Izvješće o provedenom savjetovanju - savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o zaštiti od optičkog zračenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA I. OPĆE ODREDBE, Članak 9. Hrvatska liječnička komora predlaže izmjenu članka 9. stavka 2. Nacrta Pravilnika na način da odredba glasi: "Zdravstveni nadzor provodi nadležni liječnik specijalist medicine rada ili specijalist medicine rada i sporta." Prihvaćen Prijedlog zainteresirane javnosti u cijelosti se prihvaća te će se ugraditi u prijedlog pravilnika na način da se izmijeni članak 9. stavak 2: kako slijedi: "Zdravstveni nadzor provodi nadležni liječnik specijalist medicine rada ili specijalist medicine rada i sporta."
2 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA I. OPĆE ODREDBE, Članak 30. Hrvatska liječnička komora u članku 30. Nacrta prijedloga Pravilnika o zaštiti od optičkog zračenja predlaže produljenje razdoblja periodičke provjere uređaja s jedne na dvije godine. Ističemo kako se radi o uređajima koji u pravilu imaju višegodišnje ateste, garancije i rok trajanja te bi u tom pogledu predloženi rok provjere uređaja (svake godine) predstavljao prekomjerno opterećenje poduzetnika. Nije prihvaćen Prijedlog zainteresirane javnosti se odbija uz obrazloženje kako slijedi: Nakon razmatranja prijedloga, predlagatelj je zauzeo stajalište da bi produljenje razdoblja periodičke promjene uređaja emitera optičkog zračenja iz čl.29 s jedne na dvije godine doprinjelo smanjenju zdravstvene sigurnosti građana RH i povećanju ugroze uslijed izlaganja optičkom zračenju. Ovo stajalište temelji se na potrebi prevencije i očuvanja zdravlja građana RH, a uzima u obzir sljedeće: - naglo povećanje broja dijagnosticiranog melnoma što je posljedica prekomjernog i nekontroliranog izlaganja UV zračenju - potrebu za češćim nadzorom uvjetovanom činjenicom da navedenim uređajima/izvorima optičkog zračenja rukuje osoblje koje često nije svjesno mogućih opasnosti od uređaja koje koriste - rezultatima dosadanjih periodičnih provjera uređaja koji ukazuju na često nepoštivanje odredbi o sigurnosti u radu i minimalne sigurnosne zahtjeve (obilježavanja, uporaba zaštitnih sredstava itd. – odnosni članci 16.-22. Pravilnika) te na modifikacije uređaja (npr. ugradnja neodgovarajućih UV izvora u solariju) ili uporabu uređaja koji ne zadovoljavaju osnovne tehničke zahtijeve (odnosni članci 10.-15. Pravilnika). - same po sebi „garncije“ (jamstva) na uređaje (koje se odnose na značajke, pouzdanost u radu, servisiranje kvarova itd. ), a na koje se poziva predstavnik zainteresirane javnosti, ne osiguravaju primjenu uređaja u skladu s odredbama Pravilnika i poštivanje sigurnosnih odredbi. Nadalje nadzorom je utvrđena prisutnost i uporaba niza uređaja koji ne zadovoljavaju čak ni osnovne zahtjeve EU Smjernica (npr. CE znak). Također servisiranje uređaja osigurava samo njegov rad, ali ne i primjenu u skladu s odredbama pravilnika i zadovoljenje gore navedenih zahtjeva koji se utvrđuju tijekom periodičkih provjera, - propisani troškovi provjere uređaja predstavljaju tek neznatan dio u odnosu na cijene usluga koje se pružaju s tim uređajima te tako ne bi trebali predstavljati „prekomjerno opterećenje poduzetnika“ pogotovo u kontekstu prevencije i očuvanja zdravlja građana RH.