Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga,

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Na temelju članka 27. stavka 2. i članka 105. stavka 8. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 63/19), ministar pravosuđa i uprave donosi , Članak 1. Iz samog Opisa savjetovanja i obrazloženja Izmjena se vidi da je trebalo brisati stavak 1. koji se odnosi na pristojbe, a stavak 2. ostaviti, s tim da se iznos treba utvrditi u eurima. Ovako kako je predloženo nije u skladu s obrazloženjem zašto se propis uopće mijenja. Izmjene bi trebale glasiti: U Pravilniku o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga (Narodne novine, broj 108/19) članak 10. mijenja se i glasi: Stavak 1. članka 10. se briše Stavak 2. članak 10., mijenja se i sada glasi: Ovlašteni korisnik za izdavanje jednog zemljišnoknjižnog izvatka ima prava na naknadu u iznosu od 5,00 eura. Predlažemo naknadu od 5,00 eura. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te ukazujemo da Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga nije propis u kojem se propisuje naknada za rad ovlaštenih korisnika, već se isto treba urediti odgovarajućim propisima.