Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pragma PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O REGISTRU ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA, Članak 1. Poštovani, neprihvatljivo je povećanje cijene s 1,33 EUR na 5,00 EUR bez ikakve detaljne analize što je dovelo do takvog dramatičnog poskupljenja usluga te je li takvo poskupljenje ekonomski i socijalno opravdano. Osobito je sporno što građani nemaju nikakve mogućnosti utjecati na korištenje ili nekorištenje usluga javnih bilježnike, a čije usluge često moraju koristiti temeljem javnih ovlasti koje imaju. Drugim riječima: monopolski položaj javnih bilježnika (npr. u izdavanju bjanko zadužnica, ovjeravanju potpisa i sl.) dodatno se nagrađuje ekstremnim poskupljenjima. Predlaže se da se da su čl. 5. st. 2. riječi "10,00 kn" zamjenjuje riječima "1,33 EUR". Nije prihvaćen Radi povećanih materijalnih troškova javni bilježnik ima pravo na naknadu troškova u uvećanom iznosu.