Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerilima za utvrđivanje navedenih

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Program neformalnog obrazovanje nije propisan, pa nije moguće propisati obvezu završavanja istog. Prihvaćen izbrisano
2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 37. U ovom dijelu bitno je definirati točno prijelazni period za primjenu Pravilnika, radi usklađivanja internih akata adresata te osiguravanja financijskih sredstava za primjenu Pravilnika. Prihvaćen uvršten rok
3 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 29. Netočno je formulirano da se koeficijenti složenosti poslova uvećavaju za 0.5% za svaku godinu navršenog radnog staža, obzirom da članak 76. Zakona o vatrogastvu, kaže da se za navedenih 0.5% uvećava umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće, s time da je koeficijent uvećan za dodatke iz stavka 4. istog članka. Iako matematički dolazimo do istog rezultata, smatramo da je predlagatelj ovog Pravilnika dužan poštivati terminologiju i formulacije Zakona o vatrogastvu radi lakše primjene i veće pravne sigurnosti. Prihvaćen Usklađeno
4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. Nastavno i na članak 19.: Nije logično da je uvjet za operativnog dežurnog vatrogasca kao i za voditelja operativnog centra isti (pet godina na radnom mjestu vatrogasca), kao i da vatrogasac koji je nakon tri godine rada na mjestu vatrogasca postao vatrogasac voditelj skupine može kao takav postati voditelj operativnog centra tek nakon dodatne tri godine na mjestu voditelja skupine, dakle nakon ukupno 6 godina, dok njegov kolega koji je bio „samo“ vatrogasac može postati voditelj operativnog centra nakon 5 godina. Nadalje, što se tiče djelatnika operativnog centra, člancima 19. i 20. te Prilogom 1., učinjen je propust u procjeni ključne uloge navedenih radnih mjesta prilikom vatrogasnih intervencija. Operativni centri i djelatnici koji u njima rade su barem na županijskoj razini zadnjih nekoliko godina preuzeli dodatne zadatke poput nadzora vatrodojavnih sustava, vođenja aplikacija UVI, VATRONET, u priobalju i nadzor šumskih područja u suradnji s Hrvatskim šumama, te su istovremeno prvi kontakt sa građanima, kao i produžena ruka županijskog vatrogasnog zapovjednika te neizostavni faktor u podizanju odgovarajućih operativnih snaga za pravovremenu i odmjerenu reakciju na hitan događaj. Sukladno navedenom, smatramo da bi navedena radna mjesta trebala biti podignuta na višu razinu, dakle da se ide prema višoj razini stručne spreme i obvezi polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima čak i za operativne dežurne vatrogasce, te slijedom navedenog popraćeno i višim rasponom koeficijenata. Prihvaćen usklađene godine koje su potrebne za napredovanje; uvjeti koje propisuju odredbe Pravilnika su minimalni, slijedom čega ukoliko u vatrogasnoj organizaciji ili postrojbi postoji potreba, mogu se propisati i dodatni uvjeti, ali ne manji od predviđenih odredbama Pravilnika
5 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Treba utvrditi prijelazno razdoblje za prilagodbu. Ne može se pravilnik primijeniti stupanjem na snagu jer treba prilagoditi akte Postrojbe i financijske planove s proračunom. Također da bi pravilnik stupio na snagu prethodno treba donijeti Vatrogasnu mrežu, članak 116. ZoV. Prihvaćen Propisano je kasnije stupanje na snagu od donošenja.
6 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. Ukloniti diskriminaciju između vatrogasca i vozača, jer vozač ne postaje nakon 2 godine rada kao vatrogasac, već počinje odmah kao vozač. Prihvaćen uvršteno
7 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 22. Ukloniti diskriminaciju između vatrogasca i vozača, jer vozač ne postaje nakon 2 godine rada kao vatrogasac, već počinje odmah kao vozač. Prihvaćen Prihvaćeno
8 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Vatrogasac voditelj skupine i vatrogasac – voditelj vatrogasne desetine; definirati da li su to nekadašnji vatrogasac – voditelj vatrogasne grupe i vatrogasac – voditelj vatrogasnog odjeljenja (zašto se mijenjaju nazivi). Prihvaćen uvršten članak Vatrogasac voditelj skupine izjednačen je sa dosadašnjim vatrogascem voditeljem grupe. Vatrogasac voditelj vatrogasne desetine izjednačen je sa dosadašnjim vatrogascem voditeljem odjeljenja.
9 Grad Umag-Umago PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Sam naziv općeg akta "Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca i mjerila za utvrđivanje navedenih" je nekako nejasan, nedorečen. Možda bi bolji naziv bio "Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova". Nadalje, potrebno je poraditi na pismenosti na način da se predloženi tekst doradi pravopisno, kao i da se poradi na pravnoj pismenosti. Na primjer u članku 18., kao i još nekim člancima koji slijede, koristi se izraz: "osoba koja je najmanje tri godine bila vatrogasac". Predlažemo da koristite izraze iz članka 17.: "osoba koja ima najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasca". Prihvaćen Uvršteno
10 BLAŽENKA DIVKOVIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Predlažem da se umjesto "vatrogasni početnik, pripravnik" navede "vatrogasni početnik" te doda još jedan podstavak" vatrogasac-pripravnik/vježbenik." Obrazloženje: pojam vatrogasac početnik je definiran u članku 2. stavak 1. točka 40. Zakona o vatrogastvu, a pojam pripravnik odnosno vježbenik definiran je člankom 55. važećeg Zakona o radu, člankom 13. važećeg Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi i člankom 47. važećeg Zakona o državnim službenicima. Sva tri ova zakona pripravnika/vježbenika definiraju kao osobu koja se prvi puta zapošljava u zanimanju za koje se školovala, odnosno kao osobu bez radnog iskustva u struci. Prihvaćen uvršten članak
11 TOMISLAV NAĐ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 33. Uskladiti u kojem roku? Prihvaćen Uvršten rok
12 TOMISLAV NAĐ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 17. S obzirom da se sada uvodi novo radno mjesto potrebno je napraviti i poveznicu s dosadašnjim radnim mjestima - voditelji vatrogasnih grupa, voditelji odjeljenja... ili ovdje u člancima 17. - 23. ili dodati novi članak na kraju Pravilnika. Prihvaćen uvršten članak Vatrogasac voditelj skupine izjednačen je sa dosadašnjim vatrogascem voditeljem grupe. Vatrogasac voditelj vatrogasne desetine izjednačen je sa dosadašnjim vatrogascem voditeljem odjeljenja.
13 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 28. Navođenje članka 11. u tekstu: "...sukladno podjeli iz članka 8. i članka 11. ovog Pravilnika..." potrebno je brisati, odnosno nije ga potrebno navoditi jer članak 11. govori samo o radnim mjestima I. vrste, dok Prilog 2. sadržava sve tri vrste radnih mjesta. Prihvaćen Usklađeno
14 Ivica Sinković PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. U ovaj članak treba dodati: ''Operativni dežurni vatrogasac županijskog vatrogasnog operativnog centra'' i uvjet da ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, te ga rasporediti na radno mjesto II. vrste. Isti prima dojave sa područja cijele županije, odlučuje o upućivanju postrojbi na intervenciju, te vodi i koordinira intervencijom do dolaska vatrogasaca na intervenciju. Time ima i posebne ovlasti i zapovjednu odgovornost. Nije prihvaćen Odredbe ovog Pravilnika, Priloga 1. i Priloga 2. primjenjuju i pravne osobe - vatrogasne organizacije, vatrogasnu zajednicu županija te iste unutarnjim aktima uz osnovne uvjete za radna mjesta mogu propisati i druge uvjete.
15 MARKO POPOVIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 17. Ostaviti postrojbama da same reguliraju svojim Pravilnicima iz razloga što u "malim" je definitivno mjesto s posebnim ovlastima i odgovornostima, a u "velikim" to nije slučaj. Problem se mogao izbjeći da je u Pravilniku propisana klasifikacija vatrogasnih postrojbi gdje se to moglo regulirati. Nije prihvaćen Navedena radna mjesta su radna mjesta osoba koje samostalno vode intervenciju odnosno osobe za koje se pretpostavlja da u opisu radnog mjesta imaju da mogu samostalno voditi intervenciju, a što proizlazi iz naziva radnog mjesta, ukoliko postrojba – sa više od 42 profesionalna vatrogasca osobe raspoređene ili zaposlene na takva radna mjesta ne ovlašćuje odnosno zbog strukture opis poslova im nije da samostalno vode intervenciju, činjenica sa osoba mora imati položen ispit ne znači da je vatrogasac sa posebnim ovlastima ako nije osoba taksativno navedena u ZOV-u.
16 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 31. Ovaj članak nije u skladu sa ZoV, odnosno članak 76. ne propisuje ovaj dodatak. Nije prihvaćen Odredba o uvećanju plaće će biti na snazi dok se Uredbom navedeno ne uredi.
17 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 30. Ova odredba nije u skladu sa člankom 68.ZoV. Ovo se regulira kolektivnim ugovorom. Nije prihvaćen Obzirom (profesionalni) vatrogasci nisu obuhvaćeni ni jednim pozitivnim propisom Republike Hrvatske, a osobito od kada je donesen Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine br.: 56/22) u kojem se ne navode vatrogasci, mišljenja smo da, ukoliko se ne zaključi kolektivni ugovor sa osnivačem da će postojati pravna praznina te se neće moći utvrditi uvećanje plaće za navedeno.
18 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Vatrogasni operativni dežurni trebao bi imati stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, jer u svom radu može se naći u situaciji da koristi javne ovlasti po članku 92. ZoV. Nije prihvaćen Odredbama članka 51. stavka 5. Zakona o vatrogastvu propisano je tko su vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima
19 OPĆINA KONAVLE PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Sukladno proračunu i projekcijama u nijednoj jedinici lokalne samouprave nisu predviđena sredstva za povećanje koeficijenata pa provedba ovog Pravilnika nije sukladna Zakonu o proračunu i fiskalnoj odgovornosti te isti nije primjenjiv do donošenja novog proračuna za 2023 i projekcije za 2024,2025 I 2026 g. Članak 3. Predloženog Pravilnika treba nadopuniti:" i/ili iz Državnog proracuna sa pozicije decentraliziranih funkcija i/ili ostalih izvora Drzavnog proracuna" . Ne možemo se složiti niti s prijedlogom članka 31. zbog objektivnih okolnosti i značajnog smanjenja proračuna uvjetovanog virusom Covid-19, tijekom kojeg je svim zaposlenicima Općine Konavle i trgovačkih društava i ustanova kojih je osnivač Općina, osim Javnoj vatrogasnoj postrojbi smanjena plaća za 30%. Stoga predlažemo da Ministarstvo unutarnjih poslova u potpunosti preuzme upravljanje i financiranje vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Hrvatska vatrogasna zajednica je tijelo nadležno za vatrogastvu, a ne Ministarstvo unutarnjih poslova.
20 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 30. U članku 30. Pravilnika određeno je da se osnovna plaća profesionalnog vatrogasca uvećava za svaki sat rada za određene postotke, što je suprotno Zakonu o vatrogastvu koji člankom 76. stavak 8. nalaže da se takva uvećanja plaće uređuju isključivo kolektivnim ugovorom profesionalnih vatrogasaca i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradom Zagrebom. Nije prihvaćen Obzirom (profesionalni) vatrogasci nisu obuhvaćeni ni jednim pozitivnim propisom Republike Hrvatske, a osobito od kada je donesen Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine br.: 56/22) u kojem se ne navode vatrogasci, mišljenja smo da, ukoliko se ne zaključi kolektivni ugovor sa osnivačem da će postojati pravna praznina te se neće moći utvrditi uvećanje plaće za navedeno.
21 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 28. Čemu utvrđivanje raspona koeficijenata u članku 28., ako su isti pojedinačno navedeni u Prilozima, zadržati ili jednu ili drugu formulaciju. Nije prihvaćen U prilozima je propisan minimalan koeficijent složenosti radnog mjesta, iz čega je razvidno da može biti i veći od navedenog, ali ne i manji.
22 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 11. Od članka 11. na dalje vrši se neovlašteno zadiranje u nadležnost Zakona o vatrogastvu koji dovoljno govori o tome koji su uvjeti za obavljanje poslova vatrogasaca s posebnim ovlastima i odgovornostima, s naglaskom da je sam Zakon omogućio da vatrogasci koji su unutarnjim aktom javne vatrogasne postrojbe određeni da samostalno zapovijedaju vatrogasnom intervencijom prilikom koje koriste ovlasti utvrđene ovim Zakonom, moraju imati najmanje srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, što upućuje na ispravnu intenciju Zakona i njegovog donositelja da prepusti organizaciji da unutarnjim aktom odredi vatrogasce koji zapovijedaju intervencijom, kao i da odredi minimum uvjeta koji takva osoba mora zadovoljavati. U duhu navedenog, Pravilnik je trebao radi zaštite položaja profesionalnog vatrogasca zaposlenog u bilo kojoj organizaciji osigurati minimum koeficijent od, primjerice, 1,05 % za radno mjesto vatrogasca, a dalje od toga prepustiti postrojbama da se bore za koeficijente sukladno svojim sposobnostima, rezultatima rada, dobrim odnosima sa osnivačima te financijskim mogućnostima istih. Nije prihvaćen Odredbama članka 68. Zakona o vatrogastvu propisano je da će klasifikaciju postrojbi i koeficijenta složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca pravilnikom propisati glavni vatrogasni zapovjednik. U svrhu ujednačavanja osnovni radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, pravilnikom se utvrđuju mjerila za radna mjesta. Ovlaštenja proizlaze iz Zakona o vatrogastvu.
23 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 17. Maknuti odredbu "položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima". to je prenisko radno mjesto da bi koristilo javne ovlasti. Ako je već potrebno može se urediti unutarnjim aktom postrojbe Nije prihvaćen Navedena radna mjesta su radna mjesta osoba koje samostalno vode intervenciju odnosno osobe za koje se pretpostavlja da u opisu radnog mjesta imaju da mogu samostalno voditi intervenciju, a što proizlazi iz naziva radnog mjesta, ukoliko postrojba – sa više od 42 profesionalna vatrogasca osobe raspoređene ili zaposlene na takva radna mjesta ne ovlašćuje odnosno zbog strukture opis poslova im nije da samostalno vode intervenciju, činjenica sa osoba mora imati položen ispit ne znači da je vatrogasac sa posebnim ovlastima ako nije osoba taksativno navedena u ZOV-u.
24 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 7. U članku se ne spominju profesionalni vatrogasci vatrogasnih postrojbi, već samo vatrogasci operativnog centra. Da li radna mjesta vatrogasaca koji djeluju u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar, koji nisu u operativnom centru, nisu radna mjesta gradske, općinske ili područne razine? Nije prihvaćen isto je navedeno u članku 8.
25 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 1. Zašto je u članku 1., te u cijelom Pravilniku izostavljena klasifikacija postrojbi, budući da članak 68. stavak 3. Zakona o vatrogastvu, koji je temelj za donošenje ovog Pravilnika, nalaže propisivanje navedene klasifikacije postrojbi ovim pravilnikom. Samim time, već u početku je napravljen veliki propust i upravo taj nedostatak klasifikacije postrojbi, odnosno nepoznavanje stvarnog stanja u različitim postrojbama koje djeluju u ovoj zemlji, nepoznavanje njihovih specifičnosti i financijskih mogućnosti i okvira u kojima posluju, izvor je većine problema koje ovakav Pravilnik nije uspio riješiti. Nije prihvaćen Klasifikacija postrojbi će se urediti drugim pravilnikom, kako se tekst ovog Pravilnika ne bi opterećivao materijom koja je sadržajno odvojena.
26 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 2. Članak nije dobro formuliran. Ne može stajati da se pravilnik primjenjuje ako nije kolektivnim ugovorom ugovoreni bolji uvjeti... Za koja radna mjesta? Što ako su za neka radna mjesta ugovoreni bolji uvjeti, a za neka lošiji? Nije prihvaćen Navedeno proizlazi iz članka 76. Zakona o vatrogastvu.
27 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 1. Ovaj članak nije u skladu sa člankom 68. stavak 3. ZoV jer ne spominje klasifikaciju postrojbi, također ovaj pravilnik nije detaljnije uredio klasifikaciju postrojbi, niti je odredio prijelazni period odnosno roka za usklađenje internih akata i usklađenje drugih pravilnika koje donosi glavni vatrogasni zapovjednik Nije prihvaćen Klasifikacija postrojbi će se urediti drugim pravilnikom, kako se tekst ovog Pravilnika ne bi opterečivao materijom koja je sadržajno odvojena.
28 JURE PILJ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. Da li to znači da u postrojbama sa manje od 42 zaposlenika vatrogasac-zapovjednik smjene može biti uz ostale uvjete i sa SSS? Naime ako se u stavku 2 naglašava da u postrojbama sa više od 42 zaposlenika vatrogasac zapovjednik smjene mora imati najmanje VŠS onda analogno iz toga proizlazi gore navedeno, dok se u tablici sa koeficijentima to ne vidi. Dakle ili uvrstiti SSS vatrogasac zapovjednik smjene u tablicu na radna mjesta III vrste za postrojbe sa manje od 42 zaposlena i sa odgovarajućim koeficijentom, ili u ovom članku navesti da svi vatrogasci zapovjednici smjena moraju imati VŠS. Nije prihvaćen U prilogu Pravilniku propisano je da vatrogasac- zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca mora imati najmanje VŠS
29 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Ja bi tu dodao u nastavku članka da ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, iz razloga da to može obavljati i osoba koja je bila najmanje 5 godina na radnom mjestu vatrogasac za koje nije propisan obavezan stručni ispit Nije prihvaćen Odredbama članka 51. stavka 5. Zakona o vatrogastvu propisano je tko su vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima
30 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 13. Predlažem da se u ovom članku iza riječi uvjet, briše "najmanje stečena kvalifikacija na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili" , pa bi članak trebao glasiti: "Radna mjesta III. vrste su radna mjesta operativnih vatrogasaca u vatrogasnim organizacijama i vatrogasnim postrojbama za koje je uvjet stečena kvalifikacija vatrogasnog smjera." To je iz razloga što je ovo Pravilnik o kvalifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca...., ostalo se regulira unutarnjim ustrojem vatrogasnih organizacija Nije prihvaćen Navedeno je propisano odredbama članka 51. Zakona o vatrogastva
31 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Predlažem da se kod naziva radnog mjesta - vatrogasac početnik, pripravnik _ briše riječ početnik i ostavi pripravnik, što je i uobičajeno u ostalim aktima Vatrogasnih postrojba Nije prihvaćen odredbama članka 51. Zakona o vatrogastvu propisan je vatrogasni početnik.
32 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 36. Da li to znači da će zapovjednici VŠS/VSS bez SSS vatrogasnog smjera morati završiti isti? Nije prihvaćen ne
33 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 28. Nigdje nije definirana osnovica za obračun plaće, te samim time nije moguće uskladiti sve na državnoj razini. Osnovica ovisi o osnivaču, te samim time će doći do drastičnih razlika. Nije prihvaćen Propisano je u članku 2. ovog Pravilnika te u članku 76. Zakona o vatrogastvu
34 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 13. Da li svi navedeni moraju imati završenu vatrogasnu školu ili studij bilo kojeg trajanja smjera Zaštite od požara? Nije prihvaćen Navedeno je propisano odredbama članka 51. Zakona o vatrogastva
35 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 12. Da li svi navedeni moraju imati završenu vatrogasnu školu ili studij bilo kojeg trajanja smjera Zaštite od požara? Nije prihvaćen uvjet je - preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine
36 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 11. Da li svi navedeni moraju imati završenu vatrogasnu školu ili studij bilo kojeg trajanja smjera Zaštite od požara? Nije prihvaćen osnovni uvjeti su propisani Zakonom o vatrogastvu
37 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 6. Vatrogasni Zapovjednik Grada Zagreba nemora biti Zapovjednik JVP GZ??? Uskladiti terminologiju. Isto vrijedi za operativne dežurne. Nije prihvaćen Nejasan komentar
38 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Operativni dežurni vatrogasac županijskog vatrogasnog operativnog centra mora biti II pristav vrste jer će doći do konfuzije na intervencijama, ako isti nema značaj barem kao voditelj vatrogasne smjene. Nije prihvaćen U sustavu vatrogastva ne postoji pristav II vrste
39 Udruga gradova u RH PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 30. U skladu s ZOV čl.76. "(8) Uvećanje plaće za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, pripravnost za vatrogasnu intervenciju i druga prava iz radnog odnosa uređuje se kolektivnim ugovorom profesionalnih vatrogasaca i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom.". ZOV ne propisuje mogućnost da se ova prava propisuju Pravilnikom. Nije prihvaćen Obzirom (profesionalni) vatrogasci nisu obuhvaćeni ni jednim pozitivnim propisom Republike Hrvatske, a osobito od kada je donesen Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine br.: 56/22) u kojem se ne navode vatrogasci, mišljenja smo da, ukoliko se ne zaključi kolektivni ugovor sa osnivačem da će postojati pravna praznina te se neće moći utvrditi uvećanje plaće za navedeno.
40 Goran Bujas PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Izjednačavanje preddiplomskog, kratkog stručnog i preddiplomskog stručnog studija posebno za radna mjesta zapovjednika postrojbi ili ispostava do 42 zaposlena mi nema nekakvog smisla. Članak 23. U vatrogasnim postrojbama koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca vatrogasac – zapovjednik smjene mora imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od TRI godine. Prilog 1 tablica radno mjesto II. vrste vatrogasac-zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca 1,80 VSS Pogreška koju treba ispravit, ili 5 godina ili VŠS. Nije prihvaćen Navedeno je propisano člankom 51. stavkom 11. Zakona o vatrogastvu.
41 GORAN VIDAKOVIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Kroz cijeli pravilnik proteže se pojam "vatrogasac".Ako imamo Državnu vatrogasnu školu u kojoj vršimo prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar smatram da je potrebno definirati koja su to radna mjesta koja može obavljati jedno odnosno drugo zanimanje. Po ovom pravilniku vatrogasac i vatrogasni tehničar su izjednačeni a poznato je da se pri upisu u školu i uvjeti za ova zanimanja razlikuju.Ili pak u školi ukinuti zanimanje vatrogasni tehničar i sve ok. Nije prihvaćen Odredbe Zakona o vatrogastvu koriste pojam vatrogasac te ne razlikuju pojmove vatrogasni tehničar od vatrogasca obzirom je oboje kvalifikacija vatrogasnog smjera.
42 Vatrogasna postrojba Kutina Članka 37.,                        Prilog 1. Termin vatrogasac pripravnik uskladiti s člankom 14. -vatrogasac početnik Nije prihvaćen vatrogasni početnik nije pripravnik.
43 LEON DIJANEŽEVIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 29. Sukladno Zakonu o vatrogastvu ( NN 125/19 ) članak 70., stavak 2., vatrogasno zvanje stječe se ovisno o stupnju obrazovanja, stručnom osposobljavanju ili usavršavanju, iskustvu u obavljanju vatrogasne djelatnosti, položenom stručnom ispitu i godišnjim ocjenama, sukladno Pravilniku za stjecanje vatrogasnih zvanja koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik. Sukladno Pravilniku o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja ( NN 65/94 ), člankom 13. su utvrđena zvanja prema završenom obrazovanju, a članak 14. opisuje zvanja za svaku razinu obrazovanja. Pravilnikom je utvrđeno 14 osobnih zvanja. Najniže osobno zvanje je mlađi vatrogasac, a najviše osobno zvanje je glavni vatrogasni časnik. Potrebno je kao prilog Prijedlogu dodati tablicu koja definira o kojem se postotku uvećava koeficijent složenost poslova za osobno vatrogasno zvanje, jer dodatak za povećanu opasnost za život i zdravlje profesionalnog vatrogasca i odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja je jednak. Primjerice dva vatrogasca voditelja skupine ne mogu imati isti koeficijent ukoliko jedan ima osobno zvanje vatrogasac I. klase, a drugi vatrogasni časnik I. klase. Nije prihvaćen Odredbama članka 76. Zakona o vatorgastvu je propisano da će navedeno biti propisano Uredbom Vlade Republike Hrvatske
44 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Vatrogasnim postrojbama treba ovim pravilnikom omogućiti da svojim internim aktom urede i druga radna mjesta operativnih vatrogasaca a koja su bitna za vatrogasnu djelatnosti, kao na primjer ronioci, instruktori, serviseri, tehnička potpora, odnosno za radna mjesta koja za bitna za operativno djelovanje, imaju vatrogasnu naobrazbu pored vatrogasnih poslova obavljaju dodatne poslove i pripravni su za obavljanje vatrogasne djelatnosti po potrebi. Djelomično prihvaćen uvršten članak - Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika.
45 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 36. Prijelazni period primjene Pravilnika u članku 36. za djelatnike koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu je iste neopravdano doveo u težak položaj, a sasvim je sigurno da su takvi profesionalni vatrogasci navedeni nedostatak razine stručne spreme više nego dovoljno kompenzirali popriličnim iskustvom koji je često u unutarnjim aktima postrojbi bio propisan kao alternativa stručnoj spremi, te bi slijedom navedenog, u duhu dužnog poštovanja ovoj djelatnosti trebalo omogućiti da zatečeni djelatnici mogu nastaviti obavljati poslove do prestanka radnog odnosa na zatečenom radnom mjestu, a istovremeno ostaviti mogućnost, a ne obvezu stjecanja više razine stručne spreme. Tkogod je u vatrogastvu duži niz godina trebao bi znati da, primjerice, zapovjednici smjena zbog prirodne smjene generacija dolaze na navedeno radno mjesto tek kad su već blizu 50.-oj godini života, kada su već prošli dugačak put u vatrogastvu i stekli neprocjenjivo iskustvo, te nije potrebno nametati im obvezu stjecanja više razine stručne spreme. Za djelatnike koji su vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima a trenutno nemaju traženu stručnu spremu za napredovanje treba ostaviti rok od 6 godina od dana početka primjene odredbi ovog Pravilnika kako bi mogli paralelno započeti obrazovanje i napredovati u struci, što je sigurno u interesu vatrogastva. Šest godina je minimum za radna mjesta za koja se traži VSS, a četiri godine za radna mjesta za koja se traži VŠS. Djelomično prihvaćen Uvršten novi članak 35.
46 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. U članku 23. Pravilnika stoji da vatrogasac-zapovjednik smjene u vatrogasnim postrojbama s više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca mora imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine, dok u Prilogu stoji da mora imati VSS, što je također vjerojatno omaškom krivo napisano. Ovdje treba napomenuti da je za obavljanje poslova zapovjednika smjene zapravo dovoljna razina srednje stručne spreme obzirom da se radi o radnom mjestu na kojem se posebno cijeni operativno iskustvo i stručnost. Potreba za višom stručnom spremom za zapovjednika smjene dolazi do izražaja jedino u gradovima sa većim brojem postaja, a takvih je jako malo u RH, dok s druge strane kod većih intervencija i onih izlazaka na intervenciju van područja djelovanja postrojbe nadređeni zapovjednik preuzima ovlasti i odgovornost. Djelomično prihvaćen Ispravljena pogreška u prilogu
47 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Koristi se termin „neformalno osposobljavanje“ kojem zaista nije mjesto u jednom ovakvom pravilniku. Da li je to nekakav tečaj čiji će plan i program biti propisan nekakvim drugim propisom, ili će nadređeni operativnom dežurnom vatrogascu u nekoliko rečenica neformalno objasniti kako izgleda koordiniranje vatrogasnim snagama i tehnikom na vatrogasnim intervencijama? Također bi operativni dežurni vatrogasac trebao imati položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Djelomično prihvaćen izbrisana obveza neformalnog obrazovanja Odredbama članka 51. stavka 5. Zakona o vatrogastvu propisano je tko su vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima
48 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 18. Nepravedno je da se od vatrogasca traži da prvo tri godine bude vatrogasac, pa zatim tri godine vatrogasac voditelj skupine da bi mogao postati vatrogasac voditelj desetine, dok vatrogasac-vozač koji sigurno stječe manje iskustva u zapovijedanju intervencijama, može već nakon tri godine na radnom mjestu vatrogasca-vozača postati vatrogasac voditelj desetine. Djelomično prihvaćen usklađene godine iskustva za napredovanje
49 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. U članku 8. Pravilnika treba izričito navesti da radna mjesta nisu propisana na taksativan način, dakle da se osim navedenih radnih mjesta operativnih vatrogasaca smije unutarnjim aktom vatrogasne postrojbe propisati i dodatno radno mjesto sukladno potrebama postrojbe. Naime, Zakon o vatrogastvu je naložio da glavni vatrogasni zapovjednik Pravilnikom propiše klasifikaciju radnih mjesta te mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca, međutim Pravilnik to nije uspio propisati na način da odgovara potrebama različitih vatrogasnih postrojbi (razlike između postrojbi priobalja i kontinenta, razlike u sezonskom karakteru pojačanog djelovanja određenih postrojbi, različiti odnosi sa osnivačima i slično, razlike u veličini postrojbe i broju zaposlenih). Nužno je da postrojbe sukladno svojim specifičnostima mogu prilagoditi svoje poslovanje, bilo da postoji potreba za operativnim vatrogascima osposobljenim za upravljanje brodom, ronioci i slično budući da je novi Zakon o vatrogastvu izričito naveo da se vatrogasna djelatnost provodi i na moru, jezerima i rijekama; također potreba za radnim mjestima vatrogasaca koji rade na poslovima nabave vatrogasne opreme i tehnike, na poslovima upravljanja opremom i tehnikom ili na poslovima preventive i slično koji su ujedno i operativni vatrogasci koji izlaze po potrebi na intervencije, ali snose i odgovornost za poslove koji su usko vezani uz obavljanje vatrogasne djelatnosti i održavanja razine operativne spremnosti, i to naročito u „većim“ postrojbama. Također u članku 8. alineja 1. vatrogasni početnik, pripravnik, koriste se dva različita termina, i to na način suprotan važećim Zakonima. Zakon o vatrogastvu u članku 2. stavak 1. točka 40., te članku 51. stavak 2. nedvojbeni navodi tko je vatrogasac početnik (osoba koja nema kvalifikaciju vatrogasnog smjera), dok je primjerice Zakon o radu u članku 55. jasno definirao pripravnika kao osobu koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala, tako da je bolje ostaviti termin pripravnik za osobu koja može biti vatrogasac ili vatrogasac vozač, ali se prvi put zapošljava te nema dovoljno iskustva na tim poslovima. Djelomično prihvaćen uvršten članak - Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika. dodan vatrogasni pripravnik
50 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 4. Članak 4. prepisan je iz Zakona o vatrogastvu, ali u daljnjim odredbama Pravilnika nije dovoljno određeno na koje se vatrogasce navedeno odnosi. Primjerice, u članku 7. Pravilnika ne spominju se profesionalni vatrogasci vatrogasnih postrojbi, već samo vatrogasci operativnog centra. Da li radna mjesta vatrogasaca koji djeluju u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar, koji nisu u operativnom centru, nisu radna mjesta gradske, općinske ili područne razine? Također, nije jasno koja su to radna mjesta neoperativnih vatrogasaca (u JVP Zadar svi su operativni vatrogasci), odnosno mjerila za njihovu klasifikaciju. Ako se ta radna mjesta, sukladno članku 9. Pravilnika, mogu propisati mimo ovog Pravilnika unutarnjim aktom pravne osobe, onda apsolutno nema zapreka da svaka pravna osoba unutarnjim aktom „dopuni“ nedostatak specifičnih radnih mjesta nepravedno izostavljenih ovim Pravilnikom. Djelomično prihvaćen Uvršten je članak. -Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika.
51 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Dodati novi stavak: - profesionalni vatrogasci određeni unutarnjim aktom javne vatrogasne postrojbe Djelomično prihvaćen uvršten članak Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika.
52 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 36. Netko nema narečenu stručnu spremu u trenutku donošenja ovog pravilnika, a ima 50 godina i nedostaje mu par godina do mirovine, što s njime? Djelomično prihvaćen uvršten novi članak 35.
53 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. Voditelj operativnog centra može biti samo operativni dežurni vatrogasnog operativnog centra s najmanje 5 godina rada na tim poslovima. Djelomično prihvaćen djelomično usklađeni uvjeti za napredovanje
54 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Definirati neformalno osposobljavanje. Djelomično prihvaćen izbrisana odredba
55 FRAN VULJAK PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 18. Mislim da je nepošteno da vatrogasac ima put od 6 godina do mjesta vatrogasac - voditelj desetine, a vatrogasac - vozač 3 godine. To bi se trebalo izjednačiti jer vatrogasac - vozač ne stječe vatrogasno iskustvo više od vatrogasca, dapače možda i manje. U najmanju ruku trebao bi se ujednačiti vremenski period obavljanja funkcije da je isti za vatrogasca i vatrogasca -vozača kao uvjet za napredovanje. Djelomično prihvaćen usklađene godine iskustva za napredovanje
56 Dobrovoljno vatrogasno društvo Perušić PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Smatramo da se ovaj opći akt treba nazvati "Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca". Djelomično prihvaćen Promijenjen naziv
57 Dobrovoljno vatrogasno društvo Perušić Članka 37., Prilog 2. U prilogu 2., tablici, nije navedeno radno mjesto - zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, za koje je propisana srednja stručna sprema. Nejasno je da li se radi o propustu/previdu predlagatelja ili se temeljem članka 23. stavka 10. ZOV-a smatra da zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe ima prava kao i općinski vatrogasni zapovjednik. Smatramo da u Prilogu 2. izrijekom treba navesti - zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe, i njegov zamjenik. Djelomično prihvaćen uvršten članak Vatrogasne organizacije, vatrogasne postrojbe i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka koje zapošljavaju profesionalne vatrogasce mogu uskladiti svoje poslovanje odnosno unutarnje akte na način da sukladno potrebama za radnim mjestima predviđenim ovim Pravilnikom, Prilogom 1. i Prilogom 2., preuzmu kategorije vatrogasaca te radna mjesta I. vrste, radna mjesta II. i radna mjesta III. vrste usklade sa nazivima primjenjivim za vlastiti pravni oblik. No, nije uvršten izrijekom u tablicu jer su dobrovoljni vatrogasci članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, a iznimno zaposlenici.
58 ANTONIO BEGIĆ Članka 37., Prilog 2. U tablici nisu obuhvaćeni nazivi radnog mjesta Zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegov zamjenik niti njihovi koeficijenti. U Članku 51 St.14. Zakona o vatrogastvu potrebna stručna sprema za obavljanje dužnosti je SSS. Takvih postrojbi u priobalju ima velik broj, a ujedno su većinom i jedine postrojbe na području svojih JLS. Djelomično prihvaćen uvršten članak Vatrogasne organizacije, vatrogasne postrojbe i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka koje zapošljavaju profesionalne vatrogasce mogu uskladiti svoje poslovanje odnosno unutarnje akte na način da sukladno potrebama za radnim mjestima predviđenim ovim Pravilnikom, Prilogom 1. i Prilogom 2., preuzmu kategorije vatrogasaca te radna mjesta I. vrste, radna mjesta II. i radna mjesta III. vrste usklade sa nazivima primjenjivim za vlastiti pravni oblik. No, nije uvršten izrijekom u tablicu jer su dobrovoljni vatrogasci članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, a iznimno zaposlenici.
59 TOMISLAV NAĐ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Nedostaje članak o prijelaznim i završimo odredbama koji bi definirao u kojim rokovima vatrogasne postrojbe trebaju uskladiti svoje poslovanje odnosno pravilnike o unutarnjem ustrojstvu, odnosno isto je potrebno uvrstiti u odgovarajuće članke ako se ne misli dodavati novi članak. Također, potrebno je definirati i što s postojećim radnim mjestima koji ovim pravilnikom više neće postojati, odnosno što s dosadašnjim voditeljima vatrogasnih grupa, vatrogasnih odjeljenja i slično, jer se ovim Pravilnikom njihova dosadašnja radna mjesta i radno iskustvo na tim poslovima ne priznaju kao iskustvo potrebno da bi nastavili raditi odnosno mogli biti raspoređeni na nova radna mjesta koja nastaju ovim Pravilnikom. Djelomično prihvaćen Uvršteni članci. Klasifikacija postrojbi te razrada pojmova skupine, desetine, smjene, postoje i ispostave propisat će se zasebnim pravilnikom. Ovaj Pravilnik objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1.1.2023., članak 31. važi do donošenja Uredbe iz članka 76. stavka 10. Zakona o vatrogastvu.
60 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 36. Vezano uz stavak 1. ovog članka potrebno je uvjet od 4 godine za stjecanje stručne spreme od dana početka rada preformulirati kako bi ono u praksi bilo i primjenjivo. Naime, dok su se postavljali uvjeti od 4 godine, obrazovanje ove vrste trajalo je 2+2, danas je ono 3+2, što znači da je potrebno za radna mjesta kojima je uvjet VŠS dati rok od 4 godine od dana zaposlenja, a za radna mjesta kojima je uvjet VSS dati rok od 6 godina od dana zaposlenja za stjecanje stručne spreme. Stavak 2. ovog članka je nepotreban iz razloga što se od onih profesionalnih vatrogasaca čija radna mjesta ne zahtijevaju posebne ovlasti i odgovornosti, sukladno Pravilniku 1. ne traži veća stručna sprema od SSS. Ako se zna da bez SSS ne mogu ni biti profesionalni vatrogasci, a da sva radna mjesta za koja je uvjet VŠS ili VSS zahtijevaju da osoba bude i vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima, onda ova odredba nema smisla, jer se podrazumijeva da oni koji rade sa SSS na radnim mjestima bez posebnih ovlasti i odgovornosti u trenutku stupanja na snagu ovog pravilnika, imaju potpuno odgovarajuću stručnu spremu. Djelomično prihvaćen usklađeni rokovi
61 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 9. Članak treba glasiti: "Radna mjesta neoperativnih vatrogasaca propisat će se unutarnjim aktom vatrogasne postrojbe, vatrogasne organizacije, Hrvatske vatrogasne zajednice ili druge pravne osobe." Način na koji je to prijedlogom navedeno obuhvaćena su mjesta po razinama, izričito navedena u člancima 5. do 7., što završava s razinom VZG, što ne daje za mogućnost ostalim organizacijama da propišu radna mjesta za neoperativne vatrogasce. Djelomično prihvaćen uvršten članak Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika.
62 Općina Matulji PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 3. Člankom 3. prijedloga Pravilnika propisuje se da su javne vatrogasne postrojbe proračunski korisnici svog osnivača te se sredstva za plaće osiguravaju u proračunu osnivača, no dio je iz sredstava državnog proračuna za decentralizirane funkcije, a dio je iz ostalih prihoda proračuna. Zakonom o vatrogastvu propisano je da se decentralizirane funkcije odnose na rashode koji su posebnim zakonom preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, a uključuju rashode za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama, materijalne rashode te financijske rashode. Kako se prijedlogom ovog Pravilnika predlažu izmjene koje iziskuju povećanje sredstava za rashode za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama, a isti se osiguravaju u proračunima jedinica lokalne samouprave, što iz bilančnih prava potrebnih za osiguravanje minimalnih financijskih standarda za decentraliziranu funkciju vatrogastva, što iz prihoda jedinice lokalne samouprave, ne može se očekivati da jedinica lokalne samouprave preuzme obvezu osiguranja istih budući se ne radi o neznatnim iznosima te se postavlja pitanje kako to jedince mogu podnijeti na teret svojih prihoda. Kako na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu, donosi odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za decentralizirane funkcije, svakako se istima treba predvidjeti i preuzeti obveza za potrebno povećanje sredstava sukladno ovom Pravilniku. Također, budući da su proračuni i projekcije za razdoblje 2022. do 2024. godine doneseni, a istima nisu predviđena uvećana sredstava za financiranje rashoda za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama, jedinice lokalne samouprave našle bi u se vrlo nepovoljnom položaju u slučaju potrebe osiguranja sredstava rashoda za zaposlene prema odredbama ovog Pravilnika iz vlastitih sredstava proračuna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
63 Ivica Sinković Članka 37., Prilog 2. Operativni dežurni županije (1 osoba u smjeni) prima sve pozive sa područja cijele županije (7 gradova i 25 općina), odlučuje o upućivanju postrojbe/i na intervencije, prema potrebi koordinira stanjem na terenu, odgovoran je za ispravnost vatrodojavnih i sustava uzbunjivanja kao i svakodnevnog ažuriranja istih, obavlja ostale poslove vezane uz intervencije i stanje postrojbi (statistike i naputci i sl.), itd... Operativnih dežurnih grada/općine u našoj županiji sa sada (na sreću ili nečiju žalost) ne postoji jer nema za raditi baš ništa suvislo, osim možda otvarati garažna vrata daljinskim, a sudeći prema prijedlogu i prilozima mogu biti i nadležni onom prvom ili... Operativni dežurni županije - kojeficijent 1,10 Operativni dežurni grada/općine - kojeficijent 1,15 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
64 Luka Škugor PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. "Odredbe ovog Pravilnika, Priloga 1. i Priloga 2. MOGU primjenjivati pravne osobe..." Sama riječ ''MOGU'' u ovom članku nije precizna i korektna te samim tim dovodi do nejasnoća pravilnika. Smatram da se gore navedena riječ '' MOGU'' treba izbaciti ili preoblikovati u nešto preciznije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
65 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. Ovakva definicija članka nema smisla i sam Pravilnik gubi smisao. Ispada da je pisan samo da zadovolji ili nametne obveze osnivačima javnih vatrogasnih postrojbi. Pravilnik trebaju primjenjivati sve vatrogasne postrojbe utvrđene ZoV na državnoj lokalnoj i županijskoj razini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
66 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 34. članci 27. 29. i 34 su nejasni i međusobno u koliziji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
67 MARKO POPOVIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Slažem se s kolegama koji su već elaborirali, definitivno brisati odredbu: "kvalifikacija vozača motornih vozila" Primljeno na znanje Primljeno na znanje
68 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 27. Ovakvom definicijom profesionalni vatrogasci državne razine izuzimaju se iz obveza i prava po ovom pravilniku, a s druge strane država to nameće lokalnim jedinicama. Nije u skladu sa zakonom Primljeno na znanje Primljeno na znanje
69 MARKO POPOVIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Mislim da je Pravilnik imao dobru intenciju da se povećaju/izjednače prava profesionalnih vatrogasaca u javnim postrojbama (bar većini vatrogasaca u uvećanju od 25% za posebne uvjete rada). Shvaćam i "pobunu" Udruge/Zajednice gradova i općina zbog znatnog povećanja izdvajanja za plaće vatrogasaca. Mislim da bi trebalo iskoristiti priliku da se napokon pravednije dogovori raspodjela financijskih sredstava minimalnih financijskih standarda da se ne događa kao sad da postrojbe s 17 ili 24 vatrogasca dobivaju znatno više sredstava od postrojbi sa 30 vatrogasaca. Predlažem da osnovni (ne i jedini) kriterij bude broj uposlenih vatrogasaca. Glavni problem ovog Pravilnika je redoslijed donošenja (mislim da je bilo potrebno donesti prije Vatrogasnu mrežu i npr. Pravilnik o osobnim zvanjima i dužnostima ili kako god će se zvati, Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova kad se već kroz Pravilnik provlači termin neformalnog obrazovanja), nadalje u čl. 1. Pravilnika se trebalo navesti i klasifikacija vatrogasnih postrojbi jer je to temelj za daljnje utvrđivanje radnih mjesta te samim tim i koeficijenata složenosti poslova. Uglavnom ovo je hvale vrijedan pokušaj reguliranja materijalnih prava profesionalnih vatrogasaca, ali se bojim da nije primjenjiv u ovom obliku i u ovom trenutnom iznosu financijskih sredstava za decentralizirano funkcioniranje javnih vatrogasnih postrojbi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
70 Hrvatska zajednica općina PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Članak 3. treba nadopuniti: '' i/ili iz Državnog proračuna sa pozicije decentraliziranih funkcija i/ili ostalih izvora Državnog proračuna'' // Sukladno proračunu i projekcijama u nijednoj lokalnoj jedinici nisu predviđena sredstva za povećanje koeficijenata pa provedba ovog Pravilnika nije sukladna Zakonu o proračunu i fiskalnoj odgovornosti te isti nije primjenjiv do donošenja novog proračuna za 2023. i projekcije za 2024.,2025.,2026. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
71 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH U donesenom proračunu i njegovim projekcijama /2023-2024/ u niti jednoj jedinici lokalne samouprave nisu se predvidjela sredstva za ovo povećanje koeficijenata tako da bi provedba ovog Pravilnika bila protivna Zakonu o proračunu i fiskalnoj odgovornosti. Članak 3. Pravilnika treba dopuniti: ˝i/ili iz Državnog proračuna sa pozicije decentraliziranih funkcija i/ili ostalih izvora Državnog proračuna". Zbog sadašnje situacije koja je posljedica COVID-a jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti povećavati izdatke. Primljeno na znanje Pravilnik stupa na snagu 1.1.2023. te postoji mogućnost osiguranja financijskih sredstava.
72 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 21. S obzirom na broj vatrogasaca kojima voditelj smjene rukovodi smatram da je srednjoškolsko obrazovanje prenizak nivo stručne osposobljenosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
73 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 18. Izmijeniti naziv voditelj vatrogasne desetine u voditelj vatrogasnog odjeljenja. Vatrogasno odjeljenje ne broji 10 vatrogasaca nego u pravilu 6, eventualno 9. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
74 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR Članka 37.,                        Prilog 1. Jedna prilično nelogična situacija koja bi mogla dovesti i do potencijalnog manjka kandidata za rukovođenje vatrogasnom organizacijom budući da će predloženom raspodjelom koeficijenata zapovjednici smjene vatrogasne postrojbe sa više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca, uzevši u obzir da isti rade u turnusima te koriste veliki broj propisanih dodataka, imati veća primanja od npr. zamjenika zapovjednika iste organizacije, ili vrlo slična primanja kao zapovjednik organizacije, koji najčešće ne rade u turnusu zbog prirode obaveza rukovođenja postrojbom, zaposleni su na određeno vrijeme (mandat), a svojim operativnim djelovanjem, odnosno zapovijedanjem na svim većim intervencijama sukladno pravilima struke imaju i veću odgovornost od zapovjednika smjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
75 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 33. Članak 33. nalaže da su postrojbe „obvezne uskladiti poslovanje“ s odredbama Pravilnika, dok u članku 35. Pravilnika one to „mogu“ ali i ne moraju napraviti. Također je i sam termin „uskladiti poslovanje“ dvojben i suviše neodređen za ovako osjetljivo pitanje određivanja plaće vatrogasaca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
76 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 32. Članak 32. obvezuje na primjenu odredbi ovog Pravilnika, iako sukladno komentaru članka 30. ovog Pravilnika, uvećanje plaće za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom i rad nedjeljom, te pripravnost može sukladno Zakonu o vatrogastvu urediti jedino kolektivni ugovor. Također je ovaj članak u suprotnosti sa člankom 35. koji opet s druge strane daje naslutiti da se odredbe ovog Pravilnika „mogu“ ali i ne moraju primjenjivati. Zar nije jednostavnije koristiti odredbu da se kod postojanja različitih pravnih izvora primjenjuje ono što je za radnika povoljnije? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
77 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 31. Koji će osnivači zapravo biti u mogućnosti osigurati uvećanje plaće od 25% za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada? Jesu li napravljeni izračuni prema stvarnom stanju u RH tako da se zna koji je financijski okvir za donošenje ovog Pravilnika, postoje li sredstva za njegovu primjenu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
78 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 22. Stavak 2. bi se trebao odnositi na vatrogasne postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca, što je vjerojatno omaška. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
79 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Slijedom komentara prethodnog članka, u članku 16. je suprotno smislu Zakona o vatrogastvu, onemogućeno da se vatrogasac-vozač zaposli kao vatrogasni početnik, dakle netko tko još nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 15. Članak 15. je definicija vatrogasca pripravnika, odnosno trebala bi biti i definicija vatrogasca-vozača pripravnika, a ne vatrogasca. Iz suprotnog proizlazi da vatrogasac nije osoba koja ima više od godinu dana radnog iskustva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
81 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 17. Voditelj vatrogasne skupine preimenovati u voditelj vatrogasne grupe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
82 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Brisati odredbu "klasifikaciju vozača motornih vozila". Dovoljno je položen ispit za upravljanje vozilima C kategorije. Također Zakonom o cestovnom prometu članak 6. vozači vatrogasnih službi izuzeti su od obveze stjecanja stručne osposobljenosti vozača. Također prioritet je da vozač mora biti stručno osposobljen za upravljanje strojevima i uređajima na vatrogasnom vozilu kao što su ljestve ili dizalice, znači treba imati stručno osposobljavanje za strojara, a ne kvalifikaciju za vozača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
83 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 6. Dodati novi stavak: - profesionalni vatrogasci određeni unutarnjim aktom vatrogasne zajednice Primljeno na znanje Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika.
84 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 3. Brisati ovaj članak ili doraditi. Ovaj pravilnik se ne odnosi samo na javne vatrogasne postrojbe Primljeno na znanje Primljeno na znanje
85 Hinko Mance PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 2. Odredbe ovog Pravilnika propisuju minimalne koeficijente složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca koji uz osnovicu za državne službenike i namještenike i propisane dodatke utvrđuju minimalnu plaću za pojedina radna mjesta profesionalnih vatrogasaca Primljeno na znanje Primljeno na znanje
86 Grad Poreč-Parenzo PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 3. Poštovani, kalkulacija izrađena u JVP Poreč ukazuje kako bi obračun plaće za vatrogasce u postrojbi učinjen prema navedenoj osnovici za državne službenike i predloženih koeficijenata doveo do povećanja ukupnog troška za plaće na teret poslodavca za 34%. S obzirom da bi primjena modela obračuna plaće za profesionalne vatrogasce predložena ovim pravilnikom dovela do povećanja ukupnog troška za plaće na teret poslodavca u JVP za najmanje 1/3, i to u cijelosti na teret proračunskih sredstava osnivača JVP, to bi značilo da bi se prihvaćanjem predloženog modela financijski teret povećanja ukupnog troška za plaće zaposlenih profesionalnih vatrogasaca u JVP Poreč prevalio isključivo na gradski proračun Grada Poreča-Parenzo i okolnih općina s područja Poreštine, kao osnivača JVP Poreč. Smatramo da nije financijski održivo da država jednostranim aktom jedinicama lokalne samouprave nameće milijunske financijske obveze bez istovremenog osiguravanja odgovarajućih izvora sredstava za podmirenje tako uvećanih troškova. Slijedom navedenog, predlažemo da se u prijedlog ovog Pravilnika ugrade odredbe kojima će se dio sredstava za plaće profesionalnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama osigurati dodatnim povećanjem decentraliziranih sredstava za vatrogastvo iz Državnog proračuna, i to u visini potrebnoj za osiguranje potrebnih sredstava za isplatu plaća prema modelu utvrđenom ovim Pravilnikom (odnosno za razliku ukupnog troška za plaće na teret javnih vatrogasnih postrojbi po primjeni ovog Pravilnika u odnosu na dosadašnji trošak). Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo Primljeno na znanje Primljeno na znanje
87 Željko Tulumović Članka 37.,                        Prilog 1. Po još uvijek važećem Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ( NN 43/95 ), većina JVP-i u RH pripada Vrsti 1 i Vrsti 2 . Voditelj vatrogasne grupe (po vašem skupine) obavlja sve poslove, on je vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima, vatrogasni tehničar , samostalno vodi smjenu , intervencije , ispunjava izvješće i sve druge poslove. Stoga nemože imati isti koeficijent kao vatrogasac vozač. Isto tako i u Vrsti 2 , u odsusnosti voditelja odjeljenja (po vašem desetine) ima još veću odgovornost , a za isti koeficijent. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
88 Hrvatska zajednica općina PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Hrvatska zajednica općina mora istaknuti da u ovoj također kriznoj godini mnoge Općine imaju iznimne financijske poteškoće te iz tog razloga ne možemo izraziti suglasnost s ovim prijedlogom. Materijalna prava idu na teret općinskih proračuna te slijedom navedenoga predstavljaju iznimno opterećenje. Također, smatramo da bi ovakva prava predstavljala određenu razinu diskriminacije prema drugim službama poput policije ili vojske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
89 JURE PILJ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. Ako ostane riječ mogu,onda cijeli Pravilnik gubi smisao,jer se isti u stvari i ne mora primjenjivati Primljeno na znanje Primljeno na znanje
90 JURE PILJ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 3. Smatramo ako HVZ donosi navedeni podzakonski obvezujući akt da će biti i osigurana sredstva za provedbu istih. Zasigurno se ne očekuje od jedinica lokalne uprave i samouprave da će izdvojiti dodatna sredstva,jer to je iluzija,pogotovu na stavci za plaće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
91 JURE PILJ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Svakako treba ostati odredba kvalifikacije vozač motornog vozila,ali izbaciti položen ispit za upravljanje vozilima C kategorije pošto se navedena kvalifikacija ne može steći bez da se položi vozački ispit C i C1 kategorije. U nijednom slučaju vatrogasnim vozilo ne bio smjela upravljati osoba koja nije profesionalni vozač. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
92 JURE PILJ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 31. 25% je četvrtina plaće, da li su osigurana sredstva za isplatu ovog dijela?Samo temeljem ovog članka moglo bi se ugasiti mnogo radnih mjesta u javnim postrojbama. Ukoliko će se sredstva osigurati putem minimalnih standarda svaka čast. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
93 Ivica Labaš Članka 37.,                        Prilog 1. PRILOG I. vrste županijski vatrogasni zapovjednik 3.00 VSS/VŠ I. vrste vatrogasac-zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe koja imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca 2.80 VSS I. vrste vatrogasac-zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe koja ima manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca 2.20 VŠS I. vrste područni, gradski, odnosno općinski vatrogasni zapovjednik 1.80 VŠS I. vrste zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika 2.60 VSS/VŠS I. vrste vatrogasac-zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe koja ima više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca 2.40 VSS I. vrste vatrogasac-zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe koja ima manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca 1.80 VŠS I. vrste zamjenik područnog, gradskog, odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika 1.70 VŠS I. vrste vatrogasac-pomoćnik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe koja imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca i unutarnjim ustrojem sistematizirano radno mjesto profesionalnog vatrogasca za poslove visoke stručne spreme 2.20 VSS II. vrste vatrogasac-pomoćnik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe koja unutarnjim ustrojem ima sistematizirano radno mjesto profesionalnog vatrogasca za poslove više stručne spreme (vatrogasac-voditelj opreme i tehnike, voditelj tjelesne pripreme, voditelj servisne radione (vat.aparati, I.A.), voditelj VOC-a…..) 1.80 VŠS II. vrste vatrogasac-zapovjednik vatrogasne smjene Javne Vatrogasne postrojbe koja ima više od dvije vatrogasne postaje 1.80 VSS II. vrste vatrogasac- zapovjednik vatrogasne smjene Javne vatrogasne postrojbe koja ima više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca i više od dvije desetine u smjeni 1.50 VSS II. vrste vatrogasac-zapovjednik vatrogasne ispostave ili postaje Javne vatrogasne postrojbe koja ima više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca. 1.80 VSS II. vrste vatrogasac-zapovjednik vatrogasne ispostave ili postaje Javne vatrogasne postrojbe koje imaju manje ili jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca 1.30 VŠS II. vrste vatrogasac- zapovjednik vatrogasne smjene Javne vatrogasne postrojbe koja ima više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca i manje od dvije desetine u smjeni 1.30 VŠS III. vrste vatrogasac-voditelj vatrogasne smjene Javne vatrogasne postrojbe 1.25 SSS III. vrste vatrogasac-voditelj operativnog dežurstva 1.20 SSS III. vrste vatrogasac-operativni dežurni 1.15 SSS III. vrste vatrogasac-voditelj vatrogasne desetine 1.15 SSS III. vrste vatrogasac-voditelj vatrogasne skupine 1.10 SSS III. vrste vatrogasac- vozač vatrogasnog vozila 1.10 SSS III. vrste vatrogasac 1.05 SSS III. vrste vatrogasac pripravnik 1.00 SSS Primljeno na znanje Primljeno na znanje
94 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 36. Već se 22 godine pogoduje onima koji nemaju stručnu i školsku spremu, pa mislim da je članak bezpredmetan. Tko može neka ode u mirovinu, tko nemože rasporedit će se unutarnjim ustrojem na ono za što je školovan i stručan. To treba napisati u ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
95 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. Brisati "Prilog 1. i Prilog 2." i napisati samo PRILOG u cijelom tekstu i staviti da to "primjenjuju" pravne osobe.....i "moraju" , a ne "mogu" uskladiti svoje poslovanje..... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
96 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 28. Ja bih ovaj članak preformulirao u ovako: " Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca utvrđuju se rasponi koeficijenta u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenta poslova radnih mjesta u pojedinim vrstama i to: - za radna mjesta I. vrste od 1.80-3.10 - za radna mjesta II. vrste od 1.30-1.80 - za radna mjesta III. vrste od 1.00-1.30 Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta operativnih vatrogasaca sukladno podjeli iz članka 6., 7. i 8. ovog Pravilnika i vrstama iz stavka 1. ovog članka nalaze se u PRILOGU koji je sastavni dio ovog Pravilnika." Jedan ustroj, jedan PRILOG Primljeno na znanje Primljeno na znanje
97 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. Članak 23. bi trebao glasiti: "Vatrogasac - zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe koja ima više od 2 postaje može biti osoba koja je najmanje tri godine bila zapovjednik vatrogasne postaje/ispostave ili vatrogasni pomoćnik zapovjednika, te ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij U vatrogasnim postrojbama koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca i više od 2 desetine operativnih vatrogasaca u smjeni, vatrogasac zapovjednik smjene mora imati položen stručni ispit i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. U vatrogasnim postrojbama koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca i manje od dvije desetine operativnih vatrogasaca u smjeni, vatrogasac zapovjednik smjene mora imati položen stručni ispit i najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima." Ovime se želi omogućiti vatrogasnim postrojbama s više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca da imaju zapovjednike smjena VSS i VŠS, a postrojbe s manjim brojem zaposlenim ili one koje nemaju školovanog kadra imenuju na ta radna mjesta voditelje smjena s SSS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
98 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 22. Članak bi trebao glasiti: "Zapovjednik vatrogasne postaje/ispostave i vatrogasac pomoćnik zapovjednika mogu biti osobe koje su najmanje pet godina bile vatrogasac - voditelj smjene ili vatrogasac - zapovjednik smjene, te imaju položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij. U vatrogasnim postrojbama koje imaju unutarnjim ustrojem sistematizirana radna mjesta pomoćnika zapovjednika isti moraju imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine" Ovo je zamišljeno da ti zapovjednici ili pomoćnici na razini VSS nastave svoj rad u vatrogasnim postrojbama, a logično je da na ta radna mjesta mogu doći samo voditelji smjena ili zapovjednici smjena, što će kasnije biti objašnjeno u PRILOGU, ostavlja se mogućnost pomoćnika zapovjednika na razini VŠS za pojedina područja npr. voditelj tjelesne pripreme, voditelj tehnike i voznog parka, voditelj servisa.....to su sve profesionalni vatrogasci.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
99 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. Ovaj članak bi trebao glasiti: "Voditelj operativnog centra može biti osoba koja je provela najmanje tri godine na radnom mjestu operativno dežurni vatrogasac, ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, završila neformalno osposobljavanje za koordiniranje vatrogasnim snagama i tehnikom na vatrogasnim intervencijama i osposobljavanje za rad računalnim sustavima koji se koriste u vatrogastvu i ima najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine." Ovo bi trebalo ugraditi, jer sadašnji ne samo voditelji VOC-eva nego i dežurno operativni imaju VŠS ili VSS, što je i bila nekadašnja obveza. Voditelje VOC-a treba i u prilogu koeficijenta predvidjeti kao pomoćnika zapovjednika na razini VŠS , a dežurno operativni će kroz smjenski rad i vatrogasno zvanje to kapitalizirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
100 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Članak bi trebao glasiti: " Vatrogasac vozač može biti osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera i najmanje položen ispit za upravljanje vozilima C kategorije." To je u skladu s važećim zakonima i nema potrebe tražiti još od sadašnjih i budućih profesionalnih vatrogasaca vozača da imaju i prekvalifikaciju za vozača motornih vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
101 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 15. Članak bi trebao glasiti: "Vatrogasac može biti osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera." ZOV regulira da se na radna mjesta zapošljavaju osobe koje su stekle kvalifikaciju vatrogasnog smjera, a u članku prije (14) opisano što treba učiniti, ako netko to nema. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
102 Ivica Labaš PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 14. Predlažem riječ "početnik " zamijeniti riječju "pripravnik". Primljeno na znanje uvršten - vatrogasni pripravnik
103 Davor Vrabec Članka 37.,                        Prilog 1. 1. Županijski zapovjednik - koef. 3,007 je bogohuljenje. Smanjiti i niti jedan zapovjednik na regionalnoj i lokalnoj razini ne smije imati veći od 2,10 2. Zamjenik žup. zap-a ne može imati koeficijent jer je svugdje volonter kao i gradski općinski zapovjednici odn. zamjenici eventualno veći gradovi Zagreb, Split, Rijeka itd. 3. Pomoćnika zapovjednika, voditelja tehnike i sl. ne treba jer ako zap. i njegov zamjenik ne mogu voditi postrojbu od šezdesetak ljudi onda su nesposobni. Uhljebnička mjesta. 4. Razlučiti operativne dežurne u gradovima i općinama od županijskih operativnih dežurnih i da ti im koef. u rangu voditelja smjene 5. Voditelji smjene u postrojbi od 42 vatrogasca su smiješni jer su to voditelji odjeljenja. Sve je to lijepo, al di su pare. Tko će osigurati za sve to sredstva za izvršenje istih. I prema svemu sudeći što se babi tilo to joj se i snilo jer nitko od nadležnih nije snimio postojeće stanje u RH pa onda prema tome donio pravilnik o postrojbama, pa onda pravilnik o radnim mjestima, pa tek onda pravilnik o koeficijentima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
104 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. Odredbe ovog Pravilnika, Priloga 1. i Priloga 2. MOGU primjenjivati, što znači da nemoraju primjenjivati sve navedene pravne osobe, čime ovaj Pravilnik nema smisla. Dolazi do pitanja zašto bi se osnivači neke od vatrogasnih organizacija pridržavali odredaba ovog pravilnika koji ih samo baca u trošak, a nije taksativno navedeno tko i u kojoj mjeri se "MORA" pridržavati odredbi ovog Pravilnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje
105 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 30. navesti da je to minimalno uvećanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
106 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 25. Studij mora biti smjera vezanog uz požare i zaštitu od istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
107 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 24. Studij mora biti smjera vezanog uz požare i zaštitu od istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
108 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. Studij mora biti smjera vezanog uz požare i zaštitu od istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
109 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 18. Definirati poslove, tj. Napraviti prema čl.8. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
110 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 17. Definirati poslove, tj. Napraviti prema čl.8. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
111 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Ako država daje zvanje vozač osobama koje završe kvalifikaciju i dobiju kategoriju C1, kako može podzakonski akt biti u sukobu sa Zakonom? Potrebno je uskladiti sa zakonskim aktima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
112 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 15. Definirati razlike između vatrogasca i vatrogasnog tehničara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
113 Tomislav Lončar PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 4. Neoperativni vatrogasci nisu definirani – prepušteno je čl.9. da se samostalno definira što dovodi do mogućnosti manipulacije. Definirati ih kao operativne vatrogasce koji gube operativnu djelatnost zbog nemogućnosti prolaska liječničkog pregleda za operativu, a zaposleni su kao operativni vatrogasci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
114 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 21. Moraju imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
115 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Postoji samo jedan vatrogasni operativni centar i to županijski, a ostalo su dežurstva. U ŽVOC dođe dojava o događaju i on uzbunjuje JVP-e i DVD-e. Dežurni u JVP-e primi dojavu obavještava ekipu, te s njima izlazi na intervenciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
116 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 3. Ako nekome nije jasno danas nam nedostaje prema ovim koeficjentima barem 100.000.000,00 kuna u min. financ. standardima da bi se ostvarili ovi prohtjevi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
117 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 22. Zapovjednik postaje/ispostave mora imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij iz ZOP-a u trajanju od tri godine te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
118 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. Voditelj VOC-a koji radi te poslove više od 20 godina, a nema narečenu školsku spremu i nije vatrogasac, te radi te poslove i dokazao se kao stručan mora ostati na tom radnom mjestu jer nije kriv što ga nitko nije poslao u vatrogasnu školu, a prije u MUP-u mu za to nije trebala vatrogasna škola nego tadašnja viša. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
119 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Netko ima pilotsku dozvolu za pajper, pa ne može voziti jumbo jet ili vojni zrakoplov. Nešto treba dodati jer ima vozača koji mogu voziti dostavni kamion, ali ne mogu vatrogasni! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
120 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 14. Razinu 4.1 i 4.2 razdvojiti koeficjentom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
121 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Operativni dežurni vatrogasac županijskog vatrogasnog operativnog centra prima dojavu uzbunjuje postrojbe na intervenciju (JVP ili DVD) formanlo zapovijeda im izlazak na istu, do trenutka dolaska voditelja intervencije organizira istu, s voditeljem intervencije koordinira istu i tom istom voditelju može zapovjediti da ide na intervenciju višeg značaja. Pametnom dosta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
122 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Prema ovom članku operativni dežurni vatrogasac vatrogasnog operativnog centra je mjesto za invalide rada. Radim praktički u ŽVOC-u 26 godina i svi u VOC-u smo ili struc. spec. ili dipl. ing ili ing. osim jednog koji je SSS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
123 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. Minimalno kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima jer oni koji su ovo predložili ne znaju obim poslova operativnog dežurnog vatrogasne smjene, a kamo li voditelja VOC-a. U VOC sve invalide rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
124 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 25. Isto kao i u članku 11., i 24. Imali su 25 godina da se školuju. Stručni studij ZOP-a ili u budućnosti vatrogastva u trajanju od 5 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
125 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 24. Isto kao i u članku 11. Imali su 25 godina da se školuju. Stručni studij ZOP-a ili u budućnosti vatrogastva u trajanju od 5 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
126 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. Kao i u članku 11., imali su 25 godina da se školuju. Stručni studij iz ZOP-a ili u budućnosti vatrogastva u trajanju od 5 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
127 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 11. Dakle, studij ZOP-a ili u budućnosti vatrogastva. Što su radili zapovjednici da nisu u 25 godina diplomirali na ZOP-u? Može biti dipl. ing. ili struč. spec. bilo čega, a drugi moraju imati narečenu stručnu spremu iz područja vatrogastva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
128 Davor Vrabec PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 3. Zbog čega to ne piše u ZOV-u po postocima, kao što piše za DVD/VZO/VZG/VZŽ nego zapovjednici moraju žicati lovu od načelnika/gradonačelnika kojih može biti i 30 koji su potpisali sporazum o osnivanju JVP-e. Mi nemamo sredstava ni za postojeće stanje, a 10 nas je manje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
129 LEON DIJANEŽEVIĆ Članka 37.,                        Prilog 1. Obzirom da je zanimanje vatrogasac na razini 4.1., a zanimanje vatrogasni tehničar na razini 4.2. prema HKO-u, koeficijent za vatrogasnog tehničara treba biti veći u odnosu na vatrogasca zbog veće stručne spreme. Prilikom upisa u Državnu vatrogasnu školu jasno je definirano tko može upisati prekvalifikaciju za zanimanje "vatrogasac", a tko može upisati prekvalifikaciju za zanimanje "vatrogasni tehničar". Sukladno tome treba definirati različite koeficijente. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
130 Udruga gradova u RH PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH Ovim Pravilnikom propisuje se minimalna razina prava iz radnog odnosa koja će u određenim JLS iznositi više od propisanog minimalnog standarda za decentraliziranu funkciju. Očekujemo da HVZ osigura potrebne korekcije minimalnog standarda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
131 GORAN VIDAKOVIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 13. Smatram da vatrogasci sa stečenom kvalifikacijskom razinom 4.1. ne mogu obavljati iste dužnosti kao oni sa stečenom kvalifikacijskom razinom 4.2. pošto u vatrogasnu školu dolaze sa različitim stupnjem obrazovanja a i razlikuje im se program obuke. Ovdje prije svega mislim na funkciju zapovijedanja pri složenijim vatrogasnim operacijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
132 Vatrogasna postrojba Kutina PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Vatrogasac vozač može biti osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera , najmanje položen ispit za upravljanje vozilima C kategorije, te odgovarajuće dodatno osposobljavanje za strojara u vatrogastvu. Obrazloženje: Obzirom da vatrogasci ne vrše organizirani prijevoz kao ni špediciju ne postoji obaveza radi sudjelovanja u cestovnom prometu kvalifikacije vozača motornih vozila. nego je dovoljna samo dozvola sa odgovarajućom kategorijom. Stavljanja obveze stjecanja kvalifikacije za vozača stvoriti će se problem naročito u malim postrojbama gdje će onda gotovo svi vatrogasci morati imati kvalifikaciju. Isto tako postavlja se pitanje što će biti sa npr. središnjim društvima koja imaju zaposlene vatrogasce koji u to slučaju ne bi mogli voziti kamion jer nisu zaposleni vozači ili bi i oni svi morali steći kvalifikaciju za vozača. Smatramo da je puno efikasnije i bolje da se osobe koje voze kamione i upravljaju tehnikom dodatno educiraju i osposobe za pravilno, sigurno i stručno rukovanje vozilima i tehnikom što se može odraditi kvalitetnim osposobljavanjem za specijalnost STROJAR U VATROGASTVU. Također u vidu sigurnijeg upravljanja vatrogasnim vozilima može se razmisliti i o dodatnom osposobljavanju sigurne vožnje u nekom od centara čime će se postići bolji efekti nego uvjetovanjem kvalifikacije za vozača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
133 Marin Čobanov PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. "Odredbe ovog Pravilnika, Priloga 1. i Priloga 2. MOGU primjenjivati pravne osobe..." Riječ "MOGU" u ovom članku ostavlja mogućnost da se ovaj članak, odnosno pravilnik, može, ali i ne mora primjenjivati. Sukladno navedenom, smatram da se gore navedena riječ treba izbaciti ili preoblikovati kako bi ovaj članak bio puno jasniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
134 Ninoslav Vuksan PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. S obzirom na smjenu generacija, kao dugogodišnji djelatnik vatrogasnog operativnog centra i voditelj vatrogasnog operativnog centra mogu reći da sam zaposlen u JVP u MUP-u gdje je uvjet za zapošljavanje bio VŠS tehničkog smjera VI/1., kao što je i na mnogim radnim mjestima u MUP-u u to vrijeme bio uvjet VŠS ili VSS. Izlaskom iz MUP-a i dalje smo radili na zatečenim radnim mjestima. Kao voditelj VOC-a koji je prerastao u ŽVOC sa kolegama sam postavio temelje funkcioniranja modernog ŽVOC-a i kompletne informatičke opreme, dokumenata, vatrogasnih statistika i izvješća o svim intervencijama i to uz obavljanje i vođenje na tisuće intervencija u VOC-u. I dalje nakon 25 godina iskustva nemam formalne vatrogasne izobrazbe, jer to nije bio uvjet. Ne želim davati nikakav osvrt na bilo koja radna mjesta u budućem sustavu i hijerarhiji, samo dajem prijedlog da se s obzirom na osobe koje su zatečene na radnim mjestima sa dugogodišnjim iskustvom na istima, uzme u naziv i opis radnih mjesta i smjena generacija u vatrogastvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
135 Ninoslav Vuksan PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. Na kraju teksta treba dodati: "ili osoba koja je provela najmanje 5 godina na radnom mjestu voditelj vatrogasnog operativnog centra." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
136 Ninoslav Vuksan PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Na kraju članka 19. treba dodati: "ili osoba koja je provela najmanje 5 godina na radnom mjestu operativni dežurni vatrogasac vatrogasnog operativnog centra. " Primljeno na znanje Primljeno na znanje
137 Miran Marelja PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. "Odredbe ovog Pravilnika, Priloga 1. i Priloga 2. MOGU primjenjivati pravne osobe..." "Vatrogasne organizacije, vatrogasne postrojbe i pravne osobe koje zapošljavaju profesionalne vatrogasce MOGU uskladiti svoje poslovanje..." Riječ MOGU je problematična jer istovremeno znači da i NE MORAJU pa time ovaj Pravilnik gubi smisao. Predlažem da se riječ MOGU briše ili da se preciznije definira koje organizacije su obvezne primjenjivati Pravilnik a koje imaju mogućnost izbora primjene istog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
138 Grad Umag-Umago PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Članak 1. stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 125/19) definira pojam vatrogasne djelatnosti: “(2) Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.” Predloženim člankom 8. nije utvrđeno niti jedno radno mjesto vezano za obavljanje vatrogasne djelatnosti na moru, jezerima i rijekama. Znači li to da će npr. "vatrogasac vozač" upravljati plovilom prilikom gašenje požara na vodi? Primljeno na znanje uvršten članak. Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika.
139 ANTONIO BEGIĆ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. "Odredbe ovog Pravilnika, Priloga 1. i Priloga 2. MOGU primjenjivati"... Riječ "mogu" u ovome Članku je neprecizna, a možda i suvišna. Treba puno preciznije odrediti organizacije ili staviti riječ PRIMJENJIVATI ĆE. Tada ovaj Pravilnik Prilog 1. i Prilog 2 neće primjenjivati samo organizacije koje imaju sklopljen kolektivni ugovor s JLS, a u kojem su stečena prava povoljnija za radnika sukladno Zakonu o radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
140 Nikola Vučković PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 22. Članak 22, st. 2. U vatrogasnim postrojbama koje imaju manje od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave i vatrogasac pomoćnik zapovjednika moraju imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine iz područja zaštite od požara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
141 Nikola Vučković PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 25. Jednako kao i u člancima 11, 12, 23 i 24, niti ovdje se ne navodi potrebna vrsta stručne kvalifikacije, stoga dajem istovjetan prijedlog nadopune teksta, koji glasi: "...Moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara..." Uz napomenu da bi isto trebalo ugraditi i u Zakon o vatrogastvu prilikom prvih slijedećih izmjena i dopuna Zakona. Smatram da je to važno iz razloga što Hrvatska vatrogasna zajednica, kao stručno tijelo te baštinik tradicije hrvatskog vatrogastva jest dužna promicati i štititi vatrogasnu struku. Uostalom, kako to čine i druge strukovne organizacije poput, primjerice, Hrvatske liječničke komore ili Hrvatske komore arhitekata, pa tako nitko ne može biti liječnik ako nema diplomu medicinskog fakulteta, niti ovlašteni arhitekt bez odgovarajuće diplome iz područja graditeljstva ili arhitekture. Prema tome, ako je Zakonom i Pravilnikom omogućeno da tražene uvjete ispunjava, recimo, kandidat sa diplomom prometnog fakulteta, onda ne možemo govoriti o zaštiti vatrogasne struke niti se na takav način osiguravaju zakonski preduvjeti za pravilno i stručno obavljanje poslova u struci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
142 Nikola Vučković PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 24. Prijedlog za nadopunu teksta: kod propisivanja uvjeta stručne kvalifikacije, trebalo bi navesti i uvjet da tražena kvalifikacija bude iz područja zaštite od požara te je isto potrebno ugraditi i u Zakon o vatrogastvu prilikom idućih izmjena i dopuna Zakona. Dakle, prijedlog za nadopunu teksta glasi: „...Moraju imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine iz područja zaštite od požara....“ To je važno iz razloga što Hrvatska vatrogasna zajednica, kao stručno tijelo te baštinik tradicije hrvatskog vatrogastva jest dužna promicati i štititi vatrogasnu struku. Uostalom, kako to čine i druge strukovne organizacije poput, primjerice, Hrvatske liječničke komore ili Hrvatske komore arhitekata, pa tako nitko ne može biti liječnik ako nema diplomu medicinskog fakulteta, niti ovlašteni arhitekt bez odgovarajuće diplome iz područja graditeljstva ili arhitekture. Prema tome, ako je Zakonom i Pravilnikom omogućeno da tražene uvjete ispunjava, recimo, kandidat sa diplomom prometnog fakulteta, onda ne možemo govoriti o zaštiti vatrogasne struke niti se na takav način osiguravaju zakonski preduvjeti za pravilno i stručno obavljanje poslova u struci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
143 Nikola Vučković PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. Članak 23. stavak 2. trebao bi glasiti: "U vatrogasnim postrojbama koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca vatrogasac – zapovjednik smjene mora imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine iz područja zaštite od požara." Iz istovjetnih razloga koje sam naveo u prijedlozima na članak 11. i 12. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
144 Nikola Vučković PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 12. Navodim istovjetan prijedlog dopune teksta kao i kod prethodnog mog komentara na članak 11. Kod propisivanja uvjeta stručne kvalifikacije, trebalo bi navesti i uvjet da tražena kvalifikacija bude iz područja zaštite od požara te je isto potrebno ugraditi i u Zakon o vatrogastvu prilikom idućih izmjena i dopuna Zakona. Dakle, prijedlog za nadopunu teksta glasi: „...za koje je uvjet najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine iz područja zaštite od požara.“ To je važno iz razloga što Hrvatska vatrogasna zajednica, kao stručno tijelo te baštinik tradicije hrvatskog vatrogastva jest dužna promicati i štititi vatrogasnu struku. Uostalom, kako to čine i druge strukovne organizacije poput, primjerice, Hrvatske liječničke komore ili Hrvatske komore arhitekata, pa tako nitko ne može biti liječnik ako nema diplomu medicinskog fakulteta, niti ovlašteni arhitekt bez odgovarajuće diplome iz područja graditeljstva ili arhitekture. Prema tome, ako je Zakonom i Pravilnikom omogućeno da tražene uvjete ispunjava, recimo, kandidat sa diplomom prometnog fakulteta, onda ne možemo govoriti o zaštiti vatrogasne struke niti se na takav način osiguravaju zakonski preduvjeti za pravilno i stručno obavljanje poslova u struci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
145 Nikola Vučković PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 11. Prijedlog za nadopunu teksta: kod propisivanja uvjeta stručne kvalifikacije, trebalo bi navesti i uvjet da tražena kvalifikacija bude iz područja zaštite od požara te je isto potrebno ugraditi i u Zakon o vatrogastvu prilikom idućih izmjena i dopuna Zakona. Dakle, prijedlog za nadopunu teksta glasi: „...uvjet završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine iz područja zaštite od požara.“ To je važno iz razloga što Hrvatska vatrogasna zajednica, kao stručno tijelo te baštinik tradicije hrvatskog vatrogastva jest dužna promicati i štititi vatrogasnu struku. Uostalom, kako to čine i druge strukovne organizacije poput, primjerice, Hrvatske liječničke komore ili Hrvatske komore arhitekata, pa tako nitko ne može biti liječnik ako nema diplomu medicinskog fakulteta, niti ovlašteni arhitekt bez odgovarajuće diplome iz područja graditeljstva ili arhitekture. Prema tome, ako je Zakonom i Pravilnikom omogućeno da tražene uvjete ispunjava, recimo, kandidat sa diplomom prometnog fakulteta, onda ne možemo govoriti o zaštiti vatrogasne struke niti se na takav način osiguravaju zakonski preduvjeti za pravilno i stručno obavljanje poslova u struci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
146 TOMISLAV NAĐ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Prijedlog novog teksta: "Vatrogasac vozač može biti osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera te stečenu kvalifikaciju vozača motornih vozila ili najmanje položen ispit za upravljanje vozilima C kategorije." S obzirom da se ovim člankom ne traži iskustvo na poslovima vozača, ne vidim potrebu inzistiranja na kvalifikaciji za vozača motornih vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
147 TOMISLAV NAĐ PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 36. Stavak 2. je potreban iz razloga što su do sada postrojbe imale slobodu kreiranja radnih mjesta i uvjeta za njih, pa tako vatrogasci vozači u nekim postrojbama nemaju kvalifikacije za vozače već samo ispite za C kategorije i ovime je jasno naznačeno da isti mogu nastaviti dalje obavljati svoje poslove, inače bi proizlazilo da moraju ići na prekvalifikaciju za vozače. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
148 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 35. Bilo bi korisno utvrditi tko točno može, tko mora primjenjivati ovaj pravilnik, dakle moraju li sve navedene organizacije primjenjivati njegove odredbe ili dio njih mora, a dio njih može - pitanje je koje je potrebno jasno definirati odredbama ovog članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
149 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 34. Ukoliko se u članak 29. iza riječi "članak 27." doda "i 28.", članak 34. potrebno je brisati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
150 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 29. U tekstu iza riječi "članak 27." dodati "i 28." Nakon navođenja čl. 28. na ovom mjestu, članak 34. postaje nepotreban i može se brisati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
151 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 25. Uvjet položenog stručnog ispita za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u ovom kontekstu potpuno je nepotreban te ga je potrebno brisati. Naime, navedene osobe nisu mogle steći iskustvo na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, ako prije početka obavljanja takvih poslova nisu položile stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
152 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 24. Uvjet položenog stručnog ispita za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u ovom kontekstu potpuno je nepotreban te ga je potrebno brisati. Naime, navedene osobe nisu mogle steći iskustvo na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, ako prije početka obavljanja takvih poslova nisu položile stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
153 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 23. Dodati jednake izmjene kao u prijedlogu izmjena članka 22., dakle jedna godina za vatrogasca voditelja desetine, vatrogasca voditelja smjene, ali i zapovjednika vatrogasne postaje / ispostave te vatrogasca pomoćnika zapovjednika. Dalje razrada na vatrogasne postrojbe. 2. stavak ovog članka je potpuno netočan obzirom da Prilog 1. ovog prijedloga kaže kako vatrogasac - zapovjednik vatrogasne smjene u vatrogasnim postrojbama koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca mora imati VSS, a u postrojbama s manje ili jednako 42 profesionalna vatrogasca VŠS. Drugi stavak ispraviti, odnosno drugi i treći stavak mora biti potpuno jednak uvjetima navedenim u komentaru 22. članka, odnosno njegom 2. i 3. stavku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
154 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 22. Članak bi trebao glasiti: "Zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave i vatrogasac pomoćnik zapovjednika mogu biti osobe koje su najmanje pet godina bile vatrogasac ili najmanje tri godine vatrogasac vozač, vatrogasac voditelj skupine ili najmanje jednu godinu vatrogasac voditelj desetine ili vatrogasac – voditelj smjene te imaju položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. U vatrogasnim postrojbama koje imaju manje od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave i vatrogasac pomoćnik zapovjednika moraju imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine. U vatrogasnim postrojbama koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave i vatrogasac pomoćnik zapovjednika moraju imati najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij." Dodatak je uvjet od jedne godine na radnom mjestu vatrogasca - voditelja vatrogasne desetine ili vatrogasca - voditelja smjene jer je podjela: - 5 godina vatrogasac ili - 3 godine vatrogasac vozač, vatrogasac voditelj skupine ili - 1 godina vatrogasac voditelj desetine, vatrogasac - voditelj smjene realna i profesionalno zaslužena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
155 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 20. Članak bi trebao glasiti: "Voditelj operativnog centra može biti osoba koja je provela najmanje dvije godine na radnom mjestu operativni dežurni vatrogasac vatrogasnog operativnog centra ili najmanje tri godine na radnom mjestu vatrogasac-voditelj skupine ili najmanje pet godina na radnom mjestu vatrogasac ili vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila, ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima te je završila neformalno osposobljavanje za koordiniranje vatrogasnim snagama i tehnikom na vatrogasnim intervencijama i osposobljavanje za rad na računalnim sustavima koji se koriste u vatrogastvu." Naime, nema nikakve zapreke da voditelj VOC-a bude osoba nakon dvogodišnjeg stečenog iskustva upravo u VOC-u te samim tim i poznavanjem sustava i funkcioniranja ovog segmenta unutar radnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
156 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članka 19. Članak treba glasiti: "Operativni dežurni vatrogasac vatrogasnog operativnog centra može biti osoba koja je provela najmanje pet godina na radnom mjestu vatrogasac ili vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila ili najmanje dvije godine na radnom mjestu vatrogasac-voditelj skupine te je završila neformalno osposobljavanje za koordiniranje vatrogasnim snagama i tehnikom na vatrogasnim intervencijama i osposobljavanje za rad na računalnim sustavima koji se koriste u vatrogastvu." Članak 20. dozvoljava da voditelj VOC-a bude vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila nakon pet godina provedenih na tom radnom mjestu pa nema razloga da to ne može biti i na njemu podređenom radnom mjestu iz ovog članka (19.). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
157 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 16. Članak treba glasiti: "Vatrogasac vozač može biti osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera te stečenu kvalifikaciju vozača motornih vozila." Ostatak je potpuno nepotreban, obzirom da osoba ne može steći kvalifikaciju vozača motornih vozila, ako prethodno nema položene ispite za upravljanje vozilima C i C1 kategorije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
158 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 15. "Vatrogasac može biti osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera." Eventualno se može dodati tekst: ", bez obzira na prethodno stečeno radno iskustvo." Trenutnim prijedlogom stječe se dojam kako nakon što vatrogasac stekne 1 godinu iskustva ne može više biti vatrogasac. Također, razmisliti o zamjeni riječi radno iskustvo s riječima radni staž, obzirom da je iskustvo jedno, a radni staž na poslovima profesionalnog vatrogasca, sukladno tumačenju, dokazuje se stažem na poslovima prof. vatrogasca za vrijeme kojeg je poslodavac obračunavao i isplaćivao doprinose za staž s povećanim trajanjem, dakle potrebno je odrediti što se smatra važnijim, odnosno potrebnijim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
159 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 14. Iza riječi "Vatrogasni početnik" potrebno je dodati ", pripravnik", kako glasi i naziv tog radnog mjesta iz članka 8. ovog prijedloga Primljeno na znanje Primljeno na znanje
160 Christianne A. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH, Članak 8. Potrebno je napraviti korekciju određenih naziva radnih mjesta: - umjesto vatrogasac vozač, upisati vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila (kako se to navodi u članku 20.) - umjesto vatrogasac voditelj skupine, upisati vatrogasac - voditelj vatrogasne skupine Primljeno na znanje Primljeno na znanje