Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana o nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj (2016.-2017.)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA B.1. Ključni epidemiološki indikatori, Mjera 5. Smrtnost među ovisnicima U točki 4.B1 Nacrta u dijelu pod nazivom Mjere i provedbene aktivnosti – Nacionalni informacijski sustav za droge – Ključni epidemiološki indikatori u mjeri pod rednim brojem 5. Smrtnost među ovisnicima, u provedbenoj aktivnosti pod rednim brojem 2. koja glasi: „2. Provesti nacionalno retroaktivno kohortno istraživanje smrtnosti među registriranim ovisnicima o drogama“ izraz "retroaktivno kohortno istraživanje" predlažemo zamijeniti izrazom "retrospektivno kohortno istraživanje". Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, te će se navedeno uvrstiti u konačni tekst Akcijskog plana.