Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VALENTINA ZELJAK BOŽOVIĆ PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA Rehabilitacijski centar za stres i traumu podržava uvođenje standarda kvalitete i Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga. Ono što prepoznajemo kao izazov jest činjenica da oni nisu obaveza i ne postoji sustav nagrađivanja za one pružatelje koji ih razvijaju pa se nameće pitanje hoće li i kako pružatelji biti motivirani za njihov razvoj i implementaciju. Bilo bi dobro kada bi se uveo sustav nagrađivanja za one pružatelje koji rade na razvoju standarda kvalitete i smatramo da bi to motiviralo i potaknulo pružatelje na razvijanje i unapređivanje standarda kvalitete. Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada provode projekt ZAJEDNICE UKLJUČUJU – Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici, koji je omogućen financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prepoznajemo važnost razvijanja standarda kvalitete te smo u sklopu projekta izradili digitalni alat za procjenu usklađenosti socijalnih usluga sa standardima kvalitete za pružatelje i korisnike socijalnih usluga kojem se besplatno može pristupiti putem stranice https://univerzalna-dostupnost.rctzg.hr/ . Također smatramo da bi bilo poželjno potaknuti lokalnu i regionalnu samoupravu da podrži pružatelje u razvoju standarda kvalitete. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Mali princ" PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA Podržavamo donošenje Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga kao preduvjeta za kvalitetno provođenje socijalnih usluga a time i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, u našem slučaju osoba s intelektualnim teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Mario Dedic PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA Poštovani kvaliteta socijalnih usluga su jako loše jer centri za socijalnu skrb doslovce tumače Zakon o socijalnoj skrbi onako kako žele a ne kako pise u samom zakonu.Nadalje kada je rijeć o zakonu onda je izrazito loše sto se provodi zabiljezba nad jedinom nekretninom samih korisnika ZMN gdje korisnici ostaju bez svih prava jer niko nece dozvoliti da Ministarstvo provodi zakon koi je suludan i pre rigorozan prema svim građanima RH.Dakle prvo napravite izmjene samog zakona o socijalnoj skrbi i ukinite članak 292 293 jer nitko nije duzan vraćati novce drzavi jer je drzava duzna pomoci siromasnim gradanima,a isto tako potrebno je zabraniti stavljati zabiljezbe nad jedinom nekretninom jer drzava stime prodaje tudu imovinu vjerute mi ovaj zakon o socijalnoj skrbi je dosad najgorji zakon koji ste donesli ali izbori su blizu tako da gradani ce odluciti.Prvo rijesite problem zakona o socijalnoj skrbi pa tek onda se moze razgovarati o standardima kvalitete socijalnih usluga s postovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Društvo za psihološku pomoć PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA, Prilog I Slažemo se da je univerzalnost standarda kvalitete važna karakteristika ukoliko je istu moguće postići. Međutim pokazatelji kvalitete vezani uz pojedine standarda formulirani na ovaj način nisu u jednakoj mjeri, a pojedini uopće primjenjivi na sve pružatelje socijalnih usluga kao niti na same socijalne usluge. Neke od njih ćemo nastojati ilustrativno prikazati i argumentirano pojasniti razloge zbog kojih načelo univerzalnosti nije primjenjivo na u Pravilniku opisane sve standarde odnosno pokazatelje kvalitete. Tako primjerice neprofitne organizacije odnosno udruge pružatelji usluge (psihosocijalnog) savjetovanja često ne mogu biti dostupne u kriznim i hitnim situacijama jer projektno financiranje nije dostatno za osiguravanje ovog vida podrške u svakom trenutku potrebe korisnika. Alternativno, udruge upućuju korisnike na ustanove koje im mogu pružiti potrebnu skrb u slučaju hitnosti koje su za njih otvorene 24 sata dnevno. Dodatno, zdravu prehranu svojim korisnicima udruge koje pružaju uslugu (psihosocijalnog) savjetovanja također nemaju razloga osigurati jer ova aktivnost naprosto ne ulazi u sadržaj usluge (psihosocijalnog) savjetovanja. Iako je pisani odgovor svakom korisniku kojem nije u datom trenutku dostupna zatražena usluga primjer dobre prakse kojem svaki pružatelj usluge (psihosocijalnog) savjetovanja kao takvu i prepoznaje i nastoji osigurati, takav administrativni zahtjev je potrebno i adekvatno financijski podržati. Naime projektno financiranje često je usmjereno na pokazatelje koji su svojoj naravi kvantitativni (broj osoba kojima je socijalna usluga pružena, broj sati socijalne usluge koje je osobama u potrebi osigurano) te se nedostatni resursi predviđaju za osiguravanje kvalitete kroz administrativne aktivnosti poput ove. Znatno unapređenje u vidu kontinuirane i dostatne financijske podrške za sve udruge koje pružaju uslugu (psihosocijalnog) savjetovanja svakako bi omogućila i realizacija socijalnog ugovaranja. Navedeni su samo neki od navedenih pokazatelja te vas pozivamo da ih još jednom razmotrite iz perspektive svih pružatelja socijalnih usluga i njihovog organizacijskog konteksta, a ne primarno ustanova koje imaju osigurana daleko stabilnije izvore financiranja, a time i sveobuhvatnije resurse. Drugim riječima, kako bi se osigurala primjenjivost svih standarda kvalitete koje je moguće i potrebno primjeniti na pojedinog pružatelja socijalne usluge i pojedinu socijalnu uslugu, predlažemo da omogućite u okviru ovog Pravilnika i opciju odabira nije primjenjivo prilikom procjene pojedinih standarda odnosno pokazatelja kvalitete na različitim razinama usklađenosti. Na taj će se način osigurati transparentnost i dostižnost onih standarda/pokazatelja koji pojedinu uslugu čine kvalitetnom, a pružatelju te usluge omogućiti realne smjernice u poboljšanju svoje djelatnosti i poslovanja te u konačnici osigurati dostupnu i kvalitetnu socijalnu uslugu korisnicima. Društvo za psihološku pomoć u ime Mreže psihosocijalnih savjetovališta organizacija civilnog društva Centar Sirius CES Iskra Društvo za psihološku pomoć Hrabri telefon Klub Ambidekster Krijesnica Psihološki centar Tesa Rehabilitacijski centar za stres i traumu Sve za nju Udruženje Djeca prva Prihvaćen Prihvaćeno