Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VIŠNJA KOKANOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Poštovani, izmjene u korist ostvarivanja prava studenata na smještaj u studenski dom dobrodošla su, no ne i dovoljna. Studenti koji studiraju na fakultetima deficitarnih zanimanja (npr. Medicinski fakultet u Zagrebu, smjer dr. medicine ) i dalje su u nepovoljnom popoložaju ako se vrednuju samo ocjene i broj bodova za deficitarna zanimanja. Studenti koji nemaju dodatne bodove, a studiraju na spomenutom fakultetu, teško će ostvariti pravo na smještaj. Ako je državni interes poticati studiranje medicine, bilo bi dobro da im se i omogući primjeren osnovni smještaj. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet e-savjetovanja.
2 Tomislav Ćosić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Poštovani, slažem se "Pravilnikom o izmjenama i dopunama". Lijep pozdrav! Tomislav Ćosić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 RANKO KLANEČEK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Poštovani, slažem se s navedenim pravilnikom. Srdačan pozdrav. Ranko Klaneček Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE, Članak 3. U članku 3. dodati novi stavak 1. koji glasi: »U članku 15. stavku 3. iza riječi: »natječaj« dodati zarez i riječi: »a najkasnije do navršene 26. godine života,«.« Obrazloženje: Navedeni prijedlog je u skladu s člankom 8. stavkom 11. „Pravilnika o socio-ekonomskim stipendijama“ (»Narodne novine« broj 114/23) i komentarom upućenim na javnom savjetovanju tog pravilnika od 28. srpnja 2023. Ukratko, radi jasnoće i preciznosti potrebno je dodati ove riječi koje proizlaze isključivo iz članka 290. stavka 1. Obiteljskog zakona. Odredba članka 16. stavka 1. Pravilnika ovdje nije primjenjiva jer ona govori samo o zajedničkom kućanstvu. Svakako Vas pozivam da za detaljnije obrazloženje pročitate moj komentar na članak 8. prethodno navedenog pravilnika (koji se u konačnici uvažili). Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet ovog e- savjetovanja.
5 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE, Članak 2. Iza članka 2. dodati novi članak 3. koji glasi: »U članku 12. stavak 5. brisati.« Obrazloženje: Navedeni stavak govori da studenti koji su upisani u šestu godinu studija ostvaruju 300 bodova. To znači da netko studira šest godina i iduće akademske godine se prijavljuje na natječaj (dakle očito nije završio studij nego će mu to biti sedma godina studija). Ne postoji studij koji traje 7 godina, postoji 13 studija koji traju 6 godina. Ovaj stavak se dakle odnosi na studente tih 13 studija, koji ga ne završe. Zašto bi se takvi studenti dodatno nagrađivali što u roku nisu završili studij? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet ovog e- savjetovanja.
6 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE, Članak 1. Članak 1. brisati. Obrazloženje: Nije jasna namjera dodavanja ovih riječi, na koje točno studente bi se to odnosilo? To bi značilo da netko završi prijediplomski studij jedne kvalifikacije, upiše integrirani studij iste kvalifikacije i tek nakon 3 godine studiranja na integriranom studiju ima pravo na subvencionirano stanovanje? Zašto tek nakon 3 godine, zašto im se ne bi omogućilo odmah po upisu na integrirani studij? Također zašto bi se samo studentima integriranog studija omogućavalo navedeno pravo? Po dosadašnjem duhu ovog pravilnika, dodavanjem ovih riječi će se stvoriti iznimka od svega viđenog do sad. Možda se ovdje mislilo na nešto drugo, no integrirani studij je prema članku 60. ZVOZD-a odvojen od prijediplomskog i diplomskog. Odnosno, student ili završi ili ne završi integrirani studij (ne može upisati integrirani studij i na tom istom studiju završiti npr. prijediplomski). Svakako bih zamolio za pojašnjenje navedenog i eventualne ispravke iza mog shvaćanja ove odredbe. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), diplomski studij osposobljava studenta za zapošljavanje na određenim poslovima koji zahtijevaju specijalistička znanja, vještine i kompetencije, pri čemu sveučilišni diplomski studij priprema studenta i za nastavak studija na poslijediplomskoj razini. Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij osposobljava studenta za zapošljavanje na određenim poslovima koji zahtijevaju specijalistička znanja, vještine i kompetencije te ga priprema za nastavak studija na poslijediplomskoj razini. U skladu s prethodno navedenim obje razine studija usmjeravaju na jednak ishod stjecanja razine kvalifikacije pripremu studenata i za nastavak studija na poslijediplomskoj razini. Dodatno, u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13, 41/16, 64/18, 47/20 i 20/21) uspostavljeno je trinaest razina cjelovitih kvalifikacija, a razina 7.1. odnosi se na sljedeće: Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija. Dakle, kvalifikacije stečene (prijediplomskom i) diplomskom razinom i integriranom prijediplomskom i diplomskom razinom određene su razinom 7.1. koja je jednaka. Slijedom navedenog, stečena kvalifikacija na prijediplomskoj razini obrazovanja jednaka je prvoj, drugoj, trećoj i/ili četvrtoj godini integrirane prijediplomske i diplomske razine obrazovanja.
7 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U nazivu pravilnika riječ: »dopunama« zamijeniti riječi: »dopuni«. Obrazloženje: U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom d) Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, a uzimajući u obzir da ovaj pravilnik ima dvije izmjene (članci 2. i 3.) i jednu dopunu (članak 1.), potrebno je uskladiti naziv pravilnika. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Naziv pravilnika biti će usklađen.
8 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Vezano za odredbu članka 2., nadam se da je prethodno provedena analiza utjecaja brisanja tih riječi na nekoliko rezultata natječaja dosadašnjih godina. Naime, budući da su mjesta u studentskim domovima ograničena, ovim člankom će se zasigurno smanjiti broj mjesta za one studente koji ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje izravnog prava. Ovdje se postavlja pitanje zašto se ukinula granica za »cenzus« samo za članak 8. stavak 1., a ne i za primjerice članak 7. koji govori o izravnom pravu na temelju kriterija izvrsnosti. Pretpostavljam da je generalna ideja oko navedenih granica »cenzusa« da, nakon određene granice (odnosno proračunske osnovice, 441,44 eura), student (odnosno njegovi roditelji) može sebi priuštiti alternativni smještaj, a uzimajući u obzir primanja njegove obitelji, to neće predstavljati neki dodatni trošak. Smatram da je kroz Pravilnik to dobro regulirano, no na nekim mjestima su granice nelogične i nedosljedne (65 % u članku 6., 100 % u članku 7., 60 % u članku 8.) Zato smatram da bi prije svake izmjene bilo potrebno provesti neku analizu kako bi se mogao vidjeti učinak, da ne ispadne da bi to uzrokovalo 80 % mjesta dobiveno na temelju izravnog upisa, a samo 20 % na temelju ostalih kriterija. Iako je uzrok izmjene ove odredbe izmjena članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima, svejedno smatram da je potrebno uzeti u obzir i uskladiti ostale postotke kroz Pravilnik. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Odredba je usklađena sa člankom 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 156/23).
9 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Prvo bih se osvrnuo na obrazloženje za skraćeno savjetovanje, u kojem se spominje da s obzirom na to da pružatelji usluga raspisuju natječaj krajem lipnja, potrebno je provesti skraćeni postupak savjetovanja u trajanju 14 dana. U obrascu za savjetovanje je navedeno da akademska godina počinje 1. listopada pa je nužna žurna provedba savjetovanja. Ni ovo obrazloženje nema pretjeranog smisla jer nigdje nije objašnjeno kakve veze početak akademske godine ima sa skraćenim savjetovanjem. Ova obrazloženja djelomično bi imala smisla da je savjetovanje provedeno početkom ili sredinom lipnja, no do lipnja je još 2 mjeseca. Čak i da se provede savjetovanje od 30 dana, dakle do 28.4., ostalo bi još mnogo dana za pripremu i provedbu natječaja. Uostalom, svi ovakvi pravilnici su od 2015. doneseni sredinom ili krajem lipnja (provodilo se i savjetovanje u lipnju) pa apsolutno nema razloga da savjetovanje ne traje punih 30 dana. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Klara Mihalić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Poštovani, kao rupu u pravilniku vidim nemogućnost ostvarivanja prava na smještaj studentima koji su u braku, a da bi stanovali zajedno. Kako je moguće da naša domovina, kojoj opada broj stanovnika, ne pomaže mladim obiteljima - studentima na ovaj način. Naime, pravilnik daje dodatne bodove studentima s djecom, ali ako ti studenti žive na najuobičajeniji način, onda mora da su u braku, a njima se ne dozvoljava boravak u studentskom domu. Također, braća i sestre bi trebali moći stanovati zajedno. Time bi se smanjio broj ilegalnih stanara. Drugo, pravilnik ne razlikuje fakultet u kojem polovica generacije padne godinu i fakultet u kojem svi prođu. Gleda se samo prosjek ocijena, ali pad se ne upisuje u prosjek što dovodi do neravnopravnosti između prosjeka na različitim fakultetima. Predlažem stoga da se pad upiše kao jedinica i tako računa prosjek. Znam da postoji i jesenski rok pa je to malo zeznuto, ali možda da se piše jedinica ako do natječaja nije položena godina. (da se jedinica piše samo u svrhu natječaja za računanje prosjeka fakulteta, ne mislim na studomat itd.) Također nije u redu gledati prosjek PMFa zajedno, zašto ne biste bili malo detaljniji pa pogledali svaki smjer zasebno. Posljednje, smatram (nisam jedina) da djeca hrvatskih branitelja dobivaju previše. Zbog čega bi oni trebali dobiti dodatne bodove uopće? Teško im je? Teško je i djeci čiji su roditelji smrtno bolesni pa ih nitko ne pita, teško je i mnogima na mnoge različite načine. Nemaju dovoljno novaca? Ima drugih savki po kojima će dobiti dodatne bodove. Veličaju se branitelji? Okej, ali veličaju se i mnogi časni ljudi, a i djeca branitelja nemaju previše veze s time. Možda se samo nisam dosjetila zašto bi trebali dobiti dodatne bodove. Toliko od mene. Nadam se da sam dobro shvatila pravilnik i da ćete razmotriti moj prijedlog te ako dio o vjenčanim parovima ne priprada pravilniku, uputiti primjedbu kamo pripada (nisam jedina koju brine i smeta taj dio). Hvala, studentica Klara Mihalić Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet e-savjetovanja.
11 Jelena Klasan PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenim izmjenama i dopunama Pravilnika s posebnim pozitivnim osvrtom na članak 2. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Darko Vulin PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE, Članak 2. Slažem se sa svim izmjenama i dopunama. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 DAMIR DURDOV PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE Klara Mihalić, ti pišeš kao anti-državni element, iznosiš nedobronamjernu kritiku i usto laži. Pa dokle? Prvo tražiš da te se prepozna kao mladu obitelj koja će i roditi i doprinijeti društvu s VSS da ti se pomogne, a drugom rečenicom tražiš da se HR braniteljima ukine bilo kakva pomoć jer oni nisu doprinijeli društvu. Ovo je tvoj razum. Koliko ti misliš dugo studirati da bi završila VSS s magna cum laude, najmanje, i bila korisna društvu jer ispod toga nije korisno studiranje, i da se mene pita, nitko ispod toga ne bi dobio diplomu - ili znaš ili ne znaš. Time ti ostaje srednja škola, a i ona je upitna. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet e-savjetovanja.