Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Tražimo propisivanje nižih iznosa kazni za pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe za sve vrste prekršaja. Nije prihvaćen Nije prihvaćeno te je primljeno na znanje. Predmetne izmjene su isključivo tehničke naravi radi usklađivanja prekršajnih odredbi Zakona kojima su novčani iznosi izraženi u kunama, sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22) koji uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na način da se propisani iznosi novčanih kazni za počinitelje prekršaja odrede u eurima.