Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu V. MJERE ZA ZAŠTITU PRAVA I DOBROBITI DJETETA IZ NADLEŽNOSTI SUDA, Članak 17. Predlažemo dodati "temeljem procjene, kao i temeljem učinkovitosti do tada poduzetih intervencija." Ovakva postupnost je nedopustiva jer podrazumijeva poduzimanje intervencija bez obzira na procijenjeni rizik i potrebe čime samo može pridonijeti intenziviranju problema i zanemarivanju prava djece i najboljeg interesa djeteta. Nema odgovora
2 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu IV. MJERA STRUČNE POMOĆI I POTPORE U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU I MJERA INTENZIVNE STUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU, Članak 16. Ukoliko se radi o intenzivnoj mjeri moglo bi se dodati "jedan ili dva voditelja". Nema odgovora
3 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu IV. MJERA STRUČNE POMOĆI I POTPORE U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU I MJERA INTENZIVNE STUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU, Članak 15. Uvažavamo mogužnosti, ali predlažemo razmotriti povećanje predloženog iznosa naknade i odrediti ga prema intenzitetu provođenja. Nema odgovora
4 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu IV. MJERA STRUČNE POMOĆI I POTPORE U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU I MJERA INTENZIVNE STUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU, Članak 14. Stavak (3) - svaki voditelj ove mjere dužan je završiti edukaciju za provođenje intenzivnog nadzora. Nema odgovora
5 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu IV. MJERA STRUČNE POMOĆI I POTPORE U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU I MJERA INTENZIVNE STUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU, Članak 14. Stavak (2) - predlažemo namanje 3 susreta voditelja mjere i roditelja tjedno. Nema odgovora
6 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu IV. MJERA STRUČNE POMOĆI I POTPORE U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU I MJERA INTENZIVNE STUČNE POMOĆI I NADZORA NAD OSTVARIVANJEM SKRBI O DJETETU, Članak 13. Mjesečno izvješće trebalo bi još sadržavati izvješće prema planiranim ciljevima za to razdoblje i kako su realizirani, s kojim rezultatom te što je tome doprinijelo ili ometalo ostvarenje ciljeva. Dobro bi u ovaj članak bilo dodati i način upoznavanja roditelja i djece s izvješćem. Nema odgovora
7 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Obiteljska procjena (dakle ona je detaljnija od procjena ugroženost djeteta) radi se samo kad će biti predlagane mjere u nadležnosti suda po članku 149 OZ (smještaj u ustanovu). Zašto obiteljska procjena nije potrebna i za mjere u nadležnosti CZSS po članku 134.OZ-a? Centar za socijalnu skrb može radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta odrediti: 1. žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji 2. upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu 3. mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i 4. mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu. Jasno je da za žurnu mjeru pod stavkom 1 stručnjaci možda nemaju vremena za detaljnu procjenu jer je hitno, ali za ostale stavke, posebno pod 3 i 4 bila bi potrebna kompletna obrada. Nema odgovora
8 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U stavku 3 piše da se procjena obavlja temeljem prikupljenih socio-anamnestičkih podataka ... to znači da je samo socijalni radnik uključen, odnosno da je socijalna anamneza jedina obvezna dokumentacija za procjenu? U stavku 4 koji slijedi piše da zaključak donosi tim, pa predlažemo u procjenu uključiti psihologa i socijalnog pedagoga. Nema odgovora
9 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stručni tim centra čine socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog i pravnik. Smatramo da je socijalni pedagog u tom procesu procjene vrlo važan stručnjak koji ne samo da može i treba sudjelovati u procjeni ponašanja djeteta, već i odgojnih postupaka, komunikacije i odnosa roditelja i djeteta, za to je primarno i educiran. Konačno, u instrumentima se navodi i socijalni pedagog i takve bi instrumente trebalo timski ispunjavati. Nema odgovora