Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu Predlažem vam da se kroz plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu riješi problem što ne postoje tehnički uvjeti za signalizacijsko sigurnosne sustave na tramvajima, koji zajedno s drugim vozilima dijele površinu kolnika pa zato nedvojbeno predstavljaju vozila koja sudjeluju u prometu na cestama. U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/2016) navedeni su tehnički uvjeti za autobuse, ali se oni ne primjenjuju na tramvaje. Obveza Ministarstva proizlazi izravno iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) koji u Stavku 4., Članka 236. određuje da se ovlašćuje ministar nadležan za poslove prometa da u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove donese propise o uređajima i opremi koje moraju imati vozila i o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama. Iz zakonske obveze ničim se ne isključuju tramvaji koji, ponovit ću, zajedno s drugim vozilima dijele površinu kolnika i tako sudjeluju u prometu na cestama. Naime, na niskopodnim tramvajima „tip 2200“ proizvođača Rade Končar koji prometuju u Zagrebu, bočni pokazivači smjera postavljeni su na sredini kompozicije duge 32 metra pa vozač vozila koje se kreće usporedno s tramvajem i to tako da su im prednji krajevi vozila približno poravnati, ne može vidjeti bočni pokazivač smjera na tramvaju koji se nalazi čak 16 metara iza njega. Također, na tramvajskim kompozicijama nisu postavljena lijeva vozačka zrcala. Zbog krivo postavljenih bočnih pokazivača smjera i nepostojanja lijevih bočnih vozačkih zrcala događaju se prometne nezgode koje uvijek idu na štetu drugog vozila. Inače, lako se može provjeriti da je na sličnim tramvajskim kompozicijama koje prometuju primjerice u Antwerpenu u Belgiji, na obje uzdužne strane kompozicije postavljeno po osam bočnih pokazivača smjera, a postavljena su i lijeva i desna vozačka zrcala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Ističemo da se Vaš prijedlog odnosi na materiju koja se uređuje podzakonskim aktima, te ćemo isti imati u vidu prilikom izmjena podzakosnkih akata iz nadležnosti ovog Ministarstva.