Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o procjeni lokacije nuklearnog postrojenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andrea Rapić Razina detalja, Članak 6. Na kraju stavka 2) članka 6., umjesto "ili središnjeg skladišta" treba stajati "ili skladišta radioaktivnog otpada koje se nalazi na lokaciji nuklearnog postrojenja, kako je definirano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i 39/15). Obrazloženje: Spomenuti Zakon pod "nuklearnim postrojenjima" podrazumijeva: a) postrojenje za obogaćivanje, postrojenje za proizvodnju nuklearnog goriva, nuklearna elektrana, postrojenje za preradu ozračenog nuklearnog goriva, istraživački reaktor, postrojenje za skladištenje istrošenog nuklearnog goriva i b) postrojenje za skladištenje radioaktivnog otpada koje se nalazi na lokaciji i izravno je u vezi s radom nuklearnog postrojenja navedenog pod točkom a) ove definicije. Djelomično prihvaćen Primjedba prihvaćena, tekst iza posljednjeg zareza se mijenja u "skladišta ili odlagališta istrošenog nuklearnog goriva".
2 Andrea Rapić Pojmovi, Članak 3. Izraz "izvan nuklearnog postrojenja" je pogrešno definiran, tj. prepisani su uvjeti kojima se definira "aktivni rasjed". Pod Izvan nuklearnog postrojenja" treba vjerojatno stajati što se sve podrazumijeva da je izvan nuklearnog postrojenja i lokacije istog: objekti/uređaji (...) na lokaciji koji nisu nuklearni (npr. spremnik dizel goriva, trafo-stanica i slično), susjedni nuklearni reaktori ili elektrane, odnosno objekti u vanjskoj zoni (kako je definirano kasnije). Djelomično prihvaćen Očita je tiskarska pogreška, bit će upisana točna definicija.