Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PROSPERUS - INVEST d.o.o. Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, 126/19 i 110/21) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _______ 2022. godine donosi, PRILOG 3. Prijedlog predvidjeti obrasce za zatvoreni AIF bez pravne osobnosti. Obrazac IFP za zatvoreni AIF nije moguće koristiti za zatvoreni AIF bez pravne osobnosti budući da zatvoreni AIF bez pravne osobnosti izdaje udjele odnosno pasiva nije jednaka pasivi zatvorenog AIF-a koji ima pravnu osobnost - postoje stavke temeljni kapital, izdane dionice premija na emitirane dionice itd tj emisijom dionica prikuplja kapital Prihvaćen Komentar se usvaja. Uvest će se novi set obrazaca koji bi bio potpuno prilagođen za zatvoreni AIF bez pravne osobnosti te će se do sljedećeg roka za dostavu izvještaja prilagoditi sustav za dostavu istih.
2 PETAR-PIERRE MATEK DODATNI IZVJEŠTAJI AIF-a, Članak 5. FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o.: predlažemo male UAIF-ove osloboditi obveze sastavljanja izvještaja o valutnoj izloženosti s obzirom da svojim volumenom pod upravljanje ne predstavljaju sistemski rizik te prema tome ova obveza predstavlja neproporcionalno veliko administrativno opterećenje. Alternativno, predlažemo ukinuti tu obvezu za fondove poduzetničkog kapitala i rizičnog kapitala s obzirom da je njihova investicijska strategija nespojiva s valutnim špekulacijama. Nije prihvaćen Komentar se ne usvaja, za sada ostaje propisana obveza, s obzirom da ne smatramo opterećujućim dostavu izvještaja jednom godišnje za mali UAIF, a u odnosu na fondove poduzetničkog kapitala i rizičnog kapitala, bez obzira što je investicijska strategija nespojiva s valutnim špekulacijama, ne znači da isti ne mogu potencijalno biti izloženi valutnom riziku (npr. kroz neku imovinu koja je vezana uz drugu valutu).
3 HGK Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, 126/19 i 110/21) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _______ 2022. godine donosi U nastavku iznosimo mišljenje članica Grupacije AIF-ova Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK. Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima je, između ostalih, predviđena vrsta fonda: zatvoreni alternativni investicijski fond bez pravne osobnosti. Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja AIF predviđeni su obrasci za: • otvorene AIF-ove • zatvorene AIF-ove Obrasce za zatvoreni AIF nije moguće koristiti za zatvoreni AIF bez pravne osobnosti budući se razlikuju u pasivi. Zatvoreni AIF bez pravne osobnosti u pasivi ima udjele, a zatvoreni AIF s pravnom osobnosti u pasivi ima dionice. Zatvoreni AIF bez pravne osobnosti ima pasivu jednaku otvorenim AIF-ovima bez pravne osobnosti. U Republici Hrvatskoj trenutno posluje samo jedan zatvoreni AIF bez pravne osobnosti. Slijedom navedenog, predlaže se da se u Pravilniku predvidi obrazac i za zatvoreni alternativni investicijski fond bez pravne osobnosti ili da se u Pravilniku navede da se obrazac za otvorene AIF-ove primjenjuje i na zatvoreni alternativni investicijski fond bez pravne osobnosti. Prihvaćen Komentar se usvaja. Uvest će se novi set obrazaca koji bi bio potpuno prilagođen za zatvoreni AIF bez pravne osobnosti te će se do sljedećeg roka za dostavu izvještaja prilagoditi sustav za dostavu istih.