postoji stvarna namjera da se zaštiti život i zdravlje građana, onda treba strategiju kontinuirano redefinirati, prilagođavati i dorađivati sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama o naravi i ponašanju samog virusa i postojećih cjepiva. Zahtijevamo da se, prije donošenja odluke o novom zakonu, povede argumentirana javna rasprava, ne samo na razini opće javnosti, već i na razini znanstvene i stručne zajednice, čiji bi cilj bio redefiniranje strategije koja bi na najbolji način štitila naše zdravlje i živote. Neki od važnih aspekata za koje smatramo da ih treba uzeti u obzir u redefiniranju strategije i u izradi samog zakona su sljedeći: 1. Cijepljenje doista smanjuje rizik od prenošenja infekcije, ali u puno manjoj mjeri nego što se na početku mislilo. U jednom od najuglednijih svjetskih znanstvenih časopisa, The Lancet, objavljeno je istraživanje koje je pokazalo da i cijepljeni mogu biti odgovorni za proboje zaraze SARS-CoV-2 virusom jer nose sličan viralni teret kao i necijepljeni: vjerojatnost prenošenja infekcije kod cijepljenih bila je 25%, a kod necijepljenih 38% (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Viruses pokazuje da upravo Spike protein koji se koristi kako bi se cijepljenjem stvorila protutijela protiv SARS-CoV-2 virusa zapravo može spriječiti stvaranje dovoljne količine protutijela, što objašnjava teške simptome bolesti Covid kod nekih cijepljenih osoba, ali i činjenicu da cjepivo često ne štiti od zaraze i teških simptoma (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). Dakle, Covid potvrda prema kojoj se cijepljeni smatraju sigurnima od virusa daje lažnu sigurnost tj. daje „zeleno svjetlo“ širenju virusa. Postavlja se logično pitanje: je li cilj zaista suzbijanje virusa? Ako je cilj suzbijanje virusa, onda bi trebalo jednako testirati (ili ne testirati) cijepljene kao i necijepljene. 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je objavio da su od početka pandemije do listopada 2021. evidentirane 1892 osobe kod kojih je utvrđena reinfekcija, što čini samo 0,54% ukupno oboljelih do sada (https://www.poslovni.hr/hrvatska/hzjz-objavio-broj-ljudi-koji-su-se-dva- puta-zarazili-koronom-4312329). Slične podatke pokazuju i analize u drugim zemljama. Nije logično da se kod cijepljenih „žmiri“ na 20-30% mogućnosti zaraze i daje Covid potvrda na godinu dana, dok se preboljelima koji imaju puno jači i dugotrajniji imunitet daje potvrda na samo pola godine. 3. Istina je da cjepivo u određenoj mjeri smanjuje teške simptome, hospitalizacije i smrtnost. No, zbog slabe učinkovitosti u suzbijanju širenja virusa, osobito novih sojeva, stručnjaci upozoravaju da se ne treba oslanjati na cijepljenje kao na primarnu strategiju. Nedavno istraživanje provedeno u Americi i objavljeno u European Journal of Epidemiology dovelo je do zaključka da treba uključiti druge mjere prevencije, farmakološke i nefarmakološke, uz veliki oprez od stigmatizacije dijela pučanstva (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00808-7). Budući da se teški ishodi zaraze odnose uglavnom na stariju i rizičnu populaciju treba fokus staviti na zaštitu tih skupina (https://narod.hr/koronavirus/dr-kanacki-covid-19-statistika-umrlih-u-rh-treba-li- epidemioloski-cilj-biti-zastita-starijih-osoba). 4. Jednu od uspješnih mogućnosti smanjivanja hospitalizacija i smrti odgovorne institucije u Hrvatskoj uporno ignoriraju ili bez argumentiranog obrazloženja odbijaju, a to je primjena nekih lako dostupnih lijekova (Ivermektin, Hidroksiklorokin i sl.) u liječenju oboljelih od Covida-19 (https://ivmmeta.com/). Ti su lijekovi u nekim zemljama drastično smanjili broj umrlih. Zahtijevamo od odgovornih da ova i slična istraživanja ili argumentirano opovrgnu ili prihvate i počnu s primjenom. Jesu li svjesni da su, ako su ta istraživanja točna, oni odgovorni za mnoge do sada teško oboljele ili preminule kojima se moglo na taj način pomoći? 5. Naposljetku, dolazimo i do pitanja štetnosti cjepiva. Poznato je da djeca i mladi u pravilu prebolijevaju Covid-19 s blagim simptomima i da su teška oboljenja i smrtni ishodi kod njih iznimno rijetki – npr. u Hrvatskoj je od do sada umrlih od Covida-19 samo 0,67% bilo mlađe od 40 godina. Međutim, upravo se na mlade i zdrave radi najveći pritisak, uvjetuje ih se školovanjem i radnim mjestom kako bi se pošto-poto cijepili. Pri tome se znanstveni dokazi o nuspojavama i posljedicama cijepljenja ne čuju u javnosti, a stručnjake koji na njih ukazuju se izbacuje iz javnog prostora. Evo nekih od tih činjenica: 5.1. Sve je više statističkih podataka i svjedočanstava o postojanju nezanemarivih nuspojava, pa čak i smrti cijepljenih osoba (tromboze, embolije, moždani udari, miokarditis, smrt zbog “citokinskih oluja” i sl.). Primjerice, VAERS, sustav izvještavanja o štetnim učincima cjepiva u SAD-u objavio je više od 18.000 prijavljenih smrtnih slučajeva. Da djeca nisu ugrožena bolešću Covid-19, dok cjepivo predstavlja potencijalnu opasnost za njihovo zdravlje i život argumentirano je u znanstvenom radu objavljenom u Toxicology Reports (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X). 5.2. Nisu provedene odgovarajuće analize biodistribucije cjepiva u tijelu čovjeka, kao ni toksikološki učinci cjepiva na pojedina tkiva i organe čovjeka. Postoje istraživanja koja pokazuju da cjepiva mogu djelovati mutageno, odnosno da Spike protein nije inertna molekula koju možemo bez straha unositi u naše tijelo (izravno u obliku proteina ili putem njegove mRNA ili DNA) već da on može štetno djelovati na naše stanice i na naš imunosni sustav (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). 5.3. mRNA cjepiva predstavljaju relativno novu tehnologiju i nedovoljno su ispitana za primjenu na ljudima. Ozbiljne analize pokazuju da nije istina ono što mnogi, čak i znanstvenici, još uvijek vjeruju – da mRNA ne može ući u jezgru stanice i ugraditi se u genom čovjeka. Analiza mRNA koja se nalazi u cjepivima pokazala je da ta mRNA sadrži elemente koji joj omogućuju da koristi stanične mehanizme za retropoziciju mRNA u genom, posebno u genom spolnih stanica, te da se kao takva prenese na sljedeće generacije, tj. na djecu onih koji su se cijepili (https://osf.io/uwx32/). 5.4. Znanost predviđa i ugradnju gena za Spike protein usred gena za neki naš protein, pa kad se taj gen prepiše i prevede u protein, nastaje tzv. hibridni protein, kojega naš imunosni sustav prepoznaje kao strano tijelo i proizvede protutijela na to. To bi moglo objasniti nastajanje autoimunih bolesti nakon cijepljenja, što također nije zanemariva nuspojava. 5.5. U cjepivu se nalaze lipidne nanočestice u koje se „pakira“ mRNA. Premda se lipidne nanočestice već koriste na sličan način za dostavu lijekova u organizam, toksikološke studije su pokazale da takve čestice vrlo lako, nekontrolirano ulaze u tkiva i organe i tamo izazivaju reakcije kakve inače izazivaju stanični otrovi. Primjerice, stanice mogu reagirati oksidativnim stresom koji, ukoliko je doza otrova dovoljno jaka, rezultira oštećenjem genoma, te raznim patološkim promjenama u građi i funkciji tih stanica, tkiva i organa (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074910/). Još nisu napravljene toksikološke studije djelovanja lipidnih nanočestica iz cjepiva na ljudski organizam. 5.6. Jedno od osnovnih pravila u epidemiologiji je da se cijepljenje ne radi u jeku epidemije, nego nakon što se epidemija suzbije, jer se virusi brzo razmnožavaju i pritom u velikom broju nastaju nove varijante virusa prirodnim mutacijama. Neke od tih varijanti su slučajno otporne na cjepivo, pa se mogu još više razmnožiti i proširiti. Njih ne bi bilo, ili bi ih bilo puno manje, da se masovno cijepljenje organizira u vrijeme kada je virus već suzbijen i nema više toliku mogućnost stvaranja novih sojeva. 6. Nažalost se u primjeni cjepiva protiv Covida-19 ne poštuje načelo predostrožnosti koje kaže da se, dok postoji sumnja u štetnost nekog lijeka, taj lijek (ili bilo koja vrsta terapije) ne smije primjenjivati. S obzirom na sve navedeno, kao i s obzirom na činjenicu da proizvođači cjepiva nemaju financijsku odgovornost za oboljenja i smrti uzrokovane cjepivom protiv Covida, odlučno se protivimo represivnim mjerama kojima se bilo koga uvjetuje ili na razne načine prisiljava na cijepljenje, a osobito djecu i mlade. Zaključno, zahtijevamo redefiniciju strategije koja bi se temeljila na argumentiranoj i poštenoj znanstvenoj raspravi, stalnom praćenju novih znanstvenih i stručnih spoznaja te transparentnoj komunikaciji s javnošću, a koja bi uključila i ove u tekstu navedene i obrazložene ciljeve: 1. Jednako tretirati cijepljene i necijepljene osobe u smislu testiranja, a još više u smislu neoptuživanja i neokrivljavanja za bilo kakve pojave vezane uz Covid-19. 2. Preboljelima priznati barem jednaki, ako ne i dugotrajniji covid status od cijepljenih osoba. 3. Ne oslanjati se na cijepljenje kao na jedinu i primarnu strategiju, već uključiti i financirati i druge mjere prevencije i liječenja, farmakološke i nefarmakološke. 4. Fokus staviti na zaštitu starije i rizične populacije 5. Izbjegavati cijepljenje mladih i zdravih osoba, a posebno djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
105 Nataša Leverić Špoljarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Nametanjem medicinskih postupaka o kojima nismo odlučili slobodnom voljom i o kojima nismo potpuno informirani krše se temeljna ljudska prava. Jeste li nam rekli istinu o cjepivima? Jeste li nas informirali kakve ste točno ugovore potpisali s farmaceutskim tvrtkama koje proizvode cjepiva? Jeste li nas točno informirali o svemu što se događa? Jeste li odredili najbolje mjere za zaštitu ljudskog zdravlja na koje se pozivate? Oštro osuđujem točku 4. članka 67. U točki 6 nije jasno vremensko razdoblje zabrane rada. Koji su to propisani zdravstveni pregledi (točka 8), a koji povremeni (točka 14)? Što točno planirate pod točkom 12? Osuđujem naređivanje cijepljenja u točki 15 cjepivima koja su eksperimentalna, za koja proizvođači i Vlada ne snose nikakvu odgovornost, a osuđujem i sve druge načine koji se građane prisiljava na eksperimentalne medicinske postupke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
106 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ljubazno Vas molim, ukoliko Vam je poznato, odgovor na sljedeće pitanje: "Kako će se zvati sljedeći mutirani soj virusa SARS CoV 2. Jer vidim kako se naziv nađe bez problema pa očito u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji postoji već unaprijed oređeni popis, pa koristim prigodu ukoliko znate možda da to navedete u odgovoru, jer to nije nebitno za buduću provedbu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, jer kad čovjek zna kako mu se mutant zove nekako lakše i podnese bolest. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 Daniel Mark Lyons NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Nisam suglasan i odbijam svaki pokušaj prisile bilo kojeg segmenta društva da bude podvrgnut medicinskim tretmanima protiv svoje volje, a osobito eksperimentalnom cjepivu protiv SARS-CoV-2. Trebalo bi spomenuti nekoliko važnih točaka - Službena europska baza podataka o sumnjivim reakcijama na lijekove, EudraVigilence, pokazuje 28.103 smrtna slučaja od cjepiva (do 19. listopada 2021.) [1]. Znanstvena literatura jasno navodi da su prijavljene ozljede između 40-100 puta manje od realnih slučajeva [2]. To daje ogroman stvarni broj smrtnih slučajeva od cjepiva koji nije prijavljen. Štoviše, kod cijepljenih je dokazano brzo smanjenje učinkovitosti cjepiva na samo 13% tijekom nekoliko mjeseci [3]. Osim toga, zemlje s najvišim stopama cijepljenja, uključujući Izrael, Irsku i Dansku (i koje daleko premašuju povijesno prihvaćeni prag od 70% za postizanje imuniteta krda) prolaze kroz porast infekcija COVID-19, pri čemu je veliki broj ljudi hospitaliziran ili umire iako u potpunost cijepljen [4]. Nadalje, američka vlada je upravo objavila podatke iz najsofisticiranije analize ikada provedene korištenjem umjetne inteligencije i utvrđeno je da, na temelju studije provedene na gotovo 6 milijuna ljudi, postoji jasan signal o tzv. Antibody-dependent enhancement izazvan cjepivom koji uzrokuje bolest kod cijepljenih i koji je u porastu! [5,6]. Nadalje, cjepiva protiv SARS-CoV-2 još su u fazi kliničkog ispitivanjima koja neće završiti do 2022.-2023. [14-16]. Nema dugoročnih podataka o sigurnosti cjepiva. Na temelju nekih preliminarnih podataka europska regulatorna tijela dodijelila su samo uvjetnu dozvolu za njihovu uporabu koja isključuje obvezno cijepljenje. Dakle, cjepiva ne djeluju na sprečavaju zaraze, širenje iste, hospitalizaciju kao ni umiranje. Samo te činjenice isključuju bilo kakvu mogućnost uvođenja obaveznog cijepljenja. Valja napomenuti da su ova cjepiva eksperimentalne terapije, čija jurisprudencija još od vremena Nürnberga nikada nije dopuštala da se medicinsko eksperimentiranje provodi na populaciji. 1. EudraVigilance: https://www.adrreports.eu/en/index.html 2. Lazarus, R. I sur. Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS). https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf 3. Cohn, B.A. i sur. SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021. Science. https://doi.org/10.1126/science.abm0620 4. Shitrit, P. i sur. Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021. Euro Surveill. 2021, 26(39), 2100822. 5. Effectiveness of mRNA COVID-19 Vaccines Against the Delta Variant Among 5.6M Medicare Beneficiaries 65 Years and Older. Project Salus, US Department of Defense Joint Artificial Intelligence Center. Weekly update of September 28, 2021. https://www.naturalnews.com/files/Salus_Humetrix_VE_study_2021_09_28.pdf 6. Yahi, N. i sur. Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination? Journal of Infection, 2021. Prihvaćen za objavljivanje Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
108 Ingrid Španić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. Protivim se točki 15. ovog Članka budući da u bi naređenje cjepljenja za bolest Covid 19, a ne i starijih provjerenih cjepiva, bilo konfliktno Temeljnom ljudskom pravu da se ne mora podvrgavati eksperimentima. Predlažem dopunu točke 15. narediti znanstveno dokazano djelotvorno cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Korana Simonović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Izražavam svoje izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (u daljnjem tekstu: ZZP). Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Izričito sam protiv donošenja ovoga Zakona. Građanima koji uredno plaćaju poreze i prireze kao i doprinose ovim zakonom je uskraćena usluga koju su platili ako nemaju potvrde i nisu cijepljeni (usluge svih institucija, ustanova i tijela). - članak 47 ZZP - komentar: Predložene izmjene i predložene mjere ugrozit će život, rad i opstanak građana a time i društva općenito. Ako ljudi ne mogu raditi, ako se ne mogu liječiti, ako se ne mogu kretati, ako im se sprečava obrazovanje i zadovoljenje životnih potreba društvo propada a ljudima je ugrožena egzistencija. Stupanje na snagu ovoga zakona NIJE u interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi UGROŽAVANJU njihovih života i njihova zdravlja, i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. Stupanje na snagu ovoga zakona je SUPROTNO interesu Republike Hrvatske da se štiti njezin pravni poredak. Slijedom toga, smatram da su ovim zakonom ostvareni uvjeti ugrožavanja i građana i pravnog poretka RH. - članak 47 ZZP - komentar: Navedene izmjene su direktno kršenje Ustava RH te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Osim toga ovim Zakonom se krši Rezolucija 2361 Vijeća Europe: točka 7.3.1. i 7.3.2. - članak 47 ZZP - komentar: predložene mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH (čl. 21, čl. 22, čl. 23, čl. 24, čl. 25, čl. 29 i čl. 31). Ministru zdravstva se ne može predati uloga da može “narediti posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti:” što je samovolja jednog čovjeka da određuje slobodu rada, života i kretanja svih građana. - Zabrana kretanja osoba je povreda čl. 32 Ustava RH - Izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru - samoizolacija, predstavlja povredu čl. 22 Ustava RH - Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat, što je protuustavno i protivno načelu zakonitosti, prema čl. 22 Ustava RH. - Narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osobama koje su profesionalno izložene riziku je povreda čl. 23 Ustava RH Cjepiva priznata unutar EU su eksperimentalna te su liječnički i znanstveni pokus. Opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni, što znači da predložene mjere potiču zarazu jer se cijepljenima dopušta da ju šire bez opreza i odgovornosti. Osobe koje su preboljele corona virus imaju trajan imunitet te ih je protuustavno prisiljavati na ograničavanje zadovoljenja životnih potreba, slobode kretanja i rada. Ako je već potrebno testiranje, test treba biti neinvazivan (iz usta a ne iz nosa), pouzdan i ispitan. Predložene mjere ugrožavaju rad i život građana, ugrožavaju sve aspekte korištenja javnih ustanova i institucija (od obrazovanja, do liječenja) a time ugrožavaju i gospodarski i društveni razvoj Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 Dubravka Biondić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Izričito sam protiv donošenja ovoga Zakona. Čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, daju ovlasti ministru koji može “narediti posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti:” što je samovolja jednog čovjeka da određuje slobodu rada i kretanja svih građana. Službenim dokumentima Europskog parlamenta i Vijeća Europe sadržana je svrha i namjena uvođenja covid potvrda na području EU, a to je prvenstveno olakšavanje pograničnog kretanja između članica EU, te smjernice za njezinu upotrebu, a to su prvenstveno zaštita ljudskih prava i zaštita od diskriminacije. Dakle nikako u svrhu ograničavanja kretanja i prava na rad, pristupu građana državnim i javnim institucijama i obavljanju osnovnih životnih potreba. Tako su Rezolucijom Vijeća Europe 2361(2021) od 27. siječnja 2021. godine, dane smjernice zemljama članicama u vezi cjepiva protiv Covid 19, sa pravnim i praktičnim razmatranja o njegovoj namjeni i upotrebi. Tako u navedenoj Rezoluciji, između ostalog, stoji: 7.3.1 osigurati da su građani obaviješteni da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne podliježe političkom, društvenom ili drugom pritisku da se cijepi ako to ne želi učiniti; 7.3.2 osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenih rizika ili zbog toga što se ne želi cijepiti. Link na Rezoluciju 2361(2021) https://pace.coe.int/en/files/29004/html U dokumentu Uredba (eu) 2021/953 europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2021.godine o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19, u čl. 20. stoji: "Izdavanje potvrda u skladu s ovom Uredbom ne bi smjelo dovesti do diskriminacije na temelju posjedovanja određene kategorije potvrde" U čl. 36. također stoji: "Potrebno je spriječiti izravnu ili neizravnu diskriminaciju osoba koje nisu cijepljene, na primjer iz medicinskih razloga, jer nisu u ciljnoj skupini za koju je cjepivo protiv bolesti COVID-19 trenutačno dostupno ili dopušteno, kao što su djeca, ili jer još nisu imale priliku cijepiti se ili su pak izabrale da se neće cijepiti. Stoga posjedovanje potvrde o cijepljenju ili posjedovanje potvrde o cijepljenju u kojoj je navedeno cjepivo protiv bolesti COVID-19 ne bi smjelo biti preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje ili za korištenje usluga prekograničnog prijevoza putnika, na primjer zrakoplovom, vlakom, autobusom ili brodom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom. Nadalje, ovu se Uredbu ne može tumačiti kao da se njome uspostavlja pravo ili obveza cijepljenja." Također je iz čl. 61. vidljivo koji je CILJ upotrebe covid potvrda: "S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno olakšavanje ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije tijekom pandemije bolesti COVID-19 uvođenjem okvira za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih COVID-19 potvrda o cijepljenju osobe protiv bolesti COVID-19, rezultatu njezina testiranja ili preboljenju bolesti COVID-19, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja. A u čl. 62. govori se o dužnostima pri provedbi Uredbe o upotrebi covid potvrda: "Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na jednakost pred zakonom i nediskriminaciju, slobodu kretanja i pravo na djelotvoran pravni lijek. Pri provedbi ove Uredbe države članice dužne su poštovati Povelju." Link na Uredbu EP 2021/953 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/HR/TXT/? uri=CELEX%3A32021R0953&cookies=disabled Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
111 DARIJA TADIN-ĐUROVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.), čl. 22. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kad je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.), čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.), čl. 24. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.), čl. 22. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kad je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje SUD. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrarnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 NEREA PALAJS NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ne slažem se s izmjenama i dopunama ovog Zakona jer smatram da se na neadekvatan i ishitren način pokušava izmijeniti ovaj važan zakon. Uskraćujem svoju suglasnost. Osobito se ne slažem s člankom 47. gdje se vrlo neprecizno navodi mjera 12. "druge potrebne mjere". Takva nedefinirana stavka podložna je kasnijim slobodnim interpretacijama koje su potencijalno nepovoljne za građane i mogu dovesti do zloporabe ovlasti. Zakoni trebaju biti jasni i nedvosmisleni kako bi se izbjegla svaka mogućnost manipulacije. Naravno, podržavam sprječavanje širenja zaraznih bolesti i očuvanje zdravlja građana, ali nikako ne podržavam ovaj Nacrt prijedloga zakona jer je vrlo površno i potencijalno štetno sastavljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 Anela Resanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predložene izmjene čl. 69. ZZP-a – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Naime, osobe zaposlene u Državnom inspektoratu najčešće su osobe koje ili nisu pravne struke ili su rijetko pravne struke, tj. uglavnom su osobe drugih struka te nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode odlučuje SUD (a predložene mjere, prema predloženim izmjenama ZZP-a, bio bi ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR i zato su te mjere, iz čl. 69. ZZP-a, – mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode). Sanitarni inspektori nisu sudci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakoga pojedinog građanina. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja temeljnih ljudskih prava i slobode – slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način stvara se parasudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito se spornom smatra mjera koju bi mogli određivati sanitarni inspektori, a koja je predviđena pod toč. 15. – narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera izravna je povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ona predstavljaju medicinski eksperiment i nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole i odobrenja. Ako se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To nije demokracija, nego totalitarizam. Usto, navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja će se kaznena ili prekršajna djela izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje je takve mjere arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji sanitranoga inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije ni pravnik ni sudac, a uvjeti i postupak određivanja te mjere nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim se točno slučajevima, kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela, može izreći takva mjera. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Zoran Novaković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Urianni Merlin NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ovim prijedlogom krše se osnovna ljudska prava i zato ga ne podržavam! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Sanja Gjurčević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i oštro se protivim istim. Ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 Eva Kirchmayer Bilić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Koja znanstvena istraživanja potkrjepljuju svaku od navedenih stavki; molim reference, ako postoje. Molim odbaciti prijedlog u cijelosti. Posljedice ovakvih 'mjera' su za mentalno i psihičko stanje ljudi nesagledive, a o njima nitko ne govori, niti ih istražuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Vesna Brumnić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 47. - komentar: Što znači da će te osnovati karantene (točka br. 2)? Znači li to da će ljudi odvoditi u logore? Za koje ljude će se osnovati karantene? S obzirom da su i kod lava u ZOO vrtu (iako lav ima specifičnu i kompliciranu njušku i nos) napravili bris i našli uzročnik bolesti Covid 19, hoće li i lavovi biti u tima karantenama? Koliko vremena će trajati karantena? Nisu li virusi oduvijek mutirali? Što znači točka broj 4. - zabranu kretanja osoba, odnosno ograničenje kretanja u zaraženim ili neposredno ugroženim područjima? Što to znači? Zabranit će te nam izlazak iz kuće ako u gradu, općini, županiji i državi ima bolesnih od bolesti Covid 19? Znači li to ozakonjivanje zatvaranja (lockdown)? Koliko često to planirate uvoditi? koliko će to zabranjivanje kretanja osoba trajati? Na koje osobe će se to odnositi? Hoće li se smjeti ići kod liječnika? Što će biti dozvoljeno i u kojoj mjeri? Što znači točka 5.: ograničenje ili zabranu prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda? je li riječ o hrani pa će te izazvati nestašicu hrane? Nafta? Gorivo? Lijekovi? Ništa nije specifično navedeno Što znači toča 7.: zabranu uporabe objekata, opreme i prijevoznih sredstava? Koji su to objekti, oprema i prijevozna sredstav? Hoćete li zabraniti ljudima da se voze autobusom? Javnim prijevozom? Međugradskim prijevozom? Zrakoplovima? itd., itd. Što znači točka 8.: izolaciju osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija? Koji je to odgovarajući prostor? Tko ga određuje? Zašto cijepljeni ne moraju, iako su prehlađeni ili im je netko od ukućana u samoizolaciji, ići u samoizolaciju, nego mogu širiti bolest? Samoizolacija je zabrana slobodnog kretanja, a slobodu kretanja prema Ustavu može ograničiti jedino sud Što znači točka 9: Obaveza pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske? Kad idem kod kozmetičara stavlja mi masku za lice? Smijem li s takvom maskom ići po javnim ustanovama, jer to je isto maska za lice? Čemu maske za lice i medicinske maske ako je objavljeno barem 50 znanstvenih radova da maske ne štite? Ljudi bezbroj puta koriste iste maske. Maske diraju prljavim rukama, padnu im na pod. Isto vrijedi za djecu. Prljavim rukama diraju lice. Kakve su ovo mjere? Osoba koja radi npr. u trgovini mora dakle 8 sati imati masku na licu. neće li to izazvati hipoksiju? Disati izdisani zrak? Gdje je tu logika? Istovremeno će političari i dalje moći stajati jedan pokraj drugoga kao sardine, ne nositi maske? Ići na zajedne ručkove, a dok se jede ne možete nositi masku? je li to transparentno? Što znači točka 10: zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja? zabranit će te šetnje? Prosvjede? Referendum? S kojim pravom će te napraviti? Opet kršite Ustav ove zemlje. To ste napravili i prošle godine, ali izbori su održani. Za vrijeme izbora je bolest Covid 19 bila očito na dopustu Što znači točka 11: zabrana ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja? Zabranit će te nam da slavimo obiteljski Božić? Da slavimo rođendane? Da se okupljamo u vlastitom prostoru? Da odlazimo u posjet starim roditeljima? S kojim pravom kršite Ustav i nepovredivost doma? Istovremeno će političari, kao i do sada, moći imati zajedničke ručkove? Što znači - točka 12: Druge potrebne mjere? - Tko ih definira? Što se krije iza ovog pojma? Ovo je izuzetno veliki prostor za malverzacije i kršenje ljudskih prava i sloboda. Ovim se može ograničiti apsolutno sve, tako da se nikako ne slažem s predloženim mjearama. Sve navedne mjere ograničvaju slobodu zajamčenu Ustavom i drugim zakonima, pandemije nema, i mjere su neosnovane. Broj oboljelih se umjetno i na silu pumpa, broj umrlih nije ništa veći nego inače, zdravstevni sustav je od prijeloš i za cijelo ovo vrijeme ga niste upće poboljšali, nego ste ga čak uništili, spriječavate ljude da obavljaju pretrage, maltretirate ih s nepotrebnim testovima, uvjetujete cijepljenje već bolesnih ljudi, nitko nema kontraindikacije za cijepljenje, nisu poznate interakcije tzv. cjepiva i lijekova, ljudi imaju nuspojave na koje se oglušujete i negirate ih (Dr. Markotić se u emisiji Laudato održanoj u studenom 2021. godine čudila kad je čula za nuspojave, tako da očito ne prati statistiku), mogući su smrtni ishodi, ne znate kako tzv. cjepivo utječe na osobe koje već imaju karcinom ili kardiovaskularene bolesti, do nedavno trudnice nisu smjele dobiti ni kapi za nos u ljekarnoj, a sada sugerirate primjenu eksperimentalnih cjepiva; po riječima opet dr. Markotić - cjepivo je eksperimentalno i provodi se ne samo na siromašnoj djeci Afrike i Azije, već i na europskoj i američkoj djeci... Je li policija privela dr. Markotić zbog toga što je svjesna da je ovo eksperiment koji se odvija na našoj djeci? Ne samo da ju nisu priveli nego je ona i dalje član Stožera i voditeljica klinike... Ovo priča, na žalost, nema kraja. Kršite već skoro dvije godine Ustav i brojen druge zakone, maltretirate pučanstvo, plašite pučanstvo, izbacuje stručnjake koji vam ne odgovaraju, igrate vrlo prljavu igru. Zašto testovi koštaju puno puta više od nabavne cijene koja iznosi oko 10 kn? Tko je profitirao od cijene testova? Tko je pandemijski profiter? Što se tiče članka 69: Kako je moguće da sanitarni inspektori ograničavajui zabranjuju kretanje osoba, kad to smije napraviti samo sud? Isto vrijedi i za škole i ostalo? Do kada će te donositi mjere koje su van pameti? Tko se pita kakvo je mentalno stanje naše djece i je li broj suicida narastao? Što znači organizirana karantena? Gdje je to? Logori? Zatvori? Tkoe će organizirati te karantene? za koga če one biti? za necjepljene? Tko smije narediti udaljavanje osobe s određenog radnog mjesta? Koje je to "određeno" radno mjesto? Tko je definirao koja su to određena radnja mjesta? Na koliko dana će pojdina osoba biti udaljena sa svog radnog mjesta? Gdje piše u Kolektivnom ugovoru da smo se dužni cijepiti za pojedino radno mjesto, ili imati negativan test, ili covid putovnicu? Tko smije zabraniti rad osobama koje se ne podvrgnu "propisanim" zdravstvenim pregledima? Koji su to "propisani" zdravstveni preglei? Tko ih određuje? Nije li to prisila koja se kosi i s Ustavom i sa Zakonom o pravima pacijenta? Svaki pacijent ima pravo odbiti određene dijagnostičke postupke. Ovom točkom se ljude prisiljava na provođenje nekih , nama za sada nepoznatih, zdravstvenih pregleda. To je direktno kršenje zakona. Što znači točka 11: narediti provedbu zdravstvenog odgoja osobama iz članka 37.ovoga Zakona? Tko će definirati sadržaj ovog zdravstvenog odgoja? I koji je zapravo sadržaj ovog zdravstvenog odgoja? Što znači da će se ljudima (točka 14.) narediti obavljanje povremenih zdravstvenih pregleda? Koji su to zdravstveni pregledi? Što će se desiti ako netko odbije te preglede u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata? Nije li ovo prisila? Što to znači: "narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti."? Koje su to mjere? Ovdje je mogućnost malverzacije nesaglediva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
119 Sandra Malek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU "15. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku," - ne slažem se s navedenim; nije u redu nikoga tjerati na cjepivo za koje još nisu utvrđene dugoročne posljedice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
120 Vesna Brumnić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, zanima me kako manje od 11.000 umrlih tijekom skoro dvije godine (a za koje nije dokazano da su umrli od bolesti Covid 19 jer nisu napravljene obdukcije) mogu predstavljati prijetnju jednoj zemlji koja ima preko 4 miliona stanovnika? Je li to zaista pandemija? Prema podatcima HZJZ, već godinama, je na 1. mjestu smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, potom od novotvorina, i tri četvrtine svih smrti se odnosi na ove bolesti. Potom slijede bolesti endokrinog sustava, itd. Dakle, bolest Covid 19 čak ne spada ni u prve tri bolesti Podatci se mogu naći na linku: https://www.hzjz.hr/cat/hrvatski-zdravstveno-statisticki-ljetopis/ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
121 MELITA MILENKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažem neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažem da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necijepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim mjestima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Sve fizičke osobe koje su sudjelovale u prijedlogu donošenja Zakona i vršenja prisile nad hrvatskim narodom bit će smatrane odgovorne imenom i prezimenom, a neće se moći sakriti iza kolektivne odgovornosti jer su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima i temeljnim ljudskim slobodama koje su zajamčene osnivačkim ugovorima EU, pristupnim ugvororom RH i načelima Međunarodnog javnog prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 MELITA MILENKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobito spornom smatram mjeru iz čl. 69. koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
123 Glas roditelja za djecu - GROZD NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Primjedbe stručnog tima udruge Glas roditelja za djecu – GROZD (e-mail: info@udruga-grozd.hr) Svjesni smo opasnosti koju nosi širenje bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Poštujemo pravni poredak Republike Hrvatske i htjeli bismo pridonijeti donošenju ispravnih zakona koje će građani i bez potrebe za sankcijama odgovorno poštivati. Covid-19 je nova bolest, pa su načini borbe protiv širenja virusa i te bolesti također novi i dosad nedovoljno znanstveno ispitani. Zato je od ključne važnosti da se strategija borbe protiv širenja virusa i bolesti ne uzima „zdravo za gotovo“ već da postoji OTVORENOST ZA REDEFINIRANJE STRATEGIJE prema znanstvenim i statističkim spoznajama do kojih cijela ljudska civilizacija u međuvremenu dolazi. Prvenstveno zbog nedostatka te otvorenosti, za predloženi zakon se nažalost ne može reći da je ispravan i da će donijeti zdravstvenu i sveukupnu dobrobit hrvatskim građanima, pa čak niti uspješno suzbijati širenje Covida-19, jer se temelji na nizu nedosljednosti i neuvažavanju mnogih znanstvenih činjenica. Želi se ozakoniti rad Stožera kao apsolutnog stručnog autoriteta, koji se do sada oslanjao isključivo na kampanju „Cijepi se!“ i u kojem za sada nema sluha (namjerno zbog nekih interesa ili iz neznanja) za znanstvenike, stručnjake i znanstvene i stručne spoznaje koji ukazuju na probleme i mogli bi donijeti promjene na bolje. Ponavljamo – ako postoji stvarna namjera da se zaštiti život i zdravlje građana, onda treba strategiju kontinuirano redefinirati, prilagođavati i dorađivati sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama o naravi i ponašanju samog virusa i postojećih cjepiva. Zbog „gluhoće“ Stožera i blokade informacija javljaju se sumnje i sve veće nepovjerenje građana, što je vidljivo i iz ove javne rasprave. ZAHTIJEVAMO DA SE, PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O NOVOM ZAKONU, POVEDE ARGUMENTIRANA JAVNA RASPRAVA, NE SAMO NA RAZINI OPĆE JAVNOSTI, VEĆ I NA RAZINI ZNANSTVENE I STRUČNE ZAJEDNICE, ČIJI BI CILJ BIO REDEFINIRANJE STRATEGIJE KOJA BI NA NAJBOLJI NAČIN ZAŠTITILA NAŠE ZDRAVLJE I ŽIVOTE. Neki od važnih aspekata za koje smatramo da ih treba uzeti u obzir u redefiniranju strategije i u izradi samog zakona su sljedeći: 1. Cijepljenje doista smanjuje rizik od prenošenja infekcije, ali u puno manjoj mjeri nego što se na početku mislilo. U jednom od najuglednijih svjetskih znanstvenih časopisa, The Lancet, objavljeno je istraživanje koje je pokazalo da i cijepljeni mogu biti odgovorni za proboje zaraze SARS-CoV-2 virusom jer nose sličan viralni teret kao i necijepljeni: vjerojatnost prenošenja infekcije kod cijepljenih bila je 25%, a kod necijepljenih 38% (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Viruses pokazuje da upravo Spike protein koji se koristi kako bi se cijepljenjem stvorila protutijela protiv SARS-CoV-2 virusa zapravo može spriječiti stvaranje dovoljne količine protutijela, što objašnjava teške simptome bolesti Covid kod nekih cijepljenih osoba, ali i činjenicu da cjepivo često ne štiti od zaraze i teških simptoma (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). Dakle, Covid potvrda prema kojoj se cijepljeni smatraju sigurnima od virusa daje lažnu sigurnost tj. daje „zeleno svjetlo“ širenju virusa. Postavlja se logično pitanje: je li cilj zaista suzbijanje virusa? Ako je cilj suzbijanje virusa, onda bi trebalo jednako testirati (ili ne testirati) cijepljene kao i necijepljene. 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je objavio da su od početka pandemije do listopada 2021. evidentirane 1892 osobe kod kojih je utvrđena reinfekcija, što čini samo 0,54% ukupno oboljelih do sada (https://www.poslovni.hr/hrvatska/hzjz-objavio-broj-ljudi-koji-su-se-dva-puta-zarazili-koronom-4312329). Slične podatke pokazuju i analize u drugim zemljama. Nije logično da se kod cijepljenih „žmiri“ na 20-30% mogućnosti zaraze i daje Covid potvrda na godinu dana, dok se preboljelima koji imaju puno jači i dugotrajniji imunitet daje potvrda na samo pola godine. 3. Istina je da cjepivo u određenoj mjeri smanjuje teške simptome, hospitalizacije i smrtnost. No, zbog slabe učinkovitosti u suzbijanju širenja virusa, osobito novih sojeva, stručnjaci upozoravaju da se ne treba oslanjati na cijepljenje kao na primarnu strategiju. Nedavno istraživanje provedeno u Americi i objavljeno u European Journal of Epidemiology dovelo je do zaključka da treba uključiti druge mjere prevencije, farmakološke i nefarmakološke, uz veliki oprez od stigmatizacije dijela pučanstva (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00808-7). Budući da se teški ishodi zaraze odnose uglavnom na stariju i rizičnu populaciju treba fokus staviti na zaštitu tih skupina (https://narod.hr/koronavirus/dr-kanacki-covid-19-statistika-umrlih-u-rh-treba-li-epidemioloski-cilj-biti-zastita-starijih-osoba). 4. Jednu od uspješnih mogućnosti smanjivanja hospitalizacija i smrti odgovorne institucije u Hrvatskoj uporno ignoriraju ili bez argumentiranog obrazloženja odbijaju, a to je primjena nekih lako dostupnih lijekova (Ivermektin, Hidroksiklorokin i sl.) u liječenju oboljelih od Covida-19 (https://ivmmeta.com/). Ti su lijekovi u nekim zemljama drastično smanjili broj umrlih. Zahtijevamo od odgovornih da ova i slična istraživanja ili argumentirano opovrgnu ili prihvate i počnu s primjenom. Jesu li svjesni da su, ako su ta istraživanja točna, oni odgovorni za mnoge do sada teško oboljele ili preminule kojima se moglo na taj način pomoći? 5. Naposljetku, dolazimo i do pitanja štetnosti cjepiva. Poznato je da djeca i mladi u pravilu prebolijevaju Covid-19 s blagim simptomima i da su teška oboljenja i smrtni ishodi kod njih iznimno rijetki – npr. u Hrvatskoj je od do sada umrlih od Covida-19 samo 0,67% bilo mlađe od 40 godina. Međutim, upravo se na mlade i zdrave radi najveći pritisak, uvjetuje ih se školovanjem i radnim mjestom kako bi se pošto-poto cijepili. Pri tome se znanstveni dokazi o nuspojavama i posljedicama cijepljenja ne čuju u javnosti, a stručnjake koji na njih ukazuju se izbacuje iz javnog prostora. Evo nekih od tih činjenica: 5.1. Sve je više statističkih podataka i svjedočanstava o postojanju nezanemarivih nuspojava, pa čak i smrti cijepljenih osoba (tromboze, embolije, moždani udari, miokarditis, smrt zbog “citokinskih oluja” i sl.). Primjerice, VAERS, sustav izvještavanja o štetnim učincima cjepiva u SAD-u objavio je više od 18.000 prijavljenih smrtnih slučajeva. Da djeca nisu ugrožena bolešću Covid-19, dok cjepivo predstavlja potencijalnu opasnost za njihovo zdravlje i život argumentirano je u znanstvenom radu objavljenom u Toxicology Reports (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X). 5.2. Nisu provedene odgovarajuće analize biodistribucije cjepiva u tijelu čovjeka, kao ni toksikološki učinci cjepiva na pojedina tkiva i organe čovjeka. Postoje istraživanja koja pokazuju da cjepiva mogu djelovati mutageno, odnosno da Spike protein nije inertna molekula koju možemo bez straha unositi u naše tijelo (izravno u obliku proteina ili putem njegove mRNA ili DNA) već da on može štetno djelovati na naše stanice i na naš imunosni sustav (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). 5.3. mRNA cjepiva predstavljaju relativno novu tehnologiju i nedovoljno su ispitana za primjenu na ljudima. Ozbiljne analize pokazuju da nije istina ono što mnogi, čak i znanstvenici, još uvijek vjeruju – da mRNA ne može ući u jezgru stanice i ugraditi se u genom čovjeka. Analiza mRNA koja se nalazi u cjepivima pokazala je da ta mRNA sadrži elemente koji joj omogućuju da koristi stanične mehanizme za retropoziciju mRNA u genom, posebno u genom spolnih stanica, te da se kao takva prenese na sljedeće generacije, tj. na djecu onih koji su se cijepili (https://osf.io/uwx32/). 5.4. Znanost predviđa i ugradnju gena za Spike protein usred gena za neki naš protein, pa kad se taj gen prepiše i prevede u protein, nastaje tzv. hibridni protein, kojega naš imunosni sustav prepoznaje kao strano tijelo i proizvede protutijela na to. To bi moglo objasniti nastajanje autoimunih bolesti nakon cijepljenja, što također nije zanemariva nuspojava. 5.5. U cjepivu se nalaze lipidne nanočestice u koje se „pakira“ mRNA. Premda se lipidne nanočestice već koriste na sličan način za dostavu lijekova u organizam, toksikološke studije su pokazale da takve čestice vrlo lako, nekontrolirano ulaze u tkiva i organe i tamo izazivaju reakcije kakve inače izazivaju stanični otrovi. Primjerice, stanice mogu reagirati oksidativnim stresom koji, ukoliko je doza otrova dovoljno jaka, rezultira oštećenjem genoma, te raznim patološkim promjenama u građi i funkciji tih stanica, tkiva i organa (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074910/). Još nisu napravljene toksikološke studije djelovanja lipidnih nanočestica iz cjepiva na ljudski organizam. 5.6. Jedno od osnovnih pravila u epidemiologiji je da se cijepljenje ne radi u jeku epidemije, nego nakon što se epidemija suzbije, jer se virusi brzo razmnožavaju i pritom u velikom broju nastaju nove varijante virusa prirodnim mutacijama. Neke od tih varijanti su slučajno otporne na cjepivo, pa se mogu još više razmnožiti i proširiti. Njih ne bi bilo, ili bi ih bilo puno manje, da se masovno cijepljenje organizira u vrijeme kada je virus već suzbijen i nema više toliku mogućnost stvaranja novih sojeva. 6. Nažalost se u primjeni cjepiva protiv Covida-19 ne poštuje načelo predostrožnosti koje kaže da dok postoji sumnja u štetnost nekog lijeka, da se taj lijek (ili bilo koja vrsta terapije) ne smije primjenjivati. S obzirom na sve navedeno, kao i s obzirom na činjenicu da proizvođači cjepiva nemaju financijsku odgovornost za oboljenja i smrti uzrokovane cjepivom protiv Covida, odlučno se protivimo represivnim mjerama kojima se bilo koga uvjetuje ili na razne načine prisiljava na cijepljenje, a osobito djecu i mlade. ZAKLJUČNO, ZAHTIJEVAMO REDEFINICIJU STRATEGIJE KOJA BI SE TEMELJILA NA ARGUMENTIRANOJ I POŠTENOJ ZNANSTVENOJ RASPRAVI, STALNOM PRAĆENJU NOVIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH SPOZNAJA TE TRANSPARENTNOJ KOMUNIKACIJI S JAVNOŠĆU, A KOJA BI UKLJUČILA I OVE U TEKSTU NAVEDENE I OBRAZLOŽENE CILJEVE: 1. Jednako tretirati cijepljene i necijepljene osobe u smislu testiranja, a još više u smislu neoptuživanja i neokrivljavanja za bilo kakve pojave vezane uz Covid-19. 2. Preboljelima priznati barem jednaki, ako ne i dugotrajniji covid status od cijepljenih osoba. 3. Ne oslanjati se na cijepljenje kao na jedinu i primarnu strategiju, već uključiti i financirati i druge mjere prevencije i liječenja, farmakološke i nefarmakološke. 4. Fokus staviti na zaštitu starije i rizične populacije 5. Izbjegavati cijepljenje mladih i zdravih osoba, a posebno djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
124 Ivan Matić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Gdje je nestao čovijek, odnosno pacijent, zašto se govori o broju slučajeva oboljelih od bolesti COVID 19? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Vjekoslav Staroveški NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Vaš prijedlog izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Navedeni prijedlog Zakona također ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. Ne slažem se s vašim prijedlogom i vjerujem da će se isti trebao odbaciti u potpunosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
126 Antonela Fridrih NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Zabrana kretanja osoba te osnivanje karantene (članak 47, st 1 i 4, te članak 69, st 1) - molim znanstvene članke i dokaze kojima ćete obrazložiti primjenu ovakvih mjera koji pokazuju učinkovitost istih. Ukoliko takvih znanstvenih članaka nema, ove su stavke neutemeljene i neustavne, te samim time se javno tijelo koje ga predlaže može tužiti zbog povrede Ustava i temeljnih ljudskih prava. Nadalje, molim detaljno objašnjenje članka 69, stavke 17 - koje druge mjere bi bilo potrebno koristiti prilikom zaštite pučanstva? Članak 69, st 15 - narediti cijepljenje nije moguće pošto je cjepivo eksperimentalno i kao takvo ne smije biti obvezno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Vlatka Kos Grabar Robina NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Što znači "12. druge potrebne mjere", "17. narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti"? Po ovome ispada da se može izmisliti sve i svašta. O čemu se ovdje radi, o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ili o oduzimanju temeljnih ljudskih prava? Molim Vas objašnjenje na temelju kojih analiza, studija, istraživanja su donijeti zaključci da će mjere ovdje navedene suzbiti ili smanjiti zarazu? Je li uzeto u obzir da će ove mjere donijeti više problema i štete nego zarazna bolest od koje se treba štititi? Do sada velik broj istraživanja pokazuje da je smrtnost od ovog virusa mala, te za ovakvim drakonskim mjerama nema potrebe, a posebno izmjenama i dopunama zakona, i to po hitnom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
128 Vlatka Kos Grabar Robina NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Slažem se s komentarom kolegice, te molim odgovore i objašnjenja: "U svezi s čl.69 točka 15. Napominjem kako je Ustavom RH, čl. 23 propisano; Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. U ovoj konkretnoj situaciji imunizacija novim neispitanim cjepivom jest znanstveni pokus. Ujedno prinosim pažnji Rezoluciju Vijeća Europe br. 2361, od 27.01.2021.g. prema kojoj treba: „Osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran radi toga što … Nisam suglasna s spomenutim uvođenjem izmjena i dopuna, kao ni s uvođenjem organizirane karantene jer cilj Zakona jest zaštita pučanstva a ne nešto drugo!. Nadalje, trenutna cjepiva uvjetno su odobrena, što znači da nisu ispunjeni potrebni uvjeti sigurnosti, djelotvornosti i kvalitete cjepiva. Citat: "Europska komisija dosad je izdala uvjetno odobrenje za stavljanje u promet za četiri cjepiva protiv bolesti COVID-19 nakon pozitivnih ocjena Europske agencije za lijekove: cjepivo BioNTech/Pfizer odobreno je 21. prosinca 2020. cjepivo Moderna odobreno je 6. siječnja 2021. cjepivo AstraZeneca odobreno je 29. siječnja 2021. cjepivo Janssen (Johnson & Johnson) odobreno je 11. ožujka 2021." Izvor:https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/coronavirus/covid-19-research-and-vaccines/ Nadalje, prinosim pažnji Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o osnivanju Europskog fonda za naknadu žrtvama „cjepiva protiv bolesti COVID-19”- gdje se navodi slijedeće "..budući da je Europska agencija za lijekove već zabilježila oko milijun slučajeva nuspojava nakon injekcije cjepiva protiv bolesti COVID-19: – 435 779 za cjepivo Pfizer BioNTech, – 373 285 za cjepivo AstraZeneca, – 117 243 za cjepivo Moderna, – 27 694 za cjepivo Janssen[1]; B. budući da se ponekad radi o ozbiljnim nuspojavama; budući da je moguće da je, primjerice, nakon cjepiva Pfizer oko 75 000 osoba imalo ozbiljne neurološke posljedice; C. budući da Europska agencija za lijekove navodi da su cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Uniji dovela do smrti oko 5000 osoba: – 4198 za cjepivo Pfizer[2], – 1053 za cjepivo AstraZeneca, – 392 za cjepivo Moderna, – 138 za cjepivo Janssen; D. budući da je Europska komisija dogovorila ugovore o kupnji i nije tražila da farmaceutski laboratoriji preuzmu odgovornost; budući da zastupnici u Europskom parlamentu tijekom pregovora nisu imali pristup ugovorima; 1. traži od Komisije da osnuje Europski fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv bolesti COVID-19; 2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama. Ujedno postavljam pitanje, tko bi u ovom slučaju uvođenja u Zakon snosio u RH odgovornost za izgubljeni ili uništeni život? I tko snosi sada? Zaključno, protivim se uvođenju neustavnih izmjena i dopuna Zakona, segregaciji, diskriminaciji, ucjenama i prisilama." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
129 Vlatka Kos Grabar Robina NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Također me zanimaju odgovori na pitanja kolegice: "Članak 47., 2. osnivanje karantene, - KOMENTAR: Što ovo znači? U slučaju oboljenja dopustite ljudima barem da budu u samoizolaciji u svom domu. Kakve karantene, gdje i zakoga? Što ste zamislili? Molim objašnjenje. Članak 47, 9. obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, - KOMENTAR: u početku ove epidemije, u proljeće 2020. g. sami članovi Stožera civilne zaštite su govorili da maska ne štiti potpuno odnosno iznosili su dvojbe o učinkovitosti nošenja maske kao zaštitne mjere. Zašto se ovo sada želi unijeti u Zakon? Zašto ne ostane na razini preporuke? Članak 69., 4. narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere, - KOMENTAR: zašto ne bismo u slučaju oboljenja samoizolaciju odradili u svom domu? Molim detaljno objašnjenje što se misli pod ovim organiziranim karantenama? Za koga, gdje, na koliko dugo vremena, za koliko ljudi, za koju bolest? Što se ovim želi postići?" "Obzirom da je jedna od mjera "narediti obvezno cijepljenje....", molim dokaz da ste izvršili sva potrebna savjetovanja i da imate odgovor na niže navedena pitanja, te također priložite odgovore na ista. Molim da se na ovaj komentar ne odgovori sa "nismo nadležni", znamo da niste nadležni raditi ispitivanja na terenu, ali ste dužni pribaviti i imati stručne odgovore na ovu problematiku, dakle i na teme pokrivene navedenim pitanjima, obzirom da ste ovim zakonom spremni nekome odriješiti ruke da može za drugoga naložiti obvezno cijepljenje. Jasno je da će ta osoba imati još manje informacija i mogućnosti uopće dobiti konkretne informacije te je s toga na vama da prije no što predložite konkretnu odredbu izvršite sva potrebna savjetovanja i analizu kako biste znali da je tekst odredbe smislen i opravdan, odnosno da primjena iste neće prouzrokovati štetu. Hvala! Traži se dokaz da ste pribavili dokumentaciju, kao i saman dokumentacija, vezana za sljedeće točke: 1. Informaciju o sastavu „cjepiva“ koja se daju našim građanima u svrhu imunizacije protiv bolesti Covid-19 2. Informaciju o sastavu svih „cjepiva“, a na osnovu ovjerene izjave proizvođača kojom pred zakonom jamči da se u „cjepivima“ nalazi samo ono što je navedeno u uputstvu, kao i kontraindikacije i sve neželjene posljedice navedenih „cjepiva“ 3. Kopije orginalnih uputstava iz svih „cjepiva“ 4. odgovor da li u sastavu „cjepiva“ postoje materije koje su zakonom kategorizirane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozivne, ili bilo koje druge kategorije? Ako postoje, precizno navedite koje su 5. odgovor na pitanje koliko dugo traje imunitet kojega pružaju „cjepiva“ te da li ona pružaju i zaštitu od raznih mutiranih sojeva 6. odgovor na pitanje da li proizvođači jamče da su „cjepiva“ koja ste nabavili sigurna te da će „cjepiva“ zaštititi građane od prijenosa virusa SARS-CoV-2 7. odgovor na pitanje da li se u „cjepivima“ nalaze sekvence gena genetski modificiranih organizama i ako se nalaze da li su ta „cjepiva“ uvezena u RH sukladno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima ( NN 126/19 na snazi od 01. 01. 2020.), te Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama 8. informacije o znanstvenim dokazima i istraživanjima da su „cjepiva“ efikasna i sigurna za građane 9. Dokaz o obeštećenju građana Republike Hrvatske za naknadu štete u slučaju povreda eksperimentalnim „cjepivom“ informaciju o znanstvenim studijama ili istraživanjima na osnovu kojih se jasno može vidjeti da „cjepivo“ sprječava transmisiju i širenje zaraze SARS-CoV-2 10. Informaciju o znanstvenim studijama i istraživanjima na osnovu kojih ste donijeli odluku da je sigurno „cijepiti“ građane u tijeku tzv. pandemije 11. Informaciju zašto tijekom epidemije koronavirusa u RH uzrok smrti nije utvrđivan obdukcijom, kako to nalažu u slučajevima epidemije odredbe, recimo, Zakona o zdravstvenoj zaštiti u RH (NN 100/18, 125/19, 147/20 na snazi od 31. 12. 2020.) 12. odgovor na pitanje da li su „cjepiva“ registrirana kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva RH (HALMED). Ako jesu, kada, pod kojim brojevima, potvrdama i koji su pravni subjekti nosioci registracije prometovanja „cjepivima“ odgovor na pitanje koje serije „cjepiva“ po vrstama su dopremljene u RH, kolika je iskorištenost uvezenih vrsta po serijama i vrstama, te kolike su trenutne rezerve, gdje se nalazi i kakvi su uvjeti skladištenja te da li se vodi evidencija o načinu distribucije „cjepiva“ kao i da li se vrši kontrola kvalitete od trenutka nabave do trenutka izdavanja 13. odgovor na pitanje koji je nivo antitijela minimum da bi se smatralo da je postignuta zaštita i da li se utvrđuje nivo antitijela prije davanja druge, i svake slijedeće doze… 14. odgovor na pitanje kako građani mogu provjeriti svoju prijavu nus pojave u Sustavu za nuspojave s obzirom na to da to rade obiteljski liječnici, čak ne svi 15. odgovor na pitanje zašto pacijenti sami biraju „cjepiva“ i zašto ne dobiju uputnicu od obiteljskog liječnika, te da li su sva „cjepiva“ koja građani RH primaju odgovarajuća za putovanja izvan granica RH 16. odgovor na pitanje koji je trenutni nivo prokuženosti, odvojeno: preboljeli necijepljeni, preboljeli „cijepljeni“, i samo „cijepljeni“ i koliki je broj zaraženih i hospitaliziranih „cijepljenih“ građana 17. Dokument o izolaciji SARS-CoV-2 shodno svim Kochovim postulatima s detaljnim informacijama o tom procesu 18. Informacije o znanstvenim studijama ili istraživanjima kojima je utvrđena uzročno-posljedična veza između izoliranog SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
130 Jasna Afrić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 47., 2. osnivanje karantene, - KOMENTAR: Molim objašnjenje što ovo znači? U slučaju oboljenja dopustite ljudima barem da budu u samoizolaciji u svom domu. Molim objašnjenje što ste zamislili, kakve karantene, gdje i za koga? Članak 47., 3. zabrana putovanja u državu u kojoj postoji epidemija bolesti iz stavka 1. ovoga članka, - KOMENTAR: Na temelju čega bi se donijela ovakva zabrana? Kolikih razmjera mora biti epidemija u nekoj državi da biste nam zabranili putovanja? Osobno mi je u redu da se putnici testiraju prije putovanja tako da se zaraza ne prenosi iz države u državu. Ali, smatram da je pretjerano davati ovlasti određenom ministru da nam zabranjuje putovanja. Mnogi od nas imaju obitelj i prijatelje u susjednim zemljama ili drugim zemljama Europske unije, pa i dalje širom svijeta. Molim Vas, nemojte nam to činiti. Članak 47, 9. obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, - KOMENTAR: u početku ove epidemije, u proljeće 2020. g. sami članovi Stožera civilne zaštite RH su govorili da maska ne štiti potpuno odnosno iznosili su dvojbe o učinkovitosti nošenja maske kao zaštitne mjere. Zašto se ovo sada želi unijeti u Zakon? Zašto ne ostane na razini preporuke? Zašto se na temelju članka 47. daju toliko velike ovlasti ministru (nije određeno ministru kojeg ministarstva?) na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Smatram da su to prevelike ovlasti za jednog ministra. Članak 69., 1. zabraniti kretanje osobama za koje se utvrdi ili sumnja da boluju od određenih zaraznih bolesti, - KOMENTAR: Molim da se definira što je to sumnja i koliki odnosno koji joj je djelokrug. Je li svatko sumnjiv dok ne dokaže kroz Covid potvrdu da je zdrav? A nije li svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja? Čini mi se da svi unaprijed postajemo sumnjivi umjesto da smo nevini. A zašto se ne testiraju samo simptomatske osobe i one koje su bile u doticaju s oboljelima? Dakle, ako sanitarni inspektor samo posumnja u nekoga od građana RH, može mu zabraniti kretanje? A na temelju čega će sanitarni inspektor posumnjati u nekoga? Članak 69., 4. narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere, - KOMENTAR: Osobe koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere mogu biti zdrave, a Vi biste ovlastili nadležnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata da ih stavili u organiziranu karantenu? Na temelju čega? Samo zato što netko ne poštuje mjere odnosno nema Covid potvrdu ili je ne pokazuje prilikom ulaska u državne i javne službe odnosno određene prostore kako navodite? Nije li to uistinu preteška i prestroga kazna? A što ako je ta osoba potpuno zdrava? Dakle, sanitarni inspektor ne utvrđuje je li osoba zdrava ili ne, nego samo na temelju njezinog nepoštivanja mjera naređuje njezino stavljanje u organiziranu karantenu? Potencijalno zdrave osobe? Nije li to uistinu previše? Pa, ako već uvodite Covid potvrde kao posebne mjere, dovoljno je osobama koje nemaju Covid potvrdu reći ili narediti da se udalje iz državnih i javnih prostora odnosno određenih prostora kako navodite i za nepoštivanje naredbe odrediti razumnu novčanu kaznu (iako osobno nisam čak niti za ovo jer ne podržavam uvođenje Covid potvrda). Prema mom osobnom mišljenju nikakva organizirana karantena ne dolazi u obzir zbog nepoštivanja mjera odnosno za ne posjedovanje ili ne predočavanje Covid potvrde! Pa nećete valjda zdrave ljude zatvarati u organizirane karantene jer ne poštuju propisane mjere?! U slučaju dokazanog oboljenja, neka nam se dopusti samoizolacija u svom domu. Molim detaljno objašnjenje što se misli pod ovim organiziranim karantenama? Za koga, gdje, na koliko dugo vremena, za koliko ljudi, za koju bolest? Što se ovim želi postići? Smatram da nije u redu ovako stroge, a potpuno nejasne stvari unositi u Zakon. Ne slažem se s ovim stavkom te predlažem njegovo brisanje. Članak 69., 5. narediti izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, - KOMENTAR: Zašto se sanitarnom inspektoru daje ova ovlast? Na temelju čega? Jesu li sanitarni inspektori doktori medicine i specijalisti epidemiologije, pa da mogu izricati ovakve mjere nekome? Jedino što bi bilo u redu je da samo doktori epidemiolozi imaju pravo nakon ustanovljenja određene bolesti odrediti osobi mjeru samoizolacije u vlastitom domu do ozdravljenja. Ništa drugo osim toga ne bi bilo u redu. Članak 69., 14. narediti obavljanje povremenih zdravstvenih pregleda, - KOMENTAR: Testiranje iz nosnica dva puta tjedno kroz neodređeno dugo vremensko razdoblje nije povremeni nego učestali zdravstveni pregled s nepoznatim posljedicama na sluznicu odnosno unutrašnjost nosnica. Tko snosi odgovornost za ovu mjeru? Odgovornost za određenu mjeru bi trebao snositi odnosno preuzimati onaj tko je nameće. Članak 69., 15. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku, - KOMENTAR: Molim detaljno objašnjenje što ovo znači i na temelju čega se sanitarnom inspektoru daje ova ovlast. Nije li ovo zapravo obvezno cijepljenje za određene profesije? Na temelju čega će sanitarni inspektor donijeti ovakvu naredbu? Osobno se u potpunosti ne slažem s ovim stavkom te predlažem njegovo brisanje. Smatram da se u cijelom Članku 69. prevelike ovlasti daju nadležnim sanitarnim inspektorima Državnog inspektorata te se osobno ne slažem s donošenjem ovako strogih, a opet tako slabo definiranih naredbi, u rukama jedne osobe odnosno nadležnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 Dubravka Biondić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je dosad predstavljao jednostrano mišljenje jer nije sastavljen od znanstvenika i medicinara iz šireg znanstvenog kruga, niti je postojala unutar Stožera rasprava o opasnostima prenošenja Covid 19 od strane cijepljenih i od strane onih koji posjeduju Covid potvrde. Stožer civilne zaštite direktno sudjeluje u povećavanju širenja zaraze bolesti COVID-19 jer uvjetuje davanje prava (radnih, zdravstvenih, poduzetničkih, građanskih, itd) i slobode, upravo s onim mjerama koje pojačavaju širenje zaraze bolesti COVID-19, a to su Covid potvrde i cijepljenje: - potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva - cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni - zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih - znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i jak. najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. Uvesti novu sigurnosnu mjeru koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore značilo bi onemogućiti građanima život, rad, poduzetništvo, liječenje i skrb iako ti isti građani plaćaju i zdravstveno osiguranje, doprinose i porez da bi osigurali stabilnost državnog aparata i usluga (zdravstvenih i socijalnih). Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Postavka da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 nije točna jer recentni službeni podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID- 19, a koji su većinom cijepljeni. PRILOG Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode: 1. One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents, by Jie Zhang, Hao Lin, Beiwei Ye, Min Zhao, Jianbo Zhan, et al. Clinical Infectious Diseases, October 5, 2021. 2. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021. 3. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021. 4. Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, by Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon, MedRxiv, June 5, 2021. 5. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection, by Ariel Israel, Yotam Shenhar, Ilan Green, Eugene Merzon, Avivit Golan-Cohen, Alejandro A Schäffer, Eytan Ruppin, Shlomo Vinker, Eli Magen. MedRxiv, August 22, 2021. 6. Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, by Ellie Ivanova, Joseph Devlin, et al. Cell, May 2021. 7. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans, by Jackson S. Turner, Wooseob Kim, Elizaveta Kalaidina, Charles W. Goss, Adriana M. Rauseo, Aaron J. Schmitz, Lena Hansen, Alem Haile, Michael K. Klebert, Iskra Pusic, Jane A. O’Halloran, Rachel M. Presti, Ali H. Ellebedy. Nature, May 24, 2021. 8. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells, by Kristen W. Cohen, Susanne L. Linderman, Zoe Moodie, Julie Czartoski, Lilin Lai, Grace Mantus, Carson Norwood, Lindsay E. Nyhoff, Venkata Viswanadh Edara, et al. MedRxiv, April 27, 2021. 9. Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees, by N Kojima, A Roshani, M Brobeck, A Baca, JD Klausner. MedRxiv, July 8, 2021. 10. Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine, by Suhas Sureshchandra, Sloan A. Lewis, Brianna Doratt, Allen Jankeel, Izabela Ibraim, Ilhem Messaoudi. BioRxiv, July 15, 2021. 11. mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status, Jason Neidleman, Xiaoyu Luo, Matthew McGregor, Guorui Xie, Victoria Murray, Warner C. Greene, Sulggi A. Lee, Nadia R. Roan. BioRxiv, July 29, 2021. 12. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Hastie, et al., Science, January 6, 2021. 13. Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection, by Anu Haveri, Nina Ekström, Anna Solastie, Camilla Virta, Pamela Österlund, Elina Isosaari, Hanna Nohynek, Arto A. Palmu, Merit Melin. MedRxiv, July 16, 2021. 14. Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time, by Eamon O Murchu, Paula Byrne, Paul G. Carty, et al. Rev Med Virol. 2021. 15. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy, by Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek. The Lancet, July 27, 2021. “ 16. Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants, by Bijaya Kumar Mishra, Debdutta Bhattacharya, Jaya Singh Kshatri, Sanghamitra Pati. MedRxiv, July 19, 2021. 17. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel, by Yair Goldberg, Micha Mandel, Yonatan Woodbridge, Ronen Fluss, Ilya Novikov, Rami Yaari, Arnona Ziv, Laurence Freedman, Amit Huppert, et al.. MedRxiv, April 24, 2021. 18. Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection, by Asgar Ansari, Rakesh Arya, Shilpa Sachan, Someshwar Nath Jha, Anurag Kalia, Anupam Lall, Alessandro Sette, et al. Front Immunol. March 11, 2021. 19. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2, by Claudia Gonzalez, Carla Saade, Antonin Bal, Martine Valette, et al, MedRxiv, May 11, 2021. 20. Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection, by Nina Le Bert, Hannah E. Clapham, Anthony T. Tan, Wan Ni Chia, et al, Journal of Experimental Medicine, March 1, 2021. 21. SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells, Jae Hyung Jung, Min-Seok Rha, Moa Sa, Hee Kyoung Choi, Ji Hoon Jeon, et al, Nature Communications, June 30, 2021. 22. Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination, by Alice Cho, Frauke Muecksch, Dennis Schaefer-Babajew, Zijun Wang, et al, BioRxiv, et al, BioRxiv, July 29, 2021.(newest version) 23. Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals, by Carmen Camara, Daniel Lozano-Ojalvo, Eduardo Lopez-Granados. Et al., BioRxiv, March 27, 2021. 24. COVID-19 natural immunity: Scientific Brief. World Health Organization. May 10, 2021. 25. SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, by Stefan Pilz, Ali Chakeri, John Pa Ioannidis, et al. Eur J Clin Invest. April 2021. 26. Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population, by Jia Wei, Philippa C. Matthews, Nicole Stoesser, et al, MedRxiv, July 5, 2021. 27. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), by Victoria Jane Hall, FFPH, Sarah Foulkes, MSc, Andre Charlett, PhD, Ana Atti, MSc, et al. The Lancet, April 29, 2021. 28. SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands, by Maria Skaalum Petersen, Cecilie Bo Hansen, Marnar Fríheim Kristiansen, et al, Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 8, August 2021. 29. Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive PCR Test Results for SARS-CoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar, by Roberto Bertollini, MD, MPH1; Hiam Chemaitelly, MSc2; Hadi M. Yassine. JAMA Research Letter, June 9, 2021. 30. Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection, by Puya Dehgani-Mobaraki, Asiya Kamber Zaidi, Nidhi Yadav, Alessandro Floridi, Emanuela Floridi. Clinical Immunology, September 2021. 31. Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning by Steven R Gundry Originally published 8 Nov 2021 Circulation. 2021;144:A10712. 32. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections by Sivan Gazit, MD MA1,2*; Roei Shlezinger, BA1; Galit Perez, MN MA2 ; Roni Lotan, PhD2; Asaf Peretz, MD1,3; Amir Ben-Tov, MD1,4; Dani Cohen, PhD4 ; Khitam Muhsen, PhD4 ; Gabriel Chodick, PhD MHA2,4; Tal Patalon, MD1,2 https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415; 33. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the- prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf 34. https://www.medincell.com/wp-content/uploads/2021/03/Clinical_Safety_of_Ivermectin- March_2021.pdf 35., "Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win today's battle against COVID-19?" R. Derwand, M. Scholz Medical Hypotheses 142 (2020), 109815 36. "COVID-19 outpatients - early risk-stratified treatment with zinc plus low dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study", Scholz, M.; Derwand, R.; Zelenko, V., International Journal of Antimicrobial Agents 56 (2020), 106214 37. Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection, Peter A. McCullough, Ronan J.Kelly, Gaetano Ruocco, Edgar Lerma, James Tumlin, Kevin R.Wheelan, Nevin Katz, Norman E.Lepor, Kris Vijay, Harvey Carter, Bhupinder Singh, Sean P.McCullough, Brijesh K.Bhambi, Alberto Palazzuoli, Gaetano M.De Ferrari, Gregory P.Milligan, TaimurSafder, Kristen M.Tecson,Harvey A.Risch, The American Journal of Medicine 134 (2020), 16-22 38. ."Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19)", Peter A. McCullough, Paul E. Alexander, Robin Armstrong, Cristian Arvinte, Alan F. Bain, Richard P. Bartlett, Robert L. Berkowitz, Andrew C. Berry, Thomas J. Borody, Joseph H. Brewer, Adam M. Brufsky, Teryn Clarke, Roland Derwand, Alieta Eck, John Eck, Richard A. Eisner, George C. Fareed, Angelina Farella, Silvia N. S. Fonseca, Charles E. Geyer, Jr., Russell S. Gonnering, Karladine E. Graves, Kenneth B. V. Gross, Sabine Hazan, Kristin S. Held, H. Thomas Hight, Stella Immanuel, Michael M. Jacobs, Joseph A. Ladapo, Lionel H. Lee, John Littell, Ivette Lozano, Harpal S. Mangat, Ben Marble, John E. McKinnon, Lee D. Merritt, Jane M. Orient, Ramin Oskoui, Donald C. Pompan, Brian C. Procter, Chad Prodromos, Juliana Cepelowicz Rajter, Jean-Jacques Rajter, C. Venkata S. Ram, Salete S. Rios, Harvey A. Risch, Michael J. A. Robb, Molly Rutherford, Martin Scholz, Marilyn M. Singleton, James A. Tumlin, Brian M. Tyson, Richard G. Urso, Kelly Victory, Elizabeth Lee Vliet, Craig M. Wax, Alexandre G. Wolkoff, Vicki Wooll, Vladimir Zelenko; Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 517-530 39. "Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection", Brian C. Procter, Casey Ross, Vanessa Pickard, Erica Smith, Cortney Hanson, Peter A. McCullough. Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 611-614 40. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Published 02 November 2021) 41. Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, (November 7, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3963606 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3963606 42. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan , Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich , Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmere; International Consortium Of Scientists In Life Sciences (ICSLS) [NOV 2020 - JAN 2021] 43. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant. The Lancet volume 2, issue 7, e279-e280, july 01, 2021 44. https://www.halmed.hr/COVID-19/Informacije-o-odobrenim-cjepivima/ 45. https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisory- committee/2021-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee 46. https://www.hzjz.hr/periodicne-publikacije/ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
132 bozo duderija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU čl. 69. točka 4. pojam organizirane karantene nije prihvatljiv, jer nadležni inspektor može zlouporabiti ovlast, krivo procijeniti, načiniti proceduralnu grešku, građanin mora imati pravo žalbe na odluku uz hitno rješavanje žalbe u roku 24 sata višeg nadležnog tijela, ako je inspektor pogrešno optužio ili djelovao po lažnoj optužbi ili prijavi, jer zbog npr. izdanog naređenja, praktički policija bi trebala prisilno odvesti osobu što je nepotrebno i čista prisila, gdje je procedura, ovo je neprovedivo točka 17. narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. [ovakve druge mjere koje diraju u temeljne građanske slobode, prava na kretanje, prava na slobodan izbor, pravo na priziv savjesti, socio-ekonomsku slobodu, i ostalih temeljnih sloboda, bez stručne javne rasprave svih aktera pro i contra ostale mjere ne smiju izglasati bez 2/3 saborske većine, jer se tiče temeljnih sloboda u demokratskom društvu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
133 bozo duderija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU čl. 47. sadrži mnogo problematičnih točkama koje zadiru u mnogo građanskih sloboda, bez stručne javne rasprave svih aktera pro i contra ove mjere ne smiju izglasati, je brzo guranje promjena zakona bez jasne rasprave i čvrstih empiričkih dokaza gazi građansku slobodu jer se ovim može donijeti diskriminacija zbog nečije greške. točka 2. osnivanje karantene [ovdje je samo paušalno izneseno, što kako gdje nema pojedinosti, jer ovo može generirati problematične reperkusije i čak diskriminaciju, jer bez jasno definiranja i jasnog ograničavanja lako pređe u zlouporabu] točka 6. obvezno sudjelovanje zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba, privatnih zdravstvenih radnika i fizičkih osoba u suzbijanju bolesti [ovdje je problematično što tjerate praktički sve zdravstvene ustanove, privatnih zdravstvenih radnika i fizičkih osoba u suzbijanje bolesti, praktički bilo koja osoba, bez da ste naveli da li to sudjelovanje uključuje novčanu naknadu i druge troškove koji proizlaze iz toga, koga se oslobađa te obveze, nisu postavljene granice.] točka 7. zabranu uporabe objekata, opreme i prijevoznih sredstava, [nema detalja što kako gdje, je li odredba uključuje novčanu naknadu, kompezaciju, naknada štete, nedovoljno definirano, takve stvari moraju biti ugrađene u zakon da ne bude kasnije zlouporaba, tužbi za naknadu štete i slično,] Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
134 Marijana Kušen NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Na znanje i ravnanje Započeo Nurnberg 2 - Zločin protiv čovječnosti! Potpuna blokada glavnih medija / VIDEO Povratka više nema, održano je prvo ročište, slijedi, drugo, treće...koliko će trajati suđenje ovisi o sucima. A malo ih je poštenih. No, važno da je započelo i mora se završiti, a završiti će se pobjedom istine nad laži, dobra nad zlom, svjetla nad tamom. Suđenje u Njemačkoj važno je za cijelu Europu, za svijet. Sudi se zločincima za Zločin protiv čovječnosti, genocid, istrebljenje populacije Svi glavni mediji u vlasništvu Židova cionista, aktualna vlast, korumpirani epidemiolozi na sve moguće načine pokušali su dezauvirati, kompromitirati dr. Fuellmicha sa ciljem da se spriječi početak suđenja, prvo ročište, suđenje koje mnogi nazivaju Nurnberg II. Dr.Reiner Fuellmich stigao je u ponedjeljak 21.11. 2021. na prvo ročište, bez maske. Stavljanje maske na lice bio bi čin koji bi ga u startu diskreditirao, čin koji bi nahranio novinare lešinare, čin na kojem bi poentirali režimski mediji. Sav naglasak, umjesto na PCR, glavni mediji bacili su na Feullnichovo nepoštivanje suda (iako je donio liječničku potvrdu koja ga slobađa nošenja maske) jer se na prvom ročištu pojavio bez maske. Zapamtite: svi političari, javne ličnosti, sportaši, novinari... koji pred TV kamerama nose maske podržavaju globalističku diktaturu, fašističku elitu i rade u njihovom interesu, a protiv vlastitog naroda. To je važno shvatiti. Maska je znak pokornosti, a ne zaštita od virusa! Paralelno, u Parizu je započelo suđenje protiv novonormalne elite zbog uvođenja obveznog cijepljenja (o tome mediji ništa ne obavještavaju iako su obaviješteni o početku suđenja), u Americi Sud je odbacio Bidenov mandat obveznog cijepljenja, 20 saveznih država također je odbacilo obvezno cijepljenje, vojska i policija ne žele cijepiti, a to je jako važno. u Austriji je također jedan sud srušio mandat obveznog cijepljenja, isto se događa u Portugalu, Danskoj . U Španjolskoj, ne jedan sud, već Ustavni sud zabranio je obvezno cijepljenje... Jeste li to pročitali u glavnim medijima? Naravno da niste. Ali hoćete kad shvate da je gotovo. Tek će onda postati zanimljivonjihovo izvještavanje. Preko tisuću odvjetnika, deset tisuća medicinskih stručnjaka na čelu s dr. Reinerom Fuellmichom pokrenulo je pravni postupak protiv CDC-a, WHO-a i Davos grupe za zločine protiv čovječnosti. Fuellmich i njegov tim naglasak će na pogrešan PCR test i nalog liječnicima da svaku smrt od komorbiditeta označe kao smrt od Covida kao prijevaru. Na lažnom PCR-u počiva sva prijevara: lockdowni, ograničavanje kretanja, ponižavanje, psihičko maltretiranje, zatvaranje umirovljeničkih domova, broj zaraženih... Lažni PCR test temelj je tužbe kojeg dr. Fuellmich želi srušiti. Kad se sruši temelj pada i kuća. PCR nikada nije bio dizajniran za otkrivanje patogena i 100% je pogrešan u 35 ciklusa. Svi PCR testovi koje nadzire CDC postavljeni su na 37 do 45 ciklusa. U Francuskoj čak na 50 ciklusa. CDC priznaje da testovi tijekom 28 ciklusa nisu dopušteni za pozitivan pouzdan rezultat. Samo to poništava više od 90% navodnih slučajeva covid-a/"infekcija" praćenih korištenjem ovog pogrešnog testa. Uz pogrešne testove i lažne smrtovnice, samo “eksperimentalno” cjepivo je u suprotnosti s člankom 32. Ženevske konvencije. Prema članku 32. Ženevske konvencije IV iz 1949., zabranjeni su “sakaćenje i medicinski ili znanstveni eksperimenti koji nisu potrebni zbog liječenja zaštićene osobe”. Prema članku 147., provođenje bioloških pokusa na zaštićenim osobama teška je povreda Konvencije. Paralelno, započelo je suđenje u Parizu “Eksperimentalno” cjepivo krši svih 10 Nürnberških kodeksa koji predviđaju smrtnu kaznu za one koji žele prekršiti ove međunarodne zakone. “Cjepivo” ne ispunjava sljedećih pet zahtjeva da bi se smatralo cjepivom i po definiciji je medicinski “eksperiment” i ispitivanje: Pruža imunitet na virus Ovo je genska terapija koja "propušta" koja ne daje imunitet na Covid i tvrdi da smanjuje simptome, a ipak je dvostruko cijepljeno, sada je 60% pacijenata kojima je potrebna hitna pomoć ili intenzivna intenzivnost s covid infekcijama. Štiti primatelje od dobivanja virusa. Ova genska terapija ne osigurava imunitet i dvostruko cijepljeni još uvijek mogu uhvatiti i širiti virus. Smanjuje smrtnost od infekcije virusom Ova genska terapija ne smanjuje smrtnost od infekcije. Umrli su i dvostruko cijepljeni zaraženi Covidom. Smanjuje cirkulaciju virusa. Ova genska terapija još uvijek dopušta širenje virusa jer nudi nulti imunitet na virus. Smanjuje prijenos virusa Ova genska terapija još uvijek dopušta prijenos virusa jer nudi nultu imunost na virus. Ponovimo i kršenja Nürnberškog kodeksa su kako slijedi: Nürnberški kod br. 1: Dobrovoljni pristanak je neophodan Niti jedna osoba ne smije biti prisiljena na medicinski pokus bez informiranog pristanka. Mnogi mediji, političke i nemedicinske osobe govore ljudima da učine injekciju. Ne nude informacije o štetnim učincima ili opasnostima ove genske terapije. Sve što čujete od njih je – “sigurno i učinkovito” i “koristi su veći od rizika”. Zemlje koriste izolaciju, prisilu i prijetnje kako bi prisilile ljude da uzmu ovo cjepivo ili da im se zabrani sudjelovanje u slobodnom društvu pod mandatom Putovnice za cjepivo ili Zelene propusnice. Tijekom suđenja u Nürnbergu čak su i mediji procesuirani, a članovi su osuđeni na smrt zbog laganja javnosti, zajedno s mnogim liječnicima i nacistima koji su proglašeni krivima za zločine protiv čovječnosti. Nürnberški kod br. 2: Prinos plodnih rezultata koji se ne mogu nabaviti na druge načine Kao što je gore navedeno, genska terapija ne zadovoljava kriterije cjepiva i ne nudi imunitet na virus. Postoje i drugi medicinski tretmani koji daju plodne rezultate protiv Covida kao što su ivermektin, vitamin D, vitamin C, cink i ojačani imunološki sustavi za gripu i prehladu. Nürnberški kod br. 3: Temeljni eksperimenti na rezultatima pokusa na životinjama i prirodnoj povijesti bolesti Ova genska terapija preskočila je testiranje na životinjama i otišla ravno na pokuse na ljudima. U istraživanju mRNA koje je Pfizer koristio – kandidatsku studiju o mRNA s majmunima rezus makakija koristeći mRNA BNT162b2 i u toj studiji su svi majmuni razvili upalu pluća, ali su istraživači smatrali da je rizik nizak jer su to bili mladi zdravi majmuni od 2-4 godine. Izrael je koristio Pfizer, a Međunarodni sud je prihvatio zahtjev za 80% primatelja koji imaju upalu pluća zbog ubrizgavanja ove genske terapije. Unatoč ovom alarmantnom razvoju, Pfizer je nastavio razvijati svoju mRNA za Covid bez testiranja na životinjama. Nürnberški kod #4: Izbjegnite sve nepotrebne patnje i ozljede Od uvođenja eksperimenta i na popisu u CDC VAERS sustavu izvješćivanja u Americi je prijavljeno preko 10.000 smrtnih slučajeva i preko 300 000 ozljeda od cjepiva (samo 1%). U EU je prijavljeno više od 28.000 smrtnih slučajeva i preko 2.600.000 ozlijeđenih, od toga 50% teško. Ovo je teško kršenje ovog kodeksa. toliko učinkovito Nürnberški kod br. 5: Eksperiment se ne provodi ako postoji razlog za pretpostavku da će se dogoditi ozljeda ili smrt Vidi #4, na temelju medicinskih podataka utemeljenih na činjenicama ova genska terapija uzrokuje smrt i ozljede. Prošla istraživanja mRNA također pokazuju nekoliko rizika koji su zanemareni za ovaj trenutni pokusni genski eksperiment. Studija iz 2002. o proteinima SARS-CoV-1 pokazala je da oni uzrokuju upalu, imunopatologiju, krvne ugruške i ometaju ekspresiju angiotenzina 2. Ovaj eksperiment prisiljava tijelo da proizvodi ovaj šiljasti protein nasljeđujući sve te rizike. Nürnberški kod #6: Rizik nikada ne smije premašiti korist Covid-19 ima stopu oporavka od 98-99%. Ozljede od cjepiva, smrti i štetne nuspojave genske terapije mRNA daleko premašuju ovaj rizik. SAD i EU zabranile su korištenje “propuštajućih” cjepiva za upotrebu u poljoprivredi zbog studije Marek Chicken koja pokazuje da se pojavljuju “vrući virusi” i varijante... čineći bolest još smrtonosnijom. Ipak, CDC je to zanemario za ljudsku upotrebu, znajući u potpunosti da postoji rizik od novih smrtonosnijih varijanti koje proizlaze iz nepropusnih cijepljenja. CDC je potpuno svjestan da uporaba cjepiva koja ne propušta vodu olakšava pojavu vrućih (smrtonosnijih) sojeva. Ipak, oni su to zanemarili kada su ljudi u pitanju Nürnberški kod br. 7: Pripreme se moraju izvršiti čak i protiv daleke mogućnosti ozljede, invaliditeta ili smrti Nije bilo nikakvih priprema. Ova genska terapija preskočila je ispitivanja na životinjama. Vlastita klinička ispitivanja faze 3 na ljudima farmaceutskih tvrtki neće se završiti do 2022./2023. Ova su cjepiva odobrena u skladu sa Zakonom o samo hitnoj uporabi i nametnuta dezinformiranoj javnosti. NISU odobreni od strane FDA. Nürnberški kod br. 8: Eksperiment moraju provoditi znanstveno kvalificirane osobe Političari, mediji i akteri koji tvrde da je ovo sigurno i učinkovito cjepivo nisu kvalificirani. Propaganda nije medicinska znanost. Mnoga maloprodajna mjesta kao što su Walmart i centri za cjepivo nisu kvalificirani za davanje eksperimentalnih medicinskih genskih terapija neupućenoj javnosti. Nürnberški kod broj 9: Svatko mora imati slobodu da privede eksperiment kraju u bilo koje vrijeme Unatoč negodovanju više od 85.000 liječnika, medicinskih sestara, virologa i epidemiologa - eksperiment se ne završava. Zapravo, trenutno postoje mnogi pokušaji da se promijene zakoni kako bi se nametnula usklađenost s cjepivom. To uključuje obvezno i prisilno cijepljenje. Eksperimentalne 'update' snimke planiraju se svakih 6 mjeseci bez ikakvog pribjegavanja rastućem broju smrtnih slučajeva i ozljeda koje je već prouzročio ovaj eksperiment. Ove 'ažurirane' injekcije će se davati bez ikakvih kliničkih ispitivanja. Nadamo se da će ovo novo Nürnberško suđenje stati na kraj ovom zločinu protiv čovječnosti. Nürnberški kod br. 10: Znanstvenik mora završiti eksperiment u bilo kojem trenutku ako postoji vjerojatni uzrok koji rezultira ozljedom ili smrću Iz statističkih izvještajnih podataka jasno je da ovaj eksperiment rezultira smrću i ozljedama, ali svi političari, farmaceutske tvrtke i takozvani stručnjaci ne pokušavaju spriječiti ovaj eksperiment genske terapije da nanese štetu dezinformiranoj javnosti. VIDEO! Izravni prijenos prvog istražnog odbora zastupnika Republike Poljske u sklopu projekta Nürnberg 2.0 uz nazočnost posebnog gosta dr. Reinera Füllmicha. Odbor su vodili saborski zastupnik Grzegorz Braun i prof. Mirosław Piotrowski, Paweł Skutecki, odvjetnik Jacek Wilk. Među ostalim gostima koji prisustvuju povjerenstvu možete pronaći: odvjetnika Arkadiusza Tetelu, odvjetnika Krzysztofa Łopatowskog i odvjetnika Jarosław Litwin. Prijenos uživo bio je 15. studenog (ponedjeljak). Povratka više nema, održano je prvo ročište, slijedi, drugo, treće...koliko će trajati suđenje ovisi o sucima. A malo ih je poštenih. No, važno da je započeo proces i mora se završiti, a završiti će se pobjedom istine nad laži, dobra nad zlom, svjetla nad tamom. Suđenje u Njemačkoj važno je za cijelu Europu, za svijet. Sudi se zločincima za Zločin protiv čovječnosti, genocid, istrebljenje populacije Ustanite svi, ne bojte se, ignorirajte sve odluke paradržavnog stožera, ne padajte na medijske varijante, ignorirajte zakone paradržavne vlade na čelu sa najvećim EU potrčkom Andrejom Plenkovićem! Hrvatskim narodom upravlja mafijaška paralelna država istog imena, ograničene odgovornosti tzv. Republika Hrvatska d.o.o. za koju nitko nije glasovao. 1991. godine 94,17% hrvatskog naroda glasovalo je za neovisnu Republiku Hrvatsku, a nikakvu d.o.o.! (Izvor: http://istinomprotivlazi.info/component/k2/1246-zapoceo-nurnberg-2-zlocin-protiv-covjecnosti-potpuna-blokada-glavnih-medija-video 29-11-2021) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
135 Danijela Skenderović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Obzirom da u predloženim izmjenama ovog članka zadržavate maske kao jednu od mjera, zanima me na koji način ste izvršili analizu svrsishodnosti navedene mjere? Na koji način ta analiza pobija sljedeće: Pod nazivom Pregled znanstvenih podataka relevantnih za socijalnu politiku COVID-19, Denis G. Rancourt s Ontario Civil Liberties Association (ocla.ca) objavio je radno izvješće na Research Gate pod naslovom „Maske i respiratori ne funkcioniraju“. Provedene su opsežne randomizirane kontrolirane studije (RCT) i pregledi metaanalize RCT studija, koje sve pokazuju da maske i respiratori ne djeluju na sprječavanje bolesti nalik gripi ili respiratorne bolesti za koje se vjeruje da se prenose kapljičnim putem i česticama aerosola. Nadalje, relevantne spoznaje iz fizike i biologije pokazuju da maske i respiratori ne bi niti trebali raditi. Bio bi naime paradoks da maske i respiratori rade, s obzirom na to što je poznato o virusnim respiratornim bolestima. Glavni put prijenosa je dugotrajno zadržavanje čestice aerosola (< 2,5 μm), koje su premale da bi se blokirale (minimalna infektivna doza je manja od jedne čestice aerosola). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Danijela Skenderović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Obzirom da se mjera naređivanja obveznog cijepljenja sada odnosi na cjepivo protiv COVID19, odnosno da se ovim prijedlogom da je ovlast da se drugoj osobi naredi cijepljenje kako bi izbjegla određene sankcije, zanima me kakvo savjetovanje ste izvršili na sljedeću temu, te također molim da priložite rezultate istoga: Adaptivni imunitet igra ključnu ulogu u borbi protiv infekcije SARS-CoV-2 i izravno utječe na kliničke ishode pacijenata. Kliničke studije (Viruses 2021, 13(10), 2056; https://doi.org/10.3390/v13102056 su pokazale da pacijenti s teškim oblikom COVIDA-19 pokazuju odgođene i slabe adaptivne imunološke odgovore; međutim, mehanizam kojim SARS-CoV-2 sprječava adaptivni imunitet ostaje nejasan. Korištenjem in vitro stanične linije, izvještava se kako protein šiljak (spike) SARS-CoV-2 značajno inhibira popravak oštećenja DNK, što je potrebno za učinkovitu V(D)J rekombinaciju u adaptivnom imunitetu. Šiljasti protein lokalizira se u jezgri i inhibira popravak oštećenja DNK ometajući ključni protein za popravak DNA BRCA1 i 53BP1 regrutiranje na mjesto oštećenja. Ovi nalazi otkrivaju potencijalni molekularni mehanizam pomoću kojeg bi protein šiljka mogao ometati adaptivni imunitet i naglašavati potencijalne nuspojave tzv. cjepiva baziranih na proizvodnji šiljaka (spike) (op.a. to su naime, sva trenutno odobrena tzv. cjepiva, odnosno genski proizvodi). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Danijela Skenderović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Obzirom da je jedna od mjera "narediti obvezno cijepljenje....", molim dokaz da ste izvršili sva potrebna savjetovanja i da imate odgovor na niže navedena pitanja, te također priložite odgovore na ista. Molim da se na ovaj komentar ne odgovori sa "nismo nadležni", znamo da niste nadležni raditi ispitivanja na terenu, ali ste dužni pribaviti i imati stručne odgovore na ovu problematiku, dakle i na teme pokrivene navedenim pitanjima, obzirom da ste ovim zakonom spremni nekome odriješiti ruke da može za drugoga naložiti obvezno cijepljenje. Jasno je da će ta osoba imati još manje informacija i mogućnosti uopće dobiti konkretne informacije te je s toga na vama da prije no što predložite konkretnu odredbu izvršite sva potrebna savjetovanja i analizu kako biste znali da je tekst odredbe smislen i opravdan, odnosno da primjena iste neće prouzrokovati štetu. Hvala! Traži se dokaz da ste pribavili dokumentaciju, kao i saman dokumentacija, vezana za sljedeće točke: 1. Informaciju o sastavu „cjepiva“ koja se daju našim građanima u svrhu imunizacije protiv bolesti Covid-19 2. Informaciju o sastavu svih „cjepiva“, a na osnovu ovjerene izjave proizvođača kojom pred zakonom jamči da se u „cjepivima“ nalazi samo ono što je navedeno u uputstvu, kao i kontraindikacije i sve neželjene posljedice navedenih „cjepiva“ 3. Kopije orginalnih uputstava iz svih „cjepiva“ 4. odgovor da li u sastavu „cjepiva“ postoje materije koje su zakonom kategorizirane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozivne, ili bilo koje druge kategorije? Ako postoje, precizno navedite koje su 5. odgovor na pitanje koliko dugo traje imunitet kojega pružaju „cjepiva“ te da li ona pružaju i zaštitu od raznih mutiranih sojeva 6. odgovor na pitanje da li proizvođači jamče da su „cjepiva“ koja ste nabavili sigurna te da će „cjepiva“ zaštititi građane od prijenosa virusa SARS-CoV-2 7. odgovor na pitanje da li se u „cjepivima“ nalaze sekvence gena genetski modificiranih organizama i ako se nalaze da li su ta „cjepiva“ uvezena u RH sukladno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima ( NN 126/19 na snazi od 01. 01. 2020.), te Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama 8. informacije o znanstvenim dokazima i istraživanjima da su „cjepiva“ efikasna i sigurna za građane 9. Dokaz o obeštećenju građana Republike Hrvatske za naknadu štete u slučaju povreda eksperimentalnim „cjepivom“ informaciju o znanstvenim studijama ili istraživanjima na osnovu kojih se jasno može vidjeti da „cjepivo“ sprječava transmisiju i širenje zaraze SARS-CoV-2 10. Informaciju o znanstvenim studijama i istraživanjima na osnovu kojih ste donijeli odluku da je sigurno „cijepiti“ građane u tijeku tzv. pandemije 11. Informaciju zašto tijekom epidemije koronavirusa u RH uzrok smrti nije utvrđivan obdukcijom, kako to nalažu u slučajevima epidemije odredbe, recimo, Zakona o zdravstvenoj zaštiti u RH (NN 100/18, 125/19, 147/20 na snazi od 31. 12. 2020.) 12. odgovor na pitanje da li su „cjepiva“ registrirana kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva RH (HALMED). Ako jesu, kada, pod kojim brojevima, potvrdama i koji su pravni subjekti nosioci registracije prometovanja „cjepivima“ odgovor na pitanje koje serije „cjepiva“ po vrstama su dopremljene u RH, kolika je iskorištenost uvezenih vrsta po serijama i vrstama, te kolike su trenutne rezerve, gdje se nalazi i kakvi su uvjeti skladištenja te da li se vodi evidencija o načinu distribucije „cjepiva“ kao i da li se vrši kontrola kvalitete od trenutka nabave do trenutka izdavanja 13. odgovor na pitanje koji je nivo antitijela minimum da bi se smatralo da je postignuta zaštita i da li se utvrđuje nivo antitijela prije davanja druge, i svake slijedeće doze… 14. odgovor na pitanje kako građani mogu provjeriti svoju prijavu nus pojave u Sustavu za nuspojave s obzirom na to da to rade obiteljski liječnici, čak ne svi 15. odgovor na pitanje zašto pacijenti sami biraju „cjepiva“ i zašto ne dobiju uputnicu od obiteljskog liječnika, te da li su sva „cjepiva“ koja građani RH primaju odgovarajuća za putovanja izvan granica RH 16. odgovor na pitanje koji je trenutni nivo prokuženosti, odvojeno: preboljeli necijepljeni, preboljeli „cijepljeni“, i samo „cijepljeni“ i koliki je broj zaraženih i hospitaliziranih „cijepljenih“ građana 17. Dokument o izolaciji SARS-CoV-2 shodno svim Kochovim postulatima s detaljnim informacijama o tom procesu 18. Informacije o znanstvenim studijama ili istraživanjima kojima je utvrđena uzročno-posljedična veza između izoliranog SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
138 Vera Raspudić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, protivim se bilo kakvim izmjenama koje uvodite jer to krši osnovna ljudska prava, ali Vi to dobro znate. Prije godinu dana su na TV-u gostovali znanstvenici koji su znali govoriti o slabijem imunitetu zbog nošenja maski i koji danas preko interneta ukazuju na nelogičnost stožerovih mjera, posebno covid potvrda (npr. prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo). Uglavnom, televizija ga je zvala na gostovanja kad im je pasalo što govori, ali sad vise nije stručan??? I sad kako necemo biti zbunjeni? Zašto nitko ne govori o nuspojavama, ima ih, ali nitko nista. Zar ne bi trebali biti upoznati s nuspojavama? I što ti se god dogodi kažu nije sigurno od cjepiva. Uvjerila sam se na vlastitom primjeru. I sve bih opet razumijela kad bi se cijepile osobe za koje je procijenjeno da je veći rizik po život od dobivanja korone nego što je od nuspojava cjepiva. Ali cijepiti zdrave ljude (koji se boje (ili ne boje), a prisiljavaju ih) i zdravu djecu za koje je rizik od dobivanja teže klinicke slike od korone tako niska (bar za sada), a pritom riskirati bilo koju nuspojavu je suludo. Kažu umrlo je jedno dijete od korone, 5 djece, znači u postotku jako mali broj, a stožer i ostali stručnjaci stalno govore gledajte statistiku i s njom nas inače uvjeravaju na cjepivo. To mozemo usporediti s vožnjom u autu. Iako znamo da je umrlo tko zna koliko ljudi naše dobi (i dobi naše djece) u prometnim nesrećama opet sjedamo u auto i vozimo se. A k tome razmislimo koliko je veća vjerojatnost da ćemo nastradati u autu nego od korone, pa ipak se vozimo. Sad ce netko reći da se vežemo pojasom i usporedit pojas s cjepivom. Da, za neke ljude to i vrijedi (ugrožene i starije prema onome sto vidimo sami i prema statistikama, znači nije da je netko slijep), ali za mlade i djecu pojas nema nuspojave a cjepivo ima...Naravno i stariji ce neki reci ne želimo ni mi cjepivo (boje se i nuspojava) ali zato je važna SLOBODA IZBORA.... A reci će netko pa svaki lijek ima nuspojave pa ga opet piješ...Da, ali kada? Pijemo ga onda kad smo bolesni ili ugroženi od težih zdravstvenih stanja. A zašto bi onda sad cijepili djecu? Ako mislite "neću dati cijepiti svoju djecu".... a što su onda ljudi od 18 g., 22 g., 25g.,27g., 30 g., 35 g.??? To su isto nečija djeca u najboljim godinama koji planiraju djecu. I prije par mjeseci su mislili da se neće morati cijepiti. A sad ih se tjera na testiranje ili cjepljenje iliu suprotnom ne možeš na fakultet ili dobivaju otkaze. Kažu zašto je problem testirati se. Onda po toj logici zašto se ne bi svi testirali kad svi šire zarazu, tako sigurno mozemo spasiti više života i spriječiti bolnički kolaps? Ali nije ni to razlog odbijanja testiranja. Svi smo svjesni da se u drugim državama ukida testiranje i da sve vodi k obaveznom cijepljenju.... APELIRAM na sve koji će ovo pročitati da samo malo razmisle i onda donesu najbolju odluku za sebe, svoju djecu i unuke. Jer jednog dana će možda baš Vaše dijete, unuk biti pogođen nuspojavom cjepiva... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Vera Raspudić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani , protivim se unošenju u zakon članaka 47, točka 2 -osnivanje karantene... Što znači OSNIVANJE KARANTENE? Ta je točka nedefinirana i nepojašnjena...Također protivim se čl. 47, tj. točki 4 i 10, točki 11. i točki 12 (nepojašnjena je). Protivim se enormnim kaznama za naš narod koji se ne bude pridržavao nelogičnih epidemioloških mjera. Govorim kao obična građanka (majka 5 djece , 38.g.) s invaliditetom u obitelji (nuspojava prijašnjih cjepiva). Muči me zašto nitko ne govori o nuspojavama cjepiva , a ogroman broj ljudi se baš toga boji. Svi bi se testirali do kraja života nekom ne-bolnom metodom Nuspojave su tu, prisutne i mi ih vidimo i osjećamo na vlastitoj koži (iako svi doktori tvrde da to ništa nije od cjepiva). Ali evo što dr.Alemka Markotić na Laudato TV-u govori o utjecaju mRNA cjepiva na plodnost. Kaže da to cjepivo dokazano utječe na neplodnost kod manjeg broja muškaraca i žena. Također je u toj emisiji priznala da će se na našoj djeci testirati eksperimentalno cjepivo (a ona je naša uvažena stručnjakinja). Najmanje sto mogu iz ovoga izvući je da cjepivo zaista mora biti sloboda izbora. Jer bas SVATKO kao pojedinac mora sam odlučiti je li spreman na taj "manji" rizik od neplodnosti kako bi spasio svoje bližnje, koji naravno, da bi bili zaštićeni, moraju uskoro dopunjavat svoje cjepivo svakih nekoliko mjeseci, a tako ce morati dopunjavati to cjepivo i svaki taj pojedinac... . I sad jos postoje vektorska cjepiva, a sutra ih mozda vlada nece kupiti... A gdje su još ostale nuspojave cjepiva o kojima nitko ne govori. Z Zato molim Vas da ako Vas nije briga za nas, hRVATSKI NAROD, brinite se za Vašu djecu i unuke jer možda će baš oni biti pogođeni tim nuspojavama. A koliko je rizik za njih od dobivanja korone i teže kliničke slike? Skoro nikakav. Svi kažu svaki lijek ima nuspojave, a opet ga pijemo. Da, ali ga pijem jer nas boli ...A zašto bi u ovom slučaju, moje dijete ili nečije dijete koje ima 23 g. i zdravo je, riskiralo nuspojave cjepiva a uopće nije bolestan???? Evo ja bih bila zadovoljna kad bi mi netko objasnio logiku ovoga!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
140 Vera Raspudić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Činjenica je da covid potvrde ne pomažu u sprječavanju širenja bolesti, čak naprotiv može doći do više smrtnih slučajeva zbog činjenice da zdravstveni djelatnici koji rade s najugroženijim skupinama nisu testirani te mogu biti zaraženi i prenositi virus. Najbolje nam je to objasnio naš matematičar Nenad Bakić. Nenad Bakić tvrdi da cijepljeni koji se ne testiraju šire više zarazu od necijepljenih koji se testiraju. On pretpostavlja: 1. Pretpostavimo da cijepljeni šire manje čak 50%. To je optimistično kad se uzme u obzir ne idealna zaštita odmah nakon cijepljenja, nego stvarna, 4-9 mjeseci od druge doze. Na koncu, svatko tko smatra da treba treća doza (uklj. mene), to priznaje. Jer ako nakon 5-6 mjeseci tako slabo štiti od smrti, koliko onda štiti od zaraze i prenošenja? Ali postoje i mnoga znanstvena istraživanja – naravno ne mislim pri tome na naslove s australskih portala koji kažu ’20 puta manje’. 2. Pretpostavimo da je incidencija zaraženosti (koji su ujedno i zaraženi) u populaciji necijepljenih oko 1%, kao otprilike sada. 3. Na događanje ili u bolnicu želi ući 10.000 ljudi, 6.000 cijepljenih koji se ne testiraju i 4.000 necijepljenih koji se testiraju (radi jednostavnosti, sve je srazmjerno i isto i za 100 umjesto 10.000). Za ilustraciju, na Rebru radi 6.200 ljudi.Od ovih 4000 necijepljenih će 40 biti zarazno. Recimo da su testovi tako pogrešni da čak 5% ne nađu – ući će dva zarazna.Od onih 6.000 da su necijepljeni, 60 bi bilo zarazno, a ovako 30.3. Na koncu će u tom scenariju od tih 10.000 biti 30 zaraznih cijepljenih, a 2 necijepljena, odnosno 15 puta veća šansa da vas zarazi cijepljeni. Isti omjer imamo ako nije 10.000 nego 100. 4. Čak i da pretpostavite da testovi ne detektiraju cijelih 10% zaraznih (skoro nemoguće), omjer je opet 7,5 puta.Čak i da su cijepljeni samo 25% zarazni, omjer je opet 7,5 puta. Ako su cijepljeni pak samo 30% manje zarazni, omjer je oko 21 puta. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covid potvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. Stoga, apeliramo na vas da glasate PROTIV provođenja preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana (čl. 69., stavak 2, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima te posebno najavom organiziranih karantena ( čl. 69., stavak 4), te PROTIV naređenja cijepljenja (čl.69, stavak 15). S poštovanjem, Vera Raspudić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
141 Krešimir Pavelić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predlaganje mjere, citiram, „narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere“ svojevoljna je formulacija u krajnjoj suprotnosti s Ustavom RH, ljudskim pravima i u slučaju bolesti COVID-19 s obzirom na nepostojanje medicinskih i znastvenih dokaza koji bi mogli orpavdati dosadašnje mjere, a koje se stoga temelje samo i isključivo na birokratskim i automatiziranim odlukama određenih javnih tijela (čime se ne može opravdati njihova pravna osnova s obzirom na kršenje viših hijerarhijskih prava definiranih Zakonoma i Ustavom RH pa i međunarodnim konvencijama), izgleda vrlo totalitarsitički, diskriminatorno te osobito u kontradikciji sa civilizacijskim dostignućima zapadne civilizacije. Karantena može biti (ali SAMO u slučaju jasno dokazane ugroze i zaraznosti) organizirana od strane svakog pojedinca, uvažavajući ljudska prava, u dogovoru s nadležnim institucijama po pravilima medicinske znanosti te ne iziskuje osnivanje 'logora' s obzirom da isti, kao niti određene predložene mjere, nemaju nikakvo medicinsko opravdanje niti svrsishodnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
142 Lorella Mekić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Protivim se izmjenama zakona što obrazlažem slijedećim: protivi se Ustavu RH, čl. 5., čl. 22., čl. 23., čl. 40., čl. 44., čl. 55., čl. 63., čl. 69., čl. 134., naređuje mjere bez nužnih statističkih podataka o smrtnosti navedene bolesti ne uzima u obzir realno stanje prijenosa virusa Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Miroslav Gebaj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Protivim se ovom prijedlogu zakona u potpunosti jer je neprihvatljiv osobito članak 47 Točka 10: zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja, Točka 11: zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja, Točka 12: druge potrebne mjere. Po ovim Točkama ministar može zabraniti svako okupljanje bilo javno ili privatno što je nedopustivo a osobito Točka 12 po kojoj ministar dobiva neograničenu vlast da naredi i zabrani što god mu se svidi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
144 Nikica Spoljar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
145 Nikica Spoljar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Postovani. Nisam suglasan i apsolutno sam protiv ove dopune vazeceg Zakona jer daje prevelike ovlasti pojedincima i institucijama u sprovodjenju navedenih protustavih mjera. Vec smo ranije pisali i reagirali na vase odluke tako da vas molim da uzmete u obzir nize navedeno i kazete NE ovom zakonu: "u odnosu na Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenog 2021. g. (NN 121/2021) usvojenu od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te u primjeni od 16.11.2021. g. (“Odluka“) ovime ukazujemo da predmetna odluka: · grubo krši temeljna ljudska prava i slobode · primjer je neposredne diskriminacije · znanstveno je neutemeljena · usvojena je bez zakonske osnove, odnosno neposredno kršeći važeće propise. Upozoravamo na prethodnu činjenicu osobito imajući u vidu da bi bilo koja osoba koja primijeni navedenu Odluka počinila kazneno djelo Povrede ravnopravnosti iz čl. 125. Kaznenog zakona za koje je zapriječena kazna zatvora do tri godine. “Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“ Uvažavajući prethodno ukazujemo na sljedeće činjenice koje Vlada RH, Stožer za civilnu zaštite RH i brojna javna tijela zanemaruju: 1. Svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava RH o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom (čl. 20.). 2. Cijepljenje koje navodno štiti od bolesti Covid-19, iako ne spriječava pojavu bolesti niti njeno prijenošenje, nije obvezno, ne može biti obvezno i ne može biti preduvjet prava rada ili prava na ostvarenje zdravstvene zaštite ili bilo kojeg drugog temeljnog ljudskog prava i slobode. 3. Odluka neposredno krši Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 koja propisuje da je “potrebno spriječiti izravnu ili neizravnu diskriminaciju osoba koje nisu cijepljene, na primjer iz medicinskih razloga, jer nisu u ciljnoj skupini za koju je cjepivo protiv bolesti COVID-19 trenutačno dostupno ili dopušteno, kao što su djeca, ili jer još nisu imale priliku cijepiti se ili su pak izabrale da se neće cijepiti. Stoga posjedovanje potvrde o cijepljenju ili posjedovanje potvrde o cijepljenju u kojoj je navedeno cjepivo protiv bolesti COVID-19 ne bi smjelo biti preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje ili za korištenje usluga prekograničnog prijevoza putnika, na primjer zrakoplovom, vlakom, autobusom ili brodom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom. Nadalje, ovu se Uredbu ne može tumačiti kao da se njome uspostavlja pravo ili obveza cijepljenja.“ Ova je EU Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. 4. Odluka neposredno krši Rezoluciju 2361 (2021) Vijeće Europe od 27. siječnja 2021. koja nalaže: “Osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen.” 5. Odluka neproporcionalno graničava ljudska prava i slobode imajući u vidu da i cijepljeni i necijepljeni mogu prenijeti uzročnika bolesti Covid-19 te da su cjepiva dizajnirana za smanjenje mogućnosti hospitalizacije, ne i prevenciju širenja bolesti, prema potvrdi niza relevantnih stručnjaka i znanstvenika. Tako prema znanstvenoj studiji obavljenoj u European Journal of Epidemiology, 30. rujna 2021. g.:“Trend sugerira marginalno pozitivnu vezu prema kojoj zemlje sa većom u cijelosti procijepljenom populacijom imaju više COVID-9 slučajeva na 1 milijun stanovnika.“ Takvih znanstvenih ocjena ima više. Ovakve znanstvene zaključke je potrebno potvrditi ili opovrgnuti do kojeg trenutka prisila na cijepljenje nema nikakvog opravdanja te ukazuje na nepotrebno medicinsko eksperimentiranje nad ljudima koje je zabranjeno prema nizu međunarodnih i domaćih propisa. 6. Svi pokušaji uvođenja EU digitalne COVID potvrde i/ili preintezivnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja od bolesti Covid-19 imaju isključivi cilj prisile na cijepljene i neposredne diskriminacije osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu i grubo krši niz propisa. Slijedom navedenog, ovime tražimo hitno ukidanje Odluke, trenutačni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja ili onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID potvrde, uključenje relevatnih znanstvenika “koji misle dugačije“ u javni diskurs te zaštitu stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjereno javnozdravstvenom politikom koju provodi vlast." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
146 Blaženka Crnov NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
147 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predložene mjere ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nisu sigurnosne kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložene mjere, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiču diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Nadalje, u prijedlogu je pod točkom III. navedeno da za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, dok je u predloženom članku 2. navedeno da javnopravna tijela trebaju osigurati sredstva za provođenje predloženih mjera i za stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Uzevši u obzir dva proturječna prijedloga unutar istog predloženog Zakona, nemoguće je protumačiti istinitost i namjeru predloženog bez dodatnog pojašnjenja predlagatelja. Također, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/173/Zakon-o-policijskim-poslovima-i-ovlastima) i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske), osobe ovlaštene za izdavanje naredbi su policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga. Niti policijski službenici niti pripadnici Oružanih snaga nisu ovlašteni niti stručni za pitanja vezana uz zdravstvenu zaštitu. Vrlo je važno, uz sve navedeno u mom komentaru, ali i u komentarima svih građana koji su se u okviru ovog e-savjetovanja očitovali, uzeti u obzir i činjenicu da su cjepiva s ciljem zaštite od bolesti COVID-19 diljem svijeta još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Predloženi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne bi smio biti prihvaćen jer predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. o Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Svi su pred zakonom jednaki. o Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. o Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. o Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. o Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. o Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. o Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. o Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. o Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. o Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. o Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), koja, između ostalog, ističe sljedeće: o ljudsko pravo na slobodu i sigurnost, o nema kazne bez zakona, o pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, o pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti, o pravo na slobodu izražavanja, o zabranu diskriminacije, o zabranu zloupotrebe prava. - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), koja, između ostalog, ističe važnim sljedeće: o osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, o osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen. - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), koja, između ostalog, navodi sljedeće: o Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi. o Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta. o U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. o Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost. o Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. o Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. o Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. o Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja. o Svi su pred zakonom jednaki. o Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija o Svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. o Svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom. Pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava se visok stupanj zaštite zdravlja ljudi. o Svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica. o Svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred sudom. - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku. - Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. o Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja. o Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske. o Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. o Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. o Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost. o Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako, između ostalog, uskrati pacijentu pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka i ako uskrati pacijentu pravo na privatnost. - Nürnberški kodeks (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), koji, između ostalog, ističe: o Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. o Eksperiment bi trebao biti tako vođen da se izbjegnu nepotrebne patnje i povrede, kako fizičke, tako i duševne. o Eksperiment trebaju voditi samo znanstveno kvalificirane osobe. - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon), između ostalog, navodi sljedeće: o Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. o Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. o Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. o Ako je kaznenim djelom iz članka članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. o Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. o Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje ili povrijedi njegova prava, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. o Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Da nije riječ o hitnoj proceduri i, u skladu s njom, kratkom vremenskom roku za izjašnjavanje građanstva u okviru platforme E-savjetovanje, vjerujem da bih pronašla neusklađenost i kršenje i drugih pravnih akata, kako nacionalnih tako i europskih. U konačnici, na temelju svega navedenoga, izričito se protivim predloženom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
148 Viktorija Meštrović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU U svezi s čl.69 točka 15. Napominjem kako je Ustavom RH, čl. 23 propisano; Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. U ovoj konkretnoj situaciji imunizacija novim neispitanim cjepivom jest znanstveni pokus. Ujedno prinosim pažnji Rezoluciju Vijeća Europe br. 2361, od 27.01.2021.g. prema kojoj treba: „Osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran radi toga što … Nisam suglasna s spomenutim uvođenjem izmjena i dopuna, kao ni s uvođenjem organizirane karantene jer cilj Zakona jest zaštita pučanstva a ne nešto drugo!. Nadalje, trenutna cjepiva uvjetno su odobrena, što znači da nisu ispunjeni potrebni uvjeti sigurnosti, djelotvornosti i kvalitete cjepiva. Citat: "Europska komisija dosad je izdala uvjetno odobrenje za stavljanje u promet za četiri cjepiva protiv bolesti COVID-19 nakon pozitivnih ocjena Europske agencije za lijekove: cjepivo BioNTech/Pfizer odobreno je 21. prosinca 2020. cjepivo Moderna odobreno je 6. siječnja 2021. cjepivo AstraZeneca odobreno je 29. siječnja 2021. cjepivo Janssen (Johnson & Johnson) odobreno je 11. ožujka 2021." Izvor:https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/coronavirus/covid-19-research-and-vaccines/ Nadalje, prinosim pažnji Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o osnivanju Europskog fonda za naknadu žrtvama „cjepiva protiv bolesti COVID-19”- gdje se navodi slijedeće "..budući da je Europska agencija za lijekove već zabilježila oko milijun slučajeva nuspojava nakon injekcije cjepiva protiv bolesti COVID-19: – 435 779 za cjepivo Pfizer BioNTech, – 373 285 za cjepivo AstraZeneca, – 117 243 za cjepivo Moderna, – 27 694 za cjepivo Janssen[1]; B. budući da se ponekad radi o ozbiljnim nuspojavama; budući da je moguće da je, primjerice, nakon cjepiva Pfizer oko 75 000 osoba imalo ozbiljne neurološke posljedice; C. budući da Europska agencija za lijekove navodi da su cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Uniji dovela do smrti oko 5000 osoba: – 4198 za cjepivo Pfizer[2], – 1053 za cjepivo AstraZeneca, – 392 za cjepivo Moderna, – 138 za cjepivo Janssen; D. budući da je Europska komisija dogovorila ugovore o kupnji i nije tražila da farmaceutski laboratoriji preuzmu odgovornost; budući da zastupnici u Europskom parlamentu tijekom pregovora nisu imali pristup ugovorima; 1. traži od Komisije da osnuje Europski fond za naknadu žrtvama cjepiva protiv bolesti COVID-19; 2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama. Ujedno postavljam pitanje, tko bi u ovom slučaju uvođenja u Zakon snosio u RH odgovornost za izgubljeni ili uništeni život? I tko snosi sada? Zaključno, protivim se uvođenju neustavnih izmjena i dopuna Zakona, segregaciji, diskriminaciji, ucjenama i prisilama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
149 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
150 Martina Budimir NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Organizirana karantena? Stvarno? Eufemizam za što točno? Samo pitam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 dino vukičević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU OŠTRO SE PROTIVIM izmjenama i dopunama ovog zakona, jer KRŠI OSNOVNA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE!!!!!!!!!!!!!! Na temelju čega predlažete odredbu gore navedenog zakona članka.69.stavka.15., kad Eksperimentalno Cjepivo protiv covida dokazano ne štiti 100 posto? Zar nije premijer izjavio da u Hrvatskoj neće biti obaveznog cijepljenja! Ja sam visoko obrazovani zdravstveni profesionalac i cijepljene sam nažalost vodio na respirator ,te znam što pišem i u ime mnogih kolega u zdravstvu!!Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma .Sa tom odredbom kršite međunarodne ugovore i Ustav RH te se oštro protivim svim navedenim ovlastima sanitarnih inspektora Državnog inspektorata iz Članka 69., a oštro osuđujem one pod rednim brojem 4. i 15, pa predlažem nadopunu teksta!!!!!!!!. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
152 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU HUUGO: Hrvatska udruga ugovornih ordinacija: Čl 75 dodati st 13: novčanom kaznom kazniti će se čelnici predstavničkih tijela lokalne i regionalne samouprave ( gradonačelnici i župani ) u slučaju ne dostavljanja zaštitinih sredstava ugovornim ordinacijama, kako to nalaže Čl 4 Predsjednica Josipa Rodić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
153 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU HUUGO: Hrvatska udruga ugovornih ordinacija: iako je Čl 4 jasan ( citat: Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.) završen citat, ugovorne ordinacije dobile su zakonom zagarantirana sredstva za nabavku zaštitne opreme samo jednom i to u simboličnim količiniama ( 2 para rukavica, 5 zaštitnih maski) Cijelo vrijeme pandemije sami svojim sredstvima kupujemo zaštitna sredstva, nema refundacije od strane HZZO niti gradova niti županija, iako ih zakon jasno obvezuje . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
154 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU HUUGO: Hrvatska udruga ugovornih ordinacija: Čl 69 st 15 nitko nikome nemože narediti cijepljnje protiv zarazne bolesti dokle god to isto cijepljnje nije zakonom definirano kao obvezno. Cijepljenje je isključivo dragovoljno , te je naredba bilo koga bilo kome isključena Predsjednica Josipa Rodić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 Siniša Hrelja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, ne slažem se s Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s konačnim prijedlogom. Ova izmjena i dopuna zakona je protuustavna te smatram da imamo pravo odbiti takve izmjene i dopune zakona. Ovim izmjenama u potpunosti izostaju prava koja su građanima zagarantirana Ustavom Republike Hrvatske, odnosno krše se ljudska prava zagarantirana člankom 23. NITKO NE SMIJE BITI PODVRGNUT BILO KAKVOM OBLIKU ZLOSTAVLJANJA, ILI BEZ SVOJE PRIVOLE LIJEČNIČKIM ILI ZNANSTVENIM POKUSIMA, te se također krše prava koja proizlaze iz NIRNBERŠKOG KODEKSA (kojeg je potpisala i Republika Hrvatska): Točka 1.Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. To znači da bi osoba koja je uključena u eksperiment trebala imati pravnu sposobnost da da pristanak; zahtjev treba biti tako obrazložen da osoba može koristiti slobodnu moć izbora, bez intervencije bilo kojeg elementa sile, podvale, prijevare, prinude, prekomjerne sile ili drugog oblika ograničenja ili prisile; i trebao bi imati dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmetne teme koji mu omogućuju donošenje i razumijevanje jasne odluke. Ovaj posljednji element zahtijeva da, prije prihvaćanja i donošenja pozitivne odluke, eksperimentalnom subjektu treba priopćiti prirodu, trajanje i svrhu eksperimenta; metodu i sredstva kojom se provodi; sve neugodnosti i opasnosti koje se mogu pojaviti; i učinke na njegovo zdravlje ili osobu, koji eventualno mogu nastati njegovim sudjelovanjem u eksperimentu. Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete pristanka leži na svakoj osobi koja pokrene, usmjeri ili sudjeluje u eksperimentu. To je osobna dužnost i odgovornost koja se ne može nekažnjeno prenijeti na drugog. Krše se naravno i sve ostale točke 2.-6. jer se radi o eksperimentalnom cjepivu, što je objavljeno na stranicama HALMED-a: Budući da se cjepivo Comirnaty (Pfizer) preporučuje za uvjetno odobrenje za stavljanje u promet, proizvođač cjepiva će nastaviti pružati rezultate kliničkih ispitivanja cjepiva koja će trajati dvije godine. Daljnja ispitivanja razvoja cjepiva pružit će informacije o trajanju zaštite nakon cijepljenja, razini sprječavanja bolesti COVID-19, zaštiti imunokompromitiranih osoba, djece i trudnica, kao i o tome djeluje li cjepivo u prevenciji asimptomatskih slučajeva. Proizvođač će također provesti studije u svrhu dodatne potvrde farmaceutske kakvoće cjepiva prilikom povećanja proizvodnje cjepiva. Također je to isto kao i nuspojave, navedeno i na stranicama svih proizvođača cjepiva. Nadalje po ovom nacrtu zakona je moguće neku osobu (cijepljenu i necijepljenu) proglasiti pozitivnom na Covid, ali ne samo na COVID jer odredbe u članku 69. Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti ne definiraju o kojim se zaraznim bolestima radi (ovdje se dakle može lako zloupotrijebiti zakon jer se svašta može podvući pod izraz zarazne bolesti), te bi se prema tome moglo nekoga odvesti protiv njegove volje u organiziranu karantenu na neki proizvoljni rok. (Pitanje je NA KOJI ROK?) Gdje je nestala USTAVOM ZAGARANTIRANA SLOBODA i zašto bi nečija (u ovom slučaju prividna) sloboda bila važnija od moje ili bilo čije slobode!!!??? I zar se ne priča stalno o velikom napretku znanosti i tehnologije, pa kako to da nas se onda nije uspjelo poštedjeti ove epidemije/pandemije prije nego je ona uopće nastala. Siniša Hrelja Angelika Ugrinić-Hrelja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
156 Lea Konjetić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, obavljaju nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata. U provedbi nadzora, nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su u slučaju značajne epidemiološke ugroze: 1. privremeno zabraniti kretanje osobama za koje se utvrdi ili sumnja da boluju od određenih zaraznih bolesti, 2. privremeno zabraniti okupljanje osoba u kinematografima i javnim lokalima, do prestanka opasnosti od epidemije zaraznih bolesti, a koja mora biti proglašena isključivo s obzirom na visok postotak oboljelih u populaciji. 3. narediti privremenu izolaciju osoba oboljelih od zaraznih bolesti određenih ovim Zakonom, 4. narediti privremenu izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru za izolaciju – samoizolaciju, u slučaju da je osoba zaražena opasnom zaraznom bolešću ili izravni kontakt zaražene osobe. 5. osobama koje su oboljele od određenih zaraznih bolesti te kliconošama određenih zaraznih bolesti, na određenim radnim mjestima, odnosno mjestima na kojima mogu ugroziti zdravlje drugih osoba omogućiti bolovanje. 6. narediti udaljenje oboljelih osoba s određenih radnih mjesta uz mogućnost bolovanja, 7. narediti zdravstveni pregled osoba i materijala za laboratorijsko ispitivanje radi utvrđivanja zaraznih bolesti propisanih ovim Zakonom, 8. educirati osobe koje nemaju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, 9. narediti provedbu zdravstvenog odgoja osobama iz članka 37.ovoga Zakona, 10. zabraniti obavljanje opće, posebne i sigurnosne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugoj pravnoj osobi, ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima, odnosno ako obavljaju tu djelatnost bez ovlaštenja ministra ili ako je obavljaju na nepropisan način, 12. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku isključivo ako su cjepiva bezuvjetno odobrena od strane regulatornih agencija, te isključivo uz odobrenje liječnika osobe izložene riziku, 13. narediti ispitivanje učinkovitosti provedbe dezinfekcije (mikrobiološke čistoće) u objektima za proizvodnju i promet hranom, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
157 Lea Konjetić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Protivim se svim navedenim ovlastima sanitarnih inspektora Državnog inspektorata iz Članka 69., a oštro osuđujem one pod rednim brojem 4. i 15, pa predlažem nadopunu teksta. Osim toga - ustavno su neutemeljene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Danijela Skenderović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Osoba koja bude morala provoditi ove mjere bit će u sukobu s odredbama Ustava RH prema kojem je dužna poštivati ljudska prava, ali i u sukobu s mjerama iz ovog zakona, prema kojem je dužna npr. primjenjivati nerazmjerne diskriminatorne mjere prema pojedincima. Molim obrazloženje za sve novounesene mjere temeljem čega smatrate da su one u skladu s Ustavom RH? Molim konkretan, a ne generalan odgovor (na primjer pojašnjenje kako je moguće da se mjera otkazivanja ugovora o radu zbog nepredočavanja potvrde ne bi smatrala kršenjem Ustava RH). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
159 Danijela Skenderović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ovim člankom otvoren je put kako bi se realizirala hipotetska situacija da se određenoj osobi zbog profesionalne izloženosti naloži obvezno cijepljenje te da, ako ta osoba odbije navedeno, ista bude odvedena u dislociranu karantenu. Ta osoba bi mogla biti odgajatelj u vrtiću jer je izložena velikom broju kontakata u danu. Za navedeno je totalitarizam preblaga riječ, a ako se ovo uvrsti u zakon te bude primjenjivalo na jednu bolest poput covida (stopa preživljavanja preko 99%), otvorili ste put provođenju najstrašnijih totalitarnih mjera u ovom stoljeću. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
160 MIROSLAV PAIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatramo mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. Zakonodavci danas ste vi na toj poziciji ali to je samo privremeno stanje, prije ili kasnije vraćate se među narod a drugi će odlučivati o vašim sudbinama i vaših najmilijih baš po ovome Zakonu. Molim Vas za razboritost i oprez. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
161 MIROSLAV PAIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Ivana Dević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predložene izmjene Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (ZZP), s konačnim prijedlogom zakona u: Članku 4. - neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Članak 47: predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. - Predložene izmjene Članak. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o konfiskaciji imovine. Osobito sporna je mjera koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
163 Barbara Vlahović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU članak 69. stavak 4. Kakav je to tip organiziranih karantena i koje su to propisane mjere? Postoji opravdana bojazan da takav preširok pojam koji daje prostora širokoj interpretaciji pa tako i mogućnostima za oduzimanje slobode pojedincu koji nije podoban ili se ne želi podvrgnuti nametnutim zakonima i odredbama koje mu oduzimaju bilo koji oblik slobode. članak 69. stavak 15. Kako se može narediti osobama da prime cjepiva protiv Covid-a 19 koja još nisu dovoljno ispitana niti se znaju dugoročno posljedice ili efekti na samu efikasnost protiv zaraze? https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_hr.pdf "Može li se cjepivom Comirnaty smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu? Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Comirnaty na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus. Koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty? Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite. Zašto je cjepivo Comirnaty odobreno u EU-u? Za cjepivo Comirnaty izdano je uvjetno odobrenje za stavljanje u promet. To znači da se očekuju dodatni podatci o cjepivu (vidjeti u nastavku) koje tvrtka mora dostaviti. Europska agencija za lijekove procijenit će sve nove informacije koje postanu dostupne te će se ovaj pregled informacija po potrebi ažurirati. Koje se još informacije očekuju o cjepivu Comirnaty? Budući da je za cjepivo Comirnaty izdano uvjetno odobrenje za stavljanje u promet, tvrtka koja ga stavlja u promet nastavit će dostavljati rezultate iz glavnog ispitivanja koje će trajati dvije godine. Tijekom tog ispitivanja, kao i dodatnih ispitivanja, prikupit će se informacije o trajanju zaštite, koliko se uspješno cjepivom sprječavaju teški oblici COVID-a 19, koliko uspješno se štite imunokompromitirane osobe, trudnice te da li se njime sprječavaju asimptomatski slučajevi. Osim toga, neovisnim ispitivanjima cjepiva protiv COVID-a 19 u koordinaciji nadležnih tijela EU-a prikupit će se više informacija o dugoročnoj sigurnosti i koristi cjepiva u općoj populaciji. Tvrtka će provesti i ispitivanja kako bi se pružila dodatna sigurnost u pogledu farmaceutske kvalitete cjepiva kako se proizvodnja cjepiva bude povećavala." S obzirom da su cjepiva dobila uvjetna odobrenja za stavljanje u promet, a rezultati iz glavnog ispitivanja će biti dostupni u iduće dvije godine, koliko samo istraživanje traje, možemo slobodno reći da je ovo cjepivo još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Kako nešto tako može biti obavezno? Da bi osoba pristupila medicinskom eksperimentu ona mora biti upoznata sa samim postupkom i dobrovoljno na njega pristati. Slobodna volja je ključna! Nurnberškim kodeksom je jasno definirano kako se provode istraživanja na ljudima. Nurenberg kodeks: 1. Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodno. To znači da osoba koja sudjeluje treba imati pravnu sposobnost dati pristanak; treba biti tako smještena da bi mogli ostvariti bez moć izbora, bez intervencije bilo elementa sile, prijevare, prijevare, prinuda, nadiskoraka, ili druge skriveni oblik prisile i prisile, te bi trebao imati dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmeta koji su uključeni, kao da bi mu / joj da razumijevanje i prosvijetljenog odluku. Ovaj potonji je element zahtijeva da prije prihvaćanja afirmativan odlukom eksperimentalne temu treba biti poznato da mu prirode, trajanje i svrha pokusa, način i sredstva kojima je to biti provedena, a sve neugodnosti i opasnosti razumno može očekivati, a učinci nakon njegova zdravlja ili osobi koja eventualno može doći iz njegovog sudjelovanja u eksperimentu. Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete suglasnost počiva na svakog pojedinca koji pokreće, usmjerava ili se upušta u eksperimentu. To je osobna dužnost i odgovornost koja se ne može prenijeti na drugu nekažnjeno. 2. Eksperiment bi trebao biti takav da daju plodne rezultate za dobro društva, nedobavljiv drugim metodama ili sredstvima rada, a ne slučajno i nepotrebno u prirodi. 3. Eksperiment bi trebao biti tako osmišljen i temelji se na rezultatima pokusa na životinjama i znanja o prirodnoj povijesti bolesti ili drugih problema pod istraživanja koje su predviđeni rezultati će opravdati izvedbu eksperimenta. 4. Eksperiment bi trebao biti tako provedena kako bi se izbjeglo nepotrebno sve fizičke i duševne patnje i ozljede. 5. Ne eksperiment treba provoditi tamo gdje je prije razlog da vjerujemo da je smrt ili onemogućavanje ozljede će se dogoditi, osim, možda, u tim eksperimentima gdje su eksperimentalni liječnici također služe kao subjekti. 6. Stupanj rizika koje treba uzeti nikada ne bi trebao prelaziti koji određuje humanitarne važnosti problema treba riješiti eksperimenta. 7. Pravilno pripreme trebaju biti i adekvatni sadržaji pod uvjetom da zaštiti eksperimentalni predmet protiv čak udaljenim mogućnosti ozljede, invalidnosti, ili smrti. 8. Eksperiment treba provoditi samo znanstveno kvalificiranih osoba. Najviši stupanj vještina i njegu treba tražiti kroz sve faze eksperimenta od onih koji provode ili sudjelovati u eksperimentu. 9. Tijekom eksperimenta ljudski subjekt bi trebao biti na slobodi kako bi eksperiment na kraju, ako je dosegla fizičko ili mentalno stanje u kojem nastavak eksperimenta čini mu se da je nemoguće. 10. Tijekom eksperimenta znanstvenik zadužen moraju biti spremni prekinuti eksperiment u bilo kojoj fazi, ako on ima vjerojatni uzrok vjerovati, u vršenju dobroj vjeri, vrhunsku vještinu i pažljivog sud traži od njega da se nastavak Eksperiment je vjerojatno da će izazvati ozljede, invalidnosti ili smrti u eksperimentalnoj temu. Također prisilno cijepljenje se ne može i ne smije nametnuti, a u prilog tome govori i Rezolucija 2361. Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations Resolution 2361 (2021) https://pace.coe.int/en/files/29004/html 7.3 with respect to ensuring a high vaccine uptake: 7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so; 7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated; 7.3.4 distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation; 7.3.5 communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 Snježana Kljun NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ne slažem se sa prijedlogom izmjene zakona zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ovo je udar na ustav Republike Hrvatske i zajamčena prava građana Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
165 VIBOR CAVOR NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 MARIJA MIKŠA STAŠEVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Tko će odrediti koje su osobe profesionalno izložene riziku? Cijepljenje pravim cjepivom ili uvjetno dobrenim pripravcima u,čijem sastavu su između ostalog i genetski modificirani organizmi(Halmed) te koji nemaju testove na interakciju s drugim lijekovim i nisu testirani na kancerogenos.,Također nema podatako koliko dugo štite cijepljenu osobu i i sprečavaju li širenje zaraze. To znači da se ne može utvrditi njihova korisnost u odnosu na moguću štetu po primatelja cjepiva. Za sudjelovanje u eksperimentu trebala bi biti potpisana suglasnost, a koliko znam to se i plaća sudioniku eksperimenta. Vlada je već najavila da od 4.1.2022. više neće vrijediti test ,već samo covid potvrda,što je indirektno prisila na cijepljenje ,čime se značajno smanjuje kvalitetea života sobama koje iz bilo kojeg razloga ne prihvaćaju ovaj eksperimentalni pripravak.A razloga za prespitivanje i odbijanje tzv.cjepiva je više nego dovoljno.Ne zbog čitanja po društvenim mrežama,nego zbog praćenja Halmedove stranice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
167 VLADIMIRA DELIĆ-MATOVINA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Ova izmjena i dopuna zakona je protuzakonita te zahtijevam njezino odbijanje. U članku 47. nisu jasno navedene ovlasti odnosno točke koje su navedene su lako podložne manipulaciji, i to na način da individualac na kojem bi se provodila ova izmjena zakona gubi prava koja su mu omogućena Ustavom Republike Hrvatske ali i Zakonom o zaštiti prava pacijenta. Navedenim zakonskim propisima definirano je, između ostalog, pravo na nepovredivu slobodu svakog čovjeka te pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinih dijagnostičkih odnosno terapijskih postupaka (a koji, u ovom konkretnom slučaju, se ne odnosi na „neodgodivu medicinsku intervenciju čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegova zdravlja“ prvenstveno iz razloga što bolest COVID-19 različito utječe na svaku osobu (pacijenta) odnosno većina osoba koji su zaraženi navedenom bolesti istu prebole s lakšim simptomima. Navedeno bi značilo da ministar i/ili sanitarni inspektori Državnog inspektorata (iz čl. 69) ne mogu i ne smiju donositi odluke koje su predloženi ovom izmjenom i dopunom zakona na temelju vlastitog nahođenja ili nahođenja zdravstvenog sustava koristeći se pritom generalizaciji situacije bez utvrđene medicinske dokumentacije svake pojedine osobe (pacijenta). Ujedno, nedopustivo je da provoditelji ove izmjene i dopune zakona mogu donositi odluke kojima se ograničava sloboda kretanja ljudi, promet roba, zabranjuje uporaba objekata, opreme i prijevoznih sredstava, zabraniti rad (!) bilo koje osobe (to može isključivo poslodavac pismenim obrazloženjem poštivajući odredbe Zakona o radu), narediti cijepljenje osobe koja je profesionalno izložena riziku (ukoliko osoba nije suglasna za isto, to je prislila, prijetnja i gubitak slobode). Također, jedna od odredbi koju je nužno istaknuti je čl. 23 Ustava RH kojim se jasno definira „Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.“ Cjepivo koje je u eksperimentalnoj fazi i za koju je prerano utvrditi dugotrajne posljedice, ne može biti obavezno niti se provoditi prisilno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
168 dr.sc. Valentina Salaj Ćetković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Po ovom zakonu moguće je neku osobu (cijepljenu i necijepljenu) proglasiti pozitivnom na Covid te temeljem toga odvesti u ORGANIZIRANU KARANTENU? I tako se riješiti svih osoba koje su se nekome zamjerile... Podsjeća na srednji vijek gdje su nepodobne proglašavali vješticama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
169 TEREZIJA HABER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Molim pojašnjenje gdje je tu Sabor Republike Hrvatske ovim se OPET daju sve ovlasti Stožeru - koji nas laže i manipulira kao i sama Vlada na čelu s Predsjednikom Vlade, a primjer sam iznijela u komentaru ranije, te nam ovim SAMO I JEDINO IZDAJU ZABRANE I OGRANIČENJA, a tko NJIH KONTROLIRA ŠTO ĆE NAMA NAMETNUTI????? Molim pojašnjenje TKO ste vi da nama NARODU NAREĐUJETE???? - "Sigurnosne mjere iz stavka 2. ovoga članka koje naređuje ministar i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske objavljuju se u »Narodnim novinama«." Navedenom Dopunom Zakona Vlada RH ograničava temeljna ljudska prava i slobode. Pritom isključuje iz društva necijepljene i uvjetuje cjepljene svim osobama, naglasak na mlade. Uvođenjem ovakvog zakona direktno su diskriminirani građani i dovodi se u pitanje demokratski poredak u RH. Sve navedene sigurnosne mjere su bili prijedlozi Stožera za civilnu zaštitu, i sada prijedloge uvode u zakonske obvezne. Ograničavajući slobodu izbora građana i slobodu kretanja. Svaki građanin RH ima svoja Ustavom zajamčena prava i slobode, prisiljavati ljude na eksperimentalno cijepivo je suprotno čl. 23 Ustava RH - Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja, ili bez svoje liječničkim ili znanstvenim pokusima. Ograničavanjem sloboda sa navedenim sigurnosnim mjerama ograničavaju se ljudska prava i sloboda izbora te isto tako ugroženo je ljudsko pravo na dostojan život. S obzirom da navedene sigurnosne mjere direktno ugrožavaju i mogućnost obrazovanja s obzirom da škole (osnovne i srednje) te fakulteti uvjetuju posjedovanje Covid putovnice na taj način se krši članak 66 Ustava kojim se jamči obrazovanje u RH da je svakome dostupno i pod jednakim uvjetima. Navedene sigurnosne mjere direktno oštećuju život svakog slobodnog građana koji se ne želi cijepiti zbog svojih moralnih, vjerskih ili drugih uvjerenja ili zdravstvenih komplikacija koje se mogu pojaviti zbog cjepljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
170 bozo duderija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU čl. 69. je u većini dijelova vrlo širokog tumačenja sklon manipulacijama, nadalje za sljedeće točke, 3. narediti liječenje što to znači, da ćete nekoga pod prisilom odvesti na liječenje, što je potpuno neustavno, jer svaka osoba ima pravo odbiti liječenje odnosno dijagnostički i terapijski postupak prema "zakonu o zaštiti prava pacijenata NN 169/04, 37/08 - Članak 16. Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak...... i čl. Članak 6. Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka." točka 16. "narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku.", ova točka je potpuno ne prihvatljiva, jer ovo doslovno nalaže da svaka osoba koja je profesionalno izložena 'riziku' da se deklaratorno mora cijepiti, što znači i osoba koja ima medicinsku indikaciju da ne smije primiti "bi bila pod prisilom da mora", ovdje je ukida pravo pacijenta odnosno u ovom slučaju zaposlenika da ima pravo izbora koji uključuje i pravo odbijanja terapijskog postupka nego ovdje je čista prisila u pitanju i moguće uskraćivanje prava na rad sukladno Ustavu RH. Tražim da se ovdje uvrsti pravo izbora, te ako osoba odbije, da potpiše izjavu o odbijanju cijepljenja te odricanju prava na odštetu odnosno naknade štete od poslodavca što se npr. zarazila na radnom mjestu, to znači da osoba/zaposlenik preuzme svu odgovornost na sebe u slučaju zaraze na radnom mjestu jer je odbila cijepljenje, dakle ne postoji nikakva potreba za prisilu, jer ne predstavlja nikakav rizik za druge, nego osoba zaposlenik preuzima odgovornost samo za sebe u slučaju zaraze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
171 ANA MILKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU U članku 47. pametno ste naveli sve neutemeljene, sulude mjere koje je Parastožer donosio u protekle 2 godine. Posebno je zabrinjavajuće osnivanje karantene i zabrana kretanja, s time se krše osnovna ljudska prava! Članak 69. je još gori, uvodite prisilno cijepljenje za koje ste uporno govorili da neće biti obavezno. Što znači "profesionalno izložene riziku"?? Odnosi li se to na zdravstvene djelatnike, učitelje, trgovce koji dolaze u doticaj s puno ljudi? Tko će odlučivati o tome tko je izloženiji riziku od zaraze?? Najgora od svega je stavka 4."narediti stavljanje u karantenu osoba koje ne poštuju propisane mjere" , što bi značilo da vas za npr. nenošenje maske mogu odvesti u karantenu (čitaj logor)??? Ovim zakonom vraćamo se u doba nacizma, teško je i zamisliti kako će nam život izgledati ako ovaj zakon bude prihvaćen! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
172 Danijela Anić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, ne slažem se predloženim izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv njegova donošenja. Puno nelogičnosti, kontradiktornosti, prisile te narušavanja temeljnih ljudskih prava na slobodu, na izbor, na rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 ANTONELA KAČAN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Čl. 69 točka 15. krši temeljna ljudska prava. "15. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku" Cijepljenje se snažno preporuča, ali nije obavezno, svaki pojedinac cijepi se na dobrovoljnoj bazi. Kako je moguće da se naredi cijepljenje protiv bolesti Covid-19 koje je dobrovoljno, te je cjepivo još uvijek u eksperimentalnoj fazi? Ako se naređuje time se prisiljava, te više nije izbor pojedinca nego postaje prisila i uvjet za pojedinca. S obzirom da je to naredba koja više nije izbor pojedinca, zbog provođenja naredbe zanima me tko je odgovoran u slučaju moguće nuspojave poput miokarditisa, perikarditisa, steriliteta, stvaranja krvnih ugrušaka, moždanog udar, smanjenje kvalitete života, te posljedično mogućnosti smrti? Ako je nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašten narediti cijepljenje, da li Republika Hrvatska preuzima na sebe rizik od mogućih nuspojava, te će u slučaju istih odgovarati kazneno zbog njih? Zanima me koga osoba kojoj je naređeno, te je pretrpjela nuspojavu i njezina obitelj mogu kazneno tužiti za pretrpljene posljedice koje su joj se dogodile zbog naredbe, a ne vlastitog izbora? Propisane kazne su od 30 000 do 50 000 kuna za ne provedbu ovog zakona, s obzirom na mogućnost raznih nuspojava nastalih zbog cijepljenja, koliko vrijedi život jednog oštećenog građanina? S poštovanjem, Antonela Kačan Par primjera za nuspojave na stvarnim postojećim ljudima: https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/mlada-slovenka-umrla-nakon-cijepljenja-johnson-johnsonom---668526.html https://uimeobitelji.net/lijecnik-kbc-zagreb-hematoloskom-bolesniku-uvjetovao-terapiju-cijepljenjem-cijepio-se-i-umro-u-kbc-split-nakon-8-dana-problematicnog-lijecenja/ https://www.dalmacijadanas.hr/drama-splitske-sportske-nade-iako-je-izborio-normu-propustio-je-olimpijadu-ako-se-ovo-dogodilo-zbog-cjepiva-ne-bih-htio-znati-sto-bi-mi-bilo-nakon-druge-doze?fbclid=IwAR2_5iFBY9QNZ9M0J3UV5o2rL3xahTZ6SPWgiJWUHFApYDPcNq_qFEgfwQg https://sport.hrt.hr/tenis/chardy-zavrsio-sezonu-zbog-posljedica-cijepljenja-3048669?fbclid=IwAR3iAnedvE2QwRNYIoqY-XHUNeJVwG1En5UisRYPz-vizMSsK8oJJ7NbSGc https://www.vecernji.hr/sport/nogometas-28-se-srusio-usred-utakmice-reanimirali-su-ga-na-travnjaku-1536124 https://www.dw.com/bs/cijepiti-dje%C4%8Dake-uprkos-rizika-od-miokarditisa/a-59176858 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
174 GORAN BOBAN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, nemam vam šta reći a da nije već ispisano u komentarima. Moju suglasnost za izmjenu ovoga zakona NEMATE jer se temelji izričito na diskriminaciji a sve relevantne informacije o kojima često čujemo putem drugih medija a koje su navedene ovdje u nekim komentarima i o kojima bi se trebalo razgovarati, kod vas kao da ne postoje? Ovaj vaš pristup problemu po sistemu "Šutnja je zlato" nije rješenje za naše probleme! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
175 MIHAELA WANG NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU 1. Još uvijek se ne zna sadržaj cjepiva s kojim smo ucijenjeni. 2. Republika Hrvatska se odrekla odgovornosti od nuspojava, dakle građani bi na svoju odgovornost u svoje tijelo trebali primiti eksperimentalno cjepivo nepoznatog sadržaja. 3. Ne uzima se u obzir broj osoba koje su imale srednje ili teže nuspojave od cjepiva, niti se ispravno navodi postotak cijepljenih ljudi koji su završili u bolnici. 4. Na primjeru Izraela, Nizozemske, Portugala i ostalih država s visokom procijepljenošću, jasno je da ovakve mjere nemaju nikakvog učinka. Stoga, ovakvi načini ograničavanja i ucjene građana koji se ne žele cijepiti nemaju smisla i krše članke 3. i 14. Ustava RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
176 Sanja Vulama NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. "Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, obavljaju nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata. U provedbi nadzora, nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su: 1. zabraniti kretanje osobama za koje se utvrdi ili sumnja da boluju od određenih zaraznih bolesti," Naime, sanitarna inspekcija nema nadležnost utvrđivanja da osoba boluje od zarazne bolesti, pa je nejasno koji je relevantan način utvrđivanja da osoba boluje od zarazne bolesti.Također sama sumnja da netko boluje od zarazne bolesti ne može biti temelj uskraćivanja ustavnog prava na slobodu kretanja. "3. narediti izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zaraznih bolesti određenih ovim Zakonom," Članak 16 Zakona o zaštiti prava pacijenata definira uvjete u kojima osoba ima pravo odbiti pojedini dijagnostički i terapijski postupak, te nije moguće generalno narediti liječenje osoba oboljeli od zaraznih bolesti. "4. narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere," Organizirana ili bilo kakva karantena za osobe koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere bi bilo protuustavno kršenje temeljnih ljudskih prava i lišenje slobode. Sankcije za nepoštivanje propisanih posebnih i sigurnosnih mjera ne mogu biti u rangu kaznenopravnih sankcija. ”kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povrjeđuju osobne slobode i prava čovjeka te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile.” UKRATKO: Uskraćujem suglasnost na ovaj Zakon Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
177 BRUNO BRZOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU COVID-19 bolest ne može se izjednačiti s drugim navedenim bolestima s obzirom na razinu relativne opasnosti za pučanstvo. Članak 47. "5. ograničenje ili zabranu prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda" - pod kojim uvjetima ili okolnostima, otvoreno za slobodnu interpretaciju "6. obvezno sudjelovanje zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba, privatnih zdravstvenih radnika i fizičkih osoba u suzbijanju bolesti" - nije jasno što znači suzbijanje bolesti, koja ponašanja preventivna ili retroaktivna, i koliko unazad (npr. suzbijanje raka pluća zabranom pušenja za zaposlenike?) "7. zabranu uporabe objekata, opreme i prijevoznih sredstava" - pod kojim uvjetima ili okolnostima, otvoreno za slobodnu interpretaciju "9. obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske" - u kojim okolnostima, s kojim ograničenjima, otvoreno interpretaciji "11. zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja" - otvoreno slobodnoj interpretaciji "12. druge potrebne mjere" - apsolutno otvoreno slobodnoj interpretaciji i volji trenutnog ministra Članak 69. "4. narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere" - što ovo znači, izolacijski kampovi, logori, 'ghetto' za političke protivnike? "8. zabraniti rad osobama koje nisu podvrgnute propisanim zdravstvenim pregledima" - koji i kakav rad? univerzalna zabrana rada? ne čini se Ustavno niti razumno "9. narediti zdravstveni pregled osoba i materijala za laboratorijsko ispitivanje radi utvrđivanja zaraznih bolesti propisanih ovim Zakonom" - pod kojim uvjetima? univerzalno korištenje je otvoreno zloupotrebi "12. narediti obavljanje općih, posebnih, sigurnosnih i drugih mjera" - nedefinirano, otvoreno interpretaciji i zloupotrebi "15. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku" - zdravstveni zahvati osobni su izbor i obavljaju se uz pristanak bez prisile, ova točka krši temeljna ljudska prava i mnoge konvencije o ljudskim pravima "17. narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti." - otvoreno interpretaciji i zloupotrebi Protivim se ovakvim izmjenama koje ne stavljaju valjane okvire na trenutnu vlast i ministra zdravstva. Prijetnjama pučanstvu treba se pristupiti s obzirom na danu situaciju i to demokratskim putem, a ne kroz slobodnu neograničenu volju pojedinaca na relevantnim pozicijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
178 Martina Vičić Crnković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Osnivanje karantene (2), zabrana kretanja osoba u neposredno ugroženim područjima (4), zabrana prometa pojedinih vrsta roba i proizvoda (5) i nedefinirana točka 12. "druge potrebne mjere" u članku 47. otvaraju mogućnost segregacije i ugrožavanja temeljnih ljudskih prava, ugrožavanja egzistencije pojedinaca i tvrtki i treba ih izbaciti u cijelosti. Izbaciti termin drugog odgovarajućeg prostora za provođenje karantene iz 69. članka. Podsjeća na logore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
179 Dalila Brkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU dr. Nada Jurinčić, pedijatrica je navela sljedeće: "Danas objavljeni podatci US VAERS pokazuju da je 227.805 izvještaja o neželjenim učincima K - pripravaka (eksperimentalna cjepiva protiv kovida) na djecu, uključujući 4.201 smrtnih slučajeva i 18.528 vrlo ozbiljnih zdravstvenih reakcija, u periodu između 14.12.2020. i 14.05.2021. Da se niste usudili počiniti zločin nad djecom! Počinili ste ga nad starčadi i jako oboljelim osobama od kroničnih bolesti i mislite kako ćete proći nekažnjeno. SVAKI RODITELJ KOJI PRISTANE NA OVAJ PRIPRAVAK KOJEG LAŽNO PREDSTAVLJAJU KAO CJEPIVO - NEKA ZNA DA JE POČINIO ZLOČIN NAD VLASTITIM DJETETOM." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
180 Dalila Brkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU "Osvrt na bolesne prijedloge i zlostavljače ideje: 1. provođenje obvezne protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, 2. osnivanje karantene, 3. zabranu putovanja u državu u kojoj postoji epidemija bolesti iz stavka 1. ovoga članka, 4. zabranu kretanja osoba, odnosno ograničenje kretanja u zaraženim ili neposredno ugroženim područjima, 5. ograničenje ili zabranu prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda, 6. obvezno sudjelovanje zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba, privatnih zdravstvenih radnika i fizičkih osoba u suzbijanju bolesti, 7. zabranu uporabe objekata, opreme i prijevoznih sredstava, 8. izolaciju osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, 9. obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, 10. zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja, 11. zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja, 12. druge potrebne mjere. Ove sve točke prepoznaju se u onome što nam naše psihopate spremaju, treba sve usporediti. Da je njima stalo do našeg zdravlja oni bi nama omogućili: edukaciju, savjetovanje, izbor a ne strah i teror! Dr. Mike Yeadon: 'Mi smo na vratima pakla. Osmislili su 6 faza. Približavamo se FAZI 5 - uspostava kaosa i vojnog stanja!' FAZA 5/ faza 5 sastoji se od uspostavljanja kaosa i vojnog stanja (studeni 2021-ožujak 2022) On daje vremenski okvir od studenog 2021. do ožujka 2022. Nažalost, ako je njegova prognoza točna, što se do sada čini, čeka nas pakao. Faza 5 je druga faza digitalne kontrole i zatvaranja ili 'uklanjanja' protivnika. Možemo očekivati ogromnu nestašicu hrane, paralizu našeg gospodarstva, eksploziju nezaposlenosti, više uboda i više ubijanja starih. Ne zaboravite na obavezno cijepljenje za sve! Digitalni identitet za svakoga u obliku QR koda uspostavlja se tijekom 4. faze. Sve to dolazi s više varijanti, demoniziranjem anti-vaxxa i uhićenjem oporbenih vođa. Dr. Yeadon kaže da će se uvesti izvanredno stanje kako bi se porazila oporba. – Iskoristite nestašicu robe i hrane. – Izazvati paralizu realnog gospodarstva i zatvaranje tvornica i trgovina. – Neka nezaposlenost eksplodira. – Nanesite treću dozu na vaxx (pojačivače). – Prihvatite ubojstvo živih staraca. – Nametnuti obvezno cijepljenje za sve. – Pojačajte mit o varijantama, učinkovitosti cjepiva i imunitetu stada. – Demonizirajte anti-vaxxe i smatrajte ih odgovornim za mrtve. – Uhititi oporbene čelnike. – Svima nametnuti digitalni identitet (QR kod): rodni list, osobna isprava, putovnica, vozačka dozvola, iskaznica zdravstvenog osiguranja… – Uspostaviti izvanredno stanje kako bi se porazila opozicija. Rezultat, Druga faza digitalnog upravljanja. Zatvaranje ili uklanjanje protivnika. FAZA 6: Otkažite dugove i dematerijalizirajte novac. (ožujak 2022. - rujan 2022.) – Pokrenuti ekonomski, financijski i burzovni kolaps, bankrot banaka. – Spasiti gubitke banaka na računima njihovih klijenata. – Aktivirajte «Great Reset». – Dematerijalizirati novac. – Otkažite dugove i kredite. – Nametnuti digitalni portfelj. (Digitalni novčanik) – Zaplijeniti imovinu i zemljište. – Zabraniti sve globalne lijekove. – Potvrditi obvezu cijepljenja polugodišnje ili godišnje. – Nametnuti omjer hrane i dijetu temeljenu na Codex Alimentariusu. – Proširiti mjere na zemlje u razvoju. Rezultat, Treća faza digitalnog upravljanja. Proširenje NOM-a na cijeli planet. Opća poruka dr. Yeadona je da nas naše vlade lažu. Do sada su upozorenja dr. Yeadona bila točna. (izvor: http://istinomprotivlazi.info/component/k2/1736-dr-mike-yeadon-mi-smo-na-vratima-pakla-osmislili-su-6-faza-priblizavamo-se-fazi-5-uspostava-kaosa-i-vojnog-stanja)" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
181 Renata Skomrak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU U članku 69. točka 15 piše "narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku" - ne može se to napraviti prema Helsinškoj/Tokijskoj deklaraciji i Pravilniku o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi. Osim toga, osobe koje se dobrovoljno prijave na cijepljenje bi trebale biti nekoliko dana u karanteni budući da su potencijalni kliconoše. Na to niste do sad mislili (što me čudi budući da su neki od vas liječnici), a upravo oni su prenijeli virus u ova posljednja dva vala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
182 DANILO GARDIJAN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU ČLANAK 69. stavak 1. samo sumnja da netko boluje od određene asimptomatske bolesti bi ljude odvela u kućni pritvor ili u zatvor, a za onog koji je bolestan bi značila diskriminaciju s obzirom na njegovo zdravstveno stanje te potencijalno nemogućnost da traži pomoć ili se liječi. _PROTIV svi ostali stavci se bave prisilnim testiranjem, liječenjem i cijepljenjem što ukida pravo na autonomiju pacijenta što je zabranjeno Hipokratovom zakletvom, Ninberškim kodom i ustavom. - PROTIV Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
183 DANILO GARDIJAN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 47, stavak 3., 4. i 5. ograničava slobodu kretanja i može se zlouporabiti za ograničavanje osoba da koriste slobodu na protest, može se koristiti kao oruđe geopolitičkog pritiska na općine, županije i zemlje koje ne uvode iste mjere ili se ne slažu sa vladajućim režimom. - PROTIV stavak 7. može se koristiti za otuđivanje imovine i ukidanje prava na rad. - PROTIV stavak 8. znači izricanje kućnog pritvora ili odlazak u drugi odgovarajući prostor(logor, zatvor, karantenu) na osnovu notorno nepouzdanih testova ili izjave druge pozitivne osobe da je bio s vama u kontaktu.-PROTIV stavak 9. maske nisu znanstveno dokazano nefarmakološko sredstvo za sprečavanje virusne zaraze. - PROTIV stavak 10., 11. i 12. znači izricanje zabrane slobode viđanja vlastite obitelji i sudjelovanja u društvu na osnovu istih testova ili izjava drugih osoba. Druge potrebne mjere u stavku 12. su vjerojatno diktatorske ovlasti koje se protežu od fizičkog kažnjavanja do oduzimanja života u svrhu "zaštite" drugih života.- PROTIV NARAVNO protiv sam i toga da Stožer civilne zaštite može dovoditi tako bitne odluke jer je paradržavna organizacija koja nije izabrana demokratskom procedurom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
184 Renata Skomrak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Zanimljivo je da se u članku 47. pod brojem 9. spominje nošenje maske. Jel to i opet vrijedi samo za narod ili i za političare? Ili će i opet na izborima/pogrebima javnih osoba covid magično nestati pa ih vi neće trebati nositi? Blagajna se već lijepo mogla popuniti vašim novcima. Hoće li se i opet zabranjivati ljudima da obrađuju svoja polja i vrtove jer nisu u njihovoj neposrednoj blizini? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
185 Deni Ćetković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, PROTIV!! Moj otac je hospitaliziran nakon svake primljene doze cjepiva i nekoliko mjeseci kasnije umro od otkazivanja srčanog mišića što je nuspojava koja se veže uz cijepljenje. Obzirom da mi je na zadnjem sistematskom pregledu spomenuta aritmija (što je i on imao, uz druge probleme sa srcem) OZBILJNO SE BOJIM ZA SVOJ ŽIVOT U SLUČAJU CIJEPLJENJA te smatram da će mi Člankom 69. stavak 15. biti moguće onemogućiti raditi i prehranjivati obitelj. Smatram da hrvatsko zdravstvo nije u stanju procijeniti stvarnu opasnost od rizika cijepljenja za ovakve slučajeve pa da temeljem toga odluka o cijepljenju i procjenu rizika od profesionalnih bolesti treba biti prepuštena ugroženim osobama - radnicima. Također, Zakon sadrži i druge stavke koje grubo ograničavaju slobode i temeljna ljudska prava necijepljenih osoba (Članak 47. i drugi). Lp, Deni Ćetković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
186 SANDRA DŽIMBEG NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Organizirana karantena? što je to? Ništa nije objašnjeno! Otvara li to prostor za odvođenje od doma u neke kampove kao u Australiji? "narediti izolaciju u drugom odgovarajućem prostoru za izolaciju? Preširok pojam koji daje prostora širokoj interpretaciji pa tako i mogućnostima za oduzimanje slobode pojedincu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
187 ANTE MAJIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. točka 14. : Ne navodi se na koje osobe se odnosi mjera. Navesti precizno : Zdravstveno sumnjivi, ugroženi, cijepljeni, svi članovi lokalne ili šire zajednice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 ANTE MAJIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. 15. : Ne navodi se precizno koje osobe i profesije spadaju u profesionalno izložene riziku. Molim precizirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
189 KAROLINA DE VRGNA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Puno važniji i mudriji ljudi od nas davno su predvidjeli ove scenarije u svrhu sprečavanja istih. Ne možemo pobjeći od toga da se uvelike prepisivalo iz njihovih djela, ali sa suprotnim ciljem, da se isti sprovode. Drakonskim zakonima ovlastiti provoditelje mračnih ideja umjesto onih koji su ih ozakonili, perfidno prebacujući odgovornost na izvršitelje, a s ciljem da se degradira onaj posljednji u lancu kojem se ukidaju osnovna ljudska prava na slobodu i rad jer će to biti zakonom dozvoljeno i opravdano. U najmanju ruku žalosno i pogubno za sve u lancu; čovjeka, čovječanstvo, a vrijeme-vjerni pratitelj, kao i uvijek do sada, neće iznevjeriti isto dokazati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Marijana Kušen NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Osvrt na bolesne prijedloge i zlostavljače ideje: 1. provođenje obvezne protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, 2. osnivanje karantene, 3. zabranu putovanja u državu u kojoj postoji epidemija bolesti iz stavka 1. ovoga članka, 4. zabranu kretanja osoba, odnosno ograničenje kretanja u zaraženim ili neposredno ugroženim područjima, 5. ograničenje ili zabranu prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda, 6. obvezno sudjelovanje zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba, privatnih zdravstvenih radnika i fizičkih osoba u suzbijanju bolesti, 7. zabranu uporabe objekata, opreme i prijevoznih sredstava, 8. izolaciju osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, 9. obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, 10. zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja, 11. zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja, 12. druge potrebne mjere. Ove sve točke prepoznaju se u onome što nam naše psihopate spremaju, treba sve usporediti. Da je njima stalo do našeg zdravlja oni bi nama omogućili: edukaciju, savjetovanje, izbor a ne strah i teror! Dr. Mike Yeadon: 'Mi smo na vratima pakla. Osmislili su 6 faza. Približavamo se FAZI 5 - uspostava kaosa i vojnog stanja!' FAZA 5/ faza 5 sastoji se od uspostavljanja kaosa i vojnog stanja (studeni 2021-ožujak 2022) On daje vremenski okvir od studenog 2021. do ožujka 2022. Nažalost, ako je njegova prognoza točna, što se do sada čini, čeka nas pakao. Faza 5 je druga faza digitalne kontrole i zatvaranja ili 'uklanjanja' protivnika. Možemo očekivati ogromnu nestašicu hrane, paralizu našeg gospodarstva, eksploziju nezaposlenosti, više uboda i više ubijanja starih. Ne zaboravite na obavezno cijepljenje za sve! Digitalni identitet za svakoga u obliku QR koda uspostavlja se tijekom 4. faze. Sve to dolazi s više varijanti, demoniziranjem anti-vaxxa i uhićenjem oporbenih vođa. Dr. Yeadon kaže da će se uvesti izvanredno stanje kako bi se porazila oporba. – Iskoristite nestašicu robe i hrane. – Izazvati paralizu realnog gospodarstva i zatvaranje tvornica i trgovina. – Neka nezaposlenost eksplodira. – Nanesite treću dozu na vaxx (pojačivače). – Prihvatite ubojstvo živih staraca. – Nametnuti obvezno cijepljenje za sve. – Pojačajte mit o varijantama, učinkovitosti cjepiva i imunitetu stada. – Demonizirajte anti-vaxxe i smatrajte ih odgovornim za mrtve. – Uhititi oporbene čelnike. – Svima nametnuti digitalni identitet (QR kod): rodni list, osobna isprava, putovnica, vozačka dozvola, iskaznica zdravstvenog osiguranja… – Uspostaviti izvanredno stanje kako bi se porazila opozicija. Rezultat, Druga faza digitalnog upravljanja. Zatvaranje ili uklanjanje protivnika. FAZA 6: Otkažite dugove i dematerijalizirajte novac. (ožujak 2022. - rujan 2022.) – Pokrenuti ekonomski, financijski i burzovni kolaps, bankrot banaka. – Spasiti gubitke banaka na računima njihovih klijenata. – Aktivirajte «Great Reset». – Dematerijalizirati novac. – Otkažite dugove i kredite. – Nametnuti digitalni portfelj. (Digitalni novčanik) – Zaplijeniti imovinu i zemljište. – Zabraniti sve globalne lijekove. – Potvrditi obvezu cijepljenja polugodišnje ili godišnje. – Nametnuti omjer hrane i dijetu temeljenu na Codex Alimentariusu. – Proširiti mjere na zemlje u razvoju. Rezultat, Treća faza digitalnog upravljanja. Proširenje NOM-a na cijeli planet. Opća poruka dr. Yeadona je da nas naše vlade lažu. Do sada su upozorenja dr. Yeadona bila točna. (izvor: http://istinomprotivlazi.info/component/k2/1736-dr-mike-yeadon-mi-smo-na-vratima-pakla-osmislili-su-6-faza-priblizavamo-se-fazi-5-uspostava-kaosa-i-vojnog-stanja) Mnoge stvari je objavio kroz video poruke i do sada su se ostvarile. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
191 Dalibor Barbalić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, obavljaju nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata. U provedbi nadzora, nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su: 1. zabraniti kretanje osobama za koje se utvrdi ili sumnja da boluju od određenih zaraznih bolesti, POJAM „SUMNJA“ JE NEODREĐEN I PRIMJENJIV UVIJEK, OVISNO O VOLJI I TRENUTNOM RASPOLOŽENJU INSPEKTORA PA PREDLAŽEM DA SE ISTI UKLONI KAKO BI SE POTPUNO IZBJEGLA MOGUĆNOST KORUPTIVNE RADNJE, ŠTO JE PRILIČNO UOBIČAJNO POSTUPANJE U RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
192 Ivica Vlainic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
193 MARIZA MAINI NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Od početka je jasno kojim se smjerom ide i to se sad više ne pokušava ni sakriti. Na velika vrata uvodite segregaciju i praktički osnivanje logora (narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere). Ostavljate si i točku "Razno" (12. druge potrebne mjere) da možete kako vam padne napamet sprovoditi teror. Temeljite sve odluke na čistim lažima i manipulacijama. Sve ono što ste etiketirali teorijom zavjere se upravo ostvaruje. I jasno je da vi sve ovo vrlo dobro znate pa je suludo apelirati na savjest i razum. Toga od početka nema. Možda da se samo zapitate koliko ćete dugo trajati jer ste u ovoj zabavi samo pijunu puno više pozicioniranih moćnika. Narod se budi. Nešto kasnije no što je trebao, ali se budi. Sve ove mjere imaju jedan jedini krajnji cilj, a to je da natjerate svo stanovništvo da se cijepi, uključujući djecu. Da su ta cjepiva ono pod što se prodaju bilo bi javno dostupno sve o njima. Nemojte nas lagati da nema nuspojava. Gdje su obdukcije umrlih nakon cijepljenja? Gdje su obdukcije onih koje vodite pod žrtve ovog izmišljenog virusa? Proziva nas se da ne vjerujemo u znanost. Koju znanost? Znanost koja je u roku 2 godine uspjela doći na razinu šunda. Gdje su vam utemeljeni znanstveni dokazi? Pa svaki dan se nova laž plasira. Znanost je egzaktna, a ne mlaćenje prazne slame. Znanost uključuje pokuse, ali se onda zna što se testira i na kome i u kojim uvjetima. Vi radite testove na ljudima bez da ste ljude o tome informirali. I još ih nazivate herojima koji spašavaju druge, a teško da će i sebe na kraju moć spasiti. Jer danas ovo vrijedi za necijepljene. Sutra će vrijediti za one koji su se samo 2 puta cijepili, pa samo 3 puta...nastavi niz. Naručeno je cjepiva da nas se može cijepiti u nedogled. Zašto je toliko cjepiva naručeno? Zašto se proizvodi još cjepiva? Zašto se ljude cijepi cjepivom koje je razvijeno za mutaciju koja više nije ni aktualna? Zašto nikad nije bilo javne rasprave i sučeljavanja? Duboko se protivim ovom prijedlogu zakona, no bojim se da ćete naći načina da ga progurate. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
194 Damir Ivan Konjevod NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani osvrćem se na sljedeće: Članak 69 ..."U provedbi nadzora, nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su:"... stavak "15. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku," Članak 75. "Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:"... ..."12. u određenom roku ne postupi po rješenju sanitarnog inspektora Državnog inspektorata (članak 69.). ...Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna." NITKO ni po kojem zakonu ne može narediti drugoj osobi da se cijepi jer je to slobodna odluka te osobe, pogotovo ne s eksperimentalnim cjepivom koje dokazano ne djeljuje (čija prijava patenta nije prošla jer ne zadovoljava osnovne uvjete da bi se moglo zvati cjepivo!). Ovo što činite je prisila i zastrašivanje. Također je u potpunoj suprotnosti s onim što je g. Plenković izjavio da neće biti obaveznog cjepljenja. Ne vidim također da ste naveli tko preuzima odgovornost za neželjene posljedice cjepljenja u slučaju kada inspektor "naredi" takvo cjepljenje - jer očigledno ako država naređuje, onda mora snositi i posljedice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
195 Lucija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, izražavam veliku zabrinutost donošenjem ovakvih zakona za koje smatram da će izravno narušiti zdravlje mene i moje obitelji jer niti jedna činjenica nije potkrijepljena znanstvenim činjenicama. Što se tiče cjepiva, razgovaramo o eksperimentalnom cjepivu koje je u fazi ispitivanja i ne znamo niti čemu služi a kamo li od čega nas štiti kada imamo sve više istraživanja koja idu u pravcu da cjepivo i mjere uopće ne štite. Molim odgovor, u protivnom idemo pravnom žalbom ukoliko ovo dođe na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
196 Lucija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Imam nekoliko pitanja, pri tome Vas molim da Faktograf nije izvor informacija, pitanja su sljedeća: 1. Po kojem kriteriju je ovo proglašena pandemija i zašto se uvode izvanredna stanja? 2. gdje je dokaz da je cjepivo učinkovito i od čega ono štiti? 3. Molim također istraživanja kojim se pokazuje da dugoročno cjepiva ne štete? 4. Molim istraživanje u kojem je lockdown jedna uspješna metoda sprečavanja širenja virusa. Uvođenje lockdown-a je srednjovjekovna metoda i želite nam reći da nakon toliko godina je to metoda kojom se sprječava zaraza od prehlade? 4. Po kojem zaknu vi imate prava meni oduzimati prava, o kojem pravu mi to pričamo? To je kraj ljudske civilizacije 5. Kada ćete prestati terorizirati svo stanovništvo? 6. Zašto ne radite obdukcije nakon što se proglasi da je smrt nastupila uslijed kovida devetnaest? 7. Što ako se dokaže kao iu Portugalu da PCR test nije alat kojim se dokazuje prisustvo virusa? Za sada toliko, naknadno ću postaviti ostala pitanja. Do slušanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
197 Marko Rimac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Nepoštovani, svima koji imaju imalo mozga i vide što se događa jasno je da ovo od početka nema veze sa znanošću ni očuvanjem zdravlja nego upravo suprotno. Neznanstvenost se očituje u činjenici da i cijepljeni ljudi prenose virus, a od njih se ne traži potvrda čime im se omogućuje da i dalje šire virus što je i prava namjera ove odluke, a da u isto vrijeme ispadaju zdravi i pravi jer su se cijepili. Necijepljene se sa druge strane traži da se testiraju i doprinose brojci zaraženih kako bi se dokazalo da prenose zarazu te ih se u isto vrijeme segregira, oduzima im se pravo na rad i onemogućava ulazak u javne ustanove ako ne pristaju na tu kvaziznanstvenost i selektivnost. Neučinkovitost kovid potvrda u očuvanju zdravlja se dokazala u brojnim europskim zemljama, a vaše inzistiranje stavljanja istih na nivo zakona govori o vašim pravim ciljevima koji sigurno nisu usmjereni očuvanju zdravlja kao što lažno navodite u objašnjenjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
198 IRENA BOŠKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, u ničem se ne bih složila, protivim se svim Vašim odlukama jer nisu u skladu ljudskih prava i slobode. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
199 Adriana Filipović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kakva karantena!? Pa jeste li vi sišli s uma!? Zakon koji želite izmijeniti je NEUSTAVAN! I kada budete odgovarali na ove brojne komantare, nadam se da uvažavate da se radi o ljudskim bićima., tj. da nećete odgovarati isprazno i tipično državno-službenički. Čast iznimkama! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
200 Bruno Matijašević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Prema trenutno dostupnim informacija WHO-a (https://www.worldometers.info/coronavirus/) pd Covida-19 uspješno se oporavi 98% oboljelih. Shodno tome, da velikoj većini ljudi pogotovo mlađim osobama Covid-19 ne predstavlja značajnu ugrozu ograničavanja tipa (odvođenje u karantenu ili cijepljenje za pojedine profesije) nemaju valjanu razmjernost. Nadalje, uvođenje Covid potvrda znanstveno je nevaljano što se može vidjeti iz znanstvenih radova (recentnih) kao i iz prakse. Zemlje koje su uvele Covid potvrde (npr. Nizozemska, Singapur, Njemačka i Austrija i sl.) imaju visoku stopu novooboljelih dok usporedno države koje nemaju navedena ograničenja (Švedska, UK, velika većina Afrike) nemaju probleme s visokom stopom novoobljelih. Navedena iskustva iz prakse potkrijepljena su i znanstvenim dokazima koja govore kako su razlike u transmisiji virusa između cijepljenih i necijepljenih osoba jako male (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR0uIStIEp9TusoJpRlROimDpwmRN2bP4s6afWnpHFxfLEOJLCBlYbw2WHY). Nadalje, zabrinjavajuća je ostavljena mogućnost naređenja cijepljenja (članak 69.) protiv zaraznih osoba koje su profesionalno izložene rizik. Rizik nije jednak za sve podjednako što pokazuje statistika kako Covid-19 nije opasan za mlađu populaciju ljudi (djecu, adolescente, studente i ljude u 30-ima). S druge strane, od cjepiva je u SAD-u prijavljeno više od 10 000 smrti (CDC), a prema WHO-u prijavljeno je više od 2,5 milijuna nuspojava. Kao što je već prethodno navedeno, cjepivo uspješno ne sprječava ni prijenos virusa stoga je navedeni prijedlog znanstveno i praktično neutemeljen. Također, nije navedeno ako dođe do toga tko bi i na koji način preuzeo odgovornost za smrt ili nuspojavu od cjepiva. Shodno svemu navedemu, ponajviše onomu što se odnosi na bolest Covid-19, jasno je kako su predložene mjere, najviše mjere Covid potvrda i cijepljenje određene skupine znanstveno neutemeljene, politički pristrane, a u praksi dokazane kao neučinkovite. Moli se izmjena ili odbacivanje navedenih prijedloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 dr.sc. Valentina Salaj Ćetković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Pa zar je moguće da ćete ozakoniti mogućnost zabrane privatnih i javnih okupljanja i za cijepljene i za necijepljene te osnivanje organizirane karantene (logora?)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 Ana Postrimovski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU U članku 47. stavak 2. kakvo osnivanje karantene? Članak 4. zabrana kretanja?? dok u članku 55a se propisuje potvrde koje omogućuju kretanje? Opet zbunjujete narod. Čemu cijepljenje ako se ne možeš kretati? 12.druge potrebne mjere...to može biti što god...bez ograničenje. Zakon mora imati proporciju s jedne strane obvezu s druge odgovornost. U cijelom zakonu nigdje ne stoji odgovornost za provoditelje, koja su naroda, samo, kazne, obveze od par političkih instaliranih osoba... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
203 DEJAN RODIGER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Zabrana privatnih okupljanja i zabrana javnik okupljanja i protestiranja su prava propisana Ustavom! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
204 DEJAN RODIGER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Zabranu kretanja koja ne ugrožava nikoga, je temeljno ljudsko pravo. Zabranu uporabe objekata? Kojih? Nepovredivost doma se ne može ukinuti jednim zakonom! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
205 DEJAN RODIGER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Karantene za SARS-CoV-2? Da li ste vi normalni? Vi mislite ljude iz svojeg doma odvoditi u karantene, prema gornjem članku? Na koje vrijeme? Jel to zatvor bez suđenja? Ovo je SKANDALOZNO! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
206 Lea Čuveljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Navedenom Dopunom Zakona Vlada RH ograničava temeljna ljudska prava i slobode. Pritom isključuje iz društva necijepljene i uvjetuje cjepljene svim osobama, naglasak na mlade. Uvođenjem ovakvog zakona direktno su diskriminirani građani i dovodi se u pitanje demokratski poredak u RH. Sve navedene sigurnosne mjere su bili prijedlozi Stožera za civilnu zaštitu, i sada prijedloge uvode u zakonske obvezne. Ograničavajući slobodu izbora građana i slobodu kretanja. Svaki građanin RH ima svoja Ustavom zajamčena prava i slobode, prisiljavati ljude na eksperimentalno cijepivo je suprotno čl. 23 Ustava RH - Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja, ili bez svoje liječničkim ili znanstvenim pokusima. Ograničavanjem sloboda sa navedenim sigurnosnim mjerama ograničavaju se ljudska prava i sloboda izbora te isto tako ugroženo je ljudsko pravo na dostojan život. S obzirom da navedene sigurnosne mjere direktno ugrožavaju i mogućnost obrazovanja s obzirom da škole (osnovne i srednje) te fakulteti uvjetuju posjedovanje Covid putovnice na taj način se krši članak 66 Ustava kojim se jamči obrazovanje u RH da je svakome dostupno i pod jednakim uvjetima. Navedene sigurnosne mjere direktno oštećuju život svakog slobodnog građana koji se ne želi cijepiti zbog svojih moralnih, vjerskih ili drugih uvjerenja ili zdravstvenih komplikacija koje se mogu pojaviti zbog cjepljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
207 Dominik Tomislav Vladić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kada nešto ide u smjeru zabrana onda sigurno neće naići na prihvaćanje. Smjer u kojemu treba ići je preventivno djelovanje da se takve stvari spriječe ili ako se dogode da se ide ciljano. Zabrane koje se direktno tiču ukidanja prava i sloboda, bilo da se radi o trajnoj promjeni ili privremenoj, ne može biti prihvaćena ako se odnosi na sve. Pri tome treba razlikovati situacije kao što je ova današnja i nikako je ne smijemo usporediti s nekim drugim situacijama jer npr. zabrane u prometu nisu usporedive s ovim. Zabranama će se uništavati i ozakoniti uništavanje poduzetništva. Zakon treba ići u smjeru zaštite ugroženih skupina. Što se tiče kazni to nikako ne treba biti ovdje, a posebno ne u tako velikim iznosima. Tek kada svi, pa i ministar budu odgovarali za pljačku (npr. samo jedan slučaj plaćanja koda od 10 eura u iznosu od preko 4 milijuna kuna, https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/berosev-poznanik-napravio-platformu-cijepi-se-koristio-je-besplatan-alat-15065669), moći će se očekivati od građana da prihvate kazne. To nije samo problem kovida i kovid potvrda. To je općeniti problem društva gdje primjerice imamo komunalna poduzeća koja malo poduzimaju vezano za gospodarenje otpadom. Kada se njihove greške prebace na račune građana, logičan slijed je otpor. Zbog toga imamo smeća na svakom koraku. Ne radi toga jer građani nisu educirani, nego radi toga jer građani vide čije se greške plaćaju. Ako se jedan diktator može svrgnuti jer provodi nasilje i zločine nad građanima, a mi smo kao civilizirano i razvijeno društvo došli to toga da nije prihvatljivo niti izjavljivanje podrške zločinima, onda je logičan zaključak da će građani sustavu vjerovati tek kada i tako nešto bude sankcionirano. https://www.index.hr/vijesti/clanak/miletic-podijelio-gostovanje-markotic-na-laudatu-i-porucio-micite-ruke-s-nase-djece/2320632.aspx Bez toga kovid potvrda nemaju smisla kao i kazne. Ako ministri i HDZ plate kazne za tzv. proslave izbornih pobjeda, ako članovi stožera plate kazne za svoja druženja mimo svih njihovih preporuka i ako svakoj javnoj osobi, bilo da se radi o crkvenim događanjima, sportu ili nečem drugom, naplatite kaznu, onda će to vjerojatno prihvatiti i ostali građani. Trenutno propisane kazne su takve da se iz njih može zaključiti da politika nije svjesna standarda građana. Da u rečenici "Za prekršaj iz stavka 1. točke 5., 6. i 11. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna" piše do 1.000 kn i to je previše jer ljudi u RH nisu bogati. Ljudi u RH su siromašni zbog politike i zakona sličnih ovome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
208 karolina baričević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 47, točka 12. druge potrebne mjere ???????????????????????????????????? Definirati. Zakon MORA biti definiran i ne smije skrivati nikakve dvosmislene, trosmislene ili višesmislene kazne. DEFINIRATI. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
209 karolina baričević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 47, točka 2 osnivanje karantene Što znači OSNIVANJE KARANTENE? Znači li to posebna ustanova u koju ćete smjestiti one osobe koju odbijaju covid putnovnicu? Ili će te osobe biti u totalnoj blokadi, znači ZABRANA KRETANJA IZ DOMA? Nedefinirano i nepojašnjeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
210 Tatjana Vlainić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Epidemija nije službeno proglašena. Cijepljeni ne moraju biti u izolaciji, iako im je član zajedničkog kućanstva zaražen - mogu se slobodno kretati i širiti zarazu jer mogu se zaraziti unatoč cijepljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
211 Dubravka Biondić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (ZZP) izričito sam protiv donošenja ovoga Zakona. Ovaj zakon uništava temelje gospodraskog napretka, ugrožava vladavinu prava, krši ljudska prava i temeljne slobode, krši osobne slobode i prava te gospodarska, obrazovna, socijalna i kulturna prava. Predložene mjere su protuustavne i nezakonite, predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH (čl. 21, čl. 22, čl. 23, čl. 24, čl. 25, čl. 29 i čl. 31). Osim toga ovim Zakonom se krši Rezolucija 2361 Vijeća Europe: točka 7.3.1. i 7.3.2. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
212 Darko Posarić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Ovaj Nacrt prijedloga Zakona ne pridonosi zaštiti života i zdravlja ljudi, nego čini upravo suprotno: sili ljude na nešto što nema nikakvoga znanstvenoga uporišta. Cijepljenje u jeku epidemije upravo je suprotno spoznajama epidemiološke struke i pogubno je jer virus na taj način mutira i jača, a trajanje epidemije se produžuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
213 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Predlagatelj navodi sljedeće: "Uređuje se stupanje na snagu ovoga zakona prvoga dana od dana njegove objave radi osobito opravdanih razloga. Naime, u povodu Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, od 11. ožujka 2020., koju je ministar zdravstva donio na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u skladu s člankom 2. stavkom 4. Zakona, a zbog mutacije virusa i brzine širenja bolesti te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja, opći je interes da predložena sigurnosna mjera te sankcije za prekršitelje što prije zažive u praksi u svim svojim elementima. Stupanje na snagu ovoga zakona što je prije moguće u najboljem je interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi zaštiti njihovih života i njihova zdravlja, ali i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. To je ujedno i interes Republike Hrvatske jer se na taj način najbolje štiti njezin pravni poredak. Slijedom toga, predlaže se i stupanje na snagu ovoga zakona prvoga dana od dana njegove objave u „Narodnim novinama“.". Jeste li počitali ovo što ste napisali još jednom, ako jeste postavljam Vam sljedeće pitanje: Koji su to osobito opravdani razlozi za stupanje na snagu predloženog zakona prvoga dana od dana njegove objave u "Narodnim novinama". Naime, jesu li prekršajne kazne nešto što će suzbiti mutirajući virus? Je li znanstveno utvrđeno zbog čega dolazi do mutacije virusa i do bržeg širenja i ima li kakve uzročno posljedične veze mutacija virusa i brzina njegovog šrirenja s apliciranjem cjepiva u ljudski organizam s obzirom da klinička ispitivanja nisu provedena, jer su sva cjepiva u RH zapravo cjepiva s uvjetnim odobrenjem, dakle, u živoj eksperimentalnoj fazi. Molim znanstveno potkrijepljeni odgovor. Vi mislite da ćete predloženom mjerom učinkovito suzbiti navedenu bolest, ali je prava istina da to vjerojatno nećete uspjeti, jer se cijepljeni, a netestirani ljudi slobodno kreću svim prostorima i šire zarazu baš kao necijepljeni ili možda koji promil manje. Kažete da je opći je interes da predložena sigurnosna mjera te sankcije za prekršitelje što prije zažive u praksi u svim svojim elementima. Pa koji su to elementi, molim Vas navedite. Sljedeća rečenica Vas kao predlagatelja, a koju citiram: "Stupanje na snagu ovoga zakona što je prije moguće u najboljem je interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi zaštiti njihovih života i njihova zdravlja, ali i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. To je ujedno i interes Republike Hrvatske jer se na taj način najbolje štiti njezin pravni poredak.". je sramotna. S obzirom da je predloženi propis u cijelosti diskriminatoran, neustavan i slično tome da se dalje ne iscrpljujemo, poslužit ću se opće poznatim stripom iz mojega djetinjstva a to je Alan Ford, pa ću parafrazirati kako je predlagatelju očita djelatnost koja se svodi na razinu Ministarstva za istraživanje ruda i gubljenje vremena. Razmislite o promjeni ovoga sramotnog obrazloženja, odnosno o odustajanju od predloženog propisa, jer štitite slobode na način da ih zabranjujete. Zastrašujuće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
214 Ingrid Španić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Ubrzavanje procesa stupanja zakona na snagu pod okolnostima pandemije iznimno je riskatno jer upućuje na mogućnost postojanja sumnjivih radnji u "pozadini" brige o kontroli zaraze, a time se vrši i prevelik pritisak na sve sudionike društva što uostalom djeluje namjerno upravo zbog navedene sumnje o pravim razlozima nasilnog i brzog nametanja tih dramatičnih mjera koje nisu potrebne jer postoje bolja i jednostavnija, manje naprasna rješenja za one koje rješenja kao takva uopće zanimaju... Ubrzavanje oko ovako delikatnih neispitanih stvari može dovesti do velikih problema u trenutku kada se simptomi tzv.cjepiva krenu ispoljavati, i amoralno je ignorirati ovu činjenicu te kao takvo ne bi smjelo biti jedna od stavka Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
215 IVICA GRANIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Prema dostupnim podacima, stradalih sa covidom19 je 85% u dobi preko 65 godina. Molim da se prijedlog zakona fokusira na populaciju iznad 65 godina, i da se eksplicitno navede da ovaj zakon u slučaju ugroze covidom19 ne vrijedi za mlađe od 18 godina, tj. da oni ne predstavljaju ugrozu niti za sebe niti za druge. Preciznije, oni su jedini koji po vlastitom prirodnom imunitetu mogu zaustaviti ovakvu ugrozu. Također, molim da se navede da zakon ne vrijedi iza 15.6., kada turisti uđu u zemlju jer smo bili svjedoci kako to funkcionira. Također, za proslave HDZ-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
216 Tomislav Lončarić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, nisam suglasan i protiv sam izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te sam protiv donošenja ovog zakona, koji kao takav više nebi bio zakon donešen na interes pučanstva RH, već ukidanje prava na izbor i slobodu zajamčenih Ustavom RH, drugim riječima koristi se "pandemija" i trenutna situacija u društvu (strah), da se provede prisilna segregacija ljudi, koju više pozicionirana grupacija može koristiti za stalno nametanje pravila koja odgovaraju njima, a najmanje cjelokupnom pučanstvu, a tada to više nebi bila nikakva demokracija za koju smo se borili i glasali, nego totalna samovolja ili diktatura, prema kojoj bi pojedinci odlučivali silom o pitanju ljudskih prava, slobode kretanja i života ljudi, te osobnosti svakog pojedinca. Protiv sam izmjene i donošenja ovog zakona i zbog toga što se time ne provodi prava zdravstvena skrb stanovništva, ne koriste se provjereni lijekovi, nego eksperimentalne supstance, za koje već i oni koji su laici vide da nemaju nikakav ili samo kratkoročni efekt, a da ne govorimo o zanemarivanju drugih bolesti od kojih se ljudi trenutno slabo ili nikako ne liječe, a godinama su plaćali ili još uvijek plaćaju svoja zdravstvena osiguranja. Danas čovjek nemora biti teoretičar zavjera, ni super intelegentan, ako samo malo logično sagleda postojeće činjenice u svijetu, koje su mu (još) dostupne, da bi mogao vlastitim nezavisnim razmišljanjem i savješću zaključiti da SVE ovo što se događa, nažalost, nije slučajno, nego sve ima veći cilj, koji nažalost neki otvoreno iznose i javno. Svakako bi, vezano uz sve to, ovaj "prijedlog izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti2, bio početak sistema koji bi poslije opravdavao sva sredstva prisile, koja bi nekome odgovarala, represijom prema stanovništvu ili pojedincu, protivno njegovoj vlastitoj volji, savijesti, izboru, slobodi i uvjerenju, a kako je to samo početak ubojstva ljudskosti, zato ga neću i nemogu podržati. Zakoni se u etičnom i moralom svijetu demokracije, mijenjaju i donose u korist i za dobrobit ukupnog pučanstva, a ne kasnije kao oružje i sredstvo manipulacije neke manje skupine u njihovu korist ili vladavinu straha. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
217 VEDRAN PAVLOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Vezano za opravdani razlog kojeg navodite i na tekst "Stupanje na snagu ovoga zakona što je prije moguće u najboljem je interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi zaštiti njihovih života i njihova zdravlja, ali i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. To je ujedno i interes Republike Hrvatske jer se na taj način najbolje štiti njezin pravni poredak. Slijedom toga, predlaže se i stupanje na snagu ovoga zakona prvoga dana od dana njegove objave u „Narodnim novinama“." - je stamotno iznositi diskriminaciju osoba koja uistinu nisu u stanju izvršiti testiranje ni cijepiti se zbog preporuke liječnika jer imaju autoimunu bolest, slab imunitet, mladim i starim osobama koji su alergični na lijekove. Takvima se uskraćuju osnovna prava na liječenje i zakidaju ih za ostale javne usluge te pravo na rad. S ovom mjerom kršite slobodu i prava Ustavom za navedene osobe. Tko je odgovoran što se uskraćuje ulaz u ustanovu, uskraćivanje slobode, dokaz starica i 13-godišnjak nisu mogli ući u poštu. To nisu zajamčena sloboda Ustavom već njegovo kršenje. Ova mjera NE PRIDONOSI zaštitu pučanstva ni njihovog zdravlja jer cijepljeni prenose virus, što je dokazano. Uključite sve znanstvenike i struku te ih okupite i javno i otvoreno prenosite njihove rasprave da se dođe do zdrave mjere koja će nas izvući iz ovog problema. Ovako ostajemo svi u neznanju, na što ste vi odgovorni koji predlažete ovakav prijedlog uskraćujete istinu građanima i zaštitu puka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
218 Zoran Novaković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
219 Eva Kirchmayer Bilić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. U interesu pučanstva je uputiti u zdravi način života i prehrane, prestati ih svakodnevno plašiti i sijati strah. Paziti na mentalno i duhovno zdravlje djece, mladih, odraslih, starih. Gdje se mogu pronaći rezultati istraživanja vezana uz psihičko i mentalno zdravlje ljudi unatrag godinu-dvije? Zašto se ne govori o nuspojavama i sadržaju cjepiva? Zašto se radi pritisak i ucjena, ako je dobrovoljno? Zašto nitko ne preuzima odgovornost za nuspojave? Potrebno je odgovoriti na sva ta pitanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
220 Krešimir Pavelić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Navodi se Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, od 11. ožujka 2020., koju je ministar zdravstva donio na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u skladu s člankom 2. stavkom 4. Zakona, a zbog mutacije virusa i brzine širenja bolesti te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja izdao, a da se pri tome ignorira činjenica kako je propušteno javnosti predočiti status dosadašnjih respiratornih infekcija uzrokovanih koronavirusima (pa tako i SARS-CoV) u RH, njihovoj smrtnosti, načinu dijagnosticiranja, kao i ažuriranim podacima o učinkovitosti odnosno neučinkovitosti mjera koje su propisivala državna tijela tijekom 2020 i 2021. Opći interes je upravo suprotan predloženom Zakonu tj. trebao bi se baviti predlaganjem jasnih i nedvosmislenih mjera za utvrđivanje statusa povećanja broja zaraze u RH s obzirom da dosadašnje mjere koje nisu niti u malom postotku dovele do mjerljivog učinka na zaštitu života stanovnika RH i njihova zdravlja, a ponajmanje su osigurale njihove druge slobode i prava zajamčenih Ustavom. To bi ujedno bio i interes Republike Hrvatske jer bi se na taj način najbolje štitio njezin pravni poredak i utvrdile pravne osnove donesenih mjera. Slijedom toga, valja predložiti izradu takvog Zakona koji je utemeljen na činjenicama i znanstvenim dokazima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
221 Lorella Mekić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Ovaj zakon ne slijedi trenutnu epidemiološku situaciju u kojoj cijepljene osobe također šire virus, te je suprotan Ustavu RH o ograničavanju osobnih sloboda. Slijedom toga potrebno je napraviti usklađenje s preporukama WHO-a, a s druge strane vezano na ograničavanje ljudskih prava i njegovu neusklađenost s drugim zakonima, potrebno je provesti široku javnu raspravu i ne donositi zakon ovako kako je to namjeravano, "navrat - nanos". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
222 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
223 Blaženka Crnov OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Žuri vam se provesti ovaj zakon! Ma dajte! Skrivate nešto! Postoji razlog što se žurite. Razlog je što bezakonje s vaše strane traje već skoro dvije godine. Od silnih testiranja, cijepljenja, karantena niste imali učinka i vi biste sada nastavili u istom tonu samo sve crno na bijelo. Jako ste prozirni. Ne radite na dobrobit pučanstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
224 Tamara Brozović Jurišić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, nisam suglasna sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i oštro se protivim istim, ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Smatram da je prijedlog ovog Zakona u suprotnosti sa Ustanovom RH jer je diskriminirajući i krši osnovna ljudska prava, krši nekoliko drugih zakona, kao i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, primjerice Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021), https://pace.coe.int/en/files/29004/html, koja govori o zabrani vršenja bilo kakve vrste pritisaka na cijepljenje, a kaže: Točka 7.3.1. „da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI”; Točka 7.3.2. „da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem”. Navedeni prijedlog Zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Navedeni prijedlog Zakona ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. Kršite 10 točaka Nirnberškog kodeksa iz 1947 g. koji u potpunosti negira svaku mogućnost prisilnih medicinskih eksperimenata u bilo kojem obliku bez dobrovoljnog pristanka punoljetne osobe. Alemka Markotić je javno i nedvosmisleno priznala da djeca služe za eksperimentiranje klinički neispitanih cjepiva privatnih farmaceutskih industrija. I molim vas objasnite mi vezano uz Članak 69. što to znači narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere!!??? NAREDITI !!!??? Još jednom NE ovome kako god to nazvali! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
225 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
226 Joško Paštar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Ne slažem se jer ovo je čin nametanja mjera koje nisu u interesu NARODA Republike Hrvatske. Nijedna pandemija se nije pobjedila čizmom i fašisoidnim mjerama. Pogledajte primjer visoko procjepljenih oštromjeraških zemalja. Pandemija kod njih bukti više nego ikada, a imaju i problema s narodom koji vidi da ih vlada gura u propast. S ovim izmjenama i vi draga gospodo činite isto i vučete svoj Hrvatski NAROD ravno u propast. Baš me zanima tko će dati svoj potpis na ovakve izmjene zakona koje Hrvatski narod NE ŽELI. Ukoliko ove izmjene prođu, znajte da radite PROTIV Hrvatskog naroda koji vas plaća i koji vas je izabrao da ga štitite od ovakvih napada. Ovakvim izmjenama draga gospodo zapečatili biste svoju sudbinu, jer NAROD će da ruši Vas zajedno s ovim izmjenama! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
227 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
228 Ivana Uremović Gašić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Ovim prijedlogom zakona dokazaujete svoju korumpiranost koja je DOKAZANA sudskom presudom. Stupanjem na snagu ovog zakona ne djelujete u najboljem interesu pučanstva. Djelujete u najboljem interesu farmaceutske industrije, s kojima ste potpisali ugovore koji nisu transparentni. https://m.youtube.com/watch?v=zxv094DeGfA Ja sam osoba, moja djeca su osobe i oni su hrvati, ovim zakonom ne štitite njihovo ni moje zdravlje. Vašim postupcima ih ugrožavate. Kod donošenja zakona i uredbi treba čekati godine, a ovo je sve jako žurno (npr. usvojen zakon o zabrani kaveznog uzgoja , ali tu prema vašim mjerilima nisu životi u pitanju, je li tako? ). Ljudski životi su u pitanju? Jesu li? Život je život. Ili ćete naprvati zakon po kojem moram opet u školu da naučim razlikovati životinjski život od ljudskog života. Izjava Alemke Markotić koju Faktograf kategorizira kao netočnu "da se na djeci provode testiranja" upravo nama građanima daje povoda za zabrinutost i promišljanje. Stoga vas molim da po hitnom i žurnom postupku ukinete i kurikulume međupredmetnih tema. Puk bi trebao slušati Stožer, ali kad puk sluša i promišlja o izjavama onda se javi Faktograf i kaže one nisu točne. Pa ja Vam čestitam na dosljednosti i molim djoš jednom da se ukinu Kurikulumi međupredmetnih tema jer ugrožavaju mentalno zdravlje puka. Nadalje javno zdravstvo ne vrši pritisak na očuvanje zdravlja puka, ne brine se da revitalizirate i ojačate poljoprivredu. Prva stepenica zdravlja nisu lijekovi i cjepivo kad se radi o zdravom stanovništvu već se zdravlje gradi zdravom prehranom i tjelovježbom. Naravno studije takve vrste nisu nam svakodnevno predočene. A postoje i dokazano je brojnim znanstvenim studijama. Ne ukidate žurno pesticide. Niste uveli porez na prekomjernu težinu koja je jedan od glavnih uzročnika mnogih zdravstvenih problema. Ovim Zakonom vi oduzimate prava zajamčena Ustavom. Članak 3 , samo uvođenje maski bez adekvatnog načina zbrinjavanja, napravili ste problem okolišu, da ne nazom te pravim imenom ekološka katastrofa. Jer svaka odbačena plastika postaje MIKROPLASTIKA koja ne nestaje. Gdje su te studije? Članak 14 kršite pravo na slobodu. Prema prijedlogu ovog Zakona nisam slobodna, iako sam zdrava, bez potvrde ne smijem ući u knjižnicu niti na radno mjesto. Članak 22 morate ispoštovati kako bi vaše mjere, koje već provodite, bile zakonske, sudit će vam se za ono učinjeno. Vrijeme i pravda će vas sustići, makar je vaš plan u punoj akciji. Imamo takve primjere iz nedavne povijesti. Članak 23 vi si dajete pravo da nas bez naše privole tjerate na medicinske zahvate dva puta tjedno a uskoro i na primanje vakcine - što je znanstveni pokus (i to vi dobro znate) obzirom da nije poštovano potrebno vrijeme za utvrđivanje učinkovitosti cijepiva. Članak 38 Kakva sloboda mišljenja-mišljenje ljudi koji su 21.11. bili na Trgu bana Jelačića jasno vam je pokazano. A što ste s tim učinili, cenzurirali i omalovažili. Članak 44 Hoće li moći svaki državljanin sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. NE. Kršite Ustavna prava u ovom trenutku, jasno je da želite legalno postupati i svojim uvjerenjima prilagoditi zakon. Članak 55 Svatko ima pravo na rad i slobodu rada , ovim zakonom NEMA SVATKO, oni s potvrdom na koju ste stavili čak i rok trajanja, što su to nego uvjeti. Čim je uvjet nema slobode. Članak 56 za sada sam zaposlena ali uskoro neću imati pravo na zaradu jer nisam primila cjepivo. Članak 59 pravo na zdravstvenu zaštitu. Kako je moguće ako me doktorica ili doktor uopće ne žele primi kad mi je utvrđen covid-19, nego te osude na samoizolaciju na 10 dana, ne uzima se u obzir pojedinačan slučaj. Niti ih zanima koko je prošla i kako se razvijala bolest. Članak 70 kakve uvjete stvarate za zdrav okoliš. Maske ste nametnuli, postoje članci i rasprave o njihovoj neučinkovitosti, a hrvatskom narodu stvaraju ekološki problem. Niste napravili niti ćete napraviti studiju o tome koliko je maski potrošeno i koliko odbačeno u šume, rijeke, popoke i more. Jer brinete za naše zdravlje pa nemate vremena baviti se ovakvim temama. Članak 71 Hrvatski sabor je prestao biti predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti, mene to brine, ali vas ne. Sjednice hrvatskog sabora su javne i svakodnevno pokazujete kakvo mišljenje i stav imate prema građanima koji imaju drugo mišljenje, oprečno vašem. Ograničili ste im ulazak,vi ste donijeli uvjet i nisu SVI pristali na taj uvjet. Članak 93 Pučki prvaobranitelj , poznato je da su poslana pisma pučkom pravobranitelju, osobno sam poslala pismo, radi kršenja ustavnih prava, a do dana dans nisam primila odgovor. Niti žurno, niti nikako. Dok se brinem za svoja prava i slobode sva ustavna prava završavaju pod tepih i preko ustava stavljate novi ZAKON O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI. Obzirom da nas ovdje nazivate pukom, slobodna sam izraziti jednu asocijaciju > nadam se da će ono što nam krojite i puk-nuti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
229 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Predlažem brisanje odredbe članka 9. kako ga je predložio predlagatelj i predlažem sljedeći tekst članka 9. tako da glasi: "Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana kada nadležna regulatorna agencija izda bezuvjetno odobrenje za primjenu cijepiva protiv bolesti COVID 19 na ljudima.". Slijedom navedene odredbe smatram da su na taj način najbolje zaštićeni interesi građana koji se dragovoljno odluče na cijepljenje bezuvjetno odobrenim cjepivima protiv bolesti COVID 19. Stoga molim predlagatelja da uredi obrazloženje sukladno mome prijedlogu za novu odredbu članka 9. predloženog propisa. Zahvaljujem Vam na uloženom trudu, jer znam da osobi koja sastavlja prijedloge propisa nije nimalo lagano i da to nevjerojatno utječe na svaku stanicu u tijelu, kako na onu bolesnu tako i na onu zdravu. Stoga Vas kao zabrinuti građanin upućujem da se dovoljno dobro odmorite, naspavate, opustite, dobro jedete, popijete dovoljno tekućine i prema potrebi uzmete neke od dodataka prehrani kako bi se na najbolji način zaštitili od steresa koji Vas sigurno ugrožava jer morate, a možda ne biste htjeli pisati ovako nelogične i neučinkovite propise koji će nanijeti nesagledive posljedice kako za svakoga pojedinog građanina, bez obzira na njegov status u bilo kojem pogledu tako i hrvatskom društvu u cjelini. Želim Vam obilje osobnog zdravlja i sreće, a svima nama malo više promišljanja i razuma te šire rasprave koja uključuje i druge glasove, a ne samo glasove onih koji imaju najviše financijskih koristi od muke i bolesti pučanstva. S poštovanjem i svako Dobro. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
230 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Molim pojašnjenje pitanja gospođe prije mene: Ovim Prijedlogom i mjerama Stožera, kršite Ustav, Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Uredbu EU parlamenta, Rezoluciju EU parlamenta, Rezoluciju Vijeća Europe, Nurnberški kod. Isto tako molim pojašnjenje po kojoj osnovi donosite sad Zakon nakon 2 godine gdje stanje nije ništa dramatičnije nego što je bilo??? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
231 Tamara Šarlija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, smatram ovo obrazloženje licemjernim, posebice dio: "Stupanje na snagu ovoga zakona što je prije moguće u najboljem je interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi zaštiti njihovih života i njihova zdravlja, ali i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom." Ovim Prijedlogom se slobode i prava pučanstva zajamčena Ustavom ukidaju. Prodajete nam rog za svijeću! Maglu prodajete već dvije godine i sada ste se malo previše zaigrali pa ćete to i ozakoniti! Nadalje, o kojoj zaštiti pravnog poretka RH se ovdje govori? Gdje ste bili kada su Sanader i ini pljačkali RH??? I zašto tako žurnim postupkom ne mijenjate zakone koji se tiču korupcije u RH? To je u "najboljem interesu pučanstva Republike Hrvatske jer pridonosi zaštiti njihovih života i njihova zdravlja, ali i drugih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. " Stara narodna kaže: Možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš! Pametnom dosta! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
232 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, Ovim Prijedlogom i mjerama Stožera, kršite Ustav, Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Uredbu EU parlamenta, Rezoluciju EU parlamenta, Rezoluciju Vijeća Europe, Nurnberški kod. Je li vaša namjera uvođenje fašizma i totalitarizma u Republiku Hrvatsku ili samo ne znate kako se stvarno pobrinuti za zdravlje i dobrobit građana? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
233 Krešimir Blajić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
234 BARBARA MARIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Gdje je i kada proglašena epidemija? Na temelju kojih brojeva je proglašena epidemija, odnosno pandemija? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
235 Ivica Vlainic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
236 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, izražavam veliku zabrinutost donošenjem ovakvih zakona za koje smatram da će izravno narušiti zdravlje mene i moje obitelji jer niti jedna činjenica nije potkrijepljena znanstvenim činjenicama. Što se tiče cjepiva, razgovaramo o eksperimentalnom cjepivu koje je u fazi ispitivanja i ne znamo niti čemu služi a kamo li od čega nas štiti kada imamo sve više istraživanja koja idu u pravcu da cjepivo i mjere uopće ne štite. Molim odgovor, u protivnom idemo pravnom žalbom ukoliko ovo dođe na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
237 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, Imam nekoliko pitanja, pri tome Vas molim da Faktograf nije izvor informacija, pitanja su sljedeća: 1. Po kojem kriteriju je ovo proglašena pandemija i zašto se uvode izvanredna stanja? 2. gdje je dokaz da je cjepivo učinkovito i od čega ono štiti? 3. Molim također istraživanja kojim se pokazuje da dugoročno cjepiva ne štete? 4. Molim istraživanje u kojem je lockdown jedna uspješna metoda sprečavanja širenja virusa. Uvođenje lockdown-a je srednjovjekovna metoda i želite nam reći da nakon toliko godina je to metoda kojom se sprječava zaraza od prehlade? 4. Po kojem zaknu vi imate prava meni oduzimati prava, o kojem pravu mi to pričamo? To je kraj ljudske civilizacije 5. Kada ćete prestati terorizirati svo stanovništvo? 6. Zašto ne radite obdukcije nakon što se proglasi da je smrt nastupila uslijed kovida devetnaest? 7. Što ako se dokaže kao iu Portugalu da PCR test nije alat kojim se dokazuje prisustvo virusa? Za sada toliko, naknadno ću postaviti ostala pitanja. Do slušanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
238 DEJAN RODIGER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Na osnovu kojih dokaza je proglašena epidemija? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
239 Tatjana Vlainić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Gdje je i kada proglašena epidemija službeno? Ne mislim na odluke stožera jer to nije službeno proglašenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
240 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Molim pojašnjenje što znači određivanje obveze provedbe naknadne procjene učinaka preloženog propisa, odnosno Zakona? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
241 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Potpuno se protivim prijedlogu izmjena ovog Zakona. Evo glavnih točaka: Navedenim prijedlozima odlukom se pretpostavlja da su osobe koje nisu cijepljene i nisu preboljele covid-19 virulente ili virulentnije od onih koji su cijepljeni te da (lakše) prenose koronavirus što nije niti medicinski niti znanstveno utemeljeno. U članku Vaccinated People Easily Transmit COVID-19 Delta Variant in Households: UK Study pruža se dokaz da cijepljeni ljudi lako prenose COVID-19 Delta varijantu u kućanstvima. Godišnja studija Imperial College London u The Lancet Infectious Diseases pokazala je da je varijanta Delta još uvijek vrlo prenosiva unutar cijepljene populacije. Testiranje zdravih osoba, osoba bez simptoma, na COVID-19 ne preporuča čak niti Svjetska zdravstvena organizacija koja navodi da pozitivan rezultat na testu uvijek mora biti potvrđen prisustvom simptoma bolesti. Također, prema znanstvenom mišljenju Borger i sur. (2020): "Ako je netko pozitivan na PCR testu kada se koristi prag od 35 ciklusa ili više (kao što je slučaj u većini laboratorija u Europi i Sjedinjenim Državama), vjerojatnost da je ta osoba zaražena je manja od 3%, odnosno vjerojatnost da će dobiveni rezultat lažno pozitivan je 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study). Liječničke potvrde o preboljenju to potvrđuju. Dakle dijagnoza se naziva: VJEROJATAN slučaj COVID-19?! Dakle cijeli sustav testiranja se bazira na vjerojatnosti i cijeli zdravstveni sustav se ograđuje od sigurne dijagnoze - strašno. Nadalje ne uzimate u obzir stanje antitijela niti stanje staničnog imuniteta kao pokazatelja preboljene infekcije. Takvi ljudi su zdravi i ne trebaju se cijepiti. S obzirom na navedeno, gore navedeni prijedlog medicinski je i znanstveno neutemeljen te isti predstavlja izravnu diskriminaciju i kršenje Prava iz radnog odnosa, Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Kaznenog zakona te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Evo glavnih točaka kršenja prava građana: ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka Članak 16. Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti. Obrazac suglasnosti te obrazac izjave o odbijanju pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar). Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak. Pravo na povjerljivost Članak 25. Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka. KAZNENI ZAKON GLAVA JEDANAESTA (XI.) KAZNENA DJELA PROTIV LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA Povreda ravnopravnosti Članak 125. (144/12) (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Zlostavljanje na radu Članak 133. (144/12) (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Prisila Članak 138. (144/12, 56/15) (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (NN 56/15) (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (NN 144/12) (1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Članak 3.1. ZABRANA MUČENJA Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni. Članak 14.1. ZABRANA DISKRIMINACIJE Uživanje prava i sloboda koje se priznaju u ovoj Konvenciji osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili druga okolnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
242 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Zašto nije navedeno u obrazloženju da je ista obveza utvrđena do dana 5. prosinca 2022. godine i razlog zbog kojeg je uzet upravo taj datum, a ne recimo primjerice datum 10. prosinca 2023. kao dan obilježavanja zaštite ljudskih prava na razini organizacije Ujedinjenih naroda, čiji je član i Republika Hrvatska? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
243 MAJA ŽULJ MIHALJEVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Ministarstvo je prije uvođena novih mjera već moralo procijeniti učinak koji će te mjere izazvati u cijelom društvu! Na temelju kojih činjenica je Ministarstvo predložilo mjere iz čl. 69, točke 9.a i 9.b? Molim predočite DOKAZE za učinkovitost navedenih mjera koje sada po hitnom postupku dodajete u Zakon! Predočite DOKAZE koje su hrvatski stručnjaci (imenom i prezimenom) proveli u RH, i to sa svrhom dokazivanja da će sigurnosne mjere biti od koristi u Republici Hrvatskoj i da će SMANJITI infekcije virusom SARS-COV-2. Već sada iz primjera drugih zemalja koje su uvele Covid potvrde znamo da nisu spriječile širenje zaraze! Namjera predlagatelja je „suptilno“ prisiljavanje građana na cijepljenje. Trebamo mjere koje će uvažiti nova istraživanja i iskustva drugih država, a ne ponavljanja "činjenica" koje su netočne i odavno zastarjele. Ove mjere i ovaj Zakon to NISU! Izričito se protivim i cijepljenju djece, s cjepivom koje je još u fazi ispitivanja, a da pri tom bolest kod velike većine prolazi bez ikakvih posljedica! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
244 Zoran Novaković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
245 DANIJEL ANTUN BANIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Prijedlog je neposredno protivan čl. 17. Zakona o procjeni učinaka propisa koji zahtijeva detaljno navođenje razloga, a kojeg u ovom Zakonu očito nema. Govorimo o sumraku pravne države: Čl. 17. (1) Nacrt prijedloga zakona za koji se treba provesti procjena učinaka propisa može se izuzeti od daljnjeg postupka ako se zakon donosi radi zaštite interesa Republike Hrvatske, žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobitog gospodarskog odnosno socijalnog interesa, uz detaljno navođenje razloga. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka stručni nositelj dužan je naknadno provesti procjenu učinaka propisa najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona. (3) Obaveza naknadne provedbe procjene učinaka propisa utvrđuje se u prijelaznim odredbama nacrta prijedloga zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
246 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
247 Blaženka Crnov OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
248 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
249 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
250 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Predlažem da se predložena odredba članka 8. briše u potpunosti te predlažem da nova odredba članka 8. glasi: "Ministarstvo zdravstva će do 31. prosinca 2023. godine provesti prethodnu procjenu učinaka Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u odnosu na zaraznu bolest COVID 19, nakon što cjepiva protiv iste bolesti dobiju bezuvjetno odobrenje nadležnog regulatornog tijela, što uključuje završetak svih kliničkih ispitivanja istih cjepiva.". Molim prilagoditi obrazloženje mome iznesenom prijedlogu. Naime, ne možemo unositi bilo kakve obveze na cijepljenje ukoliko se cjepiva protiv bolesti COVID 19 još uvijek nalaze u fazi uvjetnog odobrenja od strane nedležnih regulatornih agencija. Stoga je prvo potrebno prvo isuniti sve potrebne pretpostavke i učiniti prethodnu procjenu učinaka važećeg Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a tek potom razmišljati o propisivanju nekakvih prekršajnih odredbi u obliku drakonskih novčanih kazni, što bi sada već prema ovom propisu koji je aktualan na e-savjetovanju predlagatelj potpuno neodgovorno i nepromišljeno predložio. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
251 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Citirat ću gospođu prije mene i tražim vaše pojašnjenje Nitko nema pravo prikupljati podatke o tuđem zdravstvenom stanju, NI JEDNA fizička ili pravna osoba nema pravo tražiti na uvid razna "izuzeća" od na primjer nošenja zaštitnih maski ili bilo kojeg drugog podatka o zdravstvenom stanju subjekta, a po članku 146. Kaznenog zakona o prikupljanju podataka. Onaj tko prekrši ovaj zakon može dobiti kaznu do jedne godine zatvora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
252 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Nitko nema pravo prikupljati podatke o tuđem zdravstvenom stanju, NI JEDNA fizička ili pravna osoba nema pravo tražiti na uvid razna "izuzeća" od na primjer nošenja zaštitnih maski ili bilo kojeg drugog podatka o zdravstvenom stanju subjekta, a po članku 146. Kaznenog zakona o prikupljanju podataka. Onaj tko prekrši ovaj zakon može dobiti kaznu do jedne godine zatvora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
253 DRAŽENKA MARIČIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Ne slažem se s nijednom izmjenom i dopunom. Predlažem: Dopuna članku 69. 18. narediti isplatu odštete u iznosu od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 kuna za nanešene duševne boli proistekle od čitanja ovog nacrta prijedloga Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
254 DALIBOR PLAVČIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Izrazito se protivim neodgovornom ponašanju koje dopuštaju predložene izmjene članka 7., te smatram da je nužno članak 7. proširiti na način da se utvrdi novčanu kazna za odgovornu osobu koja ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore i u situaciji kada osoba koja napušta određeni prostor biva pozitivna na zaraznu bolest radi koje je imala obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
255 Ingrid Španić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Kako ste došli do ovakvih iznosa? Tko od građana uopće ima toliko novaca za bacanje pri odlasku na posao ili na Zavod za zapošljavanje? O čemu pričamo? Ako i imam, sigurno ću radije taj novac uložiti u svoje zdravlje prije nego da platim ovakvu mjeru koja nema veze ni s mozgom ni sa zdravljem. Molim vas da svoje snage radije usmjerite na konstruktivnija rješenja, umjesto da u Zakon uvrštavate pljačku nedužnog naroda. Umjesto da uzimate novac nedužnim građanima na temelju kvazi posebnih mjera, sankcionirajte zločince i plačenike koji vrše ovakve prijedloge zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
256 Zoran Novaković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
257 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. S obzirom da liječnici obiteljske medicine mahom ne određuju profilaksu u liječenju bolesti COVID 19 već uglavnom za snižavanje tjelesne temperature preporučaju paracetamol, u vrlo malo slučajeva propisuju odgovarajući antibiotik, molim odgovor na pitanje postoji mogućnost liječenja cijepljenih protiv bolesti COVID 19 te onih necijepljenih protiv iste bolesti nekom profilaksom i zašto ne postoji protokol o liječenju navedene bolesti, nego sad čak liječnici obiteljske medicine čak ne govore u velikoj većini slučajeva niti onu staru propušanu recepturu: "Piti što više tekućine, vitamina C, snižavati tjelesnu temperaturu kada ona pređe određenu razinu i slično tome. Usput rječeno pitao me jedan prijatelj, pa da iskoristim priliku da Vas pitam i to: Zašto se na komercijalnim i drugim televizijama više ne reklamiraju nikakvi pripravci ili lijekovi za snižavanje tjelesne temperature ili sredstva protiv vrućice. Hvala Van na odgovoru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
258 Vladimir Mrsa OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Uz članak 7. Ovi člankom utvrđuje se novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za odgovornu osobu koja ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. MOLIM DA SE GORNJI TEKST PREOBLIKUJE U SLJEDECE: Uz članak 7. Ovi člankom utvrđuje se novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za odgovornu osobu koja ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju SVIH ZARAZNIH BOLESTI ZA KOJE POSTOJE CJEPIVA ( VELIKE BOGINJE, KOLERA, ZUTA GROZNICA ITD. )radi ulaska u određene prostore. Popis zaraznih bolesti za koje postoje cjepiva se moze naci u HZJZ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
259 Ljubica Šolić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Svaka vakcinisana osoba koja se ponovo zarazi primit će naknadu u iznosu od 30.000,00 kn. Za smrt vakcinisane osobe koja je umrla sa simptomima COVID 19 isplatit će se naknada od 100.000,00 kn. Svakoj osobi prema ugovoru o radu , koja nije u mogućnosti predočiti jedan od navedenih dokumenata potrebnih za ulazak u instituciju radi pristupa svom radnom mjestu - omogućit će se rad od kuće ili udaljenje s radnog mjesta uz uvjet isplate 12 plaća ili 24 mjeseca neplaćenog dopusta. Karantena se može osnovati samo pri zdrvstvenim ustanovama Zabrana prometa roba i proizvoda nema nikakve veze s ovim stanjem Zabrana uporabe objekata, opreme i prijevoznih sredstava nije navedeno u kojim slučajevima Samoizolacija u vlastitom domu . Koji drugi objekt/prostor i kakve uvjete mora ispunjavati takav objekt . Koji su objekti u RH registrirani za smaoizolaciju i gdje su propisani uvjeti za njihovo otvaranje? Kako državni inspektor može zabraniti kretanje osobi za koju sumnja da ima zarazu? Ako policajac zaustavi vozača i sumnja da je pijan dok ga nije testirao ne može mu odrediti kaznu. Kako nekom možete narediti liječenje bez suglasnosti osobe nad kojom je naređeno liječenje, osim ako ustanove koje provode liječenje neće snositi sve posljedice . Brisati liječenje. Znamo tko je provodio prisilno liječenje. Prije organiziranja karantene i usvajanja ovog Zakona potrebno je utvrditi minimalne uvjete za objekte organizirane karantene, uvjete za stavljanje u organiziranu karantenu, broj potrebnih objekata. U karantenu se mogu staviti osobe koje šire zarazu i zaraženu su , a ne osobe koje ne poštuju mjere. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
260 Franjo Krajinović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Ovi člankom utvrđuje se novčana kazna u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna za ministra unutarnjih posla ili osobu koju on ovlasti koja ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
261 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
262 Blaženka Crnov OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Ovim načinom pokušavate lopticu prebaciti sa sebe na druge pa neka drugi plaćaju kazne. Poncije Pilat je pokušao oprati Isusovu krv sa svojih ruku kao vi sada, ali mu nije uspjelo. Neće ni vama. Zna se tko donosi zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
263 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
264 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
265 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Predlažem da članak 7. glasi: Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi: "Kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba koja ne osigura educiranje zaposlenika o liječenju bolesti COVID 19, drugim terapijskim sredstvima i metodama koje ne uključuju isključivo imunizaciju cijepivima protiv bolesti COVID 19, koja su u eksperimentalnoj fazi i imaju uvjetno odobrenje za njihovo korištenje na ljudima sve do 2023. godine.". Odredbu članka 7. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s konačnim prijedlogom zakona, predlažem brisati u cijelosti. Potrebno je prilagoditi obrazloženje mome prijedlogu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
266 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Molim pojašnjenje - znači visokim kaznama prisiljavate odgovorne osobe da nas male maltretiraju sa testiranjem dok nas ne prisile da se cijepimo eksperimentalnim cjepivom?? Ako se sprovede ovaj Zakon onda ćete SVI VI ODGOVARAT ZA SVAKU SMRT KOJA BUDE UZROKOVANA CJEPIVOM koliko god vi prali ruke od odgovornosti!!!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
267 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Apsolutno se slažem sa sljedećim komentarom: "Mogli ste odmah u zakon i staviti imena tih osoba na koje se odnosi ovaj članak: "Ovim člankom utvrđuje se novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za Bulja i Petrinu ako budu radili poštujući razum a ne onako kako im se naredilo."" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
268 BARBARA MARIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Znate samo za prisile i kazne. Ponašate se kao autoritarni roditelj. Zaboravljate da je demokracija vladavina naroda pa će narod i odlučiti kakvu državu i predstavnike iste želi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
269 ŽELJKO MATIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Mogli ste odmah u zakon i staviti imena tih osoba na koje se odnosi ovaj članak: "Ovim člankom utvrđuje se novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za Bulja i Petrinu ako budu radili poštujući razum a ne onako kako im se naredilo." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
270 Ivica Vlainic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Svatko će zaposliti sve naše liječnike pa će oni provjeravati naše medicinske podatke? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
271 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Mudra izreka kaže: ponekad bolje promijeniti glavu, nego stalno s istom po svijetu ići. To je stara kineska izreka iz Wuhana. Zamislite kakva koincidencija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
272 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. U obrazloženju navedenog članka niste naveli zbog čega mijenjate naziv Glave VII. Molim odgovor na pitanje kako je obrazloženje sama konstatacija da se nešto mijenja, a bez navođenja razloga. Dakle, navedeno ne može biti obrazloženje. Stoga molim obrazloženje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
273 Zoran Novaković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
274 ANTONELA PIVAC OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Razlozi protiv navedenog zakona : 1. Ukidanje temeljnjih sloboda - pravo na rad i kretanje na temelju bolesti koja ima smrtnost manju od 1% smatram kao alat za uvođenje totalitarizma 2. faza eksperimenta cijepiva još traje 3. nema dovoljno podataka o sastvau i učinkovitosti cjepiva 4. bliske osobe su nakon cijepljenja imale teže zdrastvene posljedice 5. mediji jednostrano izvještavaju i ne dopuštaju da se čuju i znanstvenici koji imaju i protivno mišljenje i dokaze 6. nošenje maske na čijoj dekalraciji piše da ne štiti od virusa vrijeđa mi inteligenciju 7. nestanak klasične gripe tipa A i tipa B , kao i ostalih viroza i prehlada u ove dvije godine smatram nemogućima 8. član stožera priznaje kako se cijepiva tek testiraju na našoj djeci , 9. činjenica da osoba koja je cijepljena može oboljeti i dalje slobodno prenositi virus govori o beskorisnosti cijepiva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
275 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
276 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
277 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
278 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. "Članak 104. - Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, KAZNIT ĆE SE KAZNOM OD JEDNE DO DESET GODINA. Dolazak državnog službenika na radno mjesto je vršenje službene dužnosti, a onemogućavanje dolaska državnog službenika predstavlja onemogućavanje postupanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
279 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Molim mišljenje na kometar kolegice prije "Prema članku 23. Ustava nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima. Postoje dokazi kako su sva cjepiva i dalje u eksperimentalnoj fazi te je to priznato i postoji zabilježeno čak i na masovnim medijima." Te dodat izjavu Alemke Markotić gdje priznaje da se cjepivo testira na djeci, što znači ne samo na djeci, a i samo cjepivo se naziva eksperimentalno: "Cjepivo se mora ispitati na nečijoj djeci da bi moje dijete bilo sigurno. Jako je važno da shvatimo da nitko nikoga sad ne tjera, ali kažu da treba ispitati cjepiva. A na čijoj ćemo djeci ispitati cjepiva? Dakle, brojna cjepiva rađena u zapadnim zemljama ispitivana su u siromašnim područjima Azije i Afrike. Na sirotinjskoj djeci, na nečijoj djeci se to mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno, kad primi. Na čijoj ćemo? Dakle, ovo je prvi put. Ovaj COVID je svašta izvlačio, neke stvari stavlja u red. Dakle, sada se ispituje i na europskoj i na američkoj i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
280 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Prema članku 23. Ustava nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima. Postoje dokazi kako su sva cjepiva i dalje u eksperimentalnoj fazi te je to priznato i postoji zabilježeno čak i na masovnim medijima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
281 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Navedenim prijedlozima se pretpostavlja da su osobe koje nisu cijepljene i nisu preboljele covid-19 virulente ili virulentnije od onih koji su cijepljeni te da (lakše) prenose koronavirus što nije niti medicinski niti znanstveno utemeljeno. U članku Vaccinated People Easily Transmit COVID-19 Delta Variant in Households: UK Study pruža se dokaz da cijepljeni ljudi lako prenose COVID-19 Delta varijantu u kućanstvima. Testiranje zdravih osoba, osoba bez simptoma, na COVID-19 ne preporuča čak niti Svjetska zdravstvena organizacija koja navodi da pozitivan rezultat na testu uvijek mora biti potvrđen prisustvom simptoma bolesti. Također, prema znanstvenom mišljenju Borger i sur. (2020): "Ako je netko pozitivan na PCR testu kada se koristi prag od 35 ciklusa ili više (kao što je slučaj u većini laboratorija u Europi i Sjedinjenim Državama), vjerojatnost da je ta osoba zaražena je manja od 3%, odnosno vjerojatnost da će dobiveni rezultat lažno pozitivan je 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study). Liječničke potvrde o preboljenju to potvrđuju. Dakle dijagnoza se naziva: VJEROJATAN slučaj COVID-19?! Dakle cijeli sustav testiranja se bazira na vjerojatnosti i cijeli zdravstveni sustav se ograđuje od sigurne dijagnoze - strašno. Nadalje ne uzimate u obzir stanje antitijela niti stanje staničnog imuniteta kao pokazatelja preboljene infekcije. Takvi ljudi su zdravi i ne trebaju se cijepiti. S obzirom na navedeno, gore navedeni prijedlog medicinski je i znanstveno neutemeljen te isti predstavlja izravnu diskriminaciju i kršenje Prava iz radnog odnosa, Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Kaznenog zakona te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Evo glavnih točaka kršenja prava građana: ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka Članak 16. Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti. Obrazac suglasnosti te obrazac izjave o odbijanju pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar). Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak. Pravo na povjerljivost Članak 25. Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka. KAZNENI ZAKON GLAVA JEDANAESTA (XI.) KAZNENA DJELA PROTIV LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA Povreda ravnopravnosti Članak 125. (144/12) (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Zlostavljanje na radu Članak 133. (144/12) (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Prisila Članak 138. (144/12, 56/15) (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (NN 56/15) (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (NN 144/12) (1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Članak 3.1. ZABRANA MUČENJA Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni. Članak 14.1. ZABRANA DISKRIMINACIJE Uživanje prava i sloboda koje se priznaju u ovoj Konvenciji osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili druga okolnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
282 Ingrid Španić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Na koji bi točno način osobe koje bivaju udaljene od svojeg radnog mjesta ili javne ustanove trebale obaviti istu djelatnost s udaljenosti? Nekakvom telekinezom ili možda sve internetskim putem i telefonom? To je moguće samo privremeno i ne bi smjelo biti dio Zakona jer nije održivo, jer je diskriminirajuće i nipodaštava sve one koji nisu spremni svoje zdravlje izložiti mjerama testiranja i eksperimentalnim cjepljenjima, jer zdravo drže do sebe, a što bi im se oduzimalo upravo ovakvom mjerom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
283 Ivana Sutlar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Protivim se sadržaju ovog obrazloženja jer zorno prikazuje kako se člankom 5 poziva na izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
284 Vlatka Kos Grabar Robina OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Hoće li se navedeno provoditi transparentno i jednako za sve građane? Molim objašnjenje navedenog komentara: "Ustav Republike Hrvatske u članku 3., propisano je: "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.". Stoga svaki zakon treba biti usklađen s odredbama Ustava, a eventualne mjere kojim se ograničava sloboda treba biti razmjerna razini ugroženosti od bilo kakve nepogode, pa tako i od ove bolesti COVID 19, koja ima znatno nižu stopu smrtnosti od primjerice bolesti kuge, tzv. španjolske gripe i sličnih zaraznih bolesti koje su se javljale u povijesti civilizacije. Stoga naređivanje provedbe posebne sigurnosne mjere koja uključuje zabranu ulaska u određene prostorije koje nisu precizirane, ostavlja veliki prostor za manipulaciju i kršenje ljudskih prava i sloboda i ostavlja veliki arbitrarni prostor sanitarnim inspektorima ili drugim "ovlaštenim osobama" da u sličnim slučajevima, odlučuju na različite načine. Naime, u političkom životu RH su poznata postupanja u pogledu političara u odnosu na tzv "obične građane". Primjerice slučaj sa određivanjem mjere samoizolacije u slučju saborskog zastupnika Daria Hrebaka, kojem je prekinuta mjera samoizolacije samo da bi mogao održati većinu u Saboru za vladajuću političku garnituru. Stoga takve stvari ne trebamo skrbati nego govoriti istinu bez obzira na posljedice. Stoga postoji kod mene kao građanina opravdana bojazan za arbitratrarno odlučivanje sanitarnih inspektora, jer ne treba isključiti jake političke pritiske vladajućih na njih kao državne službenike. Stoga ove odredbe kako članka 4. i članka 5. ovih predloženih izmjena i dopuna Zakona, smatram izuzetno opasnom prijetnjom za demokratski poredatk i pritjetnjom osnovnim slobodama, u koje svakako možemo ubrojiti slobodu u najširem smislu riječi, pa tako i slobodu kretanja. Ujedno treba napomenuti da se u početku izlaska cjepiva na tržište samo cjepivo označavalo u medijima kao "spasonosno cjepivo" koje zaustavlja širenje i smanjuje težinu simptoma. Danas vidimo da to nije tako jer i cijepljeni prenose zarazu i oboljevaju, završavaju na respiratoru i umiru. Slijedom navedenog, nedvojbeno je da je u ovom slučaju pandemije narušeno povjerenje u javnozdravstveni sustav i da navedene covid potvrde ne ispunjavaju svoju svrhu i da su protuzakonite u ovom trenutku i izvor su velikih napetosti i podjela među građanima. Znakovito je da liječnici obiteljske medicine uopće oboljele ne upućuju kako se liječiti, jer u svim dosadašnjim zaraznim bolestima, primjerice kod gripe, liječnici obiteljske medicine su ljude upućivali da piju više tekućine, koriste vitamine ili poduzimaju neke druge terapijske postupke, ali u slučaju COVIDA 19, to je izostalo i to otvara veliku sumnjuj i stvara nepovjerenje prema javnozdravstvenom sustavu. Kada se tome doda nedvojbena kampanja nevjerojatnog sijanja veliko količine STRAHA i stalne prijetnje respiratorima i brojem umrlih s COVIDOM i od COVIDA nije neobično i neočekivano. Stoga još jednom pozivam predlagatelja da ozbiljno razmisli o učinkovitosti tzv. COVID POTVRDA, kao pouzdanom instrumentu borbe protiv pandemije, jer to navedene potvrde iz dosadašnjeg iskustva jednostavno nisu. Zašto se ne prouče iskustva drugih zemalja koje ne bacaju isljučivi naglasak na cijepljenje nego i na drugu vrstu profilakse i postižu dobre rezultate, primjerice Indiju ili neku drugu državu u svijetu." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
285 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
286 Blaženka Crnov OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
287 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
288 Jelena Kovačević OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Poštovani, predlažem da u zakon uvedete obavezu nošenja oružja za župane, gradonačelnike i općinske načelnike, kako bi lakše stanovnike svojih gradova i općina prisilno odvodili u koncentracijske logore. Postoji i vrlo opravdana potreba da stanovnici ove države bez važećeg QR koda, nose određenu oznaku kako bi ih se lakše privelo pred lice pravde jer tako zdravi ugrožavaju zdravlje i živote ostatka građanstva. SRAMOTA! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
289 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
290 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Ustav Republike Hrvatske u članku 3., propisano je: "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.". Stoga svaki zakon treba biti usklađen s odredbama Ustava, a eventualne mjere kojim se ograničava sloboda treba biti razmjerna razini ugroženosti od bilo kakve nepogode, pa tako i od ove bolesti COVID 19, koja ima znatno nižu stopu smrtnosti od primjerice bolesti kuge, tzv. španjolske gripe i sličnih zaraznih bolesti koje su se javljale u povijesti civilizacije. Stoga naređivanje provedbe posebne sigurnosne mjere koja uključuje zabranu ulaska u određene prostorije koje nisu precizirane, ostavlja veliki prostor za manipulaciju i kršenje ljudskih prava i sloboda i ostavlja veliki arbitrarni prostor sanitarnim inspektorima ili drugim "ovlaštenim osobama" da u sličnim slučajevima, odlučuju na različite načine. Naime, u političkom životu RH su poznata postupanja u pogledu političara u odnosu na tzv "obične građane". Primjerice slučaj sa određivanjem mjere samoizolacije u slučju saborskog zastupnika Daria Hrebaka, kojem je prekinuta mjera samoizolacije samo da bi mogao održati većinu u Saboru za vladajuću političku garnituru. Stoga takve stvari ne trebamo skrbati nego govoriti istinu bez obzira na posljedice. Stoga postoji kod mene kao građanina opravdana bojazan za arbitratrarno odlučivanje sanitarnih inspektora, jer ne treba isključiti jake političke pritiske vladajućih na njih kao državne službenike. Stoga ove odredbe kako članka 4. i članka 5. ovih predloženih izmjena i dopuna Zakona, smatram izuzetno opasnom prijetnjom za demokratski poredatk i pritjetnjom osnovnim slobodama, u koje svakako možemo ubrojiti slobodu u najširem smislu riječi, pa tako i slobodu kretanja. Ujedno treba napomenuti da se u početku izlaska cjepiva na tržište samo cjepivo označavalo u medijima kao "spasonosno cjepivo" koje zaustavlja širenje i smanjuje težinu simptoma. Danas vidimo da to nije tako jer i cijepljeni prenose zarazu i oboljevaju, završavaju na respiratoru i umiru. Slijedom navedenog, nedvojbeno je da je u ovom slučaju pandemije narušeno povjerenje u javnozdravstveni sustav i da navedene covid potvrde ne ispunjavaju svoju svrhu i da su protuzakonite u ovom trenutku i izvor su velikih napetosti i podjela među građanima. Znakovito je da liječnici obiteljske medicine uopće oboljele ne upućuju kako se liječiti, jer u svim dosadašnjim zaraznim bolestima, primjerice kod gripe, liječnici obiteljske medicine su ljude upućivali da piju više tekućine, koriste vitamine ili poduzimaju neke druge terapijske postupke, ali u slučaju COVIDA 19, to je izostalo i to otvara veliku sumnjuj i stvara nepovjerenje prema javnozdravstvenom sustavu. Kada se tome doda nedvojbena kampanja nevjerojatnog sijanja veliko količine STRAHA i stalne prijetnje respiratorima i brojem umrlih s COVIDOM i od COVIDA nije neobično i neočekivano. Stoga još jednom pozivam predlagatelja da ozbiljno razmisli o učinkovitosti tzv. COVID POTVRDA, kao pouzdanom instrumentu borbe protiv pandemije, jer to navedene potvrde iz dosadašnjeg iskustva jednostavno nisu. Zašto se ne prouče iskustva drugih zemalja koje ne bacaju isljučivi naglasak na cijepljenje nego i na drugu vrstu profilakse i postižu dobre rezultate, primjerice Indiju ili neku drugu državu u svijetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
291 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Znači opet uskačete sebi u usta jer gore ste napisali da proračun ne trpi, a sad molim mišljenje koliko će biti zaposlenih sanitarnih inspektora koji će ovo sprovoditi i koje će država plaćati, znači ipak se izdvaja iz Proračuna?! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
292 Joško Paštar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Ova sigurnosna mjera je cjepljenim osobama daje privilegirani položaj i posebnu dozvolu za neometano širenje bolesti. Ako samo uzmemo u obzir dvije zadnje studije nedavno objavljene u LANCETU, kao i mnoge druge potpuno je jasno da su ovakve mjere besmislene i imati će opasne posljedice po pučanstvo. 29.10.2021. Cijepljeni gotovo jednako šire virus COVID-a kao i necijepljeni https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#%20 8.11.2021. Koje pokazuje da je imunitet kod preboljelih dugotrajan i neusporediv s onim kojeg se provocira ovom eksperimentalnom genskom terapijom. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR2ztBBnfcPxZqQ9vm07hOpv9SXUclayniARpQcMfnJqyNagPFGrXzetfKg#box1 Molim vas da educirajte vaš "stručni" tim jer ovom mjerom ozbiljno ugrožava hrvatsko pučanstvo i sve nas izlažete nepotrebnom riziku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
293 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. U Čl.125. Kaznenog zakona stoji da TKO NA TEMELJU BILO KOJIH RAZLIKA I OSOBNIH ODABIRA DRUGOME ONEMOGUĆI, USKRATI, OGRANIČI ILI UVJETUJE PRAVO NA STJECANJE DOBARA, PRAVO NA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE, KAZNIT ĆE SE KAZNOM ZATVORA DO 3 GODINE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
294 Ivica Vlainic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
295 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Poštovani, izražavam veliku zabrinutost donošenjem ovakvih zakona za koje smatram da će izravno narušiti zdravlje mene i moje obitelji jer niti jedna činjenica nije potkrijepljena znanstvenim činjenicama. Što se tiče cjepiva, razgovaramo o eksperimentalnom cjepivu koje je u fazi ispitivanja i ne znamo niti čemu služi a kamo li od čega nas štiti kada imamo sve više istraživanja koja idu u pravcu da cjepivo i mjere uopće ne štite. Molim odgovor, u protivnom idemo pravnom žalbom ukoliko ovo dođe na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
296 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Poštovani, Imam nekoliko pitanja, pri tome Vas molim da Faktograf nije izvor informacija, pitanja su sljedeća: 1. Po kojem kriteriju je ovo proglašena pandemija i zašto se uvode izvanredna stanja? 2. gdje je dokaz da je cjepivo učinkovito i od čega ono štiti? 3. Molim također istraživanja kojim se pokazuje da dugoročno cjepiva ne štete? 4. Molim istraživanje u kojem je lockdown jedna uspješna metoda sprečavanja širenja virusa. Uvođenje lockdown-a je srednjovjekovna metoda i želite nam reći da nakon toliko godina je to metoda kojom se sprječava zaraza od prehlade? 4. Po kojem zaknu vi imate prava meni oduzimati prava, o kojem pravu mi to pričamo? To je kraj ljudske civilizacije 5. Kada ćete prestati terorizirati svo stanovništvo? 6. Zašto ne radite obdukcije nakon što se proglasi da je smrt nastupila uslijed kovida devetnaest? 7. Što ako se dokaže kao iu Portugalu da PCR test nije alat kojim se dokazuje prisustvo virusa? Za sada toliko, naknadno ću postaviti ostala pitanja. Do slušanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
297 Tatjana Vlainić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Cijepljeni ne moraju biti u izolaciji, iako im je član zajedničkog kućanstva zaražen - mogu se slobodno kretati i širiti zarazu jer mogu se zaraziti unatoč cijepljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
298 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. SARS CoV 2, je novi virus. Stoga je i COVID 19 nova bolest koja je uzrokovana istim virusom. Načini borbe protiv širenja virusa i navedene bolesti su također novi te još uvijek samim time nedovoljno znanstveno ispitani, odnosno izstraženi. Za predloženi zakon se ne može reći da je dobro postavljen i da pogađa svoju svrhu, odnosno da će pridonijeti zdravlju ljudi niti će uspješno suzbijati širenje Covida-19, jer se temelji na nizu nedosljednosti i neuvažavanju mnogih u međuvremenu poznatih znanstvenih činjenica. Želi se predloženim propisom napokon "ozakoniti" do sada nezakoniti rad Stožera CZ RH kao apsolutnog stručnog autoriteta, koji se u zadnje vrijeme oslanjao isključivo na kampanju „Cijepi se! Misli na druge.“ i u kojem za sada nije otvoren za znanstvenike koji možda pored cjepiva predlažu neke druge strategije borbe protiv bolesti COVID 19, stručnjake i znanstvene i stručne spoznaje koji ukazuju na probleme i mogli bi donijeti promjene na bolje. Ponavljamo – ako postoji stvarna namjera da se zaštiti život i zdravlje građana, onda treba strategiju kontinuirano redefinirati, prilagođavati i dorađivati sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama o naravi i ponašanju samog virusa i postojećih cjepiva. Zahtijevamo da se, prije donošenja odluke o novom zakonu, povede argumentirana javna rasprava, ne samo na razini opće javnosti, već i na razini znanstvene i stručne zajednice, čiji bi cilj bio redefiniranje strategije koja bi na najbolji način štitila naše zdravlje i živote. Neki od važnih aspekata za koje smatramo da ih treba uzeti u obzir u redefiniranju strategije i u izradi samog zakona su sljedeći: 1. Cijepljenje doista smanjuje rizik od prenošenja infekcije, ali u puno manjoj mjeri nego što se na početku mislilo. U jednom od najuglednijih svjetskih znanstvenih časopisa, The Lancet, objavljeno je istraživanje koje je pokazalo da i cijepljeni mogu biti odgovorni za proboje zaraze SARS-CoV-2 virusom jer nose sličan viralni teret kao i necijepljeni: vjerojatnost prenošenja infekcije kod cijepljenih bila je 25%, a kod necijepljenih 38% (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Viruses pokazuje da upravo Spike protein koji se koristi kako bi se cijepljenjem stvorila protutijela protiv SARS-CoV-2 virusa zapravo može spriječiti stvaranje dovoljne količine protutijela, što objašnjava teške simptome bolesti Covid kod nekih cijepljenih osoba, ali i činjenicu da cjepivo često ne štiti od zaraze i teških simptoma (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). Dakle, Covid potvrda prema kojoj se cijepljeni smatraju sigurnima od virusa daje lažnu sigurnost tj. daje „zeleno svjetlo“ širenju virusa. Postavlja se logično pitanje: je li cilj zaista suzbijanje virusa? Ako je cilj suzbijanje virusa, onda bi trebalo jednako testirati (ili ne testirati) cijepljene kao i necijepljene. 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je objavio da su od početka pandemije do listopada 2021. evidentirane 1892 osobe kod kojih je utvrđena reinfekcija, što čini samo 0,54% ukupno oboljelih do sada (https://www.poslovni.hr/hrvatska/hzjz-objavio-broj-ljudi-koji-su-se-dva- puta-zarazili-koronom-4312329). Slične podatke pokazuju i analize u drugim zemljama. Nije logično da se kod cijepljenih „žmiri“ na 20-30% mogućnosti zaraze i daje Covid potvrda na godinu dana, dok se preboljelima koji imaju puno jači i dugotrajniji imunitet daje potvrda na samo pola godine. 3. Istina je da cjepivo u određenoj mjeri smanjuje teške simptome, hospitalizacije i smrtnost. No, zbog slabe učinkovitosti u suzbijanju širenja virusa, osobito novih sojeva, stručnjaci upozoravaju da se ne treba oslanjati na cijepljenje kao na primarnu strategiju. Nedavno istraživanje provedeno u Americi i objavljeno u European Journal of Epidemiology dovelo je do zaključka da treba uključiti druge mjere prevencije, farmakološke i nefarmakološke, uz veliki oprez od stigmatizacije dijela pučanstva (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00808-7). Budući da se teški ishodi zaraze odnose uglavnom na stariju i rizičnu populaciju treba fokus staviti na zaštitu tih skupina (https://narod.hr/koronavirus/dr-kanacki-covid-19-statistika-umrlih-u-rh-treba-li- epidemioloski-cilj-biti-zastita-starijih-osoba). 4. Jednu od uspješnih mogućnosti smanjivanja hospitalizacija i smrti odgovorne institucije u Hrvatskoj uporno ignoriraju ili bez argumentiranog obrazloženja odbijaju, a to je primjena nekih lako dostupnih lijekova (Ivermektin, Hidroksiklorokin i sl.) u liječenju oboljelih od Covida-19 (https://ivmmeta.com/). Ti su lijekovi u nekim zemljama drastično smanjili broj umrlih. Zahtijevamo od odgovornih da ova i slična istraživanja ili argumentirano opovrgnu ili prihvate i počnu s primjenom. Jesu li svjesni da su, ako su ta istraživanja točna, oni odgovorni za mnoge do sada teško oboljele ili preminule kojima se moglo na taj način pomoći? 5. Naposljetku, dolazimo i do pitanja štetnosti cjepiva. Poznato je da djeca i mladi u pravilu prebolijevaju Covid-19 s blagim simptomima i da su teška oboljenja i smrtni ishodi kod njih iznimno rijetki – npr. u Hrvatskoj je od do sada umrlih od Covida-19 samo 0,67% bilo mlađe od 40 godina. Međutim, upravo se na mlade i zdrave radi najveći pritisak, uvjetuje ih se školovanjem i radnim mjestom kako bi se pošto-poto cijepili. Pri tome se znanstveni dokazi o nuspojavama i posljedicama cijepljenja ne čuju u javnosti, a stručnjake koji na njih ukazuju se izbacuje iz javnog prostora. Evo nekih od tih činjenica: 5.1. Sve je više statističkih podataka i svjedočanstava o postojanju nezanemarivih nuspojava, pa čak i smrti cijepljenih osoba (tromboze, embolije, moždani udari, miokarditis, smrt zbog “citokinskih oluja” i sl.). Primjerice, VAERS, sustav izvještavanja o štetnim učincima cjepiva u SAD-u objavio je više od 18.000 prijavljenih smrtnih slučajeva. Da djeca nisu ugrožena bolešću Covid-19, dok cjepivo predstavlja potencijalnu opasnost za njihovo zdravlje i život argumentirano je u znanstvenom radu objavljenom u Toxicology Reports (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X). 5.2. Nisu provedene odgovarajuće analize biodistribucije cjepiva u tijelu čovjeka, kao ni toksikološki učinci cjepiva na pojedina tkiva i organe čovjeka. Postoje istraživanja koja pokazuju da cjepiva mogu djelovati mutageno, odnosno da Spike protein nije inertna molekula koju možemo bez straha unositi u naše tijelo (izravno u obliku proteina ili putem njegove mRNA ili DNA) već da on može štetno djelovati na naše stanice i na naš imunosni sustav (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). 5.3. mRNA cjepiva predstavljaju relativno novu tehnologiju i nedovoljno su ispitana za primjenu na ljudima. Ozbiljne analize pokazuju da nije istina ono što mnogi, čak i znanstvenici, još uvijek vjeruju – da mRNA ne može ući u jezgru stanice i ugraditi se u genom čovjeka. Analiza mRNA koja se nalazi u cjepivima pokazala je da ta mRNA sadrži elemente koji joj omogućuju da koristi stanične mehanizme za retropoziciju mRNA u genom, posebno u genom spolnih stanica, te da se kao takva prenese na sljedeće generacije, tj. na djecu onih koji su se cijepili (https://osf.io/uwx32/). 5.4. Znanost predviđa i ugradnju gena za Spike protein usred gena za neki naš protein, pa kad se taj gen prepiše i prevede u protein, nastaje tzv. hibridni protein, kojega naš imunosni sustav prepoznaje kao strano tijelo i proizvede protutijela na to. To bi moglo objasniti nastajanje autoimunih bolesti nakon cijepljenja, što također nije zanemariva nuspojava. 5.5. U cjepivu se nalaze lipidne nanočestice u koje se „pakira“ mRNA. Premda se lipidne nanočestice već koriste na sličan način za dostavu lijekova u organizam, toksikološke studije su pokazale da takve čestice vrlo lako, nekontrolirano ulaze u tkiva i organe i tamo izazivaju reakcije kakve inače izazivaju stanični otrovi. Primjerice, stanice mogu reagirati oksidativnim stresom koji, ukoliko je doza otrova dovoljno jaka, rezultira oštećenjem genoma, te raznim patološkim promjenama u građi i funkciji tih stanica, tkiva i organa (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074910/). Još nisu napravljene toksikološke studije djelovanja lipidnih nanočestica iz cjepiva na ljudski organizam. 5.6. Jedno od osnovnih pravila u epidemiologiji je da se cijepljenje ne radi u jeku epidemije, nego nakon što se epidemija suzbije, jer se virusi brzo razmnožavaju i pritom u velikom broju nastaju nove varijante virusa prirodnim mutacijama. Neke od tih varijanti su slučajno otporne na cjepivo, pa se mogu još više razmnožiti i proširiti. Njih ne bi bilo, ili bi ih bilo puno manje, da se masovno cijepljenje organizira u vrijeme kada je virus već suzbijen i nema više toliku mogućnost stvaranja novih sojeva. 6. Nažalost se u primjeni cjepiva protiv Covida-19 ne poštuje načelo predostrožnosti koje kaže da se, dok postoji sumnja u štetnost nekog lijeka, taj lijek (ili bilo koja vrsta terapije) ne smije primjenjivati. S obzirom na sve navedeno, kao i s obzirom na činjenicu da proizvođači cjepiva nemaju financijsku odgovornost za oboljenja i smrti uzrokovane cjepivom protiv Covida, odlučno se protivimo represivnim mjerama kojima se bilo koga uvjetuje ili na razne načine prisiljava na cijepljenje, a osobito djecu i mlade. Zaključno, zahtijevamo redefiniciju strategije koja bi se temeljila na argumentiranoj i poštenoj znanstvenoj raspravi, stalnom praćenju novih znanstvenih i stručnih spoznaja te transparentnoj komunikaciji s javnošću, a koja bi uključila i ove u tekstu navedene i obrazložene ciljeve: 1. Jednako tretirati cijepljene i necijepljene osobe u smislu testiranja, a još više u smislu neoptuživanja i neokrivljavanja za bilo kakve pojave vezane uz Covid-19. 2. Preboljelima priznati barem jednaki, ako ne i dugotrajniji covid status od cijepljenih osoba. 3. Ne oslanjati se na cijepljenje kao na jedinu i primarnu strategiju, već uključiti i financirati i druge mjere prevencije i liječenja, farmakološke i nefarmakološke. 4. Fokus staviti na zaštitu starije i rizične populacije 5. Izbjegavati cijepljenje mladih i zdravih osoba, a posebno djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
299 Ingrid Španić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Predočenje dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore može biti nekakav slobodan odabir pojedinca koji se voli hvalisati svojim zdravstvenim statusom i odlukama donesenim u tom području, a ne obveza i predmet javne rasprave nikad pa tako ni u Covid krizi jer nije znanstveno utemeljeno, a i da je ne bi trebalo biti dio Zakona jer je u sukobu s Temeljnim pravom čovjeka na izbor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
300 IVICA GRANIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Molim uvrstiti odredbu, ako osobama nije iz planiranih razloga dopušteno ulaziti u institucije, osigurati da su sve institucije dostupne online. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
301 Zoran Novaković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
302 Urianni Merlin OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Ovaj prijedlog zakona treba izbaciti jer nema medicinsko znanstvenog utemeljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
303 Eva Kirchmayer Bilić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Testovi su nepouzdani. Cijepljeni imaju niz nuspojava o kojima se ne govori. Cjepivo je eksperimentalno. Molim, uvjerite nas rezultatima znanstvenih istraživanja, u suprotno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
304 Ivana Sutlar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Protivim se sadržaju ovog obrazloženja jer zorno prikazuje pozivanje na izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
305 Ivana Gašparić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Izričito se protivim članku 4. ovog zakona jer: - cjepivo apsolutno nije polučilo rezultate niti odgovara definiciji cjepiva kao takvom što dokazuju brojne booster doze na svjetskoj razini, 100% procijepljene zemlje poput Gibraltara (+ 40% procijepljenosti 3. dozom) dok im epidemija i dalje bukti - Ignorirate najnovija znanstvena istraživanja i činjenice o Covid-19 bolesti. Primjerice: o Studije potvrđuju da cijepljeni prenose virus Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj istog virusa (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext i WHO) o Službeni podaci o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirati EMA-i do 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID-19 između cijepljenih i necijepljenih minorna, odnosno 0,84% Pfizer, Moderna 1,23%, Astrazeneca 1,74% i Janssen 1,18%. (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines) o Slijedom navedenog potpuno je razvidno da je jedini razlog uvođenja covid potvrda u javni život prisila građana na cijepljenje, a ne zaštita života i zdravlja građana. Također, ovim zakonom se ozakonjuje diskriminacija ljudi zbog zdravstvenog statusa što nije u skladu s Konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Republike Hrvatske. Ivana Gašparić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
306 Jasna Afrić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Protivim se svemu što navodite u ovome obrazloženju članka 4. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
307 Ljubica Šolić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Zabrana ulaska u prostor osobi koja ne predoči dokaz, nema nikakve veze sa širenjem zaraze. Osoba koja predoči dokaz o vakcinisanju, može širiti zarazu . ( Pogledati na stranicama WHO). Tako da mjera predočenja nije uopće, sigurnosna mjera koja ima za cilj širenje zaraze. Kod ulaska osobe u određenu ustanovu , Ustanova mmora ustupiti izjavu o usklađenosti s GDPR-om Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
308 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
309 Blaženka Crnov OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
310 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
311 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
312 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Potrebno je definirati koji su to određeni prostori i obrazložiti zbog čega je dopušteno ulaziti u jedne prostore, a nije u druge i zbog čega je primjerice moguće ulaziti bez covid potvrde u trgovinu Kauflanda u trgovačkom centru bez covid potvrde a nije moguće na šalteru u istom trgovačkom centru platiti režijske troškove. Dopustite mi primjerice i ovu situaciju koja će vam pomoći prilikom sastavljanja novoga obrazloženja, primjerice bez covid potvrde se može ući u zgradu xx, a ne u zgradu xy. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
313 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Molim pojašnjenje, znači ja već 2 godine dolazim na posao BEZ predočenja ikakvog Dokaza i nisam pokupila zarazu, i sad nakon 2 godine vi mene KAŽNJAVATE "Uređuje se da osobi koja odbije predočiti dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti nije dozvoljeno ući u prostore za koje je mjera iz članka 47. stavka 2. točke 8.a uvedena." DA DOBIJEM OTKAZ JER SAM DVIJE GODINE BILA ZDRAVA!!!!!! Odgovorne osobe me već sad stigmatiziraju traženjem Potvrde, a što će biti ako Zakon izađe, molim mišljenje TKO ĆE PREUZET ODGOVORNOST KAD PSIHIČKI ODEM ILI AKO DOBIJEM OTKAZ NAKON 30 GODINA SAMO ZATO ŠTO SAM ZDRAVA???? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
314 Joško Paštar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Ova sigurnosna mjera je cjepljenim osobama daje privilegirani položaj i posebnu dozvolu za neometano širenje bolesti. Ako samo uzmemo u obzir dvije zadnje studije nedavno objavljene u LANCETU, kao i mnoge druge potpuno je jasno da su ovakve mjere besmislene i imati će opasne posljedice po pučanstvo. 29.10.2021. Cijepljeni gotovo jednako šire virus COVID-a kao i necijepljeni https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#%20 8.11.2021. Koje pokazuje da je imunitet kod preboljelih dugotrajan i neusporediv s onim kojeg se provocira ovom eksperimentalnom genskom terapijom. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR2ztBBnfcPxZqQ9vm07hOpv9SXUclayniARpQcMfnJqyNagPFGrXzetfKg#box1 Molim vas da educirajte vaš "stručni" tim jer ovom mjerom ozbiljno ugrožava hrvatsko pučanstvo i sve nas izlažete nepotrebnom riziku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
315 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Prema svim navedenim mjerama (mjere nisu isto što i zakon) Stožera civilne "zaštite" sustavno i svakodnevno krše se LJUDSKA PRAVA. Na temelju članka 20. Ustava stoji - tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima ne može se opravdati višim nalogom (na primjer "samo radim svoj posao") već će biti osobno odgovoran i zakonski odgovarati na sudu bilo kao pravna ili fizička osoba. Znajući sve ovo, Poštovani, može se zaključiti kako svoje građane izlažete kršenjima zakona i mogućim financijskim i zatvorskim kaznama, a također to isto radite i sami sebi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
316 SANDRA DŽIMBEG OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Cijepljeni ne moraju biti u izolaciji, iako im je član zajedničkog kućanstva zaražen - mogu se slobodno kretati i širiti zarazu jer mogu se zaraziti unatoč cijepljenju. Osobno znam više ljudi kojima su članovi obitelji imali svi koronu, ali oni koji su imali covid potvrde su slobodno se šetale i radile. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
317 ŽELJKO MATIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Nekim manjim općinama (koje imaju 2-3 zaposlena) a koje žele da im djelatnici rade ono što im je i predviđeno ugovorom o radu morat će zaposliti zaštitara Covid provjeravača i time povećati godišnji trošak plaća za 20% do 40%. A napisano u uvodu da ove izmjene ne proizvode troškove? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
318 Ivica Vlainic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
319 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Poštovani, izražavam veliku zabrinutost donošenjem ovakvih zakona za koje smatram da će izravno narušiti zdravlje mene i moje obitelji jer niti jedna činjenica nije potkrijepljena znanstvenim činjenicama. Što se tiče cjepiva, razgovaramo o eksperimentalnom cjepivu koje je u fazi ispitivanja i ne znamo niti čemu služi a kamo li od čega nas štiti kada imamo sve više istraživanja koja idu u pravcu da cjepivo i mjere uopće ne štite. Molim odgovor, u protivnom idemo pravnom žalbom ukoliko ovo dođe na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
320 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Poštovani, Imam nekoliko pitanja, pri tome Vas molim da Faktograf nije izvor informacija, pitanja su sljedeća: 1. Po kojem kriteriju je ovo proglašena pandemija i zašto se uvode izvanredna stanja? 2. gdje je dokaz da je cjepivo učinkovito i od čega ono štiti? 3. Molim također istraživanja kojim se pokazuje da dugoročno cjepiva ne štete? 4. Molim istraživanje u kojem je lockdown jedna uspješna metoda sprečavanja širenja virusa. Uvođenje lockdown-a je srednjovjekovna metoda i želite nam reći da nakon toliko godina je to metoda kojom se sprječava zaraza od prehlade? 4. Po kojem zaknu vi imate prava meni oduzimati prava, o kojem pravu mi to pričamo? To je kraj ljudske civilizacije 5. Kada ćete prestati terorizirati svo stanovništvo? 6. Zašto ne radite obdukcije nakon što se proglasi da je smrt nastupila uslijed kovida devetnaest? 7. Što ako se dokaže kao iu Portugalu da PCR test nije alat kojim se dokazuje prisustvo virusa? Za sada toliko, naknadno ću postaviti ostala pitanja. Do slušanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
321 DEJAN RODIGER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Ako cijepljenje vrijedi x mjeseci, da li time priznajete da cjepivo ne koristi ničemu? Što znači da bi se svatko trebao cijepiti svakih X mjeseci, dok konačno ne umre od cjepiva, jer se ni jedno cjepivo ne može napraviti unutar godine dana i istestirati. Ovo je samo ulaz u diktaturu, jer netko na klik miša može promijeniti status u nekoj aplikaciji. A status u aplikaciji nije isto što i zdravlje pojedinca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
322 Dominik Tomislav Vladić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. "Uređuje se da osobi koja odbije predočiti dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti nije dozvoljeno ući u prostore za koje je mjera iz članka 47. stavka 2. točke 8.a uvedena." Jeste li svjesni da se tolikom konkretizacijom može doći do toga da se isti zakon mora primjenjivati i za neke druge potencijalne situacije? Nisu predviđene, niti mogu biti predviđene situacije u kojima ovakva procedura nije poželjna. Svaki virus koji će se pojaviti sigurno nije isti niti će se ponašati isto. Besmisleno je donositi takve zakone. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
323 Tatjana Vlainić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Cijepljeni ne moraju biti u izolaciji, iako im je član zajedničkog kućanstva zaražen - mogu se slobodno kretati i širiti zarazu jer mogu se zaraziti unatoč cijepljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
324 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Potpuno se protivim prijedlogu izmjena ovog Zakona. Evo glavnih točaka: Navedenim prijedlozima odlukom se pretpostavlja da su osobe koje nisu cijepljene i nisu preboljele covid-19 virulente ili virulentnije od onih koji su cijepljeni te da (lakše) prenose koronavirus što nije niti medicinski niti znanstveno utemeljeno. U članku Vaccinated People Easily Transmit COVID-19 Delta Variant in Households: UK Study pruža se dokaz da cijepljeni ljudi lako prenose COVID-19 Delta varijantu u kućanstvima. Godišnja studija Imperial College London u The Lancet Infectious Diseases pokazala je da je varijanta Delta još uvijek vrlo prenosiva unutar cijepljene populacije. Testiranje zdravih osoba, osoba bez simptoma, na COVID-19 ne preporuča čak niti Svjetska zdravstvena organizacija koja navodi da pozitivan rezultat na testu uvijek mora biti potvrđen prisustvom simptoma bolesti. Također, prema znanstvenom mišljenju Borger i sur. (2020): "Ako je netko pozitivan na PCR testu kada se koristi prag od 35 ciklusa ili više (kao što je slučaj u većini laboratorija u Europi i Sjedinjenim Državama), vjerojatnost da je ta osoba zaražena je manja od 3%, odnosno vjerojatnost da će dobiveni rezultat lažno pozitivan je 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study). Liječničke potvrde o preboljenju to potvrđuju. Dakle dijagnoza se naziva: VJEROJATAN slučaj COVID-19?! Dakle cijeli sustav testiranja se bazira na vjerojatnosti i cijeli zdravstveni sustav se ograđuje od sigurne dijagnoze - strašno. Nadalje ne uzimate u obzir stanje antitijela niti stanje staničnog imuniteta kao pokazatelja preboljene infekcije. Takvi ljudi su zdravi i ne trebaju se cijepiti. S obzirom na navedeno, gore navedeni prijedlog medicinski je i znanstveno neutemeljen te isti predstavlja izravnu diskriminaciju i kršenje Prava iz radnog odnosa, Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Kaznenog zakona te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Evo glavnih točaka kršenja prava građana: ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka Članak 16. Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti. Obrazac suglasnosti te obrazac izjave o odbijanju pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar). Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak. Pravo na povjerljivost Članak 25. Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka. KAZNENI ZAKON GLAVA JEDANAESTA (XI.) KAZNENA DJELA PROTIV LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA Povreda ravnopravnosti Članak 125. (144/12) (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Zlostavljanje na radu Članak 133. (144/12) (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Prisila Članak 138. (144/12, 56/15) (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (NN 56/15) (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (NN 144/12) (1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Članak 3.1. ZABRANA MUČENJA Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni. Članak 14.1. ZABRANA DISKRIMINACIJE Uživanje prava i sloboda koje se priznaju u ovoj Konvenciji osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili druga okolnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
325 DALIBOR PLAVČIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Na temelju čega ste došli do zaključka da je upravo predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostor upravo mjera koja sprječava i suzbija zaraznu bolest (u ovom slučaju COVID-19)? Na temelju čega izjednačujete vrijednost dokaza o testiranju s cijepljenjem ili preboljenju? Da li je prijedlog donesen na temelju analize podatak o broju novooboljelih nakon što je Stožer donio „Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-21-452)“[1] koja je je stupila na snagu 16. studenoga 2021. kada je broj oboljelih već bio u padu [2]? Reference: [1] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html [2] https://ourworldindata.org/coronavirus/country/croatia Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
326 Dubravka Biondić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ovim člankom uvodi se nova posebna sigurnosna mjera koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore.   Ako se građane ovim mjerama, sprečava da rade, ako se građane osiromaši, ako građani ne mogu poslovati, ako se ne mogu koristiti javnim ustanovama, i se ne mogu se liječiti, sve to ugrožava njihove živote, zdravlje i egzistenciju. Predloženim mjerama se NE omogućuje djelotvorno upravljanje krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID -19, niti se omogućuje njeno učinkovito suzbijanje, niti zakon štiti živote i zdravlje ljudi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
327 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Bolest COVID 19 uzrokovana virusom SARS CoV 2, je nova bolest, pa su i načini borbe protiv širenja virusa i te bolesti također novi i nedovoljno znanstveno ispitani. Za predloženi zakon se ne može reći da je dobro postavljen i da pogađa svoju svrhu, odnosno da će pridonijeti zdravlju ljudi niti će uspješno suzbijati širenje Covida-19, jer se temelji na nizu nedosljednosti i neuvažavanju mnogih u međuvremenu poznatih znanstvenih činjenica. Želi se predloženim propisom napokon "ozakoniti" do sada nezakoniti rad Stožera CZ RH kao apsolutnog stručnog autoriteta, koji se u zadnje vrijeme oslanjao isključivo na kampanju „Cijepi se! Misli na druge.“ i u kojem za sada nije otvoren za znanstvenike koji možda pored cjepiva predlažu neke druge strategije borbe protiv bolesti COVID 19, stručnjake i znanstvene i stručne spoznaje koji ukazuju na probleme i mogli bi donijeti promjene na bolje. Ponavljamo – ako postoji stvarna namjera da se zaštiti život i zdravlje građana, onda treba strategiju kontinuirano redefinirati, prilagođavati i dorađivati sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama o naravi i ponašanju samog virusa i postojećih cjepiva. Zahtijevamo da se, prije donošenja odluke o novom zakonu, povede argumentirana javna rasprava, ne samo na razini opće javnosti, već i na razini znanstvene i stručne zajednice, čiji bi cilj bio redefiniranje strategije koja bi na najbolji način štitila naše zdravlje i živote. Neki od važnih aspekata za koje smatramo da ih treba uzeti u obzir u redefiniranju strategije i u izradi samog zakona su sljedeći: 1. Cijepljenje doista smanjuje rizik od prenošenja infekcije, ali u puno manjoj mjeri nego što se na početku mislilo. U jednom od najuglednijih svjetskih znanstvenih časopisa, The Lancet, objavljeno je istraživanje koje je pokazalo da i cijepljeni mogu biti odgovorni za proboje zaraze SARS-CoV-2 virusom jer nose sličan viralni teret kao i necijepljeni: vjerojatnost prenošenja infekcije kod cijepljenih bila je 25%, a kod necijepljenih 38% (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Viruses pokazuje da upravo Spike protein koji se koristi kako bi se cijepljenjem stvorila protutijela protiv SARS-CoV-2 virusa zapravo može spriječiti stvaranje dovoljne količine protutijela, što objašnjava teške simptome bolesti Covid kod nekih cijepljenih osoba, ali i činjenicu da cjepivo često ne štiti od zaraze i teških simptoma (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). Dakle, Covid potvrda prema kojoj se cijepljeni smatraju sigurnima od virusa daje lažnu sigurnost tj. daje „zeleno svjetlo“ širenju virusa. Postavlja se logično pitanje: je li cilj zaista suzbijanje virusa? Ako je cilj suzbijanje virusa, onda bi trebalo jednako testirati (ili ne testirati) cijepljene kao i necijepljene. 2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je objavio da su od početka pandemije do listopada 2021. evidentirane 1892 osobe kod kojih je utvrđena reinfekcija, što čini samo 0,54% ukupno oboljelih do sada (https://www.poslovni.hr/hrvatska/hzjz-objavio-broj-ljudi-koji-su-se-dva- puta-zarazili-koronom-4312329). Slične podatke pokazuju i analize u drugim zemljama. Nije logično da se kod cijepljenih „žmiri“ na 20-30% mogućnosti zaraze i daje Covid potvrda na godinu dana, dok se preboljelima koji imaju puno jači i dugotrajniji imunitet daje potvrda na samo pola godine. 3. Istina je da cjepivo u određenoj mjeri smanjuje teške simptome, hospitalizacije i smrtnost. No, zbog slabe učinkovitosti u suzbijanju širenja virusa, osobito novih sojeva, stručnjaci upozoravaju da se ne treba oslanjati na cijepljenje kao na primarnu strategiju. Nedavno istraživanje provedeno u Americi i objavljeno u European Journal of Epidemiology dovelo je do zaključka da treba uključiti druge mjere prevencije, farmakološke i nefarmakološke, uz veliki oprez od stigmatizacije dijela pučanstva (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-021-00808-7). Budući da se teški ishodi zaraze odnose uglavnom na stariju i rizičnu populaciju treba fokus staviti na zaštitu tih skupina (https://narod.hr/koronavirus/dr-kanacki-covid-19-statistika-umrlih-u-rh-treba-li- epidemioloski-cilj-biti-zastita-starijih-osoba). 4. Jednu od uspješnih mogućnosti smanjivanja hospitalizacija i smrti odgovorne institucije u Hrvatskoj uporno ignoriraju ili bez argumentiranog obrazloženja odbijaju, a to je primjena nekih lako dostupnih lijekova (Ivermektin, Hidroksiklorokin i sl.) u liječenju oboljelih od Covida-19 (https://ivmmeta.com/). Ti su lijekovi u nekim zemljama drastično smanjili broj umrlih. Zahtijevamo od odgovornih da ova i slična istraživanja ili argumentirano opovrgnu ili prihvate i počnu s primjenom. Jesu li svjesni da su, ako su ta istraživanja točna, oni odgovorni za mnoge do sada teško oboljele ili preminule kojima se moglo na taj način pomoći? 5. Naposljetku, dolazimo i do pitanja štetnosti cjepiva. Poznato je da djeca i mladi u pravilu prebolijevaju Covid-19 s blagim simptomima i da su teška oboljenja i smrtni ishodi kod njih iznimno rijetki – npr. u Hrvatskoj je od do sada umrlih od Covida-19 samo 0,67% bilo mlađe od 40 godina. Međutim, upravo se na mlade i zdrave radi najveći pritisak, uvjetuje ih se školovanjem i radnim mjestom kako bi se pošto-poto cijepili. Pri tome se znanstveni dokazi o nuspojavama i posljedicama cijepljenja ne čuju u javnosti, a stručnjake koji na njih ukazuju se izbacuje iz javnog prostora. Evo nekih od tih činjenica: 5.1. Sve je više statističkih podataka i svjedočanstava o postojanju nezanemarivih nuspojava, pa čak i smrti cijepljenih osoba (tromboze, embolije, moždani udari, miokarditis, smrt zbog “citokinskih oluja” i sl.). Primjerice, VAERS, sustav izvještavanja o štetnim učincima cjepiva u SAD-u objavio je više od 18.000 prijavljenih smrtnih slučajeva. Da djeca nisu ugrožena bolešću Covid-19, dok cjepivo predstavlja potencijalnu opasnost za njihovo zdravlje i život argumentirano je u znanstvenom radu objavljenom u Toxicology Reports (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X). 5.2. Nisu provedene odgovarajuće analize biodistribucije cjepiva u tijelu čovjeka, kao ni toksikološki učinci cjepiva na pojedina tkiva i organe čovjeka. Postoje istraživanja koja pokazuju da cjepiva mogu djelovati mutageno, odnosno da Spike protein nije inertna molekula koju možemo bez straha unositi u naše tijelo (izravno u obliku proteina ili putem njegove mRNA ili DNA) već da on može štetno djelovati na naše stanice i na naš imunosni sustav (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/). 5.3. mRNA cjepiva predstavljaju relativno novu tehnologiju i nedovoljno su ispitana za primjenu na ljudima. Ozbiljne analize pokazuju da nije istina ono što mnogi, čak i znanstvenici, još uvijek vjeruju – da mRNA ne može ući u jezgru stanice i ugraditi se u genom čovjeka. Analiza mRNA koja se nalazi u cjepivima pokazala je da ta mRNA sadrži elemente koji joj omogućuju da koristi stanične mehanizme za retropoziciju mRNA u genom, posebno u genom spolnih stanica, te da se kao takva prenese na sljedeće generacije, tj. na djecu onih koji su se cijepili (https://osf.io/uwx32/). 5.4. Znanost predviđa i ugradnju gena za Spike protein usred gena za neki naš protein, pa kad se taj gen prepiše i prevede u protein, nastaje tzv. hibridni protein, kojega naš imunosni sustav prepoznaje kao strano tijelo i proizvede protutijela na to. To bi moglo objasniti nastajanje autoimunih bolesti nakon cijepljenja, što također nije zanemariva nuspojava. 5.5. U cjepivu se nalaze lipidne nanočestice u koje se „pakira“ mRNA. Premda se lipidne nanočestice već koriste na sličan način za dostavu lijekova u organizam, toksikološke studije su pokazale da takve čestice vrlo lako, nekontrolirano ulaze u tkiva i organe i tamo izazivaju reakcije kakve inače izazivaju stanični otrovi. Primjerice, stanice mogu reagirati oksidativnim stresom koji, ukoliko je doza otrova dovoljno jaka, rezultira oštećenjem genoma, te raznim patološkim promjenama u građi i funkciji tih stanica, tkiva i organa (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074910/). Još nisu napravljene toksikološke studije djelovanja lipidnih nanočestica iz cjepiva na ljudski organizam. 5.6. Jedno od osnovnih pravila u epidemiologiji je da se cijepljenje ne radi u jeku epidemije, nego nakon što se epidemija suzbije, jer se virusi brzo razmnožavaju i pritom u velikom broju nastaju nove varijante virusa prirodnim mutacijama. Neke od tih varijanti su slučajno otporne na cjepivo, pa se mogu još više razmnožiti i proširiti. Njih ne bi bilo, ili bi ih bilo puno manje, da se masovno cijepljenje organizira u vrijeme kada je virus već suzbijen i nema više toliku mogućnost stvaranja novih sojeva. 6. Nažalost se u primjeni cjepiva protiv Covida-19 ne poštuje načelo predostrožnosti koje kaže da se, dok postoji sumnja u štetnost nekog lijeka, taj lijek (ili bilo koja vrsta terapije) ne smije primjenjivati. S obzirom na sve navedeno, kao i s obzirom na činjenicu da proizvođači cjepiva nemaju financijsku odgovornost za oboljenja i smrti uzrokovane cjepivom protiv Covida, odlučno se protivimo represivnim mjerama kojima se bilo koga uvjetuje ili na razne načine prisiljava na cijepljenje, a osobito djecu i mlade. Zaključno, zahtijevamo redefiniciju strategije koja bi se temeljila na argumentiranoj i poštenoj znanstvenoj raspravi, stalnom praćenju novih znanstvenih i stručnih spoznaja te transparentnoj komunikaciji s javnošću, a koja bi uključila i ove u tekstu navedene i obrazložene ciljeve: 1. Jednako tretirati cijepljene i necijepljene osobe u smislu testiranja, a još više u smislu neoptuživanja i neokrivljavanja za bilo kakve pojave vezane uz Covid-19. 2. Preboljelima priznati barem jednaki, ako ne i dugotrajniji covid status od cijepljenih osoba. 3. Ne oslanjati se na cijepljenje kao na jedinu i primarnu strategiju, već uključiti i financirati i druge mjere prevencije i liječenja, farmakološke i nefarmakološke. 4. Fokus staviti na zaštitu starije i rizične populacije 5. Izbjegavati cijepljenje mladih i zdravih osoba, a posebno djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
328 DAMIR MOSKALJ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Uvođenje zakonskih odredbi za obavezno predočavanje dokaza o cijepljenju/preboljenju/testiranju pri ulazu u pojedine prostore, a obzirom na već dokazanu neučinkovitost testova u otkrivanju Covid-19 i obzirom na bjelodanu činjenicu da i cijepljeni prenose virus, izrazito je sporno i diskriminirajuće sredstvo prisile te čini povredu ljudskog dostojanstva i temeljnih ljudskih prava. Obzirom na činjenicu da je prema službenim podacim VAERS sustava praćenja nuspojava cjepiva utvrđeno da dokumentirane smrti uzrokovane cjepivom protiv COVID-19 (cijepljenje provedeno samo kroz ovu, 2021. godinu) čine gotovo 50% svih smrti od svih cjepiva primljenih od 1990. god do dana današnjeg, te uvaživši pritom službene podatke sa HZJZ (0,02 % za dob 20-29 god., 0,04% za dob 30-39 god, 0,16% za dob 40-49 god., 0,66 % za dob 50-59 god. - smrtnih slučajeva od ukupnog broja pozitivnih slučajeva) te činjenicu da i cijepljeni prenose virus, te da se trajne posljedice cjepiva sve više očituju, donošenje ovog Zakona kao sredstva zdravstvene zaštite ne samo da je neutemeljeno nego potiče prisilno cijepljenje a posljedično i povećan broj smrti u dobnim skupinama koje nisu rizične. Kako je nedvojbeno da će se temeljem ovog Zakona velik broj osoba cijepiti bez osobne privole, potrebno je utvrditi odgovorne osobe u slučaju smrti ili dugoročnih posljedica uzrokovanih cijepljenjem. "Suradnja"s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo nije jasno i nedvosmisleno definirana, odnosno nije definirano što podrazumijeva suradnju koja bi bila temelj za donošenje odluke, koje su odgovorne i nedvojbeno nepristrane i stručne osobe (iste nisu niti propisane) pri navedenim institucijama i koje su njihove uloge i odgovornosti u navedenoj suradnji. Tako je otvoren put malverzacijama, a isto može dovesti do neutemeljenih i nestručnih odluka, bez načina da se utvrdi odgovorna osoba za donošenje istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
329 Ingrid Španić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Nitko, pa tako ni ministar, nikoga ne može natjerati da učini sebi nešto što ne želi, kao što je prisilno cijepljenje u startu zvanično eksperimentalnim sredstvima jer se, naime, takvo što ne može nazvati cjepivom jer to niti štiti niti zaustavlja dotičnu bolest niti je umanjuje i tome slično, već upravo suprotno, komplicira stvar i problem dovodi na viši nivo, u službi manipulacije i raznih podjela. Covid potvrde kao i bilo koje slične dokaze o zdravstvenu statusu bi trebale biti intimna stvar pojedinca i njegova liječnika jer ukoliko nije, naročito postaje sumnjiva cijela situacija s cjepivima i njihovom učinkovitošću - zašto bi se cjepila ako me to ne štiti ni od čega, još k tome ugrožava moje sugrađane i sunarodnjake od segregacije uslijed prisilnog predočavanja potvrda o istome? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
330 IVICA GRANIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Smatram da se u situacijama propisanim Ustavom, ugroze stanovnika i sl., treba proglasiti izvanredno stanje i ovlasti dati predsjedniku RH, a ne Ministru. Ministar je posebno neprihvatljiv jer nije izabran od naroda, poslušan je neposrednom rukovoditelju, a kod nas je poznato da institucija ministra nije dugog vijeka. točnije, nejasno je zašto netko u RH uopće želi biti ministar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
331 Mihaela Jazvec OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo ne intervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
332 Zoran Novaković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
333 Ivana Križanac OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Poštovani, nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i oštro se protivim istim. Uz članak 3. umjesto "može odlukom narediti" "može odrediti", a Vlada Republike Hrvatske je ovlaštena na prijedlog ministra utvrditi posebne sigurnosne mjere. Osobe koje su zarazne, obvezne su pridržavati se propisanih mjera i uputa koje je odredio nadležni doktor opće (obiteljske) medicine, odnosno doktor medicine specijalist epidemiologije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
334 Sanja Gjurčević OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Poštovani, nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i oštro se protivim istim. Ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
335 Eva Kirchmayer Bilić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Znači li to da su sve dosadašnje mjere, upute i odluke bile nezakonite (?!) Koja je znanstveni dokaz učinkovitosti covid potvrda? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
336 Vesna Brumnić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ovim prijedlogom zakona krši se sljedeće stavke Kaznenog zakona:· Povreda ravnopravnosti Članak 125. (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Članak 130. (1) Tko uskrati ili ograniči slobodu savjesti i vjeroispovijesti, javnog očitovanja vjere ili drugog uvjerenja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Zlostavljanje na radu Članak 133. (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Povreda prava iz socijalnog osiguranja Članak 134. Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Članak 138. (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Članak 139. (1) Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu iznosi osobne podatke iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade ili ih objavi ili na drugi način učini dostupnim drugome ili tko radnjom iz stavka 1. ovoga članka sebi ili drugome pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema djetetu ili tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobne podatke fizičkih osoba o kaznenom ili prekršajnom postupku. (4) Ako kazneno djelo iz stavka 1. do 3. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima Članak 183. Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih proizvoda za liječenje Članak 186. (1) Tko kao lijek, homeopatski ili medicinski proizvod pripravi ili proizvede radi prodaje ili radi drugog načina stavljanja u promet pripravke ili proizvode koji su štetni za zdravlje ljudi, pa time izazove opasnost za zdravlje druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko nabavlja, prerađuje, raspodjeljuje ili stavlja u promet zaraženu krv ili drugo tkivo ili iz njih izrađuje sredstva za liječenje. (3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (4) Proizvodi i sredstva za proizvodnju će se oduzeti. Proizvodnja i stavljanje u promet proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje Članak 188. (1) Tko proizvodi, prodaje ili na drugi način stavi u promet zdravstveno neispravnu hranu ili druge proizvode štetne za ljudsko zdravlje, pa time izazove opasnost za zdravlje druge osobe,kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi Članak 192. (1) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 1. i 2., članka 183., članka 186. stavka 1. i 2., članka 187. stavka 1., članka 188. stavka 1., članka 189. stavka 1. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina. (4) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 3., članka 186. stavka 3., članka 187. stavka 2., članka 188. stavka 2. i članka 189. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda druge osobe ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. (5) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (6) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina. Prisila prema službenoj osobi Članak 314. (1) Tko silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi službenu osobu u obavljanju službene radnje koja je u okviru njezinih ovlasti ili je prisili na obavljanje službene radnje u okviru ili izvan njezinih ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo službene osobe ili joj je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počini prema osobi koja ovlašteno pomaže službenoj osobi u obavljanju službene radnje, kaznit će se kao da je djelo počinio prema službenoj osobi. (4) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1., 2., i 3. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili osobito grubim postupanjem službene osobe ili osobe koja joj ovlašteno pomaže, može se osloboditi kazne. Veleizdaja Članak 340. Tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile ili na drugi protupravan način ugrozi teritorijalnu cjelovitost ili ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
337 DANIJEL ANTUN BANIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ova mjera očito nema učinak sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti što je nedvojbeno iz recentnih znanstvenih radova i primjera zemalja gdje su iste potvrde uvedene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
338 Urianni Merlin OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. PROTIVIM SE DONOŠENJU ČLANKA 3. JER I PREBOLJELI I CIJEPLJENI ŠIRE ZARAZU ISTO KAO I NECIJEPLJENI. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
339 Vlatka Kos Grabar Robina OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. "Sama postavka donošenja predloženih mjera usmjerenih na sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (u ovom slučaju konkretno se izmjene odnose prvenstveno na COVID-19), pri čemu se predlaže uvođenje nove posebne sigurnosne mjere koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore već je opsoletna s obzirom da su javno dostupne (pa tako i putem znanstvenih radova, javnih podataka iz zdravstvenih institucija i statičkih centara kao i pravnih debata) činjenice koje jasno i nedvosmisleno pokazuju kako tzv, cjepiva protiv COVID-19 ne pružaju zaštitu od oboljenja, ne sprečavaju zarazu niti širenje zaraze kao niti smrt od bolesti opisane kao COVID-19 čime cijeli prijedlog Zakona nema minimalno činjenično utemeljenje kao niti pravnu osnovu s obzirom na postojeći ustavni i pravni okvir RH." "Prema članku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da bi epidemija bila zakonski proglašena odluka o istoj mora biti objavljena u Narodnim Novinama koje su službeno glasilo donesenih zakona, a to nije učinjen Tako da je odluka - samo odluka, a ne i zakon na temelju koje takozvani Stožer civilne zaštite nema legitimitet upravljanja situacijom koja tehnički ne postoji. Epidemija je proglašena kada je smrtnost bila manja minimalna i nikako nije odgovarala definiciji epidemije. I sada nakon 2 godine smrtnost je manja od 1 posto." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
340 Jasna Afrić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. 1. KOMENTAR: Javne službe u svom nazivu nose riječ "javne", a kako će to biti kad uvjetuju ulazak u svoje prostore Covid potvrdom? Samim tim činom se pobija njihova javnost. Također, državne službe više neće biti dostupne svim državljanima na jednak način, jer ulazak u njihove prostore se uvjetuje Covid potvrdom. Tako državne službe neće moći pružati usluge svim državljanima RH na jednak način, već samo onim s Covid potvrdom. Opet, pobijaju same sebe. Ovim mjerama se pobija sama bit državnih i javnih službi da na jednak način budu dostupne svim državljanima odnosno građanima Republike Hrvatske. 2. KOMENTAR: Molim znanstveni dokaz učinkovitosti uvođenja Covid potvrde kao nove sigurnosne mjere koja će stvarno pridonijeti smanjenju širenja virusa. Pa pogledajmo primjere drugih zemalja s visokom procijepljenošću i uporabom Covid potvrda, a broj zaraženih i dalje raste. Što nam to govori? Osobno se ne slažem s uvođenjem ovakve sigurnosne mjere iz bilo kojeg razloga. Ne slažem se da odluku o uvođenju ove mjere može donijeti ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog HZJZ, a u slučaju proglašenja epidemije ne slažem se ni s tim da odluku o uvođenju Covid potvrde kao nove posebne sigurnosne mjere može odlukom narediti Stožer civilne zaštite RH u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i HZJZ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
341 Franjo Krajinović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. "Ovim člankom, radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, uvodi se nova posebna sigurnosna mjera koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranja radi ulaska u određene prostore. Posebnu sigurnosnu mjeru može narediti ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a kada je proglašena epidemija zaraznih bolesti isto može odlukom narediti te Središte za upravljanje NBKO opasnostima Bojne nuklearno biološko kemijske obrane (za pripadnike OSRH) u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
342 Krešimir Pavelić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Sama postavka donošenja predloženih mjera usmjerenih na sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (u ovom slučaju konkretno se izmjene odnose prvenstveno na COVID-19), pri čemu se predlaže uvođenje nove posebne sigurnosne mjere koja se odnosi na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore već je opsoletna s obzirom da su javno dostupne (pa tako i putem znanstvenih radova, javnih podataka iz zdravstvenih institucija i statičkih centara kao i pravnih debata) činjenice koje jasno i nedvosmisleno pokazuju kako tzv, cjepiva protiv COVID-19 ne pružaju zaštitu od oboljenja, ne sprečavaju zarazu niti širenje zaraze kao niti smrt od bolesti opisane kao COVID-19 čime cijeli prijedlog Zakona nema minimalno činjenično utemeljenje kao niti pravnu osnovu s obzirom na postojeći ustavni i pravni okvir RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
343 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
344 Blaženka Crnov OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
345 Vlatka Kos Grabar Robina OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Molim Vas objašnjenje na koji način je predočenje dokaza sigurnosna mjera? Na koji način će dokaz spriječiti ili suzbiti zaraznu bolest? Molim samo relevantne studije, istraživanja i slično, a ne mišljenja, nagađanja i predviđanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
346 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
347 Snježana Kljun OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. "Prema članku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da bi epidemija bila zakonski proglašena odluka o istoj mora biti objavljena u Narodnim Novinama koje su službeno glasilo donesenih zakona, a to nije učinjen Tako da je odluka - samo odluka, a ne i zakon na temelju koje takozvani Stožer civilne zaštite nema legitimitet upravljanja situacijom koja tehnički ne postoji. Epidemija je proglašena kada je smrtnost bila manja minimalna i nikako nije odgovarala definiciji epidemije. I sada nakon 2 godine smrtnost je manja od 1 posto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
348 Martina Budimir OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Srećom, građani na posao bez potvrde neće moći, studentima se oduzima jednako pravo na školovanje, ali zato u kafiće, trgovačke centre ili kladionice i dalje smijemo. Predviđam nam svijetlu budućnost! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
349 Tea Jesensky OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ova posebna mjera ne moze se uvoditi radi sprijecavanja i suzbijanja zaraznih bolesti s obzirom da cijepljeni i necijepljeni prenose zarazu te cijepljenje ne sprecava niti suzbija zaraznu bolest. Stoga me zanima cemu sluzi covid potvrda? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
350 Jelena Kovačević OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ovim se ne suzbija i ne spriječava nikakva bolest, samo se diskriminiraju necijepljeni i stvara sve veći jaz i podjela u društvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
351 Barbara Vlahović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Za odgovor na pitanje hoće li i kako će uvođenje covid potvrda djelovati na suzbijanje zaraze covid 19 ne treba čekati određeno vrijeme i vidjeti što će se događati u Hrvatskoj. Rezultate takve mjere možemo vidjeti ili u bližem susjedstvu ili u zemljama na drugom kraju svijeta. Krenimo od Irske. https://edition.cnn.com/2021/11/17/europe/ireland-covid-curfew-intl/index.html Ireland, home to one of Europe's highest vaccination rates, imposes curfew on pubs and clubs as cases rise "Ireland will impose a midnight curfew on bars, restaurants and nightclubs from Thursday, its prime minister Micheál Martin has announced, as the country tackles a fresh wave of Covid-19 cases.Martin said the country's rise in infections is "a cause of deep concern" as he unveiled a swathe of new measures aimed at "reducing socialization across the board." They include a return to guidance that people work from home and an expansion of where a vaccination pass is required -- people must now show them at theaters and cinemas.Ireland has one of Europe's highest vaccination rates, with 89.1% of people over the age of 12 having been immunized." https://www.irishtimes.com/news/health/waterford-city-district-has-state-s-highest-rate-of-covid-19-infections-1.4707344 Waterford city district has State’s highest rate of Covid-19 infections "Waterford city has one of the Ireland’s highest rates of vaccination against Covid-19, but one of its electoral areas has emerged as the place with the highest rate of Covid-19 infection in the State." "Waterford has the highest rate of vaccination in the country with 99.7 per cent of adults over the age of 18 (as registered in the last census) fully vaccinated. The county has gone from having one of the lowest rates of Covid-19 infection in Ireland to one of the highest." Trenutna situacija u Nizozemskoj. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/masovno-se-cijepili-nosili-maske-izvadili-covid-potvrde-a-sada-im-uveli-lockdown-pa-dokad-vise-ovako-15120177 "Nizozemska vlada najavila je "blagi lockdown", s ciljem da se smanje društveni kontakti, kao odgovor na nagli porast broja novozaraženih. Rekordnih 16.324 novih slučajeva zabilježeno je u jednom danu, a brojevi su svakog dana vrlo visoki, unatoč ogromnoj stopi procijepljenosti koja doseže gotovo 85 posto odraslog stanovništva." https://inews.co.uk/news/world/netherlands-lockdown-will-rising-covid-cases-new-restrictions-amsterdam-travel-explained-1319025 "The Netherlands has a Covid pass that you need to gain entry to certain venues, such as bars, restaurants and museums. It works with proof of vaccination, but also proof of a negative test or recovery from the virus." Covid potvrde nisu pomogle širenju zaraze niti u Belgiji. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/i-belgija-vraca-mjere-unatoc-velikom-postotku-cijepljenih-i-posljedicno-manjem-broju-zrtava-15121648 A visoka stopa procijepljenosti nije garancija suzbijanja širenja virusa niti u Portugalu. https://www.reuters.com/world/europe/portugal-reimposes-covid-19-restrictions-cases-rise-2021-11-25/ "Around 87% of Portugal's population of just over 10 million is fully inoculated against the coronavirus and the country's speedy vaccination rollout has been widely praised." https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/portugal-razmatra-nove-restrikcije-a-nemaju-vise-koga-cijepiti-premijer-treba-reagirati-odmah-15121805 Jedan od rekordera u cijepljenu je Singapur koji ima 94% cijepljenih osoba iznad 12 godina. https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2021/06/singapore-covid-vaccination-tracker/index.html "In addition, the Health Ministry reported that as at Nov 24, 94 per cent of the eligible population (aged 12 years and above) have completed their full regime, or received two doses of Covid-19 vaccines." Međutim, situacija je daleko od idealne. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/sto-se-dogada-u-singapuru-cijepili-84-ljudi-imaju-stroge-mjere-a-biljeze-sve-vise-teskih-slucajeva-zaraze-15115463 No, apsolutni rekorder je Gibraltar koji nema 100% cijepljenih već 118%. (naravno tu se u statistiku uzimaju i Španjolci koji prelaze granicu zbog radnog odnosa). I tamo je broj zaraženih u uzlaznoj putanji, umjesto u padu. https://www.nzherald.co.nz/world/covid-19-delta-outbreak-gibraltar-cancels-official-christmas-celebrations-amid-exponential-rise-in-cases/DK4P3SYBWE3YJWISVCMILPVREI/ "The British-owned peninsula, often referred to as "the most vaccinated place on Earth" for having inoculated the entirety of its adult population, has seen case numbers steadily rise throughout the months of October and November. Health officials governing the 34,000-strong population believe the sudden re-emergence of the virus to be cause for concern after 124 new cases appeared over the weekend. Gibraltar has seen an average of 56 cases per day over the past seven days, compared to under 10 per day in September." "Gibraltar's vaccination rate is currently at a peculiar 118 per cent, taking into account the fully vaccinated Spaniards who travel across its border each day for work. Despite ongoing reassurance from world governments, the widespread vaccination of populations has unfortunately failed to ease rising case numbers for some densely populated nations." Iz navedenog je vidljivo da visoka stopa procijepljenosti, a samim time i posjedovanje covid potvrda ne sprječava širenje i suzbijanje zaraze covid 19. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
352 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
353 Sara Jakupis OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ovu odredbu je potrebno brisati. Takve mjere u izvanrednim okolnostima treba donositi Sabor 2/3 većinom. Nikako Stožer kao paralegalno tijelo u suradnji sa HZJZ-om. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
354 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Predlažem brisati predloženu odredbu članka 4. i predlažem da nova odredba glasi: "8.a obvezu predočenja dokaza o testiranju, za cijepljene i necijepljene osobe prilikom ulaska u bolničke zdravstvene ustanove, test ne starijeg od 72 sata.". Navedena odredba se predlaže zbog zaštite najugroženijih imujnokompromitiranih osoba koje se nalaze na bolničkom liječenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
355 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Molim pojašnjenje, ovim želite napravit Stožer legetimnim ili ? Gdje je u svemu Sabor Republike Hrvatske?? Isto tako molim mišljenje na pitanje od kolegice prije: "Prema članku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da bi epidemija bila zakonski proglašena odluka o istoj mora biti objavljena u Narodnim Novinama koje su službeno glasilo donesenih zakona. TO NIJE UČINJENO. Tako da je odluka - samo odluka, a ne i zakon na temelju koje takozvani Stožer civilne zaštite nema legitimitet upravljanja situacijom koja tehnički ne postoji. Mjere su PREPORUKA i nemaju zakonsku i ustavnu težinu." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
356 Joško Paštar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Ova "posebna" sigurnosna mjera je posebna po tome da cjepljenim osobama daje privilegirani položaj i posebnu dozvolu za neometano širenje bolesti. Ako samo uzmemo u obzir dvije zadnje studije nedavno objavljene u LANCETU, kao i mnoge druge potpuno je jasno da su ovakve mjere besmislene i imati će opasne posljedice.: 29.10.2021. Cijepljeni gotovo jednako šire virus COVID-a kao i necijepljeni https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#%20 8.11.2021. Koje pokazuje da je imunitet kod preboljelih dugotrajan i neusporediv s onim kojeg se provocira ovom eksperimentalnom genskom terapijom. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR2ztBBnfcPxZqQ9vm07hOpv9SXUclayniARpQcMfnJqyNagPFGrXzetfKg#box1 Molim vas da educirajte vaš "stručni" tim jer ovom mjerom ozbiljno ugrožava hrvatsko pučanstvo i sve nas izlaže nepotrebnom riziku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
357 Joško Paštar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Molim vas da se dio teksta "preboljenju zarazne bolesti " korigira jer je neispravan i može dovesti do krive interpretacije. Ako je netko prebolio COVID19 bolest kao dokaz o preboljenju može donijeti pozitivan nalaz PCR testa, međutim što ako je taj pozitivan PCR test stariji od 6 mjeseci? Zar ta osoba nije preboljela COVID? Taj PCR test stariji od 6 mjeseci je neosporni dokaz da je osoba zaista preboljela COVID, ali ako se to ne priznaje onda je ovaj vaš navod neispravan i krivo formuliran. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
358 Martina Vičić Crnković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Posebnu sigurnosnu mjeru može narediti ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a kada je proglašena epidemija zaraznih bolesti isto može odlukom narediti i Sabor Republike Hrvatske u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
359 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Prema članku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da bi epidemija bila zakonski proglašena odluka o istoj mora biti objavljena u Narodnim Novinama koje su službeno glasilo donesenih zakona. TO NIJE UČINJENO. Tako da je odluka - samo odluka, a ne i zakon na temelju koje takozvani Stožer civilne zaštite nema legitimitet upravljanja situacijom koja tehnički ne postoji. Mjere su PREPORUKA i nemaju zakonsku i ustavnu težinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
360 BARBARA MARIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Vlast koja ignorira mišljenje vlastitog naroda ne može dugo biti vlast! Izabrani ste od naroda i nama trebate polagati račune. Jasan pokazatelj da Hrvati ne žele c-putovnice je broj ljudi okupljenih na Trgu, ne možete ignorirati 100 000 ljudi koji su došli iz svih krajeva RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
361 ŽELJKO MATIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Pored živog ministra odluku će donositi paratijelo tzv. Stožer? I to "u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo". Očigledno da je ovim ministar postao nebitan, onda ukinimo Ministarstvo zdravstva i neka ga vodi Stožer. S obzirom da Stožer donosi i odluke iz područja unutarnjih poslova, obrazovanja, socijale,... onda predlažem da ukinemo i ta ministarstva i sve ovlasti predamo Stožeru. Predlažem i promjenu naziva Stožer u Centralni komitet. Mnogim građanima će onda biti puno jasnije čemu on služi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
362 Ivica Vlainic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
363 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Poštovani, izražavam veliku zabrinutost donošenjem ovakvih zakona za koje smatram da će izravno narušiti zdravlje mene i moje obitelji jer niti jedna činjenica nije potkrijepljena znanstvenim činjenicama. Što se tiče cjepiva, razgovaramo o eksperimentalnom cjepivu koje je u fazi ispitivanja i ne znamo niti čemu služi a kamo li od čega nas štiti kada imamo sve više istraživanja koja idu u pravcu da cjepivo i mjere uopće ne štite. Molim odgovor, u protivnom idemo pravnom žalbom ukoliko ovo dođe na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
364 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Poštovani, Imam nekoliko pitanja, pri tome Vas molim da Faktograf nije izvor informacija, pitanja su sljedeća: 1. Po kojem kriteriju je ovo proglašena pandemija i zašto se uvode izvanredna stanja? 2. gdje je dokaz da je cjepivo učinkovito i od čega ono štiti? 3. Molim također istraživanja kojim se pokazuje da dugoročno cjepiva ne štete? 4. Molim istraživanje u kojem je lockdown jedna uspješna metoda sprečavanja širenja virusa. Uvođenje lockdown-a je srednjovjekovna metoda i želite nam reći da nakon toliko godina je to metoda kojom se sprječava zaraza od prehlade? 4. Po kojem zaknu vi imate prava meni oduzimati prava, o kojem pravu mi to pričamo? To je kraj ljudske civilizacije 5. Kada ćete prestati terorizirati svo stanovništvo? 6. Zašto ne radite obdukcije nakon što se proglasi da je smrt nastupila uslijed kovida devetnaest? 7. Što ako se dokaže kao iu Portugalu da PCR test nije alat kojim se dokazuje prisustvo virusa? Za sada toliko, naknadno ću postaviti ostala pitanja. Do slušanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
365 IVANA ORŠIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Radi se o kaznenom djelu prisile budući se objektivno gledajući takva situacija može smatrati prisilnom ali i prijetnjom. Dakle, evidentno je da se u slučaju neposjedovanja Covid potvrda radnicima prijeti zlom, tj. gubitkom radnog mjesta. U današnjim uvjetima ekonomske krize i nesigurnosti, zaista se radi o prijetnji velikim zlom. Ukoliko se ozbiljno prijeti uništenjem društvenog položaja ili materijalnog opstanka radnika, ostvarit će se kvalificirani oblik ovog kaznenog djela. Prisila radnika silom ili ozbiljnom prijetnjom da nešto učini, ne učini ili trpi radnja je kaznenog djela prisile(bilo direktne ili indirektne) Nadalje u stavku dva čl.139 Kaznenog zakona navodi se i kvalificirani oblik ovoga kaznenog djela u kojem kaže između ostalog tko prijeti zlom i nekim drugim opasnim sredstvom (osim onih taksativno navedenim),a to je svakako cijepljenje. Vrhovni sud RH je još 2006.g.(Rev 785/05-2)odlučio da je cijepljenje opasna djelatnost te da se odgovara za eventualnu štetu (nuspojave) po principu uzročnosti bez obzira je li cijepljenje obavljeno stručno i uz nadzor liječnika.Također je navedena odredba u direktnoj suprotnosti i sa čl. 125. Kaznenog zakona koji govori o povredi ravnopravnosti... a u konačnici i Važno je napomenuti I da je Vijeće Europe na skupštinskoj raspravi u temi „Cjepiva Covid-19: etička, pravna i praktična razmatranja“ kada je u svojem petom zasijedanju donijelo Rezoluciju 2361 (2021) kojom je, uz ostala utvrđenja, odredio za potrebno “osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen.” Svakako se ovdje radi o neviđenom pritisku/prisili na cijepljenje, time se krše sve navedene pravne norme i etički kodeks medicinske struke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
366 Marko Kačić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Točno definirati "dokaz o preboljenju bolesti". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
367 Tatjana Vlainić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Cijepljeni ne moraju biti u izolaciji, iako im je član zajedničkog kućanstva zaražen - mogu se slobodno kretati i širiti zarazu jer mogu se zaraziti unatoč cijepljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
368 Branka Meštrović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Prvo nema dokaza da je ispravno proglašena pandemija a niti epidemija. Drugo, nema dokaza što uzrokuje bolest jer virus nije izoliran. Treće nije dokazano da PCR test pokazuje da osoba boluje od Covid-19. Četvrto, nije dokazano da cjepivo štiti od bolesti niti od smrtnog ishoda, dapače unogim slucajevima je uzrok smrti. Peto i najvaznije cijepljena osoba jednako može zaraziti druge kao i necijepljena ali cijepljena osoba može s potvrdom slobodno zarazavati druge. Iz ovoga je razvidno da cilj nije zaštita pučanstva nego njegova ugroza i unistavanje ljudi, poslova i života. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
369 Ingrid Španić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Ova je odredba u kontradikciji s Člankom 183. Zakona Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Nije moralno opravdano da uslijed zabrinutosti od zaraze Covidom budu zanemarena i zapostavljena ostala zdravstveno ugrožena stanja čovjeka, te je apsurdno uvjetovati zdravstvene djelatnike da liječe samo "odabrane" s potvrdama kao i testovima koji nemaju funkciju uspostavljanja dijagnoze, i trebalo bi biti kažnjivo ukoliko se pojavi jer je oblik diskriminacije. Uostalom, zašto onda plačamo zdravstveno osiguranje? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
370 Zoran Novaković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Apsolutno se ne slažem s ovom izmjenom zakona i ne podržavam ju osobito s djelovima: -organizirane prisilne karantene (to su LOGORI i to ne podržavam) -obavezno cijepljenje nikada neću podržati, a osobito ne cjepivima koja nisu ispitana Mi smo vam dali povjerenje i birali vas da zastupate naše interese, a ne interese farmakomafije Jako sam razočaran vašim odnosom prema svom vlastitom narodu. Osjećam se izdano i prodano. Nadam se da ćete barem u zadnji tren doći k pameti, već 30 godina živimo u jako teškim uvjetima, a vi biste nas sada potrpali u logore i prisilno cijepili eksperimentalnim cjepivima i provodili na nama znanstvene pokuse. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
371 Sanja Gjurčević OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani, nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i oštro se protivim istim. Ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
372 Ivana Sutlar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Protivim se sadržaju ovog obrazloženja jer zorno prikazuje kako se člankom 2 prisiljava javnopravna tijela i njihove čelnike na izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
373 Vladimir Mrsa OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Uz članak 2. Ovim člankom mijenja se članak 4. važećeg Zakona na način da se njime utvrđuje obveza javnopravnih tijela da osiguraju provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisanih ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Pitanje dali treba ili ne treba osigurati sredstva? Ukoliko treba osigurati sredstva onda je potrebno naglasiti koliko će iznositi ta sredstva koja će biti uzeta od poreznih obveznika tj. od građana Republike Hrvatske. Ukoliko ne trebaju sredstva onda molim da se prepravi tekst u vrhu komentara . Uz članak 2 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
374 Ana OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Članak 192. (1) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 1. i 2., članka 183., članka 186. stavka 1. i 2., članka 187. stavka 1., članka 188. stavka 1., članka 189. stavka 1. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina. (4) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 3., članka 186. stavka 3., članka 187. stavka 2., članka 188. stavka 2. i članka 189. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda druge osobe ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. (5) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (6) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
375 Ana OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Članak 183. Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
376 Franjo Krajinović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. "Ovim se zakonskim prijedlogom uređuje da je odgovorna osoba u javnopravnom tijelu u smislu ovoga Zakona ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on ovlasti." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
377 Nikica Spoljar OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Postovani, apsolutno sam protiv navedenog. Ovim putem vas informiramo da postoji osnovana sumnja da su osobe u svojstvu članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske unatoč činjenici da su znale, odnosno da su morale znati, za postojanje znanstvenih studija i službenih podataka koji ukazuju da osobe koje su cijepljene cjepivima proizvođača Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, prenose boleset covid-19 na druge osobe, propustile donijeti odluku o obveznom testiranju svih pa i cijepljenih osoba kao uvjeta za pristup javnim institucijama, prije svega zdravstvenim ustanovama i ustanovama za skrb o starijima i nemoćnima. Na taj su način omogućili cijepljenim osobama koje su prenositelji bolesti neometan pristup osobama koje su PCR testom ili brzim antigenskim testom dokazali da nisu prenositelji bolesti Covid-19 kao i bolesnicima, imunkompromitiranima te starijim i nemoćnim osobama, čime su nanijeli znatnu štetu građanima koji su zbog takve njihove odluke testirani kao pozitivni, hospitalizirani, završili na respiratoru odnosno preminuli. Dokazi i obrazloženje CIJEPLJENI SU PRENOSITELJI BOLESTI - Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4 (Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021.) - Znanstvena studija objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. potvrđuje da cijepljeni prijenos bolest Covid-19 i da cijepljenje nije jamstvo niti dokaz da osoba nije prenositelj bolesti Covida-19. Istraživanje je utvrdilo da su cijepljene osobe zarazile 25% svojih kontakata, dok su necijepljene osobe zarazile 38% svojih kontakata unutar kućanstva. Time je na znanstven način dokazano da cijepljene osobe prenose bolest drugim osobama te ih dovode u izravnu opasnost razvijanja bolesti SARS-COV-2 te hospitalizacije i smrti. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext IMAMO 'EPIDEMIJU CIJEPLJENIH' - Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) - Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccin e_surveillance_report_-_week_40.pdf STVARNA UČINKOVITOST CJEPIVA JE PUNO MANJA - Iz službenih podataka o testiranjima i učinkovitosti cjepiva koje su proizvođači prezentirali European Medicines Agency (EMA) do dana 9. studenoga 2021. proizlazi da je razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti COVID 19 između cijepljenih i necijepljenih osoba kod cjepiva BIONTECH I PFIZER 0,84%, kod cjepiva MODERNA 1,23%, kod cjepiva ASTRAZENECA 1,74% i kod cjepiva JANSSEN 1,18%. Takve minorne razlike ukazuju na činjenicu da su stope zaraze cijepljenih osoba, a onda i stope prijenosa bolesti covid-19 neznatno manje od stope zaraza i prijenosa bolesti Covida19 kod necijepljenih osoba. Citati iz EMA dokumenta o odobravanju cjepiva i opaske podnositelja prijave BIONTECH I PFIZER Comirnaty (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified]) „..Ispitivanje je pokazalo 95-postotno smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo (8 od 18.198 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi sispitanicima koji su primili placebo (162 slučaja od 18.325 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19)...“ Opaska: (8/18.198 = 0,04%, odnosno 99,96% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (162/18.325 = 0,88%, odnosno 99,12% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 0,84% MODERNASpikevax1 (COVID-19 mRNA vaccine [nucleoside modified] „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 94,1% (11 od 14.134) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (185 od 14.073) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 94,1% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (11/14.134 = 0,08%, odnosno 99,92% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (185/14.073 = 1,31%, odnosno 98,69% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti). Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,23% ASTRAZENECA Vaxzevria1 (COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) „..Predmetna dva klinička ispitivanja (COV002 i COV003) pokazala su smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 59,5% (64 od 5.258 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (154 od 5.210) ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeni rezultati upućuju na to da je cjepivo pokazalo djelotvornost od oko 60% u kliničkim ispitivanjima...“ Opaska: (64/5.258 = 1,22%, odnosno 98,78% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (154/5.210 = 2,96%, odnosno 97,04% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,74% JANSSEN (Ad26.COV2-S [recombinant]) „..Ispitivanje je pokazalo smanjenje broja simptomatskih slučajeva zaraze u osoba koje su primile cjepivo od 67% (116 od 19.630 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19) u usporedbi s ispitanicima koji su primili placebo (348 od 19.691 ispitanika dobilo je simptome bolesti COVID-19). Navedeno pokazuje da je cjepivo pokazalo djelotvornost od 67%...“ Opaska: (116/19.630 = 0,59%, odnosno 99,41% cijepljenih nije razvilo simptome bolesti) (348/19.691 = 1,77%, odnosno 98,23% necijepljenih (placebo) nije razvilo simptome bolesti) Razlika u postotku razvijanja simptoma bolesti cijepljenih i necijepljenih iznosi 1,18% Prilog: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines - Ugledni časopis Lancet također je objavio znanstveni članak na tu temu, u kojem je jasno da je postotak učinkovitosti cijepljenja unutar cjelokupne populacije između 0.8 do 1.3% . Prilog: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(21)00069-0.pdf - Stvarna učinkovitost cjepljenja vidljiva je i u Hrvatskoj: Na primjer, • u tjednom izvješću na dan 17.10.2021. nalazimo slijedeću informaciju na 6. stranici: „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 656 osoba, od kojih 471 (71,8%) nije cijepljena niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” Drugim riječima, 185 CIJEPLJENIH osoba jeste bilo hospitalizirano u tom razdoblju! Pa zar se to može kategorizirati kao 'potpuna zaštita? • Iz tjednog izvješća od 24.10.2021, razvidno je da je hospitalizacija cijepljenih ljudi uobičajena pojava, a ne iznimka od pravila. „U posljednjih je tjedan dana hospitalizirano 811 osoba, od kojih 593 (73,1%) nije cijepljeno niti jednom dozom cjepiva protiv COVID-19.” • Dana 5. studenog 2021, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je na press konferenciji objavio podatak da je od 307 hospitaliziranih, 149 ljudi bilo CIJEPLJENO, što iznosi 49%! • Dana 29.listopada 2021, na službenim stranicama vlade RH, objavljeno je sljedeće: https://vlada.gov.hr/vijesti/stozer-lijecnici-ce-kontaktirati-necijepljene-starije-od-65-godina-cijepljenje-spasavazivote/33266?fbclid=IwAR1a2UO2GAbakaDfHfJWbV_HG5mmg7DGBjYM3ZTSfhcRfNdtfcUUeh-pS2g Vili Beroš: „Podsjetio je kako je u proteklih tjedan dana umrlo 177 osoba starijih od 65 godina, od kojih 97 nije bilo cijepljeno.” Drugim riječima, umrlo je 80 CIJEPLJENIH (45%) osoba starijih od 65 godina! A na službenim stranicama pišete kako „sva cjepiva pružaju potpunu zaštitu od teških oblika bolesti i hospitalizacija uzrokovanih infekcijom sa SARSCoV-2.”, PCR TESTOVI SU NEPOUZDANI - Znanstveno istraživanje pod nazivom "Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates" objavljeno 28. rujna 2020. godine u Clinical Infectious Diseases dokazalo je da je pouzdanost PCR testova u izravnoj vezi s brojem ciklusa ponavljanja. Studija je utvrdila da je pouzdanost PCR testova koji se provode pri 35 ciklusa ponavljanja samo 3%. S obzirom da većina hrvatskih i europskih laboratorija provodi PCR testiranje pri 45 ciklusa ponavljanja, PCR testove koji se provode pri 35 i više ciklusa ponavljanja ne može se smatrati pouzdanom metodom utvrđivanja prisutnosti koronavirusa kod testirane osobe. S obzirom da je odlukom Stožera Civilne zaštite osobama koje su testirane kao pozitivne na prisutnost koronavirusa priznat status preboljenja istima je omogućeno neometano kretanje iako ne postoji dokaz da su one uistinu preboljele bolest te ne postoji dokaz da oni ne prenose bolest na druge osobe. Prilog: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491 VELIK BROJ PRIJAVLJENIH NUSPOJAVA - Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) je iznjeo izvješće (CDC WONDER) od 3. rujna 2021. da je u SAD-u je u sustav prijavljeno 1.315.380 nuspojava, od čega je za 4 kovid cjepiva prijavljeno 615.703 nuspojave, odnosno 46,81% ukupno prijavljenih nuspojava za sva cjepiva od 1990. u SAD-u. Iz izvješća „Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination“ od 10. Studenog 2021. proizlazi da je prijavljeno 9.549 nuspojava smrti. Prilog: https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D217F160 - Tekođer, podaci iste javnozdravstvene ustanove (CDC) ukazuju na dramatično povećanje broja smrti od cjepiva u 2021. godini, u odnosu na prethodnih 20 godina Prilog https://www.openvaers.com/covid-data/mortality - Podaci američkog sustava za pasivnu evidenciju nuspojava cjepiva (VAERS) govore da je učestalost upale srčanog mišića i ovojnice (miokarditis/perikarditis) u dobi 16-24 godine veća nakon primljene druge doze mRNA cjepiva Prilog https://www.cdc.gov/vaccines/acip/work-groups-vast/report-2021-05-24.html - U Europi (EUDRA) i SAD-u (VAERS) već se bilježe smrti djece nakon kovid cjepiva, premda masovno cijepljenje djece još nije ni počelo Prilog https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&WhichA ge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=17&DIED=Yes - Broj prijavljenih nuspojava cjepiva protiv bolesti kovid, uključujući ozbiljne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, neuobičajeno je velik i raste iz dana u dan Prilog https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html ; https://medalerts.org/vaersdb/ - U službenoj Pfizerovoj studiji ispitivanja cjepiva na djeci čak 86 % djece imalo je nuspojave nakon cijepljenja, a 1 % su bile teške (https://dailyexpose.co.uk/2021/05/30/shocking-86-of-children-suffered-an-adverse-reaction-to-the-pfizercovid-vaccine-in-clinical-trial/). - Neke od nuspojava na koje upozorava proizvođač uključuju: alergijske reakcije, povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju, nesanicu, paralizu, bolove u mišićima, zglobovima i drugim dijelovima tijela, proljev, mučninu, povraćanje, umor, malaksalost (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-productinformation_hr.pdf KLINIČKA ISPITIVANJA NISU ZAVRŠENA - Temeljem činjenice da inicijalna klinička ispitivanja treće faze nisu dovršena za niti jedno uvjetno odobreno cjepivo, tražimo vaše očitovanje vezano za Izvođenje medicinskih eksperimenata na ljudima. Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023. Godine kada završava treća faza kliničkih ispitivanja. S obzirom na to da su unatoč tome uvjetno odobrena, zanima nas kako se klinička ispitivanja četvrte faze provode u Hrvatskoj? Molimo Vas da nam dostavite sveobuhvatnu dokumentaciju (protokole, informirane pristanke i centre u Hrvatskoj na kojima se provodi takvo neintervencijsko kliničko ispitivanje. Nemamo saznanja o niti jednoj završenoj studiji treće ili četvrte faze kliničkih ispitivanja, pa vas stoga također molimo da nam dostavite iste, ukoliko postoje. Ako klinička ispitivanja zaista nisu dovršena, kako objašnjavate tvrdnje kojima nas svakodnevno 'bombardiraju' i lažu nas da su cjepiva sigurna i efikasna. Temeljem kojih kliničkih studija je to dokazano? Prilog: (Sva su cjepiva se službeno smatraju eksperimentalna do kraja 2022 i početka 2023.); https://t.co/w7SaSp6YFo, https://t.co/Jzl2dlC7lC, https://t.co/ZKI8YqXKUc - Uz to, nedavno je izbio skandal koji nije bio medijski dovoljno popraćen, vezano za činjenicu da je Pfizer OPET krivotvorio podatke (između ostalog, sakrili su nuspojave i prave brojeve koliko se ljudi zarazilo nakon cijepljenja), i to baš na tom kliničkom istraživanju na temelju kojeg su dobili uvjetno odobrenje od EMA-e i FDAa. Prilog: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635(“Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”) - Cjepiva protiv SARS-CoV-2 nisu uobičajeno testirana i njihove odgođene, odnosno dugoročne nuspojave su nepredvidljive Prilog https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrnaclinical-trials/ UPITNA JE DJELOTVORNOST CJEPIVA - Slučajevi obolijevanja od kovida bilježe se i nakon cijepljenja Prilog: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthroughcases.html?fbclid=IwAR0Q82HhoD_CG5BdnsPonefZ0s8Adf52o3bpkfRq183lBm1mV63rWKIxQjA - Ne zna se da li i u kojoj mjeri cjepiva utječu na proizvodnju antitijela, tj je li ono učinkovito. Na zahtjev postavljen HALMEDu, u odgovoru se građane upućuje na informacije s internetske stranice HALMEDa bez davanja konkretnog odgovora na postavljeni upit Prilog https://www.logicno.com/politika/nacionalni-skandal-i-potpuno-neznanje-o-posljedicama-halmeda-agencije-zalijekove-i-medicinske-proizvode.html - U Hrvatskoj nije uspostavljeno informiranje javnosti o praćenju stanja cijepljenih ljudi. Tjedni izvještaji kakve očekujemo vidjeti u Hrvatskoj, izdaje zdravstvena sigurnosna agencija u Velikoj Britaniji Prilog:: UK Health Security Agency, „COVID19 vaccine surveillance report“ https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillancereports Tako su u tjednom izvještaju za 43. Tjedan (Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccin e-surveillance-report-week-43.pdf) prikazane tablice iz kojih je razvidno je da je u dobnim skupinama od 0 – 49 godina, razlika u broju hospitaliziranih i umrlih između cijepljenih i necijepljenih ljudi, zanemariva. Razlika počinje od dobne skupine 50+ što je i za očekivati jer se obično u tim godinama počinju razvijati teži oblici raznoraznih bolesti. Najveća razlika između cijepljenih i necijepljenih se zapaža u dobnim skupinama ljudi od 70+ godina, naročito kada se radi o ljudima s komorbiditetom. UPITNA JE SIGURNOST CJEPIVA (ADE, TOKSIČNOST S PROTEINA, BIODISTRIBUCIJA – REPRODUKTIVNA TOKSIČNOST) - Posebnu zabrinutost izaziva mogući učinak na reproduktivnu sposobnost, odnosno smanjenje plodnosti na koju upozoravaju brojni znanstvenici i liječnici, a slučajevi se već bilježe u bazama podataka Prilog: https://www.logicno.com/politika/dr-wodarg-i-dr-sc-yeadon-zahtijevaju-prekid-svih-studija-vezanih-uz-koronacjepivo-i-pozivaju-na-potpisivanje-peticije.html). - Cjepivo bi u djece moglo proizvesti bolest sličnu post-kovid sindromu. Naime, cjepivo sadrži uputu za stvaranje virusne bjelančevine šiljka (Spike protein). Upravo ona se smatra uzrokom post-kovid sindroma, ozbiljnog kroničnog zdravstvenog poremećaja nakon prebolijevanja kovida Prilog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7768290/ - Biodistribucijska studija otkriva da se mRNA nakon cijepljenja širi po tijelu i dolazi do različitih organa, a isto je dokazano i obdukcijom umrloga nakon cijepljenja Prilog: https://files.catbox.moe/0vwcmj.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647) - KAKO SE OVA CJEPIVA MOGU SMATRATI ‘100% SIGURNIMA ZA LJUDE’ kada iz dostupnih službenih dokumenata vidimo da mogu biti ČAK I SMRTONOSNA (Janssen i Astrazeneca), ili izazvati po život opasne nuspojave kod potpuno zdravih mlađih muškaraca, miokarditis i perikarditis (Moderna i Pfizer)? Prilozi: AstraZeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19- vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf; Janssen:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-productinformation_hr.pdf; Pfizer:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccinemoderna-epar-product-information_hr.pdf CIJEPLJENJE DJECE JE NEPOTREBNO I KRAJNJE OPASNO - Djeca oboljevaju iznimno rijetko, a kad obole imaju blaže simptome i smrtnost približnu nuli. To je zaključak brojnih istraživanja te tvrdnja koju nalazimo na stranicama nadležnih institucija, primjerice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) Prilog: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/ - Ne postoje jasni dokazi da je rizik od cijepljenja manji u odnosu na potencijalne koristi, pogotovo kada je riječ o cijepljenju djece. Dodatno, mRNA tehnologija izrade cjepiva potpuno je nova, do sada nekorištena tehnologija za masovnu upotrebu pri prevenciji neke zarazne bolesti. Trenutno, liječnici i znanstvenici širom svijeta zahtijevaju hitan prestanak cijepljenja za mlađe od 30 godina – npr. America's Frontline Doctors Prilog https://americasfrontlinedoctors.org/press_releases/cdc-acknowledges/ ; Robert Malone, Steve Kirsch Prilog (https://trialsitenews.com/should-you-get-vaccinated/ ; https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY) ; Tess Lawrie Prilog https://freedomalliance.co.uk/2021/06/10/open-letter-from-dr-tess-lawrie-to-chief-exec-mhra-drraine-urgent-report-covid-19-vaccines-unsafe-for-use-in-humans/ - Tako npr. od ukupnog broja oboljelih od kovida, djeca čine tek 2 % Prilog https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091533/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271728/ - Razlozi zašto djeca manje obolijevaju: specifičnosti dječjeg imunološkog sustava, broj ACE receptora, otpornost na korona viruse itd. (https://www.the-scientist.com/news-opinion/possible-biological-explanations-for-kids-escapefrom-covid-19-67273 ; Prilog https://science.sciencemag.org/content/372/6543/738?utm_campaign=SciMag&utm_source=JHubbard&utm_mediu m=Twitter - Stopa smrtnosti od kovida za djecu u dobnoj skupini od 5 do 14 godina je 0,001 %, a u dobnoj skupini od 15 do 19 godina 0,003 % Prilog https://www.acsh.org/news/2020/11/18/covid-infection-fatality-rates-sex-and-age-15163 - Navod iz službene upute proizvođača cjepiva Comirnaty (Pfizer): "Sigurnost i djelotvornost cjepiva Comirnaty u djece i adolescenata mlađih od 16 godina nisu još ustanovljene." Prilog https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
378 Blaženka Crnov OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona jer nije napisan za dobrobit pučanstva i kao zaštita pučanstva, nego diskriminira ljude, segregira i krši svako ljudsko pravo na život i slobodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
379 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
380 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. HUUGO: Hrvatska udruga ugovornih ordinacija: iako je Čl 4 jasan ( citat: Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.) završen citat, ugovorne ordinacije dobile su zakonom zagarantirana sredstva za nabavku zaštitne opreme samo jednom i to u simboličnim količiniama ( 2 para rukavica, 5 zaštitnih maski) Cijelo vrijeme pandemije sami svojim sredstvima kupujemo zaštitna sredstva, nema refundacije od strane HZZO niti gradova niti županija, iako ih zakon jasno obvezuje .Predsjednica Josipa Rodić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
381 VIBOR CAVOR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Ovaj zakon najjednostavnije rečeno uvodi tiraniju kakva nije bila viđena od 1941. godine. Izglasavanje ovog zakona i postavljanje istog u funkciju je ravno najgoroj izdaji! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
382 Sara Jakupis OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Drugo državno tijelo je i zakonodavno i izvršno i sudbeno tijelo. Onaj tko je ovo pisao zaista ne razumije trodiobu vlasti sukladno Ustavu RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
383 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Molim projekciju troškova i analizu koliki će broj ljudi u javnopravnim tijelima morati biti novozaposleno i koje struke i stupnja obrazovanja kako bi se na na "najkvaliteniji mogući način" moglo osigurati obveza provođenja mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisanih Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te tko će osigurati sredstva za njihovo provođenje, ako je u nenormativnom dijelu predloženog propisa navodi kako "ovaj zakon" neće proizvoditi nova dodatna sredstva iz državnog proračuna. Ako je tomu tako pretpostavljam da čelnici javnopravnog tijela nesebično preuzimaju obvezu da volonterskim naporima izvan radnog vremena i u radnom vremenu naravno kad stignu od drugih brojnih obveza ulažu krajnje nadljudske napore u provođenju obveze osiguranja provođenja mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti koje su propisane ovim Zakonom. Molim Vas odgovor na pitanje je su li ove pretpostavke opravdane ili nisu? Predlagatelj bi trebao razmisliti kolika će biti realna materijalna i kadrovska mogućnost primjerice tijela jedinica lokalne samouprave i pojedinih pravnih osoba koje imaju javne ovlasti ili obavljaju javnu službu u provedbi ovoga zakona koji se donosi po hitnom postupku i koji stupa na snagu dan nakon objave u "Narodnim novinama". Molim za ozbiljan odgovor na potkrijepljen analitičkim podacima, a ne paušalno navođenje kako su to navedeni dionici dužni osigurati, jer će to samo pokazati dodatnu ionako visoku razinu neoziljnosti kojom se predlagatelj propisa novi s krizom uzrokovanom pandemijom bolesti COVID 19. Slijedom navedenog, molim prilagoditi obrazloženje ovoga moga prijedloga, kojim je potrebno zamijeniti obrazloženje članka 2. kojeg predlaže predlagatelj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
384 TEREZIJA HABER OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Mijenjanje Zakona nema nikakvog smisla OSIM DA VRŠITE PRISILU IZ ČISTE POHLEPE. Molim pojašnjenje DALI MIJENJATE ZAKON DA BI SLUŠALI EU ILI SLUŽITE SVOM NARODU jer kako vidimo lažete čim zinete (Plenković je prije tri dana izjavio da neće biti prisilnog cijepljenja, a ovim aktom se maltretira ljude da popuste i cijepe se što je "prisila u rukavicama"!) Zar mislite da ljudi ne komuniciraju međusobno, da vaše manipuliranje ne izlazi na vidjelo, da vaše laži su sve klimavije?? Citirat ću kolegicu jer i ja tako mislim: "Čemu ove rigorozne mjere za bolest za koju postoje crno na bijelo dokazi kako nema niti 5% smrtnosti te kako postoje mnogo opasnije bolesti, a čiji bolesnici ne mogu biti tretirani jer im se zabranjuje pristup bolnicama i odgađa liječenje unatoč tome što postoje videosnimci - dokazi kako su te iste bolnice prazne." Osim toga Alemka Markotić je javno izjavila: "Cjepivo se mora ispitati na nečijoj djeci da bi moje dijete bilo sigurno. Jako je važno da shvatimo da nitko nikoga sad ne tjera, ali kažu da treba ispitati cjepiva. A na čijoj ćemo djeci ispitati cjepiva? Dakle, brojna cjepiva rađena u zapadnim zemljama ispitivana su u siromašnim područjima Azije i Afrike. Na sirotinjskoj djeci, na nečijoj djeci se to mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno, kad primi. Na čijoj ćemo? Dakle, ovo je prvi put. Ovaj COVID je svašta izvlačio, neke stvari stavlja u red. Dakle, sada se ispituje i na europskoj i na američkoj i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj" i ne samo na djeci, a vi to ovim Zakonom želite sprovest u djelo. Molim pojašnjenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
385 Dalila Brkovic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani, Čemu ove rigorozne mjere za bolest za koju postoje crno na bijelo dokazi kako nema niti 5% smrtnosti te kako postoje mnogo opasnije bolesti, a čiji bolesnici ne mogu biti tretirani jer im se zabranjuje pristup bolnicama i odgađa liječenje unatoč tome što postoje videosnimci - dokazi kako su te iste bolnice prazne... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
386 TEA REŽEK OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani ne podržavam donošenje ovakvog zakona jer je osim niže navedenog sve što se provodi u svrhu suzbijanja pandemije dovelo do velikog raskola u društvu, podjele zajednice počevši do podjela unutar obitelji nadalje. Nanesena je ndepopravljiva psihološka šteta cjelokupnom stanovništvu posebice najranjivijim skupnama - starijim osobama i djeci. Prilikom javne najave dne 17. studenoga 2021. godine na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković izvijestio je o nalogu ministrima gosp. Malenici, gosp. Božinoviću i gosp. Berošu da izrade prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ili Zakona o civilnoj zaštiti, ili nekog drugog zakona, po svemu sudeći i Prekršajnog zakona, kako je izjavio, a kojim bi se prijedlogom Izmjena sankcioniralo financijski i prekršajno sve osobe koje ne prihvaćaju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nametnute COVID potvrde. Želimo na Vas apelirati da, postupajući sukladno svojoj savjesti i volji većine građana, glasate protiv tih prijedloga izmjena zakona. Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covidpotvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. PROTIV-im se provođenju preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV sam izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima koji, prema najavama ministra pravosuđa gosp. Malenice, a prema nalogu premijera Vlade, gosp. Plenkovića, mogu doseći i iznose do 50.000,00 kn. Iskreno vjerujemo da vaše imena nećemo naći na popisu onih koji su glasali ZA prijedlog Vlade. Vjerujemo da suosjećate sa za svoje bližnje prestrašenim i umornim ljudima, poremećenim odnosima među građanima i unutar obitelji. Vjerujemo da ćete stati rame uz rame s hrvatskim narodom. Ovaj prijedlog zakona krši se s temeljem Ustavu RH, tražim sa se sve promijene od sada počinju donositi temelju nepristranih znanstvenih činjenicama, one zakone koji su u interesu svakog građanina RH i koji će im u ovim teškim vremenima olakšati život, egzistenciju i djelovanje. TOČKA 2 Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Također želimo podsjetiti da je do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Također vas ovim putem želimo upozoriti da podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neke ćemo od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija ukratko pobrojati. • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu o PCR metoda nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe ▪ izumitelj PCR metode K.Mullis o Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2 ▪ Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 o Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke koje se plasiraju kroz medije. o Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a. • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe o Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023. o Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva o Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 o Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID19, a koji su većinom cijepljeni. • Inzistiranje na COVID potvrdama o potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. o cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni o Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih o Znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i robustan (jak). o Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. • Manipulacije statističkim podacima u svrhu promocije cjepiva za COVID-19 i COVIDpotvrda o U Hrvatskoj svake godine (HZJZ) umire otprilike 50.000 stanovnika od čega otprilike: ▪ 23.000 od kardio-vaskularnih bolesti o 0,5% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪ 15.000 od karcinoma o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪ 15.000 od svih ostalih bolesti i nezgoda gdje značajni udio smrti uzrokuju plućne bolesti o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika o HZJZ statistika (2019/2020): U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. te HZJZ procjenjuje da godišnje u Hrvatskoj umre prosječno 500 oboljelih od gripe. HZJZ statistika za isto razdoblje 2020//2021 nije dostupna, a na upite o broju oboljelih od gripe HZJZ navodi 0 (nula) oboljelih u tom razdoblju. • Iz dostupnih nam podataka možemo zaključiti da je u Republici Hrvatskoj od početka epidemioloških mjera umrlo preko 100.000 ljudi nevezano uz bolest COVID-19, a kojih je dio bez objašnjenja zavedeni i prikazani od strane Stožera kao „zaraženi/umrli“ od COVID-19 isključivo na osnovu pozitivnog PCR testa i bez provedbe stručne analize (autopsije) stvarnog uzroka smrti. Dodatno se nalaže veliko pitanje koje posljedice imaju ili će tek imati na zdravstveno stanje najugroženijih građana i veliki broj oboljelih od gore navedenih bolesti, a koji zbog neprimjerenih mjera Stožera u proteklom razdoblju, nije bio adekvatno zdravstveno zbrinut. • Ovdje valja naglasiti da najnoviji podaci o broju smrtnosti slučajeve vezanih uz COVID-19 (uključujući slučajeve s jednim ili više komorbiditeta kao i jatrogene smrti uzrokovane medicinskom pogreškom u liječenju bolesti) ne prelazi 0,01% unutar populacije, a negdje su oni i daleko niži. • Članovi Stožera opetovano negiraju, ignoriraju ili čak svjesno, koristeći pritom javne medije, proširuju netočne informacije ili cenzuriraju najnovije i često vrlo važne znanstvene spoznaje i informacije koje su kritične za suzbijanje bolesti COVID-19 uključujući dostupne terapijske metode i lijekove čime direktno i indirektno nanose fizičku i psihičku štetu svojim građanima koja za posljedicu može imati i smrt. • Riječ je o mjerama koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode i imat će velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju. TOČKA 3 Zbog gore nevedenih i brojnih drugih grešaka, nelogičnosti, neutemeljenosti te očitih manipulacija na kojima se temelje mjere koje je donio Stožer ali i prijedlozi izmjena zakona koje predlaže Vlada Republike Hrvatske, vezano uz sprječavanje korona epidemije, tražimo od Hrvatskog Sabora da svim pravnim instrumentima onemogući Vladu i Stožer u provedbi svih, a posebno neustavnih, radnji kao i izmjena zakona kojima bi im se omogućilo daljnje neprimjereno djelovanje vezanu uz epidemiju COVID-19. U svrhu zaštite nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana tražimo nadležne institucije da upotrijebe sve ovlasti kako bi HITNO provele: • SMJENU članova Stožera ili njegovo raspuštanje • Reviziju znanstvene utemeljenosti dosadašnjih mjera te HITNU izmjenu mjera sukladno stvarnom stanju „na terenu“, a prije svega HITNO: o Ukidanje COVID – potvrda o Ukidanje uvjetovanog cijepljenja građana eksperimentalnim cjepivima o Uvođenje provjerenih i djelotvornih terapijskih metoda i pripravaka u svrhu prevencije i liječenja bolesti COVID-19. o Javnu raspravu neovisnih liječnika i srodnih stručnjaka • UKIDANJE BILO KAKVOG OGRANIČAVANJA PRAVA na rad, slobodno kretanje, vlastiti izbor, te prava na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje građani RH financiraju plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH • DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom eksperimentalnih COVID-19 cjepiva te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim građanima i njihovim obiteljima. • ISTRAGU SUKOBA INTERESA članova Vlade i Stožera nastavno na neprimjerene odluke/preporuke/izmjene zakona vezene uz COVID-19 epidemiološke mjere, s posebnom pažnjom na pogodovanje vanjskim interesima i korporacijama te stjecanje bilo kakve osobne koristi tijekom epidemije COVID-19. • ISTRAGU I KAŽNJAVANJE SVIH ODGOVORNIH OSOBA I ORGANIZACIJA uključenih u nezakonite radnje tijekom epidemije COVID-19, a koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode te imaju velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
387 ŽELJKO MATIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Mogli ste to napisati skraćeno: Svi Mostovi i Nezavisni lokalni čelnici moraju slušati vladajuće uvijek i bez pogovora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
388 Ivica Vlainic OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Pandemija nije službeno proglašeno. Maske dokazano ne štite. Cjepiva dokazano ne štite. Cijepljeni dokazano mogu širiti zarazu. Prijedlog zakona i Covid potvrde krše ljudska prava i Ustav RH. Nitko nema pravo uvida u moje medicinske podatke. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga protiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
389 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani, izražavam veliku zabrinutost donošenjem ovakvih zakona za koje smatram da će izravno narušiti zdravlje mene i moje obitelji jer niti jedna činjenica nije potkrijepljena znanstvenim činjenicama. Što se tiče cjepiva, razgovaramo o eksperimentalnom cjepivu koje je u fazi ispitivanja i ne znamo niti čemu služi a kamo li od čega nas štiti kada imamo sve više istraživanja koja idu u pravcu da cjepivo i mjere uopće ne štite. Molim odgovor, u protivnom idemo pravnom žalbom ukoliko ovo dođe na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
390 Lucija OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani, Imam nekoliko pitanja, pri tome Vas molim da Faktograf nije izvor informacija, pitanja su sljedeća: 1. Po kojem kriteriju je ovo proglašena pandemija i zašto se uvode izvanredna stanja? 2. gdje je dokaz da je cjepivo učinkovito i od čega ono štiti? 3. Molim također istraživanja kojim se pokazuje da dugoročno cjepiva ne štete? 4. Molim istraživanje u kojem je lockdown jedna uspješna metoda sprečavanja širenja virusa. Uvođenje lockdown-a je srednjovjekovna metoda i želite nam reći da nakon toliko godina je to metoda kojom se sprječava zaraza od prehlade? 4. Po kojem zaknu vi imate prava meni oduzimati prava, o kojem pravu mi to pričamo? To je kraj ljudske civilizacije 5. Kada ćete prestati terorizirati svo stanovništvo? 6. Zašto ne radite obdukcije nakon što se proglasi da je smrt nastupila uslijed kovida devetnaest? 7. Što ako se dokaže kao iu Portugalu da PCR test nije alat kojim se dokazuje prisustvo virusa? Za sada toliko, naknadno ću postaviti ostala pitanja. Do slušanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
391 VERA KURSAR OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. ne moze se izjednacavati Covid s kolerom.nema nikakvog znacaja,od covida se u velikom postotku ozdravlja i bez posljedica zivi Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
392 Tatjana Vlainić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Cijepljeni ne moraju biti u izolaciji, iako im je član zajedničkog kućanstva zaražen - mogu se slobodno kretati i širiti zarazu jer mogu se zaraziti unatoč cijepljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
393 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Što znači umro od bolesti COVID 19 ili sa bolesti COVID 19? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
394 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Što je sve potrebno za dijagnozu COVID-a 19? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
395 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Postoji li PCR test samo za COVID 19 ili se istim PCR testom može testirati primjerice kolera, kuga, žuta groznica, hemoragijska groznica ili neke druge zarazne bolesti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
396 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Kakva je razlika između zaraženog ili oboljelog? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
397 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Koliko su pouzdani podaci o tzv. slučajevima COVID-a, broju preminulih, oporavljenih kada znamo da epidemiolozi više niti ne kontaktiraju dosta veliki broj bliskih slučajeva? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
398 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Jesu li povezani virus SARS Cov 2 i bolest COVID 19? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
399 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u borbi protiv virusa SARS Cov 2? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
400 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Kakav je sustav obrazovanja liječnika u Republici Hrvatskoj? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
401 Ivan Matić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Zašto ne postoji šira znanstvena rasprava u pogledu bolesti COVID 19? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
402 Ivan Matić