Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. IV.OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI, Članak 8. Čl. 8. st. 2. Rok za dostavu dokumenata je nerealno kratak uzevši u obzir okolnost, da su za dostavu dokumenata obuhvaćenih prijedlogom pravilnika, a sukladno njegovom članku 10., nadležni Službenici za informiranje, koji u pravilu sami predstavljaju ustrojstvenu jedinicu te imaju ograničene organizacijske i tehničke mogućnosti. Kratak rok će za posljedicu imati znatno prekoračivanje od samog početka primjene konkretnog pravilnika, slijedom čega bi situacije prekoračenja roka postajale pravilo, a njegovo poštivanje rijetki izuzetak. Iz navedenog se razloga predlaže produljenje odnosnog roka na 15 dana. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zadani rok od 5 dana je postavljen kako ne bi bilo kašnjenja s objavom dokumenta u odnosu na objavu na mrežnim stranicama tijela. Dostava se vrši elektroničkim putem, te je time kašnjenje svedeno na minimum. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da ako se dostava u Središnji katalog ne događa paralelno ili neposredno nakon objave na mrežnim stranicama tijela, dostava se niti ne događa. Preporuka službenicima za informiranje je da se povežu s uredništvom mrežnih stranica, kako bi dostava bila u zadanom roku.