Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Geceg O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Moguće je zaboravljeno, a moguće ima dobro obrazloženje zašto ovdje nije navedeno pčelarstvo kao vrsta proizvodnje. Predlažem da se razmotri i, ukoliko je moguće, doda i pčelarstvo. Naravno - u slučaju dodavanja potrebno je prilagoditi i ostatak teksta pravilnika te s njime povezanih obrazaca. Prihvaćen Prihvaća se
2 PP Orahovica d.o.o. O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA Prijedlog: "POPIS POSTOJEĆE MEHANIZACIJE" zamijeniti sa "VRIJEDNOST POSTOJEĆE POLJOPRIVREDNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME (PRILOŽITI POPIS U PRILOGU) " Obrazloženje: Za Ponuditelje koji imaju velik broj mehanizacije i opreme, komplicirano je upisivati u predviđenu kućicu pa predlažemo u kućicu upisati vrijednost te imovine, a popis iz računovodstvene dokumentacije (popis imovine) dostaviti u prilogu dokumentacije Nije prihvaćen Traži se popis mehanizacije a ne vrijednost iste
3 PP Orahovica d.o.o. O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Prijedlog: "Ako je u natječaju određena vrsta poljoprivredne proizvodnje ili ako je vrsta poljoprivredne proizvodnje određena obzirom na postojeće ili planirane sustave navodnjavanja, sustave podzemne odvodnje i trajne nasade na tom području, ponuda prijavitelja razmatra se samo ako odgovara vrsti poljoprivredne proizvodnje koja je naznačena za pojedinu katastarsku česticu odnosno proizvodno tehnološku cjelinu (PTC) te ako se ponuditelj obvezao iskorištavati postojeće i planirane sustave navodnjavanja, sustave podzemne odvodnje te održavati i unaprjeđivati trajne nasade na tom području i navodnjavati predmetnu površinu." Obrazloženje: Prijedlog je usklađen sa člankom 31. stavak 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Nije prihvaćen Navedeno je propisano čl.36. stavkom 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18,98/19 I 57/22) i nije predmet ovog Pravilnika
4 Poljoprivredna zadruga Otok Krk Na temelju članka 35. stavaka 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi Ukoliko se upiše više vrsta poljoprivredne proizvodnje za zemljište, a prema natječaju je određena je vrsta poljoprivredne proizvodnje, je li dovoljno imati najveći udio kulture koja se određuje prema natječaju? Primljeno na znanje Ako je u natječaju određena vrsta poljoprivredne razmatraju se samo oni ponuditelji koji su naveli da će se baviti tom vrstom proizvodnje
5 OPG Manojlović Nebojša O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA Poštovani, U dijelu IV. Podaci o planiranim investicijama molim Vas da nekako ostavite prostora za manje proizvodno tehnološke cijeline da se izostave investicije. Da li možemo govoriti o planiranim investicijama za PTC manjim od jednog hektara, pa čak i manjim od 5 hektara. Možda bi bilo u redu da se isto iskaže vrijednost investicije. Pa tako da npr bude iskazana vrijednost investicije za svaki hektar dobiven na natječaju. Jer ako se javljem na 5 PTC koje su ukupne veličine 5 ili 7 hektara, ja neću za svaku PTC moći ostvariti investiciju od recimo 50.000 kn, ali za sve zajedno ću moći investirati 50.000 kn. Podaci o trenutno zaposlenim ili planiranim budućim isto bi bilo bolje iskazati na neki drugi način. Mi u poljoprivredi zapošljavamo sezonske radnike, pa ćemo tako za posliti u sezoni 10, 20 ili 50 radnika na 15 ili 20 dana, pa bi to bilo bolje izraziti radnim satima novo zaposlenih, odnosno godišnje radne jedinice Annual working unit, kako se to iskazuje u izvješćima europske komisije. Nije prihvaćen Ponuditelj će u navedenom slučaju navesti da ne planira nove investicije i zapošljavanja
6 OPG Ivić Stjepan Na temelju članka 35. stavaka 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi poštovani zanima me zašto nema pčelarstva u nabrojanim granama poljoprivrede kojom se planira baviti na određenoj parceli, da li to znači da se pčelari ne mogu javiti na natječaj, bez obzira što je to jedna od rijetkih grana poljoprivrede koja ostvaruje višak proizvoda, bez obzira što u Hrvatskoj postoji preko 9000 pčelara, hoćete reći da su važnije guske,pilići i pure od pčela.......? Kako da se javim na natječaj kada ne mogu popuniti gospodarski program , kao pčelar ? Djelomično prihvaćen U obrascu gospodarskog programa pod katagorijom stočarstvo navedeno je podkategorija pčelarstvo U članku 3. Pravilnika dodana je pod stočarstvo kategorija “ostalo” u kojoj korisnici navode ostale vrste stočarske proizvodnje
7 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Na temelju članka 35. stavaka 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 ) u čl. 31. stavku 30. predviđa se mogućnost da Zakupnik može, u skladu sa važećim prostornim planom, uz suglasnost Ministarstva postaviti infrastrukturu za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta u svrhu povećanja profitabilnosti. U st. 31. istog članka, navodi se da kod izgradnje infrastrukture iz stavka 30. ovoga članka zakupnik je dužan: – zadržati namjenu poljoprivrednog zemljišta u skladu s prihvaćenim Gospodarskim programom iz ugovora. – projektiranje, izgradnju i upravljanje infrastrukture provoditi u skladu sa zakonskim uvjetima, posebno u dijelu koji se odnosi na prostorno planiranje, zaštitu okoliša i propise iz područja energetike. Stavkom 32. istog članka se navodi da po isteku ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, zakupnik je dužan postojeću infrastrukturu iz stavka 30. ovoga članka prenijeti u vlasništvo Republike Hrvatske ili ukloniti u roku od 90 dana od isteka ugovora o zakupu Također, u čl. 38. stavak 10. Zakona navodi se da „Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb može sklopiti aneks ugovora o zakupu sa zakupnikom u slučaju opravdane potrebe za izmjenom Gospodarskog programa uvjetovane podizanjem profitabilnosti u provođenju Gospodarskog programa, uz suglasnost Ministarstva“. Sukladno navedenom, s obzirom da će praktična primjena čl. 31. (stavak 30. – 32.). podrazumijevati obavezu zakupnika da na odgovarajući način izmijeni postojeći Gospodarski plan, kojom izmjenom bi trebao detaljnije obrazložiti postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta, te dokazati uzročno posljedičnu vezu između postavljanja navedene infrastrukture i povećanja profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje (uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta), a kako bi na isti mogao dobiti odgovarajuću suglasnost nadležnog Ministarstva, mišljenja smo da je: - u čl. 2. Pravilnika potrebno predvidjeti i mogućnost izmjene Gospodarskog programa pod uvjetima definiranim u čl. 31. stavku 30., 31., i 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu; - u čl. 3. st. 1. potrebno predvidjeti mogućnost da zakupnik u Gospodarskom programu uz upis odgovarajuće vrste poljoprivredne proizvodnje može upisati i „postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog zemljišta uz svrhu povećanja profitabilnosti“. - potrebno predvidjeti odgovarajuće izmjene u obrascu Gospodarskog programa iz priloga 1. Pravilnika, kako bi zakupnik bio u mogućnosti na odgovarajući način unijeti upis, odnosno obrazloženje dodatne investiciju koja se odnosi na „postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog zemljišta u svrhu povećanja profitabilnosti“. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18,98/19 I 57/22) propisan je slučaj kada je moguće izmijeniti gospodarski program i isto nije predmet ovog Pravilnika. U obrascu gospodarskog programa u glavi IV. PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMA pod ostalo mogu se navesti planirane investicije na poljoprivrednom zemljištu na koje se odnosi gospodarski program
8 Obnovljivi izvori energije Hrvatske O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Obzirom da će praktična primjena čl. 31. (stavak 30. – 32.). Zakona o poljoprivrednom zemljištu podrazumijevati obavezu zakupnika da na odgovarajući način izmijeni postojeći Gospodarski plan, kojom izmjenom bi trebao detaljnije obrazložiti postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta, te dokazati uzročno posljedičnu vezu između postavljanja navedene infrastrukture i povećanja profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje (uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta), a kako bi na isti mogao dobiti odgovarajuću suglasnost nadležnog Ministarstva, mišljenja smo da je: - u čl. 3. st. 1. potrebno predvidjeti mogućnost da zakupnik u Gospodarskom programu uz upis odgovarajuće vrste poljoprivredne proizvodnje može upisati i „postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog zemljišta uz svrhu povećanja profitabilnosti“. - potrebno predvidjeti odgovarajuće izmjene u obrascu Gospodarskog programa iz priloga 1. Pravilnika, kako bi zakupnik bio u mogućnosti na odgovarajući način unijeti upis, odnosno obrazloženje dodatne investiciju koja se odnosi na „postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog zemljišta u svrhu povećanja profitabilnosti“. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18,98/19 I 57/22) propisan je slučaj kada je moguće izmijeniti gospodarski program i isto nije predmet ovog Pravilnika. U obrascu gospodarskog programa u glavi IV. PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMA pod ostalo mogu se navesti planirane investicije na poljoprivrednom zemljištu na koje se odnosi gospodarski program
9 Obnovljivi izvori energije Hrvatske O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Obzirom da će praktična primjena čl. 31. (stavak 30. – 32.) Zakona o poljoprivrednom zemljištu podrazumijevati obavezu zakupnika da na odgovarajući način izmijeni postojeći Gospodarski plan, kojom izmjenom bi trebao detaljnije obrazložiti postavljanje infrastrukture za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta, te dokazati uzročno posljedičnu vezu između postavljanja navedene infrastrukture i povećanja profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje (uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta), a kako bi na isti mogao dobiti odgovarajuću suglasnost nadležnog Ministarstva, mišljenja smo da je: - u čl. 2. Pravilnika potrebno predvidjeti i mogućnost izmjene Gospodarskog programa pod uvjetima definiranim u čl. 31. stavku 30., 31., i 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu; Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18,115/18,98/19 I 57/22) propisan je slučaj kada je moguće izmijeniti gospodarski program i isto nije predmet ovog Pravilnika. U obrascu gospodarskog programa u glavi IV. PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMA pod ostalo mogu se navesti planirane investice na poljoprivrednom zemljištu na koje se odnosi gospodarski program
10 Natura beef O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Obrazac - IZVJEŠĆA O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA _____________. GODINU. Ponovno slično pitanje kao i za ostale točke Pravilnika, na temelju koje prateće dokumentacije će se podnositi prijave o proizvodnji, kako ratarskoj tako i stočarskoj. Naime, ukoliko 90% PG-ova posluje u zoni u kojoj nisu u obvezi imati bilo kakvu dokumentaciju kojom dokazuju proizvodnju, prodaju i slično, logičan zaključak koji se nameće da će oni biti u situaciji upisivati podatke kako im odgovara, obzirom da ne postoji mogućnost provjere. Dakle, sve na dobrovoljnoj bazi što je blago rečeno vrlo neozbiljno i vrlo upitno. Kako sam i u općem komentaru već naveo, oni koji ne predaju godišnja financijska izvješća ili porezne prijave nemaju na temelju čega dati tražene podatke u Izvješćima za prethodnu proizvodnu godinu. Da li to znači da oni nisu ispunili preuzete obveze koje su si zadali Gospodarskim planom te su se samom tom činjenicom stekli uvjeti za raskide takvih ugovora? Također pitanje i za one koji traženu dokumentaciju mogu priložiti (Porezna prijava), da li će ta financijska izvješća analizirati i na temelju toga donositi pozitivne ili negativne ocjene predstavnici JLS-a u nadležnim općinama i gradovima ili će se ista slati na obradu nadležnim službama koje su te analize sposobne odraditi. Naime, na temelju vlastitih iskustava mogu potvrditi da čak i zaposlenici Porezne uprave i Ministarstva financija imaju poteškoća sa čitanjem i razumijevanjem financijskih izvješća i bilanci poreznih obveznika iz sektora poljoprivrede jer se susreću sa njima rijetkim terminima kao što je npr. biološka imovina i slično te činjenice da u poljoprivredi matematika kao egzaktna znanost često nije primjenjiva jer rezultati u poljoprivredi ovise o puno više faktora nego u nekim drugim djelatnostima. Svjedočimo npr ovogodišnjoj suši koja je naše prinose u ratarskoj proizvodnji svela na trećinu od očekivanoga. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima
11 Natura beef O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI Obzirom na ranije navedenu činjenicu da je samo oko 10% od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava evidentirano u RPO, nameće se pitanje da li to znači da se obveza ispunjavanja tablice Plana poslovanja u narednom razdoblju odnosi samo na porezne obveznike. Ako je odgovor DA, da li to znači da isti imaju određene benefite u samom bodovanju, odnosno, postavlja se pitanje da li PG koje nije u mogućnosti dati tražene podatke na to pitanje uopće treba biti u konkurenciji za možebitni zakup poljoprivrednog zemljišta. Ako je i na to pitanje odgovor DA, onda bi barem cijelu priču trebalo postaviti na način da svatko onaj tko postane zakupnik poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH automatizmom trebao biti evidentiran i kao porezni obveznik. To da li će biti dalje obveznik plaćanja poreza na dobit ili dohodak to bi trebalo ovisiti o odnosu prihoda i rashoda za svako takvo pojedinačno PG na kraju poslovne godine. Opet se kao i na svim točkama postavlja pitanje tko i na koji način vrši kontrolu na taj način preuzetih obveza, jer ukoliko to nisu obveze onda je cijela priča oko potrebe izrade Gospodarskog plana suvišna. Mišljenja sam da JLS-e to zasigurno nisu već bi taj dio kontrola trebalo provoditi Ministarstvo financija u suradnji sa MPS-om odnosno njihovom Savjetodavnom službom. Nije prihvaćen Zakonom je propisano tko može biti sudionik natječaja i isto nije predmet ovog pravilnika
12 Natura beef O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA Slično kao i komentar kolega iz PP Orahovica, umjesto popisa postojeće poljoprivredne mehanizacije ili uz popis, trebalo bi navesti i novonabavnu vrijednost te opreme te starost odnosno godinu proizvodnje, Nije prihvaćen Godina proizvodnje mehanizacije irelevantan je podatak u odnosu na vrednovanje resursa i dodatno bi administrativno opteretilo ponuditelja
13 Natura beef O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Mišljenja sam da je prije provođenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu potrebno zadati ciljeve za pojedine regije obzirom da su pojmovi kao ratarstvo, stočarstvo i slično prilično opširni i općeniti te je zbog toga prethodno potrebno napraviti regionalizaciju poljoprivredne proizvodnje na teritoriju RH kako se ne bi našli u situaciji da netko poželi saditi masline u Zagorju ili banane u Lici te na temelju takvih gospodarskih programa zadovoljiti formu što se u praksi dešavalo i dešava se. Taj dio posla naravno opet ne mogu odraditi JLS-e kako je Zakonom predviđeno već bi taj posao trebale odrađivati stručne službe MPS-a koje su čvrsto povezane sa akademskom zajednicom. Nije prihvaćen Regionalizacija poljoprivredne proizvodnje nije predmet ovog Pravilnika
14 Natura beef O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Izvješća koja o provođenju gospodarskog programa koja se podnose i na temelju prethodnog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je bio na snazi od početka 2018. godine bila su samo formalnost kako bi se evidentiralo da je Izvješće predano. Na temelju osobnih iskustava na području općine Udbina Izvješća je podnosilo samo nas nekolicina zakupnika državnog poljoprivrednog zemljišta obzirom na činjenicu da ne postoje nikakve zakonske odredeb o sankcijama u slučaju nepodnošenja ili neprovođenja gospodarskog programa. Novim zakonom se na tom polju nisu predvidjele nikakve promjene tako da smatram da je potrebno promijeniti odredbu da su za kontrolu provođenja i zaprimanja Izvješća o provođenju zadužene JLS koje za te poslove nisu osposobljene niti ekipirane veća da za taj dio bude zadužena i ovlaštena Savjetodavna služba pri MPS-u. Nije prihvaćen Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 57/22) propisane su kazne za korisnike zemljišta koji ne dostavi izvješće o ispunjavanju ciljeva. Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu.
15 Natura beef Na temelju članka 35. stavaka 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi Gospodarski program bi trebao biti temeljni i najvažniji dokument bez čijeg odobrenja i prihvaćanja od strane ovlaštenog tijela ne bi niti bilo moguće sklapanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Istovremeno, neispunjenjem istog odnosno nepridržavanjem preuzetih obveza trebalo bi također rezultirati raskidom ugovora o zakupu i pružanje mogućnosti drugim, moguće boljim i sposobnijim korisnicima tog vrijednog resursa koji služi za proizvodnju hrane, prvenstveno za zadovoljenje potreba vlastitog stanovništva. Činjenica da se obrazac gospodarskog programa svodi u najvećem dijelu na opetovano nabrajanje osnovnih podataka o poljoprivrednom gospodarstvu te prebacivanje odgovornosti za analizu i kasniju kontrolu provedbe istog na JLS-e potvrđuje da donositelji zakona nisu uvidjeli sve probleme koji su nastali i prema prethodnom zakonu o poljoprivrednom zemljištu kada su ti poslovi prebačeni na JLS-e. Uostalom, do donošenja novog zakona došlo je upravo iz razloga što prethodni nije dao gotovo nikakve rezultate. Svjedoci smo da JLS-e nisu u proteklom razdoblju imale niti volje niti resursa kako bi proveli kontrole na terenu, a orkestrirana velika kontrola provedena od strane MPS-a prije nešto više od godinu dana pokazala je sav jad i nemoć sustava kada se na kraju otkrilo da su iz nekih svima nam nejasnih razloga iz arhive tog istog ministarstva nestali ili zagubljeni primjerci gospodarskih programa na temelju kojih su se odobravali mnogi raniji zakupi. Da li je potreban neki drugi komentar na tu činjenicu prosudite sami. Mišljenja sam da pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH mogu ostvariti samo ona poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar poreznih obveznika iz jednostavnog razloga što se u tom slučaju radi isključivo o poljoprivrednim proizvođačima, a zemljište o kojem je u ovom zakonu riječ je predviđeno isključivo za poljoprivrednu proizvodnju. Hobistima, avanturistima, ubiračima poticaja i sličnim ostaju na raspolaganju ogromne površine privatnog poljoprivrednog zemljišta, problem u čije se rješavanje nije usudila upustiti niti jedna vlada od nastanka samostalne države. Dakle, onaj koji proizvodi, zapošljava, prima potpore i plaća poreze država na svaki način treba pomoći prilikom dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH jer se tu radi o višestrukoj koristi. Nažalost, žalosti činjenica da je svega 10% od ukupnog broja PG-ova evidentirano u RPO što samo po sebi otvara brojna pitanja ali i istovremeno daje odgovore na mnoga pitanja. Da je tomu tako, potvrđuje i predloženi obrazac Izvješća o ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa koji na samom kraju ima rubriku/tablicu pod nazivom Plan poslovanja gdje se na kraju iste upisuje RAZLIKA VIŠAK/MANJAK, pretpostavljam u prihodima, gdje se kao obavezni dokument prilaže porezna prijava iz koje bi pretpostavljam bili vidljivi traženi podaci. Pitanje je na temelju čega će JLS vrednovati uspješnost provođenja gospodarskog programa ako 90% PG-ova posluje u sivoj zoni odnosno izvan dosega mogućih kontrola od strane Porezne uprave. To konkretno znači da se ovih 10% evidentiranih u RPO stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na većinu, a to je već pitanje i za ustavne suce. Nadalje, vrlo konkretno i životno pitanje. Koji su to kadrovi koji će u JLS-ima analizirati i ocjenjivati na natječaj pristigle gospodarske programe, a pogotovo koji će na kraju kalendarske godine ocjenjivati i kažnjavati ili nagrađivati one koji ih se ne pridržavaju ili ih poštuju. Upravo su općine sa najvećim površinama u vlasništvu RH te iste općine koje muku muče sa kadrovima za najosnovnije funkcioniranje kao što je vodoopskrba, odvoz smeća, javnog prijevoza i slično. Zato kao rješenje predlažem da se svi poslovi vezani na gospodarske programe prebace u djelokrug rada Savjetodavne službe obzirom na brojnost, stručnost i teritorijalnu rasprostranjenost njihovih zaposlenika. Oni bi mogli biti filter i na samom početku odabira ponuditelja za zakup kako bi odbacili nerealne projekte koji nikada nisu niti će ikada dati konkretne rezultate na pojedinim područjima. Na taj način bi im i kontrole provođenja gospodarskih programa sa vrlo velikim ovlastima i sankcijama omogućilo redovne i precizne kontrole bez puno prostora za učestala muljanja na terenu. Naravno, taj dio zaposlenika Savjetodavne službe trebalo bi osloboditi svih ostalih obveza nekoliko godina dok se stanje u sektoru poljoprivrednog zemljišta koliko toliko ne sredi. Sa poštovanjem, Mladen Kušeković Natura beef d.o.o. Udbina Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
16 Natalija Banović O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Poštovani, kako bi točka "stočarstvo" bila jasnija, predlažem da se razdvoji na sljedeći način: - stočarstvo - proizvodnja stočne hrane (navesti koja vrsta usjeva i za koju vrstu stoke) - stočarstvo - ispaša (navesti koja vrsta stoke) Razlog: Ukoliko se u natječaju za zakup radi o oraničnim površinama, treba prevenirati na terenu uočenu praksu da se oranične površine pretvaraju u livade za proizvodnju sijena za prehranu stoke, jer za proizvodnju sijena postoje dostatne površine zemljišta koje nisu pogodne za sjetvu žitarica i sličnih krmiva. Također, treba prevenirati i mogućnost da se oranične površine pretvaraju u pašne površine, što je također na terenu uočeno. Prihvaćen Prihvaća se
17 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Obrazac - IZVJEŠĆA O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA _____________. GODINU. - Plan poslovanja - s obzirom da se radi o Izvješću o ostvarenju ciljeva za prethodnu godinu, pretpostavljam da bi naslov trebao biti u smislu Poslovni rezultat za godinu ....................., i to ne znam da li netko može odvojiti cjelokupno poslovanje od poslovanja na površinama iz Ugovora o zakupu ... Također, nije poznato iz kojih dokazivih izvora će Zakupnici koji ne vode poslovne knjige, popuniti ove podatke u Izvješću. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima
18 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Obrazac - IZVJEŠĆA O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA _____________. GODINU. - Podaci o provođenju agrotehničkih mjera - koje podatke i iz kojih izvora će dostavljati ? treba propisati ... Nije prihvaćen Ponuditelj samo treba popuniti polje sa DA/NE. Jedinica lokalne samouprave je nadležna za kontrolu provedbe agrotehničkim mjera pa ima podatke ako je korisniku zemljišta izdano rješenje o otklanjanju nepravilnosti vezano za provedbu agrotehničkih mjera
19 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Obrazac - IZVJEŠĆA O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA _____________. GODINU. - u odjeljku Opis gospodarstva - za dio broj zaposlenika na gospodarstvu - dodati broj zaposlenika na neodređeno/određeno vrijeme i broj sati iz povremenog/privremenog rada. Također nije jasno kako će se ti podaci primijeniti samo za zemljište iz Ugovora ukoliko je površina iz Ugovora hektar ili dva , pogotovu na razdoblju N+2 i dalje... isto i za investicije ... Nije prihvaćen Navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje za ponuditelja na natječaju
20 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Obrazac - IZVJEŠĆA O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA _____________. GODINU. u odjeljku Izvješća - Opis gospodarstva -za površinu poljoprivrednog zemljišta iz Ugovora, uz namjenu treba dodati i vrstu poljoprivredne proizvodnje - također treba definirati ARKOD parcele u kojima se novozakupljeno zemljište nalazi, uz napomenu da li se radi o novoosnovanoj ARKOD parceli (sa popisom kč/PTC iz Ugovora) ili je i koje zemljište je pripojeno postojećem ARKOD ID-u. PS. važno radi prinosa i ostvarenog prihoda - također prinose u tom slučaju definirati prema ARKOD-u jer će tako biti lakše pratiti i buduću proizvodnju, jer će se radi plodoreda mijenjati kulture, ako je primjenjivo ... Nije jasno kako će se broj grla stoke referirati samo na površine iz Ugovora ? Nije prihvaćen Navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje za ponuditelja na natječaju
21 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Obrazac - IZVJEŠĆA O ISPUNJAVANJU CILJEVA GOSPODARSKOG PROGRAMA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA _____________. GODINU. Kako i drugi komentiraju, upitno je iz kojih relevantnih izvora će Korisnici Ugovora o zakupu koji ne vode poslovne knjige dokazati proizvodnju i financijski rezultat, pa vjerujemo da će to Zakonodavac riješiti nekim propisom. S obzirom da se obrazac Izvješća o ispunjavanju ciljeva GP odnosi isključivo za poljoprivrednu proizvodnju na česticama iz Ugovora, ukoliko Ugovor bude sklopljen za više kč/PTC-a, osnovica za izvještavanje biti će podaci iz Gospodarskih programa koji su priloženi baš za kč/PTC iz Ugovora (naravno, ukoliko se usvoji predložena redefinicija Tablica Plana poslovanja iz obrasca GP-a), u protivnom, neće biti nikakvih pokazatelja koji će dokazati ispunjavanje ili neispunjavanje ciljeva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima
22 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI Sve stoji je Natura Beef komentirao, te povezujem sa komentarom na čl.1. ovog Pravilnika, a to je vrednovanje GP koje nije propisano te dovodi u pitanje cijelu priču oko GP. Da bi i ovakav Plan dobio na vjerodostojnosti i mogućnosti praćenja istog kroz Izvješća o ostvarivanju ciljeva, u tablici treba definirati stupce na način da je : - stupac za godinu N - podaci iz proizvodnje PRIJE uključivanja u proizvodnju zemljišta za koji se odnosi predmetni GP - u stupac N+1 - dodati stupac planiranih rezultata za sadašnji obim proizvodnje u razdoblju N+1, i stupac planiranirnih rezultata za zemljište na koji se odnosi GP .. isto za sve godine N+2; N+3; N+4, N+5 Također, kako bi se podaci mogli povezati sa podacima iz budućih Izvješća, u Tablici Plana, ispod planiranog poslovnog rezultata, trebaju se dodati redovi za unos planiranih prinosa i broj grla stoke za postojeći obim proizvodnje i za zemljište za koje se GP odnosi u razdoblju N; N+1; N+2; N+3; N+4 i N+5. Nije prihvaćen Navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje za ponuditelja na natječaju
23 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA za IV. podaci o planiranim investicijama i V. Podaci o novom zapošljavanju, trebalo bi staviti napomenu da predmetne podatke trebaju popuniti samo ponuditelji ukoliko površina zemljišta za koju se GP odnosi zahtijeva povećanje resursa u novim investicijama odn. zapošljavanju Ovo se predlaže s obzirom da se ovaj GP odnosi na jednu kč ili jedan PTC iz Natječaja koja može biti i u površini od nekoliko stotina m2 i takvo povećanje proizvodnje ne zahtijeva povećanje resursa. Nije prihvaćen Ponuditelj će u navedenom slučaju navesti da ne planira nove investicije i zapošljavanja
24 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA - Popis postojeće poljoprivredne mehanizacije - kako su i drugi komentirali, trebalo bi dodati i godinu proizvodnje, odnosno, oni koji imaju više, da bude dopustivo da se priloži popis imovine iz poslovnih knjiga Nije prihvaćen Godina proizvodnje mehanizacije irelevantan je podatak u odnosu na vrednovanje resursa i dodatno bi administrativno opteretilo ponuditelja
25 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA - Pravni oblik - da li nužno u ovom dijelu ponovno odrediti pravni oblik s obzirom da se u Tablici 1. - Podaci o ponuditelju vidi koji je pravni oblik Podnositelja ponude ? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru
26 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA - Broj članova odnosno zaposlenika - prijedlog - razraditi kako slijedi: - broj članova - broj zaposlenika na neodređeno vrijeme - broj zaposlenika na određeno vrijeme - broj radnih sati na povremenim i privremenim poslovima - Nije prihvaćen Navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje za ponuditelja na natječaju
27 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA - Dosadašnja vrsta poljoprivredne proizvodnje - možda bi ispravniji bio termin "Vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi" - jer predmet natječaja nije promjena vrste polj. proizvodnje ... za one koji imaju više vrsta proizvodnje , uputiti ih da trebaju navesti udjele svake vrste proizvodnje (%) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima
28 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA - Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta upisang u ARKOD koje koristi - razraditi kako slijedi: - ukupna površina koje koristi upisana u ARKOD sa kulturom i vrstom proizvodnje - površina vlastitog zemljišta u ARKOD-u sa kulturom i vrstom proizvodnje - površina DPZ u ARKOD-u sa kulturom i vrstom proizvodnje - površina zemljišta upisana u ARKOD na korištenju od drugih fizičkih i/ili pravnih osoba sa kulturom i vrstom proizvodnje Nije prihvaćen Navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje za ponuditelja na natječaju
29 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TABLICA 2. OPIS GOSPODARSTVA - Površina poljoprivrednog zemljišta koje ima u vlasništvu - razraditi na: - ukupna površina vlastitog poljoprivrednog zemljišta po kulturi- površina vlastitog zemljišta upisana u ARKOD-u na korištenju vlastitog Gospodarstva po kulturi korištenja - površina vlastitog polj. zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje s obrazloženjem istog - površina vlastitog polj. zemljišta dana na korištenje drugim osobama s obrazloženjem istog Nije prihvaćen Navedeno predstavlja dodatno administrativno opterećenje za ponuditelja na natječaju
30 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. čl.3. primjetno je da je izostavljeno pčelarstvo te ukoliko nije moguća dopuna kao posebna vrsta proizvodnje, predlažemo dopuniti točku 4. stočarstvo s vrstom proizvodnje "pčelarstvo" Prihvaćen Prihvaća se
31 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. čl.2., st. 1. - sadržaj koji se propisuje u GP za prijavu na Natječaj i podaci koji se traže u obrascu Izvješća o ispunjavanju ciljeva GP moraju biti usklađeni kako bi bili usporedivi i kao takvi služiti kao dokaz o ispunjavanju ciljeva GP. Posebice jer se planira elektronička provedba i obrasci će morati biti jasno strukturirani i u međusobnoj korelaciji jer kod elektroničke evaulacije nema slobodne interpretacije podataka ... Nije prihvaćen Sadržaj obrasca gospodarskog programa i obrasca izvješća gospodarskog programa ne mogu biti identični obzirom da obrazac izvješća o provedbi gospodarskog programa sadrži i elemente koje ne može sadržavati gospodarski program ( npr. Provođenje agrotehničkih mjera, analiza tla i sl). Također pravilnikom su definirani dokazi koji se trebaju priložiti uz izvješće o provedbi gospodarskog progama ( npr. priložiti dokaz o investicijama ( kupovina nove opreme, strojeva, podizanje novih nasada, dokaz o provedenoj analizi tla)
32 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 1. uz čl. 1. st. 2. - trebalo bi jasnije definirati da se Gospodarski program dostavlja za svaku katastarsku česticu ili PTC za koju se Prijavitelj natječe. Nije prihvaćen Sadržaj obrasca gospodarskog programa i obrasca izvješća gospodarskog programa ne mogu biti identični obzirom da obrazac izvješća o provedbi gospodarskog programa sadrži i elemente koje ne može sadržavati gospodarski program ( npr. Provođenje agrotehničkih mjera, analiza tla i sl)
33 Grad Novska O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 1. uz čl.1.: Pravilnikom bi se osim sadržaja trebalo propisati i vrednovanje GP temeljem definiranih kriterija koji doprinose ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja poljoprivrede. Bez propisanog vrednovanja i s podacima koji se traže u Obrascu, samo se zadovoljava forma, posebice što isti nije usklađen sa obrascem Izvještaja, te je predmetna dva dokumenta moguće usporediti jedino slobodnom interpretacijom osobe koja bude ocjenjivala ostvarenje ciljeva iz GP. Nije prihvaćen Navedeno je propisano Pravilnikom o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske i nije predmet ovog Pravilnika