Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pro-eco d.o.o.   Prijedlog da se stavi u Pravilnik smanjenje PDV-a po stopi od 5% za KN 0106 90 00 "Ostala živa bića" koja su registrirana na Ministarstvu kao vrste namijenjene za biološko suzbijanje štetnika. S obzirom da se smanjuje stopa PDV-a na insekticide, onda smatramo da bi isto trebalo primijeniti i na navedeno - jer imaju istu svrhu. Nije prihvaćen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nije propisana mogućnost primjene snižene stope PDV-a na "ostala živa bića" stoga isto nije moguće propisati niti Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost.
2 Pro-eco d.o.o.   "Pesticidima i drugim agrokemijskim proizvodima u smislu ove točke smatraju se insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe) iz KN oznake 3808." Nigdje nisu navedeni poboljšivači tla, ojačivači bilja i slični proizvodi koji se primjenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji. Da li oni spadaju u tu točku ili su jednostavno izostavljeni ovim Pravilnikom? Nije prihvaćen Sniženom stopom PDV-a oporezuju se pesticidi i druga agrokemijska sredstva koja se razvrstavaju u KN oznaku 3808. Ako se poboljšivači tla, ojačivači bilja i slični proizvodi razvrstavaju u KN oznaku 3808 oporezuju se sniženom stopom PDV-a. Razvrstavanje pojedinih proizvoda u KN oznake je u nadležnosti Carinske uprave.
3 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  , Članak 1. Naš je prijedlog da se u predloženoj izmjeni članka 47. stavka 1. točke e) tekst: „iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala“ zamijeni tekstom: „ iz stupca 3 Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala i stupca 2 Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala“, kao i da se tekst: „Popisa ortopedskih i drugih pomagala“ zamijeni tekstom: „Lista ortopedskih i drugih pomagala“. Prihvaćen Prihvaća se.
4 HOK   Hrvatska obrtnička komora pozdravlja napore Vlade RH da se ublaži cjenovni udar zbog višestruko povećanih cijena energenata. Dio mjera je i primjena nižih stopa PDV-a na plin, što će biti pomoć kućanstvima i dijelu obrtnika izvan sustava PDV-a. Očekujemo kako će i primjena nižih stopa na druge vrste roba i usluga pomoći građanima te time utjecati na normaliziranje tržišta. Poremećaji na tržištu nastali nakon što je Vlada predstavila mjere, prvenstveno rat u Ukrajini, ostavljaju otvorenim pitanje daljnjih kretanja cijena, s obzirom da obrtnici već neko vrijeme trpe štete zbog povećanih računa za troškove, što je negativno utjecalo na poslovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Fragaria doo  , Članak 1. U većini EU zemalja se miješavine voća i povrća, oprane i narezane, s dodanim začinima, tarifiraju kao i svježe voće i povrće u smislu potreza na dodanu vrijednost. Pogotovo ako želimo povećati potrošnju svježeg voća i povrća. Naš je prijedlog nadopuna Članka 1. , stavak 1., alineje r: "12. mješavine povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka, svježe ili rashlađene, KN oznaka od 0701 do uključivo KN 0709, s dodainim začinima ili bez njih" Primljeno na znanje U skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. u planu je smanjivanje PDV-a na svu hranu, a dinamika će ovisiti o makroekonomskim kretanjima i proračunskom okviru. Napominjemo da se snižena stopa PDV-a primjenjuje na svježe ili rashlađeno voće i povrće, neovisno o tome je li narezano ili nije.