Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva kulture za 2016. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vitomira Lončar OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI Novi Zakon o kazalištima bio je u planu u proteklih nekoliko godina, nije se radilo na njemu, a sada je nestao. Ovaj zakon hitno treba mijenjati jer se ne provodi, nije provediv, a nije ni logičan ni usklađen s postojećim stanjem. Primljeno na znanje Novi Zakon o kazalištima ne nalazi se u Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva kulture za 2016. godinu, međutim to ne predstavlja zapreku da se novi Zakon o kazalištima uputi u proceduru Vlade Republike Hrvatske ako za to bude postojala potreba.
2 Vitomira Lončar OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI, PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA Zakon o kazlištima, Zakon o samostalnim umjetnicima, Zakon koji bi regulirao sponzorstva i donacije, a koji bi se radio u suradnji s Ministarstvom financija. Primljeno na znanje Ovo pitanje bit će uređeno Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi čije je upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske predviđeno za IV tromjesečje. Ovim Zakonom bit će detaljnije propisani načini donošenja programa javnih potreba u kulturi, te će se uskladiti postupak donošenja odluka o financiranju kulturnih djelatnosti na razini države i lokalne (regionalne) samouprave i druge mogućnosti financiranja kulturnih djelatnosti.
3 Vitomira Lončar OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI, PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA U prošlim godinama u više je navrata u planu bio Zakon o kazalištima kao i Zakon i umjetnicima ili sličan zakon koji bi se bavio umjetničkom djelatnosti. No, u 2016. godini nije u planu ni jedan od ova dva zakona. S obzirom na situaciju u hrvatskom kazalištu i iznimno nekvalitetnim rješenjima obavljanja umjetničke djelatnosti, potrebno je mijenjati zakonodavni okvir. Primljeno na znanje U Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva kulture za 2016. godinu nalazi se Zakon o obavljanju umjetničke djelatnosti čije je upućivanju u proceduru Vlade Republike Hrvatske predviđeno za IV tromjesečje. Ovim Zakonom će se preciznije definirati pitanje bavljenja umjetničkom djelatnošću, uredit će se djelovanje samostalnih umjetnika na način da se uredi njihov status, prava i obveze, poštujući propise koji uređuju mirovinsko i zdravstveno osiguranje, zabranu obavljanja neregistrirane djelatnosti te porezne propise.