Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dina Šućur PRAVILNIK Poštovani, podržavam izmjenu pravilnika zbog sve veće inflacije koja se itekako očituje u financijskim mogućnostima studenata i njihovih roditelja. Svakako treba uzeti u obzir povećane troškove studenata oboljelih od dijabetesa, autoimunih bolesti te studenata koji su na režimu bezglutenske prehrane u novim izmjenama pravilnika. Hvala, lijep pozdrav. Primljeno na znanje Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 8. rujna 2022. (Narodne novine, broj 104/2022). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, br. 120/13. i 8/14.). Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Damir Jugo PRAVILNIK Poštovani, podržavamo napore Vlade RH da zaštiti studente od visokih inflatornih pritisaka povećanjem visine subvencija/potpora za prehranu i time započeti postupak izmjene Pravilnika. Želja nam je pri tome ukazati na potrebu dodatne izmjene članka 2 (drugog) stavak 1 (prvog) predmetnog Pravilnika koji prema trenutnom prijedlogu od subvencionirane studentske prehrane isključuje studente koji nisu državljani članica EU što smatramo da bi bilo štetno ne samo za visokoškolske institucije koje su u proteklih samo šest godina izgubile više od 20% pristupnika na prvu godinu preddiplomskih studija, nego i za naše društvo u cjelini. Dodatno, takav pristup nije u skladu sa strateškim razvojnim smjerom Hrvatske koji se bazira na predviđenom nastavku rasta gospodarstva, koji se temelji na dostupnosti odgovarajućih kadrova. Naime, Republika Hrvatska je ove godine uvezla gotovo 100.000 stranih radnika te trenutno ima rekordno nisku stopu nezaposlenih (kakvu smo posljednji puta imali imali 1984 godine). U takvim okolnostima naše se društvo ne može nastaviti razvijati bez privlačenja novih talenata na naše tržište rada, što je za nisko obrazovane moguće izvesti jednostavnim uvozom radne snage iz manje razvijenih zemalja, dok isti model nije primjenjiv za visokoobrazovane. Njih je na naše tržište rada moguće privući dominantno kroz uključivanje u naš visokoobrazovni sustav koji je trenutno uglavnom nepopunjen i čiji su kapaciteti gotovo 25% veći od stvarnog broja studenata. U isto vrijeme Hrvatska je potpuno nekonkurentna kao destinacije u koju se dolazi studirati (ne na studentsku razmjenu nego na čitav studij), pa bi isključivanje državljana „trećih zemalja“ iz subvencije studentske prehrane bio dodatni korak u smanjenju atraktivnosti Hrvatske kao destinacije za studiranje. Inicijalna odluka o izostavljanju studenata trećih zemalja iz subvencija prehrane donesena je unutar Ministarstva pred više od 10 godina kada su takvi studenti imali izdašne stipendije iz Erasmus Mundus programa. Taj program i stipendije već dugo ne postoje, pa nema stvarnog opravdanja za izostavljanje ove populacije studenata iz subvencije prehrane. Tim više što se broj domaćih studenata godišnje smanjuje po stopi od oko 1%, što znači da smo samo u proteklih godinu dana izgubili više domaćih studenata (koji se nisu upisali na studije) nego je čitava populacija stranih studenata koji bi koristili ovu pogodnost. Imajući sve navedeno u vidu molimo Vas izmjenu predloženog teksta u članku 2, stavku 1 na način da pravo na subvencioniranu studentsku prehranu ostvaruju svi redoviti studenti u RH, neovisno o njihovom državljanstvu. S poštovanjem, dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š. Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske Primljeno na znanje Nije predmetom ovoga Pravilnika. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 8. rujna 2022. (Narodne novine, broj 104/2022). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, br. 120/13. i 8/14.). Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK Poštovani, predlažem da se u članku 1. riječi: »iz stavka 1.« zamijene riječima: »iz stavka 4.« Budući da je člankom 10. stavkom 4. propisano da će od kalendarske godine 2015. Ministarstvo donositi odluku o visini potpore iz stavka 1., znači da visina potpore navedena u stavku 1. nije ona koja trenutačno vrijedi. Čak i ako Ministarstvo svake godine donosi odluku kojom je visina potpore jednaka onoj iz stavka 1., svejedno se u ovom prijedlogu pravilnika mora pozvati na stavak 4. jer su se iznosi iz stavka 1. primjenjivali od 28.9.2013. do 31.12.2014. Ovim bih putem dodatno skrenuo pažnju na nekoliko nejasnih ili neprovedivih odredbi u trenutno važećem Pravilniku. Poveći broj studenata ima pravo na razinu 2, sukladno članku 7. stavku 3. podstavku 1., no to pravo ne mogu ostvariti jer se Ministarstvo uporno poziva na odredbu podstavka 2. Konkretno, student koji ima prebivalište u Velikoj Gorici, a boravište mu je, zajedno s mjestom studiranja, u Zagrebu, ima pravo na razinu 2, no Ministarstvo smatra suprotno jer mu prebivalište nije navedeno u odluci koja se donosi na temelju članka 7. stavka 3. podstavka 2. Grad Zagreb i Zagrebačka županija dvije su različite županije i odredba članka 7. stavka 3. podstavka 1. trebala bi se odnositi na studente koji imaju prebivalište u Zagrebačkoj županiji, a boravište u Gradu Zagrebu. Nadalje, trebalo bi pojasniti i odredbu članka 7. stavka 4. podstavka 1. jer je nejasno kojim točno studentima, koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom, pripada pravo na tu razinu. Može se tumačiti da samo oni studenti koji su u studentskom domu koji ne pruža uslugu prehrane (kao što je i navedeno na ISSP stranicama za razinu prava), no praksa pokazuje da pravo na tu razinu ostvaruju i studenti čiji studentski dom pruža uslugu prehrane. Također, studenti prve godine studija, „brucoši”, pravo na prehranu ostvaruju tek od 1. listopada što bi također trebalo razmotriti. Iako se u članku 4. stavku 5. navodi da se pravo na potporu može ostvariti i ranije, ta se odredba u praksi rijetko primjenjuje (čak ni kada su orijentacijski dani ili uvodni satovi). Ako 1. listopada (početak nastave) pada na ponedjeljak, nedjelju ili subotu (kao ove godine), a useljenje u studentske domove nije moguće vikendom, brucoši bi uselili u petak i tih nekoliko dana ne bi imali pravo na prehranu, što smatram da nije način kako bi im trebalo započeti studiranje. No, nevezano za nastavne obaveze, postoji bezbroj drugih razloga zašto bi brucoši dolazili u mjesto studiranja prije 1. listopada i mišljenja sam da bi trebalo unijeti odredbu kojom se brucošima pravo na prehranu dodjeljuje već početkom 9. mjeseca, kao i svim ostalim studentima. Nadam se da ćete ove primjedbe uzeti u obzir prilikom donošenja izmjena Pravilnika. Primljeno na znanje Nije predmetom ovoga Pravilnika. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 8. rujna 2022. (Narodne novine, broj 104/2022). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, br. 120/13. i 8/14.). Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Smiljana Mudri PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Srdačan pozdrav, Smiljana Mudri Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 CeliVita-Život s celijakijom PRAVILNIK S ciljem zaštite zdravlja studenata sa celijakijom-kroničnom, doživotnom autoimunom sistemskom bolesti, čiji je jedini lijek prehrana bez glutena, predlažemo nadopunu sastava meni obroka i popisa pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka, iz priloga Pravilnika, za osnovne namirnice bez glutena. Time će se stvoriti preduvjeti za nabavu namirnica i subvencioniranje obroka i za studente s celijakijom, koji su trenutno diskriminirani i dovedeni u situaciju da neadekvatnom prehranom krše svoju dijetu i ugrožavaju svoje zdravlje. Primljeno na znanje Nije predmetom ovoga Pravilnika. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a čije odredbe proizlaze iz Zaključka u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 8. rujna 2022. (Narodne novine, broj 104/2022). Navedenim Zaključkom nalaže se ovom Ministarstvu interventna mjera kojom se dodatno uređuje potpora u sustavu prehrane studenata, a kroz žurnu izmjenu odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, br. 120/13. i 8/14.). Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Lidija Tivanovac PRAVILNIK Poštovani, slažem se u potpunosti s izmjenom Pravilnika. S obzirom na današnju situaciju dodatna sredstva studentima dobro dođu. Srdačno, Lidija Tivanovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 SUZANA ĐURKAN PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenom Pravilnika. S obzirom na trenutnu inflaciju, dodatna sredstva su mogla biti i nešto veća. Srdačan pozdrav Suzana Đurkan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik i slažem se s izmjenom. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Gabriela Feher PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama Pravilnika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 DARIO GEC PRAVILNIK Podržavam Pravilnik. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Vlasta Radosavljević PRAVILNIK U potpunosti podržavam Pravilnik o izmjenama uvjeta i načina ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Dunja Novak PRAVILNIK Poštovani! Podržavam Pravilnik o izmjenama uvjeta i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, iako s obzirom na gospodarsko stanje u zemlji i visoku stopu inflacije, postotak je možda trebao biti i nešto viši. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Jure Ajduk PRAVILNIK Slažem se sa Pravilnikom o izmjeni pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Jure Ajduk Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani, Slažem se sa izmjenom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Natali Miletić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam promjene u Pravilniku s obzirom na trenutnu situaciju u državi i svijetu. Također, nadam se da će ovakvih promjena biti i dogodine jer je ova, koliko vidim, za razdoblje do ožujka 2023. Natali Miletić, GJB, Zadar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.