Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ - „MSP-ovi“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Financijska agencija 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlaže se jasnije navođenje izvještaja koje su obveznici dužni podnijeti do 17.02.2023. i to navođenjem godine na koju se obveza odnosi i preciziranje svrhe. Iz tog razloga predlaže se formulacija: „...Da bi bili prihvatljivi u sklopu ovoga Natječaja, korisnici koji su obveznici podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, obvezni su godišnji financijski izvještaj za 2022. g. za statističke i druge potrebe podnijeti do 17. veljače 2023. godine Financijskoj agenciji...“ Prihvaćen Uvjet je dorađen u skladu s predloženim.
2 Financijska agencija 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Ukazujemo da su navedene pogrešne AOP oznake za koje je iz teksta natječaja vidljivo da će se pratiti, odnosno navedene su oznake koje su bile u primjeni u GFI-u za 2020. godinu (AOP 126 i 127). Već sljedeće 2021. godinu ove oznake su izmijenjene u AOP 128 i 129. Slijedom navedenog, predlaže se formulacija: ......“ a) godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike, pravne i fizičke osobe koji su na temelju Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, br. 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020, 47/2020 i 114/2022) obveznici podnošenja godišnjih financijskih izvještaja (I. Poslovni prihodi, zbroj prihoda od prodaje pod AOP 128 i 129“ Prihvaćen Uvjet je dorađen u skladu s predloženim.
3 Dragan Škara NATJEČAJ Poštovani Kako sam razumio prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021.Da li se može u ovu mjeru 22 uvrstiti OPG 2.000EUR SO.Smatram da smo zakinuti jer smo imali velike gubitke zbog suše ,velike cijene sjemena i ekološkog gnojiva,nasada kestena i oraha te uzimanje priključaka koji su potrebni za mjeru 10,11,Kako živim u Zagrebu ,a OPG se nalazi u Vojniću,Karlovačka županija svaki program za koji sam podnio zahtjev mi je odbijen zbog nekoliko bodova tako da sam dosta svojih novčanih sredstava uložio u OPG.Molim da se razmotri i ovaj prijedlog . Molio bi da se razmotri da se novčana potpora dodjeli i nosiocima OPG-a ekonomske veličine 2 Unaprijed zahvalan Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na ovaj Natječaj (MSP). Korisnici poljoprivrednici prihvatljivi su u sklopu natječaja za provedbu mjere 22 – POLJOPRIVREDNICI ako ispunjavanju uvjete prihvatljivosti propisane tim natječajem.
4 Udruga Međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira NATJEČAJ Što se tiče sektora krumpira koji ovim putem zastupam, nama je 2021. bila najteža zbog enormno niskih cijena krumpira i nemogućnosti prodaje roda iz 2020.g. u prvoj polovici 2021.g. zbog vrlo jake suše tokom proizvodnje 2021. zbog otežane prodaje u drugoj polovici 2021.g.(zbog slabije turističke sezone i uvoza) i općenito zbog utjecaja Covida 2020. i 2021. To je rezultiralo velikim padom prometa u 2021.g. Tako smo 80% krumpira iz roda 2021. prodali i naplatili u 2022.g. Imputi proizvodnje 2022.g.porasli su za 80%, a cijena krumpira porasla je za samo 15%. Na tržištu je od početka dobre turističke sezone pa do kraja godine bila potražnja za krumpirom, cijena uvoznog je visoka, a zbog suše su bili smanjeni prinosi za preko 60%, pa su naši proizvođači prodali i naplatili 80% krumpira roda 2022.g.u toj kalendarskoj godini. To su razlozi što u sektoru krumpira kod većine proizvođača nema pada prihoda, ali su itekako pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu zbog enormnog povećanja troškova goriva, repromaterijala, radne snage i opće inflacije. Pad prihoda u 2022. u odnosu na 2021.g ne može biti kao uvjet prihvatljivosti, nego bi svakako trebalo pratiti i usporediti nekoliko godina unatrag, kao i uzeti u obzir porast troškova i inflacije. Slažem se sa prethodnim komentarom:"Da bi održali pozitivan poslovni rezultat MSP-ovi su morali raditi na porastu prihoda zbog porasta troškova, a i 2022 je bila za većinu godina oporavka što se prihodovne strane tiče, dok je troškovna taj oporavak dovela u pitanje i to povećanje ugrožava likvidnost usprkos rastu prihoda." Nije u redu što su ekološka gospodarstva favorizirana jer posljedice učinka ruske invazije na Ukrajinu trpe svi proizvođači hrane. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici ekološki prerađivači poljoprivrednih proizvoda. Zbog jednakog pristupa prema svim prihvatljivim korisnicima, a uzimajući u obzir činjenicu da korisnici obveznici poreza na dohodak nisu u mogućnosti iskazati/specificirati pojedinačne troškove proizvodnje u financijskom izvještaju, za izračun visine potpore nije u obzir uzet rast pojedinačnih kategorija troškova. S obzirom na to da u izračun nije uzet rast cijena izlaznih proizvoda, zbog izbalansirane procjene potencijalnih poteškoća subjekata u 2022. u odnosu na 2021. godinu, u izračun nije uzeta u obzir ni stopa inflacije.
5 Vino Dalmacije 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo brisanje uvjeta u članku 2.1. pod n) u kojem se traži da korisnik u 2022.g. ima 10% manje prihoda ili primitaka u odnosu na 2021. Kako smo do sada usmeno već i upozoravali navedeni uvjet je u suprotnosti s postojećim stanjem. Naime posljedica ruske invazije na Ukrajinu nije smanjivanje prihoda u 2022. (jer smo nakon pandemije i covida tijekom 2020 i 2021 i zatvorenosti uslijed nemogućnosti rada imali povećanje prihoda u 2022 kako je sezona napokon bila koliko toliko normalna) već značajno povećanje troškova uslijed inflacije kao posljedice ruske invazije na Ukrajinu. Povećanje troškova se lako može dokazati rashodovnom stranom GFI-a. Dakle u čl. 2.1. pod n) u potpuno su promašeni uvjete natječaja u odnosu na naslov odnosno cilj mjere. Nije prihvaćen Zbog jednakog pristupa prema svim prihvatljivim korisnicima, a uzimajući u obzir činjenicu da korisnici obveznici poreza na dohodak nisu u mogućnosti iskazati/specificirati pojedinačne troškove proizvodnje u financijskom izvještaju, za izračun visine potpore nije u obzir uzet rast pojedinačnih kategorija troškova. S obzirom na to da u izračun nije uzet rast cijena izlaznih proizvoda, zbog izbalansirane procjene potencijalnih poteškoća subjekata u 2022. u odnosu na 2021. godinu, u izračun nije uzeta u obzir ni stopa inflacije.
6 Bitoraj 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo da uvijet prihvatljivosti bude; MJERA13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici ekološki prerađivači poljoprivrednih proizvoda.
7 Dalmatian wines doo 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, cilj natječaja je ako smo dobro razumjeli negativni učinak ruske agresije na Ukrajinu, odnosi se na certificirane eko proizvođače koji u pravilu imaju skuplju proizvodnju pa samim time i skuplje proizvode. Svima je valjda jasno da smo u našem vinskom i vinogradarskom sektoru u 2020.g. i 2021.g. zbog negativnih učinaka pandemije (zatvorenost tržišta, nemogućnost tuzemne prodaje u HORECA kanalu, nemogućnost inozemne prodaje u HORECA kanalu, nemogućnost rada zbog karantene itd..) imali velike padove prometa te da smo koliki toliki oporavak doživjeli u 2022.g. Postavljam onda pitanje kako može uvjet ovog natječaja biti obrnuta situacija u kojoj uvjetujete smanjenje prihoda ili primitaka u 2022.g. kada smo vjerujem većina nas bolje radili u 2022 nego u 2021. ili 2020.g.? Također vjerujem da nije sporno da je negativni učinak ruske agresije na Ukrajinu prije svega rast energenata pa onda i svih ostalih troškova pogotovo troškova repromaterijala boce vina (kartona, boca, čepova, etiketa, kapica), enoloških preparata, gnojiva itd, u konačnici i inflacije o kojoj je svaki dan riječ. Slijedom navedenoga, logično je da se kao uvjet ovog natječaja uzmu troškovi /rashodi iz bruto bilance korisnika iz 2022.g. iz kojih će nedvojbeno proizaći ranije navedeno a čim će biti ispunjen sam cilj ovog natječaja i njegovog naslova. Samim time uvjet koji je trenutno napisan u točki 2.1. pod n) predlažemo izbrisati. Nije prihvaćen Zbog jednakog pristupa prema svim prihvatljivim korisnicima, a uzimajući u obzir činjenicu da korisnici obveznici poreza na dohodak nisu u mogućnosti iskazati/specificirati pojedinačne troškove proizvodnje u financijskom izvještaju, za izračun visine potpore nije u obzir uzet rast pojedinačnih kategorija troškova. S obzirom na to da u izračun nije uzet rast cijena izlaznih proizvoda, zbog izbalansirane procjene potencijalnih poteškoća subjekata u 2022. u odnosu na 2021. godinu, u izračun nije uzeta u obzir ni stopa inflacije.
8 NOVI PROJEKT, vl. Domagoj Filipović 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo da se prihvatljivost korisnika definira na način kako je definirano i u natječaju za poljoprivrednike. Odnosno - prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća (primarni poljoprivredni proizvođači i prerađivači) ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. a koji sudjeluju u: a) podmjeri 10.1. „Agro-okoliš” Programa u 2022. godini i/ili b) mjeri 11 „Ekološka proizvodnja” Programa u 2022. godini. Nije prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja za korisnike MSP-ove, prihvatljivi korisnici ekološki prerađivači poljoprivrednih proizvoda.
9 MESTINJAK D.O.O. NATJEČAJ Točka 2.1 Uvijeti prihvatljivosti korisnika - smanjenje primitaka ili prihoda od 10% u odnosu na 2021. god za subjekt koji radi 12 mjeseci je nerazuman - takav subjekt nije preživio godinu. Uzmite u obzir i stopu inflacije. Nadalje nije relevantan kao uvijet prihvatljivosti ni AOP 126-127. Relevantniji bi bio AOP 133 - poslovni rashodi umanjen za amortizaciju. Nije u redu da ekološki subjekti i oni koji koriste neke mjere dobivaju, a ostali ne. Posljedice rata snose svi subjekti. Djelomično prihvaćen U skladu s Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30.6.2022.) korisnici ove mjere moraju sudjelovati u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: a) kružno gospodarstvo; b) upravljanje hranjivim tvarima; c) učinkovito korištenje resursa; d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje. Republika Hrvatska odlučila se na opciju d) primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje te su u sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi korisnici ekološki prerađivači poljoprivrednih proizvoda. Uvjet prihvatljivosti koji se odnosi na smanjenje primitaka od pojedinačne djelatnosti, primitaka od samostalne djelatnosti, poslovnih prihoda, utvrđivati će se iz godišnjih financijskih izvješća za poduzetnike, pravne i fizičke osobe koji su na temelju Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, br. 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018, 42/2020, 47/2020 i 114/2022) obveznici podnošenja godišnjih financijskih izvješća (I. Poslovni prihodi, zbroj prihoda od prodaje pod AOP 128 i 129). S obzirom na to da u izračun nije uzet rast cijena izlaznih proizvoda, zbog izbalansirane procjene potencijalnih poteškoća subjekata u 2022. u odnosu na 2021. godinu, u izračun nije uzeta u obzir ni stopa inflacije.
10 Folio d.o.o. NATJEČAJ Visina paušalne potpore je ovdje navedena u visini 3.000-25.000 eur, a kasnije kod izračuna potpore piše 5.000-25.000 €. Također smatramo da bi relevantniji podatak kod uvjeta prihvatljivosti bio rast troškova a ne smanjenje prihoda, pošto se i potpora dodijeljuje zbog učinka ruske invazije na Ukrajinu što je doprinijelo rastu troškova koji utječu na likvidnost. Da bi održali pozitivan poslovni rezultat MSP-ovi su morali raditi na porastu prihoda zbog porasta troškova, a i 2022 je bila za većinu godina oporavka što se prihodovne strane tiče, dok je troškovna taj oporavak dovela u pitanje i to povećanje ugrožava likvidnost usprkos rastu prihoda. Primljeno na znanje Potpora iznosi od 5.000-25.000 EUR. U slučaju nedostatnih sredstava u sklopu natječaja iznos potpore proporcionalno će se umanjiti, pri čemu potpora ne može iznositi manje od 3.000 EUR. Zbog jednakog pristupa prema svim prihvatljivim korisnicima, a uzimajući u obzir činjenicu da korisnici obveznici poreza na dohodak nisu u mogućnosti iskazati/specificirati pojedinačne troškove proizvodnje u financijskom izvještaju, za izračun visine potpore nije u obzir uzet rast pojedinačnih kategorija troškova.