Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Visina trošarine, Članak 3. Sukladno članku 56. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“ broj 50/18, 88/19, 36/20, 100/21: dalje u tekstu: MPPDS), od 1. listopada 2022. godine energija isporučenog plina (kwh) iskazuje se primjenom gornje ogrjevne vrijednosti sukladno Prilogu 2. MPPDS. Shodno tome, na stranici regulatora, Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) objavljena je pripadajuća obavijest s ciljem da izmjenom načina obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti, kupci ne plaćaju više od onoga što su plaćali do tada. Predmetna obavijest je dostupna na poveznici: https://www.hera.hr/hr/docs/2022/Priopcenje_2022-09-20.pdf . Primjenom gornje ogrjevne vrijednosti povećana je energija isporučenog plina (kwh), a smanjena je jedinična cijena plina (kn/kwh). Shodno tome, regulator je pravovremeno objavio i odgovarajuće izmjene tarifnih stavki koje su u njegovoj ingerenciji, dok je jedinična cijena trošarine na prirodni plin ostala nepromijenjena iako se ona isto tako obračunava u zavisnosti od isporučene energije (kWh). U kontekstu uvedene promjene nije točno da kupci danas plaćaju isto. Cijena prirodnog plina je korigirana, i s tog aspekta predmetna konstatacija je točna, ali jedinična cijena trošarine na prirodni plin ostala je ista, a energija isporučenog plina na bazi gornje ogrjevne vrijednosti povećala se za otprilike 10%. Predmetnim Nacrtom uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju postojeća, jedinična cijena trošarine na prirodni plin samo je pretvorena u EUR-o primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,5345 kn/EUR. Naša članica iz energetskog sektora predlaže stručnom nositelju da razmotri i uzme u obzir mjerodavni propis pojedinačnog segmenta, a u ovom slučaju to su MPPDS. Sukladno tome najprije je potrebno izvršiti korekciju jedinične cijene trošarine od 4,05 kn/Mwh i 8,10 kn/Mwh množenjem sa 0,901, a nakon toga dobivene cijene pretvoriti u EUR-o primjenom fiksnog tečaja konverzije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog se ne prihvaća jer se njime predlaže smanjenje visine trošarine na prirodni plin koja u Republici Hrvatskoj trenutno izjednačena s minimalnom visinom trošarine propisanom Direktivom Vijeća 2003/96/EZ zbog čega se ista ne može dalje smanjivati.