Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Prijedloga Uredbe o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA UREDBA O KORIŠTENJU NOVČANIH SREDSTAVA KOJA SE VODE NA POSEBNOM RAČUNU SUDA , Članak 3. (1) Potrebno je izričito naznačiti da strogo namjenska sredstva suda (npr. sredstva po osnovu dražbe) moraju biti izuzeta od ovrhe, a kako bi se isto između ostalog uskladilo s postupanjem FINA-e. (3) Potrebno je jasno naznačiti koji sve postupci pred sudom rezultiraju s preostalim iznosima s naslova kamata. Naime, u ovršnom i stečajnom postupku, u kojem se prodaju nekretnine i druga imovina nad kojima ovrhovoditelji, odnosno stečajni vjerovnici imaju založno pravo ili drugo pravo namirenja, ne postoji ratio zbog čega bi preostali iznosi nakon poduzimanja svih sudskih radnji pripali državnom proračunu. Naprotiv, potpuno je jasno i zakonski utemeljeno da bi ti iznosi morali biti naknadno raspoređeni na ovrhovoditelje, odnosno uplaćeni u korist stečajne mase stečajnog dužnika čija je imovina unovčena. Budući da se radi o značajnim sredstvima koji se uplaćuju s naslova kupovnine, radi se i o značajnim prinosima s naslova kamata. Kako je moguće da pojedino rješenje o namirenju može biti osporeno, kupovnina može na računu suda stajati i više godina. Pobrojani slučajevi su u bitnom različiti od uplata koje se vrše radi provođenja vještačenja ili sličnih dokaznih radnji u parničnim, ovršnim i drugim postupcima. Nije prihvaćen Suštinski se u smislu navedenih odredaba ne nalazi potreba razlikovanja pojedinih sudskih postupaka i radnji, a s obzirom da je svrha predaje odnosno polaganja novčanih sredstava kod suda njihova naknadna uporaba u sudskom postupku sukladno posebnim propisima. Odredba članka 3. stavka 3. ovog Nacrta ne odnosi se na eventualni preostali iznos nakon prodaje imovine na kojoj postoji založno ili drugo pravo namirenja jer se navedena sredstva sukladno posebnim propisima vraćaju ovršeniku, odnosno stečajnom dužniku.
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA UREDBA O KORIŠTENJU NOVČANIH SREDSTAVA KOJA SE VODE NA POSEBNOM RAČUNU SUDA , Članak 4. Potrebno je definirati tko je ovlaštena osoba koja može ugovoriti oročenje. Nije prihvaćen Sukladno odredbama Zakona o sudovima predsjednik suda odgovara za materijalno-financijsko poslovanje suda.