Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak   Potrebno je ujednačeno referenciranje, odnosno reference 7 i 8 je potrebno formatizirati u "superscript". Prihvaćen Prihvaćeno