Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Matematika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj   U Prijedlogu se 13 puta spominje imenica „kurikulum“ koja ne pripada hrvatskomu standardnomu jeziku. Predlažem da se zamijeni domaćom istovrijednicom uputnik, sukladno članku 36. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila (NN 74/15). Razlozi su izneseni u studiji Curriculum u hrvatskom (http://www.vjeraidjela.com/curriculum-u-hrvatskom/ čiji se tekst se u wordu može preuzeti s: https://radelj.files.wordpress.com/2016/11/curriculum-u-hrvatskom.docx). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju i doprinosu na javnoj raspravi o dokumentu Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Matematika. Navedena primjedba ne odnosi se na ovaj dokument budući je naziv sastavni dio zakonske regulative i zadanog naziva dokumenta, a Stručna radna skupina nije ovlaštena mijenjati ga.