Izvješće o provedenom savjetovanju - prijedlogu Urede o izmjeni Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor