Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg II. SADRŽAJ I VOĐENJE EVIDENCIJE, Članak 4. Misljenja sam da Evidencija osim naziva tijela treba sadrzavati jedinstveni identifikator tijela (npr. OIB broj). Jednako predlazem da se i za korisnika kojemu je odobreno pravo na iskljucivu uporabu vodi u Evidenciji jedinstveni broj (OIB), a ukoliko je OIB podatak o fizickoj osobi tajan, on ce se voditi u Evidenciji ali nece biti objavljen u javnom registru. Osim naziva dokumenta kojim je odobreno iskljucivo pravo, potrebno je u odvojenim poljima u bazi (ili stupcima tablice) voditi i KLASA te URBROJ dokumenta i datum dokumenta. S obzirom da se radi o strojno citljivom registru, podaci poput "vremensko razdoblje vazenja" trebalo bi istoznacno biti definirano za sve unose (kako ne bi pojedini unosi bili navedeni kao datum a drugi u obliku broja mjeseci. Predlazem preoblikovanje stavke "vremenskom razdoblju vazenja iskljucivog prava na ponovnu uporabu" u "datum isteka vazenja iskljucivog prava na ponovnu uporabu". U stavkama Evidencije nedostaje stavka kojom bi bila opisana informacija koje je dana na iskljucivo pravo na ponovnu uporabu. Predlazem dodavanje dodatne stavke kojom bi u par rijeci bila opisana informacija (npr. “naziv zbirke podataka”) koji je dan na iskljucivo pravo na ponovnu uporabu. S obzirom da Cl.5 ovog pravilnika dopusta naknadno uredjivanje unosa, predlazem da zadnja stavka Evidencije bude "datum zadnje promjene" gdje bise upisivao danasnji datum prilikom prvog unosa i azurirao u danasnji datum prilikom svake izmjene - iz razloga kako bi korisnici Evidencije mogli lakse identificirati promjene od trenutka kada su zadnji put citali Evidenciju. Djelomično prihvaćen Prijedlog: Tijelo javne vlasti koje daje isključivo pravo - osim naziva tijela treba sadržavati jedinstveni identifikator tijela (npr. OIB broj) prihvaća se. Prijedlog: Korisnik kojemu je odobreno pravo na isključivu uporabu – jedinstveni broj (OIB), a ukoliko je OIB podatak o fizičkoj osobi tajan, on ce se voditi u Evidenciji ali neće biti objavljen u javnom registru prihvaća se. Prijedlog : Osim naziva dokumenta kojim je odobreno isključivo pravo, potrebno je u odvojenim poljima u bazi (ili stupcima tablice) voditi i KLASA te URBROJ dokumenta i datum dokumenta ne prihvaća se. Klasu i urbroj ima dio tijela javne vlasti, a dio nema, pa bi izričito navođenje istoga dovelo do zbunjivanja i pružilo dodatnu argumentaciju tijelima koji nisu obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju da zapravo nisu tijela javne vlasti (oko 1000 trgovačkih društava u javnom vlasništvu, 500-njak tijela koja su udruge s javnim ovlastima). Prijedlog: S obzirom da se radi o strojno čitljivom registru, podaci poput "vremensko razdoblje važenja" trebalo bi istoznačno biti definirano za sve unose (kako ne bi pojedini unosi bili navedeni kao datum a drugi u obliku broja mjeseci. Predlažem preoblikovanje stavke "vremenskom razdoblju važenja isključivog prava na ponovnu uporabu" u "datum isteka važenja isključivog prava na ponovnu uporabu" prihvaća se. Prijedlog: U stavkama Evidencije nedostaje stavka kojom bi bila opisana informacija koje je dana na isključivo pravo na ponovnu uporabu. Predlažem dodavanje dodatne stavke kojom bi u par rijeci bila opisana informacija (npr. “naziv zbirke podataka”) koji je dan na isključivo pravo na ponovnu uporabu ne prihvaća se. Isto je sadržano u samome nacrtu istoga članka - alineja 6 predviđa da evidencija sadrži podatke o 'informacijama za koju je odobreno isključivo pravo na ponovnu uporabu', što podrazumijeva opis podataka (zbirka, registar i sl., s metapodacima). Prijedlog: S obzirom da Čl.5. ovog pravilnika dopusta naknadno uredjivanje unosa, predlažem da zadnja stavka Evidencije bude "datum zadnje promjene" gdje bi se upisivao današnji datum prilikom prvog unosa i ažurirao u današnji datum prilikom svake izmjene - iz razloga kako bi korisnici Evidencije mogli lakše identificirati promjene od trenutka kada su zadnji put čitali Evidenciju ne prihvaća se. Elektronička evidencija uvijek mora sadržavati informaciju zadnjeg ažuriranja i to nije potrebno posebno propisivati.