Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Društvo Crvenog križa Istarske županije O IZGLEDU LOGOTIPA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI, Članak 2. Na primjeru logotipa za humanitarnu akciju jasnije je i vidljivije o čemu se radi nego kod logotipa za stalnog prikupljatelja. Jedan ključni element je crvena boja logotipa, ( koja bi mogla biti korištena i za stalnog prikupljatelja), a drugi element je sam natpis koji u slučaju logotipa za stalnog prikupljatelja ne sugerira izravno o čemu se radi (prikupljatelj čega?) za razliku od logotipa za humanitarnu akciju gdje je to odmah jasno. Pretpostavka je da je svrha logotipa da jednim pogledom na njega bude jasno što on predstavlja, odnosno da građane bez potrebe proučavanja usmjeri na sudjelovanje u humanitarnoj pomoći putem organizacija koje posjeduju zakonsku ovlast i rješenje za njeno pružanje. Također, na primjeru logotipa za humanitarnu akciju, jednostavnije je da na logotipu uopće nema skraćenica, jer djeluju zbunjujuće. Djelomično prihvaćen Zakon o humanitarnoj pomoći („Narodne novine, broj: 102/15), u daljnjem tekstu: Zakon) uveo je institut razvrstavanja humanitarnih akcija u vrste, s obzirom na svrhu njihova organiziranja, pri samom odobravanju humanitarnih akcija od strane nadležnih ureda državne uprave u županiji, te poseban institut korištenja logotipa za stalno prikupljanje humanitarne pomoći te logotipa humanitarne akcije, kao dodatnog oblika transparentnosti u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći. Naime, izvršnošću rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći stalni prikupljatelj humanitarne pomoći stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Navedeni logotip je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljatelja humanitarne pomoći, odnosno građanima predstavlja identifikaciju onih prikupljatelja humanitarne pomoći koji su ispunili uvjete za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, sukladno Zakonu. Ujedno, organizator humanitarne akcije izvršnošću rješenja kojim mu se odobrava provođenje humanitarne akcije dobiva pravo korištenja logotipa za humanitarnu akciju. Logotip je zaštićeni znak koji služi za prepoznavanje humanitarne akcije, odnosno iz samog logotipa koji se dodjeljuje svakoj humanitarnoj akciji, sukladno vrsti humanitarne akcije, jasno je vidljiva vrsta akcije koja se provodi, a ujedno i građanima daje sigurnost da je organizator humanitarne akcije ishodio potrebna rješenja, odnosno da će se sredstva prikupljena u određenoj humanitarnoj akciji upotrijebiti za istu svrhu za koju su prikupljana, sukladno oznaci vrste humanitarne akcije, odnosno da će u slučaju da ostanu neutrošena nakon ispunjenja svrhe humanitarne akcije biti preusmjerena u prvu slijedeću akciju iste oznake vrste. Uz to, važno je istaknuti da su svi organizatori prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, pri svakom prikupljanju humanitarne pomoći na javnom mjestu, dužni istaknuti logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno logotip humanitarne akcije. Kako bi se napravila jasna distinkcija među prikupljateljima humanitarne pomoći u Nacrtu pravilnika o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći određeno je da logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i logotip humanitarne akcije budu različite boje, ali i sadržaja. Tako je određeno da logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ima pravokutni oblik i ljubičaste je boje na bijeloj podlozi, dok veliko tiskano slovo „H“, upućuje na humanitarnu pomoć, a riječi „STALNI PRIKUPLJATELJ“ na samog organizatora, odnosno pravnu osobu koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u skladu s odredbama Zakona. S druge strane, logotip humanitarne akcije ima pravokutni oblik i crvene je boje na bijeloj podlozi, dok riječi „HUMANITARNA AKCIJA“ upućuju na samu akciju koja je organizirana u skladu s odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći i koja ima svoju oznaku vrste na stiliziranom slovu „HA“. S obzirom da je Nacrtom pravilnika o razvrstavanju humanitarnih akcija propisano razvrstavanje humanitarnih akcija u vrste prema oznakama vrste sukladno svrhama prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći propisanim u članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći, ukupno trinaest vrsta humanitarnih akcija, predložen je i različiti sadržaj svakog logotipa. Tako se, ovisno o vrsti humanitarne akcije, na stiliziranom slovu „HA“ nalazi oznaka vrste odobrene humanitarne akcije (LB, LD, LO, REH, NMU, NODP, SPSOS, PHO, ŠK, OJO, KAT, USI, OST).