Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dominik Tomislav Vladić Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi Umjesto ovoga propišite obveznu javnu objavu internih sistematizacija propisane koeficijente i konačne obračunske koeficijente za sve institucije koje se financiraju iz proračuna. Plaće su javne i nema razloga da ti podaci ne budu vani. Nije prihvaćen Sustav plaća pravosudnih dužnosnika uređen je Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine", broj 10/99, 25/00, 01/01, 30/01, 59/01, 114/01, 116/01, 64/02, 153/02, 154/02, 17/04, 08/06, 142/06, 34/07, 134/07, 146/08, 155/08, 39/09, 155/09, 14/11, 154/11, 12/12, 143/12, 100/14, 147/14, 120/16 i 16/19). Ovim se Zakonom propisuje iznos osnovice za izračun plaće, koeficijenti za sve pravosudne dužnosnike, prava na uvećanje plaće te pravo naknade materijalnih troškova.
2 Dominik Tomislav Vladić Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi, Članak 1. Umjesto toga, pronađite izvor za financiranje deficitarnih zanimanja i bolje plaće u sektoru koji nam odlazi a može dati veliki doprinos proračunu. Npr. programeri, inženjeri, općenito informatičari koji svakim danom odlaze u većem broju van i daju doprinos proračunima drugih država. Ne treba se platiti kao u privatnom sektoru, ali dodatak od 2.000 ili 3.000 kn koliko predlažete ovdje će sigurno spriječiti odlaske, a razvoj softvera i usluga će ostati ovdje. Nije prihvaćen Navedeno nije predmet ovoga Pravilnika.
3 ANA KUZMANIĆ Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi Predložene izmjene nisu opravdane, budući da se na pogrešan način motivira suce za privremeni rad na viši sud (motivacija bi trebala biti želja za stjecanjem novih znanja i kvalifikacija, upoznavanje s radom višeg suda). Sudac na sudu u kojem je imenovan za iznadprosječni rad nema pravo na nikakav dodatak na plaću, a samom činjenicom upućivanja na viši sud (bez obzira na povjerene poslove i rezultat rada) steći će pravo na dodatak na plaću. Sudac privremeno upućen na rad na viši sud s ovlastima sudskog savjetnika (izvještavanje o spisima i izrada nacrta odluka) od sudskog savjetnika, dakle za isti posao, imao bi dvostruko veću plaću. Suprotno predloženim izmjenama, trebao bi se propisati dodatak na plaću za privremeno upućivanje na rad na niži sud, budući da su najniži sudovi najviše opterećeni, pa da se takav doprinos kvalificiranijeg suca posebno i nagradi. Nije prihvaćen Izmjena visine dodatka na plaće sudaca upućenih na rad u više sudove u trenutnim se okolnostima smatra korisnim instrumentom osiguranja dodatnih ljudskih resursa na višim sudovima radi rješavanja zaostataka u njihovom radu u situacijama kada su navedeni zaostaci privremene naravi i nema potrebe za dodatnim imenovanjem novih sudaca.
4 Dominik Tomislav Vladić Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi, Članak 1. Dodatke za sud treba ukinuti. S obzirom na koeficijente i znatno odstupanje od prosjeka, ali i plaće velikog broja građana u iznosu od minimalne plaće, prvo treba dizati te plaće, a onda se baviti ovakvim stvarima. Kada se odluke budu donosile u razumnom roku od nekoliko mjeseci, a ne godina ili desetljeća, onda se može o tome raspravljati. Do tada ovakav prijedlog nije potreban i treba ga povući. Nije prihvaćen Izmjena visine dodatka na plaće sudaca upućenih na rad u više sudove u trenutnim se okolnostima smatra korisnim instrumentom osiguranja dodatnih ljudskih resursa na višim sudovima radi rješavanja zaostataka u njihovom radu u situacijama kada su navedeni zaostaci privremene naravi i nema potrebe za dodatnim imenovanjem novih sudaca.