Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Obračun posebnog poreza na motorna vozila za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba te „pick-up“ vozila, Članak 2. Članice koje se bave djelatnošću trgovine motornim vozilima ističu kako prosječno povećanje cijene vozila uslijed zastoja na tržištu i porasta cijene sirovina uzrokavnog Covid-19 krizom iznosi 25%. Članice predlažu smanjenje vrijednosnog dijela posebnog poreza na motorna vozila koji je naveden u članku 2. stavku 2.- Tablica 4, a kako je navedeno niže u tekstu, čime bi se usporio sve vidljiviji pad prodaje vozila u RH, koji će se u suprotnom nastaviti i slijedeće godine, što bi moglo i značajnije ugroziti punjenje Državnog proračuna po osnovici PPMV-a. Naravno, pri tome ne treba niti spominjati posljedično povećanje starosti voznog parka u RH (koji je već sada star u prosjeku više od 13 godina). PRIJEDLOG PPMV VRIJEDNOSNA NAKNADA (€) Prodajna cijena motornog vozila u € VN u € % 0,00 - 12.500,00 0,00 0,0% 12.500,01- 20.000,00 0,00 0,0% 20.000,01- 27.500,00 0,00 0,0% 27.500,01- 35.000,00 0,00 0,0% 35.000,01- 42.500,00 400,00 3,0% 42.500,01- 50.000,00 600,00 5,0% 50.000,01- 57.500,00 900,00 7,0% 57.500,01- 65.000,00 1.400,00 9,0% 65.000,01- 72.500,00 2.000,00 11,0% 72.500,01- 80.000,00 2.700,00 13,0% 80.000,01- 87.500,00 3.600,00 15,0% 87.500,01- 95.000,00 4.600,00 16,0% 95.000,01- 9.999.999,00 5.700,00 17,0% Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća budući da se Uredba mijenja isključivo radi uvođenja eura kao zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. u sklopu promjene svih uredbi kojima se propisuju visine trošarina i posebnih poreza i to sa zadržavanjem trenutno važećih visina. Oporezivanje trošarinama i posebnim porezima je potrebno promatrati integralno u svjetlu prihoda državnog proračuna te s tim u vezi valja naglasiti da zbog snižavanja visine trošarine na dizelsko gorivo i benzin, a zbog trenutne energetske krize, državni proračun gubi oko 100 milijuna kuna na mjesečnoj razini. Prijedlog HGK bi prema fiskalnoj procjeni Ministarstva financija također doveo do pada prihoda od posebnog poreza na motorna vozila od 10 do 15% ili oko 100 milijuna kuna na godišnjoj razini, zbog čega se promatrano sustav oporezivanja trošarinama i posebnim porezima u ukupnosti, takav prijedlog trenutno ne može prihvatiti. S druge strane, izmjene koje su uvedene u Uredbi koja je stupila na snagu 1.1.2021. godine radi uvođenja novog sustava mjerenja emisija ispušnih plinova WLTP su se pokazale precizno kalibriranima zbog čega nije došlo do povećanja poreznog opterećenja na nova motorna vozila.