Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Krka"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić PRAVILNIK, Članak 10. Osim kupanje, treba zabraniti unos pasa, mačaka i drugih 'kućnih ljubimaca' u Nacionalni park osim ako su na povodcu jer one mogu pobjeći i ugroziti divlje, autohtone životinje čije je prirodno stanište Nacionalni park. Psi i mačke ubijaju divlje, autohtone životinje, šire bolesti i genetički se miješaju s vukovima odnosno divljim mačkama i time uništavaju izvornost tih vrsta. Primljeno na znanje Postojeći članak 44. Pravilnika koji se dopunjuje propisuje kretanje pasa i drugih kućnih ljubimaca isključivo na povodcu.
2 Šime Validžić PRAVILNIK, Članak 4. Ne bi trebalo dopustiti uzgoj životinja koje ljudi iskorištavaju za meso, mlijeko, jaja i kožu ('stoke') u Nacionalnom parku jer se preko 50% površine Zemlje koristi za tu namjenu a nacionalni parkovi zauzimaju oko 10% površine Zemlje i oni su često jedino mjesto gdje milijuni drugi vrsta koje dijele ovu Zemlju s ljudima mogu živjeti na svoj prirodni način. Osim posjetitelja, od pasa treba zaštititi autohtone divlje životinje koje žive u Nacionalnom parku, Također, i biljke treba zaštititi od uzgojenih, neautohtonih životinja('stoke'). Nije prihvaćen Trenutno važećim Pravilnikom u stavku 4. istog članka Pravilnika nije dopušten intenzivni (industrijski) uzgoj stoke u Nacionalnom parku. Ova dopuna se odnosi na uzgoj stoke u sklopu postojećih obiteljskih kuća u sklopu naselja, a koja se nalaze u Nacionalnom parku.
3 IGOR PETRINJAK PRAVILNIK, Članak 10. Kao ljubitelj Krke i pasa, molim da se izbriše Članak 10. ili da se sam članak dodatno obrazloži na način da se zabranjuje šamponiranje kućnih ljubimaca. Zabrana samog plivanja, hodanja, trčanja, osvježavanja na mirnim i ujezerenim dijelovima rijeke Krke nema smisla Nije prihvaćen Postojeći članak 44. Pravilnika propisuje kretanje pasa i drugih kućnih ljubimaca isključivo na povodcu zbog sigurnosti stanovnika i posjetitelja.