Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Istarska županija - Regione Istriana O DOPUNI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, Članak 1. 1. Županije koje su nadležne za izdavanje znaka pristupačnosti smiju izdavati znakove po postojećem Pravilniku o znaku pristupačnosti („Narodne novine“, br. 78/08 i 87/14). Ukoliko je intencija zakonodavca da županije izdaju znakove po novom Pravilniku o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (NN, br. 139/21 i 146/22) sa rokom važenja od 3 godine, potrebno je da na snagu stupi Pravilnik s jasnom odredbom da to rade županije i rokom na koji se znak izdaje. 2. Ujedno iskorištavamo priliku za ukazivanje na povećan broj oboljelih osoba koje stječu pravo na znak pristupačnosti prema postojećem Pravilniku. Smatramo da nikako nije primjereno da znakove izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture već da i dalje trebaju biti nadležne županije, a kako bi se skratio rok čekanja izdavanja znaka i na taj način poštivalo načelo svrhovitosti i ekonomičnosti. 3. Jedinstvena metodološka – nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/2015) propisuje pravila koja se primjenjuju pri izradi akata, zakona i drugih propisa, a ukazujemo na to da je člankom 2. propisana primjena u odnosu prema drugim objektima, gdje je navedeno da u smislu ovih pravila pod propisom smatra se i g) pravilnik. Temeljem navedenog predložena dopuna pravilnika ne odgovora kriterijima iz navedenog propisa. Zaključno nomotehnički nije ispravno da temeljni pravilnik nije niti stupio na snagu, a da bi se prije stupanja na snagu pravilnika primjenjivao samo dio pravilnika, a uz to da vrijedi i stari pravilnik. Smatramo, da ili će na snazi ostati Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN, br. 78/08 i 87/14) ili će na snagu stupiti novi Pravilniku o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (NN, br. 139/21 i 146/22), a pojedine odredbe će stupiti na snagu kasnije. Primljeno na znanje Nije potrebno, u Pravilniku su navedena nadležna tijela, upravna tijela u županijama I Gradu Zagrebu nadležna za promet, koja zaprimaju i obrađuju zahtjeve za izdavanje parkirališne karte.
2 Antonio MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, O DOPUNI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Uvesti registar i kontrola zbog prevara Primljeno na znanje Pravilnikom je regulirana kontrola korištenja parkirališne karte. Hrvatski registar o osobama s invaliditetom već postoji u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
3 Siniša Bosanac MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, O DOPUNI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Obzirom da mnogi gradovi poput grada Koprivnice propisuju svoje uvjete o parkiranju osoba s invaliditetom na parkirna mjesta pod naplatom koja nisu označena oznakom parkirnog mjesta za OSI potrebno je regulirati i taj dio jer takvim parcijalnim odlukama dolazi do diskriminacije onih koji imaju znak pristupačnosti a nisu iz mjesta koje je donijelo parcijalnu odluku. Potrebno je obzirom na broj osoba koje imaju znak pristupačnosti pravilnikom povećati broj parkirnih mjesta za OSI. Nije prihvaćen Nije prihvaćeno. Nije u nadležnosti Ministarstva, već jedinica lokalne samouprave.
4 Sonja Juričić Cvitan MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, O DOPUNI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM S obzirom na to da sada pola Pravilnika stupa na snagu, a pola ne, te je već jednom izmjenom pravilnika odgađano stupanje na snagu (jer se nisu stvorili uvjeti za to), a sada dopunama (jer su, valjda, napola ostvareni uvjeti), moguće je onda tako u nedogled odgađati izmjenama i dopunama Pravilnika, prije nego što stupio na snagu, a moguće ga je na kraju krajeva i ukinuti (ako se ne ostvare uvjeti), pa je jasno da tu pravne sigurnosti nema. Osim toga, obveza izdavatelja parkirališne karte da uspostavi ISP OSI u nekom roku iz čl. 22. st. 1. neće niti ovima dopunama stupiti na snagu, pa prema tome, on još uvijek nema nikakvu obvezu i nikakav rok za uspostavu ISP OSI po ovom Pravilniku, što na neki način i nije čudno jer je donositelj pravilnika ujedno i obveznik. Stoga je ta odredba na ovakav način besmislena, ne samo jer donositelj pravilnika sam sebi određuje nepostojeću obvezu i rok, nego jer ta odredba nije stupila na snagu, a kada stupi na snagu, već bi faktički trebala biti konzumirana. Kad već nema nema propisane obveze ni roka za uspostavu ISP OSI, onda bi se isto tako moglo donijeti novi Pravilnik kao cjelinu, barem radi lakše primjene u praksi, pa kad se uspostave uvjeti za koje izdavatelj parkirališne karte ionako nema propisanu obvezu i rok, donijet ovaj koji se prvo htjelo donijeti. Ukoliko ostane ovakvo rješenje, predlaže se barem propisati izdavatelju parkirališne karte obvezu i rok da uspostavi ISP OSI, odnosno izmijeniti članak 22. stavka 1., tako da ista glasi: „(1) Izdavatelj će uspostaviti ISP OSI do 17. 12. 2023.“ te dodati navedenu odredbu članka 22. stavka 1. među ove odredbe koje će odmah stupiti na snagu. Također, ako je već pola odredbi novog Pravilnika stupilo na snagu, pola nije, onda bi trebalo i jasno predvidjeti koja polovica starog Pravilnika o znaku pristupačnosti viša ne važi, a koja važi, jer će doći do popriličnih nejasnoća u provedbi i problema u praksi, s obzirom na to da će biti istovremeno važeće pojedine stare i nove odredbe koje uređuju istu stvar. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Sonja Juričić Cvitan MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, O DOPUNI PRAVILNIKA O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM S obzirom na to da se u prijedlogu čl.1. u osnovnom tekstu Pravilnika dodaje stavak kojim se utvrđuje da određene odredbe stupaju na snagu prvoga dana od dana objave TOG (OSNOVNOG TEKSTA) Pravilnika, proizlazi da te odredbe stupaju na snagu 18. 12. 2021. odnosno retroaktivno što je suprotno načelu zabrane retroaktivnog (povratnog) djelovanja , te se predlaže navedeno preformulirati i utvrditi stupanje na snagu pravog dana nakon objave Pravilnika o DOPUNI Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.