Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mihaela Kliman NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovim zakonskim prijedlogom se direktno diskriminiraju osobe na osnovu zdravstvenog stanja i cjepnog statusa, iz nejasnog i prilično nelogičnog razloga. Na koji način će se predočenjem dokaza (covid potvrda) o cijepljenju spriječiti daljnje širenje zarazne bolesti, ako je jasno i pouzdano znamo da svaka osoba može prenositi i širiti korona virus, neovisno o cjepnom statusu? Ako je cilj sigurnosne mjere u što u većoj mjeri spriječiti daljnje širenje virusa, ne bi li trebalo tražiti predočenje dokaza o testiranju za sve osobe neovisno o cjepnom statusu? Ako se ulazak u određene prostore i korištenje određenih usluga uvjetuje obvezom predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti, zašto je cijepljenje kao preventivna mjera besplatno, a testiranje nije? Iz kojeg razloga covid potvrda o preboljenju bolesti ima kraći „rok trajanja“ od covid potvrde izdane temeljem cijepljenja? Nadalje, smatram da svi građani RH imaju pravo na korištenje javnih usluga, koje se financiraju novcem građana-poreznih obveznika, te da im se ne smije uskraćivati pravo ili uvjetovati nečime korištenje tih usluga i ulazak u određene prostore istih. Ovim prijedlogom zakona se također ljudima zaposlenim u tim istim službama otežava rad i normalno funkcioniranje, odnosno određuje pod kojim uvjetom mogu raditi i zarađivati za život, čime se direktno ugrožava njihovo pravo na rad i osiguranje vlastite egzistencije. Ovim se prijedlogom zakona vrši pritisak na odgovorne osobe u javnopravnim tijelima da vrše pritisak na svoje zaposlenike i stranke i „zabadaju nos“ u njihovo zdravstveno stanje (što je protivno Općoj uredbi o zaštiti podataka) pod prijetnjom enormno, nesrazmjerno visokih novčanih kazni. Dva osnovna načela djelovanja i odlučivanja, koja se navode kao preduvjet za donošenje ovog zakona su dovedena u pitanje: -načelo djelotvornosti (učinkovitosti) je vrlo upitno obzirom na sve navedeno (svaka osoba može prenositi i širiti korona virus, neovisno o cjepnom statusu), -načelo razmjernosti nipošto nije ispoštovano, obzirom da je djelotvornost mjere upitna a intenzitet mjere i njeno predloženo trajanje (tj. prilično trajni karakter) su dosta zabrinjavajući. Da li su Ustavom zajamčene slobode i prava građana ograničeni samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem? Mislim da nisu. Nisam suglasna s ovim s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te sam protiv njegova donošenja. Smatram da ovaj prijedlog zakona služi isključivo u svrhu davanja legitimiteta represiji i nagovaranju (vršenju pritiska) na cijepljenje građana, što je besmisleno, zabranjeno, protuustavno, krši cijeli niz međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, te da ga treba odlučno odbaciti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 ADAM VINKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Kako ne bih ulazio u detalje ovog zakona, nadovezat ću se na postojeći komentar: "Protivim se zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jer je diskriminirajući i krši osnovna ljudska prava. Zakon praktički prisiljava građane na cijepljenje, što izravno krši Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021), https://pace.coe.int/en/files/29004/html koja kaže: Točka 7.3.1. „da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI”; Točka 7.3.2. „da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem”;". Točka 15. članka 69. izričito navodi mogućnost naredbe obveznog cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Prvo, obveza cijepljenja se krši s gore navedenom Rezolucijom 2361 Vijeća Europe. Drugo, zarazna bolest je širok pojam i može implicirati na svaku buduću obavezu cijepljenja bilo kojom zaraznom bolesti (npr. i vodene kozice su zarazna bolest). Treće, profesionalnom riziku je izložena svaka osoba koja je u kontaktu s drugom osobom, a to smo na kraju onda svi. Izmjene i dopune zakona nisu u skladu s Rezolucijom 2361 Vijeća Europe niti s Ustavom RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Adriana Filipović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. Dragi moji poštovani državni službenici, pa zar vam ovih prethodnih godinu i pol dana nije bilo dovoljno da dođete do nekih zaključaka, zar proboji virusa u bolnice nisu dovoljan pokazatelj besmislenosti vašeg administratinog posla!? Zar ne vodite statistike, nemate već neke procjene!? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Adriana Filipović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kakva karantena!? Pa jeste li vi sišli s uma!? Zakon koji želite izmijeniti je NEUSTAVAN! I kada budete odgovarali na ove brojne komantare, nadam se da uvažavate da se radi o ljudskim bićima., tj. da nećete odgovarati isprazno i tipično državno-službenički. Čast iznimkama! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Adriana Filipović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Poštovani, znam baram 20-tak osoba koje su cijepljene i koje su razvile simptome i razvile teže oblike bolesti. -Učiteljica od kćeri niži razredi osnovne škole cijepljena, razvila simptome, cijeli razred mora u izolaciju, kao i mi roditelji koji moramo paziti na dijete i s njim pratiti online nastavu. -Svekrva, svekar, strina, striko susjeda, svi na selu, cijepljeni, svi pozitivni, svekrva razvila upalu pluća, Bogu hvala dobro je, ali osjeća opću slabost kod bilo kakvog fizičkog napora. -Kolega na poslu s kojim sjedim u sobi cijepljen, pozitivan, temperatura, ja koja nisam cijepljena bih trebala ići u izolaciju, ali taj dan nisam bila na poslu, a da jesam dva tjedna bih trebala u izolaciju, potpuno zdrava, a cijepljena kolegica ne. -Susjedi majka i otac, cijepljeni, pozitivni na covid svi razvili simptome, njihovo dvoje djece pozitivni razvila simptome, više od mjesec dana svi zatvoreni u kući. -Četvero kolega svi cijepljeni troje s dvije doz, jedno s jednom dozom, svi pozitivni. Svi koji nisu cijepljeni oko njih moraju u izolaciju na min 10-tak dana. -Ovako bih mogla do sutra. -Otkad je donešena neutemeljena odluka za nezakonite covid potvrde, mnoge kolege su se cijepile uplašeni za vlastitu egzistenciju protiv svoje volje i uvjerenja; kako li će tek ovo cjepivo djelovati na te ljude kada su ga primili u strahu i tjeskobi!? -Da li ste svjesni koliku moralnu odgovornost imate u ovome svemu!? -Da li preuzimate odgovornost i dajete naknede štete koja je nastala od ovog štetnog pripravka koji je u eksperimentalnoj fazi (i citiram "trenutno se testira ne samo na siromašnoj djeci Azije i Afrike, nego i na američkoj, europskoj i drugoj djeci", Alemka Markotić (nema vlastitu djecu)). I za kraj da vas podsjetim na misli iznimnoga Abrahama Lincolna: "Možete varati neke ljude sve vrijeme i sve ljude neko vrijeme, ali ne možete varati sve ljude sve vrijeme." Potpisujem sve komentare navedene za sve članke! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 ADRIANA LEPEN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Uskraćujem svoju suglasnost i ne pristajem na ovakve izmjene zakona, jer krši slijedeće zakone: USTAV REPUBLIKE HRVATSKE Članak 5. U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Članak 14. Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Članak 16. Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Članak 19. Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Članak 20. Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. Članak 22. Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud. Članak 23. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. Članak 44. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Članak 58. Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Članak 83. Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. Odluku iz članka 7. stavka 2. i članka 8. Ustava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Povreda ravnopravnosti Članak 125. (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. PRISILA Članak 138. (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Prijetnja Članak 139. (1) Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu. NEDOZVOLJENA UPORABA OSOBNIH PODATAKA Članak 146. (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu iznosi osobne podatke iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade ili ih objavi ili na drugi način učini dostupnim drugome ili tko radnjom iz stavka 1. ovoga članka sebi ili drugome pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema djetetu ili tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobne podatke fizičkih osoba o kaznenom ili prekršajnom postupku. (4) Ako kazneno djelo iz stavka 1. do 3. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Nadalje uz sve gore navedeno ovakvim postupanjem se ili izravno ostvaruje, ili omogućava i potiče ostvarenje i kaznenih djela iz članka 125 KZ-a, članka 133KZ-a, članka 183 KZ, članka 181 KZ, kao što se krše i dolje navedeni akti tijela EU Povelja Europske unije o temeljnim pravima 1. Pravo na ljudsko dostojanstvo, 2. Pravo na život, 3. Pravo na integritet osobe, koja obuhvaća zabranu samovoljnog podvrgavanja ljudi medicinskim zahvatima i zabranu eugeničkih postupaka, zabranu trgovanja dijelovima ljudskog tijela i zabranu kloniranja ljudskih bića u cilju njihove reprodukcije (rađanja), 4. Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, 21. Pravo na nediskriminaciju, 36. Pravo na zdravstvenu zaštitu, 37. Pravo na pristup službama od općeg gospodarskog interesa, 42. Pravo na dobru upravu, koje uključuje pravo da javne institucije odlučuju nepristrano, pravično i u razumnom roku, pri čemu svaka osoba ima pravo biti saslušanja prije poduzimanja bilo kakve pojedinačne mjere koja bi na nju mogla nepovoljno utjecati; pravo svake osobe na pristup svojem spisu; obvezu uprave da obrazloži svoje odluke; te pravo svake osobe na naknadu štete zbog štete koje počini uprava pri obavljanju svojih dužnosti; te pravo osobe da komunicira s upravom na svojem jeziku. Ovaj prijedlog zakona je protivan i novim istraživanjima koja jasno dokazuju da su i cijepljeni širitelji zaraze, te se potvrdama i njihovim uvođenjem pogoduje zarazi i diskriminira osobe: 1. The Lancet Regional Health – Europe (December 2021): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221002581?fbclid=IwAR3SJk0PeOiYx9Y07tcciPppQ4mucKN5195dA_Cq6lcymJw7wuH7RsS3jfY 2. Lancet (November 20, 2021): https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR0XGiquTOna2_x_eqpDIrqns3rDbyA4ORYlH1vEr1GBviFkpT1KgmTn--g 3. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021. 4. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021. 5. Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, by Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon, MedRxiv, June 5, 2021. 6. Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, by Ellie Ivanova, Joseph Devlin, et al. Cell, May 2021. Nadalje, dana 24.11.2021. godine, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus je objavio: "We're concerned about a false sense of security that vaccines have ended the COVID19 pandemic. Vaccines...do not fully prevent transmission." U prijevodu: "Zabrinuti smo zbog lažnog osjećaja sigurnosti da su cjepiva okončala pandemiju COVID19. Cjepiva...ne sprječavaju u potpunosti prijenos". Iz navedenog i brojnih istupa hrvatskih i svjetskih stručnjaka, razvidno je da su covid potvrde nepotrebno trošenje novca, stoga treba od njih odustati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 ADRIANA ŽELJKA PERUŠIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, apsulutno se ne slažem ovakvom izmjenom zakona. Izmjena zakona ima u cilju samo jedno: segregacija stanovništva. Cijeljenje se nije pokazalo uspješnim u državama koje imaju visok stupanj procijepljenosti (samo jedan primjer - Gibraltar), stoga ovakav zakon ne bi donio ništa doli još napetije situacije među dvjema podijeljenim stranama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Aglaja Andrea Aparnik NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. PRIJEDLOG --------------- I U SMISLU ČLANKA 16. ST.1.USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE PREDLAŽEM DA SE U PRIJEDLOGU ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ODREDI, DA O OGRANIČENJU PRAVA I SLOBODA ODLUČUJE HRVATSKI SABOR 2/3 VEĆINOM. II U SMISLU ČL. 14. (SVI SU PRED ZAKONOM JEDNAKI) USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, DA SE U ZAKONU O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLEST NE ODREĐUJE POSEBNA SIGURNOSNA MJERA COVID POTVRDA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. III DA SE STAVI VAN SNAGE ODLUKA STOŽERA OD 11.11.2021. KAO I OSTALE NEBULOZNE ODLUKE KOJE SE ODNOSE NA NEJEDNAKOST GRAĐANA PREMA USTAVU I ZAKONU. OBRAZLOŽENJE ----------------------- Odluka stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske o propisivanju covid potvrde, od 11.11.2021.,kao posebne zaštitne mjere je protuzakonita i protuustavna, jer se u smislu čl. 16.st.1. Ustava Republike Hrvatske, slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom, da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje drugih ljudi, a temeljem čl. 17. Ustava RH o ograničenju ljudskih prava i sloboda odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. U čl. 5. Ustava Republike Hrvatske određeno je da Zakoni moraju biti u suglasnosti sa Ustavom, a ostali propisi sa Ustavom i zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i Zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. U članku 47, st.2.točke 1-12. Zakona o zaštiti pučanstva (Nn.79/07-134/20) decidirano su navedene posebne sigurnosne mjere za sprečavanje zaraznih bolesti. Među tim mjerama nije navedena posebna sigurnosna mjera covid potvrda, a niti je predviđena u Ustavu Republike Hrvatske. Dakle, Stožer civilne zaštite Hrvatske nije bio nadležan, da donese tu posebnu sigurnosnu mjeru, a niti je ona bila propisana u Zakonu ili Ustavu. Donošenjem ove posebne mjere dovodi se u privilegirani položaj one cijepljene sa covid potvrdama i koji su preboljeli bolest, u odnosu na one koji se nisu cijepili iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, bez covid potvrda, pa se time krše odredbe čl. 3.5.14.16.17. 56. Ustava Republike Hrvatske, sloboda, jednakost, vladavina prava najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, svatko je dužan držati se Ustava i Zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, SVI SU PRED ZAKONOM JEDNAKI. Struka navodi, a neosporna je činjenica, da se cijepljeni i oni koji su preboljeli bolest mogu ponovno zaraziti, biti potencijalni prenosioci virusa, pa stoga nema nikakva opravdanog razloga, da se cijepljeni stavljaju u povoljniji položaj od necijepljenih građana. Donošenjem navedene odluke i svih odluka povrijeđeno je i pravo zaposlenih članova i njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje, jer su mnogi zaposlenici bez covid potvrda na temelju neustavnih i nezakonitih odluka Stožera primili otkaze radnog odnosa (čl.56.Ustav RH). ZAKLJUČAK ---------------- BUDUĆI DA JE PREMA USTAVU REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVA SOCIJALNE PRAVDE DA VLADAVINA PRAVA PRIPADA U NAJVIŠE VREDNOTE USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE KOJA SE OSTVARUJE IZMEĐU OSTALOG DONOŠENJEM ZAKONITIH ODLUKA I ZAKONA KOJI MORAJU U SVOJOJ PRIMJENI OSTVARIVATI NAČELO USTAVNOSTI, TE USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U ZAJEDNIČKIM ODREDBAMA O TEMELJNIM SLOBODAMA I PRAVIMA ČOVJEKA I GRAĐANINA, JAMČI SVIMA JEDNAKOST PRED ZAKONOM I USTAVOM, DAKLE JEDNAKU PRAVNU ZAŠTITU, TO OSPORENE ODREDBE ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE O NEJEDNAKOSTI NECIJEPLJENIH GRAĐANA BEZ COVID POTVRDA SA CIJEPLJENIM I GRAĐANIMA KOJI SU PREBOLJELI BOLEST SA COVID POTVRDAMA, NIJE U SUGLASNOSTI SA ODREDBAMA ČL. 3.5.14.17.56. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, A NADLEŽNOST STOŽERA ZA DONOŠENJE ODLUKA NIJE U SKLADU SA ČL.16.ST1. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE. STOGA PREDLAŽEM DA PRIJEDLOG IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI BUDE U SKLADU SA NAVEDENIM ČLANCIMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Ajlin Andreis Sarun NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Predložene izmjene i dopune zakona neće dovesti do smanjenja zaraze nego će naprotiv dovesti do povećanja opasnosti od zaraze, jer se testiraju samo necijepljene osobe, iako je općepoznato i prihvaćeno da i cijepljeni šire zarazu, Ove dopune zakona dovesti će do nepotrebnih troškova, segregacije, podjela u društvu, a uz to su i smiješne, jer se u šoping centre može ući bez testiranja, a u ustanove koje se financiraju od strane građana putem poreza ne može. Ukoliko je cilj zaista zaustaviti zarazu, onda treba ili uvesti potvrde za sve ili za nikoga. Posebno je suludo zahtijevanje potvrda u obrazovanju, obzirom da učenici mahom nisu cijepljeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Ajlin Andreis Sarun NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Obzirom da i WHO upozorava kako cijepljeni mogu širiti zarazu ( svega 40 % mnaje od necijepljenih), smatram da se ili svi ili nitko (ne) treba testirati. Ovako se stvara lažna sigurnost osoba koje su cijepljene ( ili prebolile), pa kao takve nekontrolirano šire zarazu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Albert Šverko NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, Zahtijevam jamstvo provedbe Ustava Republike Hrvatske i to pod: Članak 3., III. zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda 1. Zajedničke odredbe: Članak 14., 16., 17., 20., 22., 23., 37., 40. Navedeni Nacrt prijedloga konačnog rješenja zakona (pitanja) nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, te kao takav podliježe počinjenju kaznenog djela Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Aleksandar Bjelogradski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Molim pojašnjenje zašto se do sada nije išlo u izmjene zakona nego je PARA TIJELO STOŽER mimo vrijedećih zakona donosilo odluke i duboko zadiralo u ustavna prava svih građana RH? Dali ste osjetili ugrozu prilikom provođenja zacrtane agende, shvatili da je narod bio u pravu smatrajući da su im uskraćena ustana prava, pa sada ishitrenim i narcisoidnim odlukama i promjenama pokušavate ozakoniti već napravljeno krivično djelo? Dali se u RH može neko krivično djelo ozakoniti tako da se preko noći donese novi zakon? Dali je legitimno ako smo svoje povjerenje dali stranci koja je "pobijedila covid" netom prije izbora, a kasnije pod okriljem istog tog "pobijeđenog covida" odlučila preko noći istim tim glasačima oduzeti ustavne slobode tražiti prijevremene izbore jer smatramo da smo prevareni? hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Aleksandar Bjelogradski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Poštovani predlagatelju zakona zamolio bi da mi navedete barem jedan znanstveno potkrijepljen "osobito opravdan razlog" za hitno uvođenje promjena i nadopuna zakona. Pod znanstveno potkrijepljen smatram razlog koji je komentiran od više strana tj. više znanstvenika koji imaju različit pogled na ovu epidemiju tj. pandemiju. hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Aleksandar Bjelogradski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Molim pojašnjenje i dokaz o provedenim OBDUKCIJAMA koji će potkrijepiti ovu navedenu statistiku. Citiram: Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Republici Hrvatskoj, do 19. studenog 2021. ukupno je zabilježeno 560.504 osoba zaraženih novim koronavirusom, 10.178 osoba je preminulo, a 515.353 osobe su se oporavile. Kraj citata Pojašnjenje: Izvor WIKIPEDIA Citiram: Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske obdukcija se provodi: kada postoji sumnja ili je očito da je smrt prouzročena kaznenim djelom ili je u vezi s izvršenjem kaznenog djela, kada je to potrebno radi zaštite zdravlja ljudi, odnosno kada to zahtijevaju epidemiološki, sanitarni i drugi stručni medicinski razlozi, kada zahtjev za obdukciju postavi obitelj umrle osobe, kada je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi. .... kraj citata Zamolio bi još podatak koliko je takvih OBDUKCIJA obavljeno da bi se odredio točan uzrok smrti pacijenta. hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Aleksandar Bjelogradski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, Smatram da ne postoji ustavna osnova za donošenje ovakvog zakona ili prijedloga nacrta za izmjenu zakona jer: Članak 59. ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Prijedlogom izmjene postojećeg ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI automatski se krši navedeni Članak 59. istog zakona jer predloženom izmjenom riječ "Svakom" iz Članka 59. automatski prestaje vrijediti i poprima značenje riječi "Odabranim" što se kosi sa navedenom točkom postojećeg zakona. Članak 70. ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI Svatko ima pravo na zdrav život. Prijedlogom izmjene postojećeg ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI automatski se krši navedeni Članak 70. istog zakona jer će pravo na zdrav život izgubiti zdravi ljudi, djeca ili ljudi narušenog zdravlja koji zbog nepouzdanosti i nedovoljne ispitanosti cjepiva za koje je znanstveno dokazano da u nekim postotcima izazivaju nuspojave koje mogu oštetiti, razboliti ili ubiti pojedinca koji je cijepljen takvim cjepivom. Sama spoznaja da cjepivo može narušiti zdravlje ili ubiti pojedinca nevažno u kojem postotku (jer svaki život je važan), a o takvim narušavanjima zdravlja i smrtima postoje i dokazi u praksi. Nešto što nije 100% sigurno za zdravlje i život ljudi ne može biti uvijet ili dokaz za dobijanje dozvole , kako je navedeno, za ulaz u "određene prostore". Isto tako osobe koje su preboljele cov1d mogu biti zaraženi i bez kontrole tj. sa dozvolom za širenje zarazne bolesti, a to je u ovom slučaju cov1d putovnica, mogu zaraziti druge ljude ili pacijente u bolnicama te narušiti njihovo zdravlje ili dovesti život u opasnost. Sa svim ovim gore navedenim, testiranje necijepljenih gubi svaki smisao jer po službenim podacima HZJZ u RH imamo preko 60% cijepljenih i preboljelih, a to je većina koja slobodno i bez ikakve kontrole širi virus. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Aleksandar Hadjikan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ovim prijedlogom izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti direktno kršite više Zakona, Ustav Republike Hrvatske te Povelju Europske Unije o temeljnim pravima. Ne slažem se sa predloženim te tražim da Sabor odbije ovaj prijedlog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Aleksandar Pušac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, Mi, građani Republike Hrvatske, upućujemo vam ovim putem Pritužbu i Prijedloge prema članku 46. Ustava Republike Hrvatske, „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.” TOČKA 1 Prilikom javne najave dne 17. studenoga 2021. godine na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković izvijestio je o nalogu ministrima gosp. Malenici, gosp. Božinoviću i gosp. Berošu da izrade prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ili Zakona o civilnoj zaštiti, ili nekog drugog zakona, po svemu sudeći i Prekršajnog zakona, kako je izjavio, a kojim bi se prijedlogom Izmjena sankcioniralo financijski i prekršajno sve osobe koje ne prihvaćaju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nametnute COVID- potvrde. Želimo na Vas apelirati da, postupajući sukladno svojoj savjesti i volji većine građana, glasate protiv tih prijedloga izmjena zakona. Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covid- potvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. Stoga, apeliramo na vas da glasate PROTIV provođenja preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima koji, prema najavama ministra pravosuđa gosp. Malenice, a prema nalogu premijera Vlade, gosp. Plenkovića, mogu doseći i iznose do 50.000,00 kn. Iskreno vjerujemo da vaše imena nećemo naći na popisu onih koji su glasali ZA prijedlog Vlade. Vjerujemo da suosjećate sa za svoje bližnje prestrašenim i umornim ljudima, poremećenim odnosima među građanima i unutar obitelji. Vjerujemo da ćete stati rame uz rame s hrvatskim narodom. Pozivamo vas da glasate za one zakone koji se temelje na Ustavu RH, na nepristranim znanstvenim činjenicama, one zakone koji su u interesu svakog građanina RH i koji će im u ovim teškim vremenima olakšati život, egzistenciju i djelovanje. TOČKA 2 Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Također želimo podsjetiti da je do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Samu činjenicu da su cjepiva u potpunosti neispitana potvrđuju i besramne riječi same članice Stožera, prof. dr. sc. Alemka Markotić, u emisiji “Izdvojeno” prikazanoj 23. studenoga 2021. godine na Laudato TV: “Kažu treba ispitati cjepivo. A na čijoj djeci ćemo ispitati (cjepivo)? Brojna cjepiva su rađena u zapadnim zemljama i ispitivana u siromašnim područjima Azije i Afrike, na sirotinjskoj djeci. Na nečijoj djeci se to mora ispitati, da bi moje dijete bilo sigurno kad primi (cjepivo). Na čijem ćemo? Sad se ispituje i na europskoj, i na američkoj, i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj.” Također vas ovim putem želimo upozoriti da podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neke ćemo od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija ukratko pobrojati. • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu o PCR metoda nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe ▪ izumitelj PCR metode K.Mullis o Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2 ▪ Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 o Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke koje se plasiraju kroz medije. o Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a. • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe o Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023. o Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva o Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 o Posljednjipodacikojidolazeizzemaljasnajvećomprocijepljenošćuukazujuna katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID- 19, a koji su većinom cijepljeni. • Inzistiranje na COVID potvrdama o potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. o cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni o Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih o Znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i robustan (jak). o Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. • Manipulacije statističkim podacima u svrhu promocije cjepiva za COVID-19 i COVID- potvrda o U Hrvatskoj svake godine (HZJZ) umire otprilike 50.000 stanovnika od čega otprilike: ▪23.000 od kardio-vaskularnih bolesti o 0,5% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪15.000 od karcinoma o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪15.000 od svih ostalih bolesti i nezgoda gdje značajni udio smrti uzrokuju plućne bolesti o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika o HZJZ statistika (2019/2020): U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. te HZJZ procjenjuje da godišnje u Hrvatskoj umre prosječno 500 oboljelih od gripe. HZJZ statistika za isto razdoblje 2020//2021 nije dostupna, a na upite o broju oboljelih od gripe HZJZ navodi 0 (nula) oboljelih u tom razdoblju. • Iz dostupnih nam podataka možemo zaključiti da je u Republici Hrvatskoj od početka epidemioloških mjera umrlo preko 100.000 ljudi nevezano uz bolest COVID-19, a kojih je dio bez objašnjenja zavedeni i prikazani od strane Stožera kao „zaraženi/umrli“ od COVID-19 isključivo na osnovu pozitivnog PCR testa i bez provedbe stručne analize (autopsije) stvarnog uzroka smrti. Dodatno se nalaže veliko pitanje koje posljedice imaju ili će tek imati na zdravstveno stanje najugroženijih građana i veliki broj oboljelih od gore navedenih bolesti, a koji zbog neprimjerenih mjera Stožera u proteklom razdoblju, nije bio adekvatno zdravstveno zbrinut. • Ovdje valja naglasiti da najnoviji podaci o broju smrtnosti slučajeve vezanih uz COVID-19 (uključujući slučajeve s jednim ili više komorbiditeta kao i jatrogene smrti uzrokovane medicinskom pogreškom u liječenju bolesti) ne prelazi 0,01% unutar populacije, a negdje su oni i daleko niži. • Članovi Stožera opetovano negiraju, ignoriraju ili čak svjesno, koristeći pritom javne medije, proširuju netočne informacije ili cenzuriraju najnovije i često vrlo važne znanstvene spoznaje i informacije koje su kritične za suzbijanje bolesti COVID-19 uključujući dostupne terapijske metode i lijekove čime direktno i indirektno nanose fizičku i psihičku štetu svojim građanima koja za posljedicu može imati i smrt. • Riječ je o mjerama koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode i imat će velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju. TOČKA 3 Zbog gore nevedenih i brojnih drugih grešaka, nelogičnosti, neutemeljenosti te očitih manipulacija na kojima se temelje mjere koje je donio Stožer ali i prijedlozi izmjena zakona koje predlaže Vlada Republike Hrvatske, vezano uz sprječavanje korona epidemije, tražimo od Hrvatskog Sabora da svim pravnim instrumentima onemogući Vladu i Stožer u provedbi svih, a posebno neustavnih, radnji kao i izmjena zakona kojima bi im se omogućilo daljnje neprimjereno djelovanje vezanu uz epidemiju COVID-19. U svrhu zaštite nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana tražimo nadležne institucije da upotrijebe sve ovlasti kako bi HITNO provele: • SMJENU članova Stožera ili njegovo raspuštanje • Reviziju znanstvene utemeljenosti dosadašnjih mjera te HITNU izmjenu mjera sukladno stvarnom stanju „na terenu“, a prije svega HITNO: o UkidanjeCOVID–potvrda o Ukidanjeuvjetovanogcijepljenjagrađanaeksperimentalnimcjepivima o Uvođenjeprovjerenihidjelotvornihterapijskihmetodaipripravakausvrhu prevencije i liječenja bolesti COVID-19. o Javnuraspravuneovisnihliječnikaisrodnihstručnjaka • UKIDANJE BILO KAKVOG OGRANIČAVANJA PRAVA na rad, slobodno kretanje, vlastiti izbor, te prava na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje građani RH financiraju plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH • DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom eksperimentalnih COVID-19 cjepiva te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim građanima i njihovim obiteljima. • ISTRAGU SUKOBA INTERESA članova Vlade i Stožera nastavno na neprimjerene odluke/preporuke/izmjene zakona vezene uz COVID-19 epidemiološke mjere, s posebnom pažnjom na pogodovanje vanjskim interesima i korporacijama te stjecanje bilo kakve osobne koristi tijekom epidemije COVID-19. • ISTRAGU I KAŽNJAVANJE SVIH ODGOVORNIH OSOBA I ORGANIZACIJA uključenih u nezakonite radnje tijekom epidemije COVID-19, a koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode te imaju velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. S poštovanjem, Građani Republike Hrvatske Hrvatska, 25.studeni 2021 Na znanje: • Predsjedništvo Hrvatskog Sabora • Svim zastupnicima Hrvatskog Sabora • Ured Predsjednika Republike Hrvatske • Pismohrana Prilozi: • PRILOG 1: Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu PRILOG 1 Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu građana: 1. One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents, by Jie Zhang, Hao Lin, Beiwei Ye, Min Zhao, Jianbo Zhan, et al. Clinical Infectious Diseases, October 5, 2021. 2. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021. 3. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021. 4. Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, by Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon, MedRxiv, June 5, 2021. 5. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection, by Ariel Israel, Yotam Shenhar, Ilan Green, Eugene Merzon, Avivit Golan-Cohen, Alejandro A Schäffer, Eytan Ruppin, Shlomo Vinker, Eli Magen. MedRxiv, August 22, 2021. 6. Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, by Ellie Ivanova, Joseph Devlin, et al. Cell, May 2021. 7. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans, by Jackson S. Turner, Wooseob Kim, Elizaveta Kalaidina, Charles W. Goss, Adriana M. Rauseo, Aaron J. Schmitz, Lena Hansen, Alem Haile, Michael K. Klebert, Iskra Pusic, Jane A. O’Halloran, Rachel M. Presti, Ali H. Ellebedy. Nature, May 24, 2021. 8. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells, by Kristen W. Cohen, Susanne L. Linderman, Zoe Moodie, Julie Czartoski, Lilin Lai, Grace Mantus, Carson Norwood, Lindsay E. Nyhoff, Venkata Viswanadh Edara, et al. MedRxiv, April 27, 2021. 9. Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees, by N Kojima, A Roshani, M Brobeck, A Baca, JD Klausner. MedRxiv, July 8, 2021. 10. Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine, by Suhas Sureshchandra, Sloan A. Lewis, Brianna Doratt, Allen Jankeel, Izabela Ibraim, Ilhem Messaoudi. BioRxiv, July 15, 2021. 11. mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status, Jason Neidleman, Xiaoyu Luo, Matthew McGregor, Guorui Xie, Victoria Murray, Warner C. Greene, Sulggi A. Lee, Nadia R. Roan. BioRxiv, July 29, 2021. 12. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Hastie, et al., Science, January 6, 2021. 13. Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection, by Anu Haveri, Nina Ekström, Anna Solastie, Camilla Virta, Pamela Österlund, Elina Isosaari, Hanna Nohynek, Arto A. Palmu, Merit Melin. MedRxiv, July 16, 2021. 14. Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time, by Eamon O Murchu, Paula Byrne, Paul G. Carty, et al. Rev Med Virol. 2021. 15. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy, by Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek. The Lancet, July 27, 2021. “ 16. Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants, by Bijaya Kumar Mishra, Debdutta Bhattacharya, Jaya Singh Kshatri, Sanghamitra Pati. MedRxiv, July 19, 2021. 17. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel, by Yair Goldberg, Micha Mandel, Yonatan Woodbridge, Ronen Fluss, Ilya Novikov, Rami Yaari, Arnona Ziv, Laurence Freedman, Amit Huppert, et al.. MedRxiv, April 24, 2021. 18. Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection, by Asgar Ansari, Rakesh Arya, Shilpa Sachan, Someshwar Nath Jha, Anurag Kalia, Anupam Lall, Alessandro Sette, et al. Front Immunol. March 11, 2021. 19. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2, by Claudia Gonzalez, Carla Saade, Antonin Bal, Martine Valette, et al, MedRxiv, May 11, 2021. 20. Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection, by Nina Le Bert, Hannah E. Clapham, Anthony T. Tan, Wan Ni Chia, et al, Journal of Experimental Medicine, March 1, 2021. 21. SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells, Jae Hyung Jung, Min-Seok Rha, Moa Sa, Hee Kyoung Choi, Ji Hoon Jeon, et al, Nature Communications, June 30, 2021. 22. Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination, by Alice Cho, Frauke Muecksch, Dennis Schaefer-Babajew, Zijun Wang, et al, BioRxiv, et al, BioRxiv, July 29, 2021.(newest version) 23. Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals, by Carmen Camara, Daniel Lozano-Ojalvo, Eduardo Lopez-Granados. Et al., BioRxiv, March 27, 2021. 24. COVID-19 natural immunity: Scientific Brief. World Health Organization. May 10, 2021. 25. SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, by Stefan Pilz, Ali Chakeri, John Pa Ioannidis, et al. Eur J Clin Invest. April 2021. 26. Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population, by Jia Wei, Philippa C. Matthews, Nicole Stoesser, et al, MedRxiv, July 5, 2021. 27. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), by Victoria Jane Hall, FFPH, Sarah Foulkes, MSc, Andre Charlett, PhD, Ana Atti, MSc, et al. The Lancet, April 29, 2021. 28. SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands, by Maria Skaalum Petersen, Cecilie Bo Hansen, Marnar Fríheim Kristiansen, et al, Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 8, August 2021. 29. Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive PCR Test Results for SARS-CoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar, by Roberto Bertollini, MD, MPH1; Hiam Chemaitelly, MSc2; Hadi M. Yassine. JAMA Research Letter, June 9, 2021. 30. Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection, by Puya Dehgani-Mobaraki, Asiya Kamber Zaidi, Nidhi Yadav, Alessandro Floridi, Emanuela Floridi. Clinical Immunology, September 2021. 31. Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning by Steven R Gundry Originally published 8 Nov 2021 Circulation. 2021;144:A10712. 32. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections by Sivan Gazit, MD MA1,2*; Roei Shlezinger, BA1; Galit Perez, MN MA2 ; Roni Lotan, PhD2; Asaf Peretz, MD1,3; Amir Ben-Tov, MD1,4; Dani Cohen, PhD4 ; Khitam Muhsen, PhD4 ; Gabriel Chodick, PhD MHA2,4; Tal Patalon, MD1,2 https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415; 33. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the- prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf 34. https://www.medincell.com/wp-content/uploads/2021/03/Clinical_Safety_of_Ivermectin- March_2021.pdf 35., "Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win today's battle against COVID-19?" R. Derwand, M. Scholz Medical Hypotheses 142 (2020), 109815 36. "COVID-19 outpatients - early risk-stratified treatment with zinc plus low dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study", Scholz, M.; Derwand, R.; Zelenko, V., International Journal of Antimicrobial Agents 56 (2020), 106214 37. Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection, Peter A. McCullough, Ronan J.Kelly, Gaetano Ruocco, Edgar Lerma, James Tumlin, Kevin R.Wheelan, Nevin Katz, Norman E.Lepor, Kris Vijay, Harvey Carter, Bhupinder Singh, Sean P.McCullough, Brijesh K.Bhambi, Alberto Palazzuoli, Gaetano M.De Ferrari, Gregory P.Milligan, TaimurSafder, Kristen M.Tecson,Harvey A.Risch, The American Journal of Medicine 134 (2020), 16-22 38. ."Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19)", Peter A. McCullough, Paul E. Alexander, Robin Armstrong, Cristian Arvinte, Alan F. Bain, Richard P. Bartlett, Robert L. Berkowitz, Andrew C. Berry, Thomas J. Borody, Joseph H. Brewer, Adam M. Brufsky, Teryn Clarke, Roland Derwand, Alieta Eck, John Eck, Richard A. Eisner, George C. Fareed, Angelina Farella, Silvia N. S. Fonseca, Charles E. Geyer, Jr., Russell S. Gonnering, Karladine E. Graves, Kenneth B. V. Gross, Sabine Hazan, Kristin S. Held, H. Thomas Hight, Stella Immanuel, Michael M. Jacobs, Joseph A. Ladapo, Lionel H. Lee, John Littell, Ivette Lozano, Harpal S. Mangat, Ben Marble, John E. McKinnon, Lee D. Merritt, Jane M. Orient, Ramin Oskoui, Donald C. Pompan, Brian C. Procter, Chad Prodromos, Juliana Cepelowicz Rajter, Jean-Jacques Rajter, C. Venkata S. Ram, Salete S. Rios, Harvey A. Risch, Michael J. A. Robb, Molly Rutherford, Martin Scholz, Marilyn M. Singleton, James A. Tumlin, Brian M. Tyson, Richard G. Urso, Kelly Victory, Elizabeth Lee Vliet, Craig M. Wax, Alexandre G. Wolkoff, Vicki Wooll, Vladimir Zelenko; Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 517-530 39. "Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection", Brian C. Procter, Casey Ross, Vanessa Pickard, Erica Smith, Cortney Hanson, Peter A. McCullough. Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 611-614 40. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Published 02 November 2021) 41. Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, (November 7, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3963606 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3963606 42. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan , Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich , Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmere; International Consortium Of Scientists In Life Sciences (ICSLS) [NOV 2020 - JAN 2021] 43. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant. The Lancet volume 2, issue 7, e279-e280, july 01, 2021 44. https://www.halmed.hr/COVID-19/Informacije-o-odobrenim-cjepivima/ 45. https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisory- committee/2021-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee 46. https://www.hzjz.hr/periodicne-publikacije/ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Aleksandra Baj NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ovim dokumentom kao građanka Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1. st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.), čl. 22. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kad je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.), čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.), čl. 24. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.), čl. 22. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kad je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje SUD. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrarnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatram mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen, nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitarnog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i dr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažem neinvazivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažem da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cijepljenima i necijepljenima u svim zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećam da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ću Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Aleksandra Baj Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 ALEKSANDRA HAJDUKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ne podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Navedeni prijedlog Zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Navedeni prijedlog Zakona ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. Nadalje, sukladno članku 9. EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ("Obrada posebnih kategorija osobnih podataka") zabranjuje obradu osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na ZDRAVLJE ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Stoga, poslodavac nema zakonsku osnovu za obradu zdravstvenih podataka radnika te ne može uvjetovati pravo na rad cijepljenjem. Znanstveno je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. To potvrđuje znanstvena studija koja je objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. godine. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Prema svim tim saznanjima Covid potvrda nema smisla i neće ograničiti širenje virusa, a ograničava ljudsku slobodu. Smisla ima SVAKODNEVNO testirati bolničko osoblje te osoblje koje radi u staračkim domovima budući da su u kontaktu s najranjivijim skupinama u društvu. Ovo je direktno oduzimanje prava na izbor i slobodu, te vršenje eksperimenta nad svojim pučanstvom. Žao mi je najviše zbog djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Aleksandra Novaković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protivim se donošenju ovog zakona te sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Aleksandra Zagorec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Covid potvrde ne sprijecavaju širenje zaraze buduci da znanstveni casopisi jasno i glasno iznose dokaze kako cijepljeni i necijepljeni sire zarazu. Cijepivo je u ekslerimentalnoj fazi i kao takvo NE smije se dati bez vlastite privole ni uz prisilu ili ucjenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Alen Alar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne slažem se sa izmjenama ovog zakona,jer krši osnovna ljudska prava! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Alen Miler NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, želim izraziti svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Alessandro Jambrečina NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovo je protiv ljudske slobode, govore nam da se cijepimo a dokazano je da i CIJEPLJENI MOGU PRENJETI VIRUS (i pri tome se slobodno kretati) , i cijepljeni MOGU IMATI COVID, i cijepljeni MOGU ZAVRSITI u bolnicama... Makar ovo vise nema veze sa virusom i bolestima, ovo što nam rade je čisti totalitarizam! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 ALEXANDRA BRANKICA KURPEZ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, izražavam nesuglasnost i apsolutno protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz razloga što bi se time dala neograničena vlast ministru zdravstva i sanitarnim inspektorima što je NEDOPUSTIVO! Protiv donošenja ovog zakona postoje brojni medicinski i zakonski dokazi koje više nije niti potrebno nabrajati i šira javnost je već upoznata njima (kršenje i zlostavljanje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije o ljudskim pravima, Povelje EU o ljudskim pravima, te povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava koji se tiču čovjeka-građanina). Niti jedna osoba ne smije biti prisiljena na medicinski pokus bez informiranog PRISTANKA, bez da se ponude dokazi o štetnim učincima ili opasnostima ove GENSKE TERAPIJE koja se pokušava progurati SILOM i na štetu hrvatskog naroda! Predložene su izmjene NEUSTAVNE I USKRAĆUJEM VAM SUGLASNOST za ovakav DISKRIMINATORAN zakon! Svi vi ste u službi NARODA a ne obrnuto. Nemojte to smetnuti s uma niti sekunde. Jer ako ćemo kojekakve ovlasti davati pojedinim ministrima, pogotovo oko ovako bitnih stvari, onda to više nije demokracija i ne treba nam Sabor. Alexandra B. Kurpez - građanka Republike Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Alfredo Brumnić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ako se zna da je test, koji se koristi za utvrđivanje oboljenja, neprimjeren za takav vid dijagnostike, zašto se on koristi te se na osnovu neprikladnog testa donose svi ovi zaključci iz zakona: proglašenje epidemije, broj oboljelih, primjena cjepiva na osnovi umjetnog broja oboljelih, ...? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Alfredo Patrk NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ne slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i oštro se protivim istim. Obaveza predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili prebolijevanju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore nedvosmislen je primjer diskriminacije i dokidanja ustavnih prava i prava građana po drugim Zakonima RH bez intencije zaštite od širenja eventualne zaraze s obzirom da postoje javno objavljeni dokazi i tomu kako tzv. cijepljenje protiv COVID-19 ne sprečava širenje zaraze, kako štoviše u najprocjepljenijim zemljama korelira s povećanom stopom zaraze od COVID-19 a prema najnovijim znanstvenim publikacijama može utjecati na pad imuniteta i moguće postati uzrokom povećane stope zaraze ne samo od COVID-19 već i drugih oboljenja i zdravstvenih ugroza populacije. U ovom prijedlogu stoga nema ni minimalne pravne osnove (što je jasno razvidno iz dostupnih znanstvenih činjenica i javnih statističkih podataka) čak ni za raspravu u možebitnoj korisnosti za zdravlje pučanstva ili sprečavanja širenja zaraze COVID-19. Nadalje, nigdje nije navedeno tko će sve morati imati Covid putovnicu, koliko će vremena ona točno vrijediti, tj.do kada će se vremenski koristiti, odnosno kada će prestati njezina uporaba? Koliko doza planirate da ljudi moraju primiti (ako je za EU osigurano 5 milijardi doza, a ona ima 500 milijuna stanovnika - postavlja se pitanje uvođenja obaveznog cijepljenja s ovim sredstvom duži niz godina, te uvjetovanje slobode Covid putovnicama). Nadalje, postavlja se pitanje iz kojeg razloga se osobe koje su preboljele koronu moraju cijepiti? Zašto se ljudima koji su preboljeli Covid 19 ne prate antitijela i možda neke druge vrijednosti iz krvi, čime bi se pratilo trebaju li primiti cjepivo ili ne da bi produžili Covid putovnicu? Na više mjesta se spominje pojam ulaska u "određeni" prostor. Nije jasno definirano što to znači. Koji su to "određeni prostori"? Tko će ih definirati i kada? Ulazak u stambeni prostor pojedinca, što ujedno znači odvođenje u logore, kao što imamo prilike vidjeti da se događa u nekim zemljama? Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. ORGANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud), čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode), čl. 24. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). – sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. – sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije – sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). -Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3. odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje SUD. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl. 69. ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Osobito je sporna mjera koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitarnog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac, a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i dr. Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom, stoga će osobno biti odgovorni svi oni koji su predložili i glasali za ovakve predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Alisa Cvitan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ne podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Navedeni prijedlog Zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Navedeni prijedlog Zakona ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. Nadalje, sukladno članku 9. EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ("Obrada posebnih kategorija osobnih podataka") zabranjuje obradu osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na ZDRAVLJE ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Stoga, poslodavac nema zakonsku osnovu za obradu zdravstvenih podataka radnika te ne može uvjetovati pravo na rad cijepljenjem. Znanstveno je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. To potvrđuje znanstvena studija koja je objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. godine. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Prema svim tim saznanjima Covid potvrda nema smisla i neće ograničiti širenje virusa, a ograničava ljudsku slobodu. Smisla ima SVAKODNEVNO testirati bolničko osoblje te osoblje koje radi u staračkim domovima budući da su u kontaktu s najranjivijim skupinama u društvu. Maske i cijepljenje su preporuka. To neka bude osobni izbor pojedinca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Amalija Tokić Žižić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA čl. 47. ...Radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti iz stavka 1.ovoga članka, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ministar može narediti razmjerne posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Apsolutno sam protiv ovakvoga zakona i do kraja ću se boriti protiv nepravde i tiranije u našoj domovini. Moram naglasiti i da je vremenski okvir za komentiranje sužen. Ovdje su članci Kaznenog zakona koji se suprostavljaju prijedlogu zakona kojeg predlaže predlagatelj: Povreda ravnopravnosti Članak 125. (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Članak 130. (1) Tko uskrati ili ograniči slobodu savjesti i vjeroispovijesti, javnog očitovanja vjere ili drugog uvjerenja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Zlostavljanje na radu Članak 133. (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje,kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Povreda prava iz socijalnog osiguranja Članak 134. Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Prisila Članak 138. (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Prijetnja Članak 139. (1) Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu iznosi osobne podatke iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade ili ih objavi ili na drugi način učini dostupnim drugome ili tko radnjom iz stavka 1. ovoga članka sebi ili drugome pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema djetetu ili tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobne podatke fizičkih osoba o kaznenom ili prekršajnom postupku. (4) Ako kazneno djelo iz stavka 1. do 3. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima Članak 183. Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih proizvoda za liječenje Članak 186. (1) Tko kao lijek, homeopatski ili medicinski proizvod pripravi ili proizvede radi prodaje ili radi drugog načina stavljanja u promet pripravke ili proizvode koji su štetni za zdravlje ljudi, pa time izazove opasnost za zdravlje druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko nabavlja, prerađuje, raspodjeljuje ili stavlja u promet zaraženu krv ili drugo tkivo ili iz njih izrađuje sredstva za liječenje. (3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (4) Proizvodi i sredstva za proizvodnju će se oduzeti. Proizvodnja i stavljanje u promet proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje Članak 188. (1) Tko proizvodi, prodaje ili na drugi način stavi u promet zdravstveno neispravnu hranu ili druge proizvode štetne za ljudsko zdravlje, pa time izazove opasnost za zdravlje druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi Članak 192. (1) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 1. i 2., članka 183., članka 186. stavka 1. i 2., članka 187. stavka 1., članka 188. stavka 1., članka 189. stavka 1. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina. (4) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 3., članka 186. stavka 3., članka 187. stavka 2., članka 188. stavka 2. i članka 189. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda druge osobe ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. (5) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (6) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. Zlouporaba položaja i ovlasti Članak 291. (1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina. Prisila prema službenoj osobi Članak 314. (1) Tko silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi službenu osobu u obavljanju službene radnje koja je u okviru njezinih ovlasti ili je prisili na obavljanje službene radnje u okviru ili izvan njezinih ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo službene osobe ili joj je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počini prema osobi koja ovlašteno pomaže službenoj osobi u obavljanju službene radnje, kaznit će se kao da je djelo počinio prema službenoj osobi. (4) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1., 2., i 3. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili osobito grubim postupanjem službene osobe ili osobe koja joj ovlašteno pomaže, može se osloboditi kazne. Veleizdaja Članak 340. Tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile ili na drugi protupravan način ugrozi teritorijalnu cjelovitost ili ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Ana OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Članak 192. (1) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 1. i 2., članka 183., članka 186. stavka 1. i 2., članka 187. stavka 1., članka 188. stavka 1., članka 189. stavka 1. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina. (4) Ako je kaznenim djelom iz članka 180. stavka 3., članka 186. stavka 3., članka 187. stavka 2., članka 188. stavka 2. i članka 189. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda druge osobe ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. (5) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (6) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 4. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Ana OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Članak 183. Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji bez odgađanja ne pruži medicinsku pomoć osobi kojoj je takva pomoć potrebna zbog opasnosti od nastupanja trajne štetne posljedice po njezino zdravlje ili za njezin život, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Članak 146. (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu iznosi osobne podatke iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade ili ih objavi ili na drugi način učini dostupnim drugome ili tko radnjom iz stavka 1. ovoga članka sebi ili drugome pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema djetetu ili tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobne podatke fizičkih osoba o kaznenom ili prekršajnom postupku. (4) Ako kazneno djelo iz stavka 1. do 3. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Članak 139. (1) Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Članak 138. (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Članak 134. Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Članak 138. (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Članak 133. (1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Članak 130. (1) Tko uskrati ili ograniči slobodu savjesti i vjeroispovijesti, javnog očitovanja vjere ili drugog uvjerenja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Ne mogu kao katolkinja primiti cjepivo testirano na staničnim linijama pobačene djece jer mi je to protiv savjesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Ana NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Članak 125. (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Ana Cobal NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. članak 55.a- dodati 'osim ako je osoba životno ugrožena'... ili medicinske sestre i liječnici trebaju čekati i pustiti da osoba umre dok ne dobiju nalaz testa. Žalosno je da se već svjedočilo takvim situacija... i onda mi komentiramo ovdje da ne bi medicinsko osoblje bilo u situaciji gdje ustvari treba kršiti zakon jer je u takvoj situaciji jedino to prihvatljivo i etično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Ana Cobal NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Iza riječi 'cijepljenju' dodati 'osim ako se radi o imunokompromitiranoj osobi koja je bila ili je trenutno na imunosupresijskoj terapiji te ima pravo u suradnji s izabranim liječnikom odlučiti treba li terapiju ili ne. Nadalje, svaki pojedinac zbog razloga osobnog karaktera ima pravo ne prihvatiti medicinski tretman.' Pošto je zdravstveni karton pojedinca tajni dokument, ne ulazimo u razloge odbijanja tretmana koji ne može usporiti ili pobijediti pandemiju dok zemlje sa izrazito niskim primanjima u većoj mjeri ostaju neprocjepljene. Ostali građani, potpuno svjesni da cijepljenjem štite prvenstveno sebe, imaju pravo na medicinski tretman. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 Ana Došen NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, govorim iz struke, po zvanju sam sanitarni inženjer u mirovini koja je cijeli radni vijek provela u osjetljivoj prehrambenoj industriji, u suradnji sa inspekcijskim službama i u provođenju zakonskih odredbi koji se tiču zaštite stanovništva od zaraznih bolesti koji se prvenstveno mogu prenijeti hranom. međutim svoj radni vijek sam počela u Higijensko epidemiološkoj službi tada Medicinskog centrazadar u trajanju od 5 godina.Moje školovanje u struci je započelo sa srednjom školom i dalje se nastavilo sa Višom školom za sanitarne inženjere koje je kasnije prešlo u ćetverogodišnje. Mislim da su ti kadrovi koji su u struci počeli od srednje škole bili najkvalitetniji. A sad dosta o meni jer ovo napominjem samo iz razloga što na ovu situaciju koja se sada događa ne promatram samo kao građanin nego je promatram iz struke, te me upravo zato zabrinjava nesnalaženje u svemu ovome. Ja znam da je ovo Opća neoznanica međutim za sve virusne zarazne bolesti koje se šire aerosolom postoji jedinstveno pravilo općih higijenskih mjera kojih se je nužno pridržavati da bi se zaraza svela u najmanju moguću mjeru, zavisno o virulentnosti virusa. Naši Epidemiolozi čije obrazovanje uvažavam do sad se nisu u svom radu sreli sa ovakvom situacijom u svom radu i zato su greške opravdane, a i takvih specijasta je relativno malo kao što je malo i infektologa jer se to dosta zanemarilo obzirom da je skoro cijeli svijet bio pošteđen velike pošasti zaraznih bolesti zahvaljujući upravo cjepljenju. Gledam ove izmjene Zakona, i razmišljam, u redu za provođenje mjera morate imati zakonsku odredbu,međutim ako nemate razrađen plan djelovanja u ovoj situaciji prekršajne i kaznene odredbe neće rješiti broj zaraženih, a svrha bi mu trebala biti upravo to a kaznene odredbe su na kraju. Pustimo u krajnjem slučaju procjepljenost sa strane, /koje vjerujem smanjuje i širenje i smrtnost/ i ja sam cjepljena, usredotočimo se na higijensko epidemiološke mjere koje će smanjiti zarazu. Ovaj oblik COVID potvrda to neće napraviti. kako sam profesionalno deformirana svugdje gdje se zatečem promatram greške koje se rade, i zato mislim da bi za sve djelatnosti koje su zbog velikog broja ljudi koji se mogu zateći na takvim mjestima trebalo propisati donošenje OPERATIVNOG PLANA MJERA . Za zdravstvene ustanove jedan, za javni prijevoz drugi , za ugostiteljske objekte opet poseban, i tako za svaku djelatnost posebno. ako mislite da je to teško, vjerujte nije, Nije to uvođenje nikakve ISSO norme .To sve stane u desetak članaka takvog Plana. Kroz svoj rad radila sam puno operativnih planova pa do uvođenja ISSO normi. Ja putujem često javnim prijvozom i obzirom na udaljenost mog mjesta do Zadra provedem u autobusu oko 35 minuta. I što se događa; VOZAČ ima masku ima Covid potvrdu ili test da je negativan, u autobus ulaze SREDNJOŠKOLCI od kojih veliki broj nema nikakvu masku,jedan dio je ne nosi pravilno,a većina ih skine kad prođe keraj vozača, i to nose obične maske koje su u džepu zasigurno tjedan dana. Autobus je popunjen do zadnjeg mjesta , nema otvranja prozora jer je unutra sustav klimatizacije. I ja sa mojom maskom ne običnom trpim to i izložena sam velikoj vjerojatnosti zaraze nesimptomatskih prenosnika. Autobus dođe na odredište i bez ikakvog prozračivanje i dezinfekcije aerosolom odlazi na drugu liniju i tak osam radnih sati. Ovo je samo primjer kako ne valja. Ovdje je lako Napraviti PLAN, samo to im treba uz pomoć njihove službe zaštite na radu ili povjerenika zaštite na radu pomoći napraviti stručna osoba, tj jedinstveni PLAN mjera za sve vrst prijevoza i KONTROLU provođenja od mobiliziranih jedinica civilne zaštite, Gledala sam kako to rade te jedinice u Njemačkoj. ne možete očekivati da će ovo kaznenim mjerama rješiti sanitarni inspektori i policija. Ovo je samo jedan primjer. A posebnu pažnju treba posvetiti PLANU U SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, za koje vjerujem da ga nemaju jer da postoji onda bi proboj virusa u zrravstveni sustav bio smanjen na minimum. Zdravstveni radnici ne mogu nositi običnu masku niti oni koji ulaze u taj sustav zbog bolesti. ja znam da to ima cijenu ali ovo sada je najveća cijena. neću više jer sa svim primjerima nebi stala neznam kad. OVO sad nije dobro i ovakve izmjene zakona koje se temelje na kaznenim odredbama neće promjeniti epidemiološku situaciju, osim ako virus čestim mutacijama ne uništi sam sebe, nadajmo se da hoće. Razmislite o pravilnicima koji će proizaći iz ovog Zakona za preciznije reguliranje mjera a kazne ostavite za kraj ali ne u iznosma koji se ne mogu naplatiti. S poštovanjem Ana Došen anadosen08@gmail.com Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 Ana Đogo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ovim dokumentom kao građanin Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. ORGANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničit sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima. Osobito spornom smatram mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo ne invanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cijepljenima i necijepljenima u svim zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećam da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ću Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Građanin Republike Hrvatske: Ana Đogo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Ana Firšt Šiprak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA NE slažem se i ne podržavam išta navedeno. Riječ je o diskriminaciji , segregaciji i kršenju osnovnih ljudskih prava. Ovo nema nikakve veze sa suzbijanjem i sprečavanjem ikakve zarazne bolesti . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Ana Horvatek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, protivim se nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva, jer se njime propisuju diskriminatorne odredbe, odredbe kojima se krše zagarantirana ljudska prava, u suprotnosti je s Ustavom Republike Hrvatske, drugim Zakonima, konvencijama i rezolucijama koje štite ljudska prava te brojnim znanstvenim dokazima koji dokazuju neučinkovitost mjera Cjepivo nije jedini način i pravo je pitanje je li to uopće pravi put! 💉 Cijepljene osobe šire virus! 💉 Cijepljene osobe umiru u velikom postotku! – Sukladno tome, cijepljeni ulaze u bolnice, staračke domove, rade s teškim bolesnicima bez ikakvih ograničenja, iako je velika vjerojatnost da će im prenijeti virus. Drugim riječima, cijepljenim osobama se redovito i nesmetano omogućuje širenje zaraze među najosjetljivijim i zdravstveno najugroženijim kategorijama građana. Ova činjenica jasno ukazuje da državni dužnosnici ili nisu dovoljno svjesni svojih postupaka ili cilj vlade nije zaštititi pacijente, već natjerati građane na cijepljenje i preuzimanje samoodgovornosti za poznate i nepoznate rizike. - Koliko dugo imunološki odgovor pruža zaštitu od ponovne infekcije? - Treba li djecu cijepiti unatoč poznatim i nepoznatim rizicima kada je procijenjena prosječna stopa smrtnosti nakon COVID-19 za dobnu skupinu do 34 godine iznimno niska? Tko će preuzeti odgovornost za posljedice? Predloženim Zakonom se krše Ustavom Republike Hrvatske zajamčena zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda te Vas stoga molim odgovor tko će snositi odgovornost za predlaganje ovakvog segregacijskog, diskriminacijskog i potpuno neučinkovitog prijedloga propisa, čijom budućom primjenom se sigurno neće zaštiti pučanstvo od zaraznih bolesti jer cijepljene osobe dokazano prenose zarazu, a istima je za razliku od necijepljenih dopušteno doći na svoje radno mjesto. Osim toga, ako je testiranje uvijek za dolazak za posao, trebalo bi biti plaćeno od strane poslodavca. Ovako ishitreno donesen zakon ne ulijeva povjerenje građanima u vremenu pandemije te je potrebno provesti stvarne analize, razmotriti posljedice i popraviti novonastalo stanje - a ne nametati represiju, segregaciju, podijeljenost među narodom i nametati kazne bez preuzimanja odgovornosti! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 ANA HOTKO NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri. Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti duboko zadire u temeljne ljudske slobode i ljudsko dostojanstvo i izrazito mu se protivim. Ne uvažava dokumentirane spoznaje epidemiološke struke (poput činjenice da se u jeku epidemije bolest ne može suzbiti cijepljenjem) ni najnovije podatke objavljene u znanstvenim radovima uglednih znanstvenih publikacija najvišega ranga. Smrtnost od bolesti je oko jedan promil onih koji su oboljeli. Od svih umrlih u Hrvatskoj mlađi od 50 godina čine oko 2 %, a mlađi od 40 godina manje od 0,7 %. Djeca gotovo da uopće ne umiru od ove bolesti. Ne postoji valjan argument da se cijepljenje uopće nastavi, a kamoli da se na njega primorava gotovo cjelokupnu populaciju. Predlažem otvorenu raspravu znanstvenika koji podupiru cijepljenje i onih koji mu se protive. Ovaj Nacrt prijedloga Zakona smatram neustavnim zbog zadiranja u temeljne slobode pojedinaca i njihova kršenja, a koje su zajamčene Ustavom RH i nizom međunarodnih dokumenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Ana Kadoić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Izražavam apsolutno neslaganje s nacrtom prijedloga ovog zakona jer iz temelja krši ljudska prava i postulate humanog društva. Istovremeno ne rješava problem zarazne bolesti Covid 19, dapače intenzivira kao i uništava psihofizičko zdravlje pojedinaca i društva. Veliko i odlučno NE. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Ana Kadoić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Izražam apsolutno neslaganje sa nacrtom prijedloga ovog zakona jer iz temelja krši ljudska prava i postulate humanog društva a istovremeno ne rješava problem zarazne bolesti Covida 19, dapače intenzivira ga kao i psihofizičko zdravlje pojedinaca i društva. Veliko i odlučno NE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 Ana Kalčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nisam suglasna sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te se apsolutno PROTIVIM donošenju ovog Zakona. Ovaj je prijedlog Zakona samo jedan u nizu dokaza da se već duže vrijeme odluke ne donosi na temelju relevantnih medicinskih podataka koji tvrde da i cijepljene i necijepljene osobe mogu prenositi virus. Ono što ovaj prijedlog Zakona JEST- pokušaj uvođenja totalitarističke "zakonske" osnove koja bi građane koji se ne žele podvrgnuti određenim medicinskim procedurama istisnula iz sustava koji su i oni godinama gradili i kojemu su doprinosili. Ovo je pokušaj da se slijedi agenda koja će osiromašiti narod i moć dati vladajućima. Dok hrvatska vlada misli da su oni ti vladajući, to ipak nije tako, jer da jest, oni ne bi bili pritisnuti između onih iznad njih s kojima su potpisali tajne ugovore cenzurirane do te mjere da se u aneksima ugovora ne može iščitati ni slovo, i naroda koji je jasan u tome da ovo NE ŽELI i da to NIJE za našu dobrobit. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Ana Kezić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Predloženim izmjenama zakona ovim se putem pokušava dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je cijepni obuhvat najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama koje nemaju svoje uporište u znanosti znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Prema svemu viđenom u susjednim zemljama, ali prvotno znanstvenim istraživanjima koja su potvrdila da diskriminacija necijepljenih u odnosu na cijepljene predstavlja veliku pogrešku, Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2! OVA JE ČINJENICA NAJVAŽNIJA ČINJENICA OD SVIH I TREBA JU DOBRO UPAMTITI! Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolesti, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Konačno, ozakonjivanje COVID potvrda NEĆE spriječiti širenje ove bolesti, a grubo će narušiti većinu ljudskih prava i sloboda i apsolutno nema nikakvog uporišta za njihovu legalizaciju! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Ana Klarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Molim Vas očitovanje po svakoj pojedinoj točki, jer Predloženi Nacrt prijedloga Zakona nije u skladu sa : 1. Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). 2. Zakonom, te ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. Sukladno članku 9. EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ("Obrada posebnih kategorija osobnih podataka") zabranjuje obradu osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na ZDRAVLJE ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Stoga, poslodavac nema zakonsku osnovu za obradu zdravstvenih podataka radnika te ne može uvjetovati pravo na rad cijepljenjem. Znanstveno a i u svakodnevnim primjerima tu oko nas je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. To potvrđuje znanstvena studija koja je objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. godine. Prilog: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Također 24.11.2021. je znanstvena organizacija WHO objavila je da cjepiva ne štite od zaraze te da je korištenje covid potvrda veoma opasno. COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolesti, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccine_surveillance_report_-_week_40.pdf Podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neki od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija : • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu PCR metoda, koja nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe ▪ izumitelj PCR metode K.Mullis - Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2 ▪ Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 - Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke koje se plasiraju kroz medije.. Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a. • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe. Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023.. Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva. Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19. Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID-19, a koji su većinom cijepljeni • Inzistiranje na COVID potvrdama. Potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. Cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni. Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih. Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljena COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu. Prijedlog Zakona ne temelji se na načelima ljudskih prava. Ugrožava slobodu i pravo na izbor, diskriminirajuća je po svim osnovama i nemoralan je. Cjepivo je u eksperimentalnoj fazi i nitko sa sigurnošću ne može kazati kakve će dugoročne posljedice ostaviti na ljudsko zdravlje. Suptilnim načinom prisiljavati ljude da biraju između gubitka posla ili cijepljenja nije ništa drugo nego ucjena. Činjenica je da cjepivo nije djelotvorno i da je eksperimentalno. Ne znaju se dugoročne posljedice, brojne su nuspojave od cjepiva kao i od samog Covida 19., a smrtnost od kovida je manja od 2% na svjetskoj razini. Kovid potvrde uzrokuju podjele, diskriminirajuće su i za cijepljenje i za one necijepljene. Ovo cjepivo nije djelotvorno i potrebno je stalno docjepljivanje, 30% - 40 % cijepljenih ponovo se zarazi . Tko će preuzeti odgovornost za posljedice kod prisilno cijepljenih ljudi, a koje ćemo vidjeti za nekoliko godina? Zbog toga se i ne uvodi obavezno cijepljenje, već se uvode obavezne covid potvrde bez kojih će život biti otežan. Cijepljenje mora biti izbor. Do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Sve moguće konvencije, kodeksi i zakoni na svjetskom, europskom i hrvatskom nivou štite ljude od nametnutih načina liječenja i “prevencijskih” medicinskih postupaka (čitaj cijepljenja) protiv njihove volje. Prema mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podatka (AZOP), navedeni podaci smatraju se posebnom kategorijom osobnih podataka sukladno članku 9. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), obzirom da su vezani uz zdravlje pojedinca. Dakle, poslodavac nema zakonsku osnovu za obradu takvih podataka, odnosno nema zakonsku osnovu da bi ista bila dozvoljena u određenim iznimnim slučajevima predviđenim GDPR-om. 2. cijepljenje protiv Covid-19 nije obvezno te da poslodavac ne može uvjetovati radnicima pravo na rad cijepljenjem pa prema tome ni odluke usmjerene sprječavanju zaraze Covid-19 ne mogu imati uvjetovani karakter već biti u formi preporuke, oslanjajući se pritom na mjere i odluke nadležnih državnih tijela (HZJZ, Stožer civilne zaštite itd.). 3. u vezi problematike posjedovanja i predočenja Covid potvrda kao uvjeta za pristup i komunikaciju s nadležnim institucijama, u praksi Suda Europske unije pojavio se prvi slučaj čiji se epilog još uvijek čeka, a u kojem je Predsjednik suda Europske unije odlučio privremeno suspendirati obvezu predočenja tzv. „Green Pass“, odnosno digitalne Covid potvrde o preboljenom Covid-19 ili cijepljenju protiv Covid-19, za članove Europskog parlamenta prilikom ulaska u zgrade Europskog parlamenta, i to u odnosu na one članove Europskog parlamenta koji su se žalili na odluku o obveznom predočenju digitalne Covid potvrde. Značajni doprinos na platformi COVID-a 19 dana 27. siječnja 2021. dalo je Vijeće Europe na skupštinskoj raspravi u temi “Cjepiva Covid-19: etička, pravna i praktična razmatranja“ kada je u svojem petom zasjedanju donijelo Rezoluciju 2361 (2021) kojom je, uz ostala utvrđenja, odredilo da je potrebno “osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen. Cijepljenja eksperimentalnog genskog tretmana ljudi koje ima samo privremenu dozvolu za korištenje u nuždi tzv. emergency use: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines Riječ je o diskriminacijskim mjerama, kojima se krše temeljna prava i slobode građana, ljudski i tjelesni integritet, zagarantirani Ustavom, zakonima, i nizom međunarodnih dokumenta čija je Hrvatska potpisnica. Ustav RH (čl. 20, 22, 23, 54, 56, 58) svakom čovjeku jamči nepovredivost slobode i osobnosti, pravo na rad i slobodu rada te propisuje kako nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Zakon o zaštiti prava pacijenata, temeljen na načelu humanosti, (čl. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19) svakom jamči pravo na fizički i mentalni integritet, osobnost i privatnost, pravo na suodlučivanje o dijagnostičkim i terapijskim postupcima, kao i pravo osobnih stavova, svjetonazora, moralnih i vjerskih uvjerenja. Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a, čija je Hrvatska potpisnica (čl. 3, 5, 12, 18, 19, 29, 30), propisuje kako nitko nema pravo nekoga na nešto prisiljavati, niti mu uvjetovati. Države, grupe ni osobe nemaju prava poduzeti bilo koju aktivnost ili izvršiti bilo koji čin usmjeren na uništenje bilo kojeg prava i sloboda utvrđenih Deklaracijom. Nirnberški kodeks, koji se odnosi na eksperimente na ljudima u medicinske svrhe i predstavlja najviši standard ljudskog morala, propisuje kako je dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno neophodan. Najnoviji međunarodni dokument, Rezolucija 2361 Vijeća Europe, donesena 27. siječnja 2021., na skupštinskoj raspravi u temi „Cjepiva Covid-19: etička, pravna i praktična razmatranja“, određuje da je potrebno “osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen.” Službeni list Europske unije od 15.06.2021. također donosi Uredbu 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. koja među ostalim kaže da je „potrebno spriječiti izravnu ili neizravnu diskriminaciju osoba koje nisu cijepljene“, čak i kad su svojom voljom „izabrale da se neće cijepiti“. Navedena Uredba stupila je na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije, a primjenjuje se od 1. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. Na kraju Uredbe piše da je ona u cijelosti obvezujuća i da se izravno primjenjuje u svim državama članicama. Uvođenje Covid isprava, s obzirom da se oni koji ih posjeduju sada i dokazano mogu i dalje razboljeti i širiti zarazu, nema nikakvo javno zdravstveno opravdanje već predstavlja samo jedan nezakonit i nelegalan pritisak na zdrave ljude da se cijepe, što je izravno kršenje Rezolucije Vijeća Europe, a dugoročno je moguće opasno za zdravlje pa čak i opstanak ljudske populacije (https://doctorsandscientistsdeclaration.org/ ) . Najnovija istraživanja pokazuju kako su novi slučajevi zaraze vezani većinom uz tzv. cijepljene osobe, a i smrtnost je veća u tzv. cijepljenih osoba. U zemljama s najvećom tzv. procijepljenošću vraćena su ograničenja, tj. nisu ukinute maske, izolacije ni distanciranja ljudi. Logično je stoga zaključiti kako su tzv. cjepiva podbacila i ne predstavljaju rješenje problema, a ograničavanje kretanja necijepljenih osoba predstavlja jasan vid diskriminacije i protivi se važećim pravnim aktima ali prije svega tekovinama naše civilizacije. Tzv. cjepiva koja se nude nisu prošla sve sigurnosne provjere koje cjepiva inače prolaze. Prvi put u povijesti preskočena su testiranja na životinjama (barem prema javno dostupnim saznanjima, na životinjama su međutim testirana tzv. mRNA cjepiva na druge koronaviruse s vrlo negativnim ishodima), a eksperimentalni proizvodi, tzv. cjepiva novog tipa (mRNA) daju se ljudima, ne znajući kakve će biti kratkoročne ni dugoročne posljedice po njihovo zdravlje i evoluciju (nastanak) novih, moguće i opasnijih mutiranih sojeva koronavirusa. U EudraVigilance, europsku bazu podataka prijave neželjenih reakcija na lijekove, službene Europske (regulatorne) medicinske agencije EMA (https://www.adrreports.eu/en/index.html), samo do 23. studenog 2021. prijavljeno je, kao sumnja na nuspojavu cjepiva četiri različite marke eksperimentalnih cjepiva protiv Covida-19 (proizvođača Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson) ukupno 1.181.121 ozlijeđenih ljudi s više desetina tisuća prijavljenih smrtnih slučajeva. klinička ispitivanja su u tijeku i traju do 2023. godine. Nikakvih nezavisnih ispitivanja neškodljivosti, djelotvornosti i kakvoće nije bilo. Cenzura drugačije znanstvene misli je neviđenih razmjera. Iz svih ovih javno dostupnih podataka možemo zaključiti kako tzv. cjepiva ništa ne čine za smanjenje ukupnog rizika od smrti od Covida-19. Prava i slobode nam nitko ne poklanja, već nam pripadaju, a oni koji na bilo koji način krše ta prava trebaju snositi pravne posljedice. Moja odluka proizlazi iz: OPĆE DKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA Članak 1. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva. Članak 2. Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovina, rođenje ili drugi status. Nadalje, ne smije se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kojemu neka osoba pripada, bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, ne-samoupravno, ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet. Članak 3. Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost. Članak 4. Nitko se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu; ropstvo i trgovina robljem zabranjuju se u svim njihovim oblicima. Članak 6. Nitko se ne smije podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Članak 7. Svi su pred zakonom jednaki i svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova Deklaracija, kao i od svakog poticanja na takvu diskriminaciju. Članak 12. Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom miješanju u njegov privatni život, obitelj, dom ili dopisivanje, niti napadima na njegovu čast i ugled. Svatko ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvog miješanja ili napada. Nurnberg kodeks Nurnberg kodeks predstavlja skup istraživačkih etičkih načela za istraživanje na ljudima. Nakon Nurnberškog kodeksa je donesena Helsinška deklaracija (godine 1964.) koja definira postupak istraživanja na ljudima. Nurenberg kodeks: 1. Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodno. To znači da osoba koja sudjeluje treba imati pravnu sposobnost dati pristanak; treba biti tako smještena da bi mogli ostvariti bez moć izbora, bez intervencije bilo elementa sile, prijevare, prijevare, prinuda, nad iskoraka, ili druge skriveni oblik prisile i prisile, te bi trebao imati dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmeta koji su uključeni, kao da bi mu / joj da razumijevanje i prosvijetljenog odluku. Ovaj potonji je element zahtijeva da prije prihvaćanja afirmativan odlukom eksperimentalne temu treba biti poznato da mu prirode, trajanje i svrha pokusa, način i sredstva kojima je to biti provedena, a sve neugodnosti i opasnosti razumno može očekivati, a učinci nakon njegova zdravlja ili osobi koja eventualno može doći iz njegovog sudjelovanja u eksperimentu. Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete suglasnost počiva na svakog pojedinca koji pokreće, usmjerava ili se upušta u eksperimentu. To je osobna dužnost i odgovornost koja se ne može prenijeti na drugu nekažnjeno. 2. Eksperiment bi trebao biti takav da daju plodne rezultate za dobro društva, nedobavljiv drugim metodama ili sredstvima rada, a ne slučajno i nepotrebno u prirodi. 3. Eksperiment bi trebao biti tako osmišljen i temelji se na rezultatima pokusa na životinjama i znanja o prirodnoj povijesti bolesti ili drugih problema pod istraživanja koje su predviđeni rezultati će opravdati izvedbu eksperimenta. 4. Eksperiment bi trebao biti tako provedena kako bi se izbjeglo nepotrebno sve fizičke i duševne patnje i ozljede. 5. Ne eksperiment treba provoditi tamo gdje je prije razlog da vjerujemo da je smrt ili onemogućavanje ozljede će se dogoditi, osim, možda, u tim eksperimentima gdje su eksperimentalni liječnici također služe kao subjekti. 6. Stupanj rizika koje treba uzeti nikada ne bi trebao prelaziti koji određuje humanitarne važnosti problema treba riješiti eksperimenta. 7. Pravilno pripreme trebaju biti i adekvatni sadržaji pod uvjetom da zaštiti eksperimentalni predmet protiv čak udaljenim mogućnosti ozljede, invalidnosti, ili smrti. 8. Eksperiment treba provoditi samo znanstveno kvalificiranih osoba. Najviši stupanj vještina i njegu treba tražiti kroz sve faze eksperimenta od onih koji provode ili sudjelovati u eksperimentu. 9. Tijekom eksperimenta ljudski subjekt bi trebao biti na slobodi kako bi eksperiment na kraju, ako je dosegla fizičko ili mentalno stanje u kojem nastavak eksperimenta čini mu se da je nemoguće. 10. Tijekom eksperimenta znanstvenik zadužen moraju biti spremni prekinuti eksperiment u bilo kojoj fazi, ako on ima vjerojatni uzrok vjerovati, u vršenju dobroj vjeri, vrhunsku vještinu i pažljivog sud traži od njega da se nastavak Eksperiment je vjerojatno da će izazvati ozljede, invalidnosti ili smrti u eksperimentalnoj temu. USTAVA RH: Članak 20. Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. Članak 23. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. ZAKONIMA RH: Članak 125. Kaznenog zakona Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Članak 138. Kaznenog zakona Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Članak 6. Zakon o zaštiti prava pacijenta Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka OPĆOJ DEKLARACIJI O BIOETICI i LJUDSKIM PRAVIMA: Čl. 6.1. Bilo koja preventivna, dijagnostička ili terapeutska medicinska intervencija može se provesti samo uz prethodni i slobodni pristanak dotične osobe koji podrazumijeva dobivanje dodatnih informacija. KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA I BIOMEDICINI: Čl. 2. Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti. REZOLUCIJI 2361 VIJEĆA EUROPE iz 2021.: Točka 7.3.1 Da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI Točka 7.3.2. Da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem. Smatram da je ovakav Nacrt prijedloga zakona štetan i da ga treba odbaciti. Ne slažem se s ovakvim Nacrtom prijedloga zakona. Zašto javna rasprava ne traje 30 dana? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 ANA KOBEŠĆAK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA NE slažem se s nacrtom prijedloga i izmjenama Zakona od zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ne dajem suglasnost ovakvim diskriminatornim izmjenama zakona kojima se pod izlikom sprečavanja širenja virusne bolesti krše osnovna ljudska prava, ograničava slobodno kretanje, uvodi prisilno liječenje, uvodi kontrola i praćenje ljudi putem potvrda (QR kodova), ucjenjuje ljude opetovanim cijepljenjem za čije posljedice niti ima lijeka niti ima odgovornosti od strane proizvođača, države, i zdravstva. Mjere koje su predložene nisu znanstveno utemeljene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 ANA KRVARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao građanin Republike Hrvatske izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ustav RH), Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava RH za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: 1) Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. 2) Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu sljedećih članaka Ustava RH: čl. 21., čl. 22. st. 1., čl. 22. st. 2., čl. 23., čl. 24. st. 1., čl. 24. st. 3., čl. 25., čl.. 29. st. 1., čl. 31. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se (ili nisu preboljeli bolest COVID-19), jer im se ograničava ulazak u javne institucije, pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i drugo. Sva cjepiva, vezana za bolest COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu dana, još uvijek su eksperimentalna i predmet su testiranja. Iz prakse je jasno vidljivo da predmetna cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze i oboljenja, niti onemogućuju prenošenje zaraze među građanima. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) virusa SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite i diskriminirajuće u odnosu na necijepljene ili one koji nisu preboljeli predmetnu bolest, te sukladno navedenome ne mogu zaštiti od širenja zaraze. 3) Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava RH utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje sud, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti nadležni sanitarni inspektor, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje sud. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrarnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Spornom smatra se mjera koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera je izravna povreda svih gore citiranih odredba Ustava RH. Sve dok su sva priznata cjepiva protiv Covid-19 bolesti u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen, nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitarnog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac, a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Također, imaju štetne učinke na zaštitu ljudskih prava (pravo na jednaki tretman i prilike osobito u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih Ustavom zajamčenih prava, povredu prava na slobodu kretanja, izravna ili neizravna diskriminacija po bilo kojoj osnovi, povreda prava na privatnost). S poštovanjem, Ana Krvarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Ana Kujundžić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA U Velikoj Gorici, 29.studeni .2021.g. SABOR REPUBLIKE HRVATSKE N/r. Predsjednika Sabora Republike Hrvatske Svim Odborima Sabora Republike Hrvatske: Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav: odbupips@sabor.hr Odbor za zakonodavstvo: odbzak@sabor.hr Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: odbor.prava@sabor.hr Odbor za pravosuđe: odbprav@sabor.hr Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku: odb.zdravstvo@sabor.hr Svim zastupnicima Sabora Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE N/r.Predsjedniku Vlade Predmet: Prigovori i pritužbe na Prijedlog Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti objavljen na web stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19280 – dostavlja se – Poštovani, ovim dokumentom kao građanin Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1. st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ćemo izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodimo slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.), čl. 22. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kad je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.), čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.), čl. 24. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.), čl. 22. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kad je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje SUD. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrarnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatram mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen, nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitarnog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i dr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvazivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cijepljenima i necijepljenima u svim zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Ana Luški NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, novim prijedlogom zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti samo "dodajete ulje" na vatru. Eksperimentalna cijepiva nisu učinkovita, no nije problem u njima koliko u Covid potvrdama. Stvara se segregacija i diskriminacija cijepljenih i necijepljenih. Na puno pitanja narod nije dobio odgovore, mjere nisu učinkovite. Kako to da u isto vrijeme prošle godine ima manje zaraženih, a cijepivo još nije bilo u funkciji? Kako to da se ne uzima u obzir broj antitijela i nakon godinu dana od preboljenja? Mnogo je uloženo u cijepiva, u testiranje, ali u ispitivanje broja antitijela kod preboljelih, ne. Zašto se ide u smjeru cijepljenja djece ako oni mogu prenijeti virus bili cijepljeni ili ne, a virus se kod istih pojavljuje sa slabim ili vrlo slabim simptomima? Oni nisu ugrožena skupina. Ako je testiranje svih cijepljenih i necijepljenih preskupo, nije li preskupa i kupnja novog cijepiva koje nam dolazi nakon nove godine? I zadnje, ali ne manje važno, jeste li svjesni da je hrvatskom narodu dosta laži i da prihvaćanjem novog prijedloga zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sami sebi "skačete u trbuh"? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Ana Marić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Svi vaše mjere su se pokazale neučinkovite. Dokažite da su do sad umrle osobe, umrle upravo od corona virusa. Konstantno ograničavate ljudska prava i slobode te vršite diskriminaciju. Uvođenje kovid potvrda suprotno je odredbama Uredbe (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 koja jasno potvrđuje u većini članaka da cijepljene osobe također prenose COVID 19 virus, koja jasno propisuje u svojoj - Točki 14. "Ovom se Uredbom nastoji olakšati primjena načelâ proporcionalnosti i nediskriminacije u pogledu ograničenja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19, uz istodobno nastojanje ostvarenja visoke razine zaštite javnog zdravlja. Ne bi se smjela tumačiti na način da se njome olakšava ili potiče uvođenje ograničenjâ slobodnog kretanja ili ograničenjâ drugih temeljnih prava kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, s obzirom na njihov štetan učinak na građane Unije i poduzeća." Zakon i sve njegove izmjene su promašene. Edukaciju o cijepivima ne mogu provoditi političari i mediji, već stručnjaci koji su se već dokazali na tom području a vi ih zanemarujete konstantno (S. Sadoljev, V. Vrček, L. Gajski, K. Pavelić, i drugi, a danas i G. Lauc) jer na drugo i drugačije mišljenje u ovoj spornoj stvari imamo kao građani pravo a vi dužnost dati građanima sve relevantne informacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Ana Marija Zuzul NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Apsolutno se protivim ovom prijedlogu jer krši temeljna ljudska prava. Dolje u ovom komentaru pročitajte moje objašnjenje: Poštovani, ovim dokumentom kao građani Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavamo svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivimo predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ćemo izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodimo slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatramo mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 ANA MILKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU U članku 47. pametno ste naveli sve neutemeljene, sulude mjere koje je Parastožer donosio u protekle 2 godine. Posebno je zabrinjavajuće osnivanje karantene i zabrana kretanja, s time se krše osnovna ljudska prava! Članak 69. je još gori, uvodite prisilno cijepljenje za koje ste uporno govorili da neće biti obavezno. Što znači "profesionalno izložene riziku"?? Odnosi li se to na zdravstvene djelatnike, učitelje, trgovce koji dolaze u doticaj s puno ljudi? Tko će odlučivati o tome tko je izloženiji riziku od zaraze?? Najgora od svega je stavka 4."narediti stavljanje u karantenu osoba koje ne poštuju propisane mjere" , što bi značilo da vas za npr. nenošenje maske mogu odvesti u karantenu (čitaj logor)??? Ovim zakonom vraćamo se u doba nacizma, teško je i zamisliti kako će nam život izgledati ako ovaj zakon bude prihvaćen! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Ana Miloslavić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ne slažem se s Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sve navedene izmjene i dopune su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske, Rezolucijom 2361/2021 Vijeća Europe i Deklaraciji o ljudskim pravima. Zakoni i Ustav RH ne mogu se mijenjati na osnovu preporuka Stožera, privremenog tijela neizabranog od naroda (vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu), već postavljenog po nekim drugim ključevima. Tim više što to tijelo "vodi" nikad proglašenu epidemiju nedosljedno, proturječno i sa očitim nedostatkom znanja i stručnosti. U prijašnjim komentarima navedene su poveznice na studije koje jasno pojašnjavaju nelogičnosti i nikakvu korist od svih dosadašnjih mjera koje su poduzete. Covid potvrde sredstvo su diskriminacije i segregacije ljudi, te posljedično uništenja egzistencije pojedinaca i cjelokupne ekonomije, te kao takve ne smiju biti mjerodavne ni uvedene u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem,Ana Miloslavić, Građanin Republike Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 Ana Mimica NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Točka 8a je diskriminatorna i neučinkovita. Diskriminatorna je iz razloga što osobe koje moraju predočiti dokaz o cijepljenju, testiranju ili preboljenju da bi došle na svoje radno mjesto na tom radnom mjestu borave dulje vrijeme u zatvorenim prostorijama s osobama koje isti dokaz nisu dužne predočiti (primjer: profesor moraju imati dokaz a studenti ne; pravosudni policajci moraju predočiti dokaz a ostali sudionici u postupku ne itd.) Neučinkovita je iz razloga što prema novim istraživanjima osobe koje su cijepljene cjepivima protiv bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 mogu i biti zaražene i prenositi zarazu te kao takve mogu biti ugroza za osjetljive skupine. Također, imamo i novootkriveni mutirani soj omikron virusa SARS-CoV-2 za kojeg znanstvenici pretpostavljaju da je učinkovitost dostupnih cjepiva još i manja. Time dokaz o cijepljenju postaje još neučinkovitiji, štoviše i opasniji za skupine osjetljive na posljedice bolesti COVID-19. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 Ana Mimica NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ova izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je diskriminatorna i neučinkovita. Naime, osobe koje moraju predočiti dokaz o cijepljenju, testiranju ili preboljenju da bi došle na svoje radno mjesto na tom radnom mjestu borave dulje vrijeme u zatvorenim prostorijama s osobama koje isti dokaz nisu dužne predočiti (primjer: profesor moraju imati dokaz a studenti ne; pravosudni policajci moraju predočiti dokaz a ostali sudionici u postupku ne itd.) Neučinkovite su iz razloga što prema novim istraživanjima osobe koje su cijepljene cjepivima protiv bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 mogu i biti zaražene i prenositi zarazu te kao takve mogu biti ugroza za osjetljive skupine. Također, imamo i novootkriveni mutirani soj omikron virusa SARS-CoV-2 za kojeg znanstvenici pretpostavljaju da je učinkovitost dostupnih cjepiva još i manja. Time dokaz o cijepljenju postaje još neučinkovitiji, štoviše i opasniji za skupine osjetljive na posljedice bolesti COVID-19. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Ana Pećar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Predloženi članak predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Predloženi članak nema nikakve opravdane osnove uzevši u obzir rezultate brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19, prijedlog nikako nije sročen imajući na umu najbolji interes pučanstva Republike Hrvatske. Da ne nabrajam sve poveznice spomenutih istraživanja, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 Ana Pećar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. Predlagatelj nacrta trebao je prije uvođena novih mjera već procijeniti učinak koji će te mjere izazvati u cijelom društvu. Na temelju kojih činjenica su predložene mjere iz čl. 47. stavka 2. točke 8.a te čl. 69, točke 9.a i 9.b? Već uvedene takve mjere u drugim državama nisu donijele očekivane rezultate. "Glupost je stalno raditi istu stvar ispočetka i očekivati drugačiji rezultat" Albert Einstein Molim predočite DOKAZE za učinkovitost navedenih mjera koje sada po hitnom postupku dodajete u Zakon! Dokazi moraju biti na hrvatskom jezku, a ne poveznice web stranice iz zemalja EU, Komisije EU, ili SZO-a. Predočite DOKAZE koje su hrvatski stručnjaci (imenom i prezimenom) proveli u RH, i to sa svrhom dokazivanja da će sugurnosne mjere biti od koristi u Republici Hrvatskoj i da će SMANJITI infekcije virusom SARS-COV-2. Tko će u Ministarstvu zdravstva biti zadužen za "naknadnu procjenu učinka ovoga zakona"? Da li je to Ministar zdravstva osobno? Da li će on to delegirati na neko tijelo, sastavljeno od stučnjaka, kojeg će profila biti ti stručnjaci? Što će se točno procjenjivati? Da li su te osobe bez sukoba interesa, neka dokažu da nisu u sukobu interesa. Da li će te osobe biti iz Ministarstva ili će to biti drugi nezavisni stručnjaci iz drugih područja - ekonomisti, psiholozi i sl.? Da li će se javnosti prezentirati "procjena učinka ovoga zakona"? Da li će biti stručna rasprava o rezultatima "naknadne procjene učinka ovog zakona" sa neovisnim stručnjacima? Koliko vremena će imati Ministarstvo zdravstva za prezentiranje javnosti "procjene učinka ovoga zakona"? Nadamo se da će to biti ni manje ni više nego 7 dana, koliko je i ostavljeno zainteresiranoj javnosti da podnese primjedbe na nacrt prijedloga ovoga zakona, i s obzirom da je cilj Minstarstva što učinkovitije sprječavanje i suzbijanje širenja bolesti COVID-19. Ako će rezultat "naknadne procjene učinka ovog zakona" u odnosu na COVID-19 mjere, posebno čl. 29. točke 9.a i 9.b, koje se i uvode ovim izmjenama i dopunama, biti da te mjere nisu imale učinaka, da li će Ministarstvo po hitnom postupku maknuti ove mjere iz Zakona (predočenje dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 Ana Pećar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U obrazloženju prijedloga o Izmjenama I dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s konačnim prijedlogom Zakona navodi se da se “ovim zakonskim prijedlogom predlaže se nova sigurnosna mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, i to sigurnosna mjera obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. Cilj te sigurnosne mjere je onemogućiti ulazak osoba u određene prostora ako ne predoče dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti kako bi se u što u većoj mjeri spriječilo daljnje širenje zarazne bolesti.“ Obzirom da više novih znanstvenih istraživanja (već su stavljeni linkovi u komentarima) dokazuju da cijepljene osobe također i dalje mogu biti značajni širitelji navedene zarazne bolesti, sam razlog donošenja ovih Izmjena i dopuna je u potpunosti neopravdan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
65 Ana Pećar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U Obrascu prethodne procjene, točka 5. Utvrđivanje izravnih učinaka i adresata navedeno je da ovakav prijedlog Nacrta nema nikakav učinak na slobodno kretanje roba, usluga, rada i kapitala, funkcioniranje tržišta, razmjenu dobara i usluga, uvjete poslovanja na tržištu … Navedeno je u potpunosti netočno jer se uvođenjem ovakvih mjera direktno utječe na slobodno kretanje roba, rada, razmjenu dobara i usluga, jer se osobama koje ne predoče tzv. Covid potvrdu onemogućuje pristup svim javnopravnim tijelima, servisima,… čak i pošti. Također će dio građana koji se ne želi cijepiti biti uvjetovan više puta tjedno se testirati čime će direktno biti u financijski nepovoljnoj situaciji, posebno ako uzmemo u obzir npr. privatnike, studente, korisnike socijalnih usluga i sl. kojima država ne plaća navedena testiranja. Da ne spominjemo one koji već jesu ili će zbog ne pristajanja na cijepljenje ostati bez radnog mjesta. A navedeno je da se ne očekuje nikakav učinak na zapošljavanje i tržište rada u gospodarstvu, prava iz kolektivnog ugovora i sl. Ne može se reći da to nema nikakav gospodarski učinak! Sve navedeno se odnosi i na privatne poduzetnike koji nisu u mogućnosti bez navedenih dokaza pristupiti uredima javne uprave, javnim servisima i sl. te voditi poslovanje na normalan učinkovit način. Točka 5.6. Utvrđivanje učinaka na zaštitu ljudskih prava i to stavcima 5.6.2., 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5 je potpuno neispravno navedeno da neće imati nikakvih učinaka. Pa samo traženje dokaza o testiranju, cijepljenju, preboljenju je zadiranje u privatnost, a ne pružanje takvog dokaza direktno diskriminira onoga tko takav dokaz ne pruža te mu onemogućuje pristup svim javnim servisima, službama i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Ana Persinec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, protivim se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jer to znaci Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, Covid potvrde su iznimno štetna i opasna stvar za društvo jer cijepljenima, ne testurajući ih, daje slobodu širiti virus. Covid potvrde nemaju znanstveno uporište, ali uporno ih se i dalje sve više uvodi. Potpuno se protivim Covid potvrdama jer, osim što su znanstveno neutemeljene, nose velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, međuljudske odnose, društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. Lp, Ana Peršinec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 Ana Poropat Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, ovdje ću komentirati jedan dio vašeg navoda:" Zbog mutacije virusa i brzine širenja bolesti te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja" Profesor sam biologije i kemije te mag.ing.fitomed, a i vanjski suradnik Sveučilišta u Rijeci te kroz studij, stručna usavršavanja i rad znam da su mutacije virusa sasvim normalne. Pogledajmo u nazad nekoliko godina virus gripe. Redovito mutira, a na početku jeseni znanstvenici pretpostavljaju koji bi soj mogao doći i onda odlučuju koje će cjepivo primjenjivati. Dakle, igramo igru pogađanja u kojoj se može pogriješiti. Ali u znanosti su greške normalni dio istraživačkog rada. Upravo zato se to ne naziva greškom nego da hipoteza nije bila pravilna. Pa, prihvatimo da hipoteza koja je glasila: Što je veći dio populacije cijepljen, zaraza i smrtnost će biti manja- nije uspjela. Pa je vrijeme da osmislimo novu hipotezu: Ako ljudima ponudimo cjepivo, tada postoji mogućnost da ljudi odaberu ovu vrstu zaštite. Ova hipoteza je pravilnija jer cjepivo nije 100 % za ništa navedeno: širenje zaraze, oboljenje i smrtnost. Dajte ljudima pravo na odabir i tada se povećava šansa da će to primiti. Čim se vrši prisila dolazi do otpora. Zatim :" opći je interes da predložena sigurnosna mjera te sankcije za prekršitelje što prije zažive u praksi u svim svojim elementima." Ne slažem se da je opći interes, jer da je opći interes ne bi bilo prosvjeda. S poštovanjem, Ana Poropat Janković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Ana Poropat Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Poštovani, ovo je vezano i za članak 3 pa ponavljam komentar. Ako pogledamo svaku riječ ovog članka i kritički promislimo može se zaključiti sljedeće: cijepljenje će biti obavezno, a evo i zašto. Rekli ste da će se testiranje ukinuti, ostaje preboljenje ili cijepljenje. Ako se netko ne razboli jer ima stanični imunitet uvjetovane T limfocitima morati će se cijepiti. Studija u Italiji navodi da "1579 osoba koji su oboljeli od Covid-19 tijekom prvog vala bolesti u Italiji, a od kojih je samo 5 osoba (0.31%) ponovno oboljelo od Covid-19, dok je samo jedna ponovno oboljela osoba hospitalizirana." Dakle, 99,69 % ljudi će se morati cijepiti kako bi predočili dokaz s obzirom da se neće više razboliti. Zatim, pogledajmo pojam zarazne bolesti: to može biti bilo koja bolest, tako da kada dođe nova zarazna bolest, a doći će jer mi živimo s virusima i bakterijama, vi bez problema aktivirate ovaj članak. Pojam- određene prostore: to može biti bilo koji prostor za koji vi odlučite da će biti "određeni". Zaključak: ovo je pisano da se može tumačiti kako kome odgovara, ali da u konačnici cijepljenje protiv bilo koje zarazne bolesti bude obavezno kako bi mogao ući u bilo koji prostor. U nadi djelovanja za opće dobro srdačno vas pozdravljam. Ana Poropat Janković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 Ana Poropat Janković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Poštovani, ako pogledamo svaku riječ ovog članka i kritički promislimo može se zaključiti sljedeće: cijepljenje će biti obavezno, a evo i zašto. Rekli ste da će se testiranje ukinuti, ostaje preboljenje ili cijepljenje. Ako se netko ne razboli jer ima stanični imunitet uvjetovane T limfocitima morati će se cijepiti. Studija u Italiji navodi da "1579 osoba koji su oboljeli od Covid-19 tijekom prvog vala bolesti u Italiji, a od kojih je samo 5 osoba (0.31%) ponovno oboljelo od Covid-19, dok je samo jedna ponovno oboljela osoba hospitalizirana." Dakle, 99,69 % ljudi će se morati cijepiti kako bi predočili dokaz s obzirom da se neće više razboliti. Zatim, pogledajmo pojam zarazne bolesti: to može biti bilo koja bolest, tako da kada dođe nova zarazna bolest, a doći će jer mi živimo s virusima i bakterijama, vi bez problema aktivirate ovaj članak. Pojam- određene prostore: to može biti bilo koji prostor za koji vi odlučite da će biti "određeni". Zaključak: ovo je pisano da se može tumačiti kako kome odgovara, ali da u konačnici cijepljenje protiv bilo koje zarazne bolesti bude obavezno kako bi čovjek mogao ući u bilo koji prostor. U nadi djelovanja za opće dobro srdačno vas pozdravljam, Ana Poropat Janković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Ana Postrimovski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Odredba Čl.55. postojećeg Zakona govori o karanteni za teške bolesti kao Ebola, Lassa, Marburg kakve veze te bolesti koje su stvarno jezive imaju s Covid-19? Osim toga jel to priprema za smještaj u karantenske objekte neistomišljenika? Pa se dodaje čl.55.a koji ispada da služi za preodgoj ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 Ana Postrimovski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ovaj prijedlog izmjena i dopuna postojećeg predmetnog Zakona je jedna velika obmana . Ovim putem želite proglasiti Hrvatski narod odgovornim za širenje Covida-19. Hrvati su dobar i plemeniti narod, nisu nepismene budale koje namjerno šire zarazu pa im treba ovako loš i zločest Zakon da bi ih kaznio na sve moguće načine. Osnivanje karantene??, obvezno cijepljenje čime?? koja su to cjepiva i tko jamči sigurnost??? Zabrana kretanja??? Donošenje ovog zakona legalno uvodite diktaturu nad Hrvatskim narodom! Pretpostavljam da se smijete nad ovim komentarom jer Vas nije briga...ali vjerujem u pravedan sud na kojeg ćete svi jednog dana doći! ja se neću Vam smijati jer što vi činite je zločin je žalosno radite protiv čovječnosti, demokracije i svake zdrave pameti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Ana Postrimovski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU U članku 47. stavak 2. kakvo osnivanje karantene? Članak 4. zabrana kretanja?? dok u članku 55a se propisuje potvrde koje omogućuju kretanje? Opet zbunjujete narod. Čemu cijepljenje ako se ne možeš kretati? 12.druge potrebne mjere...to može biti što god...bez ograničenje. Zakon mora imati proporciju s jedne strane obvezu s druge odgovornost. U cijelom zakonu nigdje ne stoji odgovornost za provoditelje, koja su naroda, samo, kazne, obveze od par političkih instaliranih osoba... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Ana Postrimovski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Ova odredba je politički instalirana te nije rezultat stvarne potrebe jer se želi izbjeći referendum koji je pokrenuo Most zar ne? Prava bit ove odredbe je uvođenje diktature Hrvatskom narodu, tko se ne pokori ide u karantenu čl.55 ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
74 Ana Postrimovski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna odredba koja se poziva na donošenje dopuna ovog Zakona je neosnovana jer je stvorena na lažnoj platformi Stožera civilne zaštite, te je jednostrana i politička tvorevina. Ustav šiti narod ,a ne umjetne političke tvorbe koje nemaju od naroda nikakav ustavni legitimitet. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Ana Radan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protivim se uvođenju ovog zakona! Prvo i osnovno imamo BOGOM DANA PRAVA koja su nam dana samim rođenjem i nad tim pravom, Božjim Pravom, nije ni jedna svjetovna vlast, a zna se što piše i u Ustavu Republike Hrvatske! Oni na vlasti moraju znati da im je ta "vlast" dana od Boga da služe narodu za dobro, u protivnom odgovarat će pred Bogom za svaku suzu, nepravdu i bol koju su mu nanjeli! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Ana Radan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se ovom zakonu!!!! Razlozi su oni koji su već mnogi ovdje državljani iznijeli u komentarima. Protivni su prvo BOGOM DANIM PRAVIMA nad kojim nije ni jedna svjetovna vlast i da podsjetim na jednu Veliku Istinu, ti svjetski "gospodari" će Bogu odgovarat za svaku suzu žitelja ove naše države, a pakao se raduje njihovom dolasku, ako ne počnu napokon radit da iskrenu dobrobit čovjeka! Drugo, nakon Bogom danim pravom, protivno je i Ustavu Republike Hrvatske! Obratite se vi na vlasti dok vam je vremena! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Ana Rašković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protivim se donošenju predloženih izmjena i dopuna po navedenim Zakonom, te je protivan Ustavu RH te nizu međunarodnih konvencija i povelja, koje reguliraju pitanja sloboda i prava čovjeka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
78 Ana Repić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, nisam suglasna sa izmjenama ovog zakona. Ukoliko se usvoje ove izmjene, pojedini građani će još više biti diskriminirani, segregirani i dovedeni na rub egizstencije. Nemojte uskraćivati ljudima njihova temeljna ljudska prava uključujući i pravno na slobodan izbor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
79 Ana Salyna NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Lječenje nekoga protiv njegove volje, na silu ili provodenje bilo cega na silu je nemoralan, nasilnicki čin. Ovaj zakon potice nemoral, diskriminaciju i nasilje i ne slazem se sa istim Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
80 Ana Severin NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prilikom javne najave dne 17. studenoga 2021. godine na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković izvijestio je o nalogu ministrima gosp. Malenici, gosp. Božinoviću i gosp. Berošu da izrade prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ili Zakona o civilnoj zaštiti, ili nekog drugog zakona, po svemu sudeći i Prekršajnog zakona, kako je izjavio, a kojim bi se prijedlogom Izmjena sankcioniralo financijski i prekršajno sve osobe koje ne prihvaćaju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nametnute COVID potvrde. Želimo na Vas apelirati da, postupajući sukladno svojoj savjesti i volji većine građana, glasate protiv tih prijedloga izmjena zakona. Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covidpotvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. PROTIV-im se provođenju preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV sam izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima koji, prema najavama ministra pravosuđa gosp. Malenice, a prema nalogu premijera Vlade, gosp. Plenkovića, mogu doseći i iznose do 50.000,00 kn. Iskreno vjerujemo da vaše imena nećemo naći na popisu onih koji su glasali ZA prijedlog Vlade. Vjerujemo da suosjećate sa za svoje bližnje prestrašenim i umornim ljudima, poremećenim odnosima među građanima i unutar obitelji. Vjerujemo da ćete stati rame uz rame s hrvatskim narodom. Ovaj prijedlog zakona krši se s temeljem Ustavu RH, tražim sa se sve promijene od sada počinju donositi temelju nepristranih znanstvenih činjenicama, one zakone koji su u interesu svakog građanina RH i koji će im u ovim teškim vremenima olakšati život, egzistenciju i djelovanje. TOČKA 2 Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Također želimo podsjetiti da je do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Samu činjenicu da su cjepiva u potpunosti neispitana potvrđuju i besramne riječi same članice Stožera, prof. dr. sc. Alemka Markotić, u emisiji “Izdvojeno” prikazanoj 23. studenoga 2021. godine na Laudato TV: “Kažu treba ispitati cjepivo. A na čijoj djeci ćemo ispitati (cjepivo)? Brojna cjepiva su rađena u zapadnim zemljama i ispitivana u siromašnim područjima Azije i Afrike, na sirotinjskoj djeci. Na nečijoj djeci se to mora ispitati, da bi moje dijete bilo sigurno kad primi (cjepivo). Na čijem ćemo? Sad se ispituje i na europskoj, i na američkoj, i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj.” Također vas ovim putem želimo upozoriti da podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neke ćemo od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija ukratko pobrojati. • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu o PCR metoda nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe ▪ izumitelj PCR metode K.Mullis o Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2 ▪ Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 o Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke koje se plasiraju kroz medije. o Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a. • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe o Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023. o Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva o Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 o Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID19, a koji su većinom cijepljeni. • Inzistiranje na COVID potvrdama o potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. o cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni o Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih o Znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i robustan (jak). o Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. • Manipulacije statističkim podacima u svrhu promocije cjepiva za COVID-19 i COVIDpotvrda o U Hrvatskoj svake godine (HZJZ) umire otprilike 50.000 stanovnika od čega otprilike: ▪ 23.000 od kardio-vaskularnih bolesti o 0,5% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪ 15.000 od karcinoma o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪ 15.000 od svih ostalih bolesti i nezgoda gdje značajni udio smrti uzrokuju plućne bolesti o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika o HZJZ statistika (2019/2020): U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. te HZJZ procjenjuje da godišnje u Hrvatskoj umre prosječno 500 oboljelih od gripe. HZJZ statistika za isto razdoblje 2020//2021 nije dostupna, a na upite o broju oboljelih od gripe HZJZ navodi 0 (nula) oboljelih u tom razdoblju. • Iz dostupnih nam podataka možemo zaključiti da je u Republici Hrvatskoj od početka epidemioloških mjera umrlo preko 100.000 ljudi nevezano uz bolest COVID-19, a kojih je dio bez objašnjenja zavedeni i prikazani od strane Stožera kao „zaraženi/umrli“ od COVID-19 isključivo na osnovu pozitivnog PCR testa i bez provedbe stručne analize (autopsije) stvarnog uzroka smrti. Dodatno se nalaže veliko pitanje koje posljedice imaju ili će tek imati na zdravstveno stanje najugroženijih građana i veliki broj oboljelih od gore navedenih bolesti, a koji zbog neprimjerenih mjera Stožera u proteklom razdoblju, nije bio adekvatno zdravstveno zbrinut. • Ovdje valja naglasiti da najnoviji podaci o broju smrtnosti slučajeve vezanih uz COVID-19 (uključujući slučajeve s jednim ili više komorbiditeta kao i jatrogene smrti uzrokovane medicinskom pogreškom u liječenju bolesti) ne prelazi 0,01% unutar populacije, a negdje su oni i daleko niži. • Članovi Stožera opetovano negiraju, ignoriraju ili čak svjesno, koristeći pritom javne medije, proširuju netočne informacije ili cenzuriraju najnovije i često vrlo važne znanstvene spoznaje i informacije koje su kritične za suzbijanje bolesti COVID-19 uključujući dostupne terapijske metode i lijekove čime direktno i indirektno nanose fizičku i psihičku štetu svojim građanima koja za posljedicu može imati i smrt. • Riječ je o mjerama koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode i imat će velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju. TOČKA 3 Zbog gore nevedenih i brojnih drugih grešaka, nelogičnosti, neutemeljenosti te očitih manipulacija na kojima se temelje mjere koje je donio Stožer ali i prijedlozi izmjena zakona koje predlaže Vlada Republike Hrvatske, vezano uz sprječavanje korona epidemije, tražimo od Hrvatskog Sabora da svim pravnim instrumentima onemogući Vladu i Stožer u provedbi svih, a posebno neustavnih, radnji kao i izmjena zakona kojima bi im se omogućilo daljnje neprimjereno djelovanje vezanu uz epidemiju COVID-19. U svrhu zaštite nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana tražimo nadležne institucije da upotrijebe sve ovlasti kako bi HITNO provele: • SMJENU članova Stožera ili njegovo raspuštanje • Reviziju znanstvene utemeljenosti dosadašnjih mjera te HITNU izmjenu mjera sukladno stvarnom stanju „na terenu“, a prije svega HITNO: o Ukidanje COVID – potvrda o Ukidanje uvjetovanog cijepljenja građana eksperimentalnim cjepivima o Uvođenje provjerenih i djelotvornih terapijskih metoda i pripravaka u svrhu prevencije i liječenja bolesti COVID-19. o Javnu raspravu neovisnih liječnika i srodnih stručnjaka • UKIDANJE BILO KAKVOG OGRANIČAVANJA PRAVA na rad, slobodno kretanje, vlastiti izbor, te prava na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje građani RH financiraju plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH • DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom eksperimentalnih COVID-19 cjepiva te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim građanima i njihovim obiteljima. • ISTRAGU SUKOBA INTERESA članova Vlade i Stožera nastavno na neprimjerene odluke/preporuke/izmjene zakona vezene uz COVID-19 epidemiološke mjere, s posebnom pažnjom na pogodovanje vanjskim interesima i korporacijama te stjecanje bilo kakve osobne koristi tijekom epidemije COVID-19. • ISTRAGU I KAŽNJAVANJE SVIH ODGOVORNIH OSOBA I ORGANIZACIJA uključenih u nezakonite radnje tijekom epidemije COVID-19, a koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode te imaju velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu građana: 1. One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents, by Jie Zhang, Hao Lin, Beiwei Ye, Min Zhao, Jianbo Zhan, et al. Clinical Infectious Diseases, October 5, 2021. 2. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021. 3. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021. 4. Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, by Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon, MedRxiv, June 5, 2021. 5. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection, by Ariel Israel, Yotam Shenhar, Ilan Green, Eugene Merzon, Avivit Golan-Cohen, Alejandro A Schäffer, Eytan Ruppin, Shlomo Vinker, Eli Magen. MedRxiv, August 22, 2021. 6. Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, by Ellie Ivanova, Joseph Devlin, et al. Cell, May 2021. 7. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans, by Jackson S. Turner, Wooseob Kim, Elizaveta Kalaidina, Charles W. Goss, Adriana M. Rauseo, Aaron J. Schmitz, Lena Hansen, Alem Haile, Michael K. Klebert, Iskra Pusic, Jane A. O’Halloran, Rachel M. Presti, Ali H. Ellebedy. Nature, May 24, 2021. 8. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells, by Kristen W. Cohen, Susanne L. Linderman, Zoe Moodie, Julie Czartoski, Lilin Lai, Grace Mantus, Carson Norwood, Lindsay E. Nyhoff, Venkata Viswanadh Edara, et al. MedRxiv, April 27, 2021. 9. Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees, by N Kojima, A Roshani, M Brobeck, A Baca, JD Klausner. MedRxiv, July 8, 2021. 10. Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine, by Suhas Sureshchandra, Sloan A. Lewis, Brianna Doratt, Allen Jankeel, Izabela Ibraim, Ilhem Messaoudi. BioRxiv, July 15, 2021. 11. mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status, Jason Neidleman, Xiaoyu Luo, Matthew McGregor, Guorui Xie, Victoria Murray, Warner C. Greene, Sulggi A. Lee, Nadia R. Roan. BioRxiv, July 29, 2021. 12. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Hastie, et al., Science, January 6, 2021. 13. Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection, by Anu Haveri, Nina Ekström, Anna Solastie, Camilla Virta, Pamela Österlund, Elina Isosaari, Hanna Nohynek, Arto A. Palmu, Merit Melin. MedRxiv, July 16, 2021. 14. Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time, by Eamon O Murchu, Paula Byrne, Paul G. Carty, et al. Rev Med Virol. 2021. 15. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy, by Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek. The Lancet, July 27, 2021. “ 16. Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants, by Bijaya Kumar Mishra, Debdutta Bhattacharya, Jaya Singh Kshatri, Sanghamitra Pati. MedRxiv, July 19, 2021. 17. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel, by Yair Goldberg, Micha Mandel, Yonatan Woodbridge, Ronen Fluss, Ilya Novikov, Rami Yaari, Arnona Ziv, Laurence Freedman, Amit Huppert, et al.. MedRxiv, April 24, 2021. 18. Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection, by Asgar Ansari, Rakesh Arya, Shilpa Sachan, Someshwar Nath Jha, Anurag Kalia, Anupam Lall, Alessandro Sette, et al. Front Immunol. March 11, 2021. 19. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2, by Claudia Gonzalez, Carla Saade, Antonin Bal, Martine Valette, et al, MedRxiv, May 11, 2021. 20. Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection, by Nina Le Bert, Hannah E. Clapham, Anthony T. Tan, Wan Ni Chia, et al, Journal of Experimental Medicine, March 1, 2021. 21. SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells, Jae Hyung Jung, Min-Seok Rha, Moa Sa, Hee Kyoung Choi, Ji Hoon Jeon, et al, Nature Communications, June 30, 2021. 22. Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination, by Alice Cho, Frauke Muecksch, Dennis Schaefer-Babajew, Zijun Wang, et al, BioRxiv, et al, BioRxiv, July 29, 2021.(newest version) 23. Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals, by Carmen Camara, Daniel Lozano-Ojalvo, Eduardo Lopez-Granados. Et al., BioRxiv, March 27, 2021. 24. COVID-19 natural immunity: Scientific Brief. World Health Organization. May 10, 2021. 25. SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, by Stefan Pilz, Ali Chakeri, John Pa Ioannidis, et al. Eur J Clin Invest. April 2021. 26. Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population, by Jia Wei, Philippa C. Matthews, Nicole Stoesser, et al, MedRxiv, July 5, 2021. 27. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), by Victoria Jane Hall, FFPH, Sarah Foulkes, MSc, Andre Charlett, PhD, Ana Atti, MSc, et al. The Lancet, April 29, 2021. 28. SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands, by Maria Skaalum Petersen, Cecilie Bo Hansen, Marnar Fríheim Kristiansen, et al, Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 8, August 2021. 29. Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive PCR Test Results for SARS-CoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar, by Roberto Bertollini, MD, MPH1 ; Hiam Chemaitelly, MSc2 ; Hadi M. Yassine. JAMA Research Letter, June 9, 2021. 30. Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection, by Puya Dehgani-Mobaraki, Asiya Kamber Zaidi, Nidhi Yadav, Alessandro Floridi, Emanuela Floridi. Clinical Immunology, September 2021. 31. Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning by Steven R Gundry Originally published 8 Nov 2021 Circulation. 2021;144:A10712. 32. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections by Sivan Gazit, MD MA1,2*; Roei Shlezinger, BA1; Galit Perez, MN MA2 ; Roni Lotan, PhD2; Asaf Peretz, MD1,3; Amir Ben-Tov, MD1,4; Dani Cohen, PhD4 ; Khitam Muhsen, PhD4 ; Gabriel Chodick, PhD MHA2,4; Tal Patalon, MD1,2 https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415; 33. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-theprophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf 34. https://www.medincell.com/wp-content/uploads/2021/03/Clinical_Safety_of_IvermectinMarch_2021.pdf 35., "Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win today's battle against COVID-19?" R. Derwand, M. Scholz Medical Hypotheses 142 (2020), 109815 36. "COVID-19 outpatients - early risk-stratified treatment with zinc plus low dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study", Scholz, M.; Derwand, R.; Zelenko, V., International Journal of Antimicrobial Agents 56 (2020), 106214 37. Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection, Peter A. McCullough, Ronan J.Kelly, Gaetano Ruocco, Edgar Lerma, James Tumlin, Kevin R.Wheelan, Nevin Katz, Norman E.Lepor, Kris Vijay, Harvey Carter, Bhupinder Singh, Sean P.McCullough, Brijesh K.Bhambi, Alberto Palazzuoli, Gaetano M.De Ferrari, Gregory P.Milligan, TaimurSafder, Kristen M.Tecson,Harvey A.Risch, The American Journal of Medicine 134 (2020), 16-22 38. ."Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19)", Peter A. McCullough, Paul E. Alexander, Robin Armstrong, Cristian Arvinte, Alan F. Bain, Richard P. Bartlett, Robert L. Berkowitz, Andrew C. Berry, Thomas J. Borody, Joseph H. Brewer, Adam M. Brufsky, Teryn Clarke, Roland Derwand, Alieta Eck, John Eck, Richard A. Eisner, George C. Fareed, Angelina Farella, Silvia N. S. Fonseca, Charles E. Geyer, Jr., Russell S. Gonnering, Karladine E. Graves, Kenneth B. V. Gross, Sabine Hazan, Kristin S. Held, H. Thomas Hight, Stella Immanuel, Michael M. Jacobs, Joseph A. Ladapo, Lionel H. Lee, John Littell, Ivette Lozano, Harpal S. Mangat, Ben Marble, John E. McKinnon, Lee D. Merritt, Jane M. Orient, Ramin Oskoui, Donald C. Pompan, Brian C. Procter, Chad Prodromos, Juliana Cepelowicz Rajter, Jean-Jacques Rajter, C. Venkata S. Ram, Salete S. Rios, Harvey A. Risch, Michael J. A. Robb, Molly Rutherford, Martin Scholz, Marilyn M. Singleton, James A. Tumlin, Brian M. Tyson, Richard G. Urso, Kelly Victory, Elizabeth Lee Vliet, Craig M. Wax, Alexandre G. Wolkoff, Vicki Wooll, Vladimir Zelenko; Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 517-530 39. "Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection", Brian C. Procter, Casey Ross, Vanessa Pickard, Erica Smith, Cortney Hanson, Peter A. McCullough. Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 611-614 40. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Published 02 November 2021) 41. Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, (November 7, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3963606 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3963606 42. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan , Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich , Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmere; International Consortium Of Scientists In Life Sciences (ICSLS) [NOV 2020 - JAN 2021] 43. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant. The Lancet volume 2, issue 7, e279-e280, july 01, 2021 44. https://www.halmed.hr/COVID-19/Informacije-o-odobrenim-cjepivima/ 45. https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisorycommittee/2021-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee 46. https://www.hzjz.hr/periodicne-publikacije/ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 Ana Skorin Luketa NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zakon je diskirminirajući, protivno svim ljudskim pravima koja su nam dana. Nikako se ne mogu složiti sa istim. Cijepiva su eksperimentalna te kako je u upustvima navedeno nije provedeno testiranje na genotoksičnost i kancerogenost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
82 Ana Šamarija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, restrikcije prema građanima uvodite i tijekom teškog razdoblja krize u kojima žive. Trenutne mjere koje imaju za cilj SUZBIJANJE ŠIRENJA VIRUSA što je vrlo jasno vidljivo i stalno u medijima ističete, nisu učinkovite. Uvođenjem mjera kojima se necijepljene osobe koje ne posjeduju COVID potvrdu, koje se sada testiraju nisu smislene niti logične, a prema rezultatima koje vidimo u proteklih nekoliko mjeseci u zdravstvu i socijalnoj skrbi te sada i javnim službama, nema rezultata, odnosno nema pada u broju zaraženih osoba, već štoviše, osobe koje su preboljele također, kao i cijepljenje s dvije jednom ili tri doze može biti zaražena i zaraziti drugog. To je činjenica, to je realnost. (to što je u manjoj mjeri, ne opravdava navedenu mjeru Stožera.)Mjere covid potvrda koje nisu osobni dokument niti su zakonski uvedeni kao obvezni dokument, su paradoks, s obzirom na sve gore navedeno, da se traži od zdravih ljudi navedeno. Ako već uvodite testiranja (za koja su odjednom brze testove cijene porasle na 150 kn), što nije tržišna vrijednost testa, onda ih je potrebno uvoditi po principu pravovremenosti, postupnosti, proporcionalnosti i jednakosti. Svi bi se trebali testirati, financijski bi to uvelike bio trošak, ali je veliki izdatak bio financijski i Vladi kupiti milijarde doza cjepiva.... Financijske restrikcije su zadnja mjera represije naroda koji je već ionako potplaćen, a to nije mjera SUZBIJANJA ZARAZE VIRUSOM, nego vršenje prisile osoba da se moraju cijepiti jer ako se neće moraju platiti cijenu, u kunama, a posljedično plaćanjem te navedene kazne, hoće li osoba dobiti covid potvrdu? Virus Covid će izbjegavati navedenu osobu jer je platila kaznu? Ističemo kako svaka Vaša odluka, zakonska regulativa ima posljedice, važno je promišljati o posljedicama, što kada uvedete ovakav zakon, tko će ga, kako, u kojoj mjeri i na koji način provoditi, i najvažnije, hoće li rezultat biti SMANJENJE ZARAZE COVID VIRUSOM? Ili je rezultat onaj koji naglašavaju znanstvenici trenutno i zdravstveni stručnjaci koji su primijetili kako je cilj procijepiti velik broj stanovništva. Molim da uvažite navedeno te ne uvodite financijske restrikcije jer to nije u interesu suzbijanja zaraze virusom, ili očuvanja zdravlja naroda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Ana Šamarija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Uputila bih na članak 17. Ustava RH spomenutog (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike. Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo. Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi. Stoga, stavlja se jedan Članak Ustava da je prioritetniji, važniji od drugoga? Pravednost, reciprocitet, pravodobnost, postupnost. Važno je uzeti u obzir trenutnu situaciju u zdravstvenom sustavu, uvidjeti koje će posljedice biti za narod, građane ukoliko se navedeno uvede kao Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Ana Škrinjar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Uskraćujem svoju suglasnost svim navedenim Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sve navedene izmjene i dopune su u suprotnosti s Ustavom RH, Rezolucijom 2361/2021 Vijeća Europe i Deklaracijom o ljudskim pravima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Ana Štimac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Još jednom, kao zdravstveni djelatnik oštro se protivim ovom prijedlogu zakona. A na osnovu vlastitog iskustva s prve linije zdravstva. Ovaj zakon je potpuno neosnovano kršenje ljudskih prava i sloboda, te, kao i dosad donesene mjere znači blago rečeno, negativni i pogubni efekt na ljudsko zdravlje i život. Link na objavu studija iz Lanceta, od 19.studenog 2021. te kratak prijevod. https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20 Epidemiološka važnost cijepljenih pojedinaca se povećava. UK Stopa prijenosa zaraze unutar kućanstva izloženog pojedincu koji je potpuno cijepljen i onoga koji nije, je slična. 25 prema 23%. 12 od 31 infekcije u potpuno cijepljenim kućanstvima preneseno je od strane potpuno cijepljenih pojedinaca. Indeks virusne opterećenosti nije se razlikovao po cijepnom statusu ni soju. Njemačka Broj simptomatskih slučajeva Covida 19 među cijepljenim osobama prijavljuje se tjedno od 21.srpnja 2021. te je tada bio 16,9% u osoba iznad 60 godina. Postotak se povećava iz tjedna u tjedan te je 27.kolovoza 2021. iznosio 58,9%, dajući jasan dokaz o relevantnosti potpuno cijepljenih osoba u prijenosu bolesti. UK Između 39. i 42. tjedna prijavljeno je ukupno 100 160 Covid19 slučajeva u osoba starijih od 60 godina. Od toga, 89 821 (89,7%) bilo su cijepljeni pojedinci, a 3 395 (3,4%) necijepljeni. Tjedan ranije, na 100 000 ljudi, postotak slučajeva bio je još viši kod cijepljenih pojedinaca, i to u svim dobnim skupinama, od 30 godina naviše. Izrael Prijavljen je nazokomijalni proboj virusa, a uključivao je 16 zdravstvenih djelatnika, 23 izložena pacijenta i dva člana obitelji. Izvor je bio potpuno cijepljeni pacijent. Stopa procijepljenosti među svim izloženim pojedincima iznosila je 96.2% (151 zdravstveni djelatnik i 97 pacijenata). 14 potpuno cijepljenih pacijenata su se teško razboljeli ili umrli, dva necijepljena slučaja razvili su samo blage simptome. Mnogi "donositelji odluka" pretpostavljaju da mogu izuzeti potpuno cijepljene osobe kao moguć izvor zaraze. Čini se kako je, malo reći, neuko ignorirati cijepljenu populaciju kao moguć i bitan izvor prijenosa bolesti, kada odlučujemo o epidemiološkim mjerama. Nadalje, testiranje na COVID 19 provodi se testovima vrlo upitne i nedokazane točnosti, i to većinom od strane osoba koje nisu kvalificirane ni educirane provoditi takav invazivni i samim time potencijalno rizičan zahvat. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Ana Štimac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, iz perspektive zdravstvenog djelatnika/ medicinske sestre, a na osnovu onoga što u praksi gledam svakodnevno iz prvoga reda, smatram da ne postoji objektivna osnova za ovakve mjere. 1. Imamo sve češće slučajeve proboja virusa u potpuno cijepljenih osoba, i sve viši postotak zaraženih cijepljenih osoba koje prenose virus i jednoj i drugoj skupini. 2. Cijepljene osobe imaju sličan, gotovo isti titar virusa (virusnu opterećenost) kao i necijepljene osobe,te ga slobodno šire i uzrokuju sve češće zaraze u bolnicama i općenito, a s obzirom da se tretiraju kao nezarazne. Link na jednu od mnogih, studiju iz Lanceta, o virusnom titru i prenošenju zaraze u cijepljenih i necijepljenih: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext 3. Rok valjanosti testa nakon testiranja za PCR je 72 sata, za BAT je 48 sati. Unutar tog perioda osoba se tretira kao nezarazna iako se isto ne može garantirati, s obzirom da u kontaktu sa zaraznom osobom može biti i unutar tog perioda, ili imati titar premalen da bi se detektirao unutar početka razvoja bolesti. 4. Osoba koja je preboljela COVID se može ili ne mora ponovno zaraziti Svemu navedenom u ovim točkama svjedok sam osobno, kao i moji kolege s kojima sam u kontaktu. Na osnovu svega što gledam svakodnevno u ove dvije godine na radnom mjestu, na prvoj liniji zdravstva, odlučno tvrdim da su i dosad uvedene mjere nanijele neizmjernu i ozbiljnu štetu po zdravlje ljudi, a nikakvu i nedokazivu korist. Moramo se zapitati, zašto tretiramo zdrave osobe kao bolesne i koja je stvarna korist od oduzimanja sloboda i kažnjavanja, ako ne postoji objektivnog dokaza da isto ima ikakvog učinka u praksi. Smatram da je potrebno puno više informacija i dijaloga da bi se uopće pomislilo donijeti ovako ozbiljne i potencijalno vrlo štetne mjere. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Ana Terlević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Kovid propusnice cijepljenima daju ista prava kao onima koji imaju negativan test na kovid, a s obzirom da cijepljena osoba štiti sebe od teškog oblika bolesti, ALI vrlo slabo štiti druge od zaraze i širenja virusa, njihovo nametanje nema apsolutno nikakvog smisla. Tako da je korištenje kovid propusnica kao motivacije za cijepljenje zapravo vrlo opasno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
88 Ana Terlević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Već je valjda svima jasno da ovaj virus nije moguće zaustaviti bilo kakvim mjerama, a niti cjepiva štite dovoljno od zaraze. Cjepiva se ispituju godinama, što u slučaju cjepiva protiv kovida nije provedeno, i do tada mislim da je potpuno neprikladno prisiljavati ljude da se cijepe, nego bi navedeno trebalo biti stvar slobodnog izbora. Zar nije temeljni princip medicine da ne smijete naškoditi pacijentu? Nadalje, s jedne strane se govori da se nikoga ne prisiljava, a s druge strane potrebna je kovid potvrda za obavljanje posla u bolnicama, javnim službama, na fakultetima, odnosno ne cijepljeni ne mogu živjeti - to je prisila. Također, nebulozno je da se cijepljeni ne moraju testirati, već imaju svu slobodu okolo širiti virus, te ovdje učinkovitost suzbijanja zaraze odmah pada u vodu. Zbog toga se protivim donošenju navedenih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Ana Tomić Roganović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Izričito naglašavam da uskraćujem suglasnost na predložene izmjene zakona! Nisam uvjerena u potrebu za ovakvim mjerama, a niti u učinkovitost istih, koje čak smatram napadom na moju slobodu odlučivanja, isključivo što smatram da kršite moje temeljne slobode kao ljudskog bića i koje su Bogom dane! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 ANA VILENICA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Držim da je Vlada RH koja je do sada djelovala po postojećem zakonu odlično radila svoj posao i balansirala između zahtjeva u zdravstvenom sustavu, ekonomskih zahtjeva i prava svakog pojedinca na slobodan izbor. Korona je zarazna bolest koja se javlja u valovima i za sada postoje informacije koje usmjeravaju ljude da se ponašaju u cilju minimalnog izlaganja ili stvaranja okolnosti koje pospješuju širenje zaraze ili ugrožavanje ranjivih skupina koje su još uvijek one 70+. Cjepivo se na žalost nije pokazalo učinkovitim onako kako se najavljivalo, a informacije o njemu mijenjaju se iz tjedan u tjedan, što je pokazatelj da se ono nalazi u testnoj fazi. Ishitreno djelovanje u slučaju korone ne pokazuje se korisnim. Ubrzavati procese odlučivanja u trenutku kada nemamo sagledane sve posljedice cijepljenja ali i samog virusa koji stalno mutira, moglo bi dugoročno dovesti samo do pogubnih rezultata. Država nije proglasila izvanredno stanje pa kao građanin ne razumijem potrebu za ishitrenim/izvanrednim djelovanjem. Prijedlog kojim potvrda o cijepljenju postaje garancija o nemogućnosti širenja zaraze, tj. virusa je opasna znanstveno neutemeljena teza, štoviše svakodnevno se susrećemo sa zaraženim cijepljenim osobama. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je neupitno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni, na što nas upozoravaju i čelni ljudi WHO. Dakle, predložene su mjere nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se dakle određuju samo u odnosu na jednu grupu ljudi te to jasno ukazuje na nepoštivanje Ustava RH. Molim vas stoga da temeljem zdravoga razuma i poštujući Ustav RH, Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021), Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – ne izglasate ovaj predloženi zakon! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 Ana Vorkapić Marošević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Apsolutno sam protiv ove izmjene zakona!!! Ovaj prijedlog zakona nema apsolutno nikakvo uporište u znanosti, zapravo svi primjeri u zamljama koje koriste slične mjere izgledaju kao da doprinosi rastu epidemije, a ne spriječavanju iste. Mjera kovid potvrda koja se predlaže ovim zakonom uopće nije ispitana koliki bi bio omjer koristi i štete uvođenjem tog zakona, niti se stavlja u nekakav vremenski okvir što bi bilo obavezno jer mjera ograničava rad, kretanje i život određenog broja građana naše zemlje te masovno krši njihova Ustavom garantirana prava. Takva mjere ne može biti uvedena bez točno zadanog cilja što se tom mjerom misli postići i u kojem vremenskom razdoblju jer na ovakav način kako je predloženo doslovno može trajati zauvjek što je nedopustivo u demokratskom društvu za koje tvrdimo da jesmo. Masovni prosvjedi i komentari su dokaz da građani ne žele ovu mjeru, ne žele segregaciju koja se s tom mjerom postiže i ne žele biti prisiljeni na medicinski zahvat zvan cijepljenje koje se tom mjerom želi građanima silom nametnuti iako isto nije zakonski obavezno. Građani moraju imati pravo izabrati koji rizik žele snositi, rizik preboljevanja ili rizik cijepljenja jer nitko ne snosi posljedice bilo kojeg od ta dva izbora jer naše tijelo i zdravlje je naš izbor pogotovo što cijepljeni i dalje šire zarazu jednako kao i necjeljeni. Ako vam je zaista naša dobrobit cilj, zašto ste dopustili širenje virusa po bolnicama i ne želite sve testirati prilikom ulaska u njih? Pustite nas da živimo svoj život!!! DOSTA JE BILO TERORA!!! DOSTA!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
92 Ana Vucić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, Mi, građani Republike Hrvatske, upućujemo vam ovim putem Pritužbu i Prijedloge prema članku 46. Ustava Republike Hrvatske, „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.” TOČKA 1 Prilikom javne najave dne 17. studenoga 2021. godine na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković izvijestio je o nalogu ministrima gosp. Malenici, gosp. Božinoviću i gosp. Berošu da izrade prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ili Zakona o civilnoj zaštiti, ili nekog drugog zakona, po svemu sudeći i Prekršajnog zakona, kako je izjavio, a kojim bi se prijedlogom Izmjena sankcioniralo financijski i prekršajno sve osobe koje ne prihvaćaju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nametnute COVIDpotvrde. Želimo na Vas apelirati da, postupajući sukladno svojoj savjesti i volji većine građana, glasate protiv tih prijedloga izmjena zakona. Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covidpotvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. Stoga, apeliramo na vas da glasate PROTIV provođenja preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima koji, prema najavama ministra pravosuđa gosp. Malenice, a prema nalogu premijera Vlade, gosp. Plenkovića, mogu doseći i iznose do 50.000,00 kn. Iskreno vjerujemo da vaše imena nećemo naći na popisu onih koji su glasali ZA prijedlog Vlade. Vjerujemo da suosjećate sa za svoje bližnje prestrašenim i umornim ljudima, poremećenim odnosima među građanima i unutar obitelji. Vjerujemo da ćete stati rame uz rame s hrvatskim narodom. Pozivamo vas da glasate za one zakone koji se temelje na Ustavu RH, na nepristranim znanstvenim činjenicama, one zakone koji su u interesu svakog građanina RH i koji će im u ovim teškim vremenima olakšati život, egzistenciju i djelovanje. TOČKA 2 Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Također želimo podsjetiti da je do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Samu činjenicu da su cjepiva u potpunosti neispitana potvrđuju i besramne riječi same članice Stožera, prof. dr. sc. Alemka Markotić, u emisiji “Izdvojeno” prikazanoj 23. studenoga 2021. godine na Laudato TV: "Cjepivo se mora ispitati na nečijoj djeci da bi moje dijete bilo sigurno. Jako je važno da shvatimo da nitko nikoga sad ne tjera, ali kažu da treba ispitati cjepiva. A na čijoj ćemo djeci ispitati cjepiva? Dakle, brojna cjepiva rađena u zapadnim zemljama ispitivana su u siromašnim područjima Azije i Afrike. Na sirotinjskoj djeci, na nečijoj djeci se to mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno, kad primi. Na čijoj ćemo? Dakle, ovo je prvi put. Ovaj COVID je svašta izvlačio, neke stvari stavlja u red. Dakle, sada se ispituje i na europskoj i na američkoj i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj". Također vas ovim putem želimo upozoriti da podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neke ćemo od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija ukratko pobrojati. • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu o PCR metoda nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe  izumitelj PCR metode K.Mullis o Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2  Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 o Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke umrlih od bolesti COVID-19 u statističkim publikacijama HZJZ.a, i informacijama koje se plasiraju kroz medije. o Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a već se svi umrli pacijenti, a koji su bili PCR test pozitivni, evidentiraju kao umrli od bolesti COVID-19 • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe o Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023. o Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva o Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 o Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID19, a koji su većinom cijepljeni. • Inzistiranje na COVID potvrdama o potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. o cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni o Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih o Znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i robustan (jak). o Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. • Manipulacije statističkim podacima u svrhu promocije cjepiva za COVID-19 i COVIDpotvrda o U Hrvatskoj svake godine (HZJZ) umire otprilike 50.000 stanovnika od čega otprilike:  23.000 od kardio-vaskularnih bolesti • 0,5% smrtnost na ukupan broj stanovnika  15.000 od karcinoma • 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika  15.000 od svih ostalih bolesti i nezgoda gdje značajni udio smrti uzrokuju plućne bolesti • 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika o HZJZ statistika (2019/2020): U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. te HZJZ procjenjuje da godišnje u Hrvatskoj umre prosječno 500 oboljelih od gripe. HZJZ statistika za isto razdoblje 2020//2021 nije dostupna, a na upite o broju oboljelih od gripe HZJZ navodi 0 (nula) oboljelih u tom razdoblju. • Iz dostupnih nam podataka možemo zaključiti da je u Republici Hrvatskoj od početka epidemioloških mjera umrlo preko 100.000 ljudi nevezano uz bolest COVID-19, a kojih je dio bez objašnjenja zavedeni i prikazani od strane Stožera kao „zaraženi/umrli“ od COVID-19 isključivo na osnovu pozitivnog PCR testa i bez provedbe stručne analize (autopsije) stvarnog uzroka smrti. Dodatno se nalaže veliko pitanje koje posljedice imaju ili će tek imati na zdravstveno stanje najugroženijih građana i veliki broj oboljelih od gore navedenih bolesti, a koji zbog neprimjerenih mjera Stožera u proteklom razdoblju, nije bio adekvatno zdravstveno zbrinut. • Ovdje valja naglasiti da najnoviji podaci o broju smrtnosti slučajeve vezanih uz COVID-19 (uključujući slučajeve s jednim ili više komorbiditeta kao i jatrogene smrti uzrokovane medicinskom pogreškom u liječenju bolesti) ne prelazi 0,01% unutar populacije, a negdje su oni i daleko niži. • Članovi Stožera opetovano negiraju, ignoriraju ili čak svjesno, koristeći pritom javne medije, proširuju netočne informacije ili cenzuriraju najnovije i često vrlo važne znanstvene spoznaje i informacije koje su kritične za suzbijanje bolesti COVID-19 uključujući dostupne terapijske metode i lijekove čime direktno i indirektno nanose fizičku i psihičku štetu svojim građanima koja za posljedicu može imati i smrt. • Riječ je o mjerama koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode i imat će velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju. TOČKA 3 Zbog gore nevedenih i brojnih drugih grešaka, nelogičnosti, neutemeljenosti te očitih manipulacija na kojima se temelje mjere koje je donio Stožer ali i prijedlozi izmjena zakona koje predlaže Vlada Republike Hrvatske, vezano uz sprječavanje korona epidemije, tražimo od Hrvatskog Sabora da svim pravnim instrumentima onemogući Vladu i Stožer u provedbi svih, a posebno neustavnih, radnji kao i izmjena zakona kojima bi im se omogućilo daljnje neprimjereno djelovanje vezanu uz epidemiju COVID-19. U svrhu zaštite nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana tražimo nadležne institucije da upotrijebe sve ovlasti kako bi HITNO provele: • SMJENU članova Stožera ili njegovo raspuštanje • Reviziju znanstvene utemeljenosti dosadašnjih mjera te HITNU izmjenu mjera sukladno stvarnom stanju „na terenu“, a prije svega HITNO: o Ukidanje COVID – potvrda o Ukidanje uvjetovanog cijepljenja građana eksperimentalnim cjepivima o Uvođenje provjerenih i djelotvornih terapijskih metoda i pripravaka u svrhu prevencije i liječenja bolesti COVID-19. o Javnu raspravu neovisnih liječnika i srodnih stručnjaka • UKIDANJE BILO KAKVOG OGRANIČAVANJA PRAVA na rad, slobodno kretanje, vlastiti izbor, te prava na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje građani RH financiraju plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH • DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom eksperimentalnih COVID-19 cjepiva te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim građanima i njihovim obiteljima. • ISTRAGU SUKOBA INTERESA članova Vlade i Stožera nastavno na neprimjerene odluke/preporuke/izmjene zakona vezene uz COVID-19 epidemiološke mjere, s posebnom pažnjom na pogodovanje vanjskim interesima i korporacijama te stjecanje bilo kakve osobne koristi tijekom epidemije COVID-19. • ISTRAGU I KAŽNJAVANJE SVIH ODGOVORNIH OSOBA I ORGANIZACIJA uključenih u nezakonite radnje tijekom epidemije COVID-19, a koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode te imaju velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. S poštovanjem, Građani Republike Hrvatske Hrvatska, 25.studeni 2021 Na znanje: • Predsjedništvo Hrvatskog Sabora • Svim zastupnicima Hrvatskog Sabora • Ured Predsjednika Republike Hrvatske • Pismohrana Prilozi: • PRILOG 1: Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu S poštovanjem, PRILOG 1 Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu građana: 1. HALMED Informacije o odobrenim cjepivima 2. FDA 2021meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee 3. HZJZ periodične publikacije 4. One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents, by Jie Zhang, Hao Lin, Beiwei Ye, Min Zhao, Jianbo Zhan, et al. Clinical Infectious Diseases, October 5, 2021. 5. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021. 6. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021. 7. Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, by Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon, MedRxiv, June 5, 2021. 8. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection, by Ariel Israel, Yotam Shenhar, Ilan Green, Eugene Merzon, Avivit Golan-Cohen, Alejandro A Schäffer, Eytan Ruppin, Shlomo Vinker, Eli Magen. MedRxiv, August 22, 2021. 9. Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, by Ellie Ivanova, Joseph Devlin, et al. Cell, May 2021. 10. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans, by Jackson S. Turner, Wooseob Kim, Elizaveta Kalaidina, Charles W. Goss, Adriana M. Rauseo, Aaron J. Schmitz, Lena Hansen, Alem Haile, Michael K. Klebert, Iskra Pusic, Jane A. O’Halloran, Rachel M. Presti, Ali H. Ellebedy. Nature, May 24, 2021. 11. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells, by Kristen W. Cohen, Susanne L. Linderman, Zoe Moodie, Julie Czartoski, Lilin Lai, Grace Mantus, Carson Norwood, Lindsay E. Nyhoff, Venkata Viswanadh Edara, et al. MedRxiv, April 27, 2021. 12. Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees, by N Kojima, A Roshani, M Brobeck, A Baca, JD Klausner. MedRxiv, July 8, 2021. 13. Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine, by Suhas Sureshchandra, Sloan A. Lewis, Brianna Doratt, Allen Jankeel, Izabela Ibraim, Ilhem Messaoudi. BioRxiv, July 15, 2021. 14. mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status, Jason Neidleman, Xiaoyu Luo, Matthew McGregor, Guorui Xie, Victoria Murray, Warner C. Greene, Sulggi A. Lee, Nadia R. Roan. BioRxiv, July 29, 2021. 15. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Hastie, et al., Science, January 6, 2021. 16. Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection, by Anu Haveri, Nina Ekström, Anna Solastie, Camilla Virta, Pamela Österlund, Elina Isosaari, Hanna Nohynek, Arto A. Palmu, Merit Melin. MedRxiv, July 16, 2021. 17. Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time, by Eamon O Murchu, Paula Byrne, Paul G. Carty, et al. Rev Med Virol. 2021. 18. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy, by Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek. The Lancet, July 27, 2021. 19. Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants, by Bijaya Kumar Mishra, Debdutta Bhattacharya, Jaya Singh Kshatri, Sanghamitra Pati. MedRxiv, July 19, 2021. 20. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel, by Yair Goldberg, Micha Mandel, Yonatan Woodbridge, Ronen Fluss, Ilya Novikov, Rami Yaari, Arnona Ziv, Laurence Freedman, Amit Huppert, et al.. MedRxiv, April 24, 2021. 21. Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection, by Asgar Ansari, Rakesh Arya, Shilpa Sachan, Someshwar Nath Jha, Anurag Kalia, Anupam Lall, Alessandro Sette, et al. Front Immunol. March 11, 2021. 22. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2, by Claudia Gonzalez, Carla Saade, Antonin Bal, Martine Valette, et al, MedRxiv, May 11, 2021. 23. Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection, by Nina Le Bert, Hannah E. Clapham, Anthony T. Tan, Wan Ni Chia, et al, Journal of Experimental Medicine, March 1, 2021. 24. SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells, Jae Hyung Jung, MinSeok Rha, Moa Sa, Hee Kyoung Choi, Ji Hoon Jeon, et al, Nature Communications, June 30, 2021. 25. Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination, by Alice Cho, Frauke Muecksch, Dennis Schaefer-Babajew, Zijun Wang, et al, BioRxiv, et al, BioRxiv, July 29, 2021.(newest version) 26. Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals, by Carmen Camara, Daniel Lozano-Ojalvo, Eduardo Lopez-Granados. Et al., BioRxiv, March 27, 2021. 27. COVID-19 natural immunity: Scientific Brief. World Health Organization. May 10, 2021. 28. SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, by Stefan Pilz, Ali Chakeri, John Pa Ioannidis, et al. Eur J Clin Invest. April 2021. 29. Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population, by Jia Wei, Philippa C. Matthews, Nicole Stoesser, et al, MedRxiv, July 5, 2021. 30. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative healthcare workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), by Victoria Jane Hall, FFPH, Sarah Foulkes, MSc, Andre Charlett, PhD, Ana Atti, MSc, et al. The Lancet, April 29, 2021. 31. SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands, by Maria Skaalum Petersen, Cecilie Bo Hansen, Marnar Fríheim Kristiansen, et al, Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 8, August 2021. 32. Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive PCR Test Results for SARSCoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar, by Roberto Bertollini, MD, MPH1 ; Hiam Chemaitelly, MSc2 ; Hadi M. Yassine. JAMA Research Letter, June 9, 2021. 33. Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection, by Puya Dehgani-Mobaraki, Asiya Kamber Zaidi, Nidhi Yadav, Alessandro Floridi, Emanuela Floridi. Clinical Immunology, September 2021. 34. Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning by Steven R Gundry Originally published 8 Nov 2021 Circulation. 2021;144:A10712. 35. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections by Sivan Gazit, MD MA1,2*; Roei Shlezinger, BA1; Galit Perez, MN MA2 ; Roni Lotan, PhD2; Asaf Peretz, MD1,3; Amir Ben-Tov, MD1,4; Dani Cohen, PhD4 ; Khitam Muhsen, PhD4 ; Gabriel Chodick, PhD MHA2,4; Tal Patalon, MD1,2 https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415; 36. Review of the Emerging Evidence Supporting the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Pierre Kory, G. Umberto Meduri, Jose Iglesias, Joseph Varon, Keith Berkowitz, Howard Kornfeld, Eivind Vinjevoll, Scott Mitchell, Fred Wagshul, Paul E. Marik, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) [FLCCC Alliance; updated Jan 16, 2021] 37. Expert Review Report Medical Safety Of Ivermectin. Jacques Descotes https://www.medincell.com/wp-content/uploads/2021/03/Clinical_Safety_of_IvermectinMarch_2021.pdf 38. A five-day course of ivermectin for the treatment of COVID-19 may reduce the duration of illness. Ahmed S, Karim MM, Ross AG, et al. Int J Infect Dis. 2020;103:214-216. 39. Controlled randomized clinical trial on using ivermectin with doxycycline for treating COVID19 patients in Baghdad, Iraq. Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AW, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS. medRxiv. 2020;Preprint. 40. Ivermectin as an adjunct treatment for hospitalized adult COVID-19 patients: a randomized multi-center clinical trial. Niaee MS, Gheibi N, Namdar P, et al. Research Square. 2020;Preprint. Available at: Khan MSI, Khan MSI, Debnath CR, et al. Ivermectin treatment may improve the prognosis of patients with COVID-19. Arch Bronconeumol. 2020;56(12):828-830. 41. Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win today's battle against COVID-19?" R. Derwand, M. Scholz Medical Hypotheses 142 (2020), 109815 42. COVID-19 outpatients - early risk-stratified treatment with zinc plus low dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study", Scholz, M.; Derwand, R.; Zelenko, V., International Journal of Antimicrobial Agents 56 (2020), 106214 43. Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection, Peter A. McCullough, Ronan J.Kelly, Gaetano Ruocco, Edgar Lerma, James Tumlin, Kevin R.Wheelan, Nevin Katz, Norman E.Lepor, Kris Vijay, Harvey Carter, Bhupinder Singh, Sean P.McCullough, Brijesh K.Bhambi, Alberto Palazzuoli, Gaetano M.De Ferrari, Gregory P.Milligan, TaimurSafder, Kristen M.Tecson,Harvey A.Risch, The American Journal of Medicine 134 (2020), 16-22 44. Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Peter A. McCullough, Paul E. Alexander, Robin Armstrong, Cristian Arvinte, Alan F. Bain, Richard P. Bartlett, Robert L. Berkowitz, Andrew C. Berry, Thomas J. Borody, Joseph H. Brewer, Adam M. Brufsky, Teryn Clarke, Roland Derwand, Alieta Eck, John Eck, Richard A. Eisner, George C. Fareed, Angelina Farella, Silvia N. S. Fonseca, Charles E. Geyer, Jr., Russell S. Gonnering, Karladine E. Graves, Kenneth B. V. Gross, Sabine Hazan, Kristin S. Held, H. Thomas Hight, Stella Immanuel, Michael M. Jacobs, Joseph A. Ladapo, Lionel H. Lee, John Littell, Ivette Lozano, Harpal S. Mangat, Ben Marble, John E. McKinnon, Lee D. Merritt, Jane M. Orient, Ramin Oskoui, Donald C. Pompan, Brian C. Procter, Chad Prodromos, Juliana Cepelowicz Rajter, Jean-Jacques Rajter, C. Venkata S. Ram, Salete S. Rios, Harvey A. Risch, Michael J. A. Robb, Molly Rutherford, Martin Scholz, Marilyn M. Singleton, James A. Tumlin, Brian M. Tyson, Richard G. Urso, Kelly Victory, Elizabeth Lee Vliet, Craig M. Wax, Alexandre G. Wolkoff, Vicki Wooll, Vladimir Zelenko; Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 517-530 45. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the room. Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant. The Lancet volume 2, issue 7, e279-e280, july 01, 2021 46. Effectiveness of Covid-19 vaccination against risk of symptomatic infection, hospitalization, and death up to 9 months: a Swedish total-population cohort study. Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström (preprint) 47. Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID19) infection. Brian C. Procter, Casey Ross, Vanessa Pickard, Erica Smith, Cortney Hanson, Peter A. McCullough. Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 611-614 48. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ 2021; 375 (Published 02 November 2021) 49. Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, (November 7, 2021). 50. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan , Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich , Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmere; International Consortium Of Scientists In Life Sciences (ICSLS Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje te promjene potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ako predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, one su onda neustavne. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP moj je komentar ovaj: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP-a – osiguranje provođenja mjera neosnovano se prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP-a – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće te predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH: čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednoga od osnovnih načela Europske unije Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3. odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim n Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Ana Vukalović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Smatram da je u ostalih skoro 3000 komentara navedeno više-manje sve što imam i ja za komentirati. Posljednja mjera koju ste donijeli ne štiti od širenja navedene bolesti i donošenjem iste ste izgubili povjerenje velike većine građana države kojom upravljate. Bilo bi vrlo lijepo kada biste poštovali sebe i svoj narod dovoljno da putem medija i televizije prenosite relevantne i pouzdane, prije svega istinite podatke i rezultate posljednjih istraživanja (iz Hrvatske i svijeta) umjesto što senzacionalističkim naslovima i prilozima pokušavate uplašiti svoj narod iz nepoznatih razloga. Naredba za cijepljenje cjepivom koje je još uvijek eksperimentalno je kršenje Nürnberškog kodeksa i iskreno ne mogu vjerovati da živimo u državi gdje narod treba to pisati onima koji su zaduženi za zaštitu svog naroda. 1. Iz kojeg razloga, molim vas da detaljno obrazložite, ste (Stožer RH) donijeli posljednju odluku kojom se samo necijepljene osobe trebaju testirati, a kao zdravstveni djelatnici ste imali uvid u to da i cijepljene osobe prenose bolest? Nastavno na to, iz kojeg razloga MZO stavlja toliki pritisak na ravnatelje škola, a imaju isto saznanje? Dakle to je odluka koja potencijalno pogoršava zdravstvenu situaciju, što vam je prioritet ako nije zdravlje ljudi? 2. Kako objašnjavate i sve ostale nelogičnosti koje stožer RH, zdravstveni djelatnici i epidemiolozi u RH govore i određuju, a s kojima je većina nas upoznata jer ih je doživjela, te kako planirate zaštititi i pobrinuti se za psihičko zdravlje ljudi koji će biti nepovratno oštećeni zbog nelogičnih i nezakonskih odluka? Isto tako, koji su vam ciljevi i planovi za pomoć i zaštitu djece kod koje ćemo tek kroz koju godinu jasno vidjeti posljedice, a koje se već sada razvijaju? 3. Ovime što radite iz samo vama poznatih razloga, nisam sigurna jeste li svjesni da ćete dobiti narod s jedne strane vrlo tjelesno i psihički oštećen, a s druge strane vrlo bijesan te da to niti s jedne strane neće biti dobro za državu u cijelosti. 4. Molim vas da obavijestite građane RH o svim nuspojavama cjepiva. 5. Molim vas da mi objasnite zbog čega bih se ja kao zdrava mlada osoba trebala cijepiti ako ne osjećam tu potrebu jer nemam strah od bolesti i nije dokazano da cjepivo štiti od iste, čak i da imam strah? 6. Molim vas da mi navedete načine na koje se još osoba može zaštititi od navedene bolesti zbog koje je donesen zakon, a da to nije cjepivo koje se promovira? 7. Molim vas da mi kažete kome se mogu obratiti nakon što odgovorite na moj komentar ukoliko ga ne budem smatrala zadovoljavajućim i budem imala dodatnih pitanja. Nikako ne podržavam donošenje ovakvog zakona i molim da bilo tko u Republici Hrvatskoj tko ima moći poduzme što god može da članovi stožera RH uzmu kratku pauzu, konzultiraju se sa rezultatima istraživanja, znanstvenicima različitih stajališta te preispitaju koristi svojih odluka do sada i daljnje korake. Radujem se pročitati odgovore na oko 3000 komentara građana koji su još uvijek voljni raspravljati s vama. Sretno vam i pažljivo u donošenju svih daljnjih koraka. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Ana Zdolec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA NE SLAŽEM se sa izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti .Covid potvrde su jedan od oblika DISKRIMINACIJE te putem istih indirektno prisiljavate na cijepljenje jer ljudi na žalost nemaju drugi izbor osim testiranja! Bris nazofarinksa je medicinski zahvat i invazivna metoda rizična za ozljede te trajne i moguće trajne posljedice za zdravlje. Nisammprotivnik cijepljenja ali to mora biti OSOBNI IZBOR svakog pojedinca.Pratim znanstvenike svjetskog glasa npr. dr. Robert W. Malone,dr. Zev Zelenko,dr.Suharit Bakhardi i još mnoge druge koji se bave testiranjem i proizvodnjom cjepiva i oni govore potpuno suprotno od onih koje slušamo skoro svakodnevno na našim medijima. I da ne nabrajam članke i zakone koji su ovdje u komentarima nabrojeni mnogo puta i Ustav naše lijepe Hrvatske....i sve ovo je u suprotnosti sa svim vašim izmjenama i odlukama.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Ana-Mari Gnječ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Apsolutno se protivim izmjenama i dopunama gore navedenog Zakona jer isti za sobom povlači kršenje zajamčenih ustavnih prava svih građana Republike Hrvatske kao i krivičnu i kaznenu odgovornost onih koji će ovaj Zakon predlagati i izglasati, a koji su mnogi prije mene obrazložili po relevantnim točkama Ustava i Kaznenog zakona. Kada se neki predmet, osobu ili situaciju izvrgne neizrecivom pritisku dolazi do pucanja istih, pri čemu oni doživljavaju oslobođenje energije, a onaj koji je vršio pritisak stradava, često i fatalno. Upravo to će se dogoditi implementacijom niza protučovječnih i protustavnih mjera koje se ovim Zakonom namjeravaju implementirati preko noći, bez ozbiljne stručne i društvene rasprave. A propos nauma da se vrlo skoro cijepe djeca od vrtićke dobi, za sada dobrovoljno, a uskoro i obvezno kako se da iščitati iz prijedloga ovog Zakona, bilo bi dobro poslušati europske i američke stručnjake kojima naši stručnjaci ne mogu parirati niti po iskustvu ni znanju. Jedan takav, belgijski virolog i stručnjak za cjepiva, Geert Vanden Bossche, Ph.D. https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/ je još u ožujku 2021. upozorio na opasnost masovnog cijepljenja tijekom pandemije zbog logične i znanstveno dokazane pojave nastajanja na cjepivo rezistentnih sojeva koji će još više povećati broj zaraženih, te omogućiti zaraženost i samih cijepljenih. Bio je u pravu, jer svjedočimo da su visoko procijepljene zemlje radi uvođenja tzv. covid potvrda srljale u masovno umjesto preporučeno selektivno cijepljenje, te su tom politikom, koju je nažalost preuzela i mala, ali Bruxellesu odana Hrvatska, izazvale u svojim zemljama medicinsku, društvenu, zakonodavnu i uskoro ekonomsku krizu, koje će opravdano dovesti i do krize same vlasti u tim zemljama. Isti stručnjak je prije nekoliko dana upozorio na neopravdanost cijepljenja djece i mladih zbog kompromitiranja njihovog imunog sustava, te odgovorno ustvrdio da su trajni imunitet na Sars Cov2 djeca i mladi razvili budući da su istom bez gotovo ikakvih posljedica bili izloženi u zadnje dvije godine, te je najavio da će cijepljenje djece izazvati poplavu autoimunih bolesti i autoimunih reakcija kod naših najmlađih građana. Prateći i temeljito istražujući temu Covid pandemije u zadnje dvije godine, te promatrajući opasnost iste kroz vlastito okruženje i školski sustav u kojem radim, uvjerena sam da rigidnost i protuustavnost mjera ne reflektira stvarnu opasnost od bolesti, te da se predloženim Zakonom nažalost pogoduje ovdje već spomenutim globalnim agendama i farmaceutskim divovima, kao i uvođenju medicinske diktature u Republiku Hrvatsku. Čvrsto vjerujem da će u budućnosti netko snositi krivičnu odgovornost za pretrpljenu fizičku, psihičku i materijalnu štetu koju će većina građana Republike Hrvatske doživjeti ako ovaj Zakon bude izglasan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Ana-Mari Šerfezi Krajačić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje te promjene potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ako predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, one su onda neustavne. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP moj je komentar ovaj: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP-a – osiguranje provođenja mjera neosnovano se prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP-a – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće te predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH: čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednoga od osnovnih načela Europske unije Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3. odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP-a – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Naime, osobe zaposlene u Državnom inspektoratu najčešće su osobe koje ili nisu pravne struke ili su rijetko pravne struke, tj. uglavnom su osobe drugih struka te nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode odlučuje SUD (a predložene mjere, prema predloženim izmjenama ZZP-a, bio bi ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR i zato su te mjere, iz čl. 69. ZZP-a, – mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode). Sanitarni inspektori nisu sudci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakoga pojedinog građanina. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja temeljnih ljudskih prava i slobode – slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način stvara se parasudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito se spornom smatra mjera koju bi mogli određivati sanitarni inspektori, a koja je predviđena pod toč. 15. – narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera izravna je povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ona predstavljaju medicinski eksperiment i nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole i odobrenja. Ako se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To nije demokracija, nego totalitarizam. Usto, navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja će se kaznena ili prekršajna djela izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje je takve mjere arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji sanitranoga inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije ni pravnik ni sudac, a uvjeti i postupak određivanja te mjere nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim se točno slučajevima, kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela, može izreći takva mjera. Predložene su izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su se svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i dr. Svi građani uredno plaćaju poreze i prireze definirane zakonima te time imaju jednako pravo korištenja "usluga" države. Ovim se zakonom također krši pravo na rad zaposlenicima u javnom sektoru, a definirano Ustavom. Osobe preboljele koronavirus imaju trajan i doživotan imunitet te ih je protuustavno prisiljavati na cijepljenje, pogotovo zato što nije znanstveno dokazano može li im to dodatno naštetiti!!! Treba uzeti u obzir i titar, tj. koncentraciju antitijela ili količinu virusa. Treba opisati kolika je količina zaštitinih antitijela potrebna za stvaranje učinka imunosti te kako se ta količina smanjuje ili povećava kroz vrijeme. Određivanje titra upotrebljava se i da se opiše koja je količina virusa potrebna da može izazvati bolest jer samo prisustvo virusa negdje (u zraku, na površinama) ne znači da ćemo se zaraziti – potrebno je da tog virusa bude više. I to je test koji se može upotrebljavati, znanstveno je priznat, a ne koristi se. Zašto? Nadalje, zdravstveno stanje osobe je tajna te odgovorne osobe koje se ovim zakonom ovlašćuju za provjeru kovid-potvrda, direktno krše Zakon o zaštiti osobnih podataka. Tko su odgovorne osobe u javnim i državnim institucijama? U Hrvatskoj pošti primjerice, djelatnica na šalteru traži nas potvrdu, na temelju čega? Sljedeće, sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu dana, još uvijek su eksperimentalna, tj. predmetna su cjepiva još uvijek liječnički i znanstveni pokus, što je neupitno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju dostatnu zaštitu od zaraze (i cijepljeni se mogu zaraziti, i cijepljeni prenose virus), kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda je ustavnih prava jasno vidljiva! Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je neupitno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle, predložene su mjere nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se dakle određuju samo u odnosu na jednu grupu ljudi te to jasno ukazuje na nepoštivanje svih gore navedenih članaka Ustava RH! PITANJE: Tko donosi i prenosi nove sojeve i mutacije koronavirusa (tipa Omicron) ako necijepljeni nemaju kovid-potvrde i ne mogu putovati? Tko unosi koronavirus u bolnice i staračke domove kad osobe bez kovid-potvrde u njih ne mogu ući? Statistika o oboljelima i preminulima temelji se na PCR testu koji je prije svega nepouzdan te se prema riječima tvorca samoga testa, Karyja Mullisa, ne smije upotrebljavati za zarazne bolesti. Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam izričito PROTIV DONOŠENJA OVOGA ZAKONA i ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Smatram da je prijedlog ovoga Zakona u suprotnosti sa Ustanovom RH jer je diskriminirajući i krši osnovna ljudska prava! Njime se krši i nekoliko drugih zakona, kao i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, primjerice Rezolucija 2361 Vijeća Europe (2021), na: https://pace.coe.int/en/files/29004/html, koja govori o zabrani vršenja bilo kakve vrste pritisaka na cijepljenje, a kaže: Točka 7.3.1. „da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI”; Točka 7.3.2. „da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem”. Molim vas stoga da temeljem zdravoga razuma i poštujući Ustav RH, Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021.), Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – ne izglasate ovaj predloženi zakon! Hvala i srdačno! Ana-Mari Serfezi Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
97 Anamarija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ne slažem se sa izmjenama zakona jer ovozemaljski čovjek ima pravo na izbor! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 Anamarija Ban NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/8, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20- dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenja načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Sve predložene mjere i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se. Takvima se ograničava ulazak u javne institucije, pravo na pristup državnim i drugim institucijama ,pravo na pristup sudu , pravo na zdravstvenu zaštitu itd. Sva cjepiva koja su priznata u EU imaju ograničena odobrenja na godinu ,još uvijek su eksperimentalna, odnosno liječnički i zdravstveni pokus! Osim toga, vidljivo je iz prakse da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, pa su tako ljudi koji su primili cjepiva upravo oni na kojima se eksperiment vrši, čime je povreda ustavnih prava jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) virusa SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, te je neosporno da opasnost od zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Vidljivo je da su predložene mjere nesvrhovite i DISKRIMINIRAJUĆE u odnosu na necijepljene ,i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom. Predložene mjere ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima. S poštovanjem Anamarija Ban Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
99 ANAMARIJA Golubić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/8, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20- dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenja načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Sve predložene mjere i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se. Takvima se ograničava ulazak u javne institucije, pravo na pristup državnim i drugim institucijama ,pravo na pristup sudu , pravo na zdravstvenu zaštitu itd. Sva cjepiva koja su priznata u EU imaju ograničena odobrenja na godinu ,još uvijek su eksperimentalna, odnosno liječnički i zdravstveni pokus! Osim toga, vidljivo je iz prakse da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, pa su tako ljudi koji su primili cjepiva upravo oni na kojima se eksperiment vrši, čime je povreda ustavnih prava jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) virusa SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, te je neosporno da opasnost od zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Vidljivo je da su predložene mjere nesvrhovite i DISKRIMINIRAJUĆE u odnosu na necijepljene ,i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom. Predložene mjere ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima. Niže, slijede preneseni tekstovi sa portala dalmatinskiportal.hr iz 11.2021. čiji je urednik ipak odlučio objaviti izjave sa Kineziološkog fakulteta i iz Inicijative Hipokrat. 1) KINEZIOLOŠKI FAKULTET: Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja opsežnim dopisom obratili su se članovi iz podružnice splitskog Kineziološkog fakulteta, navodeći kako su do sada bili zadovoljni radom, a kako su sada blago rečeno – razočarani. ‘Gorljivo ste se zalagali za naša radnička prava i vrlo srčano javno nastupali. Uvijek smo imali dojam da dajete svoj maksimum kako bi svim članovima sindikata i ostalim zaposlenicima omogućili radnička prava i slobode. Kada bi osjetili da članstvo nije dovoljno informirano ili dovoljno motivirano za djelovanje o nekim važnim pitanjima, vrlo ste nas sustavno informirali i poticali na djelovanje. I zato je naše razočaranje u ovoj situaciji još veće. Razočarani smo jer smatramo da je ovo daleko najveće i najozbiljnije kršenje naših temeljnih ljudskih i radničkih prava. Očekivali smo da ćete prepoznati da od početka proglašene pandemije, ne samo u Hrvatskoj već i u čitavom svijetu, nema otvorene rasprave u medijima i da su cenzurirani svi oni koji imaju drugačije mišljenje od mišljenja Vlada i Stožera. Zar se znanost ne bi trebala temeljiti na kritičkom promišljanju i sučeljavanju različitih mišljenja? Očekivali smo da ćete uvidjeti da i Vlada i Stožer i većina medija cenzuriraju znanstvene informacije neuvažavajući rezultate znanstvenih istraživanja koja ne idu u prilog njihovim tvrdnjama. Kao i Vi i mi smo zabrinuti što ljudi umiru i što im se ne pruža adekvatna zdravstvena skrb. Ali očito je da se razlikujemo u definiranju uzroka za takvo stanje i načina kako dati doprinos da što manje ljudi završi na respiratoru i umre. Prevencija i unaprjeđenje zdravlja je područje našeg znanstvenog i stručnog djelovanja, te se osjećamo pozvani da ukažemo na nepravdu i nelogičnosti koje nam se nažalost događaju iz dana u dan’, poručuju sa splitske Kineziologije. ‘Slažemo se u konstataciji da pogotovo mi u sindikatu znanosti trebamo vjerovati u znanost. I zato vam posredstvom niže navedenih poveznica šaljemo informacije i rezultate znanstvenih istraživanja koja ukazuju: 1. Na vrlo ozbiljne (točnije skandalozne) nepravilnosti povezane s RT – PCR testom. Te nepravilnosti odnose se na objavljivanje podataka u znanstvenom časopisu temeljem kojih je i prihvaćen kao zlatni standard za testiranje i monopol u njegovoj distribuciji po cijelome svijetu, kao i kritike dvadeset dvoje eminentnih svjetskih znanstvenika koji su ukazali na brojne nepravilnosti u objavljenom radu. https://www.dropbox.com/s/gupj2mcq1tzemd0/PCR%20skandal.docx?dl=0 https://www.dropbox.com/s/34n3yi34fhzxne3/Corman%20-%20Drosden%20review%20report.docx?dl=0 https://www.dropbox.com/s/a0wp50specyprq4/Addendum%20- Dodatno šaljemo i rezultate znanstvenog istraživanja u kojem su znanstvenici usporedili rezultate RT PCR testa pri različitom broju ciklusa sa zlatnim standardom i zaključili da pri 25 ciklusa ima 30 posto lažno pozitivnih nalaza, pri 30 ciklusa 80%, a pri 35 ciklusa (što je bio standard u tom laboratoriju) čak 97%!!! https://www.dropbox.com/s/updfwt8yapp5a8w/PCR%20analiza%20la%C5%BEno%20pozitivnih. 2. Da asimptomatske osobe ili nisu uopće prenosioci zaraze ili su u najgorem slučaju vrlo rijetko prenosioci zaraze. https://www.dropbox.com/s/5lxv497v8onlr9u/POstlckdown%20screening%20in%20Wuhan.pdf?dl=0; https://www.dropbox.com/s/atr2la2ms3xut04/Infektivnost%20asimptomatskih%20pozitivnih.pd 3. Da postoje potencijalno učinkovite terapije lijekovima (pregledni članci, meta analize i bijeli dokumenti o ‘ivermectinu’ i hidroksiklorokinu’). https://www.dropbox.com/s/2o8n9isn03kehjd/HCQ%20for%20COVID%2019%20meta%20analiz https://www.dropbox.com/s/o27gcjhe3ufy94t/HCQ%20white%20paper.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/5byxtz0u7fk26gn/The%20science%20of%20evermectin.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/bs5bc51tlqebe6q/Ivermectin%20review.pdf?dl=0 4. Da cijepljene i necijepljene osobe mogu biti prenosioci zaraze. https://www.dropbox.com/s/lgd063c4g40zxtn/Zaraznost%20cijepjenih%20i%20necijepljenih.pdf https://www.dropbox.com/s/kli35b4czip3u25/Lancet%20vaccinated%20and%20nonvaccinated.p 5. Da je imunitet osoba nakon preboljenja dugotrajniji i pruža bolju zaštitu od ponovnog oboljenja u usporedbi s imunitetom osoba cijepljenih s 2 doze cjepiva. https://www.dropbox.com/s/viboywtbk70itpo/Robust%20Tcel%20imunitet%20kod%20rekovalescenata.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/g31z7hulezqv3pr/Izrael%20imuitet%20preboljelih%20i%20cijepljen 6. Da i u zemljama s vrlo visokom stopom procijepljenosti (>80%, a u nekim državama i > 90%) ima jako puno slučajeva zaraze i prijava značajnog broja ozbiljnih nuspojava cjepiva. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/u-islandu-drzavi-s-89-cijepljenih-epidemija-eksplodiralauvode-restrikcije-zovu-ljude-po-3-dozu-15117003 https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/sto-se-dogada-u-singapuru-cijepili-84-ljudi-imaju-strogemjere-a-biljeze-sve-vise-teskih-slucajeva-zaraze-15115463 Zbog kratkoće vremena koje nam je na raspolaganju prije dostave odluka kojima se ugrožavaju naša prava, naveli smo samo dio radova koji potkrjepljuju naše tvrdnje, a kada bi se studioznije potrudili pronašli bi i još dosta drugih znanstvenih dokaza koji dodatno potvrđuju gore navedeno. Uglavnom, svatko onaj tko pročita navedenu znanstvenu literaturu (a koja je samo mali dio dostupne literature u bazama za pretraživanje) itekako može i treba posumnjati u opravdanost primjene epidemioloških mjera koje izazivaju nesagledive ekonomske posljedice, a neprimjena potencijalno učinkovitih lijekova i nepotrebno umiranje velikog broja ljudi. Za razliku od Vas koji savjetujete svima da se cijepe i smatrate da je to jedina opcija koja će spriječiti daljnje širenje pandemije, mi rezultate znanstvenih istraživanja iščitavamo drugačije. Ukratko, smatramo da treba ukinuti testiranje RT PCR testom i da se osobe koje imaju simptome trebaju javiti liječniku koji će ih uputiti na odgovarajuće laboratorijske pretrage koje će na pouzdan i valjan način utvrditi zaraznost osobe. Samo te osobe kojima se potvrdi zaraznost treba poslati u samoizolaciju i informirati ih na važnost primjene učinkovitih terapija u ranoj fazi liječenja. Posebnu brigu treba posvetiti starijima i ostalim ranjivim skupinama koje treba objektivno informirati o svim dostupnim terapijama, odnosno ukazati na njihove pozitivne učinke i moguće rizike. Temeljem prikazanih znanstvenih dokaza smatramo da je za djecu i mlade omjer rizika od posljedica obolijevanja i nuspojava cijepljenja takav da bi za tu populaciju donošenje odluke o cijepljenju trebalo zabraniti do pribavljanja eventualnih znanstvenih dokaza da to ima ikakvog smisla. Zbog potencijalnih nuspojava i nemogućnosti sagledavanja dugoročnih učinaka cjepiva za sve ostale dobne skupine cjepivo u skladu sa zakonskom regulativom ne bi trebalo biti obavezno, a odluka cijepiti se ili ne bi se trebala temeljiti na informiranom osobnom pristanku. Djeca, mladi i svo ostalo zdravo radno sposobno stanovništvo trebalo bi, uz uobičajene higijenske mjere, živjeti bez dokazano neučinkovitih drastičnih epidemioloških ograničenja. Da to što mi smatramo ispravnim nije samo stav ‘rupice ljudi sa Kineziološkog fakulteta’ dokazuju i zaključci tzv. Barringtonske deklaracije (https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-croatian/) koju su prije više od godinu dana potpisali vrhunski svjetski znanstvenici i u kojoj su još prije pojave cjepiva i učinkovitih lijekova ukazivali na važnost ciljane zaštite isključivo ranjivih skupina društva. Zašto se danas, više od godinu dana nakon toga, ne provode ciljane mjere zaštite tih skupina, već se raznim mjerama ograničava sloboda djeci, mladima i radno sposobnom stanovništvu i prisiljava ih se na testiranje a posredno i na cijepljenje? Zašto nitko u Vladi i Stožeru javno ne spominje evidentne dokaze o dugoročnom imunitetu osoba koje su preboljele bolest već se i njih danas prisiljava na testiranje i posredno na cijepljenje već nakon 6 mjeseci od preboljenja, usprkos indicijama da cijepljenje njima u određenoj mjeri može potencijalno i naškoditi? Zašto nitko u Vladi i Stožeru ne ukazuje na zaključke istraživanja koja ukazuju da asimptomatske osobe nisu uopće ili su vrlo rijetko prenosioci zaraze te da stoga nema smisla zatvarati čitava društva i ekonomije i izolirati velik broj zdravih, radno sposobnih građana samo zato što su potencijalni kontakti zaraženih? Zašto se cjepiva AstraZeneca i Moderna ne preporučuju za mlađe od 30 godina u sve većem broju zemalja? Zašto ljudi nisu informirani o činjenici da su Pfizer i Moderna cjepiva (kako je istaknuto na stranicama Halmeda) ‘uvjetno odobrena i označena ‘crnim trokutom, te je navedeno kako će se dodatne informacije o ovome lijeku dostavljati naknadno (https://www.halmed.hr/upl/lijekovi/PIL/Comirnaty_uputa-o-lijeku.pdf, https://halmed.hr/upl/lijekovi/PIL/Moderna-PIL.pdf)? Znate li uopće za izjavu Pfizera kako će rezultate svog istraživanja cjepiva objaviti tek 2025. (prema njihovim službenim izjavama)!? Zašto u dostupnim podacima o broju oboljelih, broju priključenih na respirator i broju umrlih nema detaljnih podataka o pušačkom statusu, stupnju pretilosti i drugim karakteristikama koje utječu na loš ishod liječenja?’, stoji u priopćenju Ono što njih kineziologe najviše smeta – zašto se danas zdravlje svodi samo na cijepljenje? ‘Zar nitko ne uviđa da u Hrvatskoj godišnje umire oko 40 000 ljudi samo od srčano-žilnih i malignih oboljenja? Zar nitko ne uviđa da je najveći broj smrtnih slučajeva kod osoba pozitivnih na COVID 19 posljedica tih komorbiditeta od kojih se većina mogla spriječiti zdravim životnim navikama (pravilnom prehranom, tjelesnom aktivnošću, reguliranjem stresa…)? Zar se nitko više ne brine što skoro svako drugo dijete ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretilo i kako će ove epidemiološke mjere utjecati na njihov tjelesni i psiho-socijalni razvoj? Da zaključimo, sve ovo smo napisali i potkrijepili znanstvenim dokazima ne zato da bi Vas uvjerili da je ovo što mi mislimo apsolutna istina, već da bi Vam ukazali da naši stavovi o neopravdanosti uvođenja COVID potvrda imaju uporište u znanosti. Ostavljamo otvorenom opciju da i Vi utječete na naše mišljenje predočavanjem konkretnih znanstvenih dokaza koji pobijaju naše stavove. Još jednom ističemo da smo razočarani što i Vi niste prepoznali ozbiljnost trenutne situacije odnosno ozbiljnost kršenja naših Ustavom zajamčenih prava i sloboda i kao mnogo puta dosad na vrijeme pokrenuli akcije s ciljem informiranja i poticanja članstva na djelovanje. Ne slažemo se s čekanjem odluke Ustavnog suda kao neophodnog preduvjeta za bilo kakvo sindikalno djelovanje. Vi ste tu kao sindikat da prepoznate ili neprepoznate da u medijima od početka proglašene pandemije ima mjesta samo za one znanstvenike koji nas, zajedno s Vladom i Stožerom, uvjeravaju da su sve epidemiološke mjere opravdane. Vi ste tu da djelujete kada mislite da je to važno, a ne da opravdavate ‘sindikalno nedjelovanje’ složenom pravnom situacijom. Iste takve složene situacije Vas u prethodnim sindikalnim aktivnostima nisu sprječavale. Vi ste tu da zaključite jesu li ograničenja ljudskih prava i sloboda razmjerna potrebi njihova uvođenja kako je definirano u članku 16. Ustava. Gore navedeni znanstveni dokazi u najmanju ruku dovode u ozbiljnu sumnju to načelo razmjernosti primijenjenih epidemioloških mjera a samim time i pravnu utemeljenost prisiljavanja djelatnika na testiranje i posredno na cijepljenje. Ako je stanje toliko alarmantno kako Vi navodite, zašto se ne proglasi izvanredno stanje u skladu s člankom 17. Ustava pa da se odluke donose dvotrećinskom većinom u Saboru umjesto da već skoro dvije godine Vlada preko svog stožera potpuno isključuje Sabor iz odlučivanja?’, poručuju Zbog svega navedenog od Vas od svog sindikata očekuju da će, uvažavajući ove znanstvene dokaze, poduzeti mnogo odlučnije mjere od ‘čekanja’ da Ustavni sud donese svoje mišljenje i od pružanja pravne pomoći svojim članovima kojima to bude potrebno. ‘Čekajući da Vi počnete poduzimati te aktivnosti nama vrijeme curi i već za nekoliko dana bit ćemo dovedeni pred zid. Ili ćemo protiv svoje volje primjenjivati za nas nelogične, diskriminirajuće i protuustavne mjere koje ograničavaju naša prava i slobode ili ćemo dobiti otkaz. Vi naravno ne morate promijeniti svoje mišljenje ako smatrate da za to nema razloga kao što ni mi ne moramo biti članovi sindikata koji se neće za naša temeljna prava i slobode boriti onako kako mi smatramo da zaslužujemo. Nismo ‘teoretičari zavjere’, ‘antivakseri’ i/ili ‘ravnozemljaši’, već odgovorni djelatnici Kineziološkog fakulteta u Splitu i članovi Sindikalne podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, koji ukazuju na rezultate znanstvenih istraživanja. Ovim putem izražavamo zabrinutost za našu budućnost i budućnost naše djece, kojima je dio djetinjstva već nepovratno oduzet primjenom mjera koje prema našem sudu i prezentiranim znanstvenim činjenicama nemaju razumnih opravdanja.U očekivanju Vašeg što skorijeg odgovora (s relevantnim i recentnim istraživanjima koja potkrepljuju Vaše zaključke) srdačno vas pozdravljamo’, stoju u dopisu kojeg potpisuje skupina djelatnika Kineziološkog Fakulteta Sveučilišta u Split. 2) INICIJATIVA LIJEČNIKA HIPOKRAT: Iz inicijative Hipokrat oglasili su se danas s komentarom na odluku o obveznim covid-potvrdama. Prenosimo ga u cijelosti: ‘Obraćamo vam se u ime Inicijative Hipokrat – inicijative koja je okupila par stotina doktora raznih specijalizacija iz cijele Hrvatske. Ima nas mlađih, starijih, onih pred mirovinu, onih koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bolničkih liječnika, docenata i sveučilišnih profesora, ima nas cijepljenih i necijepljenih i onih koji su preboljeli. Imamo tri stvari zajedničke; inicijativa Hipokrat su doktori koji poštuju Hipokratovu zakletvu, doktori koji se svakodnevno educiraju praćenjem neovisnih znanstvenih i stručnih radova međunarodno priznatih znanstvenika i doktori koji se u liječničkom poslu rukovode isključivo medicinom utemeljenom na dokazima, vlastitom savješću i odgovornošću. Da, ima nas i takvih koji poštujemo sve navedeno i koji trenutnu javno-zdravstvenu politiku i ove neopravdane mjere poduprte već zastarjelim medicinskim podacima – ne podržavamo, koji se tome protivimo, jer smo, ponovit ćemo to još jednom, na strani znanosti i medicine utemeljene na dokazima, a ne na strani politike i propagande, dogme i oportunizma. I svakim danom nas je sve više, jer nije struka samo ono što čujete na televiziji. Sve relevantne institucije nas ignoriraju, mainstream mediji nas ignoriraju. Naše dopise i zahtjeve u kojima ukazujemo na pogreške i nudimo rješenja kao što je besplatno testiranje svih sudionika zdravstvenog sustava iz ispljuvka, sve potkrijepljeno znanstvenim dokazima, također ignoriraju. Izloženi smo svakodnevno raznim oblicima pritisaka, neprikrivenim ucjenama, iznudama, ponižavanjima, tzv. dobrovoljnim, a nemogućim izborima. Odlukom i Uputama o uvođenju covid-potvrda, uvedena je znanstveno, medicinski i epidemiološki neutemeljena mjera s posljedičnom diskriminacijom i segregacijom najprije svih sudionika zdravstvenog sustava; i radnika i pacijenata, a od sutra i svih javnih i državnih institucija. Uvođenje covid-potvrda i posljedično selektivno testiranje isključivo necijepljenih građana i onih koji nisu preboljeli bolest besmisleno je i iznimno štetno za zdravlje svih. Dogmatski tvrde da je cjepivo jedina sigurna zaštita čime ljudima daju lažnu sigurnost. Ako ljudima kažete da su sigurni kad dobiju covid-potvrdu, kao rezultat imate masovno širenje virusa. Tome upravo svjedočimo. Naime, cijeli niz znanstvenih studija potvrđuje da su učinci cjepiva na smanjenje širenja zaraze virusom Sars-CoV-2, nažalost, minimalni. Štoviše, spomenute studije ukazuju kako masovno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 ne samo da ne može zaustaviti širenje ove bolesti, nego i cijepljene osobe pretvara u (a)simptomatske širitelje zaraze. Cijepljene osobe jednako prenose zarazu i jednako obolijevaju kao i necijepljene i, da budemo precizni, razlika je na razini statističke greške. To kaže znanost. To potvrđuju i podaci iz država s izrazito visokom procijepljenošću, primjerice Izraela. Mi svakodnevno vidimo proboje u bolnicama zato što ne testiramo one koji su cijepljeni. Vidimo da covid-potvrde ne djeluju i po susjednim državama koje su ih uvele, a imaju eksploziju broja zaraženih, primjeri Slovenije i Austrije. Naravno, za sve te pogrešne procjene i krive odluke koje opravdavaju znanstveno-medicinski davno opovrgnutim izjavama, treba naći krivca. I našli su ga; u necijepljenima. Znajući sve ovo prethodno navedeno, jasno je i logično da je to nemoguće. Štoviše, potpuno je medicinski i znanstveno neutemeljeno i možemo samo nagađati čime motivirano. A nagađati nećemo. Ne dozvolite da nas i dalje dijele, jer podijeljeni smo; liječnici, školstvo, odvjetnici, svećenici, javni i državni službenici. Ne dozvolite da zbog straha kojeg su Vam utjerali u kosti svakodnevnim medijskim ispiranjem mozga pomoću izmanipuliranih podataka i zavaravanja da će vas poslušnost vratiti u normalan život, podržavate diskriminaciju i segregaciju Vaših sugrađana na cijepljene i necijepljene. Covid-potvrde nemaju ama baš nijedan pozitivan efekt. Uvedene su samo i isključivo s ciljem da necijepljene osobe prisile na cijepljenje. Covid-potvrde Vas koji ste se cijepili neće učiniti sigurnijim. Baš naprotiv, produžit će unedogled trajanje pandemije i bit ćete izloženi nekontroliranom širenju zaraze, a onima među Vama koji se ne žele cijepiti iz bilo kojeg razloga, uz to će i oduzeti pravo na rad, pravo na kretanje, na sva temeljna ljudska Ustavom zajamčena prava i slobode. A vi koji ste se cijepili dobit ćete samo dozvolu za ta prava. Čujete li? Dozvolu! A dozvole su privremene i uvjetovane! Mislite li da vam netko treba dati dozvolu da slobodno živite? I to svakih nekoliko mjeseci novu? I to samo ako ste cijepljeni? Odgovorno tvrdimo da medicinski i zdravstveni razlog za to ne postoji! Cijepljenje treba biti slobodan izbor svakog pojedinca, jer cijepljenjem svatko misli na sebe; procjenjuje da li mu je, ovisno o dobi i zdravstvenom statusu, veći rizik cijepiti se ili će se bez te, zasad privremene i slabe zaštite, suočiti s mogućom bolešću. Covid-potvrdama se gazi sloboda izbora, gaze se na najgrublji mogući način osnovna ljudska prava i slobode, a zauzvrat ne dobiva ništa. Ne dobiva se niti sigurnost, niti smanjenje širenja zaraze. Ideja postizanja kolektivnog imuniteta nije realna. To kaže znanost, a uporno tvrditi da je to moguće, može samo potpuni neznalica. Izrazito je neodgovorno, neetično i protivno svim postulatima suvremene individualizirane medicine, eksperimentalni pripravak s privremenom dozvolom za upotrebu, nekritički preporučiti svima, bez iznimke, neovisno o dobi i zdravstvenom statusu i bez informiranog pristanka. Izrazito je neodgovorno i nemoralno inzistirati na masovnom kliničkom ispitivanju i kod onih kod kojih je minimalna mogućnost razvoja težeg kliničkog oblika bolesti. Zločin je pri tome nagovarati na cijepljenje zdrave djece za koju znanstveno-statistički utemeljeni rezultati to nipošto ne preporučuju. Dapače, teži oblici bolesti praktički nisu zabilježeni, ali zato jesu teške nuspojave i smrtni ishodi od cjepiva. Nijedno zdravo dijete nije umrlo od Covida-19. Zašto cijepiti zdravu djecu kad je puno veća šansa da će imati tešku nuspojavu, nego da će razviti teži oblik bolesti? Za sada su nam donekle poznate samo akutne nuspojave, a što će biti za 2, 5 ili više godina, potpuno je nepoznato. Izrazito je neodgovorno pri tome ne izuzeti niti trudnice za koje su znanstveno-statistički utemeljeni rezultati malobrojni i nepovoljni, posebno u prvom tromjesečju trudnoće. I za kraj, pozivamo odgovorne za sve što se događa da pogledaju u oči oboljelima od bolesti Covid-19 ali i stotinama onih kojima odgađaju i uskraćuju zdravstvenu skrb, a jednako su ranjivi; npr. onkološki pacijenti. Pozivamo ih da se urazume dok nije kasno. Zlo vlada tamo gdje dobro šuti. Nećemo više šutjeti, bez obzira na posljedice. Nemojte ni Vi. Pružamo punu podršku i zahvaljujemo profesoru Laucu na nesebičnoj, iznimno hrabroj i beskompromisnoj borbi za znanstvenu istinu! Zahvaljujemo i dobitniku državne nagrade za znanost, profesoru Tomislavu Domazetu Loši! Također, zahvaljujemo Biskupskoj konferenciji što su se oglasili i podržali principe dobrovoljnosti, priziva savjesti i poštivanja dostojanstva čovjeka, te borbu protiv diskriminacije i segregacije na cijepljene i necijepljene!’ Za kraj; političari vas kroz medije uvjeravaju da je njihov narativ temeljen na znanosti. Ne, nije. Trenutačno aktualne propusnice nemaju uporište u znanosti. Pa čak niti aktualna cjepiva dostupna na tržištu, koliko god imala pozitivan odnos benefita i rizika za od virusa ugrožen dio populacije, striktno gledajući nisu temeljena na znanosti. To je stoga, jer je kao dokaz njihove učinkovitosti i sigurnosti javnosti predočena samo in-house analiza proizvođača, koj se temelji na tajnim podacima. Proizvođači će te podatke objaviti tek kad završe zadnju fazu testiranja (npr. Pfizer – 2025. godine) i sve do tada, objavljene analize ne mogu biti provjerene potpuno uobičajenim i standardnim procesom nezavisne znanstvene analize. “Znanost” temeljena na tajnim podacima, nije znanost. Posebice je to problematično onda kad objavljena naknadna i recenzirana istraživanja nezavisnih znanstvenika (npr. Nordstrom i sur., 2021 – The Lancet) pokazuju bitno drugačije (lošije) rezultate od obavljenih analiza proizvođača. Stoga, preostaje nam jedino vjerovanje proizvođaču – što je onda mnogo bliže religiji nego znanosti. S time ne želim reći ni da je proizvođač u krivu, niti da je religija loša il u krivu. Niti da je itko u pravu. Ono što želim reći je da to nije znanost dok se tretira tajnošću. I kad vas politika pokušava uvjeriti da je to znanost – lažu vas. Trebate li se cijepiti? Ako smatate da je omjer benefita i rizika pozitivan za vas, da. U suprotnom ne. Trebate li nekog drugog nagovarati na da ili ne? Nikako. Treba li država nekoga prisiljavati na takvo nešto? Mislim da je odgovor prilično jasan. Jednog dana kad/ako na tržište dođu bolji produkti koji su u stanju neutralizirati transmisiju virusa i time omogućiti stvaranje kolektivnog imuniteta, tad možemo na raspravu staviti obvezivanje upotrebe istih u općoj populaciji. No tad obveza apsolutno mora biti izglasana u Saboru dvotrećinskom većinom i mora biti potpuno temeljena na svim znanstvenim načelima javnosti podataka i na nezavisnoj znanstvenoj provjerljivosti istih. Svaka daljnja rasprava o znanstvenosti izvan ovih okvira nije prihvatljiva. Kao i mnogo puta do sad u povijesti, politika je porazila znanost. Ja ću samo za kraj reći, eppur si muove. S poštovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 Anamarija Krolo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Uskraćujem Vam suglasnost na ovakve diskriminatorne zakone. Prijedlog zakona nije u skladu Ustavom u kojem je navedeno da svako ograničenje slobode ili prava treba biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Prijedlog mjera nije razmjeran rizicima od zaraze i obolijevanja od zaraznih bolesti. Diljem svijeta je utvrđeno da i cijepljeni ljudi prenose virus što je još jedna potvrda da predloženo ograničenje prava i sloboda nije razmjerno naravi opasnosti jer iako i cijepljeni i necijepljeni mogu prenositi virus, cijepljeni imaju veća prava i slobode. Najbolji primjer za to su zemlje koje imaju jako visoku procijepljenost stanovništva kao npr., Singapur, Portugal, Irska, Danska, Izrael kod kojih je zabilježen porast zaraženih i umrlih unatoč cijepljenju. Samim time pada u vodu učinkovitost i potreba za Covid potvrdama. Lijep pozdrav Anamarija Krolo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
101 Anamarija Krolo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Uskraćujem Vam suglasnost na ovakve diskriminatorne zakone. Prijedlog zakona nije u skladu Ustavom u kojem je navedeno da svako ograničenje slobode ili prava treba biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Prijedlog mjera nije razmjeran rizicima od zaraze i obolijevanja od zaraznih bolesti. Ne postoji nijedno istraživanje kojim je dokazano da se zaraza širi jednako u bolnicama, staračkim domovima, gradskim knjižnicama, poštama itd., a iste mjere su propisane za sve javne ustanove . Diljem svijeta je utvrđeno da i cjepljeni ljudi prenose virus što je još jedna potvrda da predloženo ograničenje prava i sloboda nije razmjerno naravi opasnosti jer iako i cjepljeni i necjepljeni mogu prenositi virus cjepljeni imaju veća prava i slobode. Samim time pada u vodu učinkovitost i potreba za Covid potvrdama. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
102 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predložene mjere ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nisu sigurnosne kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložene mjere, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiču diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Nadalje, u prijedlogu je pod točkom III. navedeno da za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, dok je u predloženom članku 2. navedeno da javnopravna tijela trebaju osigurati sredstva za provođenje predloženih mjera i za stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Uzevši u obzir dva proturječna prijedloga unutar istog predloženog Zakona, nemoguće je protumačiti istinitost i namjeru predloženog bez dodatnog pojašnjenja predlagatelja. Također, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/173/Zakon-o-policijskim-poslovima-i-ovlastima) i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske), osobe ovlaštene za izdavanje naredbi su policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga. Niti policijski službenici niti pripadnici Oružanih snaga nisu ovlašteni niti stručni za pitanja vezana uz zdravstvenu zaštitu. Vrlo je važno, uz sve navedeno u mom komentaru, ali i u komentarima svih građana koji su se u okviru ovog e-savjetovanja očitovali, uzeti u obzir i činjenicu da su cjepiva s ciljem zaštite od bolesti COVID-19 diljem svijeta još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Predloženi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne bi smio biti prihvaćen jer predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. o Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Svi su pred zakonom jednaki. o Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. o Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. o Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. o Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. o Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. o Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. o Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. o Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. o Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. o Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), koja, između ostalog, ističe sljedeće: o ljudsko pravo na slobodu i sigurnost, o nema kazne bez zakona, o pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, o pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti, o pravo na slobodu izražavanja, o zabranu diskriminacije, o zabranu zloupotrebe prava. - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), koja, između ostalog, ističe važnim sljedeće: o osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, o osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen. - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), koja, između ostalog, navodi sljedeće: o Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi. o Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta. o U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. o Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost. o Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. o Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. o Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. o Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja. o Svi su pred zakonom jednaki. o Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija o Svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. o Svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom. Pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava se visok stupanj zaštite zdravlja ljudi. o Svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica. o Svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred sudom. - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku. - Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. o Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja. o Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske. o Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. o Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. o Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost. o Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako, između ostalog, uskrati pacijentu pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka i ako uskrati pacijentu pravo na privatnost. - Nürnberški kodeks (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), koji, između ostalog, ističe: o Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. o Eksperiment bi trebao biti tako vođen da se izbjegnu nepotrebne patnje i povrede, kako fizičke, tako i duševne. o Eksperiment trebaju voditi samo znanstveno kvalificirane osobe. - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon), između ostalog, navodi sljedeće: o Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. o Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. o Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. o Ako je kaznenim djelom iz članka članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. o Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. o Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje ili povrijedi njegova prava, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. o Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Da nije riječ o hitnoj proceduri i, u skladu s njom, kratkom vremenskom roku za izjašnjavanje građanstva u okviru platforme E-savjetovanje, vjerujem da bih pronašla neusklađenost i kršenje i drugih pravnih akata, kako nacionalnih tako i europskih. U konačnici, na temelju svega navedenoga, izričito se protivim predloženom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
103 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZLOŽENJE Predložene mjere ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nisu sigurnosne kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložene mjere, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiču diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Nadalje, u prijedlogu je pod točkom III. navedeno da za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, dok je u predloženom članku 2. navedeno da javnopravna tijela trebaju osigurati sredstva za provođenje predloženih mjera i za stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Uzevši u obzir dva proturječna prijedloga unutar istog predloženog Zakona, nemoguće je protumačiti istinitost i namjeru predloženog bez dodatnog pojašnjenja predlagatelja. Također, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/173/Zakon-o-policijskim-poslovima-i-ovlastima) i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske), osobe ovlaštene za izdavanje naredbi su policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga. Niti policijski službenici niti pripadnici Oružanih snaga nisu ovlašteni niti stručni za pitanja vezana uz zdravstvenu zaštitu. Vrlo je važno, uz sve navedeno u mom komentaru, ali i u komentarima svih građana koji su se u okviru ovog e-savjetovanja očitovali, uzeti u obzir i činjenicu da su cjepiva s ciljem zaštite od bolesti COVID-19 diljem svijeta još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Predloženi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne bi smio biti prihvaćen jer predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. o Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Svi su pred zakonom jednaki. o Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. o Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. o Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. o Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. o Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. o Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. o Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. o Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. o Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. o Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), koja, između ostalog, ističe sljedeće: o ljudsko pravo na slobodu i sigurnost, o nema kazne bez zakona, o pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, o pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti, o pravo na slobodu izražavanja, o zabranu diskriminacije, o zabranu zloupotrebe prava. - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), koja, između ostalog, ističe važnim sljedeće: o osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, o osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen. - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), koja, između ostalog, navodi sljedeće: o Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi. o Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta. o U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. o Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost. o Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. o Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. o Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. o Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja. o Svi su pred zakonom jednaki. o Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija o Svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. o Svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom. Pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava se visok stupanj zaštite zdravlja ljudi. o Svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica. o Svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred sudom. - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku. - Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. o Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja. o Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske. o Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. o Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. o Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost. o Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako, između ostalog, uskrati pacijentu pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka i ako uskrati pacijentu pravo na privatnost. - Nürnberški kodeks (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), koji, između ostalog, ističe: o Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. o Eksperiment bi trebao biti tako vođen da se izbjegnu nepotrebne patnje i povrede, kako fizičke, tako i duševne. o Eksperiment trebaju voditi samo znanstveno kvalificirane osobe. - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon), između ostalog, navodi sljedeće: o Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. o Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. o Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. o Ako je kaznenim djelom iz članka članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. o Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. o Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje ili povrijedi njegova prava, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. o Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Da nije riječ o hitnoj proceduri i, u skladu s njom, kratkom vremenskom roku za izjašnjavanje građanstva u okviru platforme E-savjetovanje, vjerujem da bih pronašla neusklađenost i kršenje i drugih pravnih akata, kako nacionalnih tako i europskih. U konačnici, na temelju svega navedenoga, izričito se protivim predloženom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
104 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 9. Predloženi Zakon ne bi smio uopće stupiti na snagu prije nego se uskladi sa svim niže nabrojanim dokumentima, a i onima koji su izostavljeni zbog kratkog vremenskog roka, uzevši u obzir da predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
105 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. Uzevši u obzir da su cjepiva s ciljem zaštite od bolesti COVID-19 diljem svijeta još uvijek u eksperimentalnoj fazi, predložen termin za naknadnu procjenu učinka nema nimalo smisla stoga se ne slažem s predloženim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
106 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. Ustav RH, između ostalog, navodi: - "svi su pred zakonom jednaki", - "svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja", - "tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom'". Kazneni zakon, između ostalog, navodi: - "službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom od jedne do deset godina" - "tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine". Iako je navedeno samo dio onoga što se krši ovim prijedlogom, predloženo predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). U skladu s nabrojanim dokumentima, između ostalih prava, ističe se sljedeće: - svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, - svi su pred zakonom jednaki, - nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima, - svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, - nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima, - svatko ima pravo na rad, slobodu rada i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja, - svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom, - svatko ima pravo na slobodu i sigurnost, - zabranjena se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija - važno je osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, - važno je osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen, - svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta, - u području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. - svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom, - svaki građanin ima pravo slobodno se kretati, - zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. - svi pacijenti na području Republike Hrvatske imaju pravo na jednaku mogućnost zaštite prava - za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta, - pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. U skladu s Ustavom RH "svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja". U skladu s Kaznenim zakonom, "službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom od jedne do deset godina" i "tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
108 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. U skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/173/Zakon-o-policijskim-poslovima-i-ovlastima) i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske), osobe ovlaštene za izdavanje naredbi su policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga. Niti policijski službenici niti pripadnici Oružanih snaga nisu ovlašteni niti stručni za pitanja vezana uz zdravstvenu zaštitu. Uz navedeno, predloženi članak, kao i prijedlog prethodnih članaka 3. i 4., predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). U skladu s nabrojanim dokumentima, između ostalih prava, ističe se sljedeće: - svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, - svi su pred zakonom jednaki, - nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima, - svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, - nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima, - svatko ima pravo na rad, slobodu rada i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja, - svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom, - svatko ima pravo na slobodu i sigurnost, - zabranjena se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija - važno je osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, - važno je osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen, - svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta, - u području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. - svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom, - svaki građanin ima pravo slobodno se kretati, - zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. - svi pacijenti na području Republike Hrvatske imaju pravo na jednaku mogućnost zaštite prava - za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta, - pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
109 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Predloženi članak, kao i prijedlog prethodnog članka 3., predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Kao i prethodni članci, i ovaj članak nema nikakve opravdane osnove uzevši u obzir rezultate brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19, prijedlog nikako nije sročen imajući na umu najbolji interes pučanstva Republike Hrvatske. Da ne nabrajam sve poveznice spomenutih istraživanja, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Predloženi članak predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Predloženi članak nema nikakve opravdane osnove uzevši u obzir rezultate brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19, prijedlog nikako nije sročen imajući na umu najbolji interes pučanstva Republike Hrvatske. Da ne nabrajam sve poveznice spomenutih istraživanja, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
111 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Prijedlog ovog članka izravno proturiječi točki III. predloženog Nacrta u kojoj je navedeno obrazloženje da "za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske". Neovisno o spomenutom, ovim se prijedlogom izravno krši sljedeće: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Uzevši u obzir rezultate brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19, prijedlog nikako nije sročen imajući na umu najbolji interes pučanstva Republike Hrvatske. Da ne nabrajam sve poveznice spomenutih istraživanja, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložena mjera, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiče diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Uz navedeno, provedba te mjere predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA Molim za pojašnjenje – ako za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, iz kojih je izvora planirano osigurati sredstva za testove i sredstva za ljudski kadar koji bi trebao, prema prijedlogu, vršiti nadzor i kontrolu provedbe Zakona? Neovisno o tome od koga se očekuje podmirivanje troškova testiranja i osiguravanje nadzora i kontrole provedbe predloženog Zakona, ovim se prijedlogom izravno krši sljedeće: - Ustav Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucija 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelja Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberški kodeks (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kazneni zakon (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Predložena mjera ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nije sigurnosna kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložena mjera, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiče diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Uz navedeno, provedba te mjere predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). U skladu s nabrojanim dokumentima, između ostalih prava, ističe se sljedeće: - svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, - svi su pred zakonom jednaki, - nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima, - svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, - nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima, - svatko ima pravo na rad, slobodu rada i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja, - svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom, - svatko ima pravo na slobodu i sigurnost, - zabranjena se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija - važno je osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, - važno je osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen, - svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta, - u području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. - svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom, - svaki građanin ima pravo slobodno se kretati, - zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. - svi pacijenti na području Republike Hrvatske imaju pravo na jednaku mogućnost zaštite prava - za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta, - pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavna osnova za donošenje Zakona ne postoji jer predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zakona o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), - Nürnberškog kodeksa (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon). Uz navedeno, predložene mjere ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nisu sigurnosne kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Anamarija Lazic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predložene mjere ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nisu sigurnosne kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložene mjere, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiču diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Nadalje, u prijedlogu je pod točkom III. navedeno da za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, dok je u predloženom članku 2. navedeno da javnopravna tijela trebaju osigurati sredstva za provođenje predloženih mjera i za stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Uzevši u obzir dva proturječna prijedloga unutar istog predloženog Zakona, nemoguće je protumačiti istinitost i namjeru predloženog bez dodatnog pojašnjenja predlagatelja. Također, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/173/Zakon-o-policijskim-poslovima-i-ovlastima) i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske), osobe ovlaštene za izdavanje naredbi su policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga. Niti policijski službenici niti pripadnici Oružanih snaga nisu ovlašteni niti stručni za pitanja vezana uz zdravstvenu zaštitu. Vrlo je važno, uz sve navedeno u mom komentaru, ali i u komentarima svih građana koji su se u okviru ovog e-savjetovanja očitovali, uzeti u obzir i činjenicu da su cjepiva s ciljem zaštite od bolesti COVID-19 diljem svijeta još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Predloženi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne bi smio biti prihvaćen jer predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. o Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Svi su pred zakonom jednaki. o Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. o Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. o Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. o Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. o Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. o Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. o Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. o Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. o Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. o Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), koja, između ostalog, ističe sljedeće: o ljudsko pravo na slobodu i sigurnost, o nema kazne bez zakona, o pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, o pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti, o pravo na slobodu izražavanja, o zabranu diskriminacije, o zabranu zloupotrebe prava. - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), koja, između ostalog, ističe važnim sljedeće: o osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, o osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen. - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), koja, između ostalog, navodi sljedeće: o Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi. o Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta. o U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. o Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost. o Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. o Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. o Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. o Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja. o Svi su pred zakonom jednaki. o Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija o Svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. o Svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom. Pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava se visok stupanj zaštite zdravlja ljudi. o Svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica. o Svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred sudom. - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku. - Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. o Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja. o Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske. o Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. o Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. o Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost. o Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako, između ostalog, uskrati pacijentu pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka i ako uskrati pacijentu pravo na privatnost. - Nürnberški kodeks (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), koji, između ostalog, ističe: o Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. o Eksperiment bi trebao biti tako vođen da se izbjegnu nepotrebne patnje i povrede, kako fizičke, tako i duševne. o Eksperiment trebaju voditi samo znanstveno kvalificirane osobe. - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon), između ostalog, navodi sljedeće: o Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. o Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. o Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. o Ako je kaznenim djelom iz članka članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. o Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. o Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje ili povrijedi njegova prava, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. o Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Da nije riječ o hitnoj proceduri i, u skladu s njom, kratkom vremenskom roku za izjašnjavanje građanstva u okviru platforme E-savjetovanje, vjerujem da bih pronašla neusklađenost i kršenje i drugih pravnih akata, kako nacionalnih tako i europskih. U konačnici, na temelju svega navedenoga, IZRIČITO SE PROTIVIM predloženom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 ANA-MARIJA MAREVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Uskraćujem svoju suglasnost na predložene izmjene Zakona. Uvođenje covid propusnica direktno je oduzimanje temeljnog ljudskog prava na slobodu izbora i kretanja, dakle protuustavno je. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Ana-Marija Stary NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Smatram ove izmjene zakona diskriminirajucima. Istrazivanja su pokazala kako cijepljeni i ne cijepljeni mogu dobiti i prenijeti virus drugome. Ovo je ogranicavanje sloboda svih nas koji ne zelimo primiti cjepivo koje ima duzi popis nuspojava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
119 Anda Galiullin NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Kao ravnopravna građanka Republike Hrvatske, u kojoj Republici prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1. st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje te promjene potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ako predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, one su onda neustavne. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP moj je komentar ovaj: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP-a – osiguranje provođenja mjera neosnovano se prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP-a – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće te predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH: čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud), čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode) prema čl. 24. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednoga od osnovnih načela Europske unije Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3. odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP-a – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Naime, osobe zaposlene u Državnom inspektoratu najčešće su osobe koje ili nisu pravne struke ili su rijetko pravne struke, tj. uglavnom su osobe drugih struka te nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode odlučuje SUD (a predložene mjere, prema predloženim izmjenama ZZP-a, bio bi ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR , iz čl. 69. ZZP-a, – mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode). Sanitarni inspektori nisu sudci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakoga pojedinog građanina. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja temeljnih ljudskih prava i slobode – slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način stvara se parasudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito se spornom smatra mjera koju bi mogli određivati sanitarni inspektori, a koja je predviđena pod toč. 15. – narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera izravna je povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ona predstavljaju medicinski eksperiment i nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole i odobrenja. Ako se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To nije demokracija, nego totalitarizam. Usto, navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja će se kaznena ili prekršajna djela izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje je takve mjere arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji sanitranoga inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije ni pravnik ni sudac, a uvjeti i postupak određivanja te mjere nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim se točno slučajevima, kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela, može izreći takva mjera. Predložene su izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su se svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i dr. Svi građani uredno plaćaju poreze i prireze definirane zakonima te time imaju jednako pravo korištenja "usluga" države. Ovim se zakonom također krši pravo na rad zaposlenicima u javnom sektoru, a definirano Ustavom. Osobe preboljele koronavirus imaju trajan i doživotan imunitet te ih je protuustavno prisiljavati na cijepljenje, pogotovo zato što nije znanstveno dokazano može li im to dodatno naštetiti!!! Treba uzeti u obzir i titar, tj. koncentraciju antitijela ili količinu virusa. Treba opisati kolika je količina zaštitinih antitijela potrebna za stvaranje učinka imunosti te kako se ta količina smanjuje ili povećava kroz vrijeme. Određivanje titra upotrebljava se i da se opiše koja je količina virusa potrebna da može izazvati bolest jer samo prisustvo virusa negdje (u zraku, na površinama) ne znači da ćemo se zaraziti – potrebno je da tog virusa bude više. I to je test koji se može upotrebljavati, znanstveno je priznat, a ne koristi se. Zašto? Nadalje, zdravstveno stanje osobe je tajna te odgovorne osobe koje se ovim zakonom ovlašćuju za provjeru kovid-potvrda, direktno krše Zakon o zaštiti osobnih podataka. Tko su odgovorne osobe u javnim i državnim institucijama? U Hrvatskoj pošti primjerice, djelatnica na šalteru traži nas potvrdu, na temelju čega? Sljedeće, sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu dana, još uvijek su eksperimentalna, tj. predmetna su cjepiva još uvijek liječnički i znanstveni pokus, što je neupitno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju dostatnu zaštitu od zaraze (i cijepljeni se mogu zaraziti, i cijepljeni prenose virus), kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda je ustavnih prava jasno vidljiva! Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je neupitno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle, predložene su mjere nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se dakle određuju samo u odnosu na jednu grupu ljudi te to jasno ukazuje na nepoštivanje svih gore navedenih članaka Ustava RH! PITANJE: Tko donosi i prenosi nove sojeve i mutacije koronavirusa (tipa Omicron) ako necijepljeni nemaju kovid-potvrde i ne mogu putovati? Tko unosi koronavirus u bolnice i staračke domove kad osobe bez kovid-potvrde u njih ne mogu ući? Statistika o oboljelima i preminulima temelji se na PCR testu koji je prije svega nepouzdan te se prema riječima tvorca samoga testa, Karyja Mullisa, ne smije upotrebljavati za zarazne bolesti. Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam izričito PROTIV DONOŠENJA OVOGA ZAKONA i ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Smatram da je prijedlog ovoga Zakona u suprotnosti sa Ustanovom RH jer je diskriminirajući i krši osnovna ljudska prava! Njime se krši i nekoliko drugih zakona, kao i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, primjerice Rezolucija 2361 Vijeća Europe (2021), na: https://pace.coe.int/en/files/29004/html, koja govori o zabrani vršenja bilo kakve vrste pritisaka na cijepljenje, a kaže: Točka 7.3.1. „da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI”; Točka 7.3.2. „da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem”. Molim vas stoga da temeljem zdravoga razuma i poštujući Ustav RH, Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021.), Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – ne izglasate ovaj predloženi zakon! Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
120 Andrea Bakanji NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Kao i sve , tijekom ove pandemije, sve se donosi stihijski, u tajnosti, bez javne diskusije. Zašto se o ovim izmjenama ne govori u javnosti? Zašto se takve važne promjene kriju od ostalih? Dosta ljudi nema internet i ne može komentirati i izraziti svoje mišljenje. Nema dijaloga, nema rasprave. Samo se donose odluke, koje su u krajnjem smislu diskriminatorske. I zanima me, da li ćete se oglušiti na ovoliko komentara, da li ćete ih uvažiti? Svima nama je u interesu dobrobit svih ljudi i treba uzeti u obzir implikacije, koje ove mjere donose. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
121 Andrea Bakanji NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, kao prvo, da bi svi mogli dobiti kvalitetnu sliku pravog stanja sa zarazom bolesti COVID 19, smatram da treba postojati barem jedan preduslov, a to je, da za početak ažurirate kvalitetno, matematički ispravno sve što objavljujete na stranici od Hvatskog zavoda za javno zdravstvo. Znači , pozivate se na Zavod, kao vrhovno tijelo, koje je zaduženo da donosi daljnje odluke o uvođenju mjera, a taj isti Zavod radi krive i nekvalitetne podatke, na osnovu kojih bi se trebalo odlučivati o daljnjim mjerama. Znači, premali su brojevi za hospitalizirane cijepljene, ali broj umrlih cijepljenih s 2 doze im je u zadnja dva tjedna čak oko 70%?! Na respiratoru je ukupno oko 0,7% necijepljenih i 4,7% cijepljenih - a gdje je ostalih 94,6%? i podaci se isporučuju sa zakašnjenjem od 3 tjedna! Pa kako možemo donositi ispravne mjere, ako ni statistika ne štima? Po meni ovo nisu kvalitetni podaci i na osnovu njih se ne može dati kvalitetna procjena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Andrea Bakanji NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Članak 5, pa koje su to posebne sigurnosne odredbe? Zar već i sada nisu diskriminatorske? I čemu to narediti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
123 Andrea Bakanji NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Dakle, što to znači određeni prostori? Jedan dan to može biti jedno, drugi dan drugo. I o kome to ovisi? Znači, ako vi jedan dan zabranite nekome tko nema trenutno potvrdu, da ode liječniku, ili u poštu, ili u dućan, da li je to u redu? I tko to određuje i s kojom svrhom? Da li bi se i ljudi koji posjeduju potvrde trebali samo puštati u neke prostore, bez kontrole? Iako znamo da ako su cjepljeni, ne moraju biti u izolaciji, iako su im možda supružnici zaraženi, pa kako oni ne trebaju biti testirani, a isto mogu širiti zarazu? Puno je tu nejasnoća i nedosljednosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
124 Andrea Bakanji NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Već samim ovim prijedlogom, ovaj prijedlog dodatne točke, je sasvim neutemeljen i diskriminatorni. Što ako se nalazite u onom djelu populacije, koji nije testiran, cjepljen ili prebolio? Pa osobno mislim da su već gotovo s vi prebolili, samo što neki za to nemaju dokaz, jer se nisu hitno išli testirati, nego su ostali kod kuće, kako drugima ne bi prenijeli bolest. Znači , to je diskriminacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Andrea Bakanji NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, Ovaj zakon je u suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske odnosno sljedećim člancima: - članak 3. (osobito dijela poštivanja prava čovjeka, sloboda i jednakost!) ., članak 5. (jer ovaj zakon nije u skladu s Ustavom RH) , članak 14. (koji kaže da SVATKO u RH ima prava i slobode, neovisno o rasi, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju..... Svi su pred zakonom jednaki.) , članak 22. (kaže da je čovjekova sloboda i osobnost nepovrediva. NIKOME se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.) , članak 26. (svi državljani su jednaki pred sudovima i drugim državnim tijela koje imaju javne ovlasti - dakle, SVI SU JEDNAKI) , članak 35. (svakom se JAMČI štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, ugleda i časti) , članak 70. (Svatko ima pravo na ZDRAV život) - iz ovih promjena proizlazi da nije tako. Molim da razborito i sukladno Ustavom i drugim zakonima NE IZGLASATE ovaj zakon jer potiče diskriminaciju i segregaciju građana te daje LAŽNU sigurnost cijepljenom dijelu građana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
126 ANDREA ČANDRLIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Smatram da je prije donošenja zakona potrebno znanstveno potvrditi prijenos virusa zrakom i da kao neživ kod drugih osoba izaziva oboljenje te osjetljivost i preciznost PCR testa za dijagnosticiranje bolesti izazvane virusom. Osim toga, potrebno je učiniti javno dostupnim potpuni opis svih cjepiva protiv covid-19 bolesti odobrenim u EU i RH na što građani RH imaju pravo temeljem članka 8. Zakona o zaštiti prava pacijenta. Takoder, molim otvorenu analizu opasnosti nošenja maski za odrasle i djecu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Andrea Monas NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
128 Andrea Pavlović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, Mi, građani Republike Hrvatske, upućujemo vam ovim putem Pritužbu i Prijedloge prema članku 46. Ustava Republike Hrvatske, „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.” TOČKA 1 Prilikom javne najave dne 17. studenoga 2021. godine na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković izvijestio je o nalogu ministrima gosp. Malenici, gosp. Božinoviću i gosp. Berošu da izrade prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ili Zakona o civilnoj zaštiti, ili nekog drugog zakona, po svemu sudeći i Prekršajnog zakona, kako je izjavio, a kojim bi se prijedlogom Izmjena sankcioniralo financijski i prekršajno sve osobe koje ne prihvaćaju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nametnute COVID potvrde. Želimo na Vas apelirati da, postupajući sukladno svojoj savjesti i volji većine građana, glasate protiv tih prijedloga izmjena zakona. Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covid potvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. Stoga, apeliramo na vas da glasate PROTIV provođenja preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima koji, prema najavama ministra pravosuđa gosp. Malenice, a prema nalogu premijera Vlade, gosp. Plenkovića, mogu doseći i iznose do 50.000,00 kn. Iskreno vjerujemo da vaše imena nećemo naći na popisu onih koji su glasali ZA prijedlog Vlade. Vjerujemo da suosjećate sa za svoje bližnje prestrašenim i umornim ljudima, poremećenim odnosima među građanima i unutar obitelji. Vjerujemo da ćete stati rame uz rame s hrvatskim narodom. Pozivamo vas da glasate za one zakone koji se temelje na Ustavu RH, na nepristranim znanstvenim činjenicama, one zakone koji su u interesu svakog građanina RH i koji će im u ovim teškim vremenima olakšati život, egzistenciju i djelovanje. TOČKA 2 Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Također želimo podsjetiti da je do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Samu činjenicu da su cjepiva u potpunosti neispitana potvrđuju i besramne riječi same članice Stožera, prof. dr. sc. Alemka Markotić, u emisiji “Izdvojeno” prikazanoj 23. studenoga 2021. godine na Laudato TV: “Kažu treba ispitati cjepivo. A na čijoj djeci ćemo ispitati (cjepivo)? Brojna cjepiva su rađena u zapadnim zemljama i ispitivana u siromašnim područjima Azije i Afrike, na sirotinjskoj djeci. Na nečijoj djeci se to mora ispitati, da bi moje dijete bilo sigurno kad primi (cjepivo). Na čijem ćemo? Sad se ispituje i na europskoj, i na američkoj, i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj.” Također vas ovim putem želimo upozoriti da podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neke ćemo od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija ukratko pobrojati. • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu o PCR metoda nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe ▪ izumitelj PCR metode K.Mullis o Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2 ▪ Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 o Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke koje se plasiraju kroz medije. o Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a. • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe o Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023. o Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva o Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 o Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID 19, a koji su većinom cijepljeni. • Inzistiranje na COVID potvrdama o potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. o cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni o Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih o Znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i robustan (jak). o Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. • Manipulacije statističkim podacima u svrhu promocije cjepiva za COVID-19 i COVID potvrda o U Hrvatskoj svake godine (HZJZ) umire otprilike 50.000 stanovnika od čega otprilike: ▪ 23.000 od kardio-vaskularnih bolesti o 0,5% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪ 15.000 od karcinoma o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika ▪ 15.000 od svih ostalih bolesti i nezgoda gdje značajni udio smrti uzrokuju plućne bolesti o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika o HZJZ statistika (2019/2020): U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. te HZJZ procjenjuje da godišnje u Hrvatskoj umre prosječno 500 oboljelih od gripe. HZJZ statistika za isto razdoblje 2020//2021 nije dostupna, a na upite o broju oboljelih od gripe HZJZ navodi 0 (nula) oboljelih u tom razdoblju. • Iz dostupnih nam podataka možemo zaključiti da je u Republici Hrvatskoj od početka epidemioloških mjera umrlo preko 100.000 ljudi nevezano uz bolest COVID-19, a kojih je dio bez objašnjenja zavedeni i prikazani od strane Stožera kao „zaraženi/umrli“ od COVID-19 isključivo na osnovu pozitivnog PCR testa i bez provedbe stručne analize (autopsije) stvarnog uzroka smrti. Dodatno se nalaže veliko pitanje koje posljedice imaju ili će tek imati na zdravstveno stanje najugroženijih građana i veliki broj oboljelih od gore navedenih bolesti, a koji zbog neprimjerenih mjera Stožera u proteklom razdoblju, nije bio adekvatno zdravstveno zbrinut. • Ovdje valja naglasiti da najnoviji podaci o broju smrtnosti slučajeve vezanih uz COVID-19 (uključujući slučajeve s jednim ili više komorbiditeta kao i jatrogene smrti uzrokovane medicinskom pogreškom u liječenju bolesti) ne prelazi 0,01% unutar populacije, a negdje su oni i daleko niži. • Članovi Stožera opetovano negiraju, ignoriraju ili čak svjesno, koristeći pritom javne medije, proširuju netočne informacije ili cenzuriraju najnovije i često vrlo važne znanstvene spoznaje i informacije koje su kritične za suzbijanje bolesti COVID-19 uključujući dostupne terapijske metode i lijekove čime direktno i indirektno nanose fizičku i psihičku štetu svojim građanima koja za posljedicu može imati i smrt. • Riječ je o mjerama koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode i imat će velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju. TOČKA 3 Zbog gore nevedenih i brojnih drugih grešaka, nelogičnosti, neutemeljenosti te očitih manipulacija na kojima se temelje mjere koje je donio Stožer ali i prijedlozi izmjena zakona koje predlaže Vlada Republike Hrvatske, vezano uz sprječavanje korona epidemije, tražimo od Hrvatskog Sabora da svim pravnim instrumentima onemogući Vladu i Stožer u provedbi svih, a posebno neustavnih, radnji kao i izmjena zakona kojima bi im se omogućilo daljnje neprimjereno djelovanje vezanu uz epidemiju COVID-19. U svrhu zaštite nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana tražimo nadležne institucije da upotrijebe sve ovlasti kako bi HITNO provele: • SMJENU članova Stožera ili njegovo raspuštanje • Reviziju znanstvene utemeljenosti dosadašnjih mjera te HITNU izmjenu mjera sukladno stvarnom stanju „na terenu“, a prije svega HITNO: o Ukidanje COVID – potvrda o Ukidanje uvjetovanog cijepljenja građana eksperimentalnim cjepivima o Uvođenje provjerenih i djelotvornih terapijskih metoda i pripravaka u svrhu prevencije i liječenja bolesti COVID-19. o Javnu raspravu neovisnih liječnika i srodnih stručnjaka • UKIDANJE BILO KAKVOG OGRANIČAVANJA PRAVA na rad, slobodno kretanje, vlastiti izbor, te prava na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje građani RH financiraju plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH • DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom eksperimentalnih COVID-19 cjepiva te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim građanima i njihovim obiteljima. • ISTRAGU SUKOBA INTERESA članova Vlade i Stožera nastavno na neprimjerene odluke/preporuke/izmjene zakona vezene uz COVID-19 epidemiološke mjere, s posebnom pažnjom na pogodovanje vanjskim interesima i korporacijama te stjecanje bilo kakve osobne koristi tijekom epidemije COVID-19. • ISTRAGU I KAŽNJAVANJE SVIH ODGOVORNIH OSOBA I ORGANIZACIJA uključenih u nezakonite radnje tijekom epidemije COVID-19, a koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode te imaju velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. S poštovanjem, Građani Republike Hrvatske Hrvatska, 25.studeni 2021 Na znanje: • Predsjedništvo Hrvatskog Sabora • Svim zastupnicima Hrvatskog Sabora • Ured Predsjednika Republike Hrvatske • Pismohrana Prilozi: • PRILOG 1: Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu PRILOG 1 Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu građana: 1. One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents, by Jie Zhang, Hao Lin, Beiwei Ye, Min Zhao, Jianbo Zhan, et al. Clinical Infectious Diseases, October 5, 2021. 2. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021. 3. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021. 4. Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, by Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon, MedRxiv, June 5, 2021. 5. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection, by Ariel Israel, Yotam Shenhar, Ilan Green, Eugene Merzon, Avivit Golan-Cohen, Alejandro A Schäffer, Eytan Ruppin, Shlomo Vinker, Eli Magen. MedRxiv, August 22, 2021. 6. Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, by Ellie Ivanova, Joseph Devlin, et al. Cell, May 2021. 7. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans, by Jackson S. Turner, Wooseob Kim, Elizaveta Kalaidina, Charles W. Goss, Adriana M. Rauseo, Aaron J. Schmitz, Lena Hansen, Alem Haile, Michael K. Klebert, Iskra Pusic, Jane A. O’Halloran, Rachel M. Presti, Ali H. Ellebedy. Nature, May 24, 2021. 8. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells, by Kristen W. Cohen, Susanne L. Linderman, Zoe Moodie, Julie Czartoski, Lilin Lai, Grace Mantus, Carson Norwood, Lindsay E. Nyhoff, Venkata Viswanadh Edara, et al. MedRxiv, April 27, 2021. 9. Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees, by N Kojima, A Roshani, M Brobeck, A Baca, JD Klausner. MedRxiv, July 8, 2021. 10. Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine, by Suhas Sureshchandra, Sloan A. Lewis, Brianna Doratt, Allen Jankeel, Izabela Ibraim, Ilhem Messaoudi. BioRxiv, July 15, 2021. 11. mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status, Jason Neidleman, Xiaoyu Luo, Matthew McGregor, Guorui Xie, Victoria Murray, Warner C. Greene, Sulggi A. Lee, Nadia R. Roan. BioRxiv, July 29, 2021. 12. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Hastie, et al., Science, January 6, 2021. 13. Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection, by Anu Haveri, Nina Ekström, Anna Solastie, Camilla Virta, Pamela Österlund, Elina Isosaari, Hanna Nohynek, Arto A. Palmu, Merit Melin. MedRxiv, July 16, 2021. 14. Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time, by Eamon O Murchu, Paula Byrne, Paul G. Carty, et al. Rev Med Virol. 2021. 15. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy, by Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek. The Lancet, July 27, 2021. “ 16. Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants, by Bijaya Kumar Mishra, Debdutta Bhattacharya, Jaya Singh Kshatri, Sanghamitra Pati. MedRxiv, July 19, 2021. 17. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel, by Yair Goldberg, Micha Mandel, Yonatan Woodbridge, Ronen Fluss, Ilya Novikov, Rami Yaari, Arnona Ziv, Laurence Freedman, Amit Huppert, et al.. MedRxiv, April 24, 2021. 18. Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection, by Asgar Ansari, Rakesh Arya, Shilpa Sachan, Someshwar Nath Jha, Anurag Kalia, Anupam Lall, Alessandro Sette, et al. Front Immunol. March 11, 2021. 19. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2, by Claudia Gonzalez, Carla Saade, Antonin Bal, Martine Valette, et al, MedRxiv, May 11, 2021. 20. Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection, by Nina Le Bert, Hannah E. Clapham, Anthony T. Tan, Wan Ni Chia, et al, Journal of Experimental Medicine, March 1, 2021. 21. SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells, Jae Hyung Jung, Min-Seok Rha, Moa Sa, Hee Kyoung Choi, Ji Hoon Jeon, et al, Nature Communications, June 30, 2021. 22. Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination, by Alice Cho, Frauke Muecksch, Dennis Schaefer-Babajew, Zijun Wang, et al, BioRxiv, et al, BioRxiv, July 29, 2021.(newest version) 23. Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals, by Carmen Camara, Daniel Lozano-Ojalvo, Eduardo Lopez-Granados. Et al., BioRxiv, March 27, 2021. 24. COVID-19 natural immunity: Scientific Brief. World Health Organization. May 10, 2021. 25. SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, by Stefan Pilz, Ali Chakeri, John Pa Ioannidis, et al. Eur J Clin Invest. April 2021. 26. Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population, by Jia Wei, Philippa C. Matthews, Nicole Stoesser, et al, MedRxiv, July 5, 2021. 27. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), by Victoria Jane Hall, FFPH, Sarah Foulkes, MSc, Andre Charlett, PhD, Ana Atti, MSc, et al. The Lancet, April 29, 2021. 28. SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands, by Maria Skaalum Petersen, Cecilie Bo Hansen, Marnar Fríheim Kristiansen, et al, Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 8, August 2021. 29. Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive PCR Test Results for SARS-CoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar, by Roberto Bertollini, MD, MPH1; Hiam Chemaitelly, MSc2; Hadi M. Yassine. JAMA Research Letter, June 9, 2021. 30. Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection, by Puya Dehgani-Mobaraki, Asiya Kamber Zaidi, Nidhi Yadav, Alessandro Floridi, Emanuela Floridi. Clinical Immunology, September 2021. 31. Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning by Steven R Gundry Originally published 8 Nov 2021 Circulation. 2021;144:A10712. 32. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections by Sivan Gazit, MD MA1,2*; Roei Shlezinger, BA1; Galit Perez, MN MA2 ; Roni Lotan, PhD2; Asaf Peretz, MD1,3; Amir Ben-Tov, MD1,4; Dani Cohen, PhD4 ; Khitam Muhsen, PhD4 ; Gabriel Chodick, PhD MHA2,4; Tal Patalon, MD1,2 https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415; 33. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf 34. https://www.medincell.com/wp-content/uploads/2021/03/Clinical_Safety_of_Ivermectin March_2021.pdf 35., "Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win today's battle against COVID-19?" R. Derwand, M. Scholz Medical Hypotheses 142 (2020), 109815 36. "COVID-19 outpatients - early risk-stratified treatment with zinc plus low dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study", Scholz, M.; Derwand, R.; Zelenko, V., International Journal of Antimicrobial Agents 56 (2020), 106214 37. Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection, Peter A. McCullough, Ronan J.Kelly, Gaetano Ruocco, Edgar Lerma, James Tumlin, Kevin R.Wheelan, Nevin Katz, Norman E.Lepor, Kris Vijay, Harvey Carter, Bhupinder Singh, Sean P.McCullough, Brijesh K.Bhambi, Alberto Palazzuoli, Gaetano M.De Ferrari, Gregory P.Milligan, TaimurSafder, Kristen M.Tecson,Harvey A.Risch, The American Journal of Medicine 134 (2020), 16-22 38. ."Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19)", Peter A. McCullough, Paul E. Alexander, Robin Armstrong, Cristian Arvinte, Alan F. Bain, Richard P. Bartlett, Robert L. Berkowitz, Andrew C. Berry, Thomas J. Borody, Joseph H. Brewer, Adam M. Brufsky, Teryn Clarke, Roland Derwand, Alieta Eck, John Eck, Richard A. Eisner, George C. Fareed, Angelina Farella, Silvia N. S. Fonseca, Charles E. Geyer, Jr., Russell S. Gonnering, Karladine E. Graves, Kenneth B. V. Gross, Sabine Hazan, Kristin S. Held, H. Thomas Hight, Stella Immanuel, Michael M. Jacobs, Joseph A. Ladapo, Lionel H. Lee, John Littell, Ivette Lozano, Harpal S. Mangat, Ben Marble, John E. McKinnon, Lee D. Merritt, Jane M. Orient, Ramin Oskoui, Donald C. Pompan, Brian C. Procter, Chad Prodromos, Juliana Cepelowicz Rajter, Jean-Jacques Rajter, C. Venkata S. Ram, Salete S. Rios, Harvey A. Risch, Michael J. A. Robb, Molly Rutherford, Martin Scholz, Marilyn M. Singleton, James A. Tumlin, Brian M. Tyson, Richard G. Urso, Kelly Victory, Elizabeth Lee Vliet, Craig M. Wax, Alexandre G. Wolkoff, Vicki Wooll, Vladimir Zelenko; Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 517-530 39. "Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection", Brian C. Procter, Casey Ross, Vanessa Pickard, Erica Smith, Cortney Hanson, Peter A. McCullough. Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 611-614 40. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Published 02 November 2021) 41. Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, (November 7, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3963606 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3963606 42. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan , Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich , Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmere; International Consortium Of Scientists In Life Sciences (ICSLS) [NOV 2020 - JAN 2021] 43. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant. The Lancet volume 2, issue 7, e279-e280, july 01, 2021 44. https://www.halmed.hr/COVID-19/Informacije-o-odobrenim-cjepivima/ 45. https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisory committee/2021-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee 46. https://www.hzjz.hr/periodicne-publikacije/ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
129 Andrea Rusinovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, uskraćujem svoju suglasnost - ne slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti zbog znanstvene neutemeljenosti predloženih izmjena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
130 Andrea Šolaja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI ovim dokumentom kao građanin Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavamo svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivimo predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ćemo izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodimo slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatramo mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 Andreja Mušić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani podnositelju prijedloga zakona! Ovim putem kao građanin Republike Hrvatske izražavam protivljenje na nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti se pokušavaju uvesti zakonske odredbe koje su protivne Ustavu Republike Hrvatske, pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, najnovijim znanstvenim dokazima i međunarodnim aktima. Navedeni prijedlog Zakona nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 26., članak 35., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Od brojnih zakona s kojima je predloženi Zakon u koliziji ističem samo jedan zakon – Zakon o sustavu državne uprave koji u čl.11. propisuje: „Poslovi državne uprave obavljaju se tako da građani mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvarivati svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati svoje građanske dužnosti.“. Predložena dopuna čl.47.st.2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, gdje se predlaže dodati t.8.a., a s tim u svezi i prijedlog novog čl.55.a., je diskrimatorna, protuustavna i u koliziji s drugim propisima, nejasna je, nelogična i protivna zdravom razumu. Obveza predočenja dokaza o testiranju, cijeljenju ili preboljenju zarazne bolesti da bi se pristupilo „ u određene prostore“ (a koji su to prostori iz prijedloga zakona nije jasno i otvara pravnu nesigurnost!) zasigurno nije jednostavan način kako građani mogu ostvariti Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene terese te ispunjavati svoje građanske dužnosti. Ako građanin mora predočavati neki medicinski/nemedicinski dokaz da bi ušao u prostor Porezne uprave ili bilo koje drugo javno tijelo koje se financira javnim novcima, a nije prebolio zaraznu bolest niti je cijepljen, tada prethodno mora saznati gdje se radi ovlašteno testiranje, čekati red na testiranje (možda izostati s posla...), čekati rezultat testa itd., i to ponavljati svaki puta kada zatreba javnu uslugu ili mora izvršiti svoje građanske dužnosti. Time građaninu nije jednostavno ostvarivati prava i obveze po čl.11. Zakona o sustavu državne uprave, nego mu je to dapače jako zakomplicirano i financijski zahtjevno! Svime time se necijepljene i nepreboljele osobe stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na cijepljene i preboljele osobe. Iz obrazloženja prijedloga Zakona vidljivo da se nove odredbe predlažu zbog virusa SARS-CoV-2 i bolesti koju taj virus uzrokuje (COVID-19), međutim novim odredbama se ide protivno znanstvenim dokazima i medicinskoj struci koja je jasna da: 1. činom cijepljenja kod cijepljene osobe nije automatski istog časa razvijen imunitet, niti je kasniji imunitet 100postotni 2. cijepljena osoba je mogući prijenosnik virusa. Stoga predočenje dokaza o cijepljenju, koji dokaz zdravstveni djelatnik izdaje cijepljenoj osobi prilikom samog čina cijepljenja, a ne naknadno nakon proteka vremena dostatnog za razvoj kakvog takvog imuniteta kod cijepljene osobe, dakle predočenje takvog dokaza ne garantira da cijepljena osoba nije zarazna, no takvu osobu se privilegira i otvaraju joj se sva vrata, naspram necijepljenih osoba! O tome s protekom koliko vremena tijelo razvija imunitet: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/how-do-vaccines-work_hr Nadalje, predložene odredbe ne definiraju koje je to testiranje (koja vrsta testa), niti u odnosu na koje zarazne bolesti se cijepljenje ili preboljenje postavlja kao uvjet za pristup ulaska u „određene“ (opet – koje određene?) prostore. Predložene odredbe izmjena i dopuna predmetnog Zakona su postavljene preširoko i praktički bi se odnosile na sve zarazne bolesti, a iz obrazloženja prijedloga se vidi da je intencija predlagatelja usmjerena na aktualnu situaciju sa SARS-CoV-2 i COVID-19. Pri tome je aktualno cijepivo koje se provodi dobrovoljno, a ne obvezno, a Vijeće Europe (čiji član je i Republika Hrvatska! ) je svojom rezolucijom od 27.01.2021. godine izričito odredilo za potrebno “osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen.”. Uvođenjem nove sigurnosne mjere iz predloženih izmjena i dopuna Republika Hrvatska bi nonšalantno prekršila na štetu svojih građana! Uvođenje nove sigurnosne mjere (obveza predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti), a koja de facto ima učinak ograničenja Ustavom zajamčene slobode kretanja, i to bez prethodne procjene učinaka ovog Zakona je apsolutno neprimjereno i predstavlja očigledno „guranje“ izmjena zakona i to po hitnoj proceduri! Naknadna procjena učinaka predloženog zakona za koju se ostavlja rok do 05.12.2022. godine daje prostora i vremena za nakaradno kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda, a predloženo stupanje na snagu izmjena zakona s prvim danom od dana njegove objave u Narodnim novinama, umjesto poštivanja redovnog roka (vacatio legis) predstavlja još samo jedno u nizu neprimjerenog postupanja predlagatelja prema građanima. Slijedom svega navedenog, protivim se predloženim izmjenama i dopunama te predlažem da se od istoga odustane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
132 Andreja Vincek NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protiv sam navedenih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jer predložene izmjene narušavaju temeljna ljudska prava i slobode te su temelj za provođenje diskriminacije. Navedene izmjene i dopune smatram izuzetno štetnima i ovo se nikako ne bi smjelo usvojiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
133 Andrija Milinkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Respiratorni virus (prehlada) koji po javnim statistikama nije utjecao na povećanje ukupne smrtnosti od bilo čega, nije smrtonosan virus i ne zahtijeva nikakve mjere ograničavanja sloboda građana! Pojedinac uvijek mora imati pravo izbora za sebe/svoje tijelo i svoju djecu, za zdravlje sebe i svoje obitelji! U slobode se ne dira! Ovo nema veze sa medicinom i ovo je protuustavno!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
134 Andrija Milinkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne podržavam prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jer je došlo do povrede ustavnih sloboda i ljudskih prava. Krši se ustav, zakoni, konvencije, povelje i kodeksi, represija državnog aparata i cenzura medija u službi su jedne propagande gdje nema mjesta struci i slobodi govora. Mnogo toga je van svake logike, dovoljno je da pogledamo statistike gdje činjenice govore svoje, farsa koja nepotrebno traje iz nekih drugih razloga koji nemaju veze sa virusom. Tuzno i zalosno vas je gledati vec godinu ipo dana kakav teror vrsite nad vlastitim narodom.EU nema buducnost, pravda i karma svakoga stigne u zivotu. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
135 Andrija Milinkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Izricito ne podržavam novi zakon i strogo mu se protivim jer krsi ljudska prava i temeljne ljudske slobode. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Andrija Milinkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Uskraćujem svoju građansku suglasnost na sve predložene izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Tuzno i zalosno gdje nas vodi par ljudi , suvisno je bilo sta reci. Neka vas stid bude sta radite narodu ove drzave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Andrija Milinkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ljudi moji sta se vama događa, sta cinite vlastitom narodu, teror vrsite vec 2 godine i ne stajete. Cime ste tako zatrovani? I zricito se protivim ovome zakonu jer krsi sve temelje ljudske slobode i ustav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
138 Andrija Milinkovic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti se pokušavaju uvesti zakonske odredbe koje su u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske, drugim Zakonima i najnovijim znanstvenim dokazima. Navedeni prijedlog Zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Navedeni prijedlog Zakona ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske Nevjerojatno je da ovo radite vlastitom narodu i građanima, pa kako mozete, kako mozete ovako nesto i pomisliti izglasati? Tuga i sramota Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Andro Vitaljić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protiv sam ovog prijedloga izmjena i dopuna postojećeg predmetnog Zakona jer se radi o pokušaju ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde koja je instrument segregacije i diskriminacije osoba koje smatraju da cijepljenje nije u njihovom najboljem interesu, čime se grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolesti, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
140 Anđelka Jagunić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, Mi, građani Republike Hrvatske, upućujemo vam ovim putem Pritužbu i Prijedloge prema članku 46. Ustava Republike Hrvatske, „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.” TOČKA 1 Prilikom javne najave dne 17. studenoga 2021. godine na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković izvijestio je o nalogu ministrima gosp. Malenici, gosp. Božinoviću i gosp. Berošu da izrade prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ili Zakona o civilnoj zaštiti, ili nekog drugog zakona, po svemu sudeći i Prekršajnog zakona, kako je izjavio, a kojim bi se prijedlogom Izmjena sankcioniralo financijski i prekršajno sve osobe koje ne prihvaćaju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nametnute COVIDpotvrde. Želimo na Vas apelirati da, postupajući sukladno svojoj savjesti i volji većine građana, glasate protiv tih prijedloga izmjena zakona. Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covidpotvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. Stoga, apeliramo na vas da glasate PROTIV provođenja preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima koji, prema najavama ministra pravosuđa gosp. Malenice, a prema nalogu premijera Vlade, gosp. Plenkovića, mogu doseći i iznose do 50.000,00 kn. Iskreno vjerujemo da vaše imena nećemo naći na popisu onih koji su glasali ZA prijedlog Vlade. Vjerujemo da suosjećate sa za svoje bližnje prestrašenim i umornim ljudima, poremećenim odnosima među građanima i unutar obitelji. Vjerujemo da ćete stati rame uz rame s hrvatskim narodom. Pozivamo vas da glasate za one zakone koji se temelje na Ustavu RH, na nepristranim znanstvenim činjenicama, one zakone koji su u interesu svakog građanina RH i koji će im u ovim teškim vremenima olakšati život, egzistenciju i djelovanje. TOČKA 2 Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Također želimo podsjetiti da je do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Samu činjenicu da su cjepiva u potpunosti neispitana potvrđuju i besramne riječi same članice Stožera, prof. dr. sc. Alemka Markotić, u emisiji “Izdvojeno” prikazanoj 23. studenoga 2021. godine na Laudato TV: "Cjepivo se mora ispitati na nečijoj djeci da bi moje dijete bilo sigurno. Jako je važno da shvatimo da nitko nikoga sad ne tjera, ali kažu da treba ispitati cjepiva. A na čijoj ćemo djeci ispitati cjepiva? Dakle, brojna cjepiva rađena u zapadnim zemljama ispitivana su u siromašnim područjima Azije i Afrike. Na sirotinjskoj djeci, na nečijoj djeci se to mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno, kad primi. Na čijoj ćemo? Dakle, ovo je prvi put. Ovaj COVID je svašta izvlačio, neke stvari stavlja u red. Dakle, sada se ispituje i na europskoj i na američkoj i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj". Također vas ovim putem želimo upozoriti da podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neke ćemo od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija ukratko pobrojati. • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu o PCR metoda nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe  izumitelj PCR metode K.Mullis o Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2  Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 o Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke umrlih od bolesti COVID-19 u statističkim publikacijama HZJZ.a, i informacijama koje se plasiraju kroz medije. o Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a već se svi umrli pacijenti, a koji su bili PCR test pozitivni, evidentiraju kao umrli od bolesti COVID-19 • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe o Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023. o Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva o Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 o Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID19, a koji su većinom cijepljeni. • Inzistiranje na COVID potvrdama o potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. o cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni o Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih o Znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i robustan (jak). o Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. • Manipulacije statističkim podacima u svrhu promocije cjepiva za COVID-19 i COVIDpotvrda o U Hrvatskoj svake godine (HZJZ) umire otprilike 50.000 stanovnika od čega otprilike:  23.000 od kardio-vaskularnih bolesti • 0,5% smrtnost na ukupan broj stanovnika  15.000 od karcinoma • 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika  15.000 od svih ostalih bolesti i nezgoda gdje značajni udio smrti uzrokuju plućne bolesti • 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika o HZJZ statistika (2019/2020): U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. te HZJZ procjenjuje da godišnje u Hrvatskoj umre prosječno 500 oboljelih od gripe. HZJZ statistika za isto razdoblje 2020//2021 nije dostupna, a na upite o broju oboljelih od gripe HZJZ navodi 0 (nula) oboljelih u tom razdoblju. • Iz dostupnih nam podataka možemo zaključiti da je u Republici Hrvatskoj od početka epidemioloških mjera umrlo preko 100.000 ljudi nevezano uz bolest COVID-19, a kojih je dio bez objašnjenja zavedeni i prikazani od strane Stožera kao „zaraženi/umrli“ od COVID-19 isključivo na osnovu pozitivnog PCR testa i bez provedbe stručne analize (autopsije) stvarnog uzroka smrti. Dodatno se nalaže veliko pitanje koje posljedice imaju ili će tek imati na zdravstveno stanje najugroženijih građana i veliki broj oboljelih od gore navedenih bolesti, a koji zbog neprimjerenih mjera Stožera u proteklom razdoblju, nije bio adekvatno zdravstveno zbrinut. • Ovdje valja naglasiti da najnoviji podaci o broju smrtnosti slučajeve vezanih uz COVID-19 (uključujući slučajeve s jednim ili više komorbiditeta kao i jatrogene smrti uzrokovane medicinskom pogreškom u liječenju bolesti) ne prelazi 0,01% unutar populacije, a negdje su oni i daleko niži. • Članovi Stožera opetovano negiraju, ignoriraju ili čak svjesno, koristeći pritom javne medije, proširuju netočne informacije ili cenzuriraju najnovije i često vrlo važne znanstvene spoznaje i informacije koje su kritične za suzbijanje bolesti COVID-19 uključujući dostupne terapijske metode i lijekove čime direktno i indirektno nanose fizičku i psihičku štetu svojim građanima koja za posljedicu može imati i smrt. • Riječ je o mjerama koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode i imat će velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju. TOČKA 3 Zbog gore nevedenih i brojnih drugih grešaka, nelogičnosti, neutemeljenosti te očitih manipulacija na kojima se temelje mjere koje je donio Stožer ali i prijedlozi izmjena zakona koje predlaže Vlada Republike Hrvatske, vezano uz sprječavanje korona epidemije, tražimo od Hrvatskog Sabora da svim pravnim instrumentima onemogući Vladu i Stožer u provedbi svih, a posebno neustavnih, radnji kao i izmjena zakona kojima bi im se omogućilo daljnje neprimjereno djelovanje vezanu uz epidemiju COVID-19. U svrhu zaštite nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana tražimo nadležne institucije da upotrijebe sve ovlasti kako bi HITNO provele: • SMJENU članova Stožera ili njegovo raspuštanje • Reviziju znanstvene utemeljenosti dosadašnjih mjera te HITNU izmjenu mjera sukladno stvarnom stanju „na terenu“, a prije svega HITNO: o Ukidanje COVID – potvrda o Ukidanje uvjetovanog cijepljenja građana eksperimentalnim cjepivima o Uvođenje provjerenih i djelotvornih terapijskih metoda i pripravaka u svrhu prevencije i liječenja bolesti COVID-19. o Javnu raspravu neovisnih liječnika i srodnih stručnjaka • UKIDANJE BILO KAKVOG OGRANIČAVANJA PRAVA na rad, slobodno kretanje, vlastiti izbor, te prava na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje građani RH financiraju plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH • DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom eksperimentalnih COVID-19 cjepiva te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim građanima i njihovim obiteljima. • ISTRAGU SUKOBA INTERESA članova Vlade i Stožera nastavno na neprimjerene odluke/preporuke/izmjene zakona vezene uz COVID-19 epidemiološke mjere, s posebnom pažnjom na pogodovanje vanjskim interesima i korporacijama te stjecanje bilo kakve osobne koristi tijekom epidemije COVID-19. • ISTRAGU I KAŽNJAVANJE SVIH ODGOVORNIH OSOBA I ORGANIZACIJA uključenih u nezakonite radnje tijekom epidemije COVID-19, a koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode te imaju velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. S poštovanjem, Građani Republike Hrvatske Hrvatska, 25.studeni 2021 Na znanje: • Predsjedništvo Hrvatskog Sabora • Svim zastupnicima Hrvatskog Sabora • Ured Predsjednika Republike Hrvatske • Pismohrana Prilozi: • PRILOG 1: Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu S poštovanjem, PRILOG 1 Sažetak znanstvene literature i izvora koji potvrđuju navode u dopisu građana: 1. HALMED Informacije o odobrenim cjepivima 2. FDA 2021meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee 3. HZJZ periodične publikacije 4. One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents, by Jie Zhang, Hao Lin, Beiwei Ye, Min Zhao, Jianbo Zhan, et al. Clinical Infectious Diseases, October 5, 2021. 5. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, by Sivan Gazit, Roei Shlezinger, Galit Perez, Roni Lotan, Asaf Peretz, Amir Ben-Tov, Dani Cohen, Khitam Muhsen, Gabriel Chodick, Tal Patalon. MedRxiv, August 25, 2021. 6. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021. 7. Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals, by Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon, MedRxiv, June 5, 2021. 8. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection, by Ariel Israel, Yotam Shenhar, Ilan Green, Eugene Merzon, Avivit Golan-Cohen, Alejandro A Schäffer, Eytan Ruppin, Shlomo Vinker, Eli Magen. MedRxiv, August 22, 2021. 9. Discrete Immune Response Signature to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination Versus Infection, by Ellie Ivanova, Joseph Devlin, et al. Cell, May 2021. 10. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans, by Jackson S. Turner, Wooseob Kim, Elizaveta Kalaidina, Charles W. Goss, Adriana M. Rauseo, Aaron J. Schmitz, Lena Hansen, Alem Haile, Michael K. Klebert, Iskra Pusic, Jane A. O’Halloran, Rachel M. Presti, Ali H. Ellebedy. Nature, May 24, 2021. 11. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells, by Kristen W. Cohen, Susanne L. Linderman, Zoe Moodie, Julie Czartoski, Lilin Lai, Grace Mantus, Carson Norwood, Lindsay E. Nyhoff, Venkata Viswanadh Edara, et al. MedRxiv, April 27, 2021. 12. Incidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection among previously infected or vaccinated employees, by N Kojima, A Roshani, M Brobeck, A Baca, JD Klausner. MedRxiv, July 8, 2021. 13. Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine, by Suhas Sureshchandra, Sloan A. Lewis, Brianna Doratt, Allen Jankeel, Izabela Ibraim, Ilhem Messaoudi. BioRxiv, July 15, 2021. 14. mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status, Jason Neidleman, Xiaoyu Luo, Matthew McGregor, Guorui Xie, Victoria Murray, Warner C. Greene, Sulggi A. Lee, Nadia R. Roan. BioRxiv, July 29, 2021. 15. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Jennifer M. Dan, Jose Mateus, Yu Kato, Kathryn M. Hastie, et al., Science, January 6, 2021. 16. Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS-CoV-2 infection, by Anu Haveri, Nina Ekström, Anna Solastie, Camilla Virta, Pamela Österlund, Elina Isosaari, Hanna Nohynek, Arto A. Palmu, Merit Melin. MedRxiv, July 16, 2021. 17. Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time, by Eamon O Murchu, Paula Byrne, Paul G. Carty, et al. Rev Med Virol. 2021. 18. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy, by Laith J. Abu-Raddad, Hiam Chemaitelly, Peter Coyle, Joel A. Malek. The Lancet, July 27, 2021. 19. Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants, by Bijaya Kumar Mishra, Debdutta Bhattacharya, Jaya Singh Kshatri, Sanghamitra Pati. MedRxiv, July 19, 2021. 20. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel, by Yair Goldberg, Micha Mandel, Yonatan Woodbridge, Ronen Fluss, Ilya Novikov, Rami Yaari, Arnona Ziv, Laurence Freedman, Amit Huppert, et al.. MedRxiv, April 24, 2021. 21. Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection, by Asgar Ansari, Rakesh Arya, Shilpa Sachan, Someshwar Nath Jha, Anurag Kalia, Anupam Lall, Alessandro Sette, et al. Front Immunol. March 11, 2021. 22. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2, by Claudia Gonzalez, Carla Saade, Antonin Bal, Martine Valette, et al, MedRxiv, May 11, 2021. 23. Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection, by Nina Le Bert, Hannah E. Clapham, Anthony T. Tan, Wan Ni Chia, et al, Journal of Experimental Medicine, March 1, 2021. 24. SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells, Jae Hyung Jung, MinSeok Rha, Moa Sa, Hee Kyoung Choi, Ji Hoon Jeon, et al, Nature Communications, June 30, 2021. 25. Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA Vaccination, by Alice Cho, Frauke Muecksch, Dennis Schaefer-Babajew, Zijun Wang, et al, BioRxiv, et al, BioRxiv, July 29, 2021.(newest version) 26. Differential effects of the second SARS-CoV-2 mRNA vaccine dose on T cell immunity in naïve and COVID-19 recovered individuals, by Carmen Camara, Daniel Lozano-Ojalvo, Eduardo Lopez-Granados. Et al., BioRxiv, March 27, 2021. 27. COVID-19 natural immunity: Scientific Brief. World Health Organization. May 10, 2021. 28. SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria, by Stefan Pilz, Ali Chakeri, John Pa Ioannidis, et al. Eur J Clin Invest. April 2021. 29. Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population, by Jia Wei, Philippa C. Matthews, Nicole Stoesser, et al, MedRxiv, July 5, 2021. 30. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative healthcare workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), by Victoria Jane Hall, FFPH, Sarah Foulkes, MSc, Andre Charlett, PhD, Ana Atti, MSc, et al. The Lancet, April 29, 2021. 31. SARS-CoV-2 Natural Antibody Response Persists for at Least 12 Months in a Nationwide Study From the Faroe Islands, by Maria Skaalum Petersen, Cecilie Bo Hansen, Marnar Fríheim Kristiansen, et al, Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 8, August 2021. 32. Associations of Vaccination and of Prior Infection With Positive PCR Test Results for SARSCoV-2 in Airline Passengers Arriving in Qatar, by Roberto Bertollini, MD, MPH1 ; Hiam Chemaitelly, MSc2 ; Hadi M. Yassine. JAMA Research Letter, June 9, 2021. 33. Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection, by Puya Dehgani-Mobaraki, Asiya Kamber Zaidi, Nidhi Yadav, Alessandro Floridi, Emanuela Floridi. Clinical Immunology, September 2021. 34. Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning by Steven R Gundry Originally published 8 Nov 2021 Circulation. 2021;144:A10712. 35. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections by Sivan Gazit, MD MA1,2*; Roei Shlezinger, BA1; Galit Perez, MN MA2 ; Roni Lotan, PhD2; Asaf Peretz, MD1,3; Amir Ben-Tov, MD1,4; Dani Cohen, PhD4 ; Khitam Muhsen, PhD4 ; Gabriel Chodick, PhD MHA2,4; Tal Patalon, MD1,2 https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415; 36. Review of the Emerging Evidence Supporting the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Pierre Kory, G. Umberto Meduri, Jose Iglesias, Joseph Varon, Keith Berkowitz, Howard Kornfeld, Eivind Vinjevoll, Scott Mitchell, Fred Wagshul, Paul E. Marik, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) [FLCCC Alliance; updated Jan 16, 2021] 37. Expert Review Report Medical Safety Of Ivermectin. Jacques Descotes https://www.medincell.com/wp-content/uploads/2021/03/Clinical_Safety_of_IvermectinMarch_2021.pdf 38. A five-day course of ivermectin for the treatment of COVID-19 may reduce the duration of illness. Ahmed S, Karim MM, Ross AG, et al. Int J Infect Dis. 2020;103:214-216. 39. Controlled randomized clinical trial on using ivermectin with doxycycline for treating COVID19 patients in Baghdad, Iraq. Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AW, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS. medRxiv. 2020;Preprint. 40. Ivermectin as an adjunct treatment for hospitalized adult COVID-19 patients: a randomized multi-center clinical trial. Niaee MS, Gheibi N, Namdar P, et al. Research Square. 2020;Preprint. Available at: Khan MSI, Khan MSI, Debnath CR, et al. Ivermectin treatment may improve the prognosis of patients with COVID-19. Arch Bronconeumol. 2020;56(12):828-830. 41. Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win today's battle against COVID-19?" R. Derwand, M. Scholz Medical Hypotheses 142 (2020), 109815 42. COVID-19 outpatients - early risk-stratified treatment with zinc plus low dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study", Scholz, M.; Derwand, R.; Zelenko, V., International Journal of Antimicrobial Agents 56 (2020), 106214 43. Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection, Peter A. McCullough, Ronan J.Kelly, Gaetano Ruocco, Edgar Lerma, James Tumlin, Kevin R.Wheelan, Nevin Katz, Norman E.Lepor, Kris Vijay, Harvey Carter, Bhupinder Singh, Sean P.McCullough, Brijesh K.Bhambi, Alberto Palazzuoli, Gaetano M.De Ferrari, Gregory P.Milligan, TaimurSafder, Kristen M.Tecson,Harvey A.Risch, The American Journal of Medicine 134 (2020), 16-22 44. Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Peter A. McCullough, Paul E. Alexander, Robin Armstrong, Cristian Arvinte, Alan F. Bain, Richard P. Bartlett, Robert L. Berkowitz, Andrew C. Berry, Thomas J. Borody, Joseph H. Brewer, Adam M. Brufsky, Teryn Clarke, Roland Derwand, Alieta Eck, John Eck, Richard A. Eisner, George C. Fareed, Angelina Farella, Silvia N. S. Fonseca, Charles E. Geyer, Jr., Russell S. Gonnering, Karladine E. Graves, Kenneth B. V. Gross, Sabine Hazan, Kristin S. Held, H. Thomas Hight, Stella Immanuel, Michael M. Jacobs, Joseph A. Ladapo, Lionel H. Lee, John Littell, Ivette Lozano, Harpal S. Mangat, Ben Marble, John E. McKinnon, Lee D. Merritt, Jane M. Orient, Ramin Oskoui, Donald C. Pompan, Brian C. Procter, Chad Prodromos, Juliana Cepelowicz Rajter, Jean-Jacques Rajter, C. Venkata S. Ram, Salete S. Rios, Harvey A. Risch, Michael J. A. Robb, Molly Rutherford, Martin Scholz, Marilyn M. Singleton, James A. Tumlin, Brian M. Tyson, Richard G. Urso, Kelly Victory, Elizabeth Lee Vliet, Craig M. Wax, Alexandre G. Wolkoff, Vicki Wooll, Vladimir Zelenko; Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 517-530 45. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the room. Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant. The Lancet volume 2, issue 7, e279-e280, july 01, 2021 46. Effectiveness of Covid-19 vaccination against risk of symptomatic infection, hospitalization, and death up to 9 months: a Swedish total-population cohort study. Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström (preprint) 47. Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID19) infection. Brian C. Procter, Casey Ross, Vanessa Pickard, Erica Smith, Cortney Hanson, Peter A. McCullough. Reviews in Cardiovascular Medicine 21 (4) (2020), 611-614 48. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ 2021; 375 (Published 02 November 2021) 49. Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, (November 7, 2021). 50. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan , Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich , Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmere; International Consortium Of Scientists In Life Sciences (ICSLS Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje te promjene potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ako predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, one su onda neustavne. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP moj je komentar ovaj: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP-a – osiguranje provođenja mjera neosnovano se prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP-a – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće te predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH: čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednoga od osnovnih načela Europske unije Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3. odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
141 Anđelko Prener NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Opravdanost uvođenja covid potvrda kao sredstva očuvanja zdravlja i suzbijanja pandemije SARS Cov 2 virusa vrlo je upitna ako uzmemo u obzir istraživanja koja su provedena od pojave cjepiva. Cjepiva koja se nalaze na tržištu odobrena su po žurnom postupku, bez da su prošla treću fazu kliničkih ispitivanja te bez da su se istražili utjecaji istog na ljudsko zdravlje. Potvrda ove teze vidljiva je u člancima koji se bave istraživanjem nuspojava cjepiva te povlačenjem upotrebe cjepiva određenih proizvođača u zemljama Europe i izvan nje. https://odysee.com/@JakaKozmos:c/Coleman_Circulation:4 Postotak djelotvornosti cjepiva znatno je manji od početnih podataka, a sama djelotvornost pokušava se "nadoknaditi" dodatnim docjepljivanjem, iako je rečeno da imunitet traje do 6 mjeseci, što podrazumijeva minimalno cijepljenje svakog čovjeka dva puta godišnje, ako ne i više s obzirom da se podatci o učinkovitosti rapidno mijenjaju. Naravno, mogući argument je da se u znanosti svakodnevno dolazi do novih spoznaja na tom području, iz čega proizlazi da je to područje nedovoljno istraženo i da se istraživanje vrši na procjepljenoj populaciji, što je dokaz o eksperimentalnom kakarteru samog cijepiva. Novija istraživanja pokazuju kako cijepljene osobe(koje dobivaju covid potvrdu) također mogu biti zaražene te prenositi zarazu što iako pridonosi manjim brojem hospitalzacija ne pridonosi suzbijanju same pandemije, ali pridonose diskriminaciji ljudi i dijeljenju na cijepljene i necijepljene te oduzimanju prava na mogućnost izbora. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext Vidljivo je iz slogana "Misli na druge, cijepi se!" da se pokušava nametnuti odgovornost na svakog pojedinca (odgovornost što proistječe iz prava na izbor), dok istovremeno nitko (ni vladajuće strukture, niti farmaceutske tvrtke) ne želi preuzeti odgovornost za moguće nuspojave i ishode na zdravlje pojedinca. Zaključak se nameće sam po sebi niti cijepljenje ne može spriječiti zarazu, niti je umanjiti ako se ne pridržavamo higijenskih mjera, a s obzirom na vremenski period u kojem je cjepivo odobreno i istraženo, postoje rizici za zdravlje pojedinca. Uvođenje covid putovnica je mjera segregacije i diskriminacije ljudi te put ka totalitarizmu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
142 Anela Resanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam izričito PROTIV DONOŠENJA OVOGA ZAKONA i ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Smatram da je prijedlog ovoga Zakona u suprotnosti sa Ustavom RH jer je diskriminirajući i krši osnovna ljudska prava! Njime se krši i nekoliko drugih zakona, kao i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, primjerice Rezolucija 2361 Vijeća Europe (2021), na: https://pace.coe.int/en/files/29004/html, koja govori o zabrani vršenja bilo kakve vrste pritisaka na cijepljenje, a kaže: Točka 7.3.1. da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI”; Točka 7.3.2. „da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem”. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Anela Resanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Predložene izmjene čl. 69. ZZP-a – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Naime, osobe zaposlene u Državnom inspektoratu najčešće su osobe koje ili nisu pravne struke ili su rijetko pravne struke, tj. uglavnom su osobe drugih struka te nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode odlučuje SUD (a predložene mjere, prema predloženim izmjenama ZZP-a, bio bi ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR i zato su te mjere, iz čl. 69. ZZP-a, – mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode). Sanitarni inspektori nisu sudci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakoga pojedinog građanina. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja temeljnih ljudskih prava i slobode – slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način stvara se parasudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito se spornom smatra mjera koju bi mogli određivati sanitarni inspektori, a koja je predviđena pod toč. 15. – narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera izravna je povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ona predstavljaju medicinski eksperiment i nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole i odobrenja. Ako se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To nije demokracija, nego totalitarizam. Usto, navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja će se kaznena ili prekršajna djela izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje je takve mjere arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji sanitranoga inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije ni pravnik ni sudac, a uvjeti i postupak određivanja te mjere nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim se točno slučajevima, kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela, može izreći takva mjera. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
144 Anela Resanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Predložene izmjene u čl. 4. ZZP-a – osiguranje provođenja mjera neosnovano se prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP-a – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće te predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH: čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
145 Anela Resanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje te promjene potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ako predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, one su onda neustavne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
146 Anes Gibic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Prijedlog izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti neprihvatljiv je i nemoralan, protivi se ljudskim pravima, na suptilan način uvodi se prisilno cijepljenje svakog čovjeka bez obzira na posljedice. A posljedice cijepljenja i Covid potvrda su razarajuće u ogromnoj mjeri. Primjerice, mnoge obitelji će te uništiti i odvojiti, mnoga poduzeća će se zatvoriti, ljudi će biti stjerani u kut a znate što su spremni učiniti kad nemaju izlaz… to sve nadaleko utiče na psihu ljudi a ima nas svakakvih, netko ima veći a netko manji prag tolerancije…To ništa ne donosi dobro a puno lošeg. I ja sam kao pojedinac, mali radnik u Republici Hrvatskoj osjetim nelagodu i nemir svaki dan sve više jer nas Vlada Republike Hrvatske protuustavno maltretira i nameće nam nešto što ne želimo! Imam puno prijatelja i poznanika i iskreno vam kažem da njih 95% ne želi da se cijepi, ostali su se cijepili samo zato da bi mogli ići u određene prostore, putovati, nesmetano se šetati… Ovim zakonom narušavate javni red i mir u Republici Hrvatskoj, ljudi jednostavno neće da se cijepe sa eksperimentalnim cijepivom. Molim Vas, ne činite to, radite katastrofu ne samo u društvu, nego i u cijeloj državi. Oštećujete slobodu, pravo i ustav. A pogotovo sve ljude ove lijepe države. Hvala lipa i pozdrav. Anes Gibić. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
147 Ani Franičević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Osim što je u nesuglasju s cijelim nizom međunarodnih konvencija, protokola i inih akata, kao i s Ustavom RH, novi Prijedlog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nema potencijala zaštite pučanstva od bolesti o kojoj se gotovo ništa ne zna, a ponajmanje pandemijski ubojit potencijal nove bolesti u vezi s kojom još i znanstvenici "tapkaju u mraku" i ne slažu se. Mjere koje se predlažu u čl. 47. nisu proporcionalne prijetnji koju ovaj virus predstavlja niti opasnostima koje on ima za posljedicu, te kao takve ne služe zaštiti javnog zdravlja, već pukom ograničavanju slobode kretanja i slobodnog protoka roba. Neobično je da se ovim intenzitetom ljudima pokušava nametnuti dinamika cijepljenja, dok bi u normalnim uvjetima, a imajući u vidu stopu smrtnosti od ovog virusa, na svakom pojedincu mogla počivati odluka o tome kad i hoće li se uopće cijepiti. Ne slažem se ni s ograničavanjem sloboda koje propisuju Covid potvrde, koje uvelike otežavaju život, a ni po čemu ne jamče kako pojedinac koji je posjeduje nije potencijalni širitelj zaraze. KATEGORIČNO SE PROTIVIM OVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA JER ZAKONODAVCU DAJE NEOGRANIČENE OVLASTI U DIJELU KOJI SE TIČE SLOBODE KRETANJA, RADA I ODLUČIVANJA O VLASTITOM TIJELU, KAO I O BUDUĆNOSTI VLASTITE DJECE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
148 Ani Vuletić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prijedlog ovog zakona je u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske i drugim Zakonima te Poveljom Europske Unije o temeljnim ljudskim pravima te se nikako ne smije usvojiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
149 ANICA NOVAK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protivim se ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti a naročito odredbama koje se odnose na obvezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore kao i posebnim sigurnosnim mjerama u članku 47. Protivim se nametanju obveznog cijepljenja bilo kome. Ove izmjene i dopune Zakona ne štite pučanstvo, već ga uništavaju fizički i psihički. Nije potrebno slušati vijesti, dovoljno je da pogledamo sebe i ljude oko nas i jasno je da sve ove mjere koje nam se nameću nisu u cilju zaštite našeg zdravlja. Stariji i ugroženi mogu se cijepiti i u čemu je onda problem? U čemu je problem? Odgovorite narodu, objasnite koga štitimo ovim mjerama? Cijela ova priča započela je time da moramo zaštititi stare i nemoćne. U čemu je problem? Molim vas odgovorite. Djeca i mladi gotovo uopće nisu ugroženi kao ni većina pučanstva. U čemu je problem? Trebate testirati cjepiva ne nekome? Vi, predlagatelji i inicijatori ovih izmjena Zakona, jako dobro znate odgovore na sva pitanja ovog jadnog naroda ali izgleda da ste zaboravili jednu jedinu stvar. Zaboravili ste da vi niste bogovi i da vas sve čeka Božji sud. Zato, zastanite i shvatite što činite svome narodu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
150 Anita Brstilo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predmet: Prigovori i pritužbe na Prijedlog Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti objavljen na web stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19280 Poštovani, ovim dokumentom kao građanka Republike Hrvatske,u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću zravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. li odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatram mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažem neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećam da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ću Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Anita Brstilo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA O kakvoj pandemiji pričamo, kada se dnevno oporavlja blizu ili preko 5.000 osoba? Službeni podaci sa stranice koronavirus.hr za zadnjih nekoliko dana su u nastavku. Uzimamo zadnje dane kada je pandemija "u jeku", znači uzimamo dane s visokom stopom oboljelih od corona virusa. Kada analiziramo navedene podatke dobijemo sliku za zadnja 4 dana (od 25.11. -28.11.): Sveukupno (od 25.11. -28.11.) Aktivni slučajevi: od 34.953 na 34.326 = pad od 627 slučaja u navedenom razdoblju (prosječno 34.641 osobe) Pacijenata na bolničkom liječenju: prosječno 2.517 osobe (uzima se prosjek jer su osobe više dana u bolnici) Na respiratoru: prosječno 324 osobe (uzima se prosjek jer su osobe više dana na respiratoru) Preminule: 254 osobe (NE radi se obdukcija pa ne znamo od čega su preminule, te nemamo podatak kakav je trenutno broj dnevno preminulih u odnosu na broj dnevno preminulih iz "perioda prije corone") Sveukupno oporavljene osobe: 19.530 osobe (u 4 dana) Što znači je OD SVEUKUPNO AKTIVNIH slučajeva u navedenom razdoblju: - na bolničkom liječenju je 7% - na respiratoru je 0,9% - preminulo je 0,7%, - oporavljeno je 56% osoba. TAKOĐER, bilo bi zanimljivo uzeti postotak trenutno oboljelih u odnosu na sveukupno stanovništvo po županijama i gradovima. Pretpostavka je da se broj oboljelih trenutno kreće od 0,1-0,5 % obljenog u odnosu na sveukupno stanovništvo. Također bilo bi zanimljivo vidjeti postotak sveukupno OPORAVLJENIH od corona virusa u odnosu na sveukupno stanovništvo. MOLIMO DA NAM PRIJE IZGLASAVANJA OVOG ILI BILO KOJEG SLIČNOG ZAKONA , JAVNO DOSTAVITE PODATKE O SVEUKUPNO OBOLJENIM I SVEUKUPNO OPORAVLJENIM OSOBAMA. U nastavku donosimo službene podatke sa stranice koronavirus.hr na osnovu kojih je napravljena gore navedena analiza. 25.11. 34.953 aktivnih slučajeva 2.529 pacijenata na bolničkom liječenju (316 na respiratoru) - NA RESPIRATORU su osobe VIŠE DANA, to NISU brojevi NOVIH SLUČAJEVA SVAKI DAN!!! 64 osobe su preminule (NE radi se obdukcija ne znamo od čega su preminule) 6.246 novih slučaja zarazom (koji su vjerojatno već uključeni u aktivne) i 4.792 oporavljene osobe - ponavljamo !! --> 4.792 osobe su OPORAVLJENE 26.11. 34.731 aktivnih slučajeva - VAŽNO - 200 MANJE NEGO DAN PRIJE!!! 2.496 pacijenata na bolničkom liječenju (325 na respiratoru) - NA RESPIRATORU su osobe VIŠE DANA, to NISU brojevi NOVIH SLUČAJEVA SVAKI DAN!!! 75 osobe su preminule (NE radi se obdukcija ne znamo od čega su preminule) 5.460 novih slučaja zarazom (koji su vjerojatno već uključeni u aktivne) i 5.607 oporavljene osobe - ponavljamo !! --> 5.607 osoba su OPORAVLJENE 27.11. 34.553 aktivnih slučajeva - VAŽNO - MANJE NEGO DVA DANA PRIJE!!! SVAKI DAN PAD OD 200 OSOBA 2.506 pacijenata na bolničkom liječenju (324 na respiratoru) - NA RESPIRATORU su osobe VIŠE DANA, to NISU brojevi NOVIH SLUČAJEVA SVAKI DAN!!! 51 osoba preminule (NE radi se obdukcija ne znamo od čega su preminule) 5.502 novih slučaja zarazom (koji su vjerojatno već uključeni u aktivne) i 5.629 oporavljene osobe - ponavljamo !! --> 5.629 osobe su OPORAVLJENE 28.11. 34.326 aktivnih slučajeva - VAŽNO - 200 MANJE NEGO DAN PRIJE!!! SVAKI DAN PAD OD 200 OSOBA = 600 OSOBA MANJE u zadnja 4 dana!!! 2.538 pacijenata na bolničkom liječenju (330 na respiratoru) - NA RESPIRATORU su osobe VIŠE DANA, to NISU brojevi NOVIH SLUČAJEVA SVAKI DAN!!! 64 osoba preminule (NE radi se obdukcija ne znamo od čega su preminule) 3.339 novih slučaja zarazom (2.000 manje nego dan prije... i koji su vjerojatno već uključeni u aktivne) i 3.502 oporavljene osobe - ponavljamo !! --> 3.502 osobe su OPORAVLJENE Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
152 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Navod citata: "Zagovarate li i Vi tezu kako su necijepljeni glavni uzrok širenja zaraze? Na čemu temeljite takav stav? Znate li da on ne prolazi test činjenica i znanosti? Jeste li upoznati sa znanstvenim istraživanjima, poput onih iz Lanceta ili studije s Oxforda, koja pokazuju kako cijepljeni jednako mogu biti zaraženi i zaraziti druge? Postavlja se pitanje tko je odgovoran za proboj zaraze u bolnice i to što teško bolesni i stari umiru, dok vi uvjeravate ljude kako cijepljeni ne mogu prenositi zarazu? Tko je za to odgovoran, ako vas se već mjesec dana upozorava da se cijepljene mora testirati, a ne da se skriva proboj u sve bolnice i za to okrivljuje necijepljene? Zdravstvene radnike se uvjeravalo kako se moraju cijepiti kako ih se ne bi tužilo ako netko u bolnici umre. A koga će sada tužiti onaj čiji je član obitelji po prijemu u bolnicu testiran, tamo operiran, a potom je na intenzivnoj zaražen i umro? Tko je mogao unijeti zarazu na intenzivnu? Nije, valjda, cijepljeno osoblje koje ne testiramo? Zašto se zanemaruju dokazane znanstvene činjenice kako i cijepljeni prenose zarazu? Zašto se inzistira na Covid potvrdama kao rješenju problema, ako vidimo kako one ne pomažu, već, naprotiv, predstavljaju ozbiljan generator širenja zaraze? Ne košta li nas ignoriranje tih znanstvenih činjenica upravo najviše života? A onda gledamo stravične snimke iz splitske bolnice, gdje se tvrdi kako netko negira stvarnost. Nitko ne negira kako bolest postoji i kako je opasna, nego naprotiv, tvrdi kako ti ljudi koji rade s teško oboljelima, iako su cijepljeni, a nisu testirani, ugrožavaju tog bolesnika. A naročito kad vidimo kako se oko njega okupi desetak osoba. Kako se može necijepljene okrivljavati za povišenu smrtnost, dok s druge strane godinu dana ne testiramo cijepljene koji rade sa starim i teško bolesnim? I kako su, onda, covid potvrde korisne, ako su to omogućile? ... Do sada se tvrdilo kako su necijepljeni ti koji prenose zarazu, kako bi ih se uvjerilo da se moraju cijepiti kako bismo zaštitili starije. Starijima je rečeno kako će se nakon cijepljenja moći vratiti normalnom životu. Oni su povjerovali, cijepili se i opustili, a onda se i zarazili. Što je s onima koji zato nisu više među nama? Sada znamo kako zarazu prenose jednako cijepljeni kao i necijepljeni - osim ako i ovi iz Lanceta i s Oxforda nisu neki “ravnozemljaši - ali se i dalje inzistira na priči kako necijepljeni više prenose. Čemu ta obmana i traženje žrtvenog jarca? Kako necijepljeni mogu biti krivi za podbačaj cjepiva? Kakvo je to cjepivo nakon kojeg se možeš zaraziti i zaraziti druge? Kako se može osjećati medicinska sestra, koju je struka uvjerila kako je nakon cijepljenja skroz sigurna po život svojih pacijenata i kako ih može ugroziti samo netko tko nije cijepljen, sad kad je saznala kako je vijek trajanja cjepivu oslabio nakon pola godine, a ona i dalje radi s teško oboljelima, uvjerena kako se žrtvuje i radi za dobro, a netko ju je doveo u poziciju da se mora pitati - jesam li ja odgovorna? Jeste li svjesni da će najveći otpor mjerama rasti upravo među cijepljenima, koje se obmanulo obećanjem kako je to cijena za povratak u normalu? Mislite li da će oni tako lako pristati na docjepljivanja, naročito ako su imali ozbiljne nuspojave? .... Kažete kako je cijepljenje dobrovoljno, a ljude se onda ucjenjuje kako bi se cijepili. Tko će snositi odgovornost za moguće posljedice cijepljenja? Ako to nije proizvođač, je li to država? Je li to razlog zbog kojeg ne uvodite obavezno cijepljenje? Na kraju, ali ne i najmanje bitno, znate li da je nabavna cijena testova ispod jednog eura, a da se testira za 50, 75 i 108 kn? ...." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
153 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani zanimaju me odgovori na slijedeća pitanja i molim pismeni odgovor na navedena pitanja. Kako su se drugi već lijepo izrazili i oformili ista ovdje ću navesti citat u kojem su sva pitanja postavljena: "Da li ste pročitali zakon koji je donesen 2/3 izglasavanjem u Saboru RH na dan 17.03.2020.g. Prijedlog zakona br. 860) kojim se predlaže dopuniti Zakon o sustavu civilne zaštite na način da se omogući Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske donošenje odluka i uputa koje provode stožeri jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Naravno da niste pročitali jer da jeste onda bi znali da u istom tom Prijedlogu zakona br. 860 koji je izglasan u Saboru 2/3 većinom, a kojim se ovlasti daju Stožeru civilne zaštite da donosi i provodi odluke, taj mandat odavno istekao jer u istom tom PZ. br. 860 na stranici br. 4 u članku 2 stoji slijedeće... "Propisuje se stupanje na snagu Zakona. Imajući u vidu razloge predložene dopune Zakona o sustavu civilne zaštite predlaže se najkraće vakacijsko razdoblje." To je bilo 17.03.2020.g. a sada krenimo na Ustav RH u koji se Vi razumijete... Članak 88. Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Jeli Vam gospođo Sanja Barić nešto čudno u svemu ovome po pitanju ovlasti i mandata za koje Vi kažete da je ionako Sabor dao te ovlasti Stožeru civilne zaštite (IZVANREDNO ograničenje ljudskih prava) u proljeće 2020.g? Ono šta ja mogu razumjeti, a nisam Ustavni stručnjak kao Vi, a očito Vi ne razumijete je da i ako prođe ustavotvorni referendum, taj zakon koji spominjete kao i ovlasti koje su proizašle iz tog zakona i koje daju Stožeru civilne zaštite NE VRIJEDI NIŠTA jer već evo po tom pitanju taj isti zakon je NEVAŽEĆI i Stožer nema nikakve ovlasti već punih 8 mjeseci i 10 dana da donosi bilo kakve odluke. Na kraju svega dolazimo do jednog vrlo očitog i jednostavnog pitanja??? Tko su ti ljudi i koje ovlasti imaju da donose bilo kakve odluke i mjere u ovoj državi," pita se Vicko Mindoljević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
154 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Tražim pismenim putem odgovore na pitanja: 1. Zbog čega se ovakvi zakoni ne donose u Saboru 2/3 većinom? 2. Zbog čega Sabor trenutno ide na tri mjeseca godišnjeg odmora i po čijem nalogu? Kako je moguće da uopće imate toliki godišnji/stanku? A tek kako je moguće da uopće idete na godišnji/stanku u situaciji koju sami namećete kao kriznu i koju sami uzrokujete kao kriznu? Kada treba izglasati protuustavan zakon, onda je situacija po hitnom postupku, a u isto vrijeme radite stanku Sabora od tri mjeseca... u situaciji kada je i tri dana je previše. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA U nastavku ću citirati gospodina R. Podolnjaka, jer mislim da se nema što dodati na rečeno. Citat gospodina Podolnjaka: "ODLUKA O OBVEZNOM TESTIRANJU NAJBOLJE POTVRĐUJE KAKO JE STOŽER U POTPUNOSTI ZAMIJENIO HRVATSKI SABOR KAO NAJVIŠE PREDSTAVNIČKO I ZAKONODAVNO TIJELO U DRŽAVI" "U članku 47. Zakona na koji se pozivaju nema nijedne odredbe koja bi Stožeru davala ovlast da općim propisom regulira obvezu testiranja samo za određene kategorije građana, samo za određene službe, samo za određene prostore, samo za određene djelatnosti itd. Samo Hrvatski sabor može donositi takve propise koji u velikoj mjeri ograničuju prava i slobode građana , ali ih i diskriminiraju. Samo zakonodavac može pribjeći ograničenju sloboda i prava, i to mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Ali, na žalost, kao što sam više puta rekao i kao što je pokazala dosadašnja praksa, mi nemamo Ustavni sud koji bi se usudio takve odluke Stožera ocijeniti neustavnim. Zapravo, mi uopće nemamo Ustavni sud." Prof. dr. sc. Robert Podolnjak, ustavnopravni stručnjak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
156 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Molim jasan i jednoznačan odgovor: Koje je točno mjerilo na osnovu kojeg se određuje kada ovaj zakon počinje vrijediti i kada prestaje? Na osnovu čega se donosi odluka o početku važenja propusnica u javnim i državnim institucija? Tko na osnovu tog točno određenog mjerila proglašava početak važenja mjera? I tko i na osnovu čega (kojeg mjerila) proglašava prestanak važenja korištenja mjera koji se predlažu ovim zakonom? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
157 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Molim pismeno objašnjenje i odgovor. Ustavom HR nam je zajamčeno pravo na rad, slobodu kretanja, vlastiti izbor, te pravo na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje SVI građani RH FINANCIRAJU plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH. S obzirom da se provodi ograničavanje i nedostupnost pristupa uslugama javnih i državnih institucija koje SVI građani RH plaćaju, znači li to da ćete tim građanima RH kojima ograničavate mogućnost korištenja usluga koje su isti platili, omogućiti NE plaćanje istih kroz prireze i poreze? Drugim riječima, branite nam, ograničavate i uvjetujete korištenje usluga javnih i državnih institucija koje smo platili i koje plaćamo (puno previše) i dalje, pa molim objašnjenje kako to mislite regulirati? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Anita Car NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA APSOLUTNO Vam uskraćujem suglasnost na ovakav diskriminatoran Zakon. I molim Vas očitovanje po svakoj pojedinoj točki, jer Predloženi Nacrt prijedloga Zakona nije u skladu sa: 1. Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). 2. Zakonom, te ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. 3. sukladno članku 9. EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ("Obrada posebnih kategorija osobnih podataka") zabranjuje obradu osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na ZDRAVLJE ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Stoga, poslodavac nema zakonsku osnovu za obradu zdravstvenih podataka radnika te ne može uvjetovati pravo na rad cijepljenjem. 4. Znanstveno a i u svakodnevnim primjerima tu oko nas je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. To potvrđuje znanstvena studija koja je objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. godine. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Također 24.11.2021. je znanstvena organizacija WHO objavila je da cjepiva ne štite od zaraze te da je korištenje covid potvrda veoma opasno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
159 Anita ĆURKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protivim se svim odlukama nametnutih kojim se ograničava/ukida sloboda covjeka. Dokazano da cjepljeni mogu širiti zarazu isto kao i necjepljeni te stoga Covid propusnice nemaju nikakvog smisla Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
160 Anita Jurić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani! Neću dužiti, dragi sunarodnjaci su već sve argumente, savjete i prigovore iznijeli. Želim samo nadodati, u ime svoje djece, u ime sve djece i njihove nerođene djece - pažljivo razmotrite u kakvom povijesnom trenutku imamo privilegiju živjeti, sjetite se što smo svi naučili na prvom satu povijesti u osnovnoj školi - POVIJEST JE UČITELJICA ŽIVOTA, te MUDRO odlučite...jer će ta odluka ODJEKIVATI U VJEČNOSTI. Zahvaljujem na pažnji. Zabrinuta Mama Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
161 Anita Kola Brundić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.), čl. 22. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kad je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.), čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.), čl. 24. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Nadalje, donošenjem ovog zakona krše se: 1.Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015) -čl.7. stavak 3 koji propisuje trajanje savjetovanja od 30 dana, a ne 7 dana koliko ovo traje. 2.Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009) -glava V Standardi i mjere u postupku savjetovanja, točka 3 koja propisuje da trajanje savjetovanja ne bude kraće od 15 dana kako bi zainteresirana javnost imala dovoljno vremena za proučavanje predmetnog nacrta i oblikovanje svog mišljenja. 3.Zakon o procjeni učinka propisa (NN 90/2011) -čl.3. koji propisuje da je prije donošenja zakona potrebno izraditi iskaz o procjeni učinka propisa za koji je također potrebno provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću ŠTO NIJE UČINJENO. Učinci mogu biti socijalni ( u ovom slučaju itekako postoje negativni socijalni učinci, jer ljudima se uvjetuju potvrde kako bi si mogli osigurati egzistenciju) i gospodarski ( i ovakvi negativni učinci su prisutni, jer se ljudima zabranjuje obavljanje određenih djelatnosti.) -čl.9. koji propisuje izradu Plana normativnih aktivnosti koji donosi Vlada RH, a sadrži sve zakonodavne akte koji će biti doneseni u narednom razdoblju. Na sjednici Vlade RH 23.prosinca 2020. donesen je Godišnji plan (KLASA 022-036/20-07/371) u kojem nije naveden Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno njegove izmjene. 4.Rezolucija Vijeća Europe 2361/2021 -čl.7.5.2. koji propisuje da cijepljenje NIJE obavezno i da se potvrde mogu koristiti samo u svrhu koja im je određena za praćenje učinkovitosti cjepiva, potencijalnih nuspojava i štetnih događaja. Cijepljenje je osobni odabir temeljen na osobnim okolnostima. 5. Covid potvrdama ne sprečava se širenje virusa jer osobe zaposlene u javnim službama, a kojima je cjepivo kontraindicirano te se od liječnika ne preporuča, ne moraju se niti testirati. Dakle, mogu nesmetano ulaziti u ustanove javnih službi, raditi i eventualno širiti zarazu. Ja konkretno radim u srednjoj školi te sam dnevno u višesatnom kontaktu s učenicima koji nemaju covid potvrde, a oboljevaju od covid infekcije te sam izložena virusu obzirom da se ne smijem cijepiti, a ne trebam se testirati sukladno Uredbi od 12.11.2021. kao što sam u ugrozi i od mojih kolega koji imaju covid potvrde pa se ne moraju testirati. Bih li se morala testirati da se smijem cijepiti i znači li to da s ovim zdravstvenim statusom ne mogu širiti zarazu? Istovremeno kolege koji nemaju covid potvrde podvrgavaju se testiranju (manjina) te ih se stavlja u nepravedan položaj u odnosu na ostale sudionike nastavnog procesa. Da bi se spriječilo širenje infekcije potrebno je pravovremeno detektirati zaražene, a smatram da je to moguće testiranjem svih u školi, a ne pokazivanjem covid potvrda koje su ujedno i uvjet da nesmetano radimo svoj posao od kojeg živimo. Ugroženo je prirodno pravo na slobodno kretanje svakog građanina i ostvarivanja prava na egzistenciju (kroz uvjetovanje omogućavanja prava na rad pokazivanjem covid potvrde). Protivim se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te sam PROTIV njegova donošenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Anita Levovnik NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Gotovo cijelu 2020.godinu od početka svega ovoga pripremali sta nas na dolazak spasonosnog cjepiva koje je trebalo sveovo završiti. Kada je ono došlo mediji su vrištali o zaštiti i 100% učinkovitosti. Kasnije se to promijenilo na 95%. Razni ''stručnjaci'' govorili su primie prvo koje vam dođe pod ruku. Na proljeće najkasnije ljeto 2021 sve će biti gotovo. Ali nije bilo gotovo. Uvedene su COVID potvrde koje su pružale dodatnu sigurnost. Kasnije uspostavljeno LAŽNU sigurnost. NIKOGA nije bilo briga, a i DALJE NIKOGA nije briga što se i oni koji imaju potvrdu mogu zaraziti i prenijeti zarazu drugima. Onda je krenulo pa ionako ne štiti 100% i DA moežete se zaraziti i prenijeti zarazu, ali simptomi će biti blagi. Oni koji su vam VJEROVALI NISU se cjepili da bi imali blage simptome i blagu bolest nego da ju nemaju i da budu sigurni. A onda su počeli i simptomi cjepljenja o kojima nitko ne priča. Barem ne u medijima, ali među ljudima se priča. I to jako. Često. Postoje i službena procedura kako se simptomi prijavljuju. JAKO komplicirana procedura pa se sila toga ni ne prijavljuje. U SADu prema jednoj studiji samo 1%, a u Europi možda 10% od svih koji bi se prijavili. I to oni koji upće znaju da to postoji. Dakle brojke su VELIKE. Sigurno imate uvid u njih. ALI i dalje se treba cjepiti kako bi dobili potvrdu. Putovnicu da možete u poštu, na koncert, u bolnicu. U BOLNICU? Plaćamo zdravstveno, a ne mogu u bolnicu oni koji nemaju putovnicu? Da je netko prije 2 godinerekao da će trebati putovnica za bolnicu sigurni nitko ne bi vjerovao. Potvrda koja NE pruža nikakvu sigurnost. SVI to znaju, ali i dalje se forsira njihovo korištenje. I SADA bi i kažnjavali one koji ih ne primjenju?! NEMA LOGIKE! Nema logike. Covid potvrde pružaju lažnu sigurnost i ničemu ne služe, a vi želite ODVAJATI ljude na cijepljenje i necijepljenje. Braniti ljudima pravo na rad na privređivanje za žiot. Na hranu. Na život. To je briga za zdravlje vaših građana? A da ne pričam o svemu ostalome što više normalan čovjek ne može raditi. Budite razumni. NE DONOSITE sulude zakone! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
163 ANITA M NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Izričito protiv! Izmjene zakona su protivne Ustavu RH, Rezoluciji o ljudskim pravima i slobodama, da ne spominjemo i Nurnberški kodeks. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 ANITA MIKULANDRA ŠVAJGER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje te promjene potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ako predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, one su onda neustavne. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP moj je komentar ovaj: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP-a – osiguranje provođenja mjera neosnovano se prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP-a – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće te predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH: čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednoga od osnovnih načela Europske unije Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3. odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP-a – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Naime, osobe zaposlene u Državnom inspektoratu najčešće su osobe koje ili nisu pravne struke ili su rijetko pravne struke, tj. uglavnom su osobe drugih struka te nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode odlučuje SUD (a predložene mjere, prema predloženim izmjenama ZZP-a, bio bi ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR i zato su te mjere, iz čl. 69. ZZP-a, – mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode). Sanitarni inspektori nisu sudci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakoga pojedinog građanina. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja temeljnih ljudskih prava i slobode – slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način stvara se parasudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito se spornom smatra mjera koju bi mogli određivati sanitarni inspektori, a koja je predviđena pod toč. 15. – narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera izravna je povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ona predstavljaju medicinski eksperiment i nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole i odobrenja. Ako se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To nije demokracija, nego totalitarizam. Usto, navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja će se kaznena ili prekršajna djela izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje je takve mjere arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji sanitranoga inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije ni pravnik ni sudac, a uvjeti i postupak određivanja te mjere nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim se točno slučajevima, kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela, može izreći takva mjera. Predložene su izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su se svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i dr. Svi građani uredno plaćaju poreze i prireze definirane zakonima te time imaju jednako pravo korištenja "usluga" države. Ovim se zakonom također krši pravo na rad zaposlenicima u javnom sektoru, a definirano Ustavom. Osobe preboljele koronavirus imaju trajan i doživotan imunitet te ih je protuustavno prisiljavati na cijepljenje, pogotovo zato što nije znanstveno dokazano može li im to dodatno naštetiti!!! Treba uzeti u obzir i titar, tj. koncentraciju antitijela ili količinu virusa. Treba opisati kolika je količina zaštitinih antitijela potrebna za stvaranje učinka imunosti te kako se ta količina smanjuje ili povećava kroz vrijeme. Određivanje titra upotrebljava se i da se opiše koja je količina virusa potrebna da može izazvati bolest jer samo prisustvo virusa negdje (u zraku, na površinama) ne znači da ćemo se zaraziti – potrebno je da tog virusa bude više. I to je test koji se može upotrebljavati, znanstveno je priznat, a ne koristi se. Zašto? Nadalje, zdravstveno stanje osobe je tajna te odgovorne osobe koje se ovim zakonom ovlašćuju za provjeru kovid-potvrda, direktno krše Zakon o zaštiti osobnih podataka. Tko su odgovorne osobe u javnim i državnim institucijama? U Hrvatskoj pošti primjerice, djelatnica na šalteru traži nas potvrdu, na temelju čega? Sljedeće, sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu dana, još uvijek su eksperimentalna, tj. predmetna su cjepiva još uvijek liječnički i znanstveni pokus, što je neupitno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju dostatnu zaštitu od zaraze (i cijepljeni se mogu zaraziti, i cijepljeni prenose virus), kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda je ustavnih prava jasno vidljiva! Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je neupitno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle, predložene su mjere nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se dakle određuju samo u odnosu na jednu grupu ljudi te to jasno ukazuje na nepoštivanje svih gore navedenih članaka Ustava RH! PITANJE: Tko donosi i prenosi nove sojeve i mutacije koronavirusa (tipa Omicron) ako necijepljeni nemaju kovid-potvrde i ne mogu putovati? Tko unosi koronavirus u bolnice i staračke domove kad osobe bez kovid-potvrde u njih ne mogu ući? Statistika o oboljelima i preminulima temelji se na PCR testu koji je prije svega nepouzdan i prema riječima tvorca samog testa, Karyja Mullisa, ne smije se koristiti za zarazne bolesti. Nisam suglasna sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam izričito PROTIV DONOŠENJA OVOGA ZAKONA i ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Smatram da je prijedlog ovog Zakona u suprotnosti sa Ustanovom RH jer je diskriminirajući i krši osnovna ljudska prava. Nji9me se krši i nekoliko drugih zakona, kao i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, primjerice Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021), https://pace.coe.int/en/files/29004/html, koja govori o zabrani vršenja bilo kakve vrste pritisaka na cijepljenje, a kaže: Točka 7.3.1. „da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI”; Točka 7.3.2. „da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem” Molim vas stoga da temeljem zdravoga razuma i poštujući Ustav RH, Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021), Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – ne izglasate ovaj predloženi zakon! Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
165 Anita Mišić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona, te vam uskraćujem svoju građansku suglasnost za isto. Ustav RH (čl. 20, 22, 23, 54, 56, 58) svakom čovjeku jamči nepovredivost slobode i osobnosti, pravo na rad i slobodu rada te propisuje kako nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Pošto nisam medicinske struke i ne mogu se na sadašnju situaciju osvrnuti stručno, u nastavku ću citirati u potpunosti „Poruku iz Inicijative HIPOKRAT” objavljene dana 16.11.2021. na portalu „Dalmatinski portal” sa kojom se u potpunosti slažem : (PORUKA IZ INICIJATIVE HIPOKRAT 'Uvedena je znanstveno, medicinski i epidemiološki neutemeljena mjera' | Dalmatinski portal ) Iz inicijative Hipokrat oglasili su se danas s komentarom na odluku o obveznim covid-potvrdama. Prenosimo ga u cijelosti: 'Obraćamo vam se u ime Inicijative Hipokrat - inicijative koja je okupila par stotina doktora raznih specijalizacija iz cijele Hrvatske. Ima nas mlađih, starijih, onih pred mirovinu, onih koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bolničkih liječnika, docenata i sveučilišnih profesora, ima nas cijepljenih i necijepljenih i onih koji su preboljeli. Imamo tri stvari zajedničke; inicijativa Hipokrat su doktori koji poštuju Hipokratovu zakletvu, doktori koji se svakodnevno educiraju praćenjem neovisnih znanstvenih i stručnih radova međunarodno priznatih znanstvenika i doktori koji se u liječničkom poslu rukovode isključivo medicinom utemeljenom na dokazima, vlastitom savješću i odgovornošću. Da, ima nas i takvih koji poštujemo sve navedeno i koji trenutnu javno-zdravstvenu politiku i ove neopravdane mjere poduprte već zastarjelim medicinskim podacima - ne podržavamo, koji se tome protivimo, jer smo, ponovit ćemo to još jednom, na strani znanosti i medicine utemeljene na dokazima, a ne na strani politike i propagande, dogme i oportunizma. I svakim danom nas je sve više, jer nije struka samo ono što čujete na televiziji. Sve relevantne institucije nas ignoriraju, mainstream mediji nas ignoriraju. Naše dopise i zahtjeve u kojima ukazujemo na pogreške i nudimo rješenja kao što je besplatno testiranje svih sudionika zdravstvenog sustava iz ispljuvka, sve potkrijepljeno znanstvenim dokazima, također ignoriraju. Izloženi smo svakodnevno raznim oblicima pritisaka, neprikrivenim ucjenama, iznudama, ponižavanjima, tzv. dobrovoljnim, a nemogućim izborima. Odlukom i Uputama o uvođenju covid-potvrda, uvedena je znanstveno, medicinski i epidemiološki neutemeljena mjera s posljedičnom diskriminacijom i segregacijom najprije svih sudionika zdravstvenog sustava; i radnika i pacijenata, a od sutra i svih javnih i državnih institucija. Uvođenje covid-potvrda i posljedično selektivno testiranje isključivo necijepljenih građana i onih koji nisu preboljeli bolest besmisleno je i iznimno štetno za zdravlje svih. Dogmatski tvrde da je cjepivo jedina sigurna zaštita čime ljudima daju lažnu sigurnost. Ako ljudima kažete da su sigurni kad dobiju covid-potvrdu, kao rezultat imate masovno širenje virusa. Tome upravo svjedočimo. Naime, cijeli niz znanstvenih studija potvrđuje da su učinci cjepiva na smanjenje širenja zaraze virusom Sars-CoV-2, nažalost, minimalni. Štoviše, spomenute studije ukazuju kako masovno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 ne samo da ne može zaustaviti širenje ove bolesti, nego i cijepljene osobe pretvara u (a)simptomatske širitelje zaraze. Cijepljene osobe jednako prenose zarazu i jednako obolijevaju kao i necijepljene i, da budemo precizni, razlika je na razini statističke greške. To kaže znanost. To potvrđuju i podaci iz država s izrazito visokom procijepljenošću, primjerice Izraela. Mi svakodnevno vidimo proboje u bolnicama zato što ne testiramo one koji su cijepljeni. Vidimo da covid-potvrde ne djeluju i po susjednim državama koje su ih uvele, a imaju eksploziju broja zaraženih, primjeri Slovenije i Austrije. Naravno, za sve te pogrešne procjene i krive odluke koje opravdavaju znanstveno-medicinski davno opovrgnutim izjavama, treba naći krivca. I našli su ga; u necijepljenima. Znajući sve ovo prethodno navedeno, jasno je i logično da je to nemoguće. Štoviše, potpuno je medicinski i znanstveno neutemeljeno i možemo samo nagađati čime motivirano. A nagađati nećemo. Ne dozvolite da nas i dalje dijele, jer podijeljeni smo; liječnici, školstvo, odvjetnici, svećenici, javni i državni službenici. Ne dozvolite da zbog straha kojeg su Vam utjerali u kosti svakodnevnim medijskim ispiranjem mozga pomoću izmanipuliranih podataka i zavaravanja da će vas poslušnost vratiti u normalan život, podržavate diskriminaciju i segregaciju Vaših sugrađana na cijepljene i necijepljene. Covid-potvrde nemaju ama baš nijedan pozitivan efekt. Uvedene su samo i isključivo s ciljem da necijepljene osobe prisile na cijepljenje. Covid-potvrde Vas koji ste se cijepili neće učiniti sigurnijim. Baš naprotiv, produžit će unedogled trajanje pandemije i bit ćete izloženi nekontroliranom širenju zaraze, a onima među Vama koji se ne žele cijepiti iz bilo kojeg razloga, uz to će i oduzeti pravo na rad, pravo na kretanje, na sva temeljna ljudska Ustavom zajamčena prava i slobode. A vi koji ste se cijepili dobit ćete samo dozvolu za ta prava. Čujete li? Dozvolu! A dozvole su privremene i uvjetovane! Mislite li da vam netko treba dati dozvolu da slobodno živite? I to svakih nekoliko mjeseci novu? I to samo ako ste cijepljeni? Odgovorno tvrdimo da medicinski i zdravstveni razlog za to ne postoji! Cijepljenje treba biti slobodan izbor svakog pojedinca, jer cijepljenjem svatko misli na sebe; procjenjuje da li mu je, ovisno o dobi i zdravstvenom statusu, veći rizik cijepiti se ili će se bez te, zasad privremene i slabe zaštite, suočiti s mogućom bolešću. Covid-potvrdama se gazi sloboda izbora, gaze se na najgrublji mogući način osnovna ljudska prava i slobode, a zauzvrat ne dobiva ništa. Ne dobiva se niti sigurnost, niti smanjenje širenja zaraze. Ideja postizanja kolektivnog imuniteta nije realna. To kaže znanost, a uporno tvrditi da je to moguće, može samo potpuni neznalica. Izrazito je neodgovorno, neetično i protivno svim postulatima suvremene individualizirane medicine, eksperimentalni pripravak s privremenom dozvolom za upotrebu, nekritički preporučiti svima, bez iznimke, neovisno o dobi i zdravstvenom statusu i bez informiranog pristanka. Izrazito je neodgovorno i nemoralno inzistirati na masovnom kliničkom ispitivanju i kod onih kod kojih je minimalna mogućnost razvoja težeg kliničkog oblika bolesti. Zločin je pri tome nagovarati na cijepljenje zdrave djece za koju znanstveno-statistički utemeljeni rezultati to nipošto ne preporučuju. Dapače, teži oblici bolesti praktički nisu zabilježeni, ali zato jesu teške nuspojave i smrtni ishodi od cjepiva. Nijedno zdravo dijete nije umrlo od Covida-19. Zašto cijepiti zdravu djecu kad je puno veća šansa da će imati tešku nuspojavu, nego da će razviti teži oblik bolesti? Za sada su nam donekle poznate samo akutne nuspojave, a što će biti za 2, 5 ili više godina, potpuno je nepoznato. Izrazito je neodgovorno pri tome ne izuzeti niti trudnice za koje su znanstveno-statistički utemeljeni rezultati malobrojni i nepovoljni, posebno u prvom tromjesečju trudnoće. I za kraj, pozivamo odgovorne za sve što se događa da pogledaju u oči oboljelima od bolesti Covid-19 ali i stotinama onih kojima odgađaju i uskraćuju zdravstvenu skrb, a jednako su ranjivi; npr. onkološki pacijenti. Pozivamo ih da se urazume dok nije kasno. Zlo vlada tamo gdje dobro šuti. Nećemo više šutjeti, bez obzira na posljedice. Nemojte ni Vi. Pružamo punu podršku i zahvaljujemo profesoru Laucu na nesebičnoj, iznimno hrabroj i beskompromisnoj borbi za znanstvenu istinu! Zahvaljujemo i dobitniku državne nagrade za znanost, profesoru Tomislavu Domazetu Loši! Također, zahvaljujemo Biskupskoj konferenciji što su se oglasili i podržali principe dobrovoljnosti, priziva savjesti i poštivanja dostojanstva čovjeka, te borbu protiv diskriminacije i segregacije na cijepljene i necijepljene!' Citat završen. Neka na vas siđe sila Duha Svetoga, sila razuma, razboritosti, mudrosti, svjetla i zaštite svih koji služe Istini! A znamo tko je Put, Istina i Život! Njega slušajmo i slijedimo! Bvb, Anita Mišić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 Anita Parić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, NE pristajem na ovakve izmjene zakona, jer je diskriminacijski, te vam uskraćujem svoju suglasnost !!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
167 Anka NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, iskreno sam šokirana i zabrinuta najavljenim izmjenama ovog zakona kojim se pod izlikom zaštite zdravlja krše temeljna ljudska prava i slobode kao i brojni međunarodni ugovori i konvencije koje je potpisala Republika Hrvatska. Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam izričito PROTIV DONOŠENJA OVOGA ZAKONA . Budući da Vas je hrvatski narod izabrao, imate moralnu i političku odgovornost štititi temeljna ljudska prava i slobode hrvatskog naroda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
168 Ankica Cicvarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, Mi, građani Republike Hrvatske, upućujemo vam ovim putem Pritužbu i Prijedloge prema članku 46. Ustava Republike Hrvatske, „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.” TOČKA 1 Prilikom javne najave dne 17. studenoga 2021. godine na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković izvijestio je o nalogu ministrima gosp. Malenici, gosp. Božinoviću i gosp. Berošu da izrade prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ili Zakona o civilnoj zaštiti, ili nekog drugog zakona, po svemu sudeći i Prekršajnog zakona, kako je izjavio, a kojim bi se prijedlogom Izmjena sankcioniralo financijski i prekršajno sve osobe koje ne prihvaćaju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nametnute COVID- potvrde. Želimo na Vas apelirati da, postupajući sukladno svojoj savjesti i volji većine građana, glasate protiv tih prijedloga izmjena zakona. Smatramo da je Vlada Republike Hrvatske dužna osigurati hrvatskoj javnosti PRAVOVALJANU i TOČNU informiranost i zaštiti SVE hrvatske građane od bilo kojeg zakona koji oduzima prava i slobode, diskriminira ili ugrožava egzistenciju bilo kojeg građanina, a samim time sigurnost i budućnost Republike Hrvatske. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covid- potvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. Stoga, apeliramo na vas da glasate PROTIV provođenja preporuka Stožera Civilne zaštite RH i uvođenja EU digitalne putovnice, PROTIV izmjenama zakona namijenjenim dodatnom ograničavanju prava i sloboda građana, te PROTIV kažnjavanju vlastitog naroda enormnim iznosima koji, prema najavama ministra pravosuđa gosp. Malenice, a prema nalogu premijera Vlade, gosp. Plenkovića, mogu doseći i iznose do 50.000,00 kn. Iskreno vjerujemo da vaše imena nećemo naći na popisu onih koji su glasali ZA prijedlog Vlade. Vjerujemo da suosjećate sa za svoje bližnje prestrašenim i umornim ljudima, poremećenim odnosima među građanima i unutar obitelji. Vjerujemo da ćete stati rame uz rame s hrvatskim narodom. Pozivamo vas da glasate za one zakone koji se temelje na Ustavu RH, na nepristranim znanstvenim činjenicama, one zakone koji su u interesu svakog građanina RH i koji će im u ovim teškim vremenima olakšati život, egzistenciju i djelovanje. TOČKA 2 Najnovije znanstvene studije i dostupni dokumenti samih proizvođača potvrđuju da cijepljene osobe mogu biti zaražene, prenositi virus Sars-Cov-2 te imati i blaže i teže simptome bolesti jednako kao i necijepljene osobe. Stoga, ni cijepljenje niti COVID-potvrda nisu jamstvom niti dokazom da osoba nije prenositelj virusa Sars-Cov-2. Treba naglasiti da COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolest, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Ovi nedvosmisleni podaci koji svakodnevno pristižu iz svijeta upućuju nas da postavimo pitanje kolika je stvarna učinkovitosti samog cjepiva. Također želimo podsjetiti da je do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva,od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Pritom treba imati na umu da se prema dostupnoj znanstvenoj literaturi i statističkim podacima procjenjuje da se u navedene sustave za praćenje neželjenih reakcija na lijekove prijavljuje maksimalno 10% svih slučajeva „s terena“. Samu činjenicu da su cjepiva u potpunosti neispitana potvrđuju i besramne riječi same članice Stožera, prof. dr. sc. Alemka Markotić, u emisiji “Izdvojeno” prikazanoj 23. studenoga 2021. godine na Laudato TV: “Kažu treba ispitati cjepivo. A na čijoj djeci ćemo ispitati (cjepivo)? Brojna cjepiva su rađena u zapadnim zemljama i ispitivana u siromašnim područjima Azije i Afrike, na sirotinjskoj djeci. Na nečijoj djeci se to mora ispitati, da bi moje dijete bilo sigurno kad primi (cjepivo). Na čijem ćemo? Sad se ispituje i na europskoj, i na američkoj, i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj.” Također vas ovim putem želimo upozoriti da podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neke ćemo od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija ukratko pobrojati. • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu o PCR metoda nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe  izumitelj PCR metode K.Mullis o Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2  Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 o Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke koje se plasiraju kroz medije. o Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a. • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe o Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023. o Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva o Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19 o Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID- 19, a koji su većinom cijepljeni. • Inzistiranje na COVID potvrdama o potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. o cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni o Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih o Znanstveno je dokazano da je prirodni imunitet kod osoba koje su preboljele COVID-19 trajan i robustan (jak). o Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama zbog kojih su i obustavljena daljnja ispitivanja na ljudima. • Manipulacije statističkim podacima u svrhu promocije cjepiva za COVID-19 i COVID- potvrda o U Hrvatskoj svake godine (HZJZ) umire otprilike 50.000 stanovnika od čega otprilike:  23.000 od kardio-vaskularnih bolesti o 0,5% smrtnost na ukupan broj stanovnika  15.000 od karcinoma o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika  15.000 od svih ostalih bolesti i nezgoda gdje značajni udio smrti uzrokuju plućne bolesti o 0,37% smrtnost na ukupan broj stanovnika o HZJZ statistika (2019/2020): U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. te HZJZ procjenjuje da godišnje u Hrvatskoj umre prosječno 500 oboljelih od gripe. HZJZ statistika za isto razdoblje 2020//2021 nije dostupna, a na upite o broju oboljelih od gripe HZJZ navodi 0 (nula) oboljelih u tom razdoblju. • Iz dostupnih nam podataka možemo zaključiti da je u Republici Hrvatskoj od početka epidemioloških mjera umrlo preko 100.000 ljudi nevezano uz bolest COVID-19, a kojih je dio bez objašnjenja zavedeni i prikazani od strane Stožera kao „zaraženi/umrli“ od COVID-19 isključivo na osnovu pozitivnog PCR testa i bez provedbe stručne analize (autopsije) stvarnog uzroka smrti. Dodatno se nalaže veliko pitanje koje posljedice imaju ili će tek imati na zdravstveno stanje najugroženijih građana i veliki broj oboljelih od gore navedenih bolesti, a koji zbog neprimjerenih mjera Stožera u proteklom razdoblju, nije bio adekvatno zdravstveno zbrinut. • Ovdje valja naglasiti da najnoviji podaci o broju smrtnosti slučajeve vezanih uz COVID-19 (uključujući slučajeve s jednim ili više komorbiditeta kao i jatrogene smrti uzrokovane medicinskom pogreškom u liječenju bolesti) ne prelazi 0,01% unutar populacije, a negdje su oni i daleko niži. • Članovi Stožera opetovano negiraju, ignoriraju ili čak svjesno, koristeći pritom javne medije, proširuju netočne informacije ili cenzuriraju najnovije i često vrlo važne znanstvene spoznaje i informacije koje su kritične za suzbijanje bolesti COVID-19 uključujući dostupne terapijske metode i lijekove čime direktno i indirektno nanose fizičku i psihičku štetu svojim građanima koja za posljedicu može imati i smrt. • Riječ je o mjerama koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode i imat će velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju. TOČKA 3 Zbog gore nevedenih i brojnih drugih grešaka, nelogičnosti, neutemeljenosti te očitih manipulacija na kojima se temelje mjere koje je donio Stožer ali i prijedlozi izmjena zakona koje predlaže Vlada Republike Hrvatske, vezano uz sprječavanje korona epidemije, tražimo od Hrvatskog Sabora da svim pravnim instrumentima onemogući Vladu i Stožer u provedbi svih, a posebno neustavnih, radnji kao i izmjena zakona kojima bi im se omogućilo daljnje neprimjereno djelovanje vezanu uz epidemiju COVID-19. U svrhu zaštite nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana tražimo nadležne institucije da upotrijebe sve ovlasti kako bi HITNO provele: • SMJENU članova Stožera ili njegovo raspuštanje • Reviziju znanstvene utemeljenosti dosadašnjih mjera te HITNU izmjenu mjera sukladno stvarnom stanju „na terenu“, a prije svega HITNO: o Ukidanje COVID – potvrda o Ukidanje uvjetovanog cijepljenja građana eksperimentalnim cjepivima o Uvođenje provjerenih i djelotvornih terapijskih metoda i pripravaka u svrhu prevencije i liječenja bolesti COVID-19. o Javnu raspravu neovisnih liječnika i srodnih stručnjaka • UKIDANJE BILO KAKVOG OGRANIČAVANJA PRAVA na rad, slobodno kretanje, vlastiti izbor, te prava na korištenje usluga javne zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugih usluga javnih i državnih institucija koje građani RH financiraju plaćanjem poreza i drugih davanja u proračun RH • DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom eksperimentalnih COVID-19 cjepiva te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim građanima i njihovim obiteljima. • ISTRAGU SUKOBA INTERESA članova Vlade i Stožera nastavno na neprimjerene odluke/preporuke/izmjene zakona vezene uz COVID-19 epidemiološke mjere, s posebnom pažnjom na pogodovanje vanjskim interesima i korporacijama te stjecanje bilo kakve osobne koristi tijekom epidemije COVID-19. • ISTRAGU I KAŽNJAVANJE SVIH ODGOVORNIH OSOBA I ORGANIZACIJA uključenih u nezakonite radnje tijekom epidemije COVID-19, a koje suspendiraju temeljna ljudska prava i slobode te imaju velike i nesagledive štetne posljedice na tjelesno i psihičko zdravlje, individualno i kolektivno bogatstvo, obrazovanje, međuljudske odnose te društveni ustroj i demokraciju Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
169 ANKICA NEMARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se. Praksa i znanstveni dokazi dokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Predložene mjere su prema tome nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažem neinvazivnu i neštetnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa treba biti besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cijepljenima i necijepljenima u svim zdravstvenim ustanovama. S poštovanjem, Ankica Nemarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
170 Ankica Perkov NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Ne slažem se sa izmjenama i dopunama zakona jer ih smatram diskriminirajućima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
171 ante antić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti se pokušavaju uvesti zakonske odredbe koje neće doprinijeti zaštiti od zaraze jer je već dokazano da i cijepljene osobe mogu zaraziti druge ljude, ali će doprinijeti daljnjoj podjeli stanovnika RH i negativno utjecati na već narušeno mentalno zdravlje svih. Želite li u stvari to postići? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
172 Ante Banovac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Molim Vas očitovanje po svakoj pojedinoj točki, jer Predloženi Nacrt prijedloga Zakona nije u skladu sa : 1. Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). 2. Zakonom, te ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. 3. sukladno članku 9. EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ("Obrada posebnih kategorija osobnih podataka") zabranjuje obradu osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na ZDRAVLJE ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Stoga, poslodavac nema zakonsku osnovu za obradu zdravstvenih podataka radnika te ne može uvjetovati pravo na rad cijepljenjem. 4. Znanstveno a i u svakodnevnim primjerima tu oko nas je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. To potvrđuje znanstvena studija koja je objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. godine. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Također 24.11.2021. je znanstvena organizacija WHO objavila je da cjepiva ne štite od zaraze te da je korištenje kovid potvrda veoma opasno. 5. COVID-potvrde ne samo da nemaju nikakvu ulogu u sprječavanju širenja bolesti, već dokazano imaju negativan učinak u borbi protiv širenja bolesti, jer omogućavaju nesmetano širenje bolesti posredstvom cijepljenih osoba. Na to ukazuje i eksplozivan rast oboljelih u zemljama koje imaju najvišu stopu cijepljenosti, gdje su u najvećoj mjeri hospitalizirane osobe cijepljene jednom ili više doza cjepiva. Prilog: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full (Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, by Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, Amanda Kita-Yarbro, Gunnar E. Jeppson, David H. O’Connor, Thomas C. Friedrich, Katarina M. Grande, MedRxiv, August 24, 2021.) Iz dokumenta Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavljenog 7. Listopada 2021. godine pod nazivom „Izvješće o nadzoru cjepiva protiv COVID-19“ vidljivo je iz tablice 2 objavljenoj na stranici br. 13 da cijepljene osobe prenose bolest Covid-19. Iz navedene tablice pod nazivom „Slučajevi COVID-19 prema statusu cijepljenja između 36. i 39. tjedna 2021.“ je vidljivo da je u promatranom razdoblju bolešću Covid-19 zaraženo 266.094 osoba nakon primitka druge doze cjepiva, 32.028 osoba nakon prve doze cjepiva (prvu dozu primili 21 ili više dana prije testiranja) i 7.204 nakon primitka prve doze cjepiva (prvu dozu primili 20 ili manje dana prije testiranja). Prilog: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023849/Vaccine_surveillance_report_-_week_40.pdf 6. Podaci koje svakodnevno javno iznose članovi Stožera za suzbijanje epidemije COVIDA-19 ne odgovaraju činjeničnom stanju te za njih ne postoji znanstvena podloga. Reference koje dokazuju da se radi o manipulaciji statističkim podatcima, netočnoj interpretaciji dostupnih znanstvenih radova i dokumenti samih proizvođača COVID-19 cjepiva javno su dostupni. Neki od najvažnijih netočnih navoda i interpretacija : • Manipulativno predstavljanje broja „zaraženih“ na osnovu PCR metoda, koja nije prikladna za korištenje u dijagnostičke svrhe ▪ izumitelj PCR metode K.Mullis - Nepouzdana metoda za dokazivanje prisutnosti virusa SARS-Cov-2 ▪ Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 • Manipulativno predstavljanje broja umrlih od COVID-19 - Ne navodi se stvarni uzrok smrti uz brojke koje se plasiraju kroz medije.. Ne radi se razlika između pojma umrli s COVID-om ili umrli od COVIDA-a. • Tvrdnje da cjepivo sprječava obolijevanja, prijenos i simptome bolesti uzrokovane Sars-Cov-2 virusom te da je cjepivo sigurno i pouzdano za one koji se cijepe. Proizvođači navode da će klinička ispitivanja biti dostupna tek 2023.. Proizvođači navode dugu listu mogućih nuspojava te mogućnost smrtnog ishoda po primanju cjepiva. Dodatno zabrinjava da proizvođači, tj. FDA, traže oznaku tajnosti na svu dokumentaciju o cjepivu u trajanju od 55 godina. Cjepiva isključivo mogu smanjiti intenzitet simptoma bolesti COVID-19. • Tvrdnje da će cijepljenjem populacije zaustaviti ili smanjiti širenje bolesti COVID-19. Posljednji podaci koji dolaze iz zemalja s najvećom procijepljenošću ukazuju na katastrofalnu epidemiološku situaciju uz znatan porast oboljelih i umrlih od bolesti COVID-19, a koji su većinom cijepljeni • Inzistiranje na COVID potvrdama. Potvrde nemaju nikakvog znanstvenog uporišta te se kose sa samim navodima u dostupnoj dokumentaciji proizvođača o funkciji i djelotvornosti samih cjepiva. Cijepljeni prenose bolest isto kao i necijepljeni. Zabilježeno je i u tisku objavljeno nekoliko proboja bolničkih infekcija nakon uvedene obaveze potvrda u zdravstvu, što dokazuje besmislenost istih. Najnoviji znanstveni radovi i klinička izvješća ukazuju da se kod cijepljenih bilježi jedna vrsta opće progresivne imuno-supresije (pad imuniteta), a koja se pojačava s brojem primljenih cjepiva i vremenskih odmakom. Što je prethodno dokazano i u brojnim neuspjelim laboratorijskim ispitivanjima mRNA cjepiva na životinjama. Najoštrije se protivim ovim predloženim izmjenama zakona. Pozivam se na sve Ustavne odredbe i odredbe međunarodnih akata koje se tiču temeljnih ljudskih prava. Ovaj prijedlog zakona je ništavan s obzirom na Ustav, EU Zakone I Rezoluciju o ljudskim pravima I slobodama. Do ovog trenutka nije učinjeno ništa u smislu razrješenja Corona krize, dapače, ista je konstantno produbljivana, sa samo jednim ciljem, što masovnijeg i što dugotrajnijeg cijepljenja građana. Stoga, ne podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ne možete I nesmijete kršiti Ustavom zagarantirana prava izbora na samostalno odlučivanje o liječenju, prava na rad, kretanje i slobode svog naroda, u čijoj ste službi. Uvođenje covid propusnica je protuustavno. Predloženi zakon je diskriminirajući jer ograničava pravo i slobodu ljudi na izbor. Mjere koje provodite I predlažete nisu znanstveno utemeljene. U zemljama Izrael, Portugal, Irska, Gibraltar... gdje su ljudi procjepljeni 90% i više,virus divlja i ljudi su pod lock down-om, a zemlje Afrike , Kolumbija i ostale siromašnije zemlje koje se ne cijepe nemaju virusa. Znanstveno je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 Ante Crnjac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Prijedlog Zakona je nepravedan jer je očigledno da cjepiva ne sprječavaju širenje zaraze, jednako mogu oboljeti i cijepljeni i necijepljeni. Također, smatram da nije uredu da se putem COVID potvrda sprječava pristup radnom mjestu, državnim institucijama osobama koje se ne žele cijepiti upravo iz razloga koje sam gore naveo. Stvar pojedinca je da li će se cijepiti ili neće, i nitko ga ne bi smjeo prisiljavati u tome. Pogotovo Stožer, koji nema zakonske osnove da donosi bilo kakve mjere, pogotovo ovako diskriminatorne. Stožer treba čim prije ukinuti jer je u bezbroj situacija pokazao dvostruka mjerila i nedosljednost, a onda bi docirali drugima kako bi se trebali ponašati. Tome treba stati na kraj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
174 ANTE GRUBIŠIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA U Zagrebu 30. studeni 2021.g. SABOR REPUBLIKE HRVATSKE N/r.Predsjednika Sabora Republike Hrvatske Svim Odborima Sabora Republike Hrvatske: Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav: odbupips@sabor.hr Odbor za zakonodavstvo: odbzak@sabor.hr Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: odbor.prava@sabor.hr Odbor za pravosuđe: odbprav@sabor.hr Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku: odb.zdravstvo@sabor.hr Svim zastupnicima Sabora Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE N/r.Predsjedniku Vlade Predmet: Prigovori i pritužbe na Prijedlog Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti objavljen na web stranici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19280 – dostavlja se – Poštovani, ovim dokumentom kao građanin Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodimo slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatram mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažem neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažem da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cijepljenima i necijepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ću Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Ante Grubišić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
175 Ante Katić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Predložene mjere ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nisu sigurnosne kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložene mjere, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiču diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Nadalje, u prijedlogu je pod točkom III. navedeno da za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, dok je u predloženom članku 2. navedeno da javnopravna tijela trebaju osigurati sredstva za provođenje predloženih mjera i za stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Uzevši u obzir dva proturječna prijedloga unutar istog predloženog Zakona, nemoguće je protumačiti istinitost i namjeru predloženog bez dodatnog pojašnjenja predlagatelja. Također, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/173/Zakon-o-policijskim-poslovima-i-ovlastima) i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske), osobe ovlaštene za izdavanje naredbi su policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga. Niti policijski službenici niti pripadnici Oružanih snaga nisu ovlašteni niti stručni za pitanja vezana uz zdravstvenu zaštitu. Vrlo je važno, uz sve navedeno u mom komentaru, ali i u komentarima svih građana koji su se u okviru ovog e-savjetovanja očitovali, uzeti u obzir i činjenicu da su cjepiva s ciljem zaštite od bolesti COVID-19 diljem svijeta još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Predloženi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne bi smio biti prihvaćen jer predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. o Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Svi su pred zakonom jednaki. o Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. o Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. o Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. o Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. o Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. o Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. o Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. o Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. o Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. o Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), koja, između ostalog, ističe sljedeće: o ljudsko pravo na slobodu i sigurnost, o nema kazne bez zakona, o pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, o pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti, o pravo na slobodu izražavanja, o zabranu diskriminacije, o zabranu zloupotrebe prava. - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), koja, između ostalog, ističe važnim sljedeće: o osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, o osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen. - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), koja, između ostalog, navodi sljedeće: o Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi. o Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta. o U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. o Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost. o Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. o Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. o Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. o Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja. o Svi su pred zakonom jednaki. o Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija o Svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. o Svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom. Pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava se visok stupanj zaštite zdravlja ljudi. o Svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica. o Svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred sudom. - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku. - Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. o Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja. o Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske. o Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. o Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. o Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost. o Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako, između ostalog, uskrati pacijentu pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka i ako uskrati pacijentu pravo na privatnost. - Nürnberški kodeks (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), koji, između ostalog, ističe: o Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. o Eksperiment bi trebao biti tako vođen da se izbjegnu nepotrebne patnje i povrede, kako fizičke, tako i duševne. o Eksperiment trebaju voditi samo znanstveno kvalificirane osobe. - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon), između ostalog, navodi sljedeće: o Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. o Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. o Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. o Ako je kaznenim djelom iz članka članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. o Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. o Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje ili povrijedi njegova prava, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. o Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. o Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. o Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Ovim tekstom kao građanka Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva bi mogao samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije. Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatramo mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu. Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
176 ANTE MAJIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. točka 14. : Ne navodi se na koje osobe se odnosi mjera. Navesti precizno : Zdravstveno sumnjivi, ugroženi, cijepljeni, svi članovi lokalne ili šire zajednice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
177 ANTE MAJIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Članak 69. 15. : Ne navodi se precizno koje osobe i profesije spadaju u profesionalno izložene riziku. Molim precizirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
178 ANTE MAJIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Prijedlog zakona u članku 3. treba stajati: "Obaveza predočenja dokaza o testiranju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore". Izbaciti termin "cijepljenju" jer i cijepljeni mogu biti zaraženi i prenose bolest. Inače se uvodi zakonom zabranjena segregacija i diskriminacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
179 Ante Vidović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Bit ću kratak jer je već dovoljno činjenica iznešeno u ostalim komentarima s kojima se ja u potpunosti slažem. Ne slažem se sa izmjenama koje preporučujete. Svako dobro! Bog Vas blagoslovio Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
180 ANTEA KATIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA PROTIVIM SE NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA. Svoje protivljenje temeljim i na stručnim i zdravorazumskim razlozima. Pobornik sam toga da se držimo temeljnih medicinskih principa koji nas dosad nisu iznevjerili, a to je da odmjeravamo dobrobit u odnosu na rizik. Sve činjenice (i podatci HZJZ) upućuju na to da su ovom bolešću najviše pogođeni stariji od 60 godina i imunokompromitirani stoga svoju pozornost treba usmjeriti na njih u vidu omogućavanja redovitog cijepljenja. COVID potvrde su potpuna besmislica, ne garantiraju apsolutno ništa i potpuno su nelogične u zdravstvenom smislu (npr. svaki zdravstveni radnik zna kako je imunitet stečen preboljenjem u najmanju ruku jednako jak kao imunitet stečen cijepljenjem). Sve u svemu, stječe se dojam da odluke koje se nastoje nametnuti više nemaju veze sa zdravljem nego da se radi o nečem sasvim drugom. A moja pretpostavka je da, s obzirom na to da je vodećim proizvođačima cijepiva dokazano na Američkom sudu da su u prošlosti bili skloni ilegalnom djelovanju i FDA ih je nekoliko puta upozoravala zbog skrivanja nuspojava mnogih lijekova, velika je mogućnost da se radi o iskorištavanju prilike za maksimiziranje profita. U svakom slučaju, evidentno je da je narod rekao jedno veliko NE po ovom pitanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
181 Antea Radovani Stipišić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. Poštovani, budući da izmjene Zakona uvode jako velike promjene za kretanje i rad brojnih građana učinci mjera bi se trebali znati PRIJE uvođenja istih. Molim relevantne podatke koji dokazuju da će mjera: a) smanjiti širenje zaraze b) smanjiti pritisak na bolnički sustav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
182 Antea Radovani Stipišić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Poštovani, ova mjera nema znanstveno uporište niti su ciljevi koje može polučiti srazmjerni trošku financijskom, organizacijskom i vremenskom potrebnom za njeno provođenje. Kako biste dokazali suprotnu tezu molim podastrite dokaze da: a) cijepljeni (budući da njima ne treba testiranje) ne mogu prenositi zarazu u bitno manjoj mjeri u odnosu na necijepljene b) uvođenje potvrda za radno aktivnu populaciju (ova mjera se pretežno na njih odnosi) bitno će smanjiti pritisak na bolnice. Nadalje, budući da korisnici usluga gdje se covid potvrde uvode sami trebaju platiti testiranje, ukoliko nisu cijepljeni ili preboljeli, time se te građane stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na ostale. Nadalje, zdravstveni podaci građana su privatne prirode i zahtjev za pokazivanjem zdravstvenog stanja nije u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata. Ne može se reći da građani dobrovoljno daju uvid u svoje zdravstvene podatke kada su u ovom slučaju primorani radi rada ili obavljenja usluga u navedenim javnim tijelima. Također, ova mjera nije u skladu sa Rezolucijom 2361 Vijeća Europe koja navodi da je potrebno "osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen". Iako Rezolucije Vijeća Europe nisu pravno obvezujuće ipak bi trebale biti okvir unutar kojeg se zakoni donose. Budući da mjera nije srazmjerna ciljevima koji se njome mogu postići, a diskriminatorna je i krši pravo na kretanje, rad i zaštitu privatnosti te predstavlja trošak građanima smatram potpuno neprimjerenim njeno dodavanje u Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
183 Antica Zdraveski Zdraveski NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani Ne slažem se sa prijedlogom promjene zakona gore napisanog. Samim tim kršite Kazneni zakona. Člansk 125. Istim potičete ljude na podjele kojih već sada ima previše u našem okruženju. Diskriminirate zdrave ljude ,oduzimate im pravo na rad i slobodno kretanje. Vjerujem da ste svjesni da čin ozakonjenje ovog fašizma i segregacije ljudi, može ( vjerojatno i hoće ) dovesti do neželjenih sukoba i nemira. Kovid potvrde nisu dokaz nečijeg zdravlja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
184 Antonela Fridrih NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Zabrana kretanja osoba te osnivanje karantene (članak 47, st 1 i 4, te članak 69, st 1) - molim znanstvene članke i dokaze kojima ćete obrazložiti primjenu ovakvih mjera koji pokazuju učinkovitost istih. Ukoliko takvih znanstvenih članaka nema, ove su stavke neutemeljene i neustavne, te samim time se javno tijelo koje ga predlaže može tužiti zbog povrede Ustava i temeljnih ljudskih prava. Nadalje, molim detaljno objašnjenje članka 69, stavke 17 - koje druge mjere bi bilo potrebno koristiti prilikom zaštite pučanstva? Članak 69, st 15 - narediti cijepljenje nije moguće pošto je cjepivo eksperimentalno i kao takvo ne smije biti obvezno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
185 Antonela Fridrih NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, NE slažem s nacrtom prijedloga i izmjenama Zakona od zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. NE možete kršiti Ustavom zagarantirana prava i slobode svog naroda u čijoj ste službi jer vlast pripada narodu. Covid potvrde NE štite od prenošenja zaraze jer je dokazano da i cijepljene osobe prenose zarazu. Uvođenje covid propusnica je protuustavno. Oduzimanje slobode je protuustavno. Predloženi zakon je diskriminirajući jer ograničava pravo i slobodu ljudi na izbor. Mjere koje se predlažu nisu znanstveno utemeljene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
186 ANTONELA KAČAN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Čl. 69 točka 15. krši temeljna ljudska prava. "15. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku" Cijepljenje se snažno preporuča, ali nije obavezno, svaki pojedinac cijepi se na dobrovoljnoj bazi. Kako je moguće da se naredi cijepljenje protiv bolesti Covid-19 koje je dobrovoljno, te je cjepivo još uvijek u eksperimentalnoj fazi? Ako se naređuje time se prisiljava, te više nije izbor pojedinca nego postaje prisila i uvjet za pojedinca. S obzirom da je to naredba koja više nije izbor pojedinca, zbog provođenja naredbe zanima me tko je odgovoran u slučaju moguće nuspojave poput miokarditisa, perikarditisa, steriliteta, stvaranja krvnih ugrušaka, moždanog udar, smanjenje kvalitete života, te posljedično mogućnosti smrti? Ako je nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašten narediti cijepljenje, da li Republika Hrvatska preuzima na sebe rizik od mogućih nuspojava, te će u slučaju istih odgovarati kazneno zbog njih? Zanima me koga osoba kojoj je naređeno, te je pretrpjela nuspojavu i njezina obitelj mogu kazneno tužiti za pretrpljene posljedice koje su joj se dogodile zbog naredbe, a ne vlastitog izbora? Propisane kazne su od 30 000 do 50 000 kuna za ne provedbu ovog zakona, s obzirom na mogućnost raznih nuspojava nastalih zbog cijepljenja, koliko vrijedi život jednog oštećenog građanina? S poštovanjem, Antonela Kačan Par primjera za nuspojave na stvarnim postojećim ljudima: https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/mlada-slovenka-umrla-nakon-cijepljenja-johnson-johnsonom---668526.html https://uimeobitelji.net/lijecnik-kbc-zagreb-hematoloskom-bolesniku-uvjetovao-terapiju-cijepljenjem-cijepio-se-i-umro-u-kbc-split-nakon-8-dana-problematicnog-lijecenja/ https://www.dalmacijadanas.hr/drama-splitske-sportske-nade-iako-je-izborio-normu-propustio-je-olimpijadu-ako-se-ovo-dogodilo-zbog-cjepiva-ne-bih-htio-znati-sto-bi-mi-bilo-nakon-druge-doze?fbclid=IwAR2_5iFBY9QNZ9M0J3UV5o2rL3xahTZ6SPWgiJWUHFApYDPcNq_qFEgfwQg https://sport.hrt.hr/tenis/chardy-zavrsio-sezonu-zbog-posljedica-cijepljenja-3048669?fbclid=IwAR3iAnedvE2QwRNYIoqY-XHUNeJVwG1En5UisRYPz-vizMSsK8oJJ7NbSGc https://www.vecernji.hr/sport/nogometas-28-se-srusio-usred-utakmice-reanimirali-su-ga-na-travnjaku-1536124 https://www.dw.com/bs/cijepiti-dje%C4%8Dake-uprkos-rizika-od-miokarditisa/a-59176858 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
187 ANTONELA PIVAC NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Razlozi protiv navedenog zakona : 1. Ukidanje temeljnjih sloboda - pravo na rad i kretanje na temelju bolesti koja ima smrtnost manju od 1% smatram kao alat za uvođenje totalitarizma 2. faza eksperimenta cijepiva još traje 3. nema dovoljno podataka o sastvau i učinkovitosti cjepiva 4. bliske osobe su nakon cijepljenja imale teže zdrastvene posljedice 5. mediji jednostrano izvještavaju i ne dopuštaju da se čuju i znanstvenici koji imaju i protivno mišljenje i dokaze 6. nošenje maske na čijoj dekalraciji piše da ne štiti od virusa vrijeđa mi inteligenciju 7. nestanak klasične gripe tipa A i tipa B , kao i ostalih viroza i prehlada u ove dvije godine smatram nemogućima 8. član stožera priznaje kako se cijepiva tek testiraju na našoj djeci , 9. činjenica da osoba koja je cijepljena može oboljeti i dalje slobodno prenositi virus govori o beskorisnosti cijepiva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 ANTONELA PIVAC OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Razlozi protiv navedenog zakona : 1. Ukidanje temeljnjih sloboda - pravo na rad i kretanje na temelju bolesti koja ima smrtnost manju od 1% smatram kao alat za uvođenje totalitarizma 2. faza eksperimenta cijepiva još traje 3. nema dovoljno podataka o sastvau i učinkovitosti cjepiva 4. bliske osobe su nakon cijepljenja imale teže zdrastvene posljedice 5. mediji jednostrano izvještavaju i ne dopuštaju da se čuju i znanstvenici koji imaju i protivno mišljenje i dokaze 6. nošenje maske na čijoj dekalraciji piše da ne štiti od virusa vrijeđa mi inteligenciju 7. nestanak klasične gripe tipa A i tipa B , kao i ostalih viroza i prehlada u ove dvije godine smatram nemogućima 8. član stožera priznaje kako se cijepiva tek testiraju na našoj djeci , 9. činjenica da osoba koja je cijepljena može oboljeti i dalje slobodno prenositi virus govori o beskorisnosti cijepiva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
189 Antonia NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, izričito ne podržavam prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Obzirom da je znanstveno dokazano da cjepivo ne štiti, te da se cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga dalje, smatram da je uvođenje obaveznog cijepljenja i Covid potvrda izrazito štetno jer se ugrožava zdravlje radi mogućih nuspojva, uskraćuje pravo na slobodu izbora, te se radi segregacija u društvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Antonia Gambiraža NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne slažem se s konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne ispunjaju svoj temeljni zadatak zaštite javnog zdravlja već uvode diskriminaciju necijepljenih osoba, ugrožena im je egzistencija, pravo na rad, pristup javnim institucijama, što je narušavanje ustavom zajamčenih sloboda i prava te jednakosti svih građana o čemu govore odredbe Zakona o sprječavanju diskriminacije. K tome uvođenje COVID potvrda nema ni epidemiološku ni znanstvenu podlogu. Svjetska zdravstvena organizacija u studenom 2021. godine kaže: „Ako ste cijepljeni imate manji rizik od teškog oboljenja ili smrti. Ali još uvijek se možete sami zaraziti, kao i druge ljude oko sebe“. Izmjene i dopune ovog zakona se pokušavaju donijeti isključivo kako bi se ozakonile nezakonite mjere stožera, a nikako iz znanstvenih, medicinskih ili epidemioloških razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
191 Antonia Knežević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ovim dokumentom kao građanka Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. ORGANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničit sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima. Osobito spornom smatram mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo ne invanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cijepljenima i necijepljenima u svim zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećam da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ću Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Građanka Republike Hrvatske: Antonia Knežević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
192 Antonija Đonlić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Ne slažem se za izmjene niti nadopune Ustava Republike Hrvatske vezano za "pandemiju " covid 19.Apsolutno nemate pravo nista nametnutu ,a pogotovo jer nitko ne stoji iza posljedica cijepiva ,niti država,niti vlada,niti proizvođač(članak 19.)-za znastveno istraživanje nad pacijentom,pacijent mora biti upoznat sa rizicima,a sastojci cijepiva za covid 19 nisu niti dostupni za Vladu,sta potvrđuje da je ovo eksperimentalno cijepivo sto se krše sva ljudska i moralna prava.Nemate pravo uvesti kroz Ustav RH obvezu cijepljenja niti pod izlikom pandemije niti epidemije,niti soja ovog niti ikakvog novog.Pojedinac ima pravo sam odluciti hoce li ili ne(članak 2.)-pacijentu se jamči na opce i jednako pravo na kvalitetnu zdrastvenu zastitu,u najboljem INTERESU pacijenta uz poštivanje NJEGOVIH OSOBNIH STAVOVA.,članak 6.pravo pacijenta na prihvacanje ili odbijanje terapijskog postupka,a pogotovo pokusa! Pokušajem provlacanja kroz Ustav izmjena kojima se krse mnogi Ustavni članci,i sami morate odgovarati kazneno,novčano,zbog posljedica i nuspojava jer uskracujete osnovna ljudska prava,pravo na slobodu,pravo na misljenje,pravo na RAD (članak 55.)-pravo na rad i zaposlenje bez ikakvih uvijeta,a to kršite sa COVID POTVRDAMA,koje su nam nametnute i ne smiju biti provedene kroz Ustav.Imamo pravo na dom,na slobodu,na obitelj,posao,djecu,koja ne smiju biti testirani nikakvim eksperimentalnim cijepivima,niti za covid 19.Radije se pozabavite oko izjave gospođe Alemke koja bi to provela na našoj djeci.Zasto ovdje ne reagirate nego bi dopustili provesti kaznena djela nad čovječanstvom i nad najsvetijem,nasoj djeci.Bog sve vidi... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
193 Antonija Đuranec NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, ne podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Manipulira se činjenicama, ne slušaju i ne uvažavaju se svjetska istraživanja, znanstvenika koji također inaju informacije koje su kontradiktorne sa informacijama koje se plasiraju građanima. Kovid potvrde su potvrde koje nemaju smisla. uvođenjem covid potvrda stvara se diktatura vladajućih. Dajete cijepljenima oružje u ruke kojim ubijaju i cijepljene i necijepljenje. Navedeni prijedlog Zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske (članak 3., članak 5., članak 14., članak 22., članak 26., članak 35., članak 40., članak 44., članak 55., članak 59., članak 66., članak 70.). Navedeni prijedlog Zakona ima obilježja počinjenja kaznenog djela iz članka 125., članka 130., članka 133., članka 134., članka 136., članka 138., članka 139., članka 140. i članka 146. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske. Znanstveno a i u svakodnevnim primjerima tu oko nas je dokazano da se i cijepljene osobe mogu zaraziti virusom i prenositi ga okolini. To potvrđuje znanstvena studija koja je objavljena u znanstvenom časopisu Lancet, 28. listopada 2021. godine. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext Također 24.11.2021. je znastvena organizacija WHO objavila je d cjepiva ne štite od zaraze te da je korištenje kovid potvrda veoma opasno. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
194 Antonija Ištvanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne slažem se s ovim izmjenama Zakona i smatram da su krajnje diskriminirajuće. Iz same se najave premijera Plenkovića daje naslutiti da se predloženim izmjenama Zakona želi dati zakonska snaga tzv. COVID-potvrdi čija je učinkovitost u borbi s koronavirusom više nego upitna, a na to ukazuju ne samo znanstvena istraživanja već i porast broja zaraženih i umrlih upravo tamo gdje je postotak cijepljenosti stanovništva najveći, primjerice u Portugalu, Irskoj, Danskoj i Izraelu. Davanje legitimnosti proturječnim mjerama znači Zakonom derogirati Ustav Republike Hrvatske i njegova načela o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Također, to bi značilo da Covid-potvrde dobivaju karakter trajnosti, a ne privremenih mjera. Navedeno navodi na zaključak da je namjera onih koji predlažu sporne izmjene i dopune Zakona da Covid-potvrde učine sastavnim dijelom naše budućnosti bez obzira na njihovu svrhu i učinkovitost u suzbijanju bolesti. Pri donošenju zakona i svakog drugog pravnog teksta, potrebno je uzeti u obzir načelo razmjernosti, odnosno ocijeniti je li korist od onog što se nekom odredbom želi postići razmjerna njezinim štetnim posljedicama. Covid potvrde kao i najavljeno kažnjavanje onih koji se s njome ne slažu, predstavlja nezapamćen udar na ljudska prava i slobode utemeljene u člancima Ustava Republike Hrvatske i Zakonima Europske unije čijom je članicom Republika Hrvatska. Svi pokušaji ozakonjenja EU digitalne COVID-potvrde i/ili stalnog testiranja i/ili vremenskog ograničenja važenja statusa preboljenja COVID-19 bolesti imaju za isključivi cilj prisilu na cijepljenje i neposrednu diskriminaciju osoba koje smatraju da isto nije u njihovom najboljem interesu kojim se činom grubo krši niz ostalih zakona, Ustav RH, EU zakoni i Rezolucija o ljudskim pravima i slobodama. Slijedom navedenog, ovime tražimo trenutni prestanak bilo kakvog daljnjeg uvjetovanja i onemogućavanja života i rada primjenom EU digitalne COVID-potvrde, a posebice ozakonjenje takvih nepravednih odluka, kojima se ucjenjuje i osiromašuje vlastiti narod. Potrebno je žurno u javnu diskusiju uključiti sve relevantne znanstvenike “koji misle drugačije“ s ciljem zaštite stanovnika Republike Hrvatske od bilo kakve daljnje diskriminacije uzrokovane neprimjerenom javnozdravstvenom politikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
195 Antonija Ištvanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Apsolutno sam protiv ovog prijedloga izmjene Zakona! Ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti se pokušavaju uvesti zakonske odredbe koje su u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske i drugim Zakonima te Poveljom Europske Unije o temeljnim pravima. Ustav RH, Članak 5. U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Ustav RH, Članak 14. Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Ustav RH, Članak 16. Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Ustav RH, Članak 19. Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Ustav RH, Članak 20. Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. Ustav RH, Članak 22. Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud. Ustav RH, Članak 23. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. Ustav RH, Članak 44. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. Ustav RH, Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Ustav RH, Članak 58. Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Ustav RH, Članak 82. Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. Odluku iz članka 7. stavka 2. i članka 8. Ustava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Povreda ravnopravnosti Članak 125. (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, izražavanju rodnog identiteta, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi. Prisila Članak 138. (1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Prijetnja Članak 139. (1) Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti, ili iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu. Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. (1) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Tko protivno uvjetima određenima u zakonu iznosi osobne podatke iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade ili ih objavi ili na drugi način učini dostupnim drugome ili tko radnjom iz stavka 1. ovoga članka sebi ili drugome pribavi znatnu imovinsku korist ili prouzroči znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema djetetu ili tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobne podatke fizičkih osoba o kaznenom ili prekršajnom postupku. (4) Ako kazneno djelo iz stavka 1. do 3. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Povelja Europske unije o temeljnim pravima 1. Pravo na ljudsko dostojanstvo, 2. Pravo na život, 3. Pravo na integritet osobe, koja obuhvaća zabranu samovoljnog podvrgavanja ljudi medicinskim zahvatima i zabranu eugeničkih postupaka, zabranu trgovanja dijelovima ljudskog tijela i zabranu kloniranja ljudskih bića u cilju njihove reprodukcije (rađanja), 4. Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, 21. Pravo na nediskriminaciju, 36. Pravo na zdravstvenu zaštitu, 37. Pravo na pristup službama od općeg gospodarskog interesa, 42. Pravo na dobru upravu, koje uključuje pravo da javne institucije odlučuju nepristrano, pravično i u razumnom roku, pri čemu svaka osoba ima pravo biti saslušanja prije poduzimanja bilo kakve pojedinačne mjere koja bi na nju mogla nepovoljno utjecati; pravo svake osobe na pristup svojem spisu; obvezu uprave da obrazloži svoje odluke; te pravo svake osobe na naknadu štete zbog štete koje počini uprava pri obavljanju svojih dužnosti; te pravo osobe da komunicira s upravom na svojem jeziku, Ovaj prijedlog zakona je protivan i novim istraživanjima koja jasno dokazuju da i cijepljeni šire virus te se potvrdama i njihovim uvođenjem samo pogoduje zarazi. Također, testiranje pcr testovima je invazivan medicinski tretman koji je bolan a testovi dokazano nisu precizni. Ako već inzistirate na testiranju, omogućite testiranje iz ispljuvka-sline kao u drugim državama EU. Stoga, još jednom naglašavam da se PROTIVIM OVOJ IZMJENI ZAKONA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
196 ANTONIJA JANKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i oštro se protivim istim. Ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Ove dopune krše sva ljudska prava, nisu zasnovane na znanstvenim istraživanjima, ograničavaju osnovne ljudske slobode, vode prema obaveznom cijepljenju, ozakonjuju diskriminaciju i segregaciju. Svojim rođenjem smo postali članovi zajednice, ali slobodni. Osobe koje mogu prosuđivati i odlučiti o svome zdravlju. Napravite javno sučeljavanje, raspravu između znanstvenika koji zagovaraju stroge epidemiološke mjere, cijepljenje i onih znanstvenika koji zagovaraju slobodu izbora. Provedite znanstvena istraživanja o posljedicama ove cijele situacije prvenstveno na djecu (učenike, studente) i odrasle. Epidemiološke mjere temeljite na znanstvenim istraživanjima, a ne pandemijskom marketingu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
197 Antonija Mekinić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. S obzirom na to da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatram da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje te promjene potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ako predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, one su onda neustavne. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP moj je komentar ovaj: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP-a – osiguranje provođenja mjera neosnovano se prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove. Predložene izmjene čl. 47. ZZP-a – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće te predstavljaju povredu mnogih članaka Ustava RH: čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st. 3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednoga od osnovnih načela Europske unije Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1. do 3. odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP-a – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Naime, osobe zaposlene u Državnom inspektoratu najčešće su osobe koje ili nisu pravne struke ili su rijetko pravne struke, tj. uglavnom su osobe drugih struka te nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode odlučuje SUD (a predložene mjere, prema predloženim izmjenama ZZP-a, bio bi ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR i zato su te mjere, iz čl. 69. ZZP-a, – mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode). Sanitarni inspektori nisu sudci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakoga pojedinog građanina. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja temeljnih ljudskih prava i slobode – slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način stvara se parasudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito se spornom smatra mjera koju bi mogli određivati sanitarni inspektori, a koja je predviđena pod toč. 15. – narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku. Navedena mjera izravna je povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ona predstavljaju medicinski eksperiment i nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole i odobrenja. Ako se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To nije demokracija, nego totalitarizam. Usto, navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja će se kaznena ili prekršajna djela izricati ova mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje je takve mjere arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji sanitranoga inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije ni pravnik ni sudac, a uvjeti i postupak određivanja te mjere nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim se točno slučajevima, kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela, može izreći takva mjera. Predložene su izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su se svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu i dr. Svi građani uredno plaćaju poreze i prireze definirane zakonima te time imaju jednako pravo korištenja "usluga" države. Ovim se zakonom također krši pravo na rad zaposlenicima u javnom sektoru, a definirano Ustavom. Osobe preboljele koronavirus imaju trajan i doživotan imunitet te ih je protuustavno prisiljavati na cijepljenje, pogotovo zato što nije znanstveno dokazano može li im to dodatno naštetiti!!! Treba uzeti u obzir i titar, tj. koncentraciju antitijela ili količinu virusa. Treba opisati kolika je količina zaštitinih antitijela potrebna za stvaranje učinka imunosti te kako se ta količina smanjuje ili povećava kroz vrijeme. Određivanje titra upotrebljava se i da se opiše koja je količina virusa potrebna da može izazvati bolest jer samo prisustvo virusa negdje (u zraku, na površinama) ne znači da ćemo se zaraziti – potrebno je da tog virusa bude više. I to je test koji se može upotrebljavati, znanstveno je priznat, a ne koristi se. Zašto? Nadalje, zdravstveno stanje osobe je tajna te odgovorne osobe koje se ovim zakonom ovlašćuju za provjeru kovid-potvrda, direktno krše Zakon o zaštiti osobnih podataka. Tko su odgovorne osobe u javnim i državnim institucijama? U Hrvatskoj pošti primjerice, djelatnica na šalteru traži nas potvrdu, na temelju čega? Sljedeće, sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu dana, još uvijek su eksperimentalna, tj. predmetna su cjepiva još uvijek liječnički i znanstveni pokus, što je neupitno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju dostatnu zaštitu od zaraze (i cijepljeni se mogu zaraziti, i cijepljeni prenose virus), kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda je ustavnih prava jasno vidljiva! Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je neupitno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necijepljeni. Dakle, predložene su mjere nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se dakle određuju samo u odnosu na jednu grupu ljudi te to jasno ukazuje na nepoštivanje svih gore navedenih članaka Ustava RH! PITANJE: Tko donosi i prenosi nove sojeve i mutacije koronavirusa (tipa Omicron) ako necijepljeni nemaju kovid-potvrde i ne mogu putovati? Tko unosi koronavirus u bolnice i staračke domove kad osobe bez kovid-potvrde u njih ne mogu ući? Statistika o oboljelima i preminulima temelji se na PCR testu koji je prije svega nepouzdan te se prema riječima tvorca samoga testa, Karyja Mullisa, ne smije upotrebljavati za zarazne bolesti. Nisam suglasna s izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam izričito PROTIV DONOŠENJA OVOGA ZAKONA i ovim putem svoju suglasnost uskraćujem. Smatram da je prijedlog ovoga Zakona u suprotnosti sa Ustanovom RH jer je diskriminirajući i krši osnovna ljudska prava! Njime se krši i nekoliko drugih zakona, kao i međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, primjerice Rezolucija 2361 Vijeća Europe (2021), na: https://pace.coe.int/en/files/29004/html, koja govori o zabrani vršenja bilo kakve vrste pritisaka na cijepljenje, a kaže: Točka 7.3.1. „da se pobrinu da građani budu obaviješteni da CIJEPLJENJE NIJE OBAVEZNO I DA NITKO NE BUDE IZLOŽEN POLITIČKOM, DRUŠTVENOM ILI DRUGOM PRITISKU DA SE CIJEPI AKO TO OSOBNO NE ŽELI UČINITI”; Točka 7.3.2. „da osiguraju da NITKO NE BUDE DISKRIMINIRAN ZBOG TOGA ŠTO NIJE CIJEPLJEN, neovisno o tome jesu li razlog potencijalni zdravstveni rizici ili izostanak volje za cijepljenjem”. Molim vas stoga da temeljem zdravoga razuma i poštujući Ustav RH, Rezoluciju 2361 Vijeća Europe (2021.), Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – ne izglasate ovaj predloženi zakon! Hvala i srdačno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
198 Antonija Smojver NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojim se predlaže nova sigurnosna mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, i to sigurnosna mjera obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore, nije suglasan s Ustavom. Predlagatelj kao ustanu osnovu navodi - Članak 59. Ustava – Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Članak 70. Ustava – Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša. Članak 16. Ustava – Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Apsurd. Protuustavni su upravo gore navedeni članci koje predlagatelj navodi kao ustavnu osnovu za donošenje predloženog zakona. Predloženi zakon, uz gore navedene članke, nije u suglasnosti sa brojnim člancima Ustava od kojih navodim samo neke. Članak 14. - Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Članak 23. st.1. – Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Članak 55. – Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Članak 59. – Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Članak 63. – Država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Držim, nepotrebno je navoditi u čemu se sastoji protuustavnost predloženog zakona. Dovoljno je napomenuti da je cijepljenje dobrovoljno, dok se s druge strane poduzimaju brojne mjere kojima necijepljenim građanima uskraćuju gore navedena ustavna prava. Predlagatelj navodi kako za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Znači li to da: - su sva cjepiva donirana Republici Hrvatskoj - donošenjem zakona troškovi testiranja prelazi na necijepljene osobe. Na kraju, ako predlagatelj toliko inzistira na cijepljenju svih građana zašto ne predloži zakon kojim se utvrđuje obveza cijepljenja, ali i odgovornost Republike Hrvatske i farmaceutskih tvrtki u slučaju negativnih nuspojava pri cijepljenju. Ovako ispada kako farmaceutske tvrtke uz blagoslov države vrše ispitivanja koja su u suprotnosti s Ustavom RH te brojnim deklaracijama, poveljama i slično koje zabranjuju ispitivanje na ljudima bez njihove volje. Posebno pitanje je cijepljenje djece. Zar osobe koje predlažu cijepljenje nemaju djecu? Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
199 ANTONIJA SUČIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Poštovani, ovim putem izražavam svoju istinsku zabrinutost po pitanju predmetnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaranih bolesti, a posebno ne zabrinjava članak 3. prijedloga zakona koji kaže da je, između ostaloga, dokaz o cijepljenju dovoljan za ulazak u određene prostore javne uprave. Ako se može zaključivati iz toga, cijela premisa ovog dijela zakona polazi od pretpostavke da se cijepljene osobe ne mogu zaraziti niti prenijeti virus. Naime, ni jedno cjepivo nema sposobnost djelovanja na širenje zaraze, nego jedino na bolest. Napominjem da to piše na stranicama HALMED-a, ne na nekim alternativnim izvorima. Također piše da nisu poznati podaci koliko traje zaštita cijepljenih osoba, te da će više znati kad se završi eksperiment/ispitivanje, u prosincu 2023. godine. Da potkrijepim svoje navode, citiram službene dokumente o cjepivu Comirnaty (Pfizer) koji su dostupni na stranicama Halmed-a i izdvajam točni paragraf: Izvatci iz dokumenta „comirnaty-epar-medicine-overview_hr“ Stranica 2: „Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Comirnaty na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus.“ „Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite.“ Izvatci iz dokumenta „comirnaty-epar-product-information_hr“ Stranica 4: „Trajanje zaštite Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.“ Stranica 20: „Da bi se potvrdila djelotvornost i sigurnost cjepiva Comirnaty, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet mora dostaviti konačno izvješće o kliničkom ispitivanju za randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje C4591001 sa zaslijepljenim promatračima. Očekivani datum: Prosinac 2023.“ Dokumenti za ostala cjepiva, s HALMED-ove stranice: Moderna https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_hr.pdf https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_hr.pdf Johnson&Johnson https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_hr.pdf https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/covid-19-vaccine-janssen-epar-medicine-overview_hr.pdf Astra Zeneca https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_hr.pdf https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_hr.pdf U svim dokumentima piše isto po tom pitanju: da ne spriječava zarazu, da proizvođač nema informacije o trajanju zaštite te da cjepivo ne spriječava transmisiju virusa u zajednici. Dakle, na temelju čega se cijepljenim osobama koje posjeduju COVID potvrde omogućuje pristup javnim ustanovama bez ograničenja? Zar to nije, u najmanju ruku, diskriminatorno prema drugim zdravim ljudima koji nisu cijepljeni i onemogućen im je pristup tim aktivnostima, a potencijano obje kategorije u jednakoj mjeri šire zarazu? Zar u šuštini ova izmjena zakona onda ne predstavlja prijetnju javnom zdravlju i onemogućava zaštitu pučanstva od ove zarazne bolesti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
200 antonijo ivancevic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Ovakvim zakonom ulazimo u zdravstveni totalitarizam. Cijepljenje treba biti dobrovoljno a ne obavezno. Ovaj zakon krši sva ljudska prava i slobodu. Zar vi narod toliko mrzite? Ovim dokumentom kao građani Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavamo svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivimo predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ćemo izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodimo slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). -sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. -sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije -sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatramo mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak je totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ćemo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića.osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 Antonio Tompić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA "Covid potvrda" samo daje cijepljenima (koji i dalje mogu prenositi zaraznu bolest) da slobodno obitavaju na mjestima gdje se nalazi veći broj ranjivih i ugroženih skupina i tamo šire zaraznu bolest! S druge strane, postavlja se sasvim legitimno pitanje: "Šikanira li se necijepljene po pitanju obavljanja svojih Zakonom danih sloboda i ukida li im se iste?" Gospodo, kradete slobodu ljudima, utječete prisilom na cijepljenje i segragaciju vršite na najgnjusniji način. Ne znam jel to u interesu Bruxellesa i Europske unije, no krajnje je vrijeme da prestanete terorizirati polovinu hrvatskog pučanstva! Ako se prevrne čaša, bit će svega! Nasilje je zadnje što želite vidjeti kao reakciju svog naroda! Možda se varam, možda ustvari Vama i je cilj unijeti razdor između ljudi, ali odbit će Vam se to o glavu! Opametite se! Cjepivo ne donosi riješenje, cjepivo nije "lijek"! Covid potvrde kao "zaštita" nisu adekvatna mjera, niti će donijeti ikakve promjene! Ukinite Covid potvrde, i uvedite obavezno testiranje za sve djelatnike ustanova gdje obitavaju ugroženi pacijenti! Sve ostalo prestanite šikanirati i ukidati im slobodu na izbor, na rad i život! Ne prisiljavajte, svega će biti kad narod odluči uzeti stvari u svoje ruke! Sve znamo, gdje je tko, i ne bude dobro ako narod odluči "zvoniti 5 do 12"! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 Antun Gugić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti odbacujem Vaš nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti budući da ima samo jednu svrhu, a to je ozakoniti represiju, diskriminaciju, ucjene koje provodite nad svojim narodom te ih dodatni pojačati. Ljudi su Vam rekli NE međutim Vi nastavljate bez obzira i svjesno radikalizirate društvo. To ne može proći. Mnogi građani u svojim komentarima elaboriri su jako iscrpno i protuzdravstvene i protupravne i protucivilizacijske temelje vašeg prijedloga zakona pa nema potrebe da ih ponavljam. Ukoliko stvarno želite saznati koliko građana odobrava Vaše postupke i zadobiti legitimitet u donošenju mjera raspišite referendum po pitanju ovog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
203 Antun Mikić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prijedlog vam je protiv ustavan .Krsite Ustav .Prvo Ustav treba mjenjati odnosno ne.Ustavno pravo svaki covjek dobiva svojim rodenjem.Nemoze se to Ustavno pravo mjenjati kako se tkome svidi.Pravo na slobodu misljenja.To sto cinite je segregacija drustva i podjela naroda.Dali ste svjesni sto radite.Bolje odustanite od toga Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
204 Antun Štelma NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Članak 69. trebalo bi u cjelini izbaciti iz prijedloga nacrta zakona. Pogotovo točke 3., 4., 8., 15. i 17. U točki 4. vi bi naredili organiziranu karantenu. Pa to zvuči kao logor! Što je vama? Znači ako vam se bilo tko, iz nekog razloga ne svidi vi možete reći da ne poštuje mjere i otpremiti ga u "organiziranu karantenu". To stvarno zvuči kao nacistička Njemačka. Nadam se da ovaj zakon neće zaživiti te da će ipak razum pobijediti. Što niste već ranije odredili neke kazne za nenošenje maski u npr. busevima ili tramvajima? Tamo se svak vozi kako želi. I vi bi njih kontrolirali. Pa trebalo bi tisuće inspektora da rade dan i noć. Stavite vi lijepo ovaj prijedlog na referendum pa ćete vidjeti što narod misli. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
205 Antun Vidić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, nisam suglasan i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona, te vam uskraćujem svoju građansku suglasnost za isto. Ustav RH (čl. 20, 22, 23, 54, 56, 58) svakom čovjeku jamči nepovredivost slobode i osobnosti, pravo na rad i slobodu rada te propisuje kako nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Pošto nisam medicinske struke i ne mogu se na sadašnju situaciju osvrnuti stručno, u nastavku ću citirati u potpunosti „Poruku iz Inicijative HIPOKRAT” objavljene dana 16.11.2021. na portalu „Dalmatinski portal” sa kojom se u potpunosti slažem : (PORUKA IZ INICIJATIVE HIPOKRAT 'Uvedena je znanstveno, medicinski i epidemiološki neutemeljena mjera' | Dalmatinski portal ) Iz inicijative Hipokrat oglasili su se danas s komentarom na odluku o obveznim covid-potvrdama. Prenosimo ga u cijelosti: 'Obraćamo vam se u ime Inicijative Hipokrat - inicijative koja je okupila par stotina doktora raznih specijalizacija iz cijele Hrvatske. Ima nas mlađih, starijih, onih pred mirovinu, onih koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bolničkih liječnika, docenata i sveučilišnih profesora, ima nas cijepljenih i necijepljenih i onih koji su preboljeli. Imamo tri stvari zajedničke; inicijativa Hipokrat su doktori koji poštuju Hipokratovu zakletvu, doktori koji se svakodnevno educiraju praćenjem neovisnih znanstvenih i stručnih radova međunarodno priznatih znanstvenika i doktori koji se u liječničkom poslu rukovode isključivo medicinom utemeljenom na dokazima, vlastitom savješću i odgovornošću. Da, ima nas i takvih koji poštujemo sve navedeno i koji trenutnu javno-zdravstvenu politiku i ove neopravdane mjere poduprte već zastarjelim medicinskim podacima - ne podržavamo, koji se tome protivimo, jer smo, ponovit ćemo to još jednom, na strani znanosti i medicine utemeljene na dokazima, a ne na strani politike i propagande, dogme i oportunizma. I svakim danom nas je sve više, jer nije struka samo ono što čujete na televiziji. Sve relevantne institucije nas ignoriraju, mainstream mediji nas ignoriraju. Naše dopise i zahtjeve u kojima ukazujemo na pogreške i nudimo rješenja kao što je besplatno testiranje svih sudionika zdravstvenog sustava iz ispljuvka, sve potkrijepljeno znanstvenim dokazima, također ignoriraju. Izloženi smo svakodnevno raznim oblicima pritisaka, neprikrivenim ucjenama, iznudama, ponižavanjima, tzv. dobrovoljnim, a nemogućim izborima. Odlukom i Uputama o uvođenju covid-potvrda, uvedena je znanstveno, medicinski i epidemiološki neutemeljena mjera s posljedičnom diskriminacijom i segregacijom najprije svih sudionika zdravstvenog sustava; i radnika i pacijenata, a od sutra i svih javnih i državnih institucija. Uvođenje covid-potvrda i posljedično selektivno testiranje isključivo necijepljenih građana i onih koji nisu preboljeli bolest besmisleno je i iznimno štetno za zdravlje svih. Dogmatski tvrde da je cjepivo jedina sigurna zaštita čime ljudima daju lažnu sigurnost. Ako ljudima kažete da su sigurni kad dobiju covid-potvrdu, kao rezultat imate masovno širenje virusa. Tome upravo svjedočimo. Naime, cijeli niz znanstvenih studija potvrđuje da su učinci cjepiva na smanjenje širenja zaraze virusom Sars-CoV-2, nažalost, minimalni. Štoviše, spomenute studije ukazuju kako masovno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 ne samo da ne može zaustaviti širenje ove bolesti, nego i cijepljene osobe pretvara u (a)simptomatske širitelje zaraze. Cijepljene osobe jednako prenose zarazu i jednako obolijevaju kao i necijepljene i, da budemo precizni, razlika je na razini statističke greške. To kaže znanost. To potvrđuju i podaci iz država s izrazito visokom procijepljenošću, primjerice Izraela. Mi svakodnevno vidimo proboje u bolnicama zato što ne testiramo one koji su cijepljeni. Vidimo da covid-potvrde ne djeluju i po susjednim državama koje su ih uvele, a imaju eksploziju broja zaraženih, primjeri Slovenije i Austrije. Naravno, za sve te pogrešne procjene i krive odluke koje opravdavaju znanstveno-medicinski davno opovrgnutim izjavama, treba naći krivca. I našli su ga; u necijepljenima. Znajući sve ovo prethodno navedeno, jasno je i logično da je to nemoguće. Štoviše, potpuno je medicinski i znanstveno neutemeljeno i možemo samo nagađati čime motivirano. A nagađati nećemo. Ne dozvolite da nas i dalje dijele, jer podijeljeni smo; liječnici, školstvo, odvjetnici, svećenici, javni i državni službenici. Ne dozvolite da zbog straha kojeg su Vam utjerali u kosti svakodnevnim medijskim ispiranjem mozga pomoću izmanipuliranih podataka i zavaravanja da će vas poslušnost vratiti u normalan život, podržavate diskriminaciju i segregaciju Vaših sugrađana na cijepljene i necijepljene. Covid-potvrde nemaju ama baš nijedan pozitivan efekt. Uvedene su samo i isključivo s ciljem da necijepljene osobe prisile na cijepljenje. Covid-potvrde Vas koji ste se cijepili neće učiniti sigurnijim. Baš naprotiv, produžit će unedogled trajanje pandemije i bit ćete izloženi nekontroliranom širenju zaraze, a onima među Vama koji se ne žele cijepiti iz bilo kojeg razloga, uz to će i oduzeti pravo na rad, pravo na kretanje, na sva temeljna ljudska Ustavom zajamčena prava i slobode. A vi koji ste se cijepili dobit ćete samo dozvolu za ta prava. Čujete li? Dozvolu! A dozvole su privremene i uvjetovane! Mislite li da vam netko treba dati dozvolu da slobodno živite? I to svakih nekoliko mjeseci novu? I to samo ako ste cijepljeni? Odgovorno tvrdimo da medicinski i zdravstveni razlog za to ne postoji! Cijepljenje treba biti slobodan izbor svakog pojedinca, jer cijepljenjem svatko misli na sebe; procjenjuje da li mu je, ovisno o dobi i zdravstvenom statusu, veći rizik cijepiti se ili će se bez te, zasad privremene i slabe zaštite, suočiti s mogućom bolešću. Covid-potvrdama se gazi sloboda izbora, gaze se na najgrublji mogući način osnovna ljudska prava i slobode, a zauzvrat ne dobiva ništa. Ne dobiva se niti sigurnost, niti smanjenje širenja zaraze. Ideja postizanja kolektivnog imuniteta nije realna. To kaže znanost, a uporno tvrditi da je to moguće, može samo potpuni neznalica. Izrazito je neodgovorno, neetično i protivno svim postulatima suvremene individualizirane medicine, eksperimentalni pripravak s privremenom dozvolom za upotrebu, nekritički preporučiti svima, bez iznimke, neovisno o dobi i zdravstvenom statusu i bez informiranog pristanka. Izrazito je neodgovorno i nemoralno inzistirati na masovnom kliničkom ispitivanju i kod onih kod kojih je minimalna mogućnost razvoja težeg kliničkog oblika bolesti. Zločin je pri tome nagovarati na cijepljenje zdrave djece za koju znanstveno-statistički utemeljeni rezultati to nipošto ne preporučuju. Dapače, teži oblici bolesti praktički nisu zabilježeni, ali zato jesu teške nuspojave i smrtni ishodi od cjepiva. Nijedno zdravo dijete nije umrlo od Covida-19. Zašto cijepiti zdravu djecu kad je puno veća šansa da će imati tešku nuspojavu, nego da će razviti teži oblik bolesti? Za sada su nam donekle poznate samo akutne nuspojave, a što će biti za 2, 5 ili više godina, potpuno je nepoznato. Izrazito je neodgovorno pri tome ne izuzeti niti trudnice za koje su znanstveno-statistički utemeljeni rezultati malobrojni i nepovoljni, posebno u prvom tromjesečju trudnoće. I za kraj, pozivamo odgovorne za sve što se događa da pogledaju u oči oboljelima od bolesti Covid-19 ali i stotinama onih kojima odgađaju i uskraćuju zdravstvenu skrb, a jednako su ranjivi; npr. onkološki pacijenti. Pozivamo ih da se urazume dok nije kasno. Zlo vlada tamo gdje dobro šuti. Nećemo više šutjeti, bez obzira na posljedice. Nemojte ni Vi. Pružamo punu podršku i zahvaljujemo profesoru Laucu na nesebičnoj, iznimno hrabroj i beskompromisnoj borbi za znanstvenu istinu! Zahvaljujemo i dobitniku državne nagrade za znanost, profesoru Tomislavu Domazetu Loši! Također, zahvaljujemo Biskupskoj konferenciji što su se oglasili i podržali principe dobrovoljnosti, priziva savjesti i poštivanja dostojanstva čovjeka, te borbu protiv diskriminacije i segregacije na cijepljene i necijepljene!' Citat završen. Antun Vidić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
206 Anja Kovač Mišura NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Kao građanka Republike Hrvatske, u kojoj prema Ustavu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske), izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
207 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
208 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
209 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
210 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
211 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
212 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
213 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
214 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
215 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
216 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 2. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
217 ANJA NOVAKOVIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
218 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZLOŽENJE Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
219 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 9. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
220 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 8. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
221 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
222 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
223 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
224 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
225 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
226 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 1. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
227 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
228 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
229 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
230 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
231 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
232 ANJA NOVAKOVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, nisam suglasna i apsolutno sam protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sam protiv donošenja ovog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
233 AriamLigutić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA IZRAŽAVAM NESUGLASNOST i IZRIČITO PROTIVLJENJE predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (nadalje ZZP). Ovaj prijedlog zakona smatram vrlo opasnim za opće zdravlje pučanstva i građanske slobode. Usvajanjem istog, praktički neograničena vlast bi se dala ministru zdravstva i sanitarnim inspektorima. Kako su predložene izmjene zakona u mnogočemu neodređene, oni bi dobili ovlasti za naknadno definiranje mjesta, situacija i mjera za primjenu tog zakona (što uključuje izmještanje ljudi u karantene, spriječavanje ulaska u institucije, „dijagnosticiranje“ na ulici, pa sve do obveznog cijepljenja). S time se apsolutno ne slažem i ulažem svoje prigovore, medicinske i pravne. 1. MEDICINSKI PRIGOVORI: 1.1. U medicini, kao i u svakoj drugoj neegzaktnoj znanosti, postoje različita mišljenja o uzročnicima bolesti i primjene različitih liječenja. Upravo ta različitost je omogućila razvoj same medicine kroz stoljeća. Kojim bi pravom sada sanitarni inspektori mogli nametnuti jedno jedino mišljenje o uzročnicima bilo koje bolesti i jedinstven način njezinog liječenja? Načelno, takav način odlučivanja ravan je medicinskom fašizmu. 1.2. Cijepljeni također obolijevaju i šire virus. Necijepljene je stoga neetično i nepotrebno diskriminirati i stigmatizirati - The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext 1.3. Direktor WHO, tj. Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Ghebreyesus istaknuo je da cjepivo ne sprječava širenje virusa i da COVID potvrde stvaraju lažan osjećaj sigurnosti https://www.facebook.com/796049555/videos/439110267599881/ (Dotičnog ovdje citiram jer ste vi istaknuli WHO kao mjedoravnu instituciju na čijim postavkama temeljite ovaj prijedlog zakona. Inače je Tedros Adhanom Ghebreyesus, po mojim saznanjima, izgledno član organizacije koja je proglašena terorističkom, te provoditelj genocida u Etiopiji.) 1.4. Sva su cjepiva u eksperimentalnoj fazi istraživanja i niti jedno nije sigurno. Neke od teških nuspojava su: miokarditis - upala srčanog mišića, perikarditis – upala srčane maramice, anafilaktičke reakcije, tromboze (sinusne vene), Guillain-Barréov sindrom i trombocitopenija ili imunološka trombocitopenija. https://faktograf.hr/2021/10/01/hrvatska-osteceni-cjepivom-219-hospitalizacija/ https://vaersanalysis.info/2021/10/08/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-10-1-2021/ https://dailyexpose.uk/2021/07/18/5522-people-have-died-within-28-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-scotland-according-to-public-health-scotland/ 1.5. Činjenica da je potrebno docjepljivanje dodatno govori o neučinkovitosti cjepiva, kao i krivulje oboljelih koje rastu u najprocjepljenijim zemljama svijeta (Izrael, Portugal, Island, Malta...). Potražite ih na uvid. Jedan od dobrih izvora je matematičar Nenad Bakić – preporučam njegove grafikone. 1.6. Nepotrebno je redovito testirati zdrave ljude PCR-om, budući da je to psihofizički invazivno, a kao dijagnostička metoda nepouzdano. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/novi-proboj-korone-u-kbc-u-rijeka-zarazena-pacijentica-na-klinici-za-ginekologiju-i-porodnistvo-15112858). https://dokumentarac.hr/covid-19/video-prof-dr-sc-kary-mullis-objasnjava-prvu-veliku-prevaru-s-pcr-testom-kod-bolesti-hiv-sida-s-prijevodom/ https://off-guardian.org/2020/12/18/who-finally-admits-pcr-tests-create-false-positives/ https://dokumentarac.hr/featured/dr-merck-zasto-je-pcr-testiranje-za-covid-19-tragicno-smece/ Istovremeno, cijepljene se ljude ne testira, a mogu biti zaraženi, što nam ukazuje na provedbu diskriminacije. Kao metoda suzbijanja zaraze eventualno bi se mogao koristiti test na viruse u slini (koristi se davanjem pljuvačke). Ta bi neinvazivna metoda trebala biti besplatna i dostupna svim hrvatskim državljanima. 1.7. U tekstu ste naveli da je do 19.11. 2021. od 560.504 oboljelih s dijagnosticiranim „novim korona virusom“ (što ne znači OD njega) umrlo 10.178 osoba, što iznosi 1,81 %, dok se 91, 94 % oporavilo. Dakle, ako nas ima 4 milijuna, ukupan postotak preminulih od COVID-a iznosi 0,25 %. Uzmite na znanje: Godine 2018. od kardiovaskularnih bolesti u Republici Hrvatskoj umrlo je 23.048 ljudi, a 2019. godine umrlo je 22.020 ljudi. https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-prevencija-nezaraznih-bolesti/svjetski-dan-srca-2019/ https://www.zzjz-ck.hr/?task=group&gid=2&aid=1015 Isto 2018. od raka je preminulo 13.809 ljudi, a godine 2019. preminulo je 13.718 ljudi. https://www.hzjz.hr/aktualnosti/svjetski-dan-raka-2020/ 1.8. Postoje ljudi koji su alergični na pojedine sastojke cjepiva i ne smiju ga primiti. Neki ljudi ne žele primiti genetske materijale drugih (a cjepiva su rađena na stanicama fetusa). Trećima pak to brani vjera. Jako je važno da se informirate o sastojcima cjepiva kada ga želite napraviti obveznima za sve. Jeste li znali da cijepljena osoba postaje proizvođač spike proteina? Ovdje možete vidjeti da spike protein ometa prirodno repariranje naše DNK, a u drugom je istraživanju čak eksplicitno povezan s rastom tumora: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm?title https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7324311/ Odluka o cijepljenju i testiranju treba biti individualna i samostalna, a ne nametnuta. Prisila je po našem Ustavu neprihvatljiva, osobito kad se radi o eksperimentalnom i neučinkovitom, a potencijalno opasnom cjepivu. 2. ZAKONSKI PRIGOVORI: Predložene izmjene predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Povelje EU, te povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Detaljnije: 2.1.Neki članci Ustava RH koje krši ovaj vaš prijedlog: Članak 5. - U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Članak 20. - Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. Članak 22. - Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud. Članak 23. - Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. Članak 59. - Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Predložene izmjene direktno krše taj članak Ustava jer bi se tako dijelu pučanstva s osobnim dokumentima i iskaznicama zdravstvenog osiguranja (kojima dokazuju pravo korištenja usluga) direktno zabranio ulaz u zdravstvene institucije na način da im se pri ulazu traži ničim utemeljena „Covid-potvrda“ (kolokvijalno: Ausweiss). Članak 83. - ... Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode ... Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. 2.2. Osim Ustava, ovaj prijedlog izmjena ZZP krši Kazneni zakon RH u slijedećim točkama (ovo su samo neke): · Povreda ravnopravnosti Članak 125. · Prisila Članak 138. · Nedozvoljena uporaba osobnih podataka Članak 146. 2.3. Osim toga, ovi prijedlozi izmjena ZZP-a krše i Povelju Europske unije o temeljnim pravima u slijedećem: 1. Pravo na ljudsko dostojanstvo, 2. Pravo na život, 3. Pravo na integritet osobe, koja obuhvaća zabranu samovoljnog podvrgavanja ljudi medicinskim zahvatima i zabranu eugeničkih postupaka, zabranu trgovanja dijelovima ljudskog tijela i zabranu kloniranja ljudskih bića u cilju njihove reprodukcije (rađanja), 4. Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, 21. Pravo na nediskriminaciju, 36. Pravo na zdravstvenu zaštitu, 37. Pravo na pristup službama od općeg gospodarskog interesa, 2.4. Predmetni prijedlog je i u sukobu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata. Pravo na povjerljivost ; Članak 25. Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. 2.5. Predmetni prijedlog direktno krši Rezoluciju Vijeća Europe usvojenu 27.siječnja 2021. godine, a u kojoj jasno stoji: Čl. 7.3.1. - osigurati da su građani informirani o tome da cijepljenje NIJE obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe, ako to sami ne žele; Čl. 7.3.2. osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili zato jer ne želi biti cijepljen. Zaključak: Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu, a ktome su i kontraproduktivne u sprečavanju covid-19 epidemije. Treba ih hitno opozvati, kao i sve odluke neustavnog "Stožera". Kome još nije jasno, neka pogleda izjave premijera Plenkovića da se treba cijepiti zbog kreditnog rejtinga pa će vam se razjasniti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
234 Ariana Nikolić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Protivim se predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri jer one predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenoga i prekršajnoga prava. Ovaj prijedlog zakona ne samo da nema veze sa zdravim razumom, nego predstavlja pokušaj legaliziranja neofašističke diskriminacije i trebalo bi podnijeti kaznenu prijavu protiv predlagatelja. Nažalost, ovaj prijedlog će vjerojatno biti usvojen i potvrđen od strane Ustavnog suda, koji neće u svemu ovome vidjeti ništa sporno. Umjesto bedastoća koje se provode do sada i neprestano predlažu nove, trebalo je: * provesti anketu među građanima i naručiti onoliko cjepiva koliko ima zainteresiranih za cijepljenje * umjesto kupovine cjepiva - koje ima privremeno odobrenje za uporabu, novac uložiti u bolnice, prije svega u ljude i opremu * mjere koje se donesu provoditi dosljedno, a ne licemjerno Primjeri licemjernih propusta Stožera, koji je na početku pandemije možda imao smisla, ali je već odavno izgubio kredibilitet i povjerenje građana: *seljak koji je prekršio izolaciju, kažnjen je novčanom kaznom - saborskom zastupniku dozvoljen je prekid izolacije radi glasanja u Saboru *građani u lockdownu - političari se okupljaju u privatnom klubu *pozivanje građana na odgovornost zbog velikog broja hospitaliziranih i umrlih - istodobno dernek u covid bolnici, uz kršenje svih epidem. mjera Preuzeto s lider.hr: Vlada premijera Andreja Plenkovića u posljednjih godinu dana dala je snažan pečat nepoštovanju institucija, i to onih koje sama kontrolira, poput spomenutoga Stožera. Nedosljednosti Stožera, a to znači Vlade, često smo svjedočili. Navedimo samo neke primjere: nakon izborne pobjede HDZ-ovci su, na čelu s premijerom Plenkovićem, slavili čvrsto zbijeni jedni uz druge, dakle kršeći epidemiološke mjere, a drugima je bilo zabranjeno okupljanje; Stožer je lani tijekom lockdowna dopustio procesiju na Hvaru, pa nije čudno što je i Torcida ignorirala zabranu okupljanja u listopadu prošle godine i proslavila svoju 70. obljetnicu. To su samo neki od niza primjera Vladina toleriranja kršenja vlastitih odluka, a da su u njoj cijelo vrijeme bili licemjerni, definitivno je potvrđeno ignoriranjem epidemioloških mjera na pogrebu zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića. Evo još malo primjera diskriminacije: * testiranje na Covid19 državnim službenicima plaća poslodavac iz proračuna, da bi mogli pristupiti svom radnom mjestu, a s druge strane korisnici moraju sami platiti testiranje da bi mogli koristiti usluge koje su VEĆ PLATILI KROZ POREZE I DOPRINOSE * ako se već inzistira na testiranju, trebalo je kod svake pošte, FINA-e, institucije, ureda - gdje se traži covid potvrda, postaviti punkt za testiranje korisnika NA DRŽAVNI TROŠAK * korisnike koji su već sami platitli testiranje, da bi mogli ući u poštu ili FINA-u, osloboditi plaćanja poreza ili refundirati *************************************************************************** Budući da vlada i Stožer ne znaju što rade - ili namjerno rade to što rade, evo nekoliko ideja za budućnost: Prestati lagati ljude da je cjepivo besplatno - plaćeno je našim novcem, koji se mogao i pametnije potrošiti. Općenito, prestati provoditi medijsko pranje mozga. Preuzeti odgovornost za cijepljenje građana, u smislu da polovicu eventualne odštete snosi PROIZVOĐAČ CJEPIVA, a ostatak država koja tjera građane na cijepljenje. Priznati sve nuspojave cjepiva, bez suvišnih vještačenja, u roku od godinu dana od cijepljenja. Eventualno prije cijepljenja provesti sistematske preglede, kako bi se lakše utvrdilo da li je u pitanju nuspojava ili ne. UKINUTI STOŽER. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
235 Ariana Nikolić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nalazimo se usred četvrtog vala epidemije korone. Svima je jasno kako se radi o ozbiljnoj bolesti, koja svakodnevno odnosi pun autobus ljudi. I svi imamo isti cilj - pomoći najugroženijima i okončati ovu agoniju. Ali, unatoč tom zajedničkom cilju, čini se da kao društvo nikad nismo bili podjeljeniji. Umjesto da skupimo glave u potrazi za odgovorima, odlučili smo se za najlakši put, pronašli smo izgovor - krivi su necijepljeni. Njih se proziva preko medija, naziva pogrdnim imenima, šikanira i ucjenjuje, nameće im se krivnja za smrt drugih ljudi, ograničava pristup državnim institucijama, prijeti se gubitkom posla i egzistencije. Pred očima nam se društvo pretvara u hobsovsku džunglu, a ljudi u vukove. Kao politički konzervativac, protiv sam revolucija i prelamanja stvari preko koljena, jer znam kako to ne donosi ništa dobro. Vjerujem samo u snagu argumenata i slobodu iznošenja mišljenja. Naučen sam kako nema glupih pitanja, već samo glupih odgovora. Stoga Vam, kao osobi na najodogovornijoj političkoj funkciju u državi, želim postaviti nekoliko pitanja. Zagovarate li i Vi tezu kako su necijepljeni glavni uzrok širenja zaraze? Na čemu temeljite takav stav? Znate li da on ne prolazi test činjenica i znanosti? Jeste li upoznati sa znanstvenim istraživanjima, poput onih iz Lanceta ili studije s Oxforda, koja pokazuju kako cijepljeni jednako mogu biti zaraženi i zaraziti druge? Postavlja se pitanje tko je odgovoran za proboj zaraze u bolnice i to što teško bolesni i stari umiru, dok vi uvjeravate ljude kako cijepljeni ne mogu prenositi zarazu? Tko je za to odgovoran, ako vas se već mjesec dana upozorava da se cijepljene mora testirati, a ne da se skriva proboj u sve bolnice i za to okrivljuje necijepljene? Zdravstvene radnike se uvjeravalo kako se moraju cijepiti kako ih se ne bi tužilo ako netko u bolnici umre. A koga će sada tužiti onaj čiji je član obitelji po prijemu u bolnicu testiran, tamo operiran, a potom je na intenzivnoj zaražen i umro? Tko je mogao unijeti zarazu na intenzivnu? Nije, valjda, cijepljeno osoblje koje ne testiramo? Zašto se zanemaruju dokazane znanstvene činjenice kako i cijepljeni prenose zarazu? Zašto se inzistira na Covid potvrdama kao rješenju problema, ako vidimo kako one ne pomažu, već, naprotiv, predstavljaju ozbiljan generator širenja zaraze? Ne košta li nas ignoriranje tih znanstvenih činjenica upravo najviše života? A onda gledamo stravične snimke iz splitske bolnice, gdje se tvrdi kako netko negira stvarnost. Nitko ne negira kako bolest postoji i kako je opasna, nego naprotiv, tvrdi kako ti ljudi koji rade s teško oboljelima, iako su cijepljeni, a nisu testirani, ugrožavaju tog bolesnika. A naročito kad vidimo kako se oko njega okupi desetak osoba. Kako se može necijepljene okrivljavati za povišenu smrtnost, dok s druge strane godinu dana ne testiramo cijepljene koji rade sa starim i teško bolesnim? I kako su, onda, covid potvrde korisne, ako su to omogućile? Na koga je mislio Vaš ministar kad spominje neke koji su, navodno, izabrali geslo “Misli na sebe, zarazi druge” - na cijepljene ili necijepljene? Do sada se tvrdilo kako su necijepljeni ti koji prenose zarazu, kako bi ih se uvjerilo da se moraju cijepiti kako bismo zaštitili starije. Starijima je rečeno kako će se nakon cijepljenja moći vratiti normalnom životu. Oni su povjerovali, cijepili se i opustili, a onda se i zarazili. Što je s onima koji zato nisu više među nama? Sada znamo kako zarazu prenose jednako cijepljeni kao i necijepljeni - osim ako i ovi iz Lanceta i s Oxforda nisu neki “ravnozemljaši - ali se i dalje inzistira na priči kako necijepljeni više prenose. Čemu ta obmana i traženje žrtvenog jarca? Kako necijepljeni mogu biti krivi za podbačaj cjepiva? Kakvo je to cjepivo nakon kojeg se možeš zaraziti i zaraziti druge? Kako se može osjećati medicinska sestra, koju je struka uvjerila kako je nakon cijepljenja skroz sigurna po život svojih pacijenata i kako ih može ugroziti samo netko tko nije cijepljen, sad kad je saznala kako je vijek trajanja cjepivu oslabio nakon pola godine, a ona i dalje radi s teško oboljelima, uvjerena kako se žrtvuje i radi za dobro, a netko ju je doveo u poziciju da se mora pitati - jesam li ja odgovorna? Jeste li svjesni da će najveći otpor mjerama rasti upravo među cijepljenima, koje se obmanulo obećanjem kako je to cijena za povratak u normalu? Mislite li da će oni tako lako pristati na docjepljivanja, naročito ako su imali ozbiljne nuspojave? Hoće li se i njih vrijeđati kako bi ih se nagovorilo na treću dozu? Prihvaćate li Vi sugestije od ljudi koji Vas vrijeđaju? Sve su to pitanja na koja nam nitko ne nudi jasne odgovore, nego se svađa s ekstremistima i polemizira s izmišljenim sugovornicima. Kažete kako je cijepljenje dobrovoljno, a ljude se onda ucjenjuje kako bi se cijepili. Tko će snositi odgovornost za moguće posljedice cijepljenja? Ako to nije proizvođač, je li to država? Je li to razlog zbog kojeg ne uvodite obavezno cijepljenje? Na kraju, ali ne i najmanje bitno, znate li da je nabavna cijena testova ispod jednog eura, a da se testira za 50, 75 i 108 kn? Možete li potvrditi kako se nitko od prijatelja, kumova i rodbine članova Vlade i Stožera nije okoristio u ovoj pandemiji? To vas pitam zato što je u vrijeme gospodina Sanadera vrijedila parola “HDZ - zna se”, pa da ne dobijemo sada geslo - “nisam znao”. Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/premium/pitanja-na-koja-nitko-od-odgovornih-ne-nudi-jasne-odgovore-nego-se-svadaju-s-ekstremistima-i-izmisljenim-sugovornicima-1542373 - www.vecernji.hr Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
236 ASJA RIZVIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Definitivno se ne slažem s izmjenama koje je Ministarstvo predložilo. Smatram da donešene mjere krše osnovna ljudska prava i slobodu izbora. Što se točno podrazumijeva pod organiziranim prostorom za samoizolaciju i pod kojim uvjetima će građani biti primorati ostati u takvom prostoru? Također, se ne slažem s odlukom, kao niti do sad, da Stožer sudjeluje u donošenju odluka i zakona protiv prevencije epidemije uzorkovane korona virusom. Nadam se da će ministarstvo uvažiti neslaganja građana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
237 Baldo Mikulić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Predložene mjere ni sa kojeg gledišta, a niti u kojem kontekstu, nisu sigurnosne kako se u Nacrtu navodi, što potkrijepljuju rezultati brojnih istraživanja koji ukazuju na mogućnost zaraze i smrti, kao i na mogućnost prijenosa zaraze, upravo unatoč cijepljenju kao zaštite od bolesti COVID-19. Da ne nabrajam sve poveznice, navodim samo jednu, koju je objavio časopis "The Lancet Infectious Diseases", časopis koji mjesečno objavljuje rezultate istraživanja i mišljenja svjetskih kliničkih specijalista za zarazne bolesti, dana 29. listopada 2021. godine (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext). U tom su izdanju navedene činjenice, odnosno rezultati dobiveni provedenim istraživanjima koji ukazuju na to da "osobe koje su u potpunosti cijepljene s probojnom infekcijom imaju vrhunac virusnog opterećenja sličan kao necijepljeni slučajevi i mogu učinkovito prenijeti infekciju u kućanstvu, uključujući potpuno cijepljene kontakte". Također se navodi i to da "iako su cjepiva i dalje vrlo učinkovita u prevenciji teških bolesti i smrti od bolesti COVID-19, naši nalazi sugeriraju da cijepljenje nije dovoljno da spriječi prijenos delta varijante u kućanstvima s produljenom izloženošću.". U zaključku je navedeno i to da "ti nalazi ukazuju na kontinuirani rizik od infekcije u kontaktima u kućanstvu unatoč cijepljenju.". Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na konferenciji za medije, održanoj 24. studenog 2021. godine, izjavio je da podaci dobiveni istraživanjima ukazuju na to da postoji manji rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19, kao i smrti, no da ti isti podaci ukazuju i na to da su cijepljenje osobe i dalje u riziku od zaraze, kao i od mogućnosti prijenosa zaraze drugima. Napomenuo je također da se postotak zaštite od zaraze i prijenosa zaraze smanjio s prvobitnih 60% na 40%. U skladu s time, apelirao je na osobe koje su cijepljene s ciljem zaštite od bolesti COVID-19, da nastave preventivnim mjerama, unatoč cijepljenju, kako ne bi zarazili sebe osobno ili neku drugu osobu koja bi od posljedica bolesti mogla umrijeti. Prijepis s cijele konferencije za medije dostupan je na službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---24-november-2021. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje službeno izvješće o radu bolnica u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Usporedbom podataka objavljenih u Izvješću za 2019. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Rad-bolnica-u-Hrvatskoj-2019.pdf) i podataka objavljenih u Izvješću za 2020. godinu (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/07/Rad-bolnica-u-2020.pdf), evidentan je pad u velikom broju prikazanih pokazatelja (npr. ukupan broj dana ostvarenih bolničkih liječenja, prosječna dužina liječenja, postotak iskorištenosti postelja i drugih) što ukazuje na lažno prikazane rezultate putem javnih medija i sijanje masovnog straha bez ikakvog razumnog i statistički dokazanog razloga. Predložene mjere, kao i ostali prijedlozi izmjena i dopuna u ovom Nacrtu, potiču diskriminaciju, segregaciju, ograničavanje slobode kretanja i nemogućnost ostvarivanja prava na jednakost i slobodu izbora. Nadalje, u prijedlogu je pod točkom III. navedeno da za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, dok je u predloženom članku 2. navedeno da javnopravna tijela trebaju osigurati sredstva za provođenje predloženih mjera i za stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Uzevši u obzir dva proturječna prijedloga unutar istog predloženog Zakona, nemoguće je protumačiti istinitost i namjeru predloženog bez dodatnog pojašnjenja predlagatelja. Također, u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/173/Zakon-o-policijskim-poslovima-i-ovlastima) i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/327/Zakon-o-slu%C5%BEbi-u-Oru%C5%BEanim-snagama-Republike-Hrvatske), osobe ovlaštene za izdavanje naredbi su policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga. Niti policijski službenici niti pripadnici Oružanih snaga nisu ovlašteni niti stručni za pitanja vezana uz zdravstvenu zaštitu. Vrlo je važno, uz sve navedeno u mom komentaru, ali i u komentarima svih građana koji su se u okviru ovog e-savjetovanja očitovali, uzeti u obzir i činjenicu da su cjepiva s ciljem zaštite od bolesti COVID-19 diljem svijeta još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Predloženi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne bi smio biti prihvaćen jer predstavlja izravno kršenje sljedećeg: - Ustava Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_05_41_705.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: o Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. - Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. o Svi su pred zakonom jednaki. - Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. - Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. - Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. - Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. - Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. - Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. - Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. - Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. - Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. - Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. - Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/364/(Europska)-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda), koja, između ostalog, ističe sljedeće: - ljudsko pravo na slobodu i sigurnost, - nema kazne bez zakona, - pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, - pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti, - pravo na slobodu izražavanja, - zabranu diskriminacije, - zabranu zloupotrebe prava. - Rezolucije 2361 Vijeća Europe (2021) (https://pace.coe.int/en/files/29004/html), koja, između ostalog, ističe važnim sljedeće: - osigurati informiranost građanstva da cijepljenje nije obavezno i da nitko nije pod političkim, društvenim ili kakvim drugim pritiskom da se cijepi, ako to ne želi, - osigurati da nitko ne bude diskriminiran jer nije cijepljen, zbog mogućih zdravstvenog rizika ili zato što ne želi biti cijepljen. - Povelje Europske Unije o temeljnim pravima (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO), koja, između ostalog, navodi sljedeće: - Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi. - Svatko ima pravo na poštovanje tjelesnog i duhovnog integriteta. - U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: (a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom; (b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima. - Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost. - Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. - Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. - Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. - Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja. - Svi su pred zakonom jednaki. - Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija - Svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. - Svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrđenima nacionalnim zakonodavstvima i praksom. Pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava se visok stupanj zaštite zdravlja ljudi. - Svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica. - Svatko čija su prava i slobode zajamčeni pravom Unije povrijeđeni ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred sudom. - Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. - Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku. - Zakon o zaštiti prava pacijenata (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata), koji, između ostalog, navodi sljedeće: - Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. - Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja. - Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske. - Za znanstveno istraživanje nad pacijentom i uključivanje pacijenta u medicinsku nastavu nužan je izričiti pristanak obaviještenog pacijenta. - Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. - Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost. - Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako, između ostalog, uskrati pacijentu pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka i ako uskrati pacijentu pravo na privatnost. - Nürnberški kodeks (https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf), koji, između ostalog, ističe: Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan. Eksperiment bi trebao biti tako vođen da se izbjegnu nepotrebne patnje i povrede, kako fizičke, tako i duševne. Eksperiment trebaju voditi samo znanstveno kvalificirane osobe. - Kaznenog zakona (pročišćeni tekst: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon), između ostalog, navodi sljedeće: - Tko s ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu kao takvu nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. - Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. - Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. - Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. - Ako je kaznenim djelom iz članka članka 118. stavka 1. Kaznenog zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. - Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. - Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. - Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje ili povrijedi njegova prava, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. - Tko drugome uskrati ili ograniči pravo iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja ili osiguranja od nezaposlenosti utvrđenog zakonom ili uskrati uplatu doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako time nisu ispunjena obilježja nekog drugog kaznenog djela, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. - Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. - Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. - Tko protivno uvjetima određenima u zakonu prikuplja, obrađuje ili koristi osobne podatke fizičkih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Ovim tekstom kao građanin Republike Hrvatske u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu (čl. 1.st. 2. Ustava Republike Hrvatske) izražavam svoje neslaganje i izričito protivljenje predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 – dalje u tekstu: ZZP). Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati u hitnoj proceduri, jer iste predstavljaju izravno kršenje Ustava Republike Hrvatske, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, povredu ukupnosti pravne Stečevine Europske unije (osobito odredbe Povelje EU) i kršenje načela zakonitosti, povredu osnovnih načela kaznenog i prekršajnog prava. Obzirom da se predmetnim izmjenama ZZP razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i to sloboda, jednakost poštivanja prava čovjeka, pravo na život itd., smatramo da predložene izmjene predstavljaju tzv. OGRANSKI ZAKON i temeljem odredaba iz čl. 83. st. 2. Ustava Republike Hrvatske za izglasavanje promjene istoga potrebna je 2/3 većina svih zastupnika Sabora Republike Hrvatske. Ukoliko predmetne izmjene budu izglasane s manjom većinom, smatrat ću izravno navedene izmjene zakona neustavnim. U odnosu na konkretne predložene izmjene ZZP navodim slijedeće: Predložene izmjene u čl. 4. ZZP.- neosnovano se osiguranje provođenja mjera prenosi na županije, Grad Zagreb, općine i gradove Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom). Sigurnosna mjera – osnivanje karantena – Ministar zdravstva bi mogao samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva. Sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije. Sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud). Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga. Predložene izmjene čl. 69. ZZP. – nadzor nad provedbom mjera za zaštitu se prenosi na Državni inspektorat – predloženo je protuustavno i protivno načelu zakonitosti. Odlučivanje o oduzimanju i ograničavanju slobode se neosnovano prenosi na Državni inspektorat. Odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske utvrđeno je da se nikome ne smije oduzimati ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje SUD, a ne Državni inspektorat. Osobe zaposlene u Državnom inspektoratu su u pravilu osobe koje su rijetko pravne struke, uglavnom su osobe drugih struka, nisu sud i nemaju potrebna stručna znanja odlučivati o oduzimanju i ograničavanju slobode. Ustav Republike Hrvatske u citiranom članku 22. izričito propisuje da o oduzimanju ili ograničavanju slobode (a sve predložene mjere koje bi prema predloženim izmjenama ZZP bio ovlašten odrediti NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR, jesu mjere oduzimanja ili ograničavanja slobode) odlučuje NADLEŽNI SANITARNI INSPEKTOR. Sanitarni inspektori nisu suci i nemaju potrebna stručna i druga znanja da bi mogli odlučivati o oduzimanju ili ograničavanju slobode svakog pojedinog građanina. Ne postoji zakonom propisana procedura temeljem kojih bi to procesnih odredaba (osim sporne predložene odredbe iz čl.69.ZZP) nadležni sanitarni inspektori određivali ovu mjeru kojom se teško krše temeljna ljudska prava i slobode. Bez postojanja procesnih odredaba temeljem kojih bi se ta mjera određivala otvaraju se vrata samovolji i arbitrabilnosti i ukida se nadležnost sudbenoj vlasti da odlučuje o ograničavanju ili oduzimanja slobode pojedincima /građanima Republike Hrvatske. Na ovaj način se stvaraju ad hoc tijela, para sudbena vlast kao pandan sudovima koji su u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donosili odluke o izvršavanju smrtne kazne i konfiskaciji imovine svih osuđenih građana na smrtnu kaznu. Osobito spornom smatramo mjeru koju bi Sanitarni inspektori mogli određivati, a koja je predviđena pod toč. 15.- narediti mjeru cijepljenja protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku Navedena mjera je izravna povreda svih citiranih odredba Ustava Republike Hrvatske – čl. 23. Ustava Republike Hrvatske da nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole biti izvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. Sve dok su sva priznata cjepiva u fazi eksperimenta i imaju uvjetna i ograničena odobrenja, ista predstavljaju medicinski eksperiment. Nitko ne može biti podvrgnut cijepljenju bez svoje izričite privole Ukoliko se ova mjera odobri bit ćemo izloženi samovolji i arbitrarnosti Sanitarnih inspektora, što je protuustavno, diskriminirajuće i neprihvatljivo u suvremenom civilnom društvu i demokraciji. To je znak totalitarizma. Osim toga navedena je mjera izravno protivna načelu zakonitosti – nullum crimen nulla poena sine lege. Nigdje zakonom nije izričito propisano za koja kaznena ili prekršajna djela će se izricati ovaj mjera, pod kojim uvjetima i pod kojim kriterijima. Izricanje mjere je arbitrarno i prepušteno isključivo i jedino samovolji Sanitranog inspektora. Nezakonito se prenosi nadležnost o odlučivanju o izricanju mjere oduzimanja i ograničavanja slobode i podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima na jednu osobu, koja pri tome nije pravnik, nije sudac i a uvjeti i postupak određivanja toj mjeri nisu propisani niti kaznenim, niti prekršajnim zakonom, odnosno kada i u kojim točno slučajevima kao posljedica kojeg kaznenog ili prekršajnog djela se može izricati ovakva mjera. Predložene izmjene i dopune ZZP-a su diskriminirajuće u odnosu na građane koji su svojim slobodnim izborom odlučili ne cijepiti se, jer im se ograničava ulazak u javne institucije, ograničava im se pravo na pristup državnim i drugim institucijama, pravo na pristup sudu, pravo na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu idr. Sva cjepiva priznata unutar EU imaju ograničena odobrenja na godinu, još uvijek su eksperimentalna, odnosno još uvijek su predmetna cjepiva liječnički i znanstveni pokus, što je nesporno jer je iz prakse jasno vidljivo da cjepiva ne pružaju zaštitu od zaraze, kako je to inače uobičajeno kod priznatih cjepiva za druge vrste bolesti. Upravo su ljudi koji su primili cjepiva oni na kojima se eksperiment vrši. Povreda ustavnih prava je jasno vidljiva. Praksa i znanstveni dokazi pokazuju da prijenos (transmisiju) VIRUSA SARS-CoV-2 jednako mogu činiti i cijepljeni i necijepljeni, stoga je nesporno da opasnost od širenja zaraze predstavljaju i cijepljeni i necjepljeni. Dakle predložene mjere su nesvrhovite, diskriminirajuće u odnosu na necijepljene i nemaju cilj zaštite od širenja zaraze navedenim virusom i ne prolaze test razmjernosti i proporcionalnosti. Restrikcije se određuju samo u odnosu na jednu grupu. Predložene izmjene ZZP su neustavne, nisu proporcionalne i nemaju legitimnu svrhu. Kao mjeru suzbijanja zaraze predlažemo neinvanzivnu i neštetnu i 99,9% sigurnu metodu utvrđivanja postojanja virusa u slini. Predlažemo da navedena metoda utvrđivanja postojanja virusa bude besplatna i dostupna na jednak način svim hrvatskim građanima i cjepljenima i necjepljenima u svim zdravstvenim ustavnovama, ljekarnama i drugim punktovima koji će biti organizirani od strane Republike Hrvatske bez dodatnih troškova za građane Republike Hrvatske. Podsjećamo da sukladno odredbama iz članka 20. Ustava Republike Hrvatske svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom. Stoga ukoliko odlučite izglasati izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kako ste predložili u svojem prijedlogu, smatrat ću Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministra Malenicu, Ministra Beroša i Ministra Božinovića osobno odgovornima jer su predložili donošenje zakona kojim su se izravno ogriješili o odredbe Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima sve kako je prethodno navedeno. S poštovanjem Baldo Mikulić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
238 BARBARA BAŠIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Protivim se ovom prijedlogu zakona iz sljedećih razloga: 1.) Nove znanstvene informacije o učinkovitosti cijepljenja ukazuju na porast br. zaraženih i umrlih u zemljama više procijepljenosti kao što su: Izrael, Portugal, Danska i Irska. Ako netko dobije Covid potvrdu na osnovu cijepljenja i uživa slobode koje mu ista garantira, kako je to zaštita pučanstva, ako on može slobodno širiti Covid? Covid- potvrde ovim izmjenama dobivaju karakter trajnosti, dok niti jedan od kriterija njihova dobivanja nije u potpunosti znanstveno utvrđen kao garancija da se bolest neće proširiti. 2.)Ovim izmjenama građani bivaju izloženi diskriminaciji, jer bez Covid potvrde ne mogu sudjelovati u normalnom, društvenom funkcioniranju niti uživati slobode koje im pripadaju kao fizičkoj osobi koja je suvereni, slobodni građanin RH, a koje su im zajamčene Ustavom i Deklaracijom o ljudskim pravima. Zato možemo govoriti o suptilnoj ucjeni posjedovanjem covid potvrde koja daje slobode koje nam ionako pripadaju kao građanima RH. 3.)Covid- potvrde koje zahtjevaju od građana cijepljenje cjepivom o kojem će krajnji rezultati biti dostupni za 55 godina, ili rezultat testiranja PCR testom kojem je vjerodostojnost upitna- što je izneseno u tvrdnjama cijenjenih znanstvenika među kojima je i sam izumitelj PCR metode- K.Mullis. ( Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveilance 2020)., upućuju na moguću zdravstvenu ugrozu, koja se ovime doslovno klasificira kao nužna za funkcioniranje i obavljanje egzistencijalnih potreba građana RH. Kako potencijalna zdravstvena ugroza eksperimentalnim cjepivom i postupanje prema rezultatima nepouzdanog PCR testa mogu biti temeljni zahtjev za normalno društveno funkcioniranje građana RH pod imenom Zakona o zaštiti pučanstva ukoliko potencijalno ugrožavaju njegovo zdravlje? 4.) Apsolutni nedostatak informacija o cjepivu i ugovora Europske Komisije s proizvođačima istog čisti je primjer nepoštivanja prava informiranosti potrošača, u ovom slučaju pučanstva, koje bi trebalo na slijepo povjeriti svoje zdravlje u ruke farmaceutskih tvrtki koje su isto proizvele ili u ruke Vlade, koja im ne može reći što primaju u tijelo, koje su nuspojave niti ponuditi bilo kakvu zaštitu, niti mogućnost odštete svom pučanstva od posljedica istog. A s druge strane im uvjetuje slobodu uživanja prava koja im pripadaju kao državljanima RH. 5.) Nedovoljno poznavanje COVID 19 dovodi do čestih mijenjanja politika trajnosti određenih kriterija za dobivanje iste pri čemu se pučanstvo podvrgava nepoštenim potrošačkim praksama. Sloboda kretanja uvjetuje se dozama eksperimentalnog cjepiva, pa ako se i osoba odluči zbog ponuđenih beneficija (koje se ubrajaju u zajamčene slobode pojedinca), uvjeti dobivanja Covid potvrde naglo se mijenjaju što je primjer narušavanja svih kodeksa zaštite potrošača, iskorištavanja monopola na tržištu i izlaže osobu daljnjim zdravstvenim rizicima za koje ne postoje modeli adekvatne zaštite niti pravne odštete od strane - niti proizvođača cjepiva, niti RH, niti EU. Ove izmjene Zakona i daljnja primjena Covid potvrda imat će za daljnju posljedicu da pučanstvo pod prijetnjom da će mu biti ugrožena egzistencija i oduzeta građanska prava biva diskriminirano i suptilnim, nepoštenim poslovnim praksama ucijenjeno da prima eksperimentalno cjepivo od čijih ga zdravstvenih posljedica ne štiti niti jedna institucija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
239 Barbara Gundić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Barbara Gundić 1. Ministar zdravstva ne može proglasiti epidemiju, to ne spada u njegovu ovlast sukladno aktualnom Zakonu. 2. Budući da epidemije nema, jer nije proglašena, svrha donošenja navedenih izmjena ne postoji. 3. Kovid potvrde svoju svrhu imaju u Uredbi EU Parlamenta i Vijeća, koja se u RH izravno primjenjuje i to do srpnja 2022. godine, sa svrhom olakšavanja putovanja između država, a Stožer navedeno zlorabljuje i ozakonjuje, uz mjere kažnjavanja. Ovim prijedlogom povrijeđeno je niz zakona i načela - povreda ravnopravnosti temeljem zdravstvenog stanja što je kazneno djelo sukladno KZ, povreda prava pacijenta - bez liječničke indikacije i pristanka pacijenta prisiljava se na uzimanje tkiva iz nazofarinksa. 4. Pozivaju se aktualni ministri na podnošenje ostavki, kako bi Vlada Republike Hrvatske mogla nastaviti s radom na boljitku Hrvatske. 5. Pozivaju se akteri koji su sudjelovali na uništenju Imunološkog zavoda, da navedeno prestanu činiti s javnim zdravstvom u RH te da prihvate ustavne i zakonske norme koje važe u RH i u EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
240 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne samo da se oštro protivim navedenim izmjenama Zakona, nego kao odgovorna građanka koja plaća poreze, prireze i ostale namete, zahtjevam da: 1. Povučete mjere nošenja maske koja dokazano ne štiti, nego šteti! 2. Povučete mjeru testiranja zdravih građana testovima koji ne dokazuju bolest! 3. Povučete mjeru COVID potvrda jer ni one nisu adekvatna mjera u suzbijanju zaraze. Prošle su skoro dvije godine vašeg psihološkog i zdravstvenog terora nad narodom. Sve što ste poduzeli bilo je pogrešno u borbi protiv tzv.virusa. Vrijeme je da odstupite iz dobro zagrijanih fotelja i priznate poraz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
241 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ugledni časopis američkog društva za bolesti srca Circulation upozorava na štetnost MRNa COVID cjepiva! https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
242 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Tjerati ljude da prime eksperimentalni pripravak za čije nuspojave (uključujući i SMRTI) nitko ne želi preuzeti odgovornost je naprosto suludo. Ja vas pitam, poštovana gospodo, koliko smrti će vam biti dovoljno da vaše bolesne ambicije budu zadovoljene? Koliko još obitelji treba zaviti u crno? Evo vam podataka, "crno na bijelo", s napomenom da se veliki dio nuspojava niti ne može prijaviti. - Do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
243 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Do današnjeg dana prema dostupnim podacima na području Europe i Sjedinjenih Američkih Država zabilježeno: Europska unija (do 5. studenog 2021, Izvor: European Medicines Agency - EudraVigilance) • 29.934 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 2.804.900 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških. Ujedinjeno Kraljevstvo, (do 1. studenog 2021, UK Gov (MHRA Yellow Card Scheme): • 1.739 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 1.252.679 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških. Sjedinjene Američke Države . (do 14. listopada 2021 izvor - CDC - VAERS) • 18.461 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima • 970.409 neželjenih reakcija na COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica teških Na području Europske unije, UK-a i SAD-a broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19 cjepivima prelazi broj od 49.000 te je na tom do sada zabilježeno gotovo 5.000.000 štetnih posljedica od COVID-19 cjepiva, od čega gotovo polovica s teškim posljedicama. Ovo vam nije dovoljno?!? Koliko života još treba uništiti, koliko obitelji zaviti u crno??? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
244 BARBARA MARIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Vlast koja ignorira mišljenje vlastitog naroda ne može dugo biti vlast! Izabrani ste od naroda i nama trebate polagati račune. Jasan pokazatelj da Hrvati ne žele c-putovnice je broj ljudi okupljenih na Trgu, ne možete ignorirati 100 000 ljudi koji su došli iz svih krajeva RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
245 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Značajni doprinos na platformi COVID-a 19 27. siječnja 2021. dalo je Vijeće Europe na skupštinskoj raspravi u temi „Cjepiva Covid-19: etička, pravna i praktična razmatranja“ kada je u svojem petom zasijedanju donijelo Rezoluciju 2361 (2021) kojom je, uz ostala utvrđenja, odredio za potrebno “osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen.” Što vam od ovoga nije jasno? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
246 BARBARA MARIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Znate samo za prisile i kazne. Ponašate se kao autoritarni roditelj. Zaboravljate da je demokracija vladavina naroda pa će narod i odlučiti kakvu državu i predstavnike iste želi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
247 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Točka 3. ne određuje točno koji su to "određeni prostori". Time se otvara mogućnost zloupotrebe Na štetu građana koji se nisu cijepili niti su oboljeli. Građani imaju pravo na informacije. Građani vas plaćaju! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
248 BARBARA MARIĆ OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Gdje je i kada proglašena epidemija? Na temelju kojih brojeva je proglašena epidemija, odnosno pandemija? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
249 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Stožer donosi znanstveno neutemeljene odluke kojima se krše Ustav, zakoni i mnogobrojne Konvencije kojima je za cilj zaštita prava i slobode svakog pojedinca. Od kada je preporuka/odluka iznad Ustava? Zna se da cjepiva ne štite od zaraze, većina cjepljenih Hrvata je UCJEPLJENO - odnosno, primili su taj eksperimentalni pripravak jer su ucijenjeni poslom i egzistencijom. Rijetki su oni koji su se cijepili iz zdravstvenih razloga vjerujući da će ih cjepivo zaštititi od bolesti. Rijetki! Koji je sljedeći korak, djeca? Vaša kolegica gđa. Markotić otvoreno iznosi zastrašujuće planove o testiranju eksperimentalnog cjepiva na europskoj, tj.hrvatskoj djeci. Na djeci kojoj covid-19 nije apsolutno nikakva prijetnja za zdravlje, ali neispitano cjepivo zasigurno jest. To je nedopustivo!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
250 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Molim Vas da nam predočite na temelju čega ste donijeli takve procjene učinka. Na temelju kojeg istraživanja? Suludo je i pomisliti da mjera poput covid potvrde nema utjecaj na slobodu kretanja, pravo na rad ili na zdravstvenu skrb?! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
251 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NEMA veze sa zaštitom građana nego isključivo s DISKRIMINACIJOM polovice stanovništva RH koja u sebe ne želi primiti eksperimentalno cjepivo. Ovaj zakon NIKAKO ne smije i ne može proći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
252 BARBARA MARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, načelo ustavnosti i načelo zakonitosti su načela koja zahtijevaju da svi propisi nižega ranga u okviru danog pravnoga poretka budu u skladu s propisima višeg ranga. Uvođenjem covid potvrda dolazi do kršenja Ustavom zajamčenih prava i sloboda, stavljajući zakone nižeg ranga iznad najvišeg pravnog akta u RH - Ustava. Nadalje, gledajući sa zdravstvenog stajališta, covid potvrde nisu efikasne u borbi protiv suzbijanja širenja zaraze. Već je poznato i potvrđeno od strane struke da i cijepljene osobe mogu biti zaražene covidom 19, mogu razviti teže oblike bolesti i umrijeti. Osim toga, cijepljene osobe također prenose virus. Zašto se onda takve potencijalno opasne ljude slobodno pušta u bolnice i ostale ustanove (a mogući su širitelji covid19) dok ostali zdravi i necijepljeni moraju dokazivati svoje zdravstveno stanje? Cjepivo je u eksperimentalnoj fazi. Ni farmaceutske kompanije niti Vlada ne preuzimaju odgovornost za moguće nuspojave i smrti. Iz toga proizlazi pitanje: Zašto se želi, čak i zakonom, natjerati građane na cjepljenje nedovoljno ispitanim, eksperimentalnim cjepivom, a pri tom nitko ne preuzima odgovornost za nuspojave? Uvođenjem covid potvrda, odnosno prisilnim cijepljenjem, osim prava na izbor i slobodu svakog pojedinca krše se i vjerske slobode jer su za vjernike takva cjepiva moralno neprihvatljiva. "Za razvoj nekih cjepiva protiv covid 19 istraživači koriste jednu od dvije ljudske fetalne stanične linije: HEK-293, staničnu liniju bubrega koja se naveliko koristi u istraživanjima i industriji, a koja potječe od FETUSA pobačenog 1972.godine; i PER.C6, staničnu liniju u vlasništvu tvrtke Janssen, podružnice Johnson & Johnson razvijenu od stanica mrežnice ploda starog 18 tjedana pobačenog 1985." (Preuzeto s unicath.hr) Covid potvrde nemaju nikakvog učinka na sprječavanje bolesti, dapače, one čak pospješuju zarazu. Osim toga, služe za diskriminaciju i segregaciju društva. Njima se krše temeljne slobode i ljudska prava koja su nam rođenjem dana, a Ustavom zagarantirana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
253 Barbara Prša NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE "Kakav je ishod odnosno promjena koja se očekuje u području koje se namjerava urediti? Očekuje se djelotvornije upravljanje krizom u situaciji pandemije/epidemije zarazne bolesti COVID-19, te njeno učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi." Kako je to potencijalni ishod kada postoje znanstveni dokazi da procjepljivanje neće biti učinkovito ako se cijela populacija nije procijepila istovremeno? Manipulirate statistikama, činjenicama i ljudima! Također, inzistiranjem na cijepljenju radnika u javnim službama dovodite u opasnost sve djelatnike jer se nitko neće testirati što je jedini osiguravatelj da osoba nije zarazna. Štetne nuspojave cjepiva nije potrebno ni spominjati, očite su kroz priču s ljudima (ne u medijima naravno). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
254 Barbara Prša NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. Izričito se protivim ovoj izmjeni! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
255 Barbara Prša NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Izričito se protivim covid putovnicama/potvrdama pri korištenju javnih usluga! Slažem se s komentarom kako država treba omogućiti korištenje javnih usluga svim svojim građanima i ne raditi diskriminaciju. Ukoliko država želi onemogućiti da se unutar prostora javnih tijela suzbije širenje bolesti, tada su im na raspolaganju druge mjere koje se već koriste, a koje su na raspolaganju (maske, pleksiglas staklo, razmak, ograničeni broj građana u odnosu na m2). Predlagatelj nije predočio niti jedan dokaz, niti tvrdi da se dogodio slučaj prenošenja bolesti između građana zbog boravka u određenom prostoru javnih tijela ako su se koristile sve druge propisane mjere zaštite. Ukoliko je predlagatelj doista siguran da su prostori javnih tijela u kojima građani koriste usluge, u kojima su primijenjene sve mjere zaštite i bez obzira na te mjere, mjesto širenja zaraza sa visokim rizikom širenja zaraze, tada bi se u prostore trebale puštati i zaposlenici i korisnici javnih usluga samo oni za koje je rizik širenja bolesti minimalan, a to su oni sa važećim testom. Dokazano jeste da veliki broj cijepljenih mogu biti kužni na okolinu, tj. prenositi virus drugima, nerazmjerno više u odnosu na one koji su već preboljeli i imaju prirodni imunitet, odnosno na one koji imaju važeći test, te bi ako se želi ispuniti svrha prijedloga, trebalo isključiti cijepljene osobe. Osobe koje su već preboljele bolest, kako imaju prirodni imunitet i antitijela na sluznicama, u zanemarivom broju slučaja (0,5 %) se mogu ponovno oboljeti i biti zarazni na druge. Jedini dokaz da osoba nije zaražena i ne prenosi virus jeste svježi test. Stoga ukoliko su prostori tijela javne vlasti ocijenjene kao mjesto iznimno visokog rizika prenošenja zaraze u usporedbi sa ostalim prostorima, tada bi trebalo izmijeniti prijedlog da se traži predočenje dokaza da osoba nije bolesna odnosno zarazna za druge, a to je test. Prijedlog zakona bi trebalo dopuniti sa sljedećim, a kako bi se omogućilo korisnicima javnih usluga – poreznih obveznika koji kroz poreze i doprinose plaćaju mogućnost korištenja javnih usluga: - omogućiti besplatno testiranje svim građanima kako bi i oni građani koji nemaju financijska sredstva mogli koristiti usluge javne, sudske, državne i lokalne vlasti, budući da ukoliko se ne osigura besplatno testiranje, građanima koji nisu preboljeli i nisu cijepljeni, a nemaju financijske mogućnosti platiti test biti će uskraćeno pravo korištenja usluga u prostorima tijela javne vlasti - naložiti tijelima javne vlasti da omoguće pružanje javne usluge u prostorima na način da osiguraju druge mjere zaštite (pleksiglas, ograničenje broja građana po m2, ulazak jednog po jednog građana, ventilacija) koje će osigurati da se onemogući zaraza u prostorima, ili korištenje usluga sa udaljenih lokacija (poštom, video-konferencija, ..) ili na vanjskim šalterima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
256 Barbara Prša NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati. Osim što ovaj Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti duboko zadire u temeljne ljudske slobode i ljudsko dostojanstvo, smatram da ugrožava živote pojedinaca. Ne uvažava dokumentirane spoznaje epidemiološke struke ni najnovije podatke objavljene u znanstvenim radovima uglednih znanstvenih publikacija najvišega ranga. Smrtnost od bolesti je oko jedan promil onih koji su oboljeli. Zbog čega onda dovodite živote ljudi pitanje s cjepivom koje je u testnoj fazi? Treba li nam još jedna Katja (20)? Također, zašto ne postoje kampanje za prevenciju pretilosti, prestanka pušenja i nezdrave hrane koji odnesu nebrojeno više života. Zašto su one manje opasne od COVID-a? Jer su vlastiti izbor? Moj izbor je bio preboljeti COVID stoga ne vidim razlog zašto me tjerate na cijepljenje? Ne postoji valjan argument da se cijepljenje uopće nastavi, a kamoli da se na njega primorava gotovo cjelokupnu populaciju. Na kraju, hoće li još intenzivnije procjepljivanje uistinu rezultirati smanjenjem zaraze COVID virusom? Mnogi znanstvenici tvrde da neće. Također, zašto ne testirate antitijela građana nego ih primoravate na cijepljenje radi potvrđivanja birokratskih zahtjeva. Opasno je cijepiti pojedinca koji ima određenu razinu antitijela, ali to nikad ne spominjete jer vam nije u interesu. Nije vam u interesu dobrobit i zdravlje pojedinca, u suprotnom ne biste cijepili nikoga prije nego mu se izvade antitijela. Predlažem otvorenu raspravu znanstvenika koji podupiru cijepljenje i onih koji mu se protive. Ovaj Nacrt prijedloga Zakona smatram neustavnim zbog zadiranja u temeljne slobode pojedinaca i njihova kršenja, a koje su zajamčene Ustavom RH i nizom međunarodnih dokumenata. Još jednom, izričito se protim svim izmjenama! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
257 Barbara Prša NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Izričito se protivim predloženim izmjenama ZZP koje se namjeravaju izglasati! Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti duboko zadire u temeljne ljudske slobode i ljudsko dostojanstvo. Ne uvažava dokumentirane spoznaje epidemiološke struke ni najnovije podatke objavljene u znanstvenim radovima uglednih znanstvenih publikacija najvišega ranga. Smrtnost od bolesti je oko jedan promil onih koji su oboljeli. Od svih umrlih u Hrvatskoj mlađi od 50 godina čine oko 2 %, a mlađi od 40 godina manje od 0,7 %. Djeca gotovo da uopće ne umiru od ove bolesti. Dovodite živote ljudi u pitanje radi čega? Treba li nam još jedna Katja (20)? Također, zašto ne postoje kampanje za prevenciju pretilosti, prestanka pušenja i nezdrave hrane??? Puno više života izgubimo iz bolesti koje su posljedične spomenutim uzrocima. Ne postoji valjan argument da se cijepljenje uopće nastavi, a kamoli da se na njega primorava gotovo cjelokupnu populaciju. Na kraju, hoće li još intenzivnije procjepljivanje uistinu rezultirati smanjenjem zaraze COVID virusom? Mnogi znanstvenici tvrde da neće. Predlažem otvorenu raspravu znanstvenika koji podupiru cijepljenje i onih koji mu se protive. Ovaj Nacrt prijedloga Zakona smatram neustavnim zbog zadiranja u temeljne slobode pojedinaca i njihova kršenja, a koje su zajamčene Ustavom RH i nizom međunarodnih dokumenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
258 Barbara Vlahović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti se ne slažem navedenim prijedlozima izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Osim što ovako nešto otvara put legaliziranom kršenju ljudskih prava i sloboda te diskriminaciji i segregaciji određenog dijela građana Republike Hrvatske, također uvidom u izmjene uočavam nekoliko nejasnoća. Prva je koji su sve to određeni prostori? A drugo, samim time što se ove mjere uvode prilikom ulaska u "određene" prostore kojima mora pristupiti veliki broj hrvatskih građana, u trenutcima kad se ovakav zakon dovodi pod krinkom zaštite pučanstva od nekontroliranog širenja virusa, više izgleda kao pokušaj nametanja i prisile građana na određeno postupanje. Prvo je da osoba mora neovlaštenom pojedincu pokazivati svoje osobne, privatne i zakonom zaštićene zdravstvene dokumente i uvid u svoje zdravstveno stanje. (članak 37. Ustava "Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka." Povreda ravnopravnosti članak 125. Kaznenog zakona povreda "(1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi." Zakon o zaštiti prava pacijenata članak 4. "Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja." Pravo na povjerljivost članak 25. "Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdrav­stvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka." članak 41. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako: 8. povrijedi pravo na povjerljivost podataka iz članka 25. ovoga Zakona, 11. uskrati pacijentu pravo na privatnost (članak 28.)" Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka---Uredba-%28EU%29-2016-679 Također osoba koja ne želi javno predočiti dokument u kojem pokazuje svoje zdravstveno stanje, onemogućava joj se ulazak u određene prostorije, a samim time i korištenje usluga koja su od bitne važnosti za svakog hrvatskog građanina. Time se ta osoba dovodi u podređeni i diskriminirajući položaj. Zakon o suzbijanju diskriminacije Članak 1. (1) Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. (2) Diskriminacijom u smislu ovoga Zakona smatra se stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi iz stavka 1. ovoga članka, kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama. (3) Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju iz stavka 1. ovoga članka. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=HR Potrebno je spriječiti izravnu ili neizravnu diskriminaciju osoba koje nisu cijepljene, na primjer iz medicinskih razloga, jer nisu u ciljnoj skupini za koju je cjepivo protiv bolesti COVID-19 trenutačno dostupno ili dopušteno, kao što su djeca, ili jer još nisu imale priliku cijepiti se ili su pak izabrale da se neće cijepiti. Stoga posjedovanje potvrde o cijepljenju ili posjedovanje potvrde o cijepljenju u kojoj je navedeno cjepivo protiv bolesti COVID-19 ne bi smjelo biti preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje ili za korištenje usluga prekograničnog prijevoza putnika, na primjer zrakoplovom, vlakom, autobusom ili brodom ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvom. Nadalje, ovu se Uredbu ne može tumačiti kao da se njome uspostavlja pravo ili obveza cijepljenja. Suzbijanje širenja bolesti covid 19 ne može biti argument za uvođenje covid potvrda. Covid potvrda podrazumijeva da osoba predoči dokaz o cijepljenju, testiranju ili preboljenju. Najnovija i najrelevantnija istraživanja pokazuju da osobe koje su cijepljenje također mogu širiti zarazu te da cijepljenjem one nisu prestale biti mogući prenosioci virusa. Samim time osobe koje su cijepljene imaju lažnu sigurnost te se slobodno kreću i među osobama ugroženog i narušenog zdravstvenog stanja ( bolnice, starački domovi...) U prilogu su najnovija istraživanja objavljena u eminentnom medicinskom časopisu The Lancet. (https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing "High COVID-19 vaccination rates were expected to reduce transmission of SARS-CoV-2 in populations by reducing the number of possible sources for transmission and thereby to reduce the burden of COVID-19 disease. Recent data, however, indicate that the epidemiological relevance of COVID-19 vaccinated individuals is increasing." https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified "There is increasing evidence that vaccinated individuals continue to have a relevant role in transmission." "I call on high-level officials and scientists to stop the inappropriate stigmatisation of unvaccinated people, who include our patients, colleagues, and other fellow citizens, and to put extra effort into bringing society together." https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00690-3/fulltext What is the vaccine effect on reducing transmission in the context of the SARS-CoV-2 delta variant? "This study confirms that COVID-19 vaccination reduces the risk of delta variant infection and also accelerates viral clearance in the context of the delta variant. However, this study unfortunately also highlights that the vaccine effect on reducing transmission is minimal in the context of delta variant circulation." https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/195064/vaccines-only-protect-against-40-of-transmission-due-to-delta-variant/ “Vaccines save lives, but they do not totally prevent the transmission of Covid-19,” the head of the WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, said during a press briefing on the pandemic, which is wreaking havoc in Europe. “There is evidence to suggest that before the arrival of the Delta variant, vaccines reduced transmission by about 60%, with the Delta variant this has dropped to 40%,” he said." Sami proizvođači ne mogu garantirati koliko i kako njihova cjepiva štite i suzbijaju širenje Covid-a 19. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_hr.pdf "Može li se cjepivom Comirnaty smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu? Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Comirnaty na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus." Koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty? Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite. Za odgovor na pitanje hoće li i kako će uvođenje covid potvrda djelovati na suzbijanje zaraze covid 19 ne treba čekati određeno vrijeme i vidjeti što će se događati u Hrvatskoj. Rezultate takve mjere možemo vidjeti ili u bližem susjedstvu ili u zemljama na drugom kraju svijeta. Krenimo od Irske. https://edition.cnn.com/2021/11/17/europe/ireland-covid-curfew-intl/index.html Ireland, home to one of Europe's highest vaccination rates, imposes curfew on pubs and clubs as cases rise "Ireland will impose a midnight curfew on bars, restaurants and nightclubs from Thursday, its prime minister Micheál Martin has announced, as the country tackles a fresh wave of Covid-19 cases.Martin said the country's rise in infections is "a cause of deep concern" as he unveiled a swathe of new measures aimed at "reducing socialization across the board." They include a return to guidance that people work from home and an expansion of where a vaccination pass is required -- people must now show them at theaters and cinemas.Ireland has one of Europe's highest vaccination rates, with 89.1% of people over the age of 12 having been immunized." https://www.irishtimes.com/news/health/waterford-city-district-has-state-s-highest-rate-of-covid-19-infections-1.4707344 Waterford city district has State’s highest rate of Covid-19 infections "Waterford city has one of the Ireland’s highest rates of vaccination against Covid-19, but one of its electoral areas has emerged as the place with the highest rate of Covid-19 infection in the State." "Waterford has the highest rate of vaccination in the country with 99.7 per cent of adults over the age of 18 (as registered in the last census) fully vaccinated. The county has gone from having one of the lowest rates of Covid-19 infection in Ireland to one of the highest." Trenutna situacija u Nizozemskoj. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/masovno-se-cijepili-nosili-maske-izvadili-covid-potvrde-a-sada-im-uveli-lockdown-pa-dokad-vise-ovako-15120177 "Nizozemska vlada najavila je "blagi lockdown", s ciljem da se smanje društveni kontakti, kao odgovor na nagli porast broja novozaraženih. Rekordnih 16.324 novih slučajeva zabilježeno je u jednom danu, a brojevi su svakog dana vrlo visoki, unatoč ogromnoj stopi procijepljenosti koja doseže gotovo 85 posto odraslog stanovništva." https://inews.co.uk/news/world/netherlands-lockdown-will-rising-covid-cases-new-restrictions-amsterdam-travel-explained-1319025 "The Netherlands has a Covid pass that you need to gain entry to certain venues, such as bars, restaurants and museums. It works with proof of vaccination, but also proof of a negative test or recovery from the virus." Covid potvrde nisu pomogle širenju zaraze niti u Belgiji. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/i-belgija-vraca-mjere-unatoc-velikom-postotku-cijepljenih-i-posljedicno-manjem-broju-zrtava-15121648 A visoka stopa procijepljenosti nije garancija suzbijanja širenja virusa niti u Portugalu. https://www.reuters.com/world/europe/portugal-reimposes-covid-19-restrictions-cases-rise-2021-11-25/ "Around 87% of Portugal's population of just over 10 million is fully inoculated against the coronavirus and the country's speedy vaccination rollout has been widely praised." https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/portugal-razmatra-nove-restrikcije-a-nemaju-vise-koga-cijepiti-premijer-treba-reagirati-odmah-15121805 Jedan od rekordera u cijepljenu je Singapur koji ima 94% cijepljenih osoba iznad 12 godina. https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2021/06/singapore-covid-vaccination-tracker/index.html "In addition, the Health Ministry reported that as at Nov 24, 94 per cent of the eligible population (aged 12 years and above) have completed their full regime, or received two doses of Covid-19 vaccines." Međutim, situacija je daleko od idealne. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/sto-se-dogada-u-singapuru-cijepili-84-ljudi-imaju-stroge-mjere-a-biljeze-sve-vise-teskih-slucajeva-zaraze-15115463 No, apsolutni rekorder je Gibraltar koji nema 100% cijepljenih već 118%. (naravno tu se u statistiku uzimaju i Španjolci koji prelaze granicu zbog radnog odnosa). I tamo broj zaraženih u uzlaznoj putanji, umjesto u padu. https://www.nzherald.co.nz/world/covid-19-delta-outbreak-gibraltar-cancels-official-christmas-celebrations-amid-exponential-rise-in-cases/DK4P3SYBWE3YJWISVCMILPVREI/ "The British-owned peninsula, often referred to as "the most vaccinated place on Earth" for having inoculated the entirety of its adult population, has seen case numbers steadily rise throughout the months of October and November. Health officials governing the 34,000-strong population believe the sudden re-emergence of the virus to be cause for concern after 124 new cases appeared over the weekend. Gibraltar has seen an average of 56 cases per day over the past seven days, compared to under 10 per day in September." "Gibraltar's vaccination rate is currently at a peculiar 118 per cent, taking into account the fully vaccinated Spaniards who travel across its border each day for work. Despite ongoing reassurance from world governments, the widespread vaccination of populations has unfortunately failed to ease rising case numbers for some densely populated nations." Iz navedenog je vidljivo da visoka stopa procijepljenosti, a samim time i posjedovanje covid potvrda ne sprječava širenje i suzbijanje zaraze covid 19. članak 69. stavak 4. Kakav je to tip organiziranih karantena i koje su to propisane mjere? Postoji opravdana bojazan da takav preširok pojam koji daje prostora širokoj interpretaciji pa tako i mogućnostima za oduzimanje slobode pojedincu koji nije podoban ili se ne želi podvrgnuti nametnutim zakonima i odredbama koje mu oduzimaju bilo koji oblik slobode. članak 69. stavak 15. Kako se može narediti osobama da prime cjepiva protiv Covid-a 19 koja još nisu dovoljno ispitana niti se znaju dugoročno posljedice ili efekti na samu efikasnost protiv zaraze? https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_hr.pdf "Može li se cjepivom Comirnaty smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu? Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Comirnaty na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus. Koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty? Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite. Zašto je cjepivo Comirnaty odobreno u EU-u? Za cjepivo Comirnaty izdano je uvjetno odobrenje za stavljanje u promet. To znači da se očekuju dodatni podatci o cjepivu (vidjeti u nastavku) koje tvrtka mora dostaviti. Europska agencija za lijekove procijenit će sve nove informacije koje postanu dostupne te će se ovaj pregled informacija po potrebi ažurirati. Koje se još informacije očekuju o cjepivu Comirnaty? Budući da je za cjepivo Comirnaty izdano uvjetno odobrenje za stavljanje u promet, tvrtka koja ga stavlja u promet nastavit će dostavljati rezultate iz glavnog ispitivanja koje će trajati dvije godine. Tijekom tog ispitivanja, kao i dodatnih ispitivanja, prikupit će se informacije o trajanju zaštite, koliko se uspješno cjepivom sprječavaju teški oblici COVID-a 19, koliko uspješno se štite imunokompromitirane osobe, trudnice te da li se njime sprječavaju asimptomatski slučajevi. Osim toga, neovisnim ispitivanjima cjepiva protiv COVID-a 19 u koordinaciji nadležnih tijela EU-a prikupit će se više informacija o dugoročnoj sigurnosti i koristi cjepiva u općoj populaciji. Tvrtka će provesti i ispitivanja kako bi se pružila dodatna sigurnost u pogledu farmaceutske kvalitete cjepiva kako se proizvodnja cjepiva bude povećavala." S obzirom da su cjepiva dobila uvjetna odobrenja za stavljanje u promet, a rezultati iz glavnog ispitivanja će biti dostupni u iduće dvije godine, koliko samo istraživanje traje, možemo slobodno reći da je ovo cjepivo još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Kako nešto tako može biti obavezno? Da bi osoba pristupila medicinskom eksperimentu ona mora biti upoznata sa samim postupkom i dobrovoljno na njega pristati. Slobodna volja je ključna! Nurnberškim kodeksom je jasno definirano kako se provode istraživanja na ljudima. Nurenberg kodeks: 1. Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodno. To znači da osoba koja sudjeluje treba imati pravnu sposobnost dati pristanak; treba biti tako smještena da bi mogli ostvariti bez moć izbora, bez intervencije bilo elementa sile, prijevare, prijevare, prinuda, nadiskoraka, ili druge skriveni oblik prisile i prisile, te bi trebao imati dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmeta koji su uključeni, kao da bi mu / joj da razumijevanje i prosvijetljenog odluku. Ovaj potonji je element zahtijeva da prije prihvaćanja afirmativan odlukom eksperimentalne temu treba biti poznato da mu prirode, trajanje i svrha pokusa, način i sredstva kojima je to biti provedena, a sve neugodnosti i opasnosti razumno može očekivati, a učinci nakon njegova zdravlja ili osobi koja eventualno može doći iz njegovog sudjelovanja u eksperimentu. Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete suglasnost počiva na svakog pojedinca koji pokreće, usmjerava ili se upušta u eksperimentu. To je osobna dužnost i odgovornost koja se ne može prenijeti na drugu nekažnjeno. 2. Eksperiment bi trebao biti takav da daju plodne rezultate za dobro društva, nedobavljiv drugim metodama ili sredstvima rada, a ne slučajno i nepotrebno u prirodi. 3. Eksperiment bi trebao biti tako osmišljen i temelji se na rezultatima pokusa na životinjama i znanja o prirodnoj povijesti bolesti ili drugih problema pod istraživanja koje su predviđeni rezultati će opravdati izvedbu eksperimenta. 4. Eksperiment bi trebao biti tako provedena kako bi se izbjeglo nepotrebno sve fizičke i duševne patnje i ozljede. 5. Ne eksperiment treba provoditi tamo gdje je prije razlog da vjerujemo da je smrt ili onemogućavanje ozljede će se dogoditi, osim, možda, u tim eksperimentima gdje su eksperimentalni liječnici također služe kao subjekti. 6. Stupanj rizika koje treba uzeti nikada ne bi trebao prelaziti koji određuje humanitarne važnosti problema treba riješiti eksperimenta. 7. Pravilno pripreme trebaju biti i adekvatni sadržaji pod uvjetom da zaštiti eksperimentalni predmet protiv čak udaljenim mogućnosti ozljede, invalidnosti, ili smrti. 8. Eksperiment treba provoditi samo znanstveno kvalificiranih osoba. Najviši stupanj vještina i njegu treba tražiti kroz sve faze eksperimenta od onih koji provode ili sudjelovati u eksperimentu. 9. Tijekom eksperimenta ljudski subjekt bi trebao biti na slobodi kako bi eksperiment na kraju, ako je dosegla fizičko ili mentalno stanje u kojem nastavak eksperimenta čini mu se da je nemoguće. 10. Tijekom eksperimenta znanstvenik zadužen moraju biti spremni prekinuti eksperiment u bilo kojoj fazi, ako on ima vjerojatni uzrok vjerovati, u vršenju dobroj vjeri, vrhunsku vještinu i pažljivog sud traži od njega da se nastavak Eksperiment je vjerojatno da će izazvati ozljede, invalidnosti ili smrti u eksperimentalnoj temu. Također prisilno cijepljenje se ne može i ne smije nametnuti, a u prilog tome govori i Rezolucija 2361. Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations Resolution 2361 (2021) https://pace.coe.int/en/files/29004/html 7.3 with respect to ensuring a high vaccine uptake: 7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so; 7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated; 7.3.4 distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation; 7.3.5 communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
259 Barbara Vlahović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU članak 69. stavak 4. Kakav je to tip organiziranih karantena i koje su to propisane mjere? Postoji opravdana bojazan da takav preširok pojam koji daje prostora širokoj interpretaciji pa tako i mogućnostima za oduzimanje slobode pojedincu koji nije podoban ili se ne želi podvrgnuti nametnutim zakonima i odredbama koje mu oduzimaju bilo koji oblik slobode. članak 69. stavak 15. Kako se može narediti osobama da prime cjepiva protiv Covid-a 19 koja još nisu dovoljno ispitana niti se znaju dugoročno posljedice ili efekti na samu efikasnost protiv zaraze? https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_hr.pdf "Može li se cjepivom Comirnaty smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu? Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Comirnaty na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus. Koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty? Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite. Zašto je cjepivo Comirnaty odobreno u EU-u? Za cjepivo Comirnaty izdano je uvjetno odobrenje za stavljanje u promet. To znači da se očekuju dodatni podatci o cjepivu (vidjeti u nastavku) koje tvrtka mora dostaviti. Europska agencija za lijekove procijenit će sve nove informacije koje postanu dostupne te će se ovaj pregled informacija po potrebi ažurirati. Koje se još informacije očekuju o cjepivu Comirnaty? Budući da je za cjepivo Comirnaty izdano uvjetno odobrenje za stavljanje u promet, tvrtka koja ga stavlja u promet nastavit će dostavljati rezultate iz glavnog ispitivanja koje će trajati dvije godine. Tijekom tog ispitivanja, kao i dodatnih ispitivanja, prikupit će se informacije o trajanju zaštite, koliko se uspješno cjepivom sprječavaju teški oblici COVID-a 19, koliko uspješno se štite imunokompromitirane osobe, trudnice te da li se njime sprječavaju asimptomatski slučajevi. Osim toga, neovisnim ispitivanjima cjepiva protiv COVID-a 19 u koordinaciji nadležnih tijela EU-a prikupit će se više informacija o dugoročnoj sigurnosti i koristi cjepiva u općoj populaciji. Tvrtka će provesti i ispitivanja kako bi se pružila dodatna sigurnost u pogledu farmaceutske kvalitete cjepiva kako se proizvodnja cjepiva bude povećavala." S obzirom da su cjepiva dobila uvjetna odobrenja za stavljanje u promet, a rezultati iz glavnog ispitivanja će biti dostupni u iduće dvije godine, koliko samo istraživanje traje, možemo slobodno reći da je ovo cjepivo još uvijek u eksperimentalnoj fazi. Kako nešto tako može biti obavezno? Da bi osoba pristupila medicinskom eksperimentu ona mora biti upoznata sa samim postupkom i dobrovoljno na njega pristati. Slobodna volja je ključna! Nurnberškim kodeksom je jasno definirano kako se provode istraživanja na ljudima. Nurenberg kodeks: 1. Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodno. To znači da osoba koja sudjeluje treba imati pravnu sposobnost dati pristanak; treba biti tako smještena da bi mogli ostvariti bez moć izbora, bez intervencije bilo elementa sile, prijevare, prijevare, prinuda, nadiskoraka, ili druge skriveni oblik prisile i prisile, te bi trebao imati dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmeta koji su uključeni, kao da bi mu / joj da razumijevanje i prosvijetljenog odluku. Ovaj potonji je element zahtijeva da prije prihvaćanja afirmativan odlukom eksperimentalne temu treba biti poznato da mu prirode, trajanje i svrha pokusa, način i sredstva kojima je to biti provedena, a sve neugodnosti i opasnosti razumno može očekivati, a učinci nakon njegova zdravlja ili osobi koja eventualno može doći iz njegovog sudjelovanja u eksperimentu. Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete suglasnost počiva na svakog pojedinca koji pokreće, usmjerava ili se upušta u eksperimentu. To je osobna dužnost i odgovornost koja se ne može prenijeti na drugu nekažnjeno. 2. Eksperiment bi trebao biti takav da daju plodne rezultate za dobro društva, nedobavljiv drugim metodama ili sredstvima rada, a ne slučajno i nepotrebno u prirodi. 3. Eksperiment bi trebao biti tako osmišljen i temelji se na rezultatima pokusa na životinjama i znanja o prirodnoj povijesti bolesti ili drugih problema pod istraživanja koje su predviđeni rezultati će opravdati izvedbu eksperimenta. 4. Eksperiment bi trebao biti tako provedena kako bi se izbjeglo nepotrebno sve fizičke i duševne patnje i ozljede. 5. Ne eksperiment treba provoditi tamo gdje je prije razlog da vjerujemo da je smrt ili onemogućavanje ozljede će se dogoditi, osim, možda, u tim eksperimentima gdje su eksperimentalni liječnici također služe kao subjekti. 6. Stupanj rizika koje treba uzeti nikada ne bi trebao prelaziti koji određuje humanitarne važnosti problema treba riješiti eksperimenta. 7. Pravilno pripreme trebaju biti i adekvatni sadržaji pod uvjetom da zaštiti eksperimentalni predmet protiv čak udaljenim mogućnosti ozljede, invalidnosti, ili smrti. 8. Eksperiment treba provoditi samo znanstveno kvalificiranih osoba. Najviši stupanj vještina i njegu treba tražiti kroz sve faze eksperimenta od onih koji provode ili sudjelovati u eksperimentu. 9. Tijekom eksperimenta ljudski subjekt bi trebao biti na slobodi kako bi eksperiment na kraju, ako je dosegla fizičko ili mentalno stanje u kojem nastavak eksperimenta čini mu se da je nemoguće. 10. Tijekom eksperimenta znanstvenik zadužen moraju biti spremni prekinuti eksperiment u bilo kojoj fazi, ako on ima vjerojatni uzrok vjerovati, u vršenju dobroj vjeri, vrhunsku vještinu i pažljivog sud traži od njega da se nastavak Eksperiment je vjerojatno da će izazvati ozljede, invalidnosti ili smrti u eksperimentalnoj temu. Također prisilno cijepljenje se ne može i ne smije nametnuti, a u prilog tome govori i Rezolucija 2361. Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations Resolution 2361 (2021) https://pace.coe.int/en/files/29004/html 7.3 with respect to ensuring a high vaccine uptake: 7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so; 7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated; 7.3.4 distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation; 7.3.5 communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
260 Barbara Vlahović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Za odgovor na pitanje hoće li i kako će uvođenje covid potvrda djelovati na suzbijanje zaraze covid 19 ne treba čekati određeno vrijeme i vidjeti što će se događati u Hrvatskoj. Rezultate takve mjere možemo vidjeti ili u bližem susjedstvu ili u zemljama na drugom kraju svijeta. Krenimo od Irske. https://edition.cnn.com/2021/11/17/europe/ireland-covid-curfew-intl/index.html Ireland, home to one of Europe's highest vaccination rates, imposes curfew on pubs and clubs as cases rise "Ireland will impose a midnight curfew on bars, restaurants and nightclubs from Thursday, its prime minister Micheál Martin has announced, as the country tackles a fresh wave of Covid-19 cases.Martin said the country's rise in infections is "a cause of deep concern" as he unveiled a swathe of new measures aimed at "reducing socialization across the board." They include a return to guidance that people work from home and an expansion of where a vaccination pass is required -- people must now show them at theaters and cinemas.Ireland has one of Europe's highest vaccination rates, with 89.1% of people over the age of 12 having been immunized." https://www.irishtimes.com/news/health/waterford-city-district-has-state-s-highest-rate-of-covid-19-infections-1.4707344 Waterford city district has State’s highest rate of Covid-19 infections "Waterford city has one of the Ireland’s highest rates of vaccination against Covid-19, but one of its electoral areas has emerged as the place with the highest rate of Covid-19 infection in the State." "Waterford has the highest rate of vaccination in the country with 99.7 per cent of adults over the age of 18 (as registered in the last census) fully vaccinated. The county has gone from having one of the lowest rates of Covid-19 infection in Ireland to one of the highest." Trenutna situacija u Nizozemskoj. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/masovno-se-cijepili-nosili-maske-izvadili-covid-potvrde-a-sada-im-uveli-lockdown-pa-dokad-vise-ovako-15120177 "Nizozemska vlada najavila je "blagi lockdown", s ciljem da se smanje društveni kontakti, kao odgovor na nagli porast broja novozaraženih. Rekordnih 16.324 novih slučajeva zabilježeno je u jednom danu, a brojevi su svakog dana vrlo visoki, unatoč ogromnoj stopi procijepljenosti koja doseže gotovo 85 posto odraslog stanovništva." https://inews.co.uk/news/world/netherlands-lockdown-will-rising-covid-cases-new-restrictions-amsterdam-travel-explained-1319025 "The Netherlands has a Covid pass that you need to gain entry to certain venues, such as bars, restaurants and museums. It works with proof of vaccination, but also proof of a negative test or recovery from the virus." Covid potvrde nisu pomogle širenju zaraze niti u Belgiji. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/i-belgija-vraca-mjere-unatoc-velikom-postotku-cijepljenih-i-posljedicno-manjem-broju-zrtava-15121648 A visoka stopa procijepljenosti nije garancija suzbijanja širenja virusa niti u Portugalu. https://www.reuters.com/world/europe/portugal-reimposes-covid-19-restrictions-cases-rise-2021-11-25/ "Around 87% of Portugal's population of just over 10 million is fully inoculated against the coronavirus and the country's speedy vaccination rollout has been widely praised." https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/portugal-razmatra-nove-restrikcije-a-nemaju-vise-koga-cijepiti-premijer-treba-reagirati-odmah-15121805 Jedan od rekordera u cijepljenu je Singapur koji ima 94% cijepljenih osoba iznad 12 godina. https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2021/06/singapore-covid-vaccination-tracker/index.html "In addition, the Health Ministry reported that as at Nov 24, 94 per cent of the eligible population (aged 12 years and above) have completed their full regime, or received two doses of Covid-19 vaccines." Međutim, situacija je daleko od idealne. https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/sto-se-dogada-u-singapuru-cijepili-84-ljudi-imaju-stroge-mjere-a-biljeze-sve-vise-teskih-slucajeva-zaraze-15115463 No, apsolutni rekorder je Gibraltar koji nema 100% cijepljenih već 118%. (naravno tu se u statistiku uzimaju i Španjolci koji prelaze granicu zbog radnog odnosa). I tamo je broj zaraženih u uzlaznoj putanji, umjesto u padu. https://www.nzherald.co.nz/world/covid-19-delta-outbreak-gibraltar-cancels-official-christmas-celebrations-amid-exponential-rise-in-cases/DK4P3SYBWE3YJWISVCMILPVREI/ "The British-owned peninsula, often referred to as "the most vaccinated place on Earth" for having inoculated the entirety of its adult population, has seen case numbers steadily rise throughout the months of October and November. Health officials governing the 34,000-strong population believe the sudden re-emergence of the virus to be cause for concern after 124 new cases appeared over the weekend. Gibraltar has seen an average of 56 cases per day over the past seven days, compared to under 10 per day in September." "Gibraltar's vaccination rate is currently at a peculiar 118 per cent, taking into account the fully vaccinated Spaniards who travel across its border each day for work. Despite ongoing reassurance from world governments, the widespread vaccination of populations has unfortunately failed to ease rising case numbers for some densely populated nations." Iz navedenog je vidljivo da visoka stopa procijepljenosti, a samim time i posjedovanje covid potvrda ne sprječava širenje i suzbijanje zaraze covid 19. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
261 Barbara Vlahović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Suzbijanje širenja bolesti covid 19 ne može biti argument za uvođenje covid potvrda. Covid potvrda podrazumijeva da osoba predoči dokaz o cijepljenju, testiranju ili preboljenju. Najnovija i najrelevantnija istraživanja pokazuju da osobe koje su cijepljenje također mogu širiti zarazu te da cijepljenjem one nisu prestale biti mogući prenosioci virusa. Samim time osobe koje su cijepljene imaju lažnu sigurnost te se slobodno kreću i među osobama ugroženog i narušenog zdravstvenog stanja ( bolnice, starački domovi...) U prilogu su najnovija istraživanja objavljena u eminentnom medicinskom časopisu The Lancet. (https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing "High COVID-19 vaccination rates were expected to reduce transmission of SARS-CoV-2 in populations by reducing the number of possible sources for transmission and thereby to reduce the burden of COVID-19 disease. Recent data, however, indicate that the epidemiological relevance of COVID-19 vaccinated individuals is increasing." https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified "There is increasing evidence that vaccinated individuals continue to have a relevant role in transmission." "I call on high-level officials and scientists to stop the inappropriate stigmatisation of unvaccinated people, who include our patients, colleagues, and other fellow citizens, and to put extra effort into bringing society together." https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00690-3/fulltext What is the vaccine effect on reducing transmission in the context of the SARS-CoV-2 delta variant? "This study confirms that COVID-19 vaccination reduces the risk of delta variant infection and also accelerates viral clearance in the context of the delta variant. However, this study unfortunately also highlights that the vaccine effect on reducing transmission is minimal in the context of delta variant circulation." https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/195064/vaccines-only-protect-against-40-of-transmission-due-to-delta-variant/ “Vaccines save lives, but they do not totally prevent the transmission of Covid-19,” the head of the WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, said during a press briefing on the pandemic, which is wreaking havoc in Europe. “There is evidence to suggest that before the arrival of the Delta variant, vaccines reduced transmission by about 60%, with the Delta variant this has dropped to 40%,” he said." Sami proizvođači ne mogu garantirati koliko i kako njihova cjepiva štite i suzbijaju širenje Covid-a 19. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_hr.pdf "Može li se cjepivom Comirnaty smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu? Još nije poznat učinak cijepljenja cjepivom Comirnaty na širenje virusa SARS-CoV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri cijepljene osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus." Koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty? Trenutačno nije poznato koliko dugo traje zaštita cjepivom Comirnaty. Osobe cijepljene tijekom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
262 Barbara Vlahović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Poštovani, prva nejasnoća je koji su sve to određeni prostori? A drugo, samim time što se ove mjere uvode prilikom ulaska u "određene" prostore kojima mora pristupiti veliki broj hrvatskih građana, u trenutcima kad se ovakav zakon dovodi pod krinkom zaštite pučanstva od nekontroliranog širenja virusa, više izgleda kao pokušaj nametanja i prisile građana na određeno postupanje. Prvo je da osoba mora neovlaštenom pojedincu pokazivati svoje osobne, privatne i zakonom zaštićene zdravstvene dokumente i uvid u svoje zdravstveno stanje. (članak 37. Ustava "Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka." Povreda ravnopravnosti članak 125. Kaznenog zakona povreda "(1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi." Zakon o zaštiti prava pacijenata članak 4. "Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se: – osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, – osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta, – zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja." Pravo na povjerljivost članak 25. "Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka. Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdrav­stvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka." članak 41. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako: 8. povrijedi pravo na povjerljivost podataka iz članka 25. ovoga Zakona, 11. uskrati pacijentu pravo na privatnost (članak 28.)" Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka---Uredba-%28EU%29-2016-679 Također osoba koja ne želi javno predočiti dokument u kojem pokazuje svoje zdravstveno stanje, onemogućava joj se ulazak u određene prostorije, a samim time i korištenje usluga koja su od bitne važnosti za svakog hrvatskog građanina. Time se ta osoba dovodi u podređeni i diskriminirajući položaj. Zakon o suzbijanju diskriminacije Članak 1. (1) Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kož