Izvješće o provedenom savjetovanju - JAVNA RASPRAVA O PRILOZIMA STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor