Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ladislav Milišić Zahtjevi za opremu, Članak 7. Suvremeni sustavi za upozoravanje i obavještavanje, koji u konačnici mogu imati vrlo složenu strukturu, za upravljanje sustavom koriste grafičko korisničko sučelje, koje mora biti intuitivno, pregledno te lokalizirano na jezik operatera. - softverska aplikacija sustava mora imati mogućnost pregleda prostornog rasporeda svih komponenti sustava (sirena, senzora i sl.) na karti, kao i prikaz svih parametara vezanih uz pojedinu komponentu sustava, mogućnost prikaza ikona u različitim bojama, ovisno o radnom stanju i sl. - softverska aplikacija sustava mora omogućiti praćenje izmjerenih vrijednosti svakog pojedinog priključenog senzora te numerički i grafički prikaz istih, prikaz povijesnih podataka i grafički prikaz trendova (povećanja i smanjenja mjerenih parametara) s ciljem pravovremenog reagiranja na promjene koje ukazuju na opasnost. - sustav mora imati mogućnost unaprijed podešenog automatskog aktiviranja pojedinih elemenata sustava prilikom dostizanja graničnih vrijednosti pojedinih parametara (npr. sazivanje kriznog štaba putem SMS poruka ili direktnog emitiranja govornih poruka ili signala upozorenja i sl.) Nije prihvaćen Većina modernih sustava ima funkcionalnosti koje se navode u prva tri stavka te se kod izrade tehničke dokumentacije za izgradnju sustava mogu navesti kao funkcionalni zahtjevi. No kako pravilnik propisuje tehničke zahtjeve i za sustave pravnih osoba koje često imaju samo nekoliko sirena u sustavu pa im navedene funkcionalnosti nisu potrebne, te zbog znatnog povećanja troškova nabave, nije prikladno u pravilniku propisati da svi sustavi imaju navedene funkcionalnosti. Prijedlog vezan za stavak 4 nije moguće ugraditi jer se u drugim propisima navode tijela i odgovorne osobe koje donose odluke o uzbunjivanju i obavješćivanju te bez promjene tih propisa za sada nije moguće provoditi automatsko uzbunjivanje.
2 Ladislav Milišić Zahtjevi za opremu, Članak 7. - sustav mora omogućiti provjeru veze prema sirenama i svim priključenim senzorima. Sustav mora imati mogućnost provjere veze ne samo prema sirenama, nego i prema svim ostalim senzorima koji su priključeni na sustav. Nije prihvaćen Za komunikaciju sa sirenama koristi se jedna vrsta veze npr. TETRA , a za komunikaciju između sirene (kontrolera sirene) i senzora druga vrsta veze najčešće žična ili TCP/IP mreža koje su pouzdane. U pravilu korištenje sustava prijenosa podataka sustava za uzbunjivanje i obavješćivanja za prijenos podataka koji bi se očitavali na senzorima ima smisla ukoliko se senzori mogu postaviti relativno blizu same sirene. Zahtjev da se stalno provjerava veza kontrolera sirene sa senzorima nije financijski opravdan.
3 Ladislav Milišić Zahtjevi za opremu, Članak 7. Uobičajeno je da senzori budu instalirani na ključnim mjestima na kojima se mjere pojedini parametri, a ne u sklopu same sirene ili kontrolnog uređaja sirene. Stoga formulacija „koju šalju senzori sa sirena“ nema smisla. Prihvaćen Obrazloženje: Sustav mora odmah prikazivati informacije uz zvučno upozorenje koje se odrede kao prioritetne, kao što su lokalni alarm, neovlašteni pristup sireni, prekid mrežnog napajanja i prelazak dozvoljene koncentracije onečišćenja.
4 Ladislav Milišić Zahtjevi za opremu, Članak 7. - računalo s programskom podrškom mora omogućavati daljinsko upravljanje i nadzor nad sirenama i svim senzorima koji se koriste u sustavu Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća, na način da je prihvaćen prijedlog da se riječ "određenim" briše, no nije potrebno ugraditi ni riječ "svim". Izmijenjeni tekst glasi: "- računalo s programskom podrškom mora omogućavati daljinsko upravljanje i nadzor nad sirenama i senzorima koji se koriste u sustavu".